неделя, 8 април 2012 г.

Лакшми Радха~~Венера(Везни) -ТРАНСЦЕДЕНТАЛНАТА МАТРИЦА~~

" Flow"("тека") =>  "FLOW-ER"("РАСТЕНИЕ").
"Текат" Времето и Флуидите - "Въз-дух" и "ВОДА"(оттук => "вОдя")!

Днес е Християнският празник "Цветница". Денят в който йеШива Назореят(Христос Галилейски) бил окичен с палмови клонки, влизайки на своят вахана("возило")- сиво магаре. Магарето е символ на плебейщина, на "смиреност", но и- ИНАТ. Когато то е сиво -означава  безличност. Всичко това говори зле не за аватарът на близко-източните извънкласови братя, а за САМИТЕ ТЯХ! Скромен аватар, който е бил разпънат от тях "за благодарност". За да могат да го изконсумират. Такива били запо-ВЕДИТЕ в "изпълнението на писанията" ИМ!
Кога са виждали блиЖноизтОчните ЖИВ АВАТАР?!..... Те са свикнали само с духове да витаят около тях и да им нашепват нежно за меч, кръв и осеменяване на жени! Маров архетип на Овен-Скорпион.


Лаксми-Радха= Венера Урания

Девическото начало идва от полярна Русия
("полюс" и "поляк" идва от "поле"-"равнинна част")

В началото на Бхагавад Гита се споменава, че Върховният Бог и Господ Кришна е Персонален Субект и Достигането му става на етапи. Предшествуващият етап е пасивното достигане, т.е. инерционността в матрицата, която НЕ гарантира Освобождение. Вторият етап е активното-с участие на Висшата Му Природа чрез СъЗнанието. То също става на етапи: Първият етап е кармично-родовите връзки, които задържат душата в определена "под-матрица".  Този етап бива битка между демоничните религии на Марс, които биват при-лапани от материнският принцип на ПраКрити, като архетип "Телец"- библейската "Ашера", срещу която се бият демоничните кръвно-родствени Марс-Сатурнови култове. Той е междинен етап към преминаване към некръвни, некармични връзки с Богът. Вторият етап е не-родствените връзки, включващи ПРИЯТЕЛСТВОТО и ЛЮБИМАТА. В "Любимата" има предшестващ етап "Съпруга"-(арх."Рак", "съпругата" също НЕ е кармичен кръвен родственик, но все още обвързана за кармата с циклични "деца"), Финалният етап е ЛЮБИМА съпруга. Под "ЛЮБИМА"-(арх."Везни") се разбира перфектната любеща отдадена индивидуална душа- Лакшми-Радха, а под трансцедентални "ПРИЯТЕЛИ" се разбират -гопите(пастирчетата от Вриндавана).


Не така стоят нещата с ВЕДА. Там където нещата не се разбират - не са натрапват за "авторитетност"=авторитарност, мислейки, че изглеждат "автентични". ВЕДА има много школи, макар и не-равнопоставени по реализация на Богът, а Самият им Автор-Кришна не натрапва(flog to death) със "заповеди" Своят Авторитет.

Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от Мен. 
Бхагавад Гита 10:8


Тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. Тези, които почитат прадедите, ще отидат при тях. Тези, които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези същества,  а всички, които обожават Мен, ще живеят с Мен.
Бхагавад Гита 9:25
---------------
---------------Да сравним с абрахамските ПАДНАЛИ духове("бог"), Марсов тип(Агни, Кали, Сканда-Картикея, Мангала):
Марс е "на трон" в Овен и Скорпион, но Марс "в екзалтация" в Козирог.
Козирог е архтипът на Шива, Скорпион-на Кали, а Овен- на технитя син Сканда-Картикея.

Изход
[20:3] да нямаш други богове, освен Мене.
[20:5] не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм "господ", "бог" твой, "бог" ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
[20:6] и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.


Матея
12:30. Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира с Мене, разпилява.
===============__________________________________________________________
Йама раджа от Нарака-лока(Адът)
Разбира се, списъкът с Марсовите изцепки на аврамическият "бог" са дълги, стрикно по библията- за това, че "йеШива не е дошъл за мир, а - за меч",  за това, че "бил Агни(Ц), и че цар на царете и другите гойски езичници воювали срещу него, като "народ срещу Бойко Борисов", но както не могат да победят Бойко Борисов(който играе мач), тъй като Сорос и йудейските ционисти стоят зад него, така и библейският Агни(ц) не може да победят, тъй като е йудейски "богоизбран", ...че от устата му излиза "двуостър меч"(което било "словото", т.е.- хем, който "нож вади-от нож умира", но иначе мАч(о)= "не-буквалистичен меч", който ще пореже "не-буквалистична плът и кръв") излизал от устата му и би трябвало да се очаква "самоубийствен акт"......т.е. - от една страна йеШива учел християните да не възприемат буквално, но пък от друга-с охота им пробутва "не-буквални" мечове, кървища, битки, победи..т.е. - когато децата играят на компютърът разни Martial(Marschal) games - всичко "не е в реалност", значи е позволено, т.е. е НЕБУКВАЛНО! ...и после - това не било басни за Марс, а - басни за "йудейският АгниЦ"- най низшият сред девите, тамастичен МИРажен огън.
АгнИто Игнатсий
Огоньок от МИРаж
(Ти говори на детето за "меч, нож и битки", пък после- очаквай да те разбере "небуквалистично"! Извън-класовият абрамист от блиЖният изтОк има съзнание на Овен-архетип, сиреч- "дете на МИРажът от zoo-dies".)

"Агнир(Овен) вай деваантаам авамоВисну(Риби) парамас тадантарена сарваа анйаа деватаа"
(Агни е най-низшият и младият сред девитеа Висшну е най-висшият и възрастен сред тях)
Риг Веда, Шакала шакха, Айтарейа Брахмана, стих 1
"Agnir(Aries) vai devānām avamo Viṣṇuḥ(Pisces) paramas, tadantareṇa sarvā anyā devatā" declares that
 Agni is the lowest or youngest god and Vishnu is the greatest and the oldest God.
Rigveda, Shakala shakha: Aitareya Brahmana Verse 1

Но в  тази публикация ще стане дума за анти-подът на Марсовият тип "бог", а именно Венера. Ведическата Венера е известна като Лакшми или Радха. Тя е "каймакът"("crème-de-la-crème", "пяната", есенцията) на ЦЯЛАТА Майа("вода", "мляко"), която се обожава от ваишнавите, като НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ВЪРХОВНИЯТ БОГ- КРИШНА.


Защо ваишнавизмът почита САМО Лакшми-Радха, архетип "Везни", от цялата Майа? -
Защото Кришна-съзнание приема  като "трансцедентално" - отсъствие на материално страдание. Войнствените демонични религии на Марс-Сатурн дават такова материално страдание, тъй като Марс бива пленен в матрицата Майа и кара душата да страда в нея.
Свами Прабхупада казва в своите лекции "Трансцедентално е това, което не може да се измери", "материално е това, което може да се измери", "Трансцедентално е това, което е лишено от материално страдание". "Spiritual means negation of material distresses".


"Венера е на трон" във Везни(Урания) и Телец(Пандемия), за целия Гр."демос"/народ, "демон"(паднали деви), а - Венера е "в екзалтация" в Риби. За това, противно на схващанията, Кришна се асоциира с Риби, а не - с Овен!!(алюзията от гръцката митология за "Марс и Венера" като "божествени любовници"). Тази алузия е вярна не за Трансцеденталният а за материалният свят, където Венера е управлявана от Телец(Венера Пандемия). Венера е "в заточение" в Овен, но пък Марс е "в заточение" в Телец ! Т.е. : Марс винаги бива "прецакан" от ПраКрити, смъквайки Венера Урания от "Горният Астрал"-ВИРажът и я "заточвайки" в МИРажът долу, то Венера Пандемия го "заточва" като пленник долу. Марс е "в падение" в Луна. Марс Астрологично е "малкият злосторник"("Големият Злосторник" е "Сатурн", който "стои в сянка", като "законодател на законът" за матрицата, а Марс го играе "пушечно месо" като "изпълнител за законът") и бива наказан в МИРажът от женският принцип за демонизмът си чрез Луната. "Лунният Марс" е Скорпион-НИХИЛОТО(Нулата). Утробата на Вишну. Сексуалният нагон на Марс бива заключен в женският принцип, като "пленник" в матрицата за безкрайни цикли "самсара".Може да се обобщи до тука, че извън-класовите Аврамичекси религии се ръководят от КОПИЯ на девите Марс(Агни, Сканда и Кали) и Сатурн(Рудра-Шива). Това са рудрически духове(виж публикацията "Шива, Маха дева ил от мракът"). За това винаги асоциираме Абрахамските религии с Лунното семейство на Шива и Майа(в гръцката митология наподобява "Сатурн-Рея"="Стръмен планински връх/Урна, Урва/ - Низина Земя",  архетипи "Козирог-Телец" и "Скорпион-Дева"), но НЕ САМОТО, а- духове(бхутас), които се разиграват в условията на "Железният век", Марсовата ТЪМНА и ПЛЪТНА Земя- Кали-йуга в МИР-ажът("Долният Астрал").

Ваишнавизмът е Слънчев култ на Радха-Кришна(из-начален за Лакшми-Вишну) арехтипи Риби-Везни("Трансцедентални Слънце-Луна =Лъв-Рак"), наследен от брахманическият Брахма-Сарасвати(Вак) от Горният Астрал (БИР-аж, ВИР-аж). В гръцката митология наподобява "Уран-Гея", т.е. "Небе-Земя във ВИРажът"), архетипи   "Водолей-Телец/Дева".

ВЕЧНО Небе(не-"Ново!! Небе")- Вайакунта, Пуруша, Крисна
ВЕЧНА ЗЕМЯ(не-"Нова!! Земя")-Го Лока Бринда вана, Пракрити, Радха


Таттви(реалности, принципи):
1) Горен Астрал - ВИРж : Въздух-Земя (Брахма-Сарасвати, Уран-Гея)
2) Долен Астрал- МИРаж : Огън-Вода (Шива - Парвати, Сатурн-Рея)
Духът в средата
----------------------------------
И при Горния и при Долни Астрал винаги има БАЛАНС на абсолютни противоположности:
Въздуха е топъл и влажен
Земята е студена и суха
----
Огъня е топъл и сух
Водата е студена и влажна

Критерия за БОЖЕСТВЕНО  "мъжко" е топлината
критерия за БОЖЕСТВЕНО "женско" е влагата
Студенината е извратено мъжко-демонично
Сухотата е извратено женско-демонична

Вижда се, че в самото начало Въздуха(Божествено-мъжко-топлина и Божествено-женско-влага
се комбинира със Земята(Демонично-мъжко-студенина и Демонично-женско-сухотата)
В последствие се ражда друга двойка-" Огън-Вода".
Огънят е комбинация от Божествено-мъжко(топлина) и Демонично-женско(сухота)
Водата е комбинация от Демонично-мъжко-"студенина" и Божествено-женско-(влага).
Въздуха и Водата е МЕКОТА(ВЪЛНИ, ПЛАВНОСТ, СЪД, ФЛУИД)
Огъня и Земята е ОСТРОТА(РЪБ, РОГ, ЗЪБ, МЕЧ).


Колкото по-горен е Астралът, толкова по-плавни и меки са формите и по-дълги циклите.
Мъжкият принцип има има прави линии, сключващи остри ъгли. Женският-заобленост.
Вижда се, че мъжкият принцип в Горният Астрал на квадрата има дори по-неръбести форми
от женският принцип-полумесецът  в Долният Астрал.
А какво да кажем за невежеството на мусулманите,
които са избрани едновременно квадрата(кааба) и полумесецът за свои символи?...


Защо напускащите душИ грубото-матер. тяло "срещат Христос във ВЪЗДУХА"?-
Защото душата се завръща към първоначалното си еманационно състояние-"ВЪЗ-ДУХА"!
1 Солунци 4:17 
после ние, които сме останали живи, ще бъдем 
грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем 
Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

"Еврей" значи "водно-земен" буквално("ап-ир"). 
АРЙАНИТЕ СА ПРЕДИ ВСИЧКО ВЪЗДУШНИ("земя"- "ar" произлиза от "air"(aer)-"въздух"). 
"Земя-въздух" е било първата двойка ТАТТВИ.
 Евреите са на границата на прехода от 1-ва към 2-ра група таттви
(сега е двойката -"огън-вода")
Друга интерпретация на таттви е картината на американския художник Марк Райден
Тук бялата е въздух, червената-огън, жълтата-земя и тъмно-кафявата-вода.
Това са и кардиналните посоки: Север-Изток-Юг-Запад(по час.стрелка)
От най-високо, към най-дълбоко.
Комбинацията на таттвите по двойки се указва от  това кой са вдигнали чашките и кои не.
Животното върху главата също символизира таттвата(елемента).
В хреметиката голямо значение се отдавна на Меркурий(Хермес),
посредник между най-висшите до най-низшите деви(богове)- кафеника-джезве.
В гнездото са 3-те "отрочета": C(Cardinal), F(Fixed), M(Mutable)/Begin-Sustain-End
Имайки пред вид комбинацията на таттвите в преплетената хексаграма(виж публ.  "Сат кона") на ВЕЧНИЯТ ДУАЛИЗЪМ(САНАТАНА ДВАЙТА), а именно ВИРаж- "Въздух-Земя", МИРаж- "Огън-Вода", съответно Радха е наречена:
"Трансцедентална Земя"(Го-Лока Бриндавана) 
на Трансцеденталното Небе(Вайа-Кунтха)=VIRaj
и "Трансцеденталната Луна" на Трансцеденталното Слънце= MIRaj,

4-те цвята отговарят и на 4-те посоки на света:
 бяло-север, червено-изток, жълто-юг, черно-запад.
Това съответства и на те раси, съответстващи на 4-те йуги.
(виж публ. Ведаическа космогония).Интерпретация за 4те таттви за групата Лед Цепелин(Led Zeppelin),
езотерична група, в чиито творчество предобладават елементите огън-земяНихилото("Нищото") също съществува под понятието "Латентна матрица". "Латентната матрица" е стадий преди проявление на матрицата в материята. Това е U_Terra(Uterus), Утробата("Земята") на Вишну"ЛАТЕНТНАТА МАТРИЦА" Е РАЗЛИЧНА ОТ ТРАНСЦЕДЕНТАЛНАТА МАТРИЦА НА РАДХА("Го-лока Вриндавана", т.е. "локалът на кравите и босилекът").
Трансцеденталната матрица няма цикли, както и проявление в материята.  Това е разликата!

Латентната матрица е една от чифта Риби на Вишну. Лунната. Слънчевата Риби отива на Трансцеденталната матрица на Везни(Радха), която не произвежда плод и карма. За това Везни може и да не са "добри майки", но са отлични любими. Не е задължително любовта да дава плод за да е качествена. Нещо повече кармичният плод води до латентната  матрица вече изгнил. Скорпион в комбинация с Риби дава тази "Нова-Земя, Ново Небе", НО- В МАТЕРИАЛНАТА МАТРИЦА НА МАЙА(минала през Латентната на Вишну-U-Terra) 
И така- Риби(Вишну) благодарение на Скорпион(Кали) произвежда карма и я регулира. Риби, благодарение на Везни НЕ ПРОИЗВЕЖДА КАРМА. За това матрицата където ходи Пуруша(Риби) е Трансцеденталната ПРА-КРИТИ(букв. "Изначално  Творение")-Радха(Везни).

"Слънце в Падение"(Везни) е ТРАНСЦЕДЕНТАЛНАТА МАТРИЦА, Пра-крити(дето не дава карма на Пуруша, Слънчевата Риба).
"Луна в Падение"(Скорпион) е ЛАТЕНТАНА МАТРИЦА, Пра-крити, даваща карма на Пуруша, Лунна Риба от чифта.
А това, че Венера-Урания е Лакшми-Радха и е ТРАНСЦЕДЕНТАЛНА ЗЕМЯ, която не дава кармични и циклични плодове си личи от името "БРИНДА-вана"(Вринда-вана). "Бринда" е Босилек(Базилик, Василек). "Васу/Базу" на Санскр. е "ЦЕННОСТ"("атрибут").
The ancient name of the city, Brindavana, comes from its groves of 'Brinda' Ocimum tenuiflorum (Holy Basil or tulsi) with vana (Sanskrit: वन) meaning a grove or a forest.
Още "Тул(а)-си". "Тула" е името на Санскр. за "Везни". От Джйотиш Астрология.

7तुलाTulābalanceLibraΖυγόςbalanceVayu (Air)Cara (Movable)Venus

Tula Venerating Vrinda"Везни"(Венера) е "каймакът" на женският принцип Пра-Крити, иницииран в еволюционен план от Телец към Рак(Земя към Луна). Нейната функция е не да ражда деца като Телец или да стои до печката в кухнята като Рак. Нейната функция е да бъде ВЕЧЕН СПЪТНИК(eternal consort) на Богът Пуруша. Разбира се, това се отнася за Венера Урания(Радха-Лакшми), тъй като другият аспект на Венера може да стане чисто плътски- Венера Пандемия, аспекти на ПраКрити които ние, ваишнавите, наричаме МАЙА-или "спътникът"(moon, consort) на "цикличното слънце-Сатурн" или- Шива.


Lakshmi in Sanskrit is derived from its elemental form lakS, meaning "to perceive or observe". This is synonymous with lakṣya, meaning "aim" or "objective". In Hindu sacred texts, the Vedas call Mahalakshmi Lakshyayidhi Lakshmihi which means she is the one who has the object and aim of uplifting mankindЛаксми произлиза от "лакС", означаващо "да разбере, или да наблюдава". Синоним на "лаксйа", което ще рече "цел". "Маха-Лаксми"(букв. "Великата Лаксми") смислово значи: Тази, която има цел да ПОВДИГНЕ Човечество. (Слънце във Везни-"Слънце в падение"  има за цел да издигне тези, джива-атма, които са в това състояние.) Луна в Скорпион е "Луна в падение", която съвсем няма за цел да "повдига", а - да ре-инкарнира наново в матрицата с карма, която е заслужена в предната инкарнация. 
За това Скорпионите са "строги, но справедливи", и  просто-"изпълнители на законът", а не отиващи ОТВЪД негоВезни иска да те освободи от кармата. За това Везни(Тула-Радхасе счита за перфектната индивидуална душа (джива-атма), любимка на Кришна. "Радха" идва от Санскр корен "радх", на Руски е "Рад"- "радвам се" на Български.

Етимологията на на някои Латински думи, като- "Светлина"(Lux) и "Мляко"(Laca, Lacta, Latex) са също свързани с "Лакс-ми". На Гръцки "мляко" е "гала"(γάλα), което е анаграма на Латинското "Лака"(Laca).
Гръцката "Афродита"- Αφροδίτη, "Афрос-Адити", "Родена от пяната на вълните", "Вълните" на Водолеят/Уран, разбира се, също е свързана не само с амброзиата(а-мрита), но с млякото-биене на "Млечният Път/Океан"- "Гала-ктика"(γαλα-ξίας) , Via Lactea, (Αφροσ/афрос-"пяна"- пяна на вълна, каймак на пречистено мляко "ги").

"Водата", която излива Водолеят-Уран от ВИРажът(БИРажът на Брахма) е ПРОСТРАНСТВО("Майа") - "по-низшият астрал"(МИРаж) на Сатурн-Шива, следвайки законът на деволюцията, но той не слиза там, както и Венера стои на повърхността на водата(пяна, лотос, мида,  т.нат.). Тя НЕ СЕ ПОТАПЯ  в Майа.

"Майа" дори на иврит е женско име, значение "вода", "извор".
 In Hebrew, the name Maya (מַיָּה/מאיה in Hebrew) is a short form of "ma'ayan," meaning "spring" or "brook."


Лакшми е тази част е от женската енергия Шакти, която е ПРИДРУЖИТЕЛ(consort) на Върховният Бог(Сурйа-Нара-Йана). Шри не е "сътворена" от Него. Не е нито "Майка"(Телец), нито Съпруга "по закон"(Рак)! Тя е просто ЧАСТ -вечен придружител(Везни) от Неговата ИЗ-начална същност, преди еманациите Му в латентната и проявената матрица. За това Шри е ТРАНСЦЕДЕНТАЛНА МАТРИЦА. 

Vaishnavism

Like Shiva-associated Shaktism, Shakti embodies the active feminine energy and power of male supreme deity Vishnu in Vaishnavism. Vishnu's female counterpart is called Lakshmi. However, in Srivaishnavism, a school of Vaishnavism, Lakshmi or Sri does not play any particular part in the creative function of the Lord, because Prakriti is the manifest aspect of the Lord.[11] In Srivaishnavism, Vishnu alone is the great creator, although Sri is coeval with Him.[12] As Vishnu is the Father who stands for absolute justice, Sri is the Mother of the universe and is considered to be important element in the redemption of mankind, and is the interceder with Vishnu on behalf of spiritual seekers.[12]
Във Ваишнавизмът, под подобие на шайвизмът, Шакти превъплъщава женската енергия и мощ на мъжкото съответно божество-Върховният Бог Вишну. Женската половинка на Вишну е Лакшми. Обаче, в школата на Шри-Ваишнавизмът("Шри" е прозвище за Лакшми), школа на Ваишнавизмът, Лакшми или "Шри" не играе някаква особена роля в Творението на Господарят, защото Пракрити(Майа-Парвати, половинката на Шива)е това проявление, като "експанзия" на Кришна чрез Шива в проявената матрица. В Шри Ваишнавизмът Вишну е Изначалният Творец(Творящ чрез Свои Еманации), Шри(Лакшми) е негова ВЕЧНА, несътворена от НЕГО, паралелна същност. Вишну отговаря за кармичните закони в матрицата(проявена и латентна), докато Шри е Майка на Вселената и се счита за важен елемент при ИЗКУПЛЕНИЕ на Човечеството(по подобие на Христос при йудео-християните) и е като Ходатай/Застъпник(точно както при йудео-християнството)пред Вишну за изкупуване на лошата карма("грехът" при йудео-християните)"от името" на духовните търсачи. 
Паралелът на Шри Лакшми с Христос(при йудео-християните) е очеизваден, нещо повече-така както Венера резидира в сърдечната 4-та чакра, свързана с "Божествената любов", така и Свръх-душата("Светият Дух)" резидира пак  РЕДОМ до нея, като "Свръх-душа"-"Парам-атма".


Кришна казва в БГ 15:6 : "Моето Царство е отвъд Слънце, Луна, Огън и електричество."

ТЕКСТ 6

на ma бхасайате сурйо на шашанко
 на паваках йад гатва на нивартанте
 тад дхама парамам мама

Тази Моя върховна обител не се осветява нито от слънценито от лунанито от огън, нито от електричество.  Личностите, които я достигат, никога не се връщат в този материален свят.

1) Тези изрази са употребени по следната логика : 
сурйах— слънцетона—нито; шашанках—луната; на—нито;паваках—огън, електричество;
"Огън и електричество" са с една дума  "паваках". Огънят се асоциира с Марс(1 дом,), а електричеството-с Уран(11 дом). Но поставени под знаменател на "ЕДНА ЗЕМЯ"-то става дума за един и същи термин -"лъчение, идещо от нейните недра"!
Паваках е лъчението идещо от недрата на Земята(и низшите планетарни системи, като холография за Средната Земя) -това е и  огънят Агни(Овен) и магнетизмът на Земята!
"Сурйа" е "дневно небе", а Шашанках-'нощно небе с други слънца'. Нашето Слънце Сурйа е за нашата Слънчева система на Бху-мандала("Средната Земя").

2) Трансцеденталната обител на Кришна е лотосовото цвете(падма) на Транс-денталното Небе(отвъд Вселената с всички галактики), наречено "Виа(Вайа)-Кунтха". 
'Виа' идва от 'ВИРаж, "Вайо"-'вятър'(вентус), "път"-събирателно за 2-та флуида- въздух и вода...Уран и Нептун. "Кунтха" е -"обител".
Но ОТ ТОВА НЕБЕ МОЖЕ ДА СЕ УПАДНЕ ПАК В МАТЕРИЯТА!! Защо?- Защото липсват персонални взаимоотношения с Кришна. Обикновено това небе се свързва с душите, които сияят "едно с Богът", но нямат персонални взаимоотношения. Тези взаимоотношения са възможни БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОНЗОРТЪТ НА КРИШНА- "РАДХА". Бог НЕ е САМ във ВЕЧНАТА СИ ОБИТЕЛ, откъдето няма слизане в материята! Само МОНО-религиите не само, че няма да отидат в Духовното небе, те не знаят КОЯ Е ТРАНСЦЕДЕНТАЛНАТА ЗЕМЯ. А ТЯ се нарича ГО-ЛОКА ВРИНДА-ВАНА

Какво става на Голока Вриндавана?- Кришна, Радха и гопите се забавляват ТРАНСЦЕДЕНТАЛНО И ВЕЧНО.

Това е възможно в ХАРИ-МОНИЯ , няма заповеди, няма размножавания, няма цикли, няма карма!
Тези "полюси"(дулани) СЕ ЗАПАЗВАТ , но имат ЕДИН И СЪЩИ ЗНАК, тъй като НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ "СИН-ТЕЗА"! Няма материалистичен дуализъм, а - Трансцедентален!
Кришна се асоциира с Риби в Трансцендентът("Слънчевата" от чифта)- пак е НЕПРОЯВЕНА макар и МЪЖКА природа!!- "Нептун"- "Трансова, ТрансСатурнова, ТрансДентална Венера". За това "Венера е в Екзалтация в Риби"!
"Ключът" за Освобождение от самсара е във Венера(индивидуалната душа-джива-атма).
Венера има "екзалтация в Риби" и "падение в Дева".
Католиците са единствените от Демоничните Абрахамски (Сатурн-Марсови) религии,
които не носят бради и почитат Девата.
 Но защото почитат Венера като Дева, а не - Венера, като Везни, това може да се разбере
когато се отворят архивите на Ватикана и се разбере, че протип за "Кристос" е Кришна.
Когато се разбере, че ИСТИНСКИЯТ "КРИТОС" Е КРИШНА
ТО И ДЕВАТА ЩЕ СТАНЕ ВЕЗНИ!
Но това ще се разбере - В БЪДЕЩЕ!


Благодарение на Радха и Го-лока Вринда-вана ДУШАТА НЕ МОЖЕ ДА УПАДНЕ в материята.
Това изпълнява БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП НА СВОБОДНА ВОЛЯ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ДУША, КАТО БОГЪТ ИЗПЪЛНЯВА НЕЙНИТЕ ЖЕЛАНИЯ СЪОБРАЗНО НИВОТО НА СЪЗНАВАНЕТО И.

За това и ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИЯТ ДУАЛИЗЪМ "ДВАЙТА" върви "РАДХА-КРИШНА".
Първо Радха- После-Кришна !Доста често, не само представители на Луните Сатурн-Марсови религии, но и индивиди с доминиращ Марсов елемент обвиняват Кришна-съзнание в "хомосексуалност"("gay"-"весел"), но тяхното подсъзнание бие към "обвинение в отсъствие на грубо-материална сексуалност"("нагон" от нагите). Това става на подсъзнателно ниво, продиктувано от анималистичната(животинска) форма на Слънцето(1)-"Марс(9)", която отговаря за размножавано в Долният Астрал-МИРажът на Шива и Парвати(Горният- е ВИРажът на Брахма и Сарасвати-Вак).

Венера(Урания) е "в заточение" в Овен, а
Марс е "в падение" в Телец(Венера-Пандемия)
Т.нар."ВЕНЕРАически болести"(болести на половата система) следва да се наричат 'МАРСОВИ',  тъй като Марс(9) отговаря за сексът, а Венера-за любовта(6). И секусални "безразборни" контакти нямат нищо общо с Венера, а с-Марс. Двата най-сексуални в материалистичен аспект архетипа са Марсови- Овен и Скорпион!
Но поради факта, че живеем в  МАРСОВ ЖЕЛЕЗЕН ВЕК("ЖЕЛЯЗНА ЗЕМЯ" на КАЛИ), Овнешки религии (Марс-Сатурн), то тези болести са наречени "венерически" именно от същите абрамци, дето са заклеймили "Ашера-та"(Астера-та) в старият "нов" абрахамски(небрахманически)  завет.
ЖИВЕЕМ ТОТАЛНО СБЪРКАН МАРСОВО-МИРАЖЕН СВЯТ! КАЛИ-ЙУГА! Където ценностите са реверсирани.
Някакви Овнешки религии се "борят против греха", като стандартът за "благочестивост" име САМИЯТ ГРЯХ! (зачохлили Ашера-та, а патката им -на палатка--Марс напира отвътре със страшна сила, Агнецът иска битки и прониквания в материални земи).
Текстове в (Сатурн)-Марсианската библия където Марс наклепва, изопачава и  унищожава Астера(Фортуната-Luck-smi")- ТУК !

Коренът  е крие в народните предания: ТАМ ТЕРМИНЪТ Е "МАРС-уване" за сексуални нагони на нагите. Наложило се мнение, че Марс има "червен цвят", но неговият цвят е червено-черен или кафяв. Коренът на латинската дума MARS-"Марс"("богът на войната" при Латините-упадалите АРйани) е "Mavors"(идещо през гръцко μαύρος/"маврос" за "черно").
Дори, според римската митология, конзортът(придружителят) на Марс е  богинята Нерио(Nerio), nero(negro) на латинско е "черно".
Марс-Мангала(9) е анимал-истична форма
на Слънцето-Сурйа(1), попаднал под Законът на Сатурн-Сани(8)
Марс може да изглежда Слънчев архетип(Слънце в Овен е "в екзалтация"),
но изпълнява Законът(КАРМА) на Сатурн(Овен е в "екзалтация" в Козирог).

"SAT-Urn"("Светата, Истинска Урна, Утроба") е "преходна матрица"(1-0).
"Преходна" от проявена(на Майа) към латентна(на Вишну).
Лат. "satus"("посявам"), "status"(положение") и "serere"("растение").  
Затова Марс циркулира от "проявена"(6) 
към "латентна" (0) матрица на Вишну/Сурйа-НараЙана(7)
Джива-атма(индивидуалната душа) е ОТВЪД "Законът"-
ТРАНСЦЕДЕНТАЛНАТА матрица (67)!

Това съвпада и с коренът на българската дума "мЪрсувам" или "мАрсувам" за огромни сексуални апетити. Наложила се е и анаграма на "Марс"- "сраМ". така, че "Венерическите" "сраМ-ни" болести са всъщност- Марсиански или - Мартенски!!


"Gita" -"song," fem. pp. of gayate "sings, calls", from PIE(Proto-Indo-European) root *gei- "to sing"
(cf. Avestan gatha "song," Lith. giedoti "to sing")
Лунните матрични чичковци брадясват....