събота, 14 февруари 2015 г.

Слънчевия и Лунния култ(и борбата на династиите им в Кали-юга)Днес е 14 февруари - празник на винопийците и страстно-влюбените. Все "празДНИци" на Католико-Византийката(Римска)църква, която е извратила Ведичекото знание и се е смесила с южняжките култове на асура-нагите(част от които са аврамитите).
В кали-юга, Лунната династия на Сома-вамша
ще надделее над Слънчевата на Сурйа-вамша
(Лунната Риба "взема връх" над Слънчевата)
                   


Слънчев култ, Лунен култ не означава непременно "обожаване на Слънцето или Луната, като обект", а - като СУБЕКТ(живо същество и преди всичко - ПРИНЦИП).
Слънце:Първоизточник(Оригинал) на Светлина, Топлина, Енергия, без фази(константност), дневно, будно съзнание, яснота, явност, девически качества.
Луна:Отразена светлина, цикличност, непостоянност, мъглявост, потайност, демонични качества.

Аз_не виждам никаква "еволюция" и никакъв "добър край" тук. А вие...?
Венецът е 7-ма чакра("сахасрара"), която е отворена при арио-славянските деви(маргаритки, полски цветя, растящи на воля, имащи цветовете на "Брахманда"- "Яйцето на Брахма"), при римляните се превръща в корона от тестостеронен нагон за "победа в матрицата", при гърците-алкохолен делириум, а при евреите-"кетер"- захлюпва се с кепенце, наречено "йермулке"(случайно духът да не излезе от бутилката с кърваво-червено вино"! ;) )


Лунния принцип пребивава в останалите същества от Марс до Сатурн(и Плутон в транссатурновото пространство). Тези същества не са се върнали към Първоизточинка(Слънцето), а притеснават земните обитатели, които са под формата на 'РАСА'(роса)- СОМАТИЧНО тяло, съставено главно от вода.
Обикновено, тези духове инкарнират под формата на хищник(проливащ кръв) и паразит(микро-вирус) и конкретно действат чрез Луната.
В човешка форма, тези същества се инкарнират с цел да УПРАВЛЯВАТ заради самото управление в матрицата.


Тураните описват процесът на преминаване от червения към жълтия разсад чрез Шива-Рудра. Това е Лунния култ на "Първично Разрушение" и "Вторично сътворяване", сътветно: чрез Трисула(Тризъбеца) и Лингама(Фалуса) на Шива-Рудра
Първичното Разрушаване се извършва чрез Рудра-Трисула. Вторичното Сътоврение е извършва чрез Шива-Лингам
Това е описано в Шримад Бхагаватам
Арйаните-бялата раса:"Ра-Аса", Слънчевите Аз-ове/Ас-ове на девите на Брахма(Арио-славянската митология) се простират чак до Ас-Сирия през Персия/ЗороАСтризма на Ас-Сура Мазда) и сектите свързани със Слънчвеия култ. Слънчевият култ на "Ра-Аса"(зороастрийци, манихейци, есеи, богомили, катари, т.нат.) . Слънчевият култ към Брахма-Вишну, не се занимава с НИКАКВО разрушение(те за това и не принасят никакви кървави жертвоприношения)!

Лунният култ към Шива-Рудра изразява ИМАНЕНТНОСТТА на Бог(проникване в матрицата до най-ниските й нива, чрез нагите/сперматозоидите), докато Слънчевия култ към Брахма-Вишну изразява ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИЯ характер на Бога: Неговата по-висша същност, която запазва най-висшата епоха(Сатйа-йуга), която я пренася ОТВЪД матрицата до "Трансцедентлност", без да участва в циклите на деволюцията, предназначена за лунния култ и Иманентността(Всепроникването на Духа в матрицата).


Пъпната връзка на Брахма с Вишну, изразява "астралното сънание" на Човека докато е във вселената(тъй като Брахма е "сварупа"-самороден от Вишну). сън със сънища". Сънят е на Вишну, а сънищата са на Брахма. Сън без сънища се нарича транс, а сън със сънища- астралност. "Сънят без сънища" също може да е или трансов или- трасце-дентален. Трансцеденталният сън е реалността на Кришна(Красна), а трансовия сън е реалността на Шива(състояните на атомите в минералите и мъртвата природа). "Сънят" е на Вишну, тъй като "Вишну създава Вселената в своя сън". "Пъпната Му връв" с Лотуса върху който е Брахма означава, че Брахма мечтае в съня на Вишну. Езотериците определят тази пъпна връв още като "сребърна нишка" докато спим през тъмната част на денонощието и подсъзнанието ни действа. Целта на дневното съзнание е да докараме подсъзнанието до същото дневно състояние. Затова е казано "Внимавайте какво си пожелавате!", защото аке не използвате дневното съзнание по предназначене-за Освобождаване, а - "задълбавате в матрицата денем", то-нощното подсъзнание ще го поиска(то "се отпечатва") и ще се премести това, след прекъсване на "пъпната връв", в нашето съзнание- в поредица от реинкарнации до "задънен изход".
Не само - в грубо-материланото тяло, съставено от 5-те груби елементи. При напускане на грубото-матерно тяло душата, все още, във фино тяло, може да е под въздействие на астралното съзнание. Астралното съзнание се израява като "Астралното съзнание-"сънища в сън" е известно още като "съзнание на кръвта". Обикновено, сънуват сънища тези, които имат кръвоносна система и консумират месо. Консумацията на месо кара кръвоносната система "да мечтае" в астрални образи. Това се дължи на елемента "огън", който "кипва кръвта" нощем(в нощно съзнание). Индивиди с повече огън в себе си, имат активно подсъзнание и сънуват по-често. Това се дължи на гуната "раджас".
Марс-Сатурновите(т.нар. "змийски религии)", типичен пример са аврамитските религии, особено-ислям и юдаизъм, са СЪНИЩНИ РЕЛИГИИ. Те бленуват нещо в матрицата- да я подчинят и да унищожат нещо в нея.

Райа(раджа) на аврамитите:
Пример за използване на астралната проекция не по предназначение(Освобождение)!


Кръста(слънчев символ/Слънце-Земя) е символ на първата двойка таттви 
"мъжко-женско (въздух-земя)- брахман-ваишйа
Хексаграмата(лунен символ/Сатурн-Луна) е символ на втората двойка таттви  "мъжко-женско" (огън-вода)- кшатрйа-шудра


Чакрите са Сътворението у Човека в еволюционен и деволюционен план.
Най-важна е 4-та, сърдечна чакра. Тя се нарича "Огледало", а останалите са "огледални".
Първите 3 са на материята, вторите 3-на духа.
Средната чакра е чакрата на душата. Нарича се "ан-аха-та"(букв. "не-фалшиво его", фалшивото его= "ах"="ях") и дава способността за емпатия и състрадание. Тази чакра липсва у Марс-Сатурновите религии(ислям и юдаизъм, примерно).За почитателите на ВЕДА, информацията сочи, че деня на влюбените е месец-юли, около празника на Лятното Слънцестоене("Еньов-ден"), 
почитано от славяни(хаплогрупа R1a) и келти(хаплогрупа R1b). 


Еньо, Иван, Ян, Андро, Йоан= празник на МЪЖКОТО ДУХОВНО НАЧАЛО.

Будното съ-знание е свързано с дневно съзнание на Б-ДЕН-ИЕ. 
Нощното съзнание е или-спящо или-мечтателно. 
Бибелейското християнство от лунния аврамизъм отчита смяна на годината по време на "Слънце в Козирог" под Сатурн-при "зимно слънцестоене", докато ведическата религия, идеща от Хиперборея, отчита този празник или-в "Слънце в Близнаци" под Меркурий или "Слънце в Лъв" под самото Слънце - "лятно слънцестоене".

Крисна от Хиндустан е повторение от славо-арийския Кресник от Хиперборея.(ТУК)
Кресник, Керсник, Крсник, КРЪСТНИК
(владеене на низшите сили по фин начин)
Коренът е старо-славянския(словенския)"krěsъ"/крес, krěsδ - "огън"/fire;
Кресник е известен в славянските вълшебства като горска фея(fairy);
От тук=> в Латинския: "crista"/англ.- "crest", 
което е свързано с "коса"- "crinis"(руса, честна- fair); 
В руската митология е извтесн като Хорс (др.-рус. Хърсъ) —
 в древнерусской языческой мифологии бог солнца.
Из иранских языков — ср. авест. hvarə xšaētəm,
 пехл. xvaršêtперс.xuršēt «сияющее солнце», осет. хур «солнце».


Руската дума "крестьянин" не произхожда от гръцката "християнин"-'χριστιανός'
Славянската  дума "крестьянин"(селянин) произлиза 
от "кресать"/"кресить"(корена на Кресник), 
което ще рече "кремък"(червеникав камък за добиване на огън). 
Оттука иде и думата "Кремль"(Кремъл).
 "Кресник" е свързан с ОГЪНЯ(за това и "красный" е "ХУБАВ" и "ЧЕРВЕН")
Не е съвпадение, че Христос е наречен Агнеца(рус. "Огонь"),
 даващо наименованието на бога на огъня "Агни"


Слово «крестьянин» то же связано с религией и происходит от древнерусского выражения «кресать или кресить огонь», т.е. высекать, рубить огнивом из кремня. Землепашцы сжигали лес и производили посев прямо в золу.
Kresnik/Krsnik-"КРЪСТНИК"/GODFATHER) gradually evolved into a Slovenian national hero who lives on a golden mountain, sometimes as a deer with golden antlers. As a human, he is a great king skilled with magic, but who interests himself in farming. In some tales he even fights off the "dog-headed" Mongols as a peasant youth.[1]
Последното изречение показва целта на битката на арйаните - могулите, които се оприличават на куче или вълк(хищника за Евразийската степ-мястото на среща и конфликт между арйанските славяни и туранските муани.

За Еньовден е характерно брането на билки. Билките са своеобразна защита срещу злите сили, наречени ЮДИ.
"Закачките" на Кришна с "крадене на ги("пречистено масло") и на дрехите на  къпешите се гопи(девиците) иде от славянските традиции с "маменето"(маменето) на Майа(майката природа). Всъщност, в българския език "мамя" иде от санскр. "мам"(мое), от което иде и сурийската(сирийската) дума "мамон"(за "пари", позната в Индустан с жаргона "лакшми", кръстено на Лакшми-деви).

За Еньовден е характерно „грабенето“ (краденето) и „маменето“ на плодородието   от нивите и добитъка, макар че ритуалът се прави и на Гергьовден. Казват, че жени – баятелки, магьосници, отиват на чужда нива, събличат се голи и извършват различни ритуали. Тогава стръковете на нивата им се покланят. Прав остава само един стрък и това е царят на нивата. Тогава магьосницата го откъсва и го носи на своята нива или на нивата на този, който е поръчал „краденето“. 
Лада, известна още като Рада

Иван(Ян) Купала= Еньов-ден=Midsummer=Кришна-джанмастами( лЕто=година )
Когато Лунния култ е в хармония(хари-мония) със Слънчевия
Специално за нашата епоха на дуализма- ниския астрал  на "Огън/Вода"(Теджас/Апас)
Източник:ТУК
Текст на Веда Словена- ТУК
БЕЛО-СЛАВИЕ
(славянските имена "Свято-слав", "Свето-слав", "Яро-слав"
идват от същото
 "Свет"-"светлина", "Свят"-"свещен", "Яро"-"Ярило"-Коло=Слънце) 

Т.нар. "право-славие" на библейския византийски ортодокс е копиран като форма, но подменен към съдържание съобразно библията(книгата на сивите) с цел да претопят белите с черните. Претапянето води до края на кали-юга и унищожаване(претопяване) не само на бялата раса, Ведите и арйанската традиция, но и на цялото човечество.
Т.нар. 'право-славие' е право славяне със слово на Бел-бога.
Обърнете внимание, че свастиката, която съвременното цивилизовано човечество асоциира с юдеинът-ашкенази по идеология и кръв - Адолф Хитлер, не е черна, а -  бяла ! Извращението на древните ведически символи, които сивите(чрез аврамитите) извършват, не свършват със свастиката -символ на Сварог.
Белославието  е може би пърия слънчев култ от Хиперборея(Арктида), кото се разпространява в Иран като зороастризъм и множество секти, които са мигрирали в Европа, Близки изток и Египет.
Култа на Орфей в Родопа-планина е също част от слънце-поклонниците на Бел-бога.
Свастиката е известна при славяните като Коло(колело, кръг-Koło)и символизира Галактическото Слънце, а не -Ядреното-централно на Чернибог.

СИР-ене
Думата "сирене" в българкия език има същия корен както в "Сирия"-
СИР/СУР(КИР/КУР)- "СЛЪНЦЕ".

Белобог(God is Good) с/у Чернобог(God is Gold)
Дуализмът в славянската митология е изначален дори към индийската.
Нещо повече- митологията на индоевропейските(смесили се със семитските на юг)
произлиза от славянската от север!
Белобог/Чернобог е
прототипа на Ян/Ин, Аура-Мазда/Ариман, Бог/Див(Дявол/Сатана),
както и на шумерския Ен-лил/Ен-ки.(Ен=Ян), Ки-"земя".


Той се отъждествява със славянския БЕЛ(на бълг. БЯЛ)=
аккадийския Bēlu, гръцкия Βῆλος/Belos, латинския Belus,
келтския Belenus/Belinus,  от където произлиза дравидо-семтския Ба'ал
Белобог(рус) е известен още като: 
БялбогБелунБеловит, Велес, Волос, Влас
Bělbog(чех.), Belboh(словак.), Bjelobog(хрват.)
Belibog(словен.),Białobóg(пол.),Білобог(укр.)
Руната на Бел-бог

шевици на Бел-бог


Чували сте за "библейските влъхви", 
които се поклонили на Младенеца?...
Ето етимологията им! 
wink emoticon
Слав. дума "волосы'(коса) е дериватка.

Слънчевия култ от Хиперборея(Арктида) се премества
от Русия в Иран(тюркска версия на "Аран"/"Арйа"),
("ар" се "земя" на арио-славянски,
а "ир" е "земя" на турано-монголски).
Келтската версия е "Еран"(Ейре).
Слънчевите азове/асове се разпространяват чрез слънчеви култове:
зороастризъм,езидизъм(язидизъм),манихейство,
павликянство,есейство,богомилство,албогойство,катарство
през Иран, Близкия Изток,Балканите до Западна Европа


модификации: бяло, бело, бео, пело, пео
Бел-бог, заедно с със Черно-бог и Сварог(Сам-рок, "самовек") произлизат директно от Род

Украинският нацист Олех Тяхнибох е анаграма на Чернибог/Чернобог, но истинското му име е юдео-хазарското Фротманн.
Славянски колаж(може да е руски или украински),
показващ мимикрията 
на юдейската хазарка Капительманн (Моше-нко) 
в "славянката Ти-мошенко".
Аналог на еврейската "българка" Надежда Михайлова.
Чернобог/Белобог
Чернобог е почитан от западните славяни като "Один"
(при него бели гълъб се превръща в черен гарван)

Слънчевите култове се управляват от Уран, Брахма и Севера/Изтока, a Лунните-от Сатурн,  Шива и Юга/Запада.

Колкото повече навлизаме в кали-йуга, толкова повече Слънчевата и Лунната династии са в конфликт, а бе-в хармония("Хари-мония"). Слънчевите династии обожават Сияйното Далечно Слънце-Брахма("Галактическото Слънце"), а Лунните - Черното Близко  на Кали("Ядреното Слънце"). Слънцето е съживително за северните народи, Луната е носител на студ, а за южните-Слънцето е унищожително, а Луната е носител на живителна прохлада.
Славянската троица с Брахма(Род), като Върховен в Горния Астрал(Виража)
Бяло-червено-черно(Брахма-Индра*-Сива) са цветовете на арйанската носия
Арйанскитя трикольор, обаче, е бяло-зелено-червено(Бог-Земя-Богиня)
-------------------
*Перун(Пирин)Арйански цветове
Символика на арйанската носия

Соросоидите говорят за "хибридна война", а не обелват дума за ХИБРИДНАТА РАСА("либерално-демократичен проект", т.нар. космополити, интернационалната хазарска държава "СССР"), която змийските религии на сивите правят днес. Илюминати са наследници на същите тези юдеи. 
Думата "расизъм" е също толкова релевантна колко думата "антисемитизъм: все пропагандно жигосване на неудобните от юдеите за РЕПТИЛНИЯ МАРС-САТУРНОВ(ПЛУТОНОВ) "РЕД" НА ЗЕМЯТА днес, в Кали-юга!
И Дейвид Дюк прекрасно отговаря на рептилните юдеи
 за техните дребни хитринки да хипнотизират белите чрез "толерантност", 
докато сивите ги разрушават "законно" и "морално":
Duke describes himself as a "racial realist," asserting that "all people have a basic human right to preserve their own heritage."
Понятието РАСА се отнася само до БЕЛИТЕ, всички останали са ХИБРИДИ!!!!
Значи, ако цигани, евреи, шаббац-гои(бели масони), черни и прочие, обвиняват белите в "расизъм"(желаещи да се гордеят със своята оригинална божествена генетика), то белите спокойно могат да ги нарекат хибристи и да ги обвинят в  "хибридизъм". И понятието "фашизъм" не е понятие относно несмесване на расите - а несмесване на социалния статус, и то главно на римо-юдейската финансова мафия, която са окрали европейските крале и са се смесили с тях, като "богоизбрани" магистрати(самозвани "права"), известен дне скато "подземен/скрит елит на малкото" - "олигархия".


С напредване на епохите от бяло към черно,
Божественото равенство отстъпва пред демоничното неравенство.
Появяват се по-низши касти  и раса се изменя в хибрид.
Девическото равенство се изражда в змийска олигархия с цел - контрол.Omertà-та доказва Марс-Сатурновия характер на змийските* религии/лунните култове(част от които са и аврамитските религии). Марс е "малкия злосторник" в астрологията- егото на индивида, а Сатурн-"големия злосторник"(егото на организацията). Масонските ложи на шаббац-гоите(неевреи-еничари, които служат на шабатяните, като им върпат "черната работа" чрез Мамона на Циона) имат същите правила. (виж публикцията "Шива, маха дева ил от мрака")
------
"змията" е сперматозоидаМЕШАН(СИВ, SMUGGLE)
Вие може би сте чували за "чистата раса" на Адолф Хитлер(де Ротшилд)?
Може би сте чували, че "арийците били немците"
и че "Хиперборея била Атлантида и Туле"?..

Автор на тези полу-теории са ето тези "симпатяги" на снимката-
немските хибриди с евреите- "мишлингите"(ашкенази),
които владеят финансовата система днес.

Е, може ли смесен да създава критерий за "чистота"?...
Дейвид Айк говори за смесване в по-древни времена на девите с нагите.
Думата "смесен"("хибрид") има за корен МОНГРЕЛ("МОНГОЛ").
late 15c., "mixed-breed dog," from obsolete mong "mixture," from Old English gemong "mingling" (base of among), from Proto-Germanic *mangjan "to knead together" (see mingle). With pejorative suffix -rel. Meaning "person not of pure race" is from 1540s. As an adjective from 1570s.

При дегенериране на бялата раса се получават хибриди. Хибридите имат нестабилна генетика, която НЕ ЗНАЕ, А ИСКА. Резултатът са: войни, епидемии и замърсяване. Достига се до КАЛИ-ЮГА и тотална деструкция.

В Западна Европа бялото население е обречено на изчезване(благодарение на световното правителство на масоните(шаббац-гоите), еничари на сивите шаббатни. За това Русия остава най-големия враг на последните и това се вижда с невъоръжено око.

Изчезването на европеидната раса в бъдеще е реален „кошмар”, което може би ще се отложи с няколко десетилетия, но неизбежно ще настъпи. Според експертите основна роля в този процес играе преселението на хора от други континенти. Населението на Европа се увеличава не заради естествения прираст, а поради неспирното прииждане на нови и нови преселници. Именно това рано или късно ще стане причина за „израждането” на европейците. Хората със светла коса и очи, и с прав нос рискуват навсякъде да изчезнат. Според едно изследване последният рус и синеок човек ще изчезне през 2050 година във Финландия!!!
Американският професор Ричард Макълок твърди, че до 2 100 година бялото население на Великобритания ще бъде малцинство, а етническите бели холандци дори ще изчезнат!!!

 Шаббатичния козел
Масонски символ, интерпретация на божество архетип "Козирог"(Дракон, Корокодил, Левиатан)
Масоните са интернационалните юдехски шаббац-гои-еничари
Архетип Козирог е  предпоследния лунен архетип преди Риби(Вишну)
и се асоциира с Шива и съдържа "1-0" за матрицата и е Хермафродит(Хермес-Афродита)
виж публ. "Шива, махадева ил от мрака"
Масоните го наричат още "Бафомет"- анаграма на Мохамет, пророка  на ислямския "Ал Ах".
Бафомед е преклонение пред отрязаната човешка глава.
През средните векове култа БАФОМЕД се е характеризирал с поклонение към отрязана човешка глава. Един от първите известни култове към отрязана човешка глава датира от времето на древен Египет и той е култа към съхранета главата на ОЗИРИС

КРАСНА(на дравидски "Кришна") - роден в Лунна династия, но СЛЪНЧЕВ аватар,
тъй като превръща кървавите жертвоприношения и страха,
породени от нощта и лунните подсъзнателни духове,
 в РАСА-ЛИЛА(персонална съзнателна любовна игра на индивидуалната душа с Бога)
и по този начин- спира цикъла на "раждане-умиране".
Обърнете внимание на ТОЧКАТА(Слънцето) над ДЪГАТА(Луната)!!
(Виж публ. "Знакът АУМ".)

Туран-Могул

Тураните-могули
Това е първоначалния лунен култ, зароден  в потъналия континент "МУ" в Тихия океан,
по-късно- Източен Сибир(Сива, Сиба -ир/ар, земята на Шива).
Свещените животни са били коня и орела(стилизиран тризъбец- огън).
Орелът е символ на имперската власт, а коня- на кшатрия-кастата


Славянски брахман(врач/знахар/вещар)- АРйан от Хиперборея
(вижда се брахманския шнур, тотемния жезъл и торбичките с билки и руни)Рудрически тураните-могули от континента "МУ", нахлуващи в земите на Хиперборейските арйани са започнали да избиват поголовно уседналите брахмани. В резултат, от Скандинавия са дошли също Соларно-ведическа група "варяги"(викинги, "вар"- вода), които са формирали славянската група на кшатриите(свещените царе) за да защитят Соларния култ. Наследниците на варягите образуват кастата на кшатриите, докато наследниците на рудрическите турани-могули- т.нар. шамани/шива-ман(раджа-йоги) от Луннния култ в Индустан, които са мигрирали и в Месопотамия, Арабия и Близкия изток. (виж публ. Шива, маха дева ил от мрака)
Варяги(ВОДА)-НОРДИ  и Арйани(ЗЕМЯ)- СЛАВЯНИ


Варягите са формирали групата на кшатриите при славяните(брахмани-класата) да защитят Соларния култ на бялата раса от пришествието на сивите могули от Сибир с Лунния култ. Конфликта е възникнал, поради общата географска ширина на турани и арйани-СТЕПИТЕ на ЕврАзия.Киевска Русь е мястото на една от срещите на борба на Соларния с Лунния култ.
Конфлика в днешна Украина е борба на юдейските хазари-тюрки(Лунния култ)
с Арайните-Славян(на Соларния).
Разбира се, световната юдейска конспирация е назначила в Украина
хазарска-юдейска ХУНТА, която хвърля в братоубийствена война славянските
народи на Русия и Украина. (виж публ, "Хайде Сорос, Йайде Йуде")Децата на Плутон(Патала-лока):
Съвременния глобален "елит" е израз 
на бъркотията и смесването в Кали-йугаПредставителите на Слънчевия(вляво) и Лунния(вдясно) култове в  СТЕПИТЕ на Евразия.
Думата кан(хан) има ко-нотация с ИндоЕвропейското "КАНВА"; Eng. CANVAS(брезент за палатка).
Номадите не водят уседнал живот и не обработват камъка, а кожата за жилища.
Оттук- юрта, иглу, скиния(при евреите).
Санскр. "к-шатрия"  иде от кшетра(поле) и е дали наименованието на "шатра".


На територията на днешна Украина наблюдаваме прикрит сблъсък между
Слънчевия и Лунния култ, където Лунния култ сблъсква два клона на Слънчевия-
славяни(украинци) и варяги(руси).
Хазарите са застанали на чело на славяните и се представят за "Украина" срещу варягите(русите).

Двузъбеца е символа на Украина- той символизира вечния дуализъм: двете гребла и 
двата борда на кораб на варягите(руси)+ рогата на Аурокса(Уруза).
Каназ(княз) Святослав е пример за трансформацията на брахманска класа на славяните в кшатрия(войни) под въздействието на варягите(руси) с цел да защити арйаните(славяни) на Слънчевия култ от Хиперборея от тураните и Лунния култ от континента МУ.
Тризъбеца(орела) е символ на тураните-монголи( в случая: Хазария).
(Виж края на публ. "Знака ОМ")
Тризъбецът, като символ на империята МУ(турани/могули/хазари/)


Тризъбеца- символ на континента МУ(тураните/могулите/кхазарите/шайвита/юдеите)...


Каназ с/у каган

Каназ(Княз) Святослав
Варяги(кшатрия-класата на арйаните с брахманска класа-славяни)

в отбранителна битка срещу инвазията на
рудрическите турани(могули)-вид шайви-раджа-йоги(шамани).

"Хан(Кхан") навлиза в туранските езици през арйанските през "канас" от санскр.  "кханва" . Eng. "canvas".  Справка Уики.
According to the book Persian Inscriptions on Indian Monuments Khan has its roots in Sanskrit and persian and Sogdian language word "khana or khanva meaning chief and khan in persian means landlord and chief of town.in old persian Dehkhan (Deh = village, санскр. -"дама(с)" за "дом") and khan means head or chief also owner of the palace(house).


Печата на Святослав, наследен от варягата Рюрик-основоположник на династията на руските кшатрии(царе)
*ДВУЗЪБЕЦА е символ на рогата на АУРОКСА(белия Телец), КОРАБА и ГРЕБЛАТА
ВАДА-КАЛАЙ
(брахманска каста в Северна Индия, изповядваща Ваишнавизма- трансцедентален дуализъм).

Vadama (Tamilவடமா) meaning "Northerners" 
are a sub-sect of the Iyer community of Tamil Brahmins.
Vadama" as a reference to their strict adherence 
to the Sanskrit language and Vedic rituals which are of northerly origin .
Тамилите-дравиди от Индустан са наследили брахманските знания, символи и обичаи
от славяните-арйани от степта, чиито култ иде от
Хиперборея(санскр. "Утама Уттар"- "Крайния Север")
Фетиша на Арйаните - предците с рогата на Кравата/Бика
Бик идва от Бог(Баг)
(този фетиш е многократно охулван и 
изопачаван у библята-книгата на дракона,
приписвайки му собствените си демонични качества на 
"принасяне на жертва чрез изгаряне- Молох".
(виж публ. "Демонизирането на Телеца".)
"Хайле" — обращение ко Всевышнему в "Веде славян" 
(Χαιρε/"Хайре" — у греков,
 "Харе" — в Индии, то же что "Хвала", "Слава")
Heil/Hagel(Germ.) Hail(Eng.)
Араб.حائل(Ahal/Hallal).
Япон. ハーイル/Hāiru/
; "Кей" — титул иранских царей. 
Славянски знахар/врач(ВИРадж)
(арийски брахман)
Славянски кшатрия(рус-варяга, "вар"- вода)
Появата на класата на кшатрята е била в последствие, поради необходимостта
арйаните, живеещи в степите южно от Ур-Ал, 
да се защитават от нахлуващите рудрически могули от Изток и Юг.
Варягите-руси от Север и запад на Скандинавия(Сканда и нави- морски).
Вижда се тотемния стълб на предците и Соларния кръст(на щита).

Варягите-кшатриите на 
арйанските брахмани-славяните


Варяги/викинги от Дания(племената англи , останалите- ютли и сакси) 
Каназ(Княз) Рюрик- основателя на династията на русите

Обърнете внимание: тризъбеца измества двурога с т.нар. 
"покръстване на Киевска Русь" - княз Владимир.
Аналогична съдба има и Баалхария(България): 

"покръстването" с приемане на аврамитския "бог"
нацията загубва елита си и потъва в лунната мъгла на Яхве и Аллах.

Скандинавия е родината на арйанския социализъм 
от Сатйа-йуга(справедливото братско общество на 
лотусовия цвят в равнината).


Славянски тотем на "кшатрия"(войн)


Руната Уруз(Телец)
The aurochs (/ˈɔːrɒks/ or /ˈrɒks/; pl. aurochs
or rarely aurochsenaurochses), also urusure (Bos primigenius)


Ас с/у Туз
Upsilon uc lc.svgTau uc lc.svg
Тука е много интересна трансформацията на
  Слънчевия "Aurus" в Лунния "T-aurus". Идва от Лат. Taurus, Гр. Таврос(Ταύρος"Тау" е символ за Земята. 
Турски- Boğa. Етимологично свързано с бога Тор(на викингите), което буквално значи "гръм, грохот"(thunder), но преносно значи "пръхтене на  бик"- Tyr(Тир).
"Телец" в българския език идва от "тяло", а Бик - от Баал(Бал, Сила, Бял), асоциирано с Бог(Бхаг/а). "Вол" иде от "воля".
T-aurus е навлязло от етапа на преименуване на Слънчевия Телец - Aurus в Лунен - етапа на завладяване на арйаните от тураните("туран" идва от санскр. "тауранга"- кон).
Тук е място да се отбележи, че Лунния култ, сам по себе си, не нещо зло, а зло е този лунен култ, който воюва със слънчевия за надмощие, а не да бъде в хармония("Hari-мония) с него.
Този лунен култ, който не се весели с раса-лила през нощта(подсъзнанието), а - извършва кървави жертвоприношения.
Аурус се е свързвало със светло застопорено положение на небето, докато таурус- със скитащо и тъмно на земята. Индо-европейския корен за животно(tier) (звер, твар) е свързано със Земята(Terra).

Не друг, а именно БЕЛИЯ ТЕЛЕЦ 
се свързва с буквата "А". 
"Ба'ал" на санскрит значи "бяло", "бик" и "сила". 
Баал е анаграма на "Аалб", което е основа за буквата Алеф(Алеп) или Алфа, което е АЛПА/АЛБА= БЯЛО.  От тук идва и цвета АЛЕН, който се разбира за КРАСЕН(КРАСИВ), който в последствие за северните народи е бил червения. (виж публикацията "Семитската азбука на наг(л)ите..")


Доста хора си задават въпроса: защо Русия е доста по-различна от юдейския запад? Отговорът хем е прост, хем доста е сложно да се достигне до него, ако човек няма познания по езотеричната история. Русия е извор на БЯЛАТА РАСА. (виж публ.Брахма- Арйанския дев"). В Кали-юга, когато всичко се смесва, това е заплаха за тенденцията на нихилизъм, към където номадския "елит" в лицето на юдейската доктрина, тика цивилизованото човечество да влезе доброволно. В такъв аспект, белият човек има 2 опции - да приеме робството на дълга и служи на змиите, или - да се върне към корените на ЛОТОСОВИЯ си ЦВЯТ.

Шаббац-гоите се надпреварват на цункат гъзарите-шаббатяни по техните им части...
Шаббатяните ОБОЖАВАТнай-отдалеченото тяло в Слънчевата система-Плутон(преди-Сатурн)-СМЪРТТА.Обама- мургава кукла в ръцете на хазарите Ротшилд и Сорос
- бащица за хазарските терористи под "украински флаг".
(а, БГ-соросидите с "blue-print")(виж публ. "Шива-маха дева ил от мрака")
На авестан/пахлави "туран" е враждебно на еран(от Ейре до Иран- арйан)
Tu:r [twl I N -] one of a people inimical to Erа:n, Turanian.
-An [-'nl I N -] (land of) the Turanians.


Слава Хазарии!!
Монголска армия(прототип на Османската армия)
Оттоманската армия"Турско присъствие" в заграбена територия
(лунните имат култ към рязане на крайници и особено-глави)

Невежеството ги тика да отъждествяват тялото с душата


Турнетата на туранските сперматозоиди(змии) сред арйанските земи(жени)

Fez
Типичен азиатски атрибут
Формата е типична за Сатурн, червения цвят на Марс-за имперска армия,
а пискюла е специално копие за конската опашка
Аврамитите(част от сивите турани)
са търгували и с бели и с черни!
Целта е разрушаване на рецесивната генетика 
на бялата раса и получаване на доминантна хибридна.
Същото нещовпраят илюминатите- новите евреи.
Доказано е, че търговията с роби в Америките са били осъществена от юдеи.
Хибридните турани имат ценностната система на сперматозоида- най-бързия заграбва всичко.
(Марс-Сатурнова=Плутонова или още- РЕПТИЛНА религия).
Снимката е озаглавена в мрежата: Jewish-Muslim slave market.
Шива, плумецеса в 5-тия ден("панчами"), тризъбеца("трисула") ...с религиозните си копия..

Лунния култ е винаги "завършващ" цикъл...


Алтайския(Уйгурския), МУ-анския "бог" Тангра(Тенгри, Танри)
идентичен с шумерския
"Дингир"(на "синьото небе") 
е идентичен с бога на Луната.
("Гьок-тюрките" или "турско-синьо")
Шива/Сиба или Сиб(а)-ир
("Земята на Шива")

Ay Ata (TurkishAzerbaijaniAy Ata, Cyrillic: Ай Ата; sometimes Ay Tanrı or Ay Dede,[1] or Turkish: Ay DedeTurkmenAý Däde, Azerbaijani: Ay Dədə) is one of the mythological entities in Turkic mythology and Tengrism. In English, the meanings are: Ay Ata:Father Moon, Ay Dede: Grandfather Moon and Ay Tanrı: The Moon God.


ИЗИДА(Isis)
като Лунен култ(женско начало), което не в конфликт с мъжкото(Слънчевия)
Крилите и Рогата (Полумесецът) пази Слънчевия диск в средата
.
Според лунните(култ),
 "Бащата"(Сиба) е Луната, 
а майката(Ума) е Слънцето.
(тази митология е наследена и в Курана)
Gün Ana (Mother Sun) and the moon god Ay Ata (Father Moon).

According to the mythology, he is a moon god, and he has been living in sixth floor of the sky with Gun Ana (TurkishGün Ana), the sun goddess, who he is coupled with. While Gün Ana is symbol of warmness and hotness, Ay Dede is the symbol of cold.
In Turkey, he is well known in modern times, Ay Dede is popular amongst children due to tales being told about him. The mythology is more common amongst Central Asian Turks, such as Altaians and Yakuts, who still have populations who actively practice Tengrism.
Notably, in the Epic of Oghuz Khan, Ay Tanrı also is mentioned as the father of Oghuz Khan, even though that part remains somewhat unclear. It's also notable Oghuz Khan's second son was named Ayhan (Ay Khan, "moon khan").

Aisar[edit]

From ancient times, the Turkic people believed that humans had secret lunar powers (Aisar or Aysar). Female pregnancy lasts about nine lunar months, and women often deliver during a full moon. The three phases of the moon were also symbolic. It was believed that at "Ai Naazy" (new moon) the moon symbolised a growing young child, who is pure and modest. At "Ai Toly" (full moon), the moon personified a mature good-natured mother or father. At "Ai Karty" (old moon) the moon aged, became wise. But at the same time quarrelsome and malicious. Before its death, the moon reigned over a totally dark night. The forces of life and death met during these nights. After the meeting they separated, only to meet again after a defined period. When the old moon died, a new one was born and so on, ad infinitum. The Turkic people trusted the magic influence of the Moon. She was their sole "night lantern". The celebrations of malicious spirits occurred mostly at night. The rituals and trances of witches and demons were always timed according to the phases of the Moon. In Turkish culture At night, illnesses got worse and caused more deaths. To please the Moon Godd, those born during a full moon were given names as such: Aisylu (Aysulu), Aituly (Aytulu), Ainir (Aynur), Aizirek (Ayzerek) and Ainaz (Aynaz).

Източник: ТУК

Шумер
(т'ата Тенри и у'ма Ана)


(виж публикацията Шива- Маха дева ил от мрака")

Персийското "маги" идва от санскр. "маха", 
прозвище за Шива и буквално значещо 
"луна" на прото-индо-европейски(P.I.E.
"маса" на П.И.Е. значи "меря"(времето- КАЛА/Шива). Оттук- "месечина"
*māsamāhamāhmāh ماهmoon, month
*aśwasaspaaspasb اسب/asp اسپhorse
(Източник-ТУК)
Персийски, Арабски-روح, Иври-רוח, Турски-ruh, Явански-roh;- ДУХ.


"Ислямска Държава"("Islamic State")
"Мозъкът" й е юдаизма, 

"ръцете"-исляма, 
"краката"- англоезичен Цион(масонските шаббац-гои)
а "сърцето"-Кали


Българите са прото-смес от славяни от "Арктида" и тюрки от "Му"
При миграцията на арйаните от север и тураните от изток
са се смесили някъде в Югозападен Китай,  Баалхара,  Иран и Кавказ.
Думата "Иран" е туранизирана версия на арйанската Аран(Арктида),
където при тюрките "ар" за "земя" преминава в "ир".


Про-изхода на прото-българите или още "пра-българи". 
Едно е сигурно: НЕ СА ТРАКИТЕ НА БАЛКАНИТЕ!
Всички версии за "тюркска", "алтайска", "иранска", 
"туранска", "хунско-китайска" търпи непълно разбиране, 
ако не се включи в обяснението потъналия 
континент "МУ"(Пацифида) в Тихия океан. 
Обърнете внимание на знака на клана "Дуло"! 
Това са т.нар. старо-тюркски рунически знаци!Знакът "Тенгри"(шумерския "Дингир"- "Бога на Небето"), 
изписано с турански руни
Почти идентично със знака на клана Дуло(Авитохол)
кхан от клон на хуните, основал Дунавска България.
Тюрксите руни имат ходство с прабългрската "глаголица",  
с препратка към своя произход - потъналия континет "Му" в Пасифика.
Знакът на клана Дуло(хунски клон): "IYI" - 
"Очите на Тангра" - Охрана на Лунния Бог:
"Y"- Луната
"II"-лъчите на Слънцето.

Gün Ana (Mother Sun) and 
the moon god Ay Ata (Father Moon).


Прото-българите, под знака на Козирог, 
като ЛУННИ турани("Бага-тури").
блгария


Небесния монголски кон

"Аспа- рух" значи на Авестан(Староперсийски) буквално "конска душа".
(виж публикацията "Сричката АУМ")
И защо българите във Волжка България са били мюсулмани(Лунния бог).

За евреит("хабиру"=земно-водни, пресичащи реката-"търкалящи се камъни")
е изгодно баалхари-аллани(алб-бял) да са "скитници" от Скития и Но(р)мадия и
Аллах("Блестящия") да е "Пълнолуние" вместо Слънце
Пълнолуние над Баалхара

"Познавачът" на юдео-масонската конспирация и комунизма - гърка Йорго Ифандзис(Υφαντής-"тъкач")
щедро рекламира баалхара за лунен култ на Тенгри и Авар Кхан(Раджа Авар)  за Абрахам от аварите.
Критикувайки юдеите, той насажда българите до гърците, но знаем, че гърците са почти юдеи.
И кво прави Ифандзис тогава? Ква му е целта на занятието?...
"Христос бил българин" и "българите били божий народ".
Кой "Христос"?- Оня ГРЪЦКИЯ за Ифандзис!

Според Георги Ифандиев, "американците, може би, имат карти на Луната с български руни"?????....
Ифандиев яросто отрича Ведите със Славянски произход.
Той счита, че "българите трябва да са повече тюрки и по-малко славяни"(тъй като "руснаците и Путин са комунисти"),
тъй като "българите не били славяни, а - тенгриниянци от Сибир и континента "МУ").
"Ведите", според Ифандиев, са писани от българите, а българите идат от Кавказ(може би от библейския връх Арарат на Ной?)

                                                               А може би Ифандиев е прав?

Warrior with captive, from a golden ewer of the Treasure of Nagyszentmiklós
There is no agreement as to whether he represents an Avar, a Bulgar or a Khazar warrior.
(Още не се знае дали на артефакта е Авар, Българин или Хазар)

Al Buraq
(коня на "пророка" Мохамед, с който е бил в МИРажа)

Ābhīra:  This name also appears in the  Mahābhārata,  both in the  Sabhā-parva  and  Bhīṣma-parva.  It is mentioned that this province was situated on the River  Sarasvatī  in Sind. The modern Sind province formerly extended on the other side of the Arabian Sea, and all the inhabitants of that province were known as the Ābhīras. They were under the domination of  Mahārāja Yudhiṣṭhira , and according to the statements of  Mārkaṇḍeya  the mlecchas  of this part of the world would also rule over  Bhārata . Later on this proved to be true, as in the case of the Pulindas. On behalf of the Pulindas, Alexander the Great conquered India, and on behalf of the Ābhīras, Muhammad Ghori conquered India. These Ābhīras were also formerly  kṣatriyas  within the brahminical culture, but they gave up the connection. The  kṣatriyas who were afraid of Paraśurāma and had hidden themselves in the Caucasian hilly regions later on became known as the Ābhīras, and the place they inhabited was known as Ābhīradeśa.
(Изт. ТУК)


Крайностите не са за предпочитане
(светското/масонското е "либерализирано" аврамитско)


ИСЛЯМЪТ е вид МУ-ански шаманизъм на алтайците,
(докато християнството е отзвук от АРКТИДА на славяните-арйани)


Подобното привлича подобното:
Хищникът на степта и лунния култ.
(Кучето е предано на човека,
тъй като го възприема за лидер на глутницата/
"leader of the pack).
Хищниците(чиито символ е Лъва) се появяват на по-късен етап(Третйа-йуга) с цел "царстване над труповете на тревопасните". Хищниците са организирана глутница със
социална субординация(копирана по-късно от пирамидалната структура на човешкия социум) с  цел РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛЯЧКАТА.
Дон-ски к(х)азак
Кхазаците са вид тюрки, смесели се със славяните.
Виждаме атрибути типични за лунните- полумесеца, дългите мустаци и конската опашка на главата(която при ваишнавите се нарича "шика", тука е "кика"), вълка(кучето)-степния цар на животните и закривените -ятаган, рог и т.нат.  Шалварите имитират т.нар. "доти".

Много е интерсна етимология на думата "вълк".
В немския език има 2 думи за "хора", като и двете имат произход славянския език:
- Едната дума е "Volk"(folk) идеща от славянската дума "волк"(вълк).
От Volk("народ")  думата мутира във Wolf("вълк")
Етимологията за "народ"(folk) e свързана
 с "множество"- "тълпа", която се самоорганизира само при гонене на плячка.("host of warriors")
- Другата дума е "Leute", идещо от  славянската "люде". Английските деривати са lad & lady.
То е свързано("cognate") с гръцкото λάος и латинското "liber"(genus=род, вид, сорт, класа).


Казак
Някои казват, че идва от "козяк" или "кхаз-ар";
А някои казват, че казаците са българи и татари.
Кали и придружителят и кучето Ях("псевдо- боГ").


Съюз между баалхара и славяни
(между Дунав и Стара Планина - около 8 век сл. Хр.
Баалхара са принесли в жертва КУЧЕ по този повод :))
Забелязваме, че Кхан Аспарух(староперсийски "конски дух") е доста смугъл.
Това потвърждава версията, че баалхаарите са вид МУ-ани.
Но ако тези смугли симпатяги идват на коне от Баалхара("Бялата Земя"),
то работата намирисва на негъра Barry "White" :)Българската роялистка династия


(на първия ред са абсолютни монголци- "МУ-анци"- тюрки от рода на аварите, хазарите и хуните,
по-късно се облагородяват от хиперборейския ген на мирните славяни, които не са били войнствени,
но след Борис-1  с насилствената "християнизация" на библейско християнство вече са се продали на папата и римляните. Това е предпоставка за аврамизиране на династията, като при тази аврамизация, елит стават юдейската жилка на аврамизма. И логично-династията пада по робство първо на ромеите и по-късно да други тюрки, но под друга аврамитска вяра- османците).Пра-българите са мулти-етнически смес от МУ-ански народи- хуни, авари и хазари, но преобладават хуните, чието име произлиза от "хунну"The identity of the ethnic core of Xiongnu has been a subject of varied hypotheses, because only a few words, mainly titles and personal names, were preserved in the Chinese sources. Proposals by scholars include multiethnic,[1] Mongolic,[2] Turkic,[3] Yeniseian,[4][5]TocharianIranian,[6][7] and Uralic.[8][9] They also possibly practiced Tengriism.[10][11] The name Xiongnu may be cognate to the name Huns, but the evidence for this is controversial.[5][12]
Общото название на хуните са "Ху". "Ху"-народите са подгрупа на "Му"-анците("МУ"-народите).
Хуянь - китайская фамилия.
Происхождение фамилии, возможно, связано с народом хунну.
Маодун поставя основите и на административното устройство на държавата на хунну. Той използва титлата шанюй (Кан-иу, Chan-yu означава "син на безкрайното небе").
Смешното при някой "бългрофили" е, че "не правели връзка между канас и кхан", както и "словените не били славяни". "Славяните били мит", както и близостта на всички славянски езици. Българофили, така правите лоша услуга на българите, като ги предоставяте в ръцете на Турция, доминион на днешен Цион! Цион иска българите да са си тюрки днес(каквите са били преди) и да не са облагородени със славянския хиперборейски ген и култура. Трети  въздигат в култ Византия, като част от Римската 3-езична догматика, като "империя". Други фанатици, като Ифандиев, смело завява, че "цялото кълбо дължи почести на българите, като първи и изначални". Към последните се отнасят и поддържниците на т.нар. "автохтонна теория", която откарва българите наименувани с гръцкото име "траки", приказващи фригийски език, който е в групата на гръцкия и арменския, но ни в групата на славянските езици? ОТ КЪДЕ, ПО ДЯВОЛИТЕ, СЕ Е ВЗЕЛ ТОГАВА СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК У БЪЛГАРИТЕ? - Русия ги е "окупирала в робство" ли?...Българите са славяни днес, благодарение на смесването им с тях.

При нахлуване на хуните в Източна Европа, центъра на държавата им е в днешна (х)Унгария.


"Ави-тохол", митологичния персонаж(живял 300 г.) произлиза от Северозападен Китай- "Тхара"(Тхарим), а "ави" е санскритски префикс за "водещ", както в "аватар"(този, който слиза").
"България" идва от Санскр. думи "баал"(сила, бял, бик) и "хара"(земя) и производната й дума "гхара"- "дом", "дхама" Най-вероятно за планините Хинду Куш и Кашмир.
Наистина е свързано с понятието "буламач" на турански, идещо от "балга"/булга, което пак е дериват на ведическия санскрит за БИК, което в аспект на земна натрупна маса(обикновена-планински масив, на английски е BULK, което идва пак от BULL(бик).
 generally considered that it derives from the Turkic bulğha (to stir, mix, disturb, confuse).
"Bulga" на турски значи "издутина", аналогично на келтското bolg(Eng. "belly" - "корем"), за което се споменавало с сагите им за  народа "Болг". И двете са асоциирани с BULK(натрупна маса земя) свързана с BULL/ БИК.
 Generally considered that it derives from the  Turkic bulğha  (to stir, mix, disturb, confuse). "Булга"( bulğa)  на турски е "издутина"(Eng. "bulge") пак.


Близостта им с МУ-анците от планината Алтай(Belukha Mountain (RussianБелуха, lit "whitey"; AltaiMuztau or Üç Sümer)  ги прави наистина доста спорни монголи. А е доказано, че ДНК-то на североамериканските индианци е същото, като на Сибирските Алтайци. Само, че не минали през Аласка, а са наследници на древния потънал континент "МУ" на Шива и шаманите.
Обърнете внимание, че най-високия връх в Алтай има арйански име "Белуха"(бял, баал) и туранско име Шумер)!!!

Комично предствяне на тезата на украинците, че са били "арио-славяни". :)Лунните веднага се познават по: 

  • полумесецът; 
  • сиьно-зеления цвят(синия:гьоктюрките и хазарите и зеления:авари и хуни);Турски пощенски марки:

tur4in_2.JPG 

 Марка 10 лири. Голяма хунска империя, 204 пр. н. е. - 216 г., Мете хан. tur4in_3.JPG 
*описан в Шримад Бхагаватам 2:4:18 като едни от
извънкласовите- чандала-"кучеядци")


tur4in_9.JPG 
 Марка 100 лири. Уйгурска държава, 744-1335 г., Кутлуг Кюл Билге Каган.


ИЗВОД: БЕЗ ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ОТ СЛАВЯНИТЕ ЧРЕЗ СЪЮЗА С ТЯХ, ХУНСКИЯТ КЛОН ДОШЪЛ НА БАЛКАНИТЕ, БЪЛГАРИТЕ ЩЯХА ДА БЪДАТ ИЛИ ТЮРКИ ИЛИ РИМЛЯНИ!!


Генофонда на съвременните българи показват огромно наличие на славянски гени, тъй като третата най-голяма срещана група е групата на славяните- R1a. Източник- ТУК.

Пряката мъжка линия (Y-хромозомния анализ) показва приблизително следната картина:

1) Най-голям процент българи има от хаплогрупа I- от 20 до 26%(босненсци, херцеговяни, кавказци, арменци), от които приблизително 18 % са от подгрупа I2а2 Dinaric, 5% са от подгрупа I1, 1.5% са от I2b1, 0.5% I2b2 и 0.5% са от подгрупа I2c; 
2) хаплогрупа Е се нарежда на второ място- от 19 до 21,5%(етиопци), от които приблизително 20% са от подгрупа Е1b1b1а2 (М78- V13, алфа кластер) и 1,5% са от Е1b1b1c* (М123*);
3) хаплогрупа J е третата по разпространение група сред българите- от 11 до 15 %, с подгрупи J1 (М267)- 3%, J2 (М172)- 11% от които 5% са от подгрупа J2b*(М102*), наричана още по старата нoменклатура J2е1, 4,3% са от J2a* (М410*) и останалите са от J2а1b* (М67*) и J2а1b1 (М92);
4) хаплогрупа R с подгрупи R1а1(славяни)- от 12 до 17,5 % и  R1b1a2(келти)- около 12-13 %;
5) хаплогрупа G2 основно с подгрупа G2а3b- около 4-5 %;
6) хаплогрупа Q с 0.5%;
7) хаплогрупа L с 0.5%;
8) хаплогрупа H около 1 %.


Ашвамедха- жертвоприношение на кон


В Яджур-Веда кшатриите извращават жертвоприношението на 
брахманите със семена и благоухания, като принасят в жертва коне.

Жертвоприношение в Слънчев култ
(по хоризонтала- цвета на Лотоса)
Красна жертва егото си в името на Свръх-душата

Брахманското жертвоприношение се нарича ЯДЖНА(ЯГНЯ) 
на авестан-"ЯСНА"и принася Луната(Сома) в жертва, като се жертват 
в огъня семена, благоухания и ахам(фалшивото его-ахамАх, Ях).
Обект на жертвата е Сома(тялото, асоциирано с Луната)
за това се принася и сома-раса
(прясно-изцеден сок от дребни диви плодове/berries), 
по-късно се извращава със ферментирали.
Извращението продължава и в символиката- 
сока им(раса- "роса", сок) се профанизира чрез кръв
(спомнете си "кръвта на Христос") 
и се принасят кървави жертви.
(виж публ. "Животинските жертвоприношения 
в дхармичните и абрахамските религии)


The Ashvamedha (Sanskritअश्वमेध aśvamedhá) was one of the most important royal rituals of the Hindu Vedic religion, described in detail in the Yajurveda (TS 7.1-5, VSM 22–25[1] and the pertaining commentary in the Shatapatha Brahmana ŚBM 13.1–5). The Rigveda does have descriptions of horse sacrifice, notably in hymns RV 1.162-163 (which are themselves known as aśvamedha), but does not allude to the full ritual according to the Yajurveda.

As per Brahma Vaivarta Purana (185.180),[2] the 
Ashvamedha is one of five rites forbidden in the Kali Yuga, the present age.

Конят символизира Слънцето и за това бива принесен в жертва от Лунните
(спомнете си Агнеца Агни Христос, принесен от лунните юдеи-злодеи)
Жертвоприношение в Лунен Култ
(по вертикала- стъблото на Лотоса)
"Елитът" жертва плебса в името на Змея

The horse is associated with the Sun, and its yearly course. If the horse wanders into neighbouring provinces hostile to the sacrificer, they must be subjugated. The wandering horse is attended by a hundred young men, sons of princes or high court officials, charged with guarding the horse from all dangers and inconvenience. During the absence of the horse, an uninterrupted series of ceremonies is performed in the sacrificer's home.


С напредъка на Кали-йуга(века на тъмнината и невежеството) се засилва влиянието на подземните светове и Дракона(Серпентината) и фалшивото его.
Змийските религии като култове на юга(Змията) и субординацията във вертикала са започнали да почитат женската(материалната енергия), като "Слънце" и да наричат мъжката("скрита" или ОКУЛТНА или "Лунна"). Но първоначалната мъжка енергия е Трансцедентална и първоначалната женска енергия е градивна("пра-крити", "pro-create"), във века на Кали е заложен нагон към разрушаване и "окултно знание" на страх от наказания.
Това обяснява императивния характер в наследниците на змийските религии- аврамитските религии, като част от южняшките религии на Змията.

Ето какво пише Дейвид Айк(David Icke) в книгата си "Децата на матрицата"(The Children of the Matrix"):

There is a general belief that the Sun represents the male and the Moon the female. That's understandable because that's the way it looks and on one level it's true. But there's a twist. There came a time when the global religion of worshipping the goddess was replaced by the male "god". However, that was only on the surface, for public consumption, control, and ignorance.
 To suppress the ancient knowledge, not least that of true history, it was necessary to destroy the outward expression of goddess worship while its initiates continued with business as usual. Therefore, religions like Judaism, Christianity, and Islam were created to give the appearance of being dominated by the male, while, in truth, being secret vehicles for the worship of the goddess.

This involved taking female deities like El and depicting them as male. 
Слънчев култ - жената е свята, лунен култ- мъжът го играе е "жена".

"Пророкът" на Лунния ислям консумирал брака си с Айша,

когато тя е била на 9 г., а той на 53 г. (а се "оженил" за нещастното дете, когато то е било на 6 г.)
Извратените лунни, в стремежът си да управляват слънчевите, стигат до всякакви
генетични извращения- инсцес, педофилия, содомия, т.нат..
В ислямския(лунния) свят се казва, че мъжа превъзхожда жената по всичко,
само дето не може да ражда.
Сексуалния апетит на лунните мъже е толкова голям, че те забулват своите жени,
 а налитат на всичко женско и чуждо.

Божията Майка има прототип в арйанските култове-
там където има влага и зеленина
За пустинните региони с оскъдна влага 
култа към Майката(душата) не съществува и е отречена 
и водата и млякото са заменени с кръв.
Веда, Вода, Водя...


"Подтискането на древното знание", а именно: че материалната енергия се извършва от ПраКрити(женското начало) и спекулацията от змийските енергия с нея продължава и до днес. Използването на окултните ЛУННИ сили("представяйки ги за "мъжки" като "религии", всъщност не е нищо друго освен експлоатация на материалната енергия на живите същества. Това го наблюдаваме и днес в т.нар. "цивилизовани общества"(които се командват от Илюминати- "новите юдеи").
Омразата на змиите към Слънцето не значи, че като са студенокръвни няма да се препичат безплатно и за сметка на другите живи същества. Змиите през деня се препичат на Слънце, но през нощта, когато изгрее Луната, излизат на лов и вършат "богоизбраните" си мерзости.
"Ел" значи "блестящ". Прозвище за деви като Брахма и Шива, които в сравнение с Бхагаван КРАСНА са "женско начало". Значението на думата "дева" е същото- "блестящ". От тук идва и думата "ден"(day).
Северо-семитското божество Ел(с модификации Ил и Ал) иде от П.И.Е.(Прото-Индо-Европейското) "дЕЙвос" за "дева"(полу-бог). При смесицата от Ведически санскрит(от Север) и Пракрит(от Юг) се получава модификацията за семитския "бог" от "дева"(дейвос) и "ей" преминава в "ел", така както в гръцкия "дейвос" преминава в "Зевс".
The Sanskrit deva- derives from Indo-Iranian *dev- which in turn descends from the Proto-Indo-European word, *deiwos, originally an adjective meaning "celestial" or "shining",which is a (not synchronic Sanskrit) vrddhi derivative from the root *diw meaning "to shine", especially as the day-lit sky. 
El-Phoenician word elēkrŏn, meaning 'shining light'.
ЕлЕйвос) е "върховния Бог в пантеона на угаритските северо-семити, а сина Му е Ба'ал, взето пак от санскрит за "Бик", "Сила" и "Бял", асоцииращо се с планините.
В общия аспект "Ел" е копирано за девата Брахма, а "Баал" за девата Шива, а взето на по-късен етап- "Ел" за Шива, а "Баал" за Бика Нанди,, тъй като при семитите и лунните "боговете" нямат образ и въплъщение са неантропоморфни, тъй като са по-ниско разбиране на съзнанието-сънищно подсъзнание за духове.
Това не означава, че "нощта принадлежи на Бхагван/Бога", а на демоните(извратени деви).
В Бхагавад Гита се казва, че душа, която напусне през деня не се връща,  а душа, която напусне тялото пред нощта се връща(за "корекция").


Както анализирахме в предните публикации на настоящия блок, аврамитските имена за "бог"- Еллох(Ел Яху) и Аллах(Ал Аху) произлизат от комбинация названия, базиращи се върху Ведически саскирит, но - с видоизменено значение.

Ел, Ал и Ил имат значение на "блестящ", "небесен", "божествен"(девически). Те понастоящем са определителни членове в някои средиземноморски индо-европейски езици.
Ях, Ах с наставка "у", указваща ведическия произход за знака и звука на Вишну(Уишну) за "Висш", но в семитския език Аз-а на Вишну са объркали с Ах-ам(фалшивото его "I am") Якх/Яу/Ах-ат/Ех-ат- "едно"(виж публикацията "Шива-маха дева ил от мрака", лансирайки его-то(на дадено змийско племе/семе) за "едино-божие".

На Иврит "евреин" се отъждествява с "юдеин". Но "евреин" идва от хабиру/апиру(буквално- "ап-ир"- "земноводен", а преносно- "мигрант от изток на запад, който пресича водата/реката - Месопотамия", а "юдеин" е яхуд(ехуд), което идва от Яху/Аху, което е "еднак" или "его-ист". Яхудите са първосвещениците на евреите.

От афро-азиатските езици разбираме, че 
  • числото '1'(ях.яу) е дало етимологията на думата юдей-"яхуд", 
  • а '7'(саба,шева)- на думата шаббат(свещения ден на юдеите).

Яхо-ва(Ео-ва), юдейхския моно-бог етимологично иде от
"Его"(фалшивия аз -  санскр. АХам) и цифрата 1.
Руския език е много показателен за произхода на дух Ях-" Я("аз") и произхода на на
падежирането на санскр. "Ах"  с наставка "ам".
В арабския Ел Ях(Елох) е останал като Ал Ах-пярака връзка на санскр. Ах-ам.
Ел и Ал(Бал) семитите крадат от арйаните чрез свързващото звено на халдейците.
Наставката "У"-Ях-УАллах-У показва пряката връзка между ариите и арио-семитите(евреи и араби).

Така, чрез горделивото само-званчество на семитите, че са "открили единобожието", те са си устроили сами капан, поради непоправимото си невежество и са си извършили лоша услуга, попадайки в дебрите на мрака на безкрайния  Змей- Ан-анта Шеша(виж публикацията "Ведантическа космогония").

"Ел Яху(Еллох)" и "Ал Аху(Аллах)" значи буквално:
блестящото, "божествено" его(фалшив аз) 
на змийското семе на племе. 

In Turkey, among children, Moon is called Ay Dede (Moon The Grandfather)
who is considered to be the moon-god living in the sixth floor of the sky. 

Световния "ред" на Лунните(контролиран хаос, подчинен на змийския хищническо-паразитен принцип)
Виждаме ЧЕРНИЯ ТЕЛЕЦ(на материланото имане заради самото себе си) и Орела-хищник на върха
"Магарето-Слона"- двупартийната система на САЩ- заблуда за "избирателите" на диктатурата-плутокрация.
Най-долу са корпорациите, като ежедневен страж на Лунната система,
като най-мощен интоксикант е пропагандата на медиите.

"Моя Земя - Мои Правила"- реакция срещу злото, което просмуква света
(елементът "земя" е много важен за завършването на душата)
Езотеричното обяснение на предпочитане на ДВОИЦА(AU) пред ТРОИЦА(M) е ПОЧИТАНЕ НА СЛЪНЧЕВИЯ КУЛТ (БРАХМА-ВИШНУ)- AU(Aurum) пред Лунния култ на Шива(Кала)-M(Mrtum).
Брахма + Вишну презентират РАЖДАНЕ + ЖИВОТ, а Шива- СМЪРТ.
С игнориране на СМЪРТТА от Троицата съзнанието добива СЛЪНЧЕВ ЖИВОТ(лишен от сенки- "прераждания").
Обърквацията на дуализма с троичността идва от Римската църква и поаврамитчаването на европейците.
Заменяне на орела с гълъба под претекст, че това е "символ на светия Дух".
Гълъбът е носител на "градивния огън", а орелът-на разрушителния. При всички положения, троичността се свързва с Огъня и "духа".

Характерен момент при троичността е тризъбеца и тригуните(трите хоризонтални черти). Първото символизира Огъня, второто- Земята(като "таттви").
Тука следва да се направи уточнението, че орелът(символ на империята и деструкцията чрез насилие) е заменен в "християнството" с гълъба, който е символ на женското и съзидателно начало, свързано с Брахма и Сарасвати, известно по-късно като "благодатен огън" в християнството-"огън, който топли, а не изгаря", т.е.- огън, който не е разрушителен. Такъв огън е "балансиран", т.е.- в него е намесен и женската енергия, асоциирана не само с духа, а - с душата!


Украинският УКР е по-древен от КУР-а на Шива дори!  :)


И така, слънчевите сили представят Кришна(Красна) като Вечна Съвест, която е приятел на душата, докато лунните сили спекулират с името и авторитета на Кришна(Красна) с цел - контрол в матрицата.

Вечният гладен нагон към примитивно задоволяване на инстинкти на лунните се сравнява с рудрически бяс, който се сравнява с вирус, който не може да съществува самостоятелно и за това търси нови земи и тела("соматичен", "Сома"- "Луна"), където да завладее и да "експлоатира" за да съществува.
Това е животинската природа на ПраКрити, която копира Пуруша на ПОГЛЪЩАНЕ("DEVOUR"), но в материалния свят "поглъщането" става на труп през устата, зъбите и стомаха. Процесът е НАСИЛСТВЕН и обратен на духовния доброволния процес на завръщане на пламъчето на душата-джива атма във Вечния Огън на Духа на Парам-атма.


В Кали-юга, индивидуална душа, която се асоциира с лунните е агресивна. "Ценността" за "свобода на индивида" в съвременното еврейско-банкерско общество е също продиктувана от богоборството на душата да приеме- първо общото(обществото) и после-Бога. Поради факта, че индивидуалистът(егоистът) отрича душата, то той отрича и общото и концепцията за даване(а не -вземане) е в плен на лунните.
Лунните, които не богоборстват разбират "аз"-ът не като его, а като-душа и урокът за даване им е по-познат.

В епохата на Кали съзнанието става стеснено. Древните текстове на Ведите, които са били интерпретирани от брахманската каста започва да се тълкува  от извънкласови БУКВАЛНО. Луната копира Слънцето чрез Пълнолуние. Огненото жертвоприношение се възприема БУКВАЛНО и в огъня са се хвърляли вече грубо-материални тела на живи същества(справка- аврамитските религии). По същия начин, лунните тълкуват аватарите. Най-големите диктатори са от лунните.
Примерно, санскритска дума "паша", значещо "примка", "ласо"(идеща от "пашу"- домашен добитък, който се вързва на въже) се тълкува в духове аспект, като "хомот"(иго) или на санскр."йога", където "вързаното животно" е индивидуална душа(джива-атма), а на другия края на въжето е "Пашу-пати"(Парам-атма), Свръх-душата, която развързва примката на душата и я освобождава от игото. Често "Пашу-пати" е сравняван я с Шива, я с Кришна. Понеже Шива е по-ниска реализация, свързван най-вече с телесната концепция, "Пастирът" се разбира, в БУКВАЛНИЯ смисъл. Дори Исус Христос от Палестина(БалЕл стан) е казвал за Своето "леко иго" на своите последователи.

Illustrations[edit]

Виждаме, че "паша" носят божества от т.нар. "хиндуизъм", който е предназначен за "по-ниското засяване"- дравидите като "пашу"(вързано домашно животно с примка на врата.)
Спекулацията с автарите на Бог идва от извънкласовото разбиране на писания, където често завършва с робство, в името на Бог, продиктувано от раздутото его на лунния. Примерно, отоманските тюрки(извънкласовите наречени "явани") са имали титлата "паша" за раджаски(султански) главнокомандващ, които "пасе гяурите"(гоите) или - говедата. Всички знаем за извращенията и зверствата на лунните турани при експанзията си за завладяване на земи и народи.
Дори са измисли смъртно наказание) освен рязани на глави-"главата е свързана с брахманското начало и Овен(Агнеца-Агни), друго опозоряващо наказание е било - "обесване"- примката "паша" се използва не само в буквален, но и в напълно извратен аспект.
Muhammad Ali Pasha

The word pasha entered English from Turkish paşa.[1] One theory claims it to be derived from Persian pādšā ('Padishah').[4] Another popular view connects it with Turkish baş(-ı) ('head'; cf. "başkan," "president" or "başkent," "capital"),[5] or the similar-sounding compound baş-ağa (the title of an official).От тримурти-троицата, само Шива носи пашу.
Лунния култ е култ за по-ниско съзнание, което се управлява от позицията на животинското начало.
(Слънчевия култ: Брахма държи прибор за изливане на "елей"(благоухание) в жертвения огън,
а Вишну държи слънчевия диск- сударшана чакра)


Думата ден/day произлиза от дева/deva
Думата нощ/ноч//night, Nacht,  Sanskr. "Nakta(am)" 
произлиза от "наг(а)"(змия, гол)
асоциирано с латинското- negro/niger и "dark".
В тезора на последната дума се включва и "следващ"(next, naechst), 
указващ, че нощта е само пауза към следващия ден.
В семитските езици(арабския) нощта(layla) 
се свързва със жената Layla(женско име).Кръста на Брахма(Водолея), 
4-те фиксирани зодиакални знака 
или още - "Колелото на Езикил".
Информацията е езотерична:
                                                     4 "рассад", 4 класи/касти:
                                                    Бяла: Човек/Водолей, Брахман(Север-Раждане)
                                                    Червена: Телец, Кшатрия(Изток-Бит)
                                                     Жълта: Лъв, Ваиша(Юг-Природа)
                                                    Черна: Орел/Скорпион- Шудра(Запад-Смърт)

Обърнете внимание, че Орелът(Скорпионът) е най-често срещания символ в хералдиката, в Кали-юга тъй като презентира Шива, Империята, Смъртта, Фалшивото его.
                                      (виж публ. "1 Майа - ден на k-ill-uminati, "ili-jah", 
шариат, джихад и всякаква друга illusion")

Съществуват 4 основни "засявания", 
като само първото се нарича РАСА.
Това са 4-те фиксирани знака в Зодиака.
АРТКИДА("Хиперборея")-БЯЛАТА РАСА("РАЗ-САД"),
МУ(+УЙГУР))- ЧЕРВЕНО+ЖЪЛТО "ЗАСЯВАНЕ"
ЛЕМУРИЯ/КУМАРИ-КАНДАМ- ЧЕРНО "ЗАСЯВАНЕ"

Не, че "раса" е "видоизменена на Земята"(форма на "само-волюиране"
 до другите 3 засявания чрез някакви "приспособявания към условията"),
но тя съдържа целия спектър, така както бялото
може да бъде "разложено"при спектъра на светлината
във Времето(епохите). При всяко едно по-следващо "засяване"
(от Космоса на Вират-рупа) се получава по-отдалечена
от Галактически център и святостта на епохата дериват.
Хибрид не е "засяване", а - смесване на семената от основните засявания.
Блата раса е най-рецесивна, а черната-най-доминантна в генетично отношение.
Хибридите в човешките засявани са плод на смесване на "засяванията",
 породено от служене на КРАСНА в гуната на мрака(от невежество).
Илюминати днес(т.нар. "нови евреи"- "Сатурнови братя")
са генетичните инженери с най-голяма изкуствена
лаборатория наречена Съединени Ашкеназки Щати- 4-тия Райх(Черния Орел/Гарга).
Генетичните инженери са се наричали СИВИ маги.
Най-разпространеното мнение сред библините е,
че това са т.нар. АНУНАКИ(ану-наГите), АК-"земя";

Докато кръвосмешението(в рамките на племето) дава неустойчив ген в кратко-срочен план,
то смесване на основните  "засявания" - дава в дългосрочен- дегенерация от деволюционни процес.
Желанието за "смесване" е породено от нагон(иде от "нага") за саморазрушение.Вишну(Висш-ну) и 
арио-славянския бог на земеделието Велес(Волос, Бял-Бог).
(Корена на думата "ваишнава/вишнава)" и ваиша/виша) е "ВИШ/ВИС", рус."ВЕС"(ЦЕЛИЯ)
 което е "устой"Идва от славянската дума 'ВИСШ"(Върховен, "Most High")=БЕЛ-БОГ

The traditional explanation of the name Vishnu involves the root viś, meaning "to settle", "village" (cognate with Latin vicus, English -wich "village," Slavic: vas -ves), or also (in the Rigveda) "to enter into, to pervade," glossing the name as "the All-Pervading One".  Източник: ТУК.
Руската дума "крестьянин" не произхожда от гръцката "християнин"-χριστιανός. Славянската  дума "крестьянин"(селянин) произлиза от "кресать"/"крисать"( корена на Кресник), което ще рече "кремък"(червеникав камък за добиване на огън). Оттука иде и думата "Кремль"(Кремъл). "Кресник" е свързан с ОГЪНЯ(за това и "красный" е "ХУБАВ" и "ЧЕРВЕН"). Не е съвпадение, че Христос е наречен "Агнеца"(рус. "Огонь"), даващо наименованието на бога на огъня "Агни". 


Индиийците са интерпретирали грешно "висшите касти(класи).
Двете висши класи са брахмани(днешни ваишнави) и ваиши(земеделци), съответстващи, съответно на Водолея("Човека") и Телеца от Кръста на Брахма(фиксираните знаци)= "Колесницата на Езикил";
(ваишнави-ваиши)

А низшите класи са на кшатриите(идва от кшетра="поле", "шатра" на номадите) и шудрите(рабтниците, идва от работа от "раби"(роби), "роботи", съответстващи, съответно на Лъва и Скорпиона/Орела.
(шатри-шудри)

С повява на хищниците - Лъва(к-шатрии) и Скорпиона(шудри)
от 4-те фиксирани в "Колесницата"
упадъка на епохите напредва стремглаво.
 Появяване на тураните и аврамитите(с юдеите, като утайка 
за подземието на нагите и поява на паразитите).


От ляво на дясно: Ярило(Сурйа), Перун/Пирин(Индра), Велес(Вишну-Кришна),
Украински "слявянски идоли" (терминилогия на аврамитите).
Велес-Крестник на арио-славяните
(Богът на земеделието и магията, гр. Аполон,
прототипа на Вишну-Кришна от Индустан),
Селяните("крестьяни-те") са ваиши(ваишнави).
Къде са тука аврамитските "христини"?????....
(виж статията "Кришна и Христос")


Гопа-ал(" Блестящия Пастир")  Крсна(Красавеца)
гопас(пастирите) през деня
и
гопис(пастирките) през нощта)РАСА, РАЗСАД, ХИБРИД

Белите в Арктика(Арйа) са се пръкнали ПЪРВИ, червените от континента "МУ"-втори; След червените са се пръкнали жълтите на Азия. От тях са произлезли сивите, чрез най-сложната комбинация на дегенеративната смес(ХИБРИД), като "преход" към черните
Остават си 4 основни цвята, като белия е изначален, + сивия, който днес е на изкуствената "раса" на турано-аврамитите.
"Раса" - это термин, относится только к белым населения Земли
Красный, желтый и черный только - посев- "рассад". 
Смеси из рас и рассада называются гибриды.

Санскр. слово प्रसाद("прасад") просходит из арио-слав. слово "рассад", Это буквально означает "Residuum" (остатка). "Остаток" для всего человечества из расы (белых людей)
В индуистской религии-связан с пищевой жертвы (вегетарианской), 
которая остается от пищевой предложению (потому что Бог должен потреблять главным).
.


Астро-антропология
Противно на материалистичната наука(базирана на аврамитските представи за света), първият човек, според ВЕДА, е белия- т.нар. "раса"("Ра-Аза"), "слънчев аз". 
Има 3 основни раз-сади и множество хибриди, като най-същесвения е сивия.
Разликите между всички не е са само козметични("цвят"), но дълбоко-астро-духовни!! ;)

Процесът на слизане("инволюция") на душата в специфично хуманно тяло се нарича ДЕВОЛЮЦИЯ и не е плод на "проспособимост" на гените към околната среда, а тъкмо-обратното-девиация. В корена на двете думи "деволюция" и "девиация" се крие санскритската дума "дева", чиито произход е в Прото_индоевропейските езици за "ден"(светлата част на дено-нощието).
Колкото повече напредва епохата, толкова повече гените стават от рецесивни по-доминантни и по-близки до животинското царство.

Деволюция на РАСА(бялата раса).
.


Брахман-дева в подземния свят на нагите
(географски -това е Мезоамерика, но - и Месопотамия)
Исторически погледнато, това може да бъде 
Христос сред юдеите(аврамитите, като цяло, 
тъй като ислямът също не признава Бог във форма).

Слънчев кръст, датиращ от Сатйа-йуга и Хиперборея
Може би най-свещения символ на Хиперборея("Арктида") е "Затворения Кръст"("Замкнутый Крест") . Той е сходен с келтския кръст, за който е доказано, че произлиза от СОЛАРНИЯ КРЪСТ("кръст на Брахма"). Тъй като Хиперборейците са били изключително земеделци(арйани, 'ар"-земя), то от тук идва и думата "крестьяни" за селяните в Русия).
Келтския кръст е директно копие на Соларния, а Коптския наподобява египетския "Анкх", от където е модифицирал т.нар. "руски-православен"- двойно пресечен.
Коптски ортодоксален(православен) свещеник
Uttama Uttar(Lat. Ultimate Utersus) "Крайния Север"
или "Първоначалната Утроба"

Вляво- светилище в България, вдясно-икона на Христос в елипса(утроба/риба)+4 фиксирани астро-знаци
Наследниците на Хиперборея, мигрирали на юг след заледяването и установили се в планински места
винаги търсят символиката на Христос с Утробата, което е СевераАрктида, Багатури, Вимани....(Аз, Буки, Веда)

Рас - Марс:
Богатири, Багатури, Багари, Богари, Бояари, Боляри- кшатриите на бялата раса
Някъде Словакия е сечението между славяни и келти


Думата "шопи" е варианти на "шоти"(скоти), латинското название за келтите(галите) или "скити"(Индо-иранското племе в Азия). И шопите имат същия хумор на "пестеливост" и "тарикатлък", като шопите.
Общо взето те са планинци(high-landers, baal-hara), наследници на "здравословно-хладничкия" климат от Хиперборея.
Европа, главно преобладават славяни(R1a хаплогрупа) и келти(R1b хаплогрупа). Докато поляците са по-скоро славяни(R1a), то чехите са посмесени със келтите(R1b-хаплогрупа).
.
Българите,като цяло, имат относително висок процент на R1a- 12-17.7% и Ra1b(12.5%). най-голям процент към 22-27% имат IE-хаплогрупа- това е т.нар. "тракийски ген", наследен от фригийците, 
близък до днешните арменци и гърци.
Доказано е , че хаплогрупата на т.нар. арийци е R1a
(Германия, по подобие на Чехо-словкия е смес главно на R1a и R1b
докато Полша е на същото ниво като Русия по арйански ген- R1a).
"Поляк", "Полша" идва от славянската дума "поле"(равнинна степна местност)
Теорията на Хитлер за германците, като "арийците"("master race")
 е плод на Илюминати(рептилните аврамити), Хитлер е бил  т.нар. "Frankist"(Shabbataen) 
по идеология, което е същото с това, че е бил незаконен внук на Ротшилд(амер. "Рот-чайлд").

Славянската РАСА(първия бял човек на земята) се състои от богове(деви), наречени "асове"("Аз"). Р-Аса, Ра-Аса. "Ра-Аз"(1-"един, Один).

Славяне называют Небесных жителей Богами, а тех Богов, которые живут на Земле, называют Асами («АЗ» Ас и Земля, т.е. Бог, живущий на Земле).
Думата "асо", "асак" в картите за игра идва от тук, както и думата "асендент"(изгряващ, "първи" астро-знак).

От тук произлизат персийските СЛЪНЧЕВИ богове "ас-сури" на Асура(А-й-ура)-Мазда, зАура, Зора(сура)-тустра, които нямат нищо общо с омонима "а-сури"("не-слънца", демони). 
Oт тука идва и термина "ассирийци"= ас-сирия=ас-сурия=ас-сура. /Сирия=Сурия/.
От тук и произлиза българското "аз"( 1 лице, единствено число). В българския език "аз" се е запазило и през тракийския език, който е индо-европейски, близък до фригийския, който е родствен с арменския(картвелския), където "аз" е "йез".Траките("ancient Thracian people") са преки наследници на мигриралите от днешната област "Карелия" между БЯЛо и БАЛтийско море(както БАЛ-гхария) имат корен 'БАЛ"(БЯЛ, БЕЛ). Тези хора са първите прото-индоевропейци, мигрирали от полярната част на азия-около областта Таймир в Полярна Азия.
 За близостта на прибалтийската култура с тракийската говори самия език - балтийските езици са много близи до (илиро)тракийския/фрезйския. Балтийските народи, обаче, са най-старата хаплогрупа на арийската-R1a,  а именно-R1a1.ТРАКИЙЦИТЕ, ОБАЧЕ, НЕ СА ПРОТОБЪЛГАРИТЕ, МИГРИРАЛИ НА КОНЕ ОТ ХИНДУ-КУШ ПРЕЗ КАВКАЗ ДО ЧЕРНО МОРЕ!! ТАЗИ ГРУПА НА РАЗКЛОНЕНИЕ НА АРЙАНИТЕ СЕ СМЕСВА С Т.НАР. "МУ"-АНСКА РАСА(ЧЕРВЕНАТА РАСА, ВТОРАТА СЛЕД БЯЛАТА РАСА) И ФОРМИРАТ "МИКС" НА МОНГОЛО(ТУРАНО)-ИРАНЦИ. Думата "ИР" на турански значи съощто както "АР" на арйански- "ЗЕМЯ". Про-българския клон от Средна Азия, мигрирал на запад към Балканите е известен със своята близост до традициите на континента "МУ", а не толкова до традициите на Хиперборея("Арктида"- полярната прародина на европейците- The Arctic home of the Vedas").

From a runic Hyperborean Vedic teacher (Volkvs) I used to learn from about Jesus.. 

Jesus Christ is a biblical version of: Egyptian Horus, Vedic Krishna, Slavic Kresnik, Svarozich + cult of Svetovid, MythRa ("washing out"; shining out or Scepter in Treta Yuga; "3rd Era"(pre 5008 BCE; pre Kali Yuga(Kill; "penetration"; "Kala"(muddy, dirty); Vek (Viyek; Vyuga) - Yuga. ) - preMitrenye, Prometheus...

If they crucified a man; he became Living god which was re-SURrected " ("Sura"; "Morning dawn"; from NaZareth; "Falling star"; "Lucifer"; Venus...Osiris - Bacchus (center of the Vatican; Babylonian-Greek version of the Asuras; A'Sura; "Against Surya"; "Against Sun"; a parasitical version (and continuity) of Osiris-Horus.Religions are institutions or "re-league" for brainwash and program the population; to control them and over their minds create an artificial Matrix (Egregore) - to revive the artificial Zoodiac of the parasitical "gods"; the sacrifice of the "Incarnated god-human" to these deities means a gift and a free ticket into their realm; to capture the human (Goy'im; goyit; means "to breed in slavic languages & "Gay" (not homosexual gay) as "paradise"; GAYA in "greek" ) -so "to breed animals (humans, sheep) for their own use and to feed the wolf in the sheep clothing - God; and we as its "slaves", sluge (slug also in english)...and to transform us into brainless, enslaved, artificial beings called Golem - Gol'im in Slavic; "NAKED"... Hebrew language was artificially created and as oldest spoken (Liturgically) in Byzantium among real "old" Rabbis (RAB= "servant" to "god", gebrauch (in german); ge-b-rauch; ch transformed from v via b(betatism); the Linguistic "hyperborean" root is RB (as we would write it down in Hebrew). 

Christian church invented the "devil" to scare the people; to keep them for themselves as "holy sheep". The era of Inquisition (dark middle ages) followed.

The root of Devil derived from Hyperborean word Dev or Deva which means "Divine" (godly) and addition of IL is EL or (b)EL (Ba'al), which means "Shining" (highly), "Lord" in later Akkadian, Phoenician; Bala in Sanskrit and god Veles (Bull)... lord of the Nav in the Astronomical cycle. Protector of the cattle, women & children (its name was later spatted, perverted and stolen into Torahic, Biblical, Quranic (Islam was also created by the Roman church as a "plan B" in a case if the Christianity wouldn't become popular or wouldn't become successful. ) meanings (so it became "devilish" (pagan = rural, satanic, non holy, primitive in Latin ).Also Ra is "shining, illuminated one, sun" which is Vedic Rama or Brahma - "opening", Prama; "pra" (pre; grand)- & Ma; shortened for "manyat", "menit"(in Slavic, Meinung in German); "thinking" (knowing); "pre-gnosis"). Ra always stands for something related to the "source" or "light", "knowledge", "foundation"...+ Mir as "space" (universe), Radomir (Ra (until; - to (do) Mir (Meru, space, universe). - ZooDiac(Zodiac); as the new "Isus (Zeus; Zoo'os (As; Deus)) Krstos (Egyptian Krst+os; but Egyptian Krst Horus (Krishna) is the "ciclic" (Hour, Horo-scope,...Horovod, Hors) "Incarnation of the god" (Kresnut; Krs-Na (on); "Enliven on" (flesh); Swedish Hress-Foerre (fire); this is Slavic Kres & god Kresnik, Krishenj...The YaShuAh also derives from Egyptian Shu and his step father, JoSeph became Egyptian SEB or GEB; which is a perversion of Aryan SHIVA ("SEW"ing one (together) or Jiva - or Zhiva; "alive" ); as the "Father" of Osiris (Asura)...representing the "light"; his fake mother is Nut or Nuv; which represents a "Darkness" ; this is Slavic NAV or Norse NIFLHEIM (Nav Home); Naraka; Hell, Underworld in the Mir; SvargaLoka (Svarog's , Svarga Starry "Locations") or Sanskrit's PRA-NAVA ("pre Nav"; which existed before Nav - old Underground; pre our Universe; this is "Darkness" around our Milky way; which is not empty)...So ... from Seb/Sev (Geb; also note "city of Thebes; Thebe = "City of the Living"; Th; Sh; city of Jiva (Zhiv)) derived Moses's (Osarsiph = Greek term for Egyptian ASAR+SEB; where Asar = Osiris and Seb = later Christian "JoSeph") derived also "Jesus's" fake father...


Р-АСА=Р-АЙА
тъй като северните народи произнасят по "скрипящи" звуци, стремейки се да задържат топлината в устната кухина.
Персийците, установили се в Иран, мигрирайки от Север, са наричали река "Йнд"- "Синд".

Девическата същност на Слънчева Русия при навлизане в Лунна Индия
From Old East Slavic красьнъ (krasĭnŭ), красьни (krasĭnyibeautiful), 
from Proto-Slavic *krasьnъ (beautiful).

Оригинална индийска иконография на Кришна и Радха със СИНИ ОЧИ
Въпреки наченките на дравидски черти си личи северното влияние на боговете
Синия цвят на очите е РЕЦЕСИВЕН белег и не се среща
сред тъмнокожите(цветните)  раси, освен чрез болестна мутация
Материалистичната медицина счита, че "силния ген"
бил доминантния, този, който се
"адаптирал към условията(обикновено-загрубяването им.
Този подход към "силен ген"
е все едно да считаме хищниците и паразитите за
"най-еволюиралите същества", тъй като
са на върха на хранителната пирамида
Руски приказки(Russian fairy tales)
/индусите никога не са били на руска територия/

Само погледнете каква гавра с белия човек(славянина) намираме в Уикипедия.
Континента "Азия" е кръстена на "Ас"-овете (РА-СА), а "расовото разнообразие" от толкова хора намираме само един бял руснак и някаква смесена полу-бяла(от харема на тюрките, грабили от чужди генофондове!!
По-точното название на "Азия/Асия" би било "Ау-ря", тъй като съскането на "у" се е появило след настъпление на нагите от Лемурия.
От тук идва типичното РУСКО женско име "Ася"(версия на "Айа").

The racial diversity of Asia's peoples, Nordisk familjebok (1904)
Расово "разнообразие" на Азия(само 1 бял-горе в вляво, всичко друго-ЦВЕТНО!!)
Първия превод на Бхагавад Гита на български е от превода
на социалистката-масонка-"теософка" Ани Безант.
 Бхагавад Гита  е преведена от превода на А.  Безант 1918 г.,
  след след като  тя основава
The International Order of Freemasonry for Men and Women, Le Droit Humain),
September 26, 1902
Някой написал с химикал на корицата SHIVAOM!( т.е.-"SHALOM")!

Обърнете внимание на символиката на корицата:
4-те фиксирани астро-знаци(като най-важните
 за масоните е Орела/Скорпиона), затворени в кръга 
на безкрайния змей-Ананта Шеша!

Илюминизъм в субкултурата в България
Желанието на някои т.нар. "родни звезди" за "обединение на религиите" е продиктувано
на подсъзнателно ниво от илюминизма, който е лунен култ на аврамизма
Т.нар. "Миро"(Слънце в конвергентната Риба-последния лунен знак) декларира ТУК
че "християнството" е било "нов юдаизъм"(виж публ. "Сат Кона"),
а по-долната му снимка- "парафраза на знакът "ОМ"(санатана-дхарма
със знакът на Аллах(пишача-дхарма)-
/виж публикацията "Шива-маха-дева ил от мрака"/


Миро е само частен случай на фамозната "Мадонна"-оръдие на Илюминати в световната суб-култура:

.


"Гръцкия дълг"
(към Илюминати-"новите евреи")
Илюминати иска покаяние от матрицата само за "гоите".
Самите те не обичат покаяние от матрицата, 
за това са псевдо-десни или- асура-наги.

Туранът и Подземието(на паразитите)


Източник: ТУК
Идеологията на хипи-движението в САЩ(+Зап. Европа) 60-те години е плагитствана от арио-славянския празник "Иван Купала", Игнажден), Mid-summer, Summer solstice, Кришна-джанмастами.  Създадено от ЦРУ и илюминатските тайни служби да компенсира вакуума в социалния живот на Запада.
Пряко е ангажиран прословутия лондонски Тависток Институт, който избира мястото на легендарния Уудсток фестивал

Понеже Тависток-институт се занимава с окултно знание, то не само астрономичното-време не е случайно, но и астрологичното време. Хипи-движението е създадено когато Уран е в съзвездията "Дева" и "Везни", която дава хармонично освобождаване на душата. 
Хипи-движението се извращава от "свободна любов" в безразборен секс, благодарение на употреба на упойващи вещества, което превръща Слънчевия култ на Кресник/Лада(Кришна/Рада) в лунен култ към Шива/Майа(какъвто култ е аврамизма и юдео-християнството)... Преминаването на Уран в Скорпион(след 1975 г.) подпомага това... По принцип, това е и крайна цел на Илюминати от мероприятието.. 


Song: San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair) Artist: Scott McKenzie - This video is purely fan made! I don't own anything. All rights belong to...
YOUTUBE.COM

For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in there...