понеделник, 24 януари 2011 г.

"САТ кона" - преплетената хексаграма - символ на Голока ВриндаванаАхам Атма гудакеша сарва-бхуташайа-стхитах

"Аз съм Свръхдушата, която е в сърцата на всички живи същества. "

Анахата чакра (средната, 4-та, сърдечна чакра)

Аз съм в сърцето на всеки като Свръхдуша. И когато някой пожелае да почита даден полубог, Аз правя вярата му непоклатима, за да се посвети той на това божество.


От ВЕДАически Санскрит:

sat - 6, истина, святост ;                                     Гр. έξι(екси, екс)- 6
kona - ъгъл, бряг(на завет, наветрен);       Гр. γωνία (гонИа)- ъгъл, стенаДоста хора в днешно време свързват този или онзи символ или с политико-икономическа доктрина, или с някоя религия. Примерно: "свастиката - с нацизмът",  "хексаграмата- с юдаизмът", "пентаграмата - с комунизмът", "луната със звездата - с ислямът", "кръстът или рибата - с християнството" и т.нат.....Всъщност, всички тези са част от ВЕДАическата символика, но с подменени ценности и стойности С КОРИСТНА цел, без да се влага истинският смисъл в разбирането им, като "стъпъла" към духовно освобождение на душата, а не - заробването и в матрицата.

Горе-изброените символи са само част от символите изобразени върху  лотусовите ходила на Кришна.
В тази публикация ще разгледаме значението на преплетената хексаграмата, като символ на
Го-лока Вриндавана - вечната Обител на Радха-Кришна (виж ВЕДАическата космогония).
Широко-разпространеното мнение, че "хексаграмата е символ на юдаизмът"("Меган Давид"- "звездата на Давид", "печат на Соломон" и тем подобни измислици) датират 2-3 века назаде(XVII c. AD), при формиране на юдео-масонската конспирация от Ротшилд. 
Всъщност, "звездата на Давид" е Пентаграма -"Астрално съзнание", внедрено от Ротшилд. Юдаизмът си няма и "грам понятие" от Голока Вриндавана и Кришна, тъй като се занимава с безименни и безформени духове в тамас-несъзнаване и раджас-пророчески съновидения с племенни сънища(виж предната публикация за сричката ОМ.)

Споменавам за юдаизмът, тъй като е наложил догмата за хексаграмата, като свой символ, дори манифестиран на флагът на Израел, ционистката държава днес, която е дело на Ротшилд и Хитлер.

Библейският Христос, който "изпълнил" юдейският "закон".Но по-надолу ще разгледаме, че САТ-кона хексаграмата, е изначалният символ, от който са взаимствали всички култове по света, само, че във ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ на Вселената (Принципът на Хермес-Тотх:  "Каквото горе-такова долу"), започвайки със самият Шива и Майа в Шри Янтра за Пуриша и Пракрити (Слезлият Дух в създадената от него материя, който я транс-формира и и се наслаждава в безкрайни цикли).

САТ кона се намира навсякъде в средата на материалният свят и отвъд него.
Смисълът на това е, че душата(животът) е вечен(Вишну, средата) и не е нито сътворението(Брахма, началото), нито-унищожението(Шива, краят), тъй като душата нито се е раждала, нито някога ще умре.


По този начин - всякакво "вдигане на Кундалини змията"(шакти-енергията) Е ОБЕЗСМИСЛЕНО, тъй като това не е Трансцедентаният свят, а - Астрален свят.
САТ-кона на Радха-Кришна предствлява ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ на Вселената, което ще рече ВЕЧНОСТ- няма "горе" или "долу".
Трансцедентът ако е в материалният свят е В СРЕДАТА му,
но Истинската му локация е - ОТВЪД материалният такъв.
Господ Исус Христос е казвал, че "Божието царство е вътре в нас"(Лука 17:21)
(тъй като става дума за "душа в материята").
Думата "meditaion", medi, meta="среда".

Най-вероятно, хексаграмата при юдеите е взета от кашмирския шайвизъм, където тя символизира лотуса на "духовния Сатурн"- "Шива-шакти". Изт. ТУК
In its centre is the hexagonal space (Pîtham). This is called the Mûlâdhâra for it is the base and it supports all the six lotuses. Above it is the Svâdhisthâna Chakra, fiery and emitting lustre like diamond and with six petals representing the six letters "ba", "bha", "ma", "ya", "ra", "la". The word "Sva" means "Param Lingam" (superior Male Symbol).
Хексагоната на северния полюс на Сатурн (Изт. ТУК)
Черният цвят не се свързва с "Крсна"(идещо от КРАСНА), нито със Сива(Шива), а с КАЛИ(кал). Дравидите бъркат Кали с "Красна". В астрологията КАЛИ е дори не е Сатурн, а-Плутон(комбинация от Сатурн с Марс, тамас-гуна с раджас).
Преплетеността на хексаграмата символизра :
Богът(Парам-атма) и преданата Му душА(джива-атма)-
 "Кришна-Радха".


САТ Кона е изградена от двата преплетени триъгълника:
 Пуруша(9)-"изкачващ" -"Наслаждаващ се Творец"
и
Пракрити(6)-"слизаща"("пра-крити", "Първото Творение")

Тука Пуруша не е създавал Пракрити(както е при Шива/Майа),
тъй като индивидуалната душа, подобна на Богът, не е "създавана", че да бъде "унищожавана".
Смисълът на Пракрити е изначалното състояние на душата-
вечно свързана със съзнание, но отделна личност от Богът(Свръх-душата)-Пуруша.~~~~~~~~~~~~
Хоризонталния принцип е принципа на братството 
в рамките на едно и също съзнание.
Вертикалния принцип е принцип на неравенство 
и незавършеност/несъвършенност в матрицата.

В Брахма-Самхита се казва:

карникарам махад-янтрам сат-конам вайра-килакам
саданга-сатпади-стханам пракритйа пурусена ка
премананда-махананда-расенажастхитам хи ват


"В центърът на Божественият лотус е ядрото - резиденцията на Кришна. Тя се ръководи от Преобладаваната(Пракрити) и Преобладаващата(Пуруша) част. Тя ориентирана като шестоъгълен мистичен символ ["сат-конам"]. Като диамант, сияйното Върховно Същество Кришна, Изворът на всички Божествени потенции, ръководи като Централна Ос. 
Великата мантра от осемнадесет срички [Гопала-мантра], който се формира от шест съставни части, се проявява като шесто-ъгълно място("хекса-гон") с по шест под-разделения.
"[Шри Брахма-Самхита, Глава-5, Tекст-3]


Тат-кинйалкам тад-амсанам тат-патрани срийам апи

"Сърцевината на тази вечна обител, която се нарича Гокула, е шестоъгълна земя(гр."хекса-гон"), обителта на Кришна. В тичинките и венче-листчетата са жилищата на пастирите(говедари, "го"- "крава") или Гопас които са собственост на Кришна. Те са Неговите най-скъпи приятели и предано-отдадени любящи обожатели, които са част от Собственият Му "Аз".
Тези жилища се появяват като "много-стен"( гр. "поли-гон"),  великолепно-бляскав диамант.
Широките листа на лотоса, представляват под-гори, които са жилищата на любещите пастирки на Кришна- Гопис, начело с Шри Радхика. "
[Шри Брахма-Самхита, Глава-5, Текст-4]


aishwaryasya samagrasya viryayasya yasasah sriya
jnana-vairagyayos caiva sannam bhaga itingana
(Visnu Purana 6.5.47) 
Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is thus defined as one who is full in six opulences -- who has full wealth(aishwaryasya), strength(viryayasya), fame(yasasah), knowledge(jnana), beauty(sriya), and renunciation(vairagyayos)." (Visnu Purana 6.5.47)
"Бхагаван, Върховната Божествена Личност, е дефинирана чрез Този, който изпълнява 6-те съвършенства : ПЪЛНОТО богатство, сила, слава, знание, красота и отречение." 
("Вишну Пурана" 6.5.47)Гаудиа-Мата-лого:


 Бог(Бхагаван, Бхагават, Богат)- "bhaga" притежава 6 съвършенства("OPULENCES") на Абсолюта Кришна;

Цялата("whole lotta"):

1) богатство "айсварйа"-aishwaryasya

2) сила "вирйа"-viryayasya

3) слава "йаса"-yasasah

4) знание "джнана"-jnana

5) красота "шрийа"-sriya

6) отречение "вайрагйа-vairagyayos 
Хексаграмата, като втората двойки таттви за Ниския Астрал- Миража:
Кръста(слънчев символ/Слънце-Земя) е символ на първата двойка таттви 
"мъжко-женско (въздух-земя)- брахман-ваишйа
Хексаграмата(лунен символ/Сатурн-Луна) е символ на втората двойка таттви  "мъжко-женско" (огън-вода)- кшатрйа-шудра


Хексаграмата е израз на съюза на мъжко и женско начало в Долния астрал(Мираж):

Типичен пример за спекулацията с Хиксаграмата е :