петък, 31 декември 2010 г.

Сричката "ОМ" ("АУМ")

"Аз Съм сричката ОМ"
Какво е смисловото графично и  букво-звуково значение  знакът и сричката "ОМ", чиито корени са Трансцедентални? .........
Абрахамските религии(в частност йудео-християнството) е взаимствало  за своето "АМин"(Amen) от Египетското "АМон", "АМун", чиито корени са в Санскритското "ОМ"("АУМ").
I.  Графично значение:


Точката, Кръгът(несъвършенна точка) и дъгите описват душата във Времето.
Всяка една стереометрична фигура в пространството или геометрична фигура в равнината са несъвършено описание на движението на душата във Времето(+Пространството) и Отвъд него.
Единствено отворените дъги и точката описват дейстителното състояние на движението на душата.
Дъгата на Илюзията е Полумесецът. Той има двойнствена функция(както самата Луна и Материя). Предствялва както за-щитен пояс за Трансцедентът отдолу-нагоре, така и пропусклив инструментариум за Осъзнаване на Трансцедентът отгоре-надолу в дъгите на отделните видове съзнания.

Самата дъга на илюзията представлява ВЕЧНОСТТА.
  • Ако я разледаме с долните 3 дъги(видове съзнания и вери, съобразно 3-те гуните на матер. природа) заедно и БЕЗ точката това представялва безконечните цикли на пре-повтаряемост в материалният свят.
  • Ако я рзгледаме заедно с точката, това това е Трансцеденталният свят, който също е вечен, но БЕЗ ЦИКЛИ.
Самата дъга на илюзията(Полумесецът) представялва Времето, Спиралите("спирала"-"spiral" идва от "дух"- "spirit", Духът. Асоциира се с Господ Шива.)
За това Господ Шива има трансова, или полу-трансцедентална позиция спрямо Трансцеденталният Абсолют Господ-Бог Кришна.

Господ Шива отговаря за гуната на Невежеството, НЕСЪЗНАВАНОТО- ТАМАС.
В тази гуна душата джива-атма има позиция еквивалентна на атомът от мъртвата природа.
В това състояние душата минава след прераждане в Утробата на Вишну- "U-Terra", Uterus.
Всички паднали душИ, които не са осъзнали Абсолютът попадат в  Утробата на Вишну за ново раждане в матрицата. За това отрочетата имат още трансово съзнание- те спят сън без сънища - в не/без-съзнаване.
След определен период те си при-помнят своят опит от предните прераждания, натрупани в под-съзнанието чрез Астралното съзнание, умът и гуната на страстта-раджас-сън със сънища.. Това състояние може да се задълбочи до състояние на гениалност на деви и демони.
Дъгата на сън със сънища се нарича "Сънят на Вишну" при Сътворението и завършва с Дъгата на Дълбок сън без Сънища след КОШМАР, предизвикан от Разрушаването(от Шива или Кали в "Нощта на Брахма" в Утробата на Вишну).

Будното съзнание няма нищо общо с Гениалността("Гениалността" е в резултат на натрупана добра карма  от прераждания на душата в Астралът, съзнанието на сън със сънища).
Будното съзнание е насочено към изчистване от Астралният свят до неговите най-висши нива, без обаче да преминава още в Трансцедентът. Асоциира се с Брахма и Будха-съзнание.
Краят на Будното съзнание(Сатва гуна) остър, така както са остри двата края на Дъгата на Илюзията- Духът. "Тясната порта" към Трансцедентът.

В юдейската библия многократно е заявявано, че сънотворци, гадатели и врачки, които противоречат на племенната доктрина на Дух Йах(Аллах) ще биват избивани публично с камъни. Това, само по себе си, не вещае по-висше съзнание от Астралното, напротив - по-низшото му състояние ТРАНСОВО, сън без сънища, подобно на състоянието на атомите на материята. Дори юдейските "пророци" не отиват по-надалече - те започват да си мечтаят за "съвършенно астрално битие"(без цикли), което само по себе си е фантазия(илюзия).
Единственият представител на Будното съзнание в Абрахамизмът е Господ Исус Христос. Той, в нощта на Предателството Си от Юда, на 3 пъти заварва своите ученици да спят в Градината на Маслините(Гетсиманската градина), нищо неподозиращи за съдбата на своят аватар-гуру, който, в Своите молитви на будност, е толкова интензивен, че чак се потял постоянно...
"Глупецо, тази нощ ще изискам душата ти, а това що си приготвил чие ще бъде?” Лука 12:21
Астралното съзнание постоянно отлага и забавя реализацията на Истината и Богът. За това, то се оприличава за глупец, който крои планове без Кръчмарят("Кръшнарят"). То затъва все по-дълбоко трупайки негативна карма, прераждание след прераждание.....


Будното съзнание се характеризира с английската дума  "vigilance" -"бдение" , а Санскритската съответка е "Видйа"("Знание"). Българският глагол "виждам", латинският "vedere".
Бдението не предствлява "очакване в страх"(от някакви събития в матрицата и циклите), а -концентриране в ТОЧКАТА на Абсолютът- "Дхйана-йога", състояние на съзнание отвъд циклите в матрицата.Точката и дъгата на илюзията се презентират от "бинду" мудра.
 Ауро-бинду- "Златна Ваикунтха".
"Бинду" значи "Точка" на Санскрит.


II. Букво- звуково значение:


ОМ" се състои от 3-те букво-звука : "АУМ"= "AUM".
Латинската азбука е на основа на руническите знаци, които са произлезли от ВЕДАическият Санскрит.
Дифтонгът в някои Индо-Европейски езици "AU"  да се произнася "О" идва от ВЕДАическият Санскрит.
Всъщност, Дъгата на Илюзията, разгледана от гледна точка на Трансцеденталната Вечност(без цикли) е именно "О"

AUM от гледна точка на материалният свят

"А"- Начало, Раждане, Сътворение.

Това е Брахма, Изначалният Съзидателният  Горен, Северен(Източен) Огън .
Произходът на Латинската буква "А", като изначална и първа идва от руничeските знаци, чиито смисъл е заложен от Ведаическият Санскрит. Но днешните намерени рунически знаци, също маркират периодът на упадък от Брахма от а-сурите. Смисълът на АУМ съобразно днешните руни също е изкривен, но дава препретка към Божественият смисъл от ВЕДАическото сакрално буквово-символно писмо.
Смисълът на "АУМ" съобразно днешното известно нам руническо писмо е:
"Бог(А-сура) - Бик(Вода) - Човек"   
(В Романските езици "човек" е "омо"(homo) а на румънски си е направо "ом". В Румънският език откриваме и думата за "змия"- "bala-ur"-"силата от Вишну")
(Т.е. "падналите деви/анунаки са сътворили от вода и бик човекът" - препратка към Шумерските анунаки/нефилими и Господ Шива).
Съобразно Готическата азбука, разбираме подмененият смисъл на AUM : "Ansuz" - "Uruz" - "Mannaz".  
( Виж публикацията в този блог "Брахма- Арйанският Дев" ).


Какво означава "А"?

От изначална горна точка("бинду") наблюдаваме експанзия, разширение, еманация надолу, като двете оси са отворени и не свързани или успоредни(за това са оси, а не- отсечки!!), което показва процесът във Времето, но една хоризонтална формира геометрична фигура-Триъгълник, която е символ на Огънят. Продължаване на осите надолу и оставане на триъгълникът горе указва, че това е ГОРЕН ОГЪН.("Горен" за Северът и "Огън" - за Изтокът) Всъщност думата "горя" идва от посоката "горе", както думата "гора" на Славянски значи "планина", което е пак "горе". Думата "гора"  идва от Санскритската "gAU.Ra"( на санскр. "Млечно-Бяло Злато", Платина).
Думата "Огонь" идва от Агни, тамастичният огън. Всъщност червеният лотус е символ на тамастичнитят огън, асоцииранс архетипа Овен-1. В началото Брахма седи на бял лотус и за това Брахма се асоциира с Водолей-11.
"Лотус" на Санскрит е ПАДМА, символ на Развиващата се Галактика( от гр. "Млечен Път"), и ВЕДАическата космогония е описана в ПАДМА-Пурана.

Върхът на "А" и Горният Триъгълник е Кришна, а "А" е Брахма, Първата Му Експанзия в материланитя Космос.(Температурата е най-висока на Върхът на Пламъкът, а Кришна в Бхагавад Гита 7:9 казва, че Топлината на ОгънятВ Бхагавад Гита 10:33 Кришна казва, че е буквата "А", тъй като Материалният свят произлиза от Трансцеденталният, а в Трансцеденталният свят буквата "А" от "AUМ" е Кришна. В материалният свят "А" е Брахма.U- Поддържане, Живот, Нецикличност

 

Какво означава U(V) ?
При Римляните това е една и съща буква с тези два знака.

Същата тази изначална тока на Сътворението се явява и У-стой, Опора на малката душа(джива-атма)при експанзия на и материалният свят в безкраят. Докато "А" се явява Съзидателен Огън, творящ Мъжки принцип, то U(V) се явява приемствен охлаждащо-мек ЖЕНСКИ воден принцип. U(V) не е ледената режеща вода, а хладко-приятната, балансираната (дори самото U е модификция на V е желание да няма режещи повърхости, а всичко да е заоблено и плавно). За това U(V) е мъжкият Трансцедентален Вишну и Трансцеденталната Му Утробата("У-торба") , която приютява ВСИЧКИ душИ без грубо-материални тела, независимо каква карма имат. Асоциира се с последният и най-висшият Лунен архетип - Риби. Вишну е мъжки дев, най-висшият дев от архетипите, но е женски воден(хладък) принцип. Него го е "запалил като свещ" в материалният свят Мъжкият Трансцедентален огън-Кришна. Вишну е поддръжникът на животът, НЕ САМО В МАТЕРИАЛНА ФОРМА. За това той има Трансцедентлна Утроба- "U-Terra", където всички душИ(дживи) са равни в своята екзистенция, тъй като са в махат-таттва, не-съзнавани, без-съзнавани в състояние еквивалентни на атомите на мъртвата материална природа.

Двете оси не формират някякъв отрязък от фигура(както става при Кали, деструктивният материален женски принцип-триъгълник, насочен с върхът надолу), което определя мекият и безкраен характер на Вишну и неговата безусловна подръжка както на знаещите, така и на невежите душИ, без оглед на тяхното временно състояние на съзнанието, Вишну се опитва да ги придвижва еволюционно чрез приютяване в Утробата си и "зануляване на паметта" за изчистване на низшите страсти  при следваща инкарнация в проявеният материален свят.

Кришна казва, че е не само Първоначалният Баща, но и Трансцеденталната Майка(Вишну), докато материалната майка е Майа, да не се бъркат двете!!
"Аз съм бащата, майката, поддръжникът и прародителят на тази вселена." 


M- Край, Трансформация/Прераждане, Цикличност

Какво означава "М" ?

Докато А и U са гласни и формират експанзия, принадлежаща към Слънчевият култ за "Вечност в матрицата", то "М" идва да прекъсне тази вечност в матрицата и да я оформира като "цикъл", т. е да затоври кръгът "О".
"М" е съгласна е загатва за тленност, разрушаване и ТРАНС-ФОРМ-АЦИЯ но- ПАК В МАТРИЦАТА!!
"8" е "усукана 0"(или- двете допрени нули).

"М" означава трасформация, но и ре-генерация, но на по-ниско ниво. "М" означава "У-плът-няване". Играта се повтаря, но става по-груба- развиване на Галактиката и низходяща спирала.

"М" е Шива като Рудра и майа като Кали(Маха-Майа).
Някой шайви и майа секти твърдят, че Шива е Богът, а не Кришна. Но това не е вярно, тъй като Кришна само предоставя на ШиваКали) чрез Утробата на Вишну НОВА МАНИФЕСТАЦИЯ в матрицата, тъй като Върховният Бог удволетворява всички желания.
Така ШиваКали) никога не дават освобождение, въпреки, че "завършват" цикъл.
Шива и Кали са въвлечени в игра на гуните и  цикли от пре-раждания в проявеният материален свят("самасара") чрез Трансцеденталната Утроба на Вишну....

Кога "умира" клетката? Клетката не старее а - се дели. Чрез това деление тя се приближава до смъртта си. По същият начин е и Галактиката- Централната и точка -"Галактическото Слънце"(Брахма) се дели и в периферията си тя е достигнала своят макисумум от деления и умира(поглъща се от пра-лайа и черната дупка).
Така и е с точка "А"(Брахма): Чрез делението си Брахма се прилближава до смъртта си - точка "М", който е Шива.
"М" се появява да отсече циклите, като трион. "М" е благодарение на Марсовият(плодовитост/смъртност) характер на първата и най-примитивна раудра на Шива, асоциирана както както най-низшият дев-Агни("Овен"), така и със първородният син на Шива- Сканда-Картикея- "Арес-Марс".
"Слънчевата страна"(проявената в материалният свят) на Марс управлява Овен, а "Лунната", (непроявена, но латентна в махат-таттва състояние в Утробата на Вишну), страна на Марс управлява Скорпион.

За това "М" е както разрушителният огън - земен и подземен "Агни", така и водата, станала лед-медитиращият сред ледници Господ Шива. Както и неговият първореоден син Сканда(Марс), който язди паунът, символ на 'себе'-то, като вледенена, вкаменена душа- фалшиво его "ахам". Благодарение на фалшивото его душата се преражда в матрицата.
Както и разбира се Кали, Великата Илюзия, която е под смесеното влияние на гуната на Шива-Тамас и гуната на Брахма-Раджас.
Дурга, инкарнация на Майа и Кали, е АСТРАЛНОТО съзнание, тъй като язди звяр, животинската същност(Съзнание-Сън със Сънища). Докато съпругът и- Шива, като висш йоги, медитира върху кожата на същият този звяр, но не дава Освобождение от материалният свят и циклите прераждания в него-САМСАРА. Това е т.нар. ТРАНСОВО съзнание- Дълбок сън без Сънища, асоцииран с Утробата на Вишну : U-Terra, Uterus.


Докато Шива е само в гуната на мрака-ТАМАс или Сън без Сънища - Трансово съзнание на атомите на скалите, Дурга е в гуната на страстта, РАДЖАс, Сън със Сънища, то КАЛИ е под смесеното влияние на Тамас и Раджас гуни.

Заблуждаващо е мненнието на майа-вади-сектите(примерно "сахаджа-йога") , че "Събуждането на Кундалини-шакти"("Вдигане на Змията", идва от Санскр. "kundala"= Англ. "coil" - "навита спирала", "серпентина") било "Будно-съзнание".
Кундалини-шакти е АСТРАЛНО-съзнание- сън със сънища.Maya/illusion is a servant of serpent.Богът(Кришна) е над такъв вид енергия,
 като танцува на главите и !Докато Вишну е мекият лунен принцип, "женственият мъж"(мъж с доминиращи архетипи Риби или Везни), то Кали и Рудра, са съответно- жена и мъж с доминиращи архетипи на Марсовите Скорпион или Овен- "мачовците-бабаити" .

Това е така, защото от тях се иска да завършат цикъл с материални резултати на всяка цена- Времето не чака и, иначе милостивият Господ Шива, е безмилостен!

Звукът "Б"(на Брахма в Материалният свят) е "горно затваряне на У-ста-та" при манифестация от вътре на вън- екстроверция.
Взукът "В"(на Вишну в Материалният свят) е "долно затваряне на "У-ста-та" при манифестация на отвътре на вън -експтроверция.

В Българският език предлозите "у" и "в" са взаимо-заменяеми, навлзели през Славянският език.
В Латинският език знаците "u" "v" са взаимо-заменяеми.

"У" единствено стеснява "О"-то, като приемствена(интровертна) "тясна порта".
Единственият звук, който "приема"  от вън на вътре с "пълно затваряне на У-ста-та" е "М".
Звукът "П" също затваря устата напълно е "отдаващ" отвътре на вън навън  екстровертен звук.

Всички съ-гласни са Лунен, женски принцип,
a всички гласни са  Слънчев, мъжки принцип.

В Шумерският, Иврит и всички Дравидо-Семитски езици липсват гласните букви, а присъстват съ-гласните. Споменяватo на името на Богът е забранено и се пази в тайна,
докато в Арйанскiте езици името на Богът се въз-пява(chant, canto), мантрува.

Брахма    А
Вишну     U
Шива        M


Б, В и Ш са съ-гласни тъй като формират "Троицата" за материалният свят,
но истинските им Трансцедентални изначални звуци са, съответно,
А, У и М - КришнаРадха и джива-атма.
Единствено, индивид-дуал-ната душа: джива атма,
 понякога е склонна да се отдава на Материалният свят и упада в него.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Докато в Mатериалният свят "AUM" се презентира от "Брахма-Вишну-Шива", то
в Трансцеденталният свят, който е пред-начален на материалният,
 "AUM" се презентира, съответно, от "Кришна-Радха-джива(индивидуална душа)".
"АУМ" датира от континента 'МУ'
(на лунните шайви):


Монгол/Могул идва от континента "МУ" в Пасифика- империята на (Шива-Рудра)
Елементи на знака "АУМ"- на върха е ОГНЕНИЯ ТРИЗЪБЕЦ/трисула
(като "Ultimate Reality"/trans-dent/transcendent)
Виж още публ. "Шива, маха дева ил от мрака..."
Думата "смугъл"(тъмен) идва от мугул/монгол, производни - smuggle(контрабанда, сив гешефт)
Друго значение за "могул" дава препратка към Шива- от "могила"(анг. mound) и официалната религия -шаманизъм- "шаман"- Шива-ман,  в Сибир("Сива-ир"-"земята на Шива")
"Монгол" идва от "мангала"मंगल(планетата Марс на санкр.)- за войнстващ и агресивен дивак,
но буквално означаващо "екстаз"..
Знамена на най-голяма империя по територия някога на Земята- тази на турана-МУанец Джингис к(х)ан
Начало на миграцията на тураните- континента "МУ"
Велика Уйгхурска Туранска(тюркска) лунна империя на Шива-Рудра
СВЕЩЕНО ЖИВОТНО - КОНЯ И ОРЕЛАСтилизиран флаг на Монголската Империя-ОРЕЛ, който е ТРИЗЪБЕЦ/ОГЪН
Това е стилизирано представяне на ПОЛУМЕСЕЦА(мерене на времето КАЛА)
Буквата "М".
                           
Логото на Монголия-ТУРАН(санскр."тура(н)га"/तुरंग-"кон")
Елементи на знакът "АУМ"
(Монголска империя, наследница на
Великата Уйгурска Империя от потъналия континент "МУ" в Пасифика,
миграция от Източен Сибир чрез империята на Джингиз кхан
към Средна Азия и подМУ-ански империи
на извратен кашмирски шайвизъм(аврамитски ислям) като
Могулската империя в Индустан, Селджуките в Персия и
Отоманската империя към Анадола)

(ЗАЩИТНИЦИ с/у АГРЕСОРИ)


Флагът на Монголия
(елементи на знака "АУМ")
Флагът на Хазарския кагант
(хазарите са тюрки-хаплогрупа- "N", но с юдейска вяра)

Креста на Украина
(стилизиран Тризъбец/Орел/Огън)

Украина е в беда защото е под робство на лунни турани!!!

Креста на Отоманската Империя
(елементи на знака "АУМ")
Турките са вид номади, идещи от
санскр. наименование за кон- "туранга"(तुरग)


Модифициран флаг от Кемал "Ата-тюрк" за съвременна(ционистка) Турция
(звездата символизира тризъбеца/огън, лунния сърп за мерене на времето,
както и кучето/чакал-придружител на Кали)