вторник, 8 февруари 2011 г.

Шива - "маха-дева ил" от МРАКЪТ за раджа-йоги, извънкласови, вкл. Аврамически и всякакви духовеНяма Пълно Служене на Богът без Пълно Знание!
Не случайно- Първата еманация на Богът(притежаващ 6-те съвършенства) 
 е Брахма, Водолеят, носител на Пълното Знание(Ведите)- 

Свещените писания("Састри") НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 
и всички душИ във Вселената.  
Шива не притежава това Знание!
Шива притежава отречение от материалният свят, 
КАТО СЪЩЕВРЕМННО СЕ ЗАНИМАВА И С  ТЕЛЕСНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДУШАТА.
Отречението, е само 1 част от 6-те съвършенства на Богът. 
При отречение(тапас) от материалният свят, без  да се има  пълното Знание
то душата отново се за-връща в материалният свят, 
минавайки през НИХИЛОТО - "Утробата на Вишну".
Безличностната любов пак не спасява от връщането в материята чрез Светият Дух.  
Светият Дух ОПЛОЖДА МАТЕРИЯТА!! 
Така, че невежата любов пак се връща в материалният свят "да обича".
"Любов" притежава и Шива. Но тази любов е на животинско, 
телесно ниво(телесната машина "Шри Янтра"), както, ще се разгледа по-долу.
Пълната Любов включва ПЪЛНОТО ЗНАНИЕ. 
Не може да се обича в пълностен план Богът, като "субстанция любов".
Това е нон-сенс, инстинкт.
Богът е ЛИЧНОСТ с Трансцентално име и с Трансцедентална форма!!)  
Това се нарича НЕСЪЗНАТЕЛНО или - НЕВЕЖЕСТВО (гуната ТАМАС)!!

========
Любовта в матер. свят се презентира от архетип "Везни"
("Радха" , на Санскр. "радх" е "радвам се".)
Но Лювовта към Богът Кришна(който е ВСИЧКО, вкл. и матер. свят) 
се презентира от архетип "Риби", 
който е и Архетипът на Самият Бог. 
Говорим за чисти архетипи!! Не - за "зоо-диес"!!


Докато Вишну е Законодателната власт, Брахма е Изпълнителната, то Шива е Съдебната.

Разделението на властите не е независимо както в светската държава.
Законодателят(Който е отвъд Законът) следи за изпълнението и съдебността на Законът Си- САНАТАНА-ДХАРМА ("ВЕЧНО СЛУЖЕНЕ") чрез резултатът от тези действия- КАРМА.


Шива има за родина потъналия континент "МУ" в Тихия океан под името "Пацифида", като първоначалната му форма е била "Рудра"- букв. "червен гневен"/red/rude/rage/roar(който е излязъл от 6-та чакра на Отца си -Брахма при неговия гняв, че 4-та Кумари не са искали да се размножават). 
Шива е патрон на червената раса("раз-сад") и Източен Сибир(Западен Сибир е начало на индо-европейската раса от "Рассеня"- арио-славяните от Полярна Азия). 
"Сибир" е кръстен на Шива - "Земята на Сива/Сиба".
Шива отговаря за първи раз-сад( понятието"раса" е термин само за бялата раса)!
Карта от Птоломей от 1499г. Източен Сибир е отбелязан като "Горна Индия"(India Superior)


"От всички 11 Рудри Аз съм Господ Шива"  Бхагават Гита 10:23
"....а от змиите Аз съм Васуки."  Бхагавад Гита 10:28

Санскр. "сарпа" е едноглава "змия"(серепентина), докато "нага" е многоглава змия.
"Нага" - от  Санскр."нагна"(Бъл. "гол")= Рус. "нагой", Engl. "naked".
Оттука- "нага-баба".
Санскр. сарпа е дало наименованието на българското 'сърп' (Луната в полумесец),
която е впленета в матираните коси на Шива
"Сарпа" представлява "дъгата на илюзия" на Светият дух(от Сричката ОМ)-
затвореността и цикличността на Духът в матрицата("облакът, който закрива слънцето")
От сричката "Ом" разбираме, дъгата на илюзията- "сарпа" е свързана с цикличността на Луната.
"Цикличността на Луната" показва Времето(Кала, Хронос, Сатурн). Затова Шива е "Кала"(Владетелят на Времето, важно за Астралното съзнание, имайки вплетен в кокът си коса полумесец в 5-ти ден на "нарастваща Луна"- "панчами"). Цикличността на Луната влияе на циклите на Майа, съпругата му. 
Англ. "Moon"(Гот. Mena, Гр. μήνη) иде от Санскр е "меса", което ще рече на Бълг. "месец"(Eng. "month"), или "меря".
Луната има 4 цикъла по 7 = 28 дни 2+8=10, числото на Шива!
Цикълът от 2( Monday Луната, Дева) до 8( Saturday Сатурн, Шива-Линга) измерва сЕдмицата 7 на евр. "шабат", което всъщност е 6-ен цикъл, тъй като липсва 1-цата или Слънцето(Кришна)!
.

Виж публикацията "Сричката ОМ".

Кришна е Шива, но Шива НЕ е Кришна; Кришна е Васуки, но Васуки НЕ е Кришна!!
Бог може да е всичко, но нищо не може да е Бог, освен Самият Него!Богът изпълнява всички желания на инд. душа, съобразно нейната карма, получена от заслугите на душата при изпълнение на дхармата(Законът). Законът(на Ману, "Ману Смрити") е предписан набор от задължения  за различните духовните класи(варни), в зависимост от тяхната квалификация(натрупан еволюционен опит чрез прераждания). Така не може да очакваме водата да гори на горе или огънят да тече надолу, тъй като квалификациите са различни. Това е  дхарма. Дхармичните задължения са предписани за 4-те варни(класи) от Законодателят - Кришна - "дхарма-варман", КОЙТО Е ОТВЪД ЗАКОНЪТ.
Той не е подвлатсен на дхармата, кармата и класите, а техен Създател за функциониране на човешкото общество в цивилизована институционалност(а не - варварска кръвородствена племенност) и постепенно издигане към Неговият Трансцедентален свят отвъд Законът!
 Само служба към Кришна освобождава от дхармата. За това, ваишнавите не се съобразяват с класата, ако някой иска да служи на Кришна. Но ако някой иска да служи на неидентифицирани духове и не иска да служи на Кришна, като Бхагаван, и не иска да се съобразява с дхармата за класовост, то Кришна чрез Своята безгранична милост, е позволил дори и това, чрез Своят гуна-аватар в ТАМАС(мракът и невежеството)- Махадева Шива. Шива благославя и йоги-деви и демони-духове. Шива никога не се разкрива ЛИЧНО, и учи "демократично", че всеки един, всяка една индивидуална душа джива-таттва може да си стане "бог"(Вишну-таттва), автономна и независима, само-осветяваща се и само-достатъчна. Но всъщност, всяка една душа(джива) може да стане Шива ("Аз и Отец ме едно" думите на Христос Галилейски) за отрязък от време(Кала), но не и Вишну. Ако душата не иска да "расте" Астрално и да премине Отвъд към Трансцеденът, то Шива и помага по пътя и към "Утробата на Вишну"- "НИХИЛОТО" за ново прераждание.
За това- позицията на Шива е полу-трансцедентална- ТРАНСОВА, т.е Шива все води до някъде В МАТРИЦАТА, обаче!! Или е несъзнаваната и латентна част или - до най-високото ниво на Астралния свят, на границата с Будното Съзнание към Свръх Съзнанието от Трансцедентът.

Шива наистина е "Шивач" (Санскр."-сив"- Бъл."шев", шия, зашивам) - той "закърпва" душата към друго грубо-материално тяло, към друго ниво на Астралният свят. Той отсъжда каква е кармата съобразно дхармата. Шива се занимава с телесната машина- Шри-Янтра, тъй като гуна-аватар на Кришна за "най-дебелото въже(гуна)" за привързване  на душата към материята - ТАМАС-гуна. Той е в непрекъснат контакт с грубата материя- Майа.
Шива се занимава с органичната репродукция(Линга/Йони) чрез материални полове, както и - деструкцията на същото това органично тяло, съставено от 5 грубо-материални елемента, КАТО НАПРАВЯЛВА ТРАНС-МИГРАЦИЯТА НА ДУШАТА В АСТРАЛЪТ, КОЯТО Е ПРИДРУЖЕНА ОТ ФИНОТО ТЯЛО-УМ, РАЗУМ И ЕГО. За това Шива, освен, че "разпада" грубите 5 елемента до атоми(земя, вода, огън, взъдух и етер), той и "приспива" 3-те фини(ум, разум и его) с оглед душата да ги ползва наново съобразо новата си карма си в новата грубоматериална "опаковка" след реинкарнация си. Шива реинкарнира наново инд.душа "джива" в кръгът "самсара". Това състояние на пребиваване на нетленната вечна индивидуална душа(джива) с финото тяло без грубоматериалното в матрицата под "Астрално състояние/съзнание" се нарича именно "дух", "призрак". Душата, поради нетленността си, е в матрицата, но в Астрално състояние. За това Шива е наречен още "Свети Дух", който се "разпорежда", направлява и отсъжда каква е съдбата на тези паднали духове, които си остават пак в матрицата, разбира се, за тях няма освобождение от нея, те са в нея, като в тъмница.

Докато взаимоотношения на душата с  Кришна, Бхагаван-ът са ДОБРОВОЛНОСТ И ХУМОР, то Шива се занимва с императивност, сериозност, мълчание, мистериозност(неразкритост), магия-мощ, иде от "маха"(велик),  с които качества се злоупотребява от демоните и падналите духове за  "кон-спиративност"("съюзяване на паднали духове в едно") , поради позицията си в най-ниската част от материалната природа Майа - ТАМАС гуна.

"И.ш'вара" на Санскрит значи "Повелител".(Контрольор)
Етимологията идва от Ш'ва(сва), което ще рече "СОБСТВЕН", а "свар"- "браня".
Върховен Повелител е Кришна, но Неговото "повеляване" е най-деликатно(ПРИЯТЕЛСКИ СЪВЕТ), докато при Шива повеляването е императивно(поради упадналостта на душата в тамас-гуна.)
Нещата стават дори със заповеди, а не - с "кандарми", тъй като "играта загрубява".
Дериватни думи на "Ишвара" са  Араб. "Исса" (Исус) и
Евр. "йеШ'ва" (йеШуа, йеШива)יֵשׁוּעַ
ֵ יй- שш-וּв-עַа


Шива-Рудра е Абсолютен прото-тип(първоначален оригинал) на Абрахамскте духове като "върховен бог" от Библията и Куранът и ще бъде специално разгледан по-долу, както етимологично, така и култово и исторично. Трябва да се разбере, че не "Шива е аналог на духовете Абрахасмки Йехова и Аллах", а - последните са взели за прототип Шива, обожавайки го и копирайко го, тъй като Шива е известен, като "бхута-ната"("Господар на елементалите, първичите, ПРИМИТИВНИ духове 'бхута' ", а само "бху" на Санскрит означава "съм"/"бъда".
"Бху" се използва за название на "Средната (ни) Земя" (Виж Ведическа Космогония).
Бхувар е лока на сиддхи-те, притежаващи мистични сили, идващи от о-бож-анието на Шива, за които бледнуват юдейските левити "левитиращи" в умът си, тъй като Абрахамските духове Йах и Аллах идват от по-долният локал Анта-Ришка лока("анта=end=край), непосредствено над Средната Земя "Бху(р)".

За съществата в мрак и невежествоМаха-Дева Шива е "бог". Той е известен като Бхута-Ната, "Господарят на призрачните същества", като пишачи-pishachas, йакхшаси-yakshas и ракшаси-rakshashas. Той е господар на унищожението. Пряко или косвено поклонение на Шива се наблюдава в много образи по целия свят. Неговата Линга (фалически символ, букв. Санскр.- "знак") е вид камък. Ганга Деви живее в неговата сплъстена коса на кичури, така, че , където и Шива се появява, водата на Ганг- също.
Шива е известен и като Ашуттоша, т.е. "Господарят на обикновените хора", който лесно може да бъде удволетворен, но и лесно да бъде разгневен. Шива дава бързо подаръци, без да се замисля за последиците от това във Времето- Кала, с което е сам е асоцииран.Абрахамските религии юдаизъм и ислям с духове Йах и Аллах  почитат едновременно и Шива-Рудра и Шива-Линга и Кали, като Кали най-вече, която е в смесеното проявление на гуната на страстта -раджас и гуната на мракът-тамас.

йакша-ракшамси раджасах претан
бхута-ганамш чанйе
йаджанте тамаса джанах

Хората в гуната на страстта почитат демоните; а тези, които са в гуната на невежеството, почитат призраци и духове.

Шива, макар и Върховен Разрушител, не изисква кървави жертвопринушения, докато съпругата му Кали - ДА! Всички рудри изискват, а вместо  най-култивирана 11-та рудра -"Шива" е Кали, известна, като "Рудрани-"-"Рудхирани"("Кръвно-жадната").
Санс. рудати = Рус. рыдать, Engl. roar, Бъл. ридая,
Санс. руд = Рус. рыдать, Бъл. ридая
Санс. рудхира = Рус. кровь, укр. "рудый", Бъл. кръв
(сега, тука трябва да си припомним как Изида съединява разчлененото тяло на Озирис наново)Шива е асоцииран с 3 звука + букви:

 1. М - за самият него, като символ на "Смъртта"(Санскр. "Мритю"), прибиране на духът в непроявено състояние в "Утробата на Вишну" ( "U-Terra" )
  марта = смертный, март, марс, мар = умирать, мритам = мертвый, мрита (мри) = мертвый, умирать,мритасья = мертвого, мрит = умирать, мритью, марана = смерть, мритьюх = смерть,мрич = мрачнеть, мрияте = умирает, муч = мочить=мъча, Мара(Будистка) =Кали(Санскр.);Майа=Мария, mare(Lat.)=море, Ману(човек), Mann, Мъж.
 2. С(Ш) - S,σ,ς  звукове на змията Васуки, "Ш"- знак на тризъбецът "три-сула";
 3. Т - Земните локали, особено- подземните, както и Трансовите състояния на меди-тация в "сома-тхи"- посредничество с Тамас гуна(незъзнаваното) (Виж. Сричката "Ом" )
  "СМТ" - СМЪРТ ! "Sin"(Eng. "грях") на Иврит е "ЗЪБ", значение на буквата שׁ.
Син/Шин (Акадски: Су'ен, Син) или Нанна (Шумерски: DŠEŠ.KI, DNANNA) е бог на Луната в Месопотамската митология. Той е лунният бог и син на божествата Енлил и Нинлил. Неговият свещен град е Ур. Името Нанна е с шумерски произход и означава „осветителят.“

Планината "Син-ай", от където Мойсе взема 10-те "божи заповеди" е именована на Син, богът на Луната.Sin/Син,Шин, Акадийският Върховен бог,  прото-тип на дух Йах и Аллах, наречен още Ел(Бел) Шадай ("Господарят на Планината").  Планината Син-ай.  Терминът може да означава "Бог на планините", отнасящи се до Месопотамска божествена планина.

Терминът "ш(c)у-мерски" е общото наименование на древните жители на Южна Месопотамия от техните наследници, на семитски Аккадийци. Шумерите наричат земята си ki'engir но по себе си като  ùĝ saĝ gíg-ga, фонетично-uŋ saŋ giga, Черноглавите  "Речните хора". В Акадският език думата "Шумер" е диалект на  географско наименование. Сумеру е етимологично свързано със Син-ар(Шин-ар)Shinar, Египетското Sngr(Снгр-"Сри нагар") и Хетейското С(ш)анХар(а) Šanhar(а), всичко до едно СВЪРЗАНО със ШИВА ХАР(А)!

"Шу(су)- Меру", букв. "хубавата Меру"- планината на Господ Шива "Кайлаш", "Кала"-"Време", "Кайла"-"кристал"
Библейското "Шинар". "Син" и "Шин" са две съседни букви от Ивритската азбука. И двете означават "зъб", а самият знак е взаимстван от тризъбецът("трисула") на Шива(Сива).
Знакът на "Аллах" е взаимстван от Арабската съответка за Ивритската буква "Шин/Син". ش‍,ش
В Гръцката и Латинската са адаптирани версии на Финикийският знак "W", съответно - "Doppel V"(Двойно V)/"Double U"(двойно Ю), оттук в Латинският V=U, знаците на Вишну и ваишнавите, а "ДВОЙНО U/V" означава Шива(прераждание/реинкарнация). В Гръцкият е ω - "O-Mega"("Голямо О"), което е пак- обърнато число за без-край-ност "8" или "безкрайни прераждания на душата о в матрицата".  *виж публикацията "Сричката ОМ".
Доказано е, че при съствяне на Славянската писменост от Римо-Византийската конспирация за владеене на Славяни и Българи от "триезичната догма"("йудеи-римляни и гърци") на базата на Латинска и Гръцка азбуки, българската буква "Ш" е взаимствана от Ивритската שׁ -"Шин" , Китайска съответка на Шива + "Ин"(материята).

Шин са народ в пред-ислямският период в Хинду-куш, земите на древните българи-Бактрия, дошли като извънкласови от Средна Азия.

Думата "Китай" ("Кина", "Чина", "Шина", "Сина") идва от древната династия "Чин"/"Шин"/"Цин" идеща от Санскритската дума चीन cin(чин, шин, син), извънкласови племена, споменати в Махабхарата, а Гръко-Римляните са ги нарича Сина(Sina), Синае(Sinae), а оттам будистките монаси са наричали планината с полумесецът Сион, Зион, Цион, от където трябвало да дойде Новият Майятрея", а Средно-Азиатските Шамани идва от "Ш-ману"(букв. "хора на Зъбът", "диваци").
Шаманизмът е наследник на Лунният култ по-древен от Лемурия потънал континент в Пасификът наречен "Му". Той е свързан също с Шива, а територията на която се среща е от Северна Скандинавия-Финландия, през Средна Азия и Сибир("Сива ир"/Шива-ир, "земята на  Шива") до Американските континенти и Океания(в Тихият Океан). Наследник на  химните на САМА-ВЕДА("сама"- Eng.-"same", Бълг.-"същ", "сам") , но изопачени от небрахмани, а от рудрически духове, практикуващи кървави жертвопринушения, взмащи интоксиканти.
Пуйката - Engl. "turkey" е ориенталската птица за Европа.
Кръстена е на турките, които идат от Азия, чиято култура
се свързва с Индия. Затова в доста Индо-Европейски езици
се нарича "индийка". Докато пуйката е символ на Лунният
култ, то паунът е свързан със Слънчевият култ към Вишну.

Турките(Тураните), предшественици на култът към зъбът, луната, вълкът, още преди ислямът.Турците са номадски племена, част от Туранските племена от Средна Азия ("Турс") и "Т-аuru- S" - култ към "Лунната/ Вътрешната/Долната" Земя. (виж Ведическа Космогония)
Прото-тюрките("Гьок Турките", букв. "небесните турки") играят определена роля за турският национализъм и "пан-тюркизма" и претендиращ за  неолитна директна връзка с Шумерите.
От Туркската езикова група (Turkish Azerbaijani Turkmen Tatar Kazakh Kyrgyz Uzbek Uyghur Sakha/Yakut Chuvash)научаваме за думата "бог" е свързана с "Τ-au" "Тау"("Долната Земя" АгАРТа") - "Т" - Tengri Tanrı Tanrı Taňry Täñre Täñiri Teñir Tangri Tengri Tanara Tură, Toră

Появата на Шива(от Веда-анта)


"Великият самороден(Брахма), след това създаде Санака, Сананда, Санатана и Санат-Кумара [Четирима Кумари], които бяха освободени от всякакви плодоносни дейности и предначертани към доживотно безбрачие и девственост ["чието семе течеше нагоре", т.е. от Брахма към Вишну, от Водолей към Риби]. Отвътре си, Той им рекна: "О, синове мои, създайте поколение!", но те отказаха веднага, защото бяха предани в посветеността си на Върховната Божествена Личност, тъй като бяха се врекли в  принципите на непривързаността към материята и освобождението от нея.
Разочарован от първородните си 4 синове, които отказаха да следват редът(на деволюция), Брахма се опита да потисне  гневът си, нараснал в него, но въпреки медитативният самоконтрол, наследен от Върховият му Баща(Вишну), то.....

"...от гнева си от между-веждието си,  
изведнъж се появи  дете, 
което имаше цвят, състоящ се от 
червено [за страстта] и синьо [за невежеството]."

Детето извика силно на Бащата на всички богове:  "О, Мощний, о Владетелю на Съдбата, назначи ми имена и ми кажи къде са моите места, о Учителю на Вселената". Той, като всемогъщ, който е роден от лотос, и следователно-съобразявайки се  с искането на детето си  нежно го  утеши с думите: "Не плачи, аз ще направя това, което искаш! Тъй като ти, о, Главен сред полубоговете, си момче, което толкова тревожно и силно РЕВЕ(плаче), хората ще те наричат с името 'Рудра'.
Сърцето, сетивата, животворящият въздух, етерът, въздухът, огънят и водата, земята и слънцето, луната, както и местата за строги покаяния от материята, са запазени за теб. Твоите имена са: Маню, Ману, Махинаса, Махан, Ш'ива, Ритадхваджа, Уграрета, Бхава, Каала(Времето, букв. "Дух-материя", "Ка-ла"), Вамадева и Дхритаврата. Дхи, Дхрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила,(Санкр. "тиня") Амбика, Иравати, Свадха, и Дикша са, о, Рудра, единадесетте ти съпруги [Рудрани].
Приеми тези различни имена и места и съпругите, които им принадлежат и генерирай  потомство с тях в голям мащаб, защото ти си господарят на живите същества. "
С цвят("варна") смес от синьо и червено, той - Мощният, инструктиран от духовният си наставник - Баща си , произведе поколения, които бяха идентични по същност, особеност и необузданост с неговият характер. Но като видя дейността на синовете, генерирани от Рудра и как техните безкрайни размножавания заедно щяха да погълнат цялата Вселена, Бащата на живите същества - Брахма, се разтревожи:
"О, Най-добър сред полубогове, му каза Брахма, ти достатъчно досега размножи живите същества. Те, с огнени си пламтящи очи, опърлиха всяка посока от вселената, както и мене самият. Установи се  в покаяние-аскетизъм, и това ще те направи добър и ще донесе щастие на всички живи същества. Само по този начин на покаяние ще бъде в състояние да доведе Вселената до първоначалното благочестиво състояние в което е била преди. Само чрез покаяние отделната личност може да вижда Върховната Светлина и може напълно да разбере за Върховният Бог, отвъд сетивата, Който пребивава в сърцето на всяко живо същество. "Шива не е Върховен Бог, както доста невежи  и на изток и на запад, считат. Свещените писания на Човечеството - Шастрите, не свидетелстват Шива за "Върховен Бог", а - за Велик Дев("Маха-дева"). Този дев, в началото е бил доста див и е имал име рудра(бяс), докато се култивира от Баща Си до Шива("благият"). Баща Му е Брахма, най-издигнатото Същество във Вселената. Деволюцията на Брахма -раджас(Водолеят)  ражда Шива тамас(Козирогът). За това първият е "Небе",а  другият- "Връх на планина".
Шива се ражда от гневът на Баща си Брахма-джи - от 6-та му чакра : между-веждието, а самият Шива ще развие тази чакра у себе си, като "3-то око" за наблюдение на Вселената и за свое огнено оръжие .
Защо най-благочестиво същество във Вселената -Брахма се е разгневил?-
Тъй като Вишну му е поставил задачата за деволюция и създаване на деви, като еманация на него(Брахма), то още първото му сътворение- "4-та Кумари"(Санкр. "девствениците") са му отказали да се размножават и "семето им текнало нагоре". Разбира се, Вишну(Кришна) е Върховен Бог и Върховен Шегобиец, който си прави убийствен хУ-мор с предано-отдадените си, докарвайки ги до състояние на гняв от това, че не разбират лила-та Му(играта Му).
Кришна се е появил още веднага след като е създал Брахма чрез аватарът Си -"4-та Кумари"(Архетип Риби). Уж създал Брахма да твори по-низши деви(деволюция), а - се появил като "първо творение на Брахма", който трябва да "върши работа" на "деволюционер"?!?...
И четиримата Кумари категорично отказали да се размножават. Баща им Брахма се разгневил от този факт на отказ, тъй като "работата му се спъва" и от гневът му изкочил първото подобие на Шива....- Рудра........
Шива има проявления на 2 основни архетипа в зоо-диа-кът:" даса"(даша)  на Санкр. е 10, но още значи "слуга". Това иде от фактът, че Шива е най-големият ваишанва(слуга на Вишну-12, 1+2=3). Кришна е 13-тия - ОТВЪД и е "Фаталният"(13) за хитреците, и за това планетарните системи в материалният свят са на 14 нива във Вселената , денят на Брахма е съствавен от "14 Ману"(13+1-Фаталният шегобиец, който изграва всички хитреци в матер. свят, но съществува отвъд за своите предано-отдадени.)

 Шива - медитиращият(посредничещ) към НИХИЛОТО (ПРАЗНОТАТА, "Утробата на Вишну", uterus-ът на Вишну- "U-Terra" ) на своят локал Тапа-лока, стремейки се нагоре от Земните локали "Бху" последователно през "тесните порти" на мъдростта "Сатурн"(Сани, Шани), и "7-те звезди на седемте мъдреци"- "Сапта риши" (Виж "Ведиическа космогония"). ТОВА Е КОЗИРОГ-архетип, медитиращ на върхът на Планината, "загърнат в ледници". Той е гуру на всички аскети-йогини(раджа-йоги).  Шива  е абсолютен дисциплинатор. Неутрален, безпристрастен, имащ "строг"(твърд) външен вид, лишен от всякакви емоции-както положителни, така - и отрицателни! Еврейската дума "сатана", със своето изопачено значение на "противник"(обслужващо племенно-расовата доктрина на Юдаизмът и Аврамизмът, като цяло!), има за корен Шумерско-Акадийската дума "СТН" (Семитите не пишат гласните звуци, тъй като съгласните звуци за Лунен култ, а гласните-Слънчев!!). А коренът на тази е Санскритска дума "СТАН"("устойчивост", стоийцизъм от Астралните влиния и Астралното съзнание- виж "Сричката ОМ"). Вибрира на числото 10(Линга/Йони) или  "Андро άνδρoς - Гини γυνή", (гр. "Мъж/Жена" в материален аспект), преди да са се разделили половете(чрез "секс", Lat. "sexum", "sex"- 6 (Maya), Санскр. "Сат"(свят)..          "Ард-Хар-Нар-Ишвара" (" Повелител на Земния  'Съм' ").  


"SAT-U.rn" & "SATya yuga" идат от Санскр. "SAT" - "святост", "свят", числото 6(Сат) на Майа, виж публикацията "САТ Кона" "светлина", "истинност", "чистота". 
Всички думи в Арйанските езици(Германо-Латински главно) с конструкция на "състояние," "устойчивост", " законност", но и - "наказание": "ST" са асоциирани със Сатурн и Сива, като  някои от тях са 
англ.-STrata/STreet, STamina, SainT, STill, STand, STop, STable, STab, STick, STorm, STaccato, SecT(x)um, SecT, inSecT, STallion, STephan, STrong, STep, STack, STeer, STir, SysTem; 
нем.-STill, STift, STich, STimme, STimmung, STeur, SToff, STerben, SToerr, STolz, SToss, STock, STreich, STrom, STrich, STreit, STroemung, STrudel, STube, STunk, STur, STufe, STumpf, STunde, STurm, STuetze;
Andro-gyny(Андро-гин)
ανδρ("андро")
- мъж, което дава за човешкия род
- άνθρωπος-"антропос") и
 γυνή ("гинИ")-жена, γυναίκα("гинЕка"),
gene(γένος-"гЕнос") woman="womb-man"("мъж с утроба").

Разликата между БОГ(арио-славянска дума: Багат=Богач=Бхагават) и ГОСПОД(арио-семитска дума: Ардхара Нара Ишвара-=ЯХВЕ=ЯХОВА=АЛЛАХ)-- дори и в семитската библия я има: 
Бог=Ел, Бал=Бел(Брахма)
а 
Господ = Йешуа/ЙеШива=Сива/Шива(Исвара/Ишвара)=Иисус, Иса=Дева Ил(Дявол)

Бог СЪТВОРЯВА, първо Небето, после-Земята.
В начало Бог създаде небето и земята. Бит. 1:1
И Бог сътворил човека по Своя образ; по Божия образ го сътворил; мъж и жена ги сътворил. Бит. 1:27

Господ започва да СЪЗДАВА след 8-мия ден(цифрата на Сатурн, т.е- следващи по-низш цикъл) и то-първо Земята и после-Небето.
Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, ...когато Господ създаде земя и небе. Бит. 2:4
И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. Бит. 2:7
И Господ създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.Бит. 2:22

Появяването на "Господ" се проличава по-ясно в индуските пурани на Веданта се казва как Шива(Скорпион) се сцепва на две и от него излиза Майа-Парвати(Дева) и Мохини(Везни, аватар на Бога, за баланс между двете); Господ се явява АНДРОГИН=ХЕРМАФРОДИТ(или Ард/Ха-ра Нара Ишвара(अर्धनारीश्वर, Ardhanārīśvara), "ард-ха"- "земя", "нар(а)"=земен човек, "ишвара"-"повелител". Това е еврейския персонаж 'ЯХВХ'-тетрагамон- "1-0". Бинарния код.

Сергей Данилов. Дума об обезьяне.
YOUTUBE.COM


Ард-Хара-Нара Ишвара
( "Повелителя на "земния Земо-Човек")

Сива(Скорпион) се разделя на 2 и се появява Майа(Дева).
Сат-урн(Шива) е "светата урна", от където се подава нага-сарпа("биджа"-семето)
Урната на Сива става утроба на Майа.
Тетрагамонът Яхве(ЙХВХ/YHVH се свързва 
с Ард-Хара-Нара-Ишвара-андрогина/хермафродит -10)
Cy-bele
Кибела, Сибела, Сибила, Сивила/"Сива-ила"
(съпругата/конзорта на Сиба/Сива/Шива от земата "Сиб-ир")
Това е монета от Сирия("Сурия");
THE GOD AND GODDESS OF HIERAPOLIS.
(From a Coin of the 3rd cent. A.D.),
Източник.

Производното име "Силвия" означава букв. "Шивовица",
на латински е преминало в "sylva"- "гора"("горе", "горя").
Лат. дума "цивилизация"(civitas/city) е асоциирана с Кибела, 
докато гр. дума κυβερ("управлявам")"кибер"- с Кувера.
"Сива-ила"(Кибела) е фригийска богиня, считана за Майката-земя. Почитали я в големи части на Мала Азия (около планината Ида, в Лидия, Витиния, Галатия) както и в Тракия. Кибела е наричана още и Велика майка, Майка на боговете и всичко живо на земята, на възраждащата се природа и на нейното плодородие. Олицетворява силите на природата, покровителка е на  планините, горите и зверовете .
Богинята  обединява в себе си двата пола;  Източник.

Horned God - Celtic Cernunnos and Paśupati-"Lord of all animals".
Келтския Cernunnos(Corn/Horn), като цар на подземния свят-Плутон -с богатството.
Обърнете внимание как кесията е като спирала, която се развива.
Обърнете внимание на стилизираните символи "M",
като астрологичен знак на Скорпион

Самурай Тура-Нага.
Ясно се вижда на челото месечината-рога
Уйгурската империя в Сибир("Сива-ир") произхода от потъналия континент "Му" в Пасифика.
Морихей Уешиба(не ви ли прилича на евр. Мордохай Йешива)?...)
Връзка между Япония и "загубеното Израилово племе"- ТУК.


Кой е ТАНГРА(ТЕНГРИ/ДИНГИР)?....
Да, Тенгри е "Небето", но-ТЪМНАТА МУ СТРАНА- "САТ-УР-НА"(Шива)! 
Не е "УР-АН"(Брахма).
...за това Тенгри е Лунен култ(Първичен Разрушител,
 Вторичен Създател/на по-ниско ниво).
Шива-Линга - Слезлият Шива, деволюирал маха-дев от Шива(Козирог) в Линга(+Йони)(Скорпион). При слизанието си се появяват материалните, физически полове Линга(Скорпион) и Йони(Дева). При деволюцията си Шива се връща в изначалното си състояния на рудра(раудра)- архетип"Овен". "Рудра" е дала много значения в Индо-Европейските езици, главните от които са "червен"(red, rot, rouge) и "рев" Еngl. "roar" -"рев" (бяс). Българското прилагателно и собствено име "румен"("с червенини по бузите от здравословно кръвообръщние" произлиза от Санкр. "рудх"(червен) през Англ. "ruddy")  Асоциира се с планетата Марс(Санскр. Мангала). Понеже Козирог е лунен архетип, то слизането на Шива от Козирог до Скорпион(също Лунен архетип) е под смесеното влияние на Сатурн(Сани) и Марс(Мангала). Но тенденцията да се размножава физически и упада дава в класическата Астрология "Джойтиш" Скорпион да е под управление ЛУННАТА(МАТЕРИАЛНО-НЕПРОЯВЕНА) страна на Марс.. Вибрира на числото 0 и 8. 0-та, като "порядък" на цифра, примерно 10,20,30..., тъй като самата 0-ла е на Вишну(Утробата Му). А 8-цата са две нули= 00 допрени "в перьод"(вечност), т.е. "вечни прераждания в матрицата"..... 
Шива(Козирог) и Шива-Линга(Скорпион) понякога изземат и функцията на междинното божество -ИндРа/Юпитер(Стрелец) при слизане от материалният небесен рай- "Суарга", като една от 11 "рудра"(бяс), придружавани от няколко от своите синове 49 "марути"(от "марта"-смъртен, "мара"-смърт)

Шива е слязъл да се плоди и размножава.
Майа, илюзорната материална енергия, е отделена от него и готова да му служи.
Поднасяне Лотусът ("Падма") , или - в копираните митологии,  кое да е цвете (Роза, Лилия, т.нат.), извършвано от жена,  има смисъл на желание за оплождане.
"Разцъфването на цветето" е "разтваряне" на Вселената към проявено състояние",
 причинено от "издишване на Вишну". В Космосът-"развиване/разширяване" на Галактиката.
(Нов Завет: Мария бива оплодена от Светият Дух).Първородният им син е  Сканда-Моргун-Картикея или Марс(Мангала),
който управлява Овен или Агни(Агнецът).


Докато Сканда-Моргун-Картикея е символ на его-то, то Кришна е символ на Свръх-душата.
Общият паун и за двамата, е символ на "аз"-ът на различно ниво.


Домочадието на ШиваПарвати Майа деви):
Първородният Сканда-Моргун-Картикея , Арх. Овен
Второ-"зашитият" Ганеша, Арх. Телец
.

Моментът на плодене(цветята на върха са символ на "оплодени"(проявени) Вселени, тъй като "цветето" е символ на "проявена Вселена") е взимствано многократно от другите  митологии.


В Библията се казва, че Аврам когато почнал да се плоди добил име "Авраам",
...а може би и - "Аврааааааа...АМ". АМин!


Именно за това Аврааааамските религии са Скорпионски-МАРСОВИ. : "Агнецът зклан, "възкръсва" с реинкарнация при Скорпион."


1. Черният камък  в колона-стамбха(съединяващ Земята(Притхиви) и Райа на ИндРа-("Су-ар-га"-букв. "Благочестива Земя") символизира  мъжкият полов член на  Шива с Линга, Санскр. букв. "знак" 3-те хоризонтални линии-гуните на материалната природа Майа;
2. Васуки сарпа - едно-главата змия символизира  оплодителният сперматозоид;
3. Коша(куша) - плетен кош  за купата с вода, мляко, ориз, пречистено масло(ги) символизира семенна течност;
4. Йони  - басейнчето с вода, символизращ утробата на Майа и околополдните води;
5. Дамару(Eng."drum") - барабанът-часовник на отмерване Времето Кала; Едната половина-проявено време, а другата - непроявеното("Утробата на Вишну")
6. Рогът на изобилие и възвестяване на Времето-Кала;
7. Трисула - тризъбецът на унищожение на 3-те материални гуни -на знакът Линга, трасформация на материята и трансмиграция на душата джива;
8. Ароматен инсенс, свещи- мистиченост на по-висшите лока(планетарни системи);
9. Раковината "шанка" - съхраняване на плодовете и дживата и възвестяване на Трансцедентът; Тя е по-скоро атрибут на Кришна, Вишну, като Върховен Бхагаван.
10. Плодовете - символ на жертвопринушение  ахимса(ненасилие);

Обрязване на мъжкия младенец на 8-мия ден
(според юдейския закон на ЯХВХ)

Въпреки, че Шива изпълнява планът на Кришна по размножаване на човечеството, то Кришна е в основата на семето(биджа) не само за човешкият род, а за - ВСИЧКИ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ. Кришна се намира в сперматозодите(Гр. σπέρμα , Санскр. сарпа) на всички живи същества, оплождащи с фалос тъй като е Васуки от едноглавите оплодители, и Ананта от многоглавите змии(наги), които са "генетични инжинери"(включително на  т.нат. "антропоморфизми") на 8,400,000 форми на живот във Вселената.
Докато гръцкото "σπέρμα" е "семе" за някои видове(сарпа), оплождащи с фалос, то "биджа" е събирателно понятие за всички оплождащи семена на организмите и формите на живот.
Линга/Йони не касае оплождането на всички живи същества(дживи).

С това Линга-Йони са отговорни само за "най-слезлият", "уплътнен" човек.
Пълната иманентност в животът се презентира от Кришна!
"Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо" Бхагавад Гита 10:39


При "Биене на Млечният Океан" от деви и демони ("Океанът" е символ на Астралът или "Под-съзнанието")
се е отделила отрова(несъзнаването, безсъзнаването) и нектар-амброзия (съзнаването).
Скалата(островът) на Съ.Знанието изплува над Океанът на Под-съзнанието и върху нея(него) на върхът е Знанието(подобно във ВЕДАическата Космогония, където Брахма е на върхът на Астралните нива на Вселената, тъй като носи Знанието, дадено му от Свръх-СъЗнанието. )
Съзнавнето носи Вечност на душата отвъд самсара-циклите в Океанът на подсъзнанието, а отровата - вечност на душата в циклите на Океанът-Астрал чрез пре-раждания. Шива е изпил отровата  с цел да облагодетелства Съзнанието в "Астралният Океан"- Подсъзнанието. Но той не дава Спасение от циклите, а само - облагодетелстване "от долу" - душата да не изпада в несъзнаване, той поема несъзнаването на душата (в "Утробата на Вишну"). Амброзията-нектар се носи от Мохини(единственият женски аватар на Вишну, който е всъщност съпругата Му - Лакшми). Тя се е появила след Биенето на Океанът да отдели Съзнанието(Будно Съзнание до Свръх-Съзнание) от Подсъзнанието -демоните искат вечност(некатрът), но не отговарят на условието за съзнателност за Богът. Девите-отговарят. За демоните няма нектар, но "ги поема" Шива, тъй като той е изпил отровата на несъзнанието-безсъзнанието, в гуната на мрака ТАМАС. Така, че демоните си циркулират ВЕЧНО в самсара от Безсъзнанието("Утробата на Вишну") до Подсъзнанието -"Астралът", или - Причинният Океан "Карана".

Горе: Все се намират мушмороци, които да копират Шива във вземане на интоксиканти и в пробване на Линга си.
Долу: Аллах-съзнание: "Заключ-заключ в къщичка": "Щом душата е потулена в тамас - е на сигурно място" !

Venom - Poison
Символизма на Сатурн: плодовитост/смъртност 
и реинкарнация в матрицата
(шабатянството, илюминатското братство и самото БИБЛЕЙСКО
-ИНСТИТУЦИОНАЛНО/ЕКЗОТЕРИЧНО- "християнство")

Lat. "SatUrn"(Sat=Sad, Свето Садене, Ураната за Садене) = Black Cube
Ет-руските(нордически племена от Русия) са дали на латинците името "СатУрн"
Рассения дава на Rasenna.

Най-вероятно, хексаграмата при юдеите е взета от кашмирския шайвизъм, където тя символизира лотуса на "духовния Сатурн"- "Шива-шакти". Изт.ТУК
In its centre is the hexagonal space (Pîtham). This is called the Mûlâdhâra for it is the base and it supports all the six lotuses. Above it is the Svâdhisthâna Chakra, fiery and emitting lustre like diamond and with six petals representing the six letters "ba", "bha", "ma", "ya", "ra", "la". The word "Sva" means "Param Lingam" (superior Male Symbol).
Хексагоната на северния полюс на Сатурн (Изт. ТУК)
Черният цвят не се свързва с "Крсна"(идещо от КРАСНА),
 нито със Сива(Шива), а - с КАЛИ(кал)
Дравидите бъркат Кали с "Красна". 
В астрологията КАЛИ е дори не е Сатурн, а-Плутон
(комбинация от Сатурн с Марс, тамас-гуна с раджас).
Визията на дравидите (от Лемурия)за "Красивия" 
като ЧЕРЕН("Кали")-Човеко-лъва("нара-симха").
Лъва дава раджас гуна, а "човека"-Шива-тамас. Сумарно, това е Плутон или-КАЛИ.
За дравидите черния цвят е "красивия" за това те кръщават КАЛИ "КРАСНА".
(виж още публ. "Кришна и Христос", Б.Ра.х.Ма-АРйанския дев")

Сива, родоначалник на змийските лунни култове от "Сатурн"(свещените урни за засяване).
Jagga-nath/Джага-нат
Jaggat-космическо проявление на света, което има корена:
Jagga/Yaga-жертвоприношение
Nath/a-цар, майстор
Първоначално е прозвище за Вишну за всякакви фино-матер. жертвоприношения
по-късно за Шива- грубо-материални жертвоприношения
и накрая- Кали-грубоматер. жертвоприношения с кръв и плът)
Черния цвят указва, че става за "духовния Сатурн", 
асоцииращ се със Сива при класовите, известен още като Кала("Черния") за ВРЕМЕ
и Кали (букв.- "черна", "кална")-при аврамитите и другите извънкласови в Кали-юга.
Кореспондира с ислямския рай- "Джанна"("Градината") или К(х)алифат.

Аврамизмa, Мозаизмa 
и дух Йах от Лемурия
1) Ях  -санскр."Този, Който"(One Who, He Who)
2) Юда -санскр. "Война", "Битка" 

Анаграма на Лунния клан "Йау". Обръщат "У" и "А".
(еврейските/аврамитските животни 
са овцете с еквивалент- "овчар")

Нека сега да разгледаме по-подробно как култът към Шива е бил трасформиран и изопачен в Семистките култове от Месопотамия  и дериватните им съвременни Аврамически религии. Юдаизмът е считан за "стълб на Аврамическите религии"- Римско Библейско Християнство(по-му пасва терминът "Хитриянство") и Ислям. Но корените на този култ са от Лемурия("Кумари Кандам", о-в "Ланка" на Равана от "Рамайана"), където Рудра е бил обожаван с аспектите на Кали.
При потъването на този континент в Индийският океан е инициирана мигриация на т.нар. "нага-сарпа" ("змийско семе"). Южнянците наги мигрират на Север и Запад от Лемурия, така както Северняците деви от Скандинавия мигрират, при заледяването, от Юг н Изток(чрез тунели до Арйанските Земи на "Вендидад" (виж публикацията- Брахма- Арйанският дев).
Кумари Кандам - Тамилските предания с култа към Рудра-Кали
В Лемурия още е заченат култът на юдаизмът, който по-къцно ще се донесе до Палестина(Баал-е-стан) на 2 пъти. Чрез от запад Аврам през Арйа(Персия) и после Шумер(Ур), като смесена версия на днешният тибетски "яо" (една от диаспорите на племната на Израил е бил Кашмир, където е пребивавал и Христос Галилейски-там са били Баалестанци, които са се смесили с нагите от юг, и почитаният от тях Брахма, известен като Баал, Белл(Ал, Ел) са трасформирали Ал_Ел_Ил в култ към яху, яо, тъй като вече са почитали Рудра-Шива) и "асура мазда"("аху ра мазда") и втори път - от юг чрез Мойсей от Африка, Египет чрез култът към  африканският "яо", който ще премине в "яху"(яхова,йахова,еова), формирайки най-расистката съврменена религиозна доктрина- "юдаизмът" ("стълбът на Аврамизмът"). Идвата потока са рудри-чески(бесове). Първият поток формира нашествието на Кали(Калкута) и тибетските магьосници, от които Хитлер е черпил мистицизъм, а  вторият е също на Кали, където забелязваме въведението "обрязване на гениталии", пренесено от Африка, където обрязването на женски гениталии е ПО-РАЗПРОСТРАНЕНО дори и от обрязване на мъжките гениталии. Както виждаме - култът към гениталиите се е запазил при юдеите и Аврамическите религии, само, че в Библията е изфабрикувано, че това обрязване е станало още с Аврам-ическият номадски поток.

   ляво: Танц за обрязване на женски гениталии-племето Маасаи   дясно: Кали-баба от племето Маасаи (Кения, Танзания) 
 
  Матираната коса на Шива, която носят и Рас тафарите от
Африка, Южна Америка, Австралия, Антарктида и о-в Индия  и о-в Персия, са били едно цяло "Гондвана". Но може би "континенталният дрифт" създава илюзия, че има "потънали континенти". Самото придвижване на сушата и слепването им формира областите на миграция на култовете. Но то, разбира се, е дерижирано от Богът, а не - "хаотична материя в движение" от непонятните за матер. учени "физични закони". те в момена са в процес на асемблиране и изучаване на законите на 5-те груби матер. елемента!
"Иах"(Iah, Jah, Ahh)  или "Аху"(+ "Аху"-Ра Мазда или Асура Мазда)
просто означава "Луна" в древно-египетската синкретична религия, но мъжко божество, който е отъждествяван с Осирис, богът на мъртвите(опит за копие на Шива).

Пустинникът Мойсей(Моше), възражда национализмът на юдеите с расисткият йудаизъм, призовавайки рудра-йах от Лемурия, явяваща му се като огън, запалил къпина. Мойсей е Архетип "Скорпион"(обича да командава, обича върховенство на племето си - все марсови качества, а като добавим конспиративният харакер - да излиза от нечие чуждо място, изпозлвайки го и унищожавайки го- ето го завършеният Архетип на Скорпион!!)
Издигане на змията "Мойселини-шекина"

 Мойсей издига Змията в пустинята
 "Нага" на Санскрит е и "клан, род."
Майа-вади сектата "сахаджа-йога" е възхитена
от този акт на Скорпионският архетип- Мойсей.
Според тях Мойсей е имал знание за вдигане на
кундалини-шакти до  7-ма чакра: Сахасрара,
които Майа-войдистите наричат "божие царство".
Това е друг въпрос, обаче, Абрахамците са се
занимвали с всичко друго, но посленото нещо
е раджа-йога на Шива, като Архетип "Козирог".
В този случай тази свободна нага  на Мойсей е 
символ на КЛАНЪТ/РОДЪТ. И то - расистки !
Обрязването на гениталиите е предшествало появата на Аврамическите религии, но не е зародено в Халдея или Месопотамските култури, а -в Африка. Така, че юдейската библия лъже, че пръв е обрязан Аврам. "Обязването" в библията датира от периода на Мойсей. Така, че договорът за обрязване на мъжките гениталии  между Аврам и рудрическият дух "яху" е изфабрикуван да даде автентичност на абрахамизъм, тъй като Аврам предшества в библията хронологически Мойсей. Обрязването на гениталиите датира от периодът на Мойсей, който дори се занимава и със Змията. Авраам(Арехтип "Рак") не се занимава със Змията, като символ или атрибут. Родината на обрязването е Лемурия. Оттам е пренесен в Африка- оттам  в Египет - оттам в Близкия Изток. Пренасянето му  в Азия иде от Сахара, като, заслугата за това не е само Аврамическите религии, главно-ислям, но и - на наследеният Лемурийски култ на обрязване на гениталии, главно - женски!!
Лемурия е известна като периодът на Земята известен като "Стара Луна" или о-в Ланка от Рамайана , известен в тамилските ръкописи, като Кумари Кандам. Епосът Рамайана описва събития случили се по времето на аватарът на Вишну-Рама, преди около 1 милион години, в периодът Третйа-йуга.
"Лемурия" идва от Лат. "lemures"- нощен дух, призрак


Като "култ на Кали," тези религии на духове, са били изключително под опеката на Шива, тъй като Шива е "майстор" на Кали.

Моше бива посветен в змийските мистерии на Йах, след престоя си при тъста си в Етиопия и завръщането му в Египет решава да приложи метода за "Изхода" на йахудите("жреческа каста" при фараона към "Обетованата Земя". "Йахудите"(юдеите) са различни от "ибри"(евреите).
Изход 3:1 
А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив.Авакум 3
7 Видях шатрите на Етиопия наскърбени; Поклатиха се завесите на Мадиамската земя.


Древните раси в представите на древните египтяни:
либиец, нубиец, семит и египтянин
(от ляво на дясно).

Хабиру((Habiru, Hebrew) е име, дадено в различни шумерскиегипетскиакадскихетскимитанийски и угаритски източници, датирани между 21 и 12 век пр.н.е., на група народи, живеещи в Североизточна Месопотамия и Плодородния полумесец от границите на Древен Египет в Ханаан до Иран. Когато са открити първите сведения за хабиру, учените приемат, че това е библейският народ 'БРИ (от עבר)евреите. Тази хипотеза все още е предмет на дискусии, въпреки че, все повече привърженици печели теорията, че хабиру, смятани по-рано за древните евреи, са хуритски народ
Произходът на евреите се свързва със западните семити, известни като амореи.

Ибрим

Ибрим (на ивритעברים/עבריים) е етноним, използван в Еврейската Библия, с който обикновено се обозначават израилтяните от времето преди Царството, когато те водят номадски живот.
За коректното изясняване смисъла на понятието е важно да се знае, че етимологията на името "евреи" (ибри) значи надревноеврейски език - "преминаващ през реката", като в случая под реката се има предвид не Йордан, а Ефрат


Habiru or Apiru or ˁpr.w (Egyptian)[1] was the name given by various SumerianEgyptianAkkadianHittiteMitanni, and Ugaritic sources (dated, roughly, between 1800 BC and 1100 BC) to a group of people living as nomadic invaders in areas of the Fertile Crescent from Northeastern Mesopotamiaand Iran to the borders of Egypt in Canaan.[2] Depending on the source and epoch, these Habiru are variously described as nomadic or semi-nomadic, rebels, outlaws, raiders, mercenaries, and bowmen, servants, slaves, migrant laborers, etc.

Ap (water). Вода.

Ap (áp-) is the Vedic Sanskrit term for "water", in Classical Sanskrit occurring only in the plural, āpas (sometimes re-analysed as a thematic singular, āpa-), whence Hindi āp. The term is from PIE hxap "water". The Indo-Iranian word survives also, as the Persian word for water, Ābthe god of fire, has a close association with water and is often referred to as Apām Napāt"offspring of the waters".Sanskrit and Avestan napāt ("grandson") are cognate to Latin nepōs and English nephew, but the name Apām Napāt has also been compared to Etruscan Nethuns and Celtic Nechtan and Roman Neptune. Roman word Aqua.


Ибрик


Ибрикът (турскиibrikарабски:إبريق, ибрикперсийски:آبریز, абриз от آب, аб със значение на вода и ریز, риз или съд за течности) е съд за вода, който наподобява кана или други съдове за вода с различни размери.Името "Шива"("Сива") иде от славянско-арийските Веди и буквало значи 'СИВ'(Серый).
Асоцииран е с елемента "сяра"(серы) и "сера"(отделям токсини). Сярата е елемента на ада. Сивата раса се свързва със семитите(библейския "Сем"/"Шем"), и по-специално - с "ранните" арио-семити-евреите("късните" арио-семити са арабите). 
Сивата раса е получена буквално от смесване на бялата(арйаните/славяните) с черната(на Кали) от Лемурия(Кумари Кандам). Към сивата раса се отнасят и някои романски племена от средиземноморието с хаплогрупа "J".
Сивата раса(Сем), с предпочитание към черната(Хам) с цел контрол над бялата(Яфет).
Виж още анализите на акад. Левашов:  ТУКТУК,  ТУК, +ТУК.


Мойсей не историческа личност, а компилация между
реалните исторически персонажи Саргон II-Халдейски и Рамзес I-Египетски

Поради цялата нагласация на библията(Черната книга) познавачът на древна история се обърква, тъй като библейската история е черна, но "съшита с бели конци".
Арамейската библия разказва историята на яхудите - поклонниците на фараон Ай и по аналогия и на останалите египетски фараони.
Въпреки че са изселени от Ай, яхудите го боготворят. В самия Египет писарите и населението възприемат Божественият отец Ай като бог от египетския пантеон. Като такъв той е боготворен и във васалната провинция Ханаан. Тази връзка се демонстрира ярко от сравнението между еврейската и арамейската библия.
Египет се връща към поли-теистичната си религия и към култа към Амон по време на управлението на фараон Ай и след този период. Занаятчиите, поклонниците на Амон, гравират името на Ай върху стените на храмовете в множество градове в царството Юдея - нещо, което доказва, че култът, както към фараон Ай, така и към египетския символ Йод-Йод, един от по-важните знаци на бога-творец в древните текстове на пирамидите, е жив.
За яхудите божествената същност на Ай въплъщава в себе си всички богове /Елохим/, включително Яхова. Монотеизмът все още продължава да съществува в рамките на тази представа. Прочитът на двете версии на библията разкрива, че в изхода участват две класи хора.
Това са яхудите-юдеи - кастата на свещениците от една страна и от друга страна - децата на Израил, обикновените люде, мнозинството(евреите-хабиру).
Въз основа на тези текстове, както и на изследването на африканския монотеизъм, стигаме до заключението, че е съществувала и още една каста - меси Ай - полицията на Ахетатон. Те се отправят на юг и техните наследници днес живеят в Кения и Танзания. Тази група са масаите - монотеисти.
Кой е Авра(а)м?

й'Шва
В Библията се казва, че "мигрант в Палестина от Ур(U  Ra)-Халдейски", наследник на цивлизациите на Месопотамия-Халдея и Шумер. Само, че тези цивилизации са също плод от миграция на упаднали ведаически деви от Изток на Запад. Казва се, че Аврам означавало "баща на народите"(на кои "народЕни"?!?..), но точният превод на "Аврам" е "А-брахам"(не-брахман, духовен профан или упаднал брахман. "И-брахмин"- Ибрахим). Периодът на смесване на кастите в кали-юга е бил продължителен. Аврам е един от тези извънкласови - рашкаси йакшаси и пишачи, който се е смесил с шудра-кастата и мигрира на запад с имущество и изопачено ВЕДАическо духовно знание, което по-ксъно ще се превърне в откровен ксенофобски демонизъм и расизъм на дух Йах. Това е смисълът на Абрахам(Аврам). Не е случайно и съвпадението на жената на Брахма - Сарасвати с жената на Абрахама -Сара(Сарайа)! Не случайно, еврейската Библия се маркира период от "Сътворението на светът" от по-малко от 6 хиляди години(Еврейската  5772 година : залез 28 септември 2011 - залез 30 Септември 2011!!) Това не е случайно, тъй като Аврам мигрира явно в началото на кали-йуга, който е настъпил преди около 5100 години!

Българите(баал-хара) и 
а-брамизмът(не-брахманизмът)


Интересни изследвания:


В своята "История на евреите", еврейският учен и теолог Флавий Йосиф Флавий (37-100 г.), пише, че гръцкият философ Аристотел е споменавал: ... "Тези евреи произлизат от индийските философи, те са наречени на индийските "калани" -Calani. (книга I: 22).

Clearchus от Соли пише: "Евреите произлизат от философи от Индия. Философите са наречени в Индия "Калани", а в Сирия- "евреи". Името на столицата им е много трудно да се произнесе. Тя се нарича "Йерушалайм".

Волтер е на мнение, че Авраам произлиза от някои от многобройните свещеници-Брахмани, които са напуснали Индия за разпространение на техните учения в целия свят, както и в подкрепа на тезата си той представи следните елементи: сходството на имената и на факта, че град Ур , землището на патриарсите, е близо до границата на Персия, на път за Индия, където, че Брахман е бил роден.
Името на Брахма е високо-уважавано в Индия, както и неговото влияние разпространява из Персия чак до земите, окъпани от реките Ефрат и Тигър. Персите са приели Брахма и го взаимствали за свой.. По-късно те ще кажат, че Бог пристига от Бактрия,(Прародината на Българите от Арйанската Земя) планински район разположен в средата на пътя към Индия. (с. 46-47). (виж Брахма-Арйанският дев).

 Дотука, добре! Древността на българите, като Арйанско, брахманско-свързана класа се потвърждава. Но миграцията на нагите от юг(Лемурия) им заемат местата. По-късно във ВЕДА-анта("края на ВЕДА") бълрагите се описват като "млечхи"(т.е. изоставили брахамнската култура. Класически пример са древните гърците-еллини.) Репутацията на българите  и пред ваданстити и пред други, я правят нагите, които се преструват на "брахмани", мигрирайки на запад носят знание на нага, а не - на Брахма 
Смесените балкхи с нагите-лемурисйки стават упаднали брахмани(абрахамци), които мигрират на запад- Кашмир и  Пунджаб, щата на "сихки-те"(Санкр. "ученик", но при ваишнавизмът е термин за "снопче коса на тилът" -"шика", докато евреите това снобче са го трансформирали в две двойни букли коса от двете страни на лицето, напомнящи на двойно навити наги- спирала ДНК), които после повторно биват атакувани от друг вид Абрахамци - мюсулманите от Запад.
 В Кашмир става първата подмяна на Безличностният Брахман- нагите, които идват от юг от Лемурия заменят смислът на Бал-Бел-Ел-Ил-Ал(Брахма) с РУДРИЧЕСКИ духове на Йах(знаем, че от всички 11 рудри Кришна си избира САМО Шива, така, че тези рудрически духове от Лемурия(Кумари Кандам) подменят за 1-ви път смисълът на Брахма към Кали!!  Подмяната на брахмначески култ на Арйаните от Северът (Скандинавия-Атлантида)с кали-рудрически култ на нагите от югът(Лемурия) става в районите на Балхите
"Балх" се поменя с "Бакх". БРАХМАНИЧЕСКИ/БААЛИЧЕСКИ  МИСТЕРИИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РУДРИЧЕСКИ ВАКХАНАЛИИ("Вак" е жена на Брахма и значи "реч", а "реквам" на Санскрит е "увача"., но тука става дума за жената ан Шива-Рудра- КАЛИ. Кали изисква кървави жертвоприношения, особено на хора, особено на мъжки рожби, при употреба на упойващи интоксиканти - вино, спиртни напитки, наркотици, т.нат. Целта е съзнанието да изпадне до БЕЗСЪЗНАВАНЕ(НЕСЪЗНАВАНЕ) - тамас-гуна на Шива, докато Кали е под смесеното влияние на Брахма и Шива, тъй като страстта на Брахма(раджа-гуна), която е градивна за Вселената се използва от Кали за разрушение-тамас гуна на съпругът си Шива! Кали е под раджа гуна(страст), която води до тамас гуна(невежество)!! 
От Ниска Астралност до Безсъзнателност!
И така,  Брахма, високо-страстнияТ дев на Арйаните от Севеерът,  бива изопачен от ниско-страстни бесове на Рудра-Кали
( Виж публикацията Сричката ОМ. )
Тези мистерии остават регионът около Кашмир с почитане "силата" Баал(прилаг. "бел" "силен") не като Брахма, а - като Шива. И до днес в тези региони Ал, Ел, Ил са синоними на  "дух на Шива", а не - на Брахма. По-късно -със създаване на аврамическите религии и нашествието на ислямът от запад, ще превърне ал, ел и ил в аллах-ски яхув-истки духове на рудрическо разрушение на Кали- рязане на глави вкл. и на статуи, така както Шива е отрязал 5-та глава на Брахма(глвата презентирата 5-та ВЕДА-"ВЕДА-анта"), както ище формират суфистки и сикхистки религиозни течения на смесица от ислям и шайвизъм. Подчертвам. тука не присъсва Брахма и брахманизмът, въпреки, че религиите са на Безличностният Брахман, който е Шива
Вакханалия: кръв, интоксикация, огън, рев
Тези мистерии на Лемурийският яо следват пътят си до Мала Азия и  Древна Гърция, като биват докарвани с упадналите рудрически брахмани, заради, които по-късно ще се появи Будха, аватар на Вишну в кали-йуга, отричайки част от ВЕДА за да спре коленето на животни и хора и самозваните брахмани, от които, голяма част мигрират на запад към мала Азия и Гърция. Ще ги наблюаваме и в Тракия, като ВАКХАНАЛИЙКИТЕ, обезглавили Орфей, тъй като Бакхус(Вакхус) е идентичен с Дионис, идентичен с Йахова,  общият  прототип - Йакхус(Йахус) http://en.wikipedia.org/wiki/Iacchus, старият ни познайник от Лемурия )- Йаху. Рудрическият вик(рев) тука е Лемурийско-Африканският "Яхууу, Яхууу!!"
 И оттука името на "БаЛкхия" се превръща в "БаКхтрия" !! 

Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. 
И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла."
библия, 3 Царе 18:40
Вижда се  тенденцията на рудрическите абрахамски духове от мракът , насърчаващи ядене на месо и употреба на интоксиканти, какви "пророци" са. 
ПрофеСИОНанлни пророци!! -"Градил Илия килия!"


Bahlikas(бахликите) са приравнени към Mlechchhas(млеччха) в по-късната Брахминска литература-"ВЕДА-анта"
Има различни пророчески изказвания в Махабхарата, че Млеччха(mlechcha)-царете на  Шакас(Sakas), Йавани(Yavanas), и Индокитай(Kambojas), Индонезия(Bahlikas) т.н. ще се управляват безправно  в юга Кали. (3.188.34-36). [38].

Бахликите/Bahlikas (बाह्लिक) са жителите на Баликха/Balikha, посочени в Атхарва веда/Atharvaveda, Махабхарата, Рамаяна, Пураните, Вартика/Vartikka на Катйайана/Katyayana, Брихат-самхита/Brhatsamhita, Амаркоша/Amarkosha и т.н. и в древните тестове. Другите варианти на Балика/Bahlika са Бахли/Bahli, Балхика/Balhika, Вахлика/Vahlika, Валхика/Valhika, Бахлава/Bahlava, Балам/Bahlam, Балим/ Bahlim, Балайана/Bahlayana и Балува/Bahluva. Някои историци твърдят, че те всъщност са били българи (предците на съвременните българи), които са живели в твърдения древните (български) Царство Балхара. Според някои историци, името Бахлики/Bahlikas е вариант на (столица на Балхара) Balh / Балх и името Булхар / Bulhar / българите. Връзката може да се направи и с  на факта, че регионът Балхика/Bahlika е известен със своите коне - и че конете са били силна страна в областта на културата на българите и начин им на живот.

Баликите/Bahlikas в Балх или Бактрия/Bactria, според секцията в Бхувана-коша /Bhuvanakosha на Пураните, Бахлика/Bahlika е Джана-пада/Janapada се намира в Удича(Утарапата)/Udichya (Uttarapatha) подразделение . Джана-пада е царство във века на кали-йуга на разпадната ВЕДАическа държава след като Кришна напуска нашата Земя.
~~~~~~~~~
Някои химни от Атхарва-веда/Atharvaveda се пеят с цел да причинят треска с висока температура  за да се отиде на Гандхарис, Махаврисас/ Gandharis, Mahavrsas (племе от Пунджаб), Муджавантите/Mujavants и и отвъд- на Балкас/Bahlikas. Тъй като Муджавант/Mujavant е име на  хълм (и народ), разположени в Хиндукуш / Памир, поради това, Баликите/Bahlikas трябва да се намират отвъд възвишенията на  Хиндукуш.
~~~~~~~~~
Пари-састра на Атхарва-веда/Atharvaveda-Parisista съпоставя Ведическите Бахлики Bahlikas с Камбоджанците (т.е. Камоджа-Балихика )
~~~~~~~~~
Освен Пари-састра на Атхарва-веда няколко други древни текстове, също асоциират Бахликите с Камбоджанците, който са друг вид извънкласови, близки до тураните/турки-ЙАВАНА..

В Кашмирската версия на епосът "Рамаяна"(Лемурия - "Кумари Кандам" на Равана) има следната информация:  "Aratta.Kapisham.Balhim" (можествено число е както при Ивритът- "еллох-еллохим", "Балха-Балхим" ...

И Индия и България са под знакът Козирог- Шива!

На железен стълб в Делхи има надпис, който също  споменава  за цар/радж Чандра(Луната) и  Балики Bahlikas, живеещи на западната страна на река Инд (Sindhu). След преминаване на седемте устия на Инд от  раджа Чандра се посочва, как той побеждава бахликите/Bahlikas-извънкласови явани-йакхшаси). - виж ВЕДАическа космогония.
Днешният о-в Бали(туристическа дестинация #2 в света)  се смята за холографско място на демонът Бали(внук на Прахлада-махарадж,  с който Кришна се отъждествява сред демоните в Бхагавад Гита 10:30, и чийто баща е бил демонът Хиранякашапу, който Нара-симха дева, аватар на Вишну, унищожава), който по-късно Шива реинкарнира в демонът Трипура асура, от чиято нова инкарнация ще се получи Маха-мада(Мохамед), пророкът на ислямът, друга извънкласова религия, принадлежаща към "Абрахамизмът",  който ще разгледаме по-долу. ..
Наблизо е и о-в Ява, нали?....

Индия се свързва и с Раковината(Рак), символ
на Вишну и Кришна и женското начало.
Оста "Рак-Козирог" характеризира Управлението:
Рак- на дома
Козирог- на обществото


Резване на "зелник" на невинен първороден син
 В кали-йуга само извънкласовите принасят кървави жертвоприношения, а това да се принасят човешки жертвоприношения, особено на първородни рожби-ТОВА Е КУЛТЪТ КЪМ КАЛИ!!


Излишно, да споменавам, че такъв вид жервтоприношение се диктува от паднали демонични тукове в гуната, на мракът, а Авраам е демон, в смесенто влияние на гуната на мракът и невежеството - тамас  и гуната на стратта - раджас, еквивалентен на Кали.


Шизофрения или циклофрения?
В Баалестан(Палестина) са станали един от последните сблъсъци на  брахмани- обожатели на. Брахма с духовете, който почитат Шива(но не са Шива, а  рудри)- небрахминските(Аврахамските): йудейският яху(яхова), който по-късно юдейските ТАЛМУДЧЕНИ хазарски равини ще нарекат "аллаху", диктувайки Куранът на неграмотният педофилски пророк Мохамед(Маха-мада), също създател на религия от видът на  "подземна свободна нага", спекулирайки със Шива. Други такива подмени преди това са в Кашмир. Присъствието на Абрахамските религии нагненява злите сили, тъй като те са проводникът на демонизмът в кали-йуга чрез религиите си, които са изопачение на санатана-дхарма.
Какво е юдейският "саббат"?

Юдеите се славят, като "пазители" на съботата, като "божий ден". Наименованията на дните на седмицата(въобще- цялата седмична скала на дни, звуци и цветове) иде от ВЕДАическата сапта-ичина скала.(сапта-7) Юдеите са я взаимствли от Месопотамия-Халдея, Аккадия и Шумер, които са наследници на тази култура. Юдеите наричат "светият" си ден "шаббат"("саббат") , като буквално "ден за почивка", като другите шест дена са просто "първи ден"(йом 1), "втори ден"(йом 2) и така до "шестия ден"(йом 6).
При взаимсването и съседните, култури, макар и Семитски, юдеите не са успели(може би нарочно, тъй като са богоборци, или -"нага-сарпа") , че всеки ден е наименован на дев. Всъщност, на Бълг. "ден" иде директно от Санскр. "дан", но на Лат. -dies, Англ.-day, т.нат. - иде от Санскр. "дев"(полубог). Всъщност, думата за "бог" на Лат. иде от Санскр."дева" или Бълг. "ден", както и числото "2" - "duo", Санскр. "два". Дните от седмицата са наименовани на "деви", като последният ден от саптаичната скала е наименован на Маха-дева  Сива/Шива, с протекция на Сани/Шани - Сатурн или "Хронос"(Времето- Кала). Виж  публикацията "Ведическа космогония").
На последният ден мъдреците риши се събират на кратка среща за да направят разбор на изминалият период, като денят на Сани или Сива е завършващият, тъй като Шива е презентатор на краят и разрушението на материалните цикли.
Тази "среща" на мъдреците-"риши" на Санскр. се нарича сабха Бълг. "събор", "събрание". Санскритският глагол "сабхратри" е на Бълг. "събирам".
(на Санскрит "х" е нямо- не се произнася, а в комбинация със  "с" се произнася в шептящо "с").
"Сабха"  се произнася като "Саба". Идеята за "саба'("събирането") иде от края на цикълът от 7 , т.е "САПТА" на Санкрит, "Septem" на Латински, "Епта" (επτά) на Гръцки. Идеята за "свещен" ден за сабат/шабат иде от събирането на мъдреците риши за събрание - "саба" за разбор на краят на стар и план за новият цикъл. Открадването от Арйаните на събранието на мъдреците риши, юдеите манефестират в своята антропогенично-расово-верска доктрина на "богоизбраност на едно племе", което с конспирация и разрушение трябва да живее на гърба и труповете на всички други народи, като извръщават/изопачават "сабха" в сабат-ният санхедрин(синедрион). Идеята за Съветски съюз е идея на талмудски хазраски юдеи. Както и на настоящият ЕС, както и на САЩ. Съществуват и "съботянски християни"- "адвентисти", "ционисти"(юдеите при миграцията си през Кашмир открадват за пореден път терминът "Зион",Сион, Цион от тибетските будисти), които са юдеизирани и постоянно чакат "краят на света" и "апокалипсиси", като претекст за "спазване на заповедите" за "пазене на сабатът". Всичко това иде от извращаването на смислът на  "саба на риши - сапта дан на Сани-Сива "(събирането ма мъдреците на 7- ят ден на Сатурн на Шива) !!
"Сабхат" значи "завършек на седморен цикъл". Думите на Христос Галилейски на кръста "Ели, Ели, лама сабах тани" имат за корен Санскр. "сабах"-"свършвам" на Арамейският "сабакх"-"изоставям".
(Арамейският е диалект на Фарси, близък до Санскритът, Ивритът е страхотен буламач от смесвания на езици).
На Арабски(и Турски) "сабах" има смисъл за "утро" и "начало". Това е така, защото техният завършващ цикъл(в ислямът) е петък и съботата, 7-мия ден, се явява за тях 1-ви или "начало"! Но как точно юдеите, следвайки злите сили и падналите духове и реинкарнирали демони, създават ислямът- ще разгледаме по-надолу.

Юдеите отричат техният свещен ден "сабат" да е причинен от Сатурн и Шива, а само, защото бил "ден за почивка", не разбирайки смисълът на числото 7!
Затова те си го считат за "свой национално-племенен ден", нямащ нищо общо с други "езически празници", дори седмИцата си я наричат "еврейско число", така както по-късно мюсулманите ще "приватизират" полумесецът "сарпа"(Бълг. "серпентина", "сърп") - "дъгата на илюзията"(какъв профанизъм абрахамско-небрахмински !!! Всъщност,  шайвитата рядко са брахмани в кали-юга!!)


Нека сега да преброим от 1 до 10 на Иврит първо в женски род и после в мъжки:
                                                                                    
 1. ah'at,                             ах'ат                                 eh'ad                            ехад
 2. shtayim                         штайим                             shnyim                         шнийм
 3. shalosh                         шалош                              shlosha                        шлоша
 4. arba                              арба                                  arba'a                          арбаа
 5. h'amesh                        хамеш                               hamish'a                     хамиша
 6. shesh                            шеш                                 shisha                         шиша
 7. sheva            шева              shiv'a          шив'а
 8. shmone                         шмоне                               shmona                       шмона
 9. tesha                             теша                                  tisha                           тиша
 10. esser                             ессер                                assara                         ассара
Интересно, нали?.... На почти всички Семитски езици коренът на числото 7 е "саба",
а на Иврит, уж - "най-Семитският от Семитските" и уж - "няма нищо общо с никой и нищо",
а седем 7 в мъжки род си е "Шива"?!!....


На всичкото отгоре: "хълм"(любимото място на Шива) на Иврит е Хар(а), а в множествено число е "харим"(със суфикс "им" на Иврит се образува множествено число, примерно :"елох- елох-им"/"бог-богове". Което на Арабски е "аллах/аллхим".
Нека да чуем любимата песен на съветските юдейски хазари за ционистката държава "ерец Исраел"(чието истинско име е "Юдея", изпята на полу-Руски, полу-Иври!
      "Al Shiva Harim"( "На седем хълма")
                                 А сега де?... Шива на квадрат!! Двойна случайност!!
Син-ай(Лунна) планината, "шестоъгълната звезда на Давид", 
гняв, горене, разрушение, конспирация на духове !...... 
.....брех, че "еврейско"- "уникално еврейско" !!


Санскр."сабха"- "събрание".
Обърнeтe внимание на това! sādhu sabhā-sabhājitam — 
which is discussed in assemblies of great devotees
like Lord Brahmā and Lord Śiva; SB 7.11.1 
"садху сабха"- "свято събрание"
На гръцки е "Синагога"-συναγωγή  и "Синедрион"-συνέδριον
На иврит-е "Санхедрин"-סנהדרין
На санскрит е "Сабха" - सभा.


"Шест дена да се работи; а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свето събрание: в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу."   Левит 23:3 

"садху" значи "свято", "достигнал целта си"(иде от "сатва"- "истина"). 
"Саду-кеи" -също! само, че -извратени последователи на Садху Сива

sādhu — quite all right; SB 1.19.19 "садху"- "твърде правдив".
צְדוּקִים Ṣĕdûqîm-root צָדַק ṣādaq -to be right, just -"садак"- "правдив, справедлив", както "Мелки Садек"("Цар Справедлив"). Мелки=Молк=МолохЕ, к'о стана с'я?..- 'Саббат-ът' идва или от shi'va(Hebrew), sebe/saba(Akkad-Afro-semitc),  
hepta(Old Greek) или от........ - sapta(Sanskrit)?...
blue: Dravido-Semitic
red- Indo: European(Aryan)

Колкото по-червено - толкова по брахманическо и ведическо, колкото по-синьо - толкова по небрахмническо(вкл. и аврамическо). Лунните култове са пишели само съгласните букви, от дясно на ляво, и са криели гласните, тъй като гласните са символи и звуци  на Слънчевият. Евреите са Семити, лунно-култовци, но взаимствали от Арйаните, присвоявайки го за себе си, като са го изопачили.


Яхо-ва(Ео-ва), юдейхския моно-бог етимологично иде от
"Его"(фалшивия аз -  санскр. АХам) и цифрата 1.
Руския език е много показателен за произхода на дух Ях-" Я("аз") и произхода на на
падежирането на санскр. "Ах"  с наставка "ам".
В арабския Ел Ях(Елох) е останал като Ал Ах-пярака връзка на санскр. Ах-ам.
Ел и Ал(Бал) семитите крадат от арйаните чрез свързващото звено на халдейците.
Наставката "У"-Ях-У, Аллах-У показва пряката връзка между ариите и арио-семитите(евреи и араби).
Обърнете внимание как е "1" на езика пашто(пущунски) в днешен Афганистан. Етнонимът пущуни [paʂ'tūn] в такъв случай произлиза от староирански *Parswāna-, от корен *Parsū-. В староиндийските източници (Pāṇini) Parśu- е названието на воинствено племе, живеещо на северозапад от Индия.


Та, щом "абба" на Арамейски е "баща"(взаимствано от Персийски, а то - идещо от Санскр. "баба", защо пък Тризъбецът на Шива Трисула с Шин-ът( Евр."Зъбът") да не им е "бащата"?... "Ш-абба-т"... с лошата скорпионска карма "Зъб за зъб,  око за око"(нали имат резервно 3-то, "пророческо"!!?)...


"ЙеШуа"(Яхве, ЙХВХ), като един от Лингамите на Шиуа...Кой е Мохамед, "пророкът на/в ислямът"?

Според ислямът, "Аллах е един и Мохамед е негов последен пророк". Но тука нито се казва, Кой е Аллах, нито се дава референция да питаме предният пророк, аджаба, той чувал ли е за "последният" - Мохамед. Това добре, но братята мюсл-мани, ако съумеят да се откъснат племенно-родствените си предстви и окови за "бог" и "пророци", може и да разберат някога(не е задължително в тази своя настояща инкарнация!!), че аврамическите "пророци" са изопачено копие на ВЕДАическите риши(мъдреци), които има дарбата на Шива, да му използват 3-то око за "сканиране на матрицата"(минало-настояще-бъдеще).

За тяхно нещастие на нашите мюсл'мански братя, обаче, наистина съществува пророк, но не аврамически, и не кой да е а Самият Вйаса дева, литературна инкарнация на Кришна, (който е събрал Ведите и ги е   разделил на 4, като е написал и 5-та ВЕДА- "ВЕДА-анта", която съответсва на 5-та отрязана глава на Брахма от не кой да е, а - именно от Шива, който е "анонимен патрон" на Аврамическите духове Яху и Аллаху), който в Своята "Бхавиша пурана"(Ведически Пророчества), писана в началото на кали-юга, т.е. преди около повече от 5 хиляди години назаде към днешна дата, е пророкулвал появата на пророкът на ислямът, само, че като реинкарнаиран от Шива и бунтарски демон срещу Шива на име "Маха-мада"(Бълг .-"Разширявне на илюзия"), подобно на "Маха-Майа".

Пророкът Мохамед е практикувал сахаджа-йога  за
вдигане на змията(полумесецът-сарпа) с 6 год. си
ученичка("сикхи")-Айша, а като станала на 9 год. и
разяснил на практика хадисите тантра и кама сутра.
Айша е любимката от харам-ът му. "Харам" на Араб.
означава "забранено", докато "халал" е "разрешено".
Хара(Хар) е Шива, докато Хари е Кришна.
Думата "Харем" е навлязвал от Турски, но точният и
превод е от Араб. "Хар-Им"(мн.ч. на Семит.- "Им" ).
"Забраненото" е както група девици за разплод,
така и светилището "Кааба", което е "Шива-линга".
Педофилът(Гр.παιδο-φιλία, букв.- "детски приятел"), който се слави за пророк на Аллах(рудра "аху") и основател на ислямът(друг вид йудаизъм) е Марсов архетип - Овен. Казахме, че Марсовият архетип е присъщ за Абрахамските религии, които са Скорпионски.
Неграмотният Мохамад създал ислямът в Медина на Арабския полустров като "нова религия", която е абсолютно копие на йудаизмът- войствено-агресивна, кърваво-инстинктивна и лицемерно-невежа. След малко ще разгледаме мистичната страна на този акт, но външната страна е ясна- юдейски талмудчени хазарски равини, диктуват Куранът на базата на Тора и Талмуд  с цел да обединят арабите-извънкласови племена на Арабският полустров срещу Римската и Персийската империи.
Рилигията е създадена на основа на санатана-дхарма на Шива, но замърсяването и и изопачаването и до "пишача-дхарма"("пишачи"- вид извънкласови). Шива е гуна-аватар на ТАМАС(невежеството) и благославя и деви и демони, занимаващ се с падналите духове в матрицата.

"вдигане на сарпа" ="разширяване на илюзията майа"
 Сега, забелязвам как се усмихвате, драги читатели, като четете, че Маха-мада, Разширителят на Маха-Майа(Великата илюзия) практикувал сахаджа-йога, "вдигане на Змията"(сарпа, полумесецът на Шива в 5-тия ден след ново-луние ="панчами"). Съвсем не се шегувам! Забележете емблемата на 7-ма чакра, "Сахасрара"- целта са С-хаджиите/S-hajj(сахаджиите).
Обърнете внимание, че при тълкуване на Сричката ОМ от майа-войдистите(каквито са сахаджиите) над дъгата на илюзията("сарпа") е тригълник с върхът  надолу-символ на Маха-Майа или Кали, с ЛИНГА на Шива вътре(в средата). Сега сравненете какво има в "Черният камък"  до Кааба в Мека. Сахаджиите считат, че "бог" е Шива, но "отдал цялата си енергия  на Майа(сега тя била Шри Нирмала Деви, агентка на Илюминатското ООН) САМА да твори" и се разпорежда с енергията на Шива. Ако не вярвате-питайте този симпатяга в България- "Синът Майчин". Той ще ви потвърди, че Маха-мада(Мохамед-ислямският пророк) е един от "10 световните Учители по сахаджа-йога". Всички са хаджии : хаджии&са-хаджии  ! В средата "залата за медитация" на ООН има макет на Кааба от Мекка.

Нека да отворя една скоба за "чакрите", тъй като се води за "източно", "индийско", "йога", и тем подобно... Ние, в Кришна-съзнание, претендираме, че практикуваме НАЙ-ВИСШАТА ЙОГА(бхакти-гаудийа-ваишнавизъм), тъй като тя е отвъд Материалното Творение- Върховната Божествена Личност- КРИШНА, Който е хем Източникът на Всички материални и духовни светове, ХЕМ- ОТВЪД ТЯХ. , както и, че след дълъг евеолюционен процес на прераждания и служение на деви, светци или питри, сме достигнали до Кришна-съзнание.
Ще срещнете много сайтове или "учители" по чакри и кундалини-шакти, но над 98% ще ви кажат, че "целта е била 7-ма чакра"! НИЩО ПОДОБНО!  - Кришна се намира не във втора(както тантра-йога определя, а "Тантра" не е нищо друго освен диалозите на Шива и Майа в кали-йуга за проповядване на Безличностен Брахман- майа-вади, или майа-войдизъм(Eng. "void")-"илюзорна-празнота", а Кришна СЕ НАМИРА В 4-ТА ЧАКРА- "АНАХАТА". ("Аз съм в сърцето на всяко живо същество" Бхагавад Гита 10:20).  виж публикацията "САТ-кона" Кришна е звукът и буквата "А".
Пре-раждане в матрицата = 8
4-3-5-2-6-1-7+1-6-2-5-3-4
Чакрите 5,6,7 не са нищо друго освен ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ на 1, 2, 3. Достигайки 7-ма чакра съзнанието достига Безличностният Брахман-Шива, който, чрез КАЛИ(разрушаване на грубото тяло от 5-те елемента) преражда душата отново в материално тяло, минавайки през 1-ва чакра на Брахма. "Сахасрара" е меката част на темето на главата на новородените отрочета.
Шрила Прабхупада нарича тези типове йоги на "събуждане/възбуждане на змеят" - Кундалини-шакти-"ДЕТСКИ ИГРАЧКИ". Те са много популярни днес сред майа-войдистите, тантристи, "интегрални йоги", ню-ейдж-ъри, които ВСИЧКИ СА ЛАНСИРАНИ ОТ ИЛЮМИНАТИ ("Организацията на Обединените Нации " - ООН!!!!
 Телесната машина се нарича  Шри Янтра и чакрите, като "колелца в нея". Тя не обект на практикуване на йогата на Кришна-съзнание !
Целта на Кришна-съзнание е индивидуалната душа не да "става-бог", не "да се слива с някой си или нещо си", не "да се преражда", не "да има 'космическо съзнание' ", а  - ДА СЛУЖИ НА КРИШНА, ИЗНАЧАЛНАТА БОЖЕСТВЕНА ЛИЧНОСТ!!

Шива-Рудра като Бхайрав е отрязал 5-та глава на Брахма
Придружителя на Бхайрави-Дурга-Кали е Шван(чакала-куче)
Бхавишйа Пурана - пророческата пурана  
от Вйаса Дева, ~5000 г. пр. Хр.
Виайса-дева, литературна инкарнация на Кришна пише "5-та ВЕДА", част от която са Пураните-"ВЕДА-анта"("краят на ВЕДА")в която посочва смисълът на 4-те Веди, съответстващи на 4-те глави на Брахма, както и за 4-те класи, които ще спасят чрез служене в "санатана-дхарма". Вйаса-дева е риши, ведически мъдрец-пророк, който посочва, че на мясотто на 5-та отсечена глава на Брахма от Шива, извънкласовите ще му "го върнат" кармично  поради това негово невежество  да унищожава брахманизмът в кали-йуга, чрез служене на жена му - Кали, и ще извратят "санатана-дхарма". Това ще бъде кармата на Шива- няма да може да си изпълни до края задължението към Кришна да "удържи духовете" в тамас-гуна и извънкласовите ще обожават съпругата му Кали, която ще го повали самият него в краят на кали-йуга за да дойде Вишну като Калки да постави начало на нова Сатйа-йуга. В Бхавишйа-Пурана се обяснява кармичните резултати, които ще се случат с вечната санатана-дхарма от извънкласовите, благодарение на духовете в тамас-гуна-мракът.

Шива следи за изпълнение от душите на санатана-дхарма, но същевременно отсъжда кармата и преражданието им, в съответсвтие с това, дали те успяват да го удволетворят. Понеже Шива се удволетворява много лесно, то той раздава благочестива карма лесно. В този аспект- всеки нечист дух може да бъде 'чист' за определен период от време(кала) и Шива ще го награди с добра карма. Шива не се замисля(понеже е в тамас-гуна и действа инстинктивно!!), че този нечестив дух с такава карма може да увлече други нечестиви духове в матрицата,  имайки благословията му. Този легион от нечестиви духове се нарича "заговор"(кон-спирация, обединение паднали духове - Лат. "con-spiritus") Те формират религиите(дхармите) в кали-йуга, за който Кришна е казал в Бх.Г.- "Изостави всичи религии(дхарми) и просто ми се отдай!"

Шива не изисква от обожателите си кървави жертвоприношения и употреба  на интоксиканти, докато съпругата му КАЛИ- изисква. Но Шива е известен и като Ашуттоша- "Господарят на обикновените хора"- тези, които постят или се покайват материално за известен период от време, но после пак упадат и се връщат към демоничното си състояние, обожавайки съпругата му Кали, като рудра - "Рудрани"


Как точно тези зли духове "изиграват" Шива, в създаването на ислямът, като "използват намалението", че Шива просто е "механичени съдия-изпълнител" (тъй като е иззел изпълнителската функция на Брахма в кали-йуга!!).

Полуотворените 2 очи, както и 3-то око, показват трансовата позиция на Шива-готов да прати всяка невежа душа,
в Утробата на Вишну(безсъзнателното/несъзнателното), за да се прероди в по-низша форма на живот.
Полумесецът в 5 ден от новолуние("панчами") съвпaда а със свещеното число- 5(хамса) на мусулманите,
които се молят по 5 пъти на ден и ходят на 5-ият ден в джамия(Петък) след денят на Луната- "Moon-day"


Нека да проследим пророчествата на риши Вйаса-дева:

Bhavishya Puran: Prati Sarg: Part III:3,3 5-27
Бхавишйа Пурана: Прати Сарг: Част  III:3,3 5-27

.В династията на цар раджа Шаливана(Shalivahana), имаше десет царе, които отидоха на райските материални планети след изпълняване на дългът си санатана-дхарма за повече от 500 години. След този период постепенно започна да намалява моралът на Земята. По това време цар Бходжа-раджа-(Bhojaraja) бе десетия от царете на Земята. Като видя, че моралният закон за поведение е спаднал- отиде да овладее във всички посоки на страната си, с десет хиляди войници, командвани от Кали-даса(Kalidasa). Той прекоси река Инд(Sindhu) и овладя положението сред извънкласовите гандхари(gandharas), млечхи(mlecchas), шаки(shakas), кашмири(kasmiris), нарави(naravas) и сати(sathas). Той ги наказа, отнемайки голяма част от богатството им. Тогава царят отиде заедно с  (Махамада)Mahamada -Мохамед, на духовен  лидер на  млечха-дхарма, и неговите последователи, обожатели на Великият дев - Шива, намиращ се  в пустинята. Бходжа-раджа изкъпа  маха-дев Шива в умът си с вода от р. Ганг и му се поклониха в съзнанието си поднасяйки му  панча-гавйа/pancagavya ( 5-те съставки : мляко, пречистено масло, кисело мляко, кравя-тор и кравя-урина ) и паста от сандалово. След като той изпя някои мантри(молитви) и  на Шива му се хареса.
 След като изслуша молитвите на царя, Шива отсече: Царю Бходжа(Bhojaraja), трябва да отидете на място, наречено Маха-какшвара(Mahakakshvara),  земята се нарича Вахика(Vahika) и сега е заразена от млечхи(mlecchas). В тази ужасна страна вече не съществува дхарма. Имаше един мистичен демон на име Трипура (Tripurasura), който вече напълно съм  разрушил и изгорил, и е дошъл отново по редът на реинкарнация на демонът Бали. Той е без произход, но постигна благословията ми. Името му е МАХАМАДА-Mahamada (Мохамед) и делата му са като на призрак. Затова, царю, не ходи в тази земя на злото и  духовете. Чрез моята благословия Вашата интелигентност ще се пречисти.
Като чу това царят се върна в страната си и Махамада/Mahamada (Мохамед) дойде с тях на брега на река Инд(Sindhu). Той бе експерт по разширяване на илюзията("маха-мада"), така че той каза на царя: с угоднически тон: О, велики царю, Вашият Бог(Шива) е станал мой слуга. Само вижте, как той яде моите останки("remnants"), ето сега ще Ви покажа! Царят останал изненадан, когато видял това пред очите си. Тогава в гнева си Каладас(Kalidasa) смъмри Махамада/Mahamada (Мохамед): "О, негоднико, ти създаде една илюзия за да заблудиш царят, сега ще те убия, о, нищожество ..."
~~~~~
Градът е известен като мястото им за поклонение, на място, което е "Мадина" или "свободνο от опиянение". Имайки вид на дух ("Бхута"-Bhuta), експертът-илюзионист Махамада-Mahamada (Мохамед) се явил през нощта пред царят Бходжараджа (Bhojaraja), казвайки: 
  "ислам" иде от араб. глагол "аслам"
 имащо семитски корен "с-л-м"
което ще рече "подчинявам  се"

."Царю, Вашата религия(дхарма), разбира се, е известна като най-добрата религия сред всички останали. И все пак, аз ще създадам ужасна и демонична религия с благословията на Господ(Шива). Признаците на моите последователи ще бъдат, в това, че те на първо място ще обрязват гениталиите си, няма да носят "шика"(Shikha) на главата си, но ще носят брада, ще бъдат покварени,  ще вдигат врява  до небесата и ще ядат всичко. Те ще се хранят с плът на животните, без да се извършват никакви обреди. Това е моето мнение. Те ще изпълнява "пречистващите актове" чрез Мусала(musala, masala)(от тука- "мусал-мани"!!) или"хаванче", а не сдосегашната плетен кош(висящ) за масло, ориз- "куша"/"коша" (kusha, kosha)- от тук на Рус. "кушать"- "храня се", "кусок"- къшей), още -оризово растение -куша, от което се изплита мат за седене  в поза за хранене(асана)- оттук фр. куше(coucher)- "спя", кушетка.   
Следователно, те ще бъдат известни като "мусал-ман"(musalman), замърсителите на религията(санатана-дхарма). Тази, обсебена от бяс религия, ще бъде създадена от мен.
След като чул всичко това царят се върнал в дворецът си и  духът -Махамада (Мохамед) се върнал във владенията си.


Масала/Мусала (хинди मसाला); (бенг. মশলা); (урду مصالہ) - името на смес от подправки за пикантни храни (Гарам масала-) и т.н. Почти всички видове масала, съдържащи черен пипер и други  остри подправки, обикновено съдържат съставки, такива като джинджифил, чесън и лук. В алегорията се използва като символ на рязкост ястия.


Интелигентният цар Бходжарадж(Bhojaraj) е модифицирал Санскритският език  в три "варни"(класи) - за брахманите(brahmanas),  за кшатриите(kshatriyas) и ваишите(vaisyas) - а за  шудра(shudras) той създава практйа-бхаша(prakrita-bhasha), на най-обикновен език, говорен от обикновени хора. Следцаруването си  му в продължение на 50 години, той отишъл в райските планети на Индра. Моралнитете закони, установени от него били отличени още от полубоговете.
правоверни извънкласови "аллахизират" грешен Арйан
Arya-Varta (Арйа-варта) са  благочестивите земи, намиращи се намира между Vindhyacala(Виндхйачала,  Авест.. "Вендидад") и  (Хима-чала)Himacala или още  като планините, известни като "Vindhya"(Виндхйа) - Хималаите. 
Арийаните живеят там, а варна-шанкарас(sankaras)-по-низшите класи, обожаващи Шанкара(Шива),  пребивават в долната част на Виндхайа(Vindhya).
Мусал-маните(musalman) са били държани от другата страна(западно) на реката Инд(Sindhu). Но по-късно- нахлуват в Арйанските земи за да потвърдят упадъкът на кали-йуга...
История на демонът Трипура(асура):


Парвати Майа деви решава да се изкъпи и си
направила детенце да я пази. Шива, съпругът и,
минавал и решил дя я воаира, но детенцето се
изпречило на пътят му, а той, в гневът си,  му
отрезнал главата(сефте!-любимото занимание на
Шива, откъдето извънкласовите са наследили
тази негова привичка-инстинкт) После, Шива видял
 да минава слон и му резнал и неговата глава.
После зашил(нали е Шивач!) слонската глава за
торсът на детенцето на Майа, и го нарекал Ганеш!

Демонът Трипура(Tripurasur) е син на светецът Гритсамад(Gritsamad). Един ден мъдрецът кихнал и от това се създадало младо момче, което мъдрецът възпитал като собствен син. Мъдрецът учил момчето на мантрите на Ганана и Ганеш  (Ganana Twam, Ganesh Mantra). Зареден с тази мантра момчето медитирало постоянно  върху  Господ Ганеш, който, в крайна сметка, го благословил. Момчето било възнаградено с три пура(тристранно) - злато сребро и желязо. Тъй като той е бил собственик на тези три пура и той получи името Трипур(Tripur). Ганеш също благословил  Трипур(Tripur) да бъде най-мощният, който никой, освен дев Шива  би могъл да унищожи и след това да постигне мукти(Mukti)-освобождение.

Тоза благословия на Ганеш възгордяла Трипур той вкарал цялата Вселена в хаос. Той завладял Долните Земи(адските планетарни системи) и след това продължил да завладява и Раят. Дори победил Индра, царят на Райските планети. Неговата агресия принудила дев Брама да се скрие в лотосът си, а и Вишнув Шринагар. Скоро демонът също завладял и Кайлаш Парват на дев Шива и по този начин станал "цар на трите свята" (райски-земни-адски планети). Девите се чудели как да обуздаят Трипур. Господ Нарада ги предупредил, че след щом е получил дар от Господ Ганеш, ще бъде много трудно да го свалят. Той ги посъветвал да медитират върху Господ Ганеш за разрешение. След като бил удволетворен от това, Господ Ганеш решава да помогне на девите.
Преоблечен като брамин той посетил Трипура асур и му казал, че е много просветлен брахман и може да направи за него три летятщи обекта, чрез които можел да отиде навсякъде, където пожелае в рамките на минути. Летящите приспособления можело само да бъдат унищожени от дев Шива. В замяна, Господ Ганеш го помолил да му даде  статуята на Чинтамани(Chintamani) която е била в Кайлаш планината. Дев Шива е отказал да даде на статуята на пратеник на Трипура асура. Ядосаният демон сам отишъл да вземе статуята. Ожесточена битка започна между него и маха дева Шива. Той унищожил всичко, което принадлежи на дев Шива, който принуден се оттеглил в Гирикандар(Girikandar).
Господ Шива също разбрал, че той не би могъл да унищожи демонът Трипура, защото не е отдал почитания на второродният си син - Господ Ганеш. Той изрекъл Шадаакшар (Shadaakshar)-мантрата да се призове Ганеша. На момента от устата му се появил Гаджанан(Gajanan) за да благослови   дев Шива. Шива продължил призоваването на Ганеш, който, в крайна сметка, го насочва как Трипура асура може да бъде убит. Махеш  Шива бил посъветван да изрече мантрата Сахастранам(Sahastranam) и след това да насочи стрелата си в  трите пура на Трипура асура.

След тези инструкции, Маха-дева Шива най-накрая победил демонът Трипура асура.

Маха дев Шива основал на Господ Ганеш храм на мястото , където го призовавал. Градът около този храм е наречен Манипур. Селото Ранджангаон(Ranjangaon) се счита, че е мястото, където Маха-дева Шива е искал благословията на  Господ Ганеша, чрез която  унищожил демонът Трипура


Ето мантрата чалиса(chalisa) възхвалява Маха-дева Шива
за унищожението на демонът Трипура:

Трипура-асур санг йуддха мачайи
сабахин крипа кари лийн бачайи

(Чрез битката и унищожението на демонът Трипура
Ти си простил на всички и спасил (девите)полубоговете)
Светините на Абрахамизмът: кивотът, кааба, черните камъни, т.нат.
са плагиат- изопачения на Шива(Линга/Йони)

Казахме, че Абрахамските религии на "законност" ползват Шива-линга, слезлият в гуната на мракът-тамас Шива да се размножава. Като такова те са Марсов типаж :Овен-Скорпионски. Докато Шива, йогинът типаж Козирог за девите, ги учи как да напускат с раджа йога чрез тапас(покаяние от материалната енергия), то Шива-линга учи  падналите духове да инкарнират в извънкласови в рамките на едно и също племе. Племето няма  класова институционалност, а - кланен съвет.на старейшини. Шива-линга е архетип на Скорпион, а Скорпионът е архетипът на полицаят в класовата държава и мафиотът в извънкласовата-"държава в държавата". Мафията си има сурови и безупречни закони, но тези закони не помагат на душата да се осводи от кармата а я въвличат в още по-тежка. За това Мохамед е "маха-мада"-(разширяване на илюзията, подобна на маха-майа), иззел функциите на Шива, но действа като Кали.

Смисълът на култовите светини на Абрахамизмът са взети индиректно(чрез  религиозна кражба /religious fraud от съседните и цивилизации- Египет и Шумер)светини за обожание на Шива и МайаЛинга/Йони, които са светини за деволюция на девите и размножаване в матрицата по органичен път. И ние сега ще проследим паралелите в детайли.


Нека да започним пот етимологията за "свято", "неприкосновено"  в Абрахамските религии. То иде от трибуквената Семитска дума, съставена само от съгласни(съгласните са символ на Лунния култ на тайнственост, мистериозност и непроявеност в матрицата, какъвто началник е Маха-дева Шива) Х-Р-М То иде от мн. число за Шива-Хар(а)- Хар-им(както в думата "Еллох" - "Еллох-им"). "Хара-им" идва да докаже "СВЯТО ТАЙНСТВО". Т.е. разгадаването на тайнството е табу, априори, от самият култ.!! Той си поставя за цел не да разгадава, а - да се опиянява от тайството("мистицизъм"- Анг. "mist" -мъгла, мара-ня", Мара е будистката версия на Кали, осначава "смърт".). За това и целта на тайнството е БЕЗСЪЗНАТЕЛНОТО- Тамас гуна(виж Сричката ОМ).

Та, нека да видим "ХАРА-им"  с корен ХАР(А)- "Шива", колко неща е ЗАБРАНИЛ. Шива има рестриктивната функция на Сатурн- "ограничаващ" и "забраняващ)" и в Абрахамските светилища. Минал през Семитските езици.

Ḥ-R-M (ح ر م)
  ח–ר–מ.

Арабски:
 • Masjid al-Haram"The holy mosque" — the mosque surrounding the Kaaba- джамиите, обграждащи "Кааба"
 • Bayt al-Haram"The holy house" — the Kaaba - Самата постройка "Кааба"
 • Muharram "The holy month" — the first month of the Islamic calendar
 • Al-Haram ash-Sharif — "The greatly holy" — the Mosque in Jerusalem
 • Mahram "forbidden" — "no need to cover" (see sartorial hijab) or an unforbidden person within the family - "забранен" или "непростим член в семейството"
 • Ihram — Hajj cloth, and the state of ritual consecration -"дреха при ритуално освещение"
 • Harem"forbidden place" — woman part of house, forbidden for non-Mahram men- "забранено място" - женска част на дом, забранена за мъже, освен Притежателят им
 • Halal and Haraam foods - "Забранени храни от исляма" ("Кошер" храни при юдаизмът)
 • Ḥarām — ritually impure - "ритуално-нечист"
 • Ḥaram — sanctuary -"Светилище"
Еврейски:
 • Herem (Hebrew) — "The ban"- "Ограничението"
 • Cherem (Hebrew) — excommunication- "Отлъчване от религиозна институция"
 • Hahrama (Hebrew) — Confiscation (civil law)- "конфискувам"(юридическо право)
В същност, думата на Бълг. "храм"  иде през Близкият изток, който е взаимствал от Хара(Шива), но "храм" на Санскр. е "ашрам".
Кръв, пушек, женска сила(шакина), илуминация
 Обектът(безличното) на Безсъзнателното обожание е "Утробата на Вишну"("U-Terra", Лат. "uterus") , където душите влизат, "слизайки от материята"(това показва, че е локал "под материята", което езотериците на ричат НИХИЛО- Лат. "нищо"). Но "нищо" не съществува, а на негово място същестува "безсъзнаване". Безсъзнаването не е "нищо", а - състояние на съзнанието, при което следва кармично(съдбовно) ново проявление в матрицата! Този процес е наречен "пре-раждане" в матрицата..

"Утробата на Вишну" се обожава в Египетските Лунни култове, като "обожаване на ковенанта", откъдето юдеите са изплагиатствали за  светинята си - "кивот". Латинската дума е "кабина, кабинет", асициирано с  Арабската дума "кааба"("куб"), на Гр. κύβος= кивос е "куб" и "УМИРАМ"! Думата "ковчег" - Англ.- "coffin".
.
"Утробата на Вишну" има за ритуалност интоксикиращ пушек, символ на Сатурн, Сани, Сива и  Кали-Рудра, (тамян, който иде от глаголът "тамя", "създавам завеса от мрак",  "тамас", безсъзнаване и има лек наркотичен ефект. Тамянът съдържа вещества, които по химическата сси труктура приличат на сексуални хормони, както- и в него се съдържа тетра-хидро-канабинол- подобен на канабисът- хашишът-марихуана, или - индийският коноп- гангджа, който пушат шайвитата).
Утробата на Вишну изисква и кръв, като приношение, тъй като душата после се реинкарнира(транс-мигрира)отново в матрицата чрез утробата на Майа. Така, че-  Кали изисква кървави жертвопринушения.

А католиците си признават, че обожават ДИРЕКТНО Дева Майа,
като ни КЪПЯТ постоянно със "спасителната кръв" на Христос !


И юдеи и мусалмани почитат повече Луната(от Слънцето), тъй като се водят по Лунният календал("Календар" иде от "Кала"- Времето- Хронос/Сатурн), което се презентира от Шива, който е вплел в косите си "Луна в петият ден" след новолуние.Черният куб Ка'аба :

"Кивот" иде от еврейската дума "кИвос"(κύβος), което ще рече "КУБ" и "умирам".
"Куб" на арабски е "каабаThe Kaaba (Arabic: الكعبة‎ al-Kaʿbah IPA: [ælˈkæʕbɐ], "The Cube").
 От тук - "кабина", "кабинет".
"Ковчег"(кутия, куб) на английски е "ark", а на гръцки е "кивотОс"(κιβωτός).
"Завет"(съглашение, договор) на английски е "covenant", а на гръцки е "симвОлейо"(συμβόλαιο).
Ark of the Covenant" / "Куба на Символизма"!

Kύβος и κιβωτός са ЕТИМОЛОГИЧНО свързани И 
НЕ САМО ПРЕЗ ГРЪЦКИЯ! Имат значение на КУБ
"Кивотόс" е производна на "кύвос".
А евр. "Абирт"(кхабрит) е етимологично свързана
 с арабската КААБА, което значи КУБ
От тук бълг. дума "кибрит".
Еврейската "кабрит"(אָרוֹן) и арабската "кааба"(الكعبة‎).

9. Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.
10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и 
висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,
16 Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; 

и като измери града с тръста, излезе дванадесет хиляди стадии. 
Дължината, широчината и височината му са еднакви.
Откровение 21

"Агнето" е плагиат на египетския Амон(Амун, Амен)
Падналите духове Яхова и Аллах копират и едноврменно извръщават Шива:
"Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти". Второзаконие 6:8 ;
"Това ще ти бъде за белег на ръката и за спомен между очите" Изход 13:9
Тези гузни и потайни очички над очилата издават:
Престъпленията против човечеството и живото същество, като цяло, към които подтиква духащият Йах били "божествени"!! Селските тарикати и хитреци-неспокосаните копировачи на Шива, който разрушава(но - демоните и непотребното) бива копиран именно от тях - баш паразитите- юдеите. И те искат да бъдат разрушители, но Разрушението на Шива да ги подмине( с цел да паразитстват над труповете на неюдеите и управляват материалната енергия):

2 Посвети на Мене всяко първородно, всяко, което отваря утроба между израилтяните - и човек и животно; то е Мое.
7 Безквасно ще се яде през седемте дни; и да се не намери у тебе квас, из всичките твои предели.
16 Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелие между очите ти;
Изход 13

Rta("рита), ритуалът за белега на челото и ръцете 
има съвсем друг смисъл....
1)таттва притхиви -"земя", която произлиза от трансцеденталната матрицата("Вриндавана на Радха" позната от Веданта). Земята е пъвата таттва в Сътворяването(на ПраKрити), която Брахма ползва. Брахма се асоциира с "Небе" или още таттва "въз-дух"). Втората двойки таттви е "вода-огън". Огънят е последната и разрушителна таттва. Проблемите на днешния човек, съставен от близо 80% вода, идва от тези две таттви.😏
2)"пара-манделей"- "Мандала" или "квадрат-кръг". Аврамитските религии са взели от ВЕДА през египетско-халдейската митология(повече днес юдеи и мюсуллмани не го разбират това, темата е друга защо) като "Ковенант"/Кивот/"Кубот"/Куб- при евреи( "Ка'аба"- при араби).
3)"земни планети"- средната част на Галактиката, които са наричат "Бхувар локас"- "Слънчевата ни система".(виж публ. "Ведантическа космогония")
4) планетата "Земя"(Бху/ми, буквално "битие"), която е по-скоро "Вода" и заема формата на капка в пространството. Тука вместо "Мандала" се появява понятието "Шри Янтра(или "Великолепна Машина", за тялото на Майа, тука земята е по-скоро Вода, а"Телец"-архетип е по-скоро "Рак"-архетип). Янтра/Джантра е дало названието на "engine".Това е, по-скоро, ХЕКСАГРАМАТА- таттвите "Огън/Вода".


По-нататък проследяваме "божествените" демонически ритуали на духащият Йах, в глава на юдейската библия- "Езикил", което на Английски език по-точно би звучало  "Easy-Kill":

Масово клане на отрочета(особено мъжки)е най-най-любимото
занимание и специалитет на заведението "Йаху-Аллаху".
Трудно бихте трогнали "любящ християнин", който следва библията,
 че любовта на Авраам към първородният си син, минаваща през
бащиният нож към гръклянът на синът, била не толкова
"божествена", колкото любовта на Йах и йудеите към Христос.
Садизмът у йудеите заставя християните да бъдат мазохисти,
само и само да са "2 в 1".
Демоните винаги казват на бялото - "черно" ,
както и- на лявото- "дясно"; и обратното.
5 А на другите рече, като слушах аз: Минете подир него през града, та поразете; окото ви да не пощади, нито да покажете милост;
6 старци, юноши и девици, младенци и жени избийте съвсем; но не се приближавайте при никого от ония, върху които е белегът; и започнете от светилището Ми. Прочее, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.
7 Тогава им рече: Осквернете дома и напълнете дворовете с убити; излезте. И излязоха та поразяваха в града.
8 А те като поразяваха и аз останах, паднах на лицето си, извиках, и рекох: Горко, Господи Иеова! ще изтребиш ли всичките останали от Израиля като изливаш гнева Си върху Ерусалим?
Езекиил 9

Наблюдаваме вакханалията тука тече с пълна сила(баала)....
Понеже са в тамас(невежество), обладаните от дух Ах и Йаллах яростно отричат всичко човешко. Проблемът с достигането на Божественото е, че не трябва да се отрича човешкото, а да се над-могне. Възходящата градация е дух-демон-животно-човек-
-дев-Бог.
Къде се намират обожателите на Алхова и Йаллах?....
.
оригинал и копие(извратено!)

Пълни ритуални плагиати на Махамада от Шива:

1. Шайви-молитвеният ритуал се казва "Намаскар"(Namaskar),
мюсли молитвеният ритуал се казва "Намаз"(Namaz).
2. Шайви-позата за молитва се казва "Саштанг намаскар" - 8 допирни точки със Земята, (ашта-8), 
мюслитата се молят с 8 допирни точки със Земята- поза "камила".
3. Шайвитата си избръсват  главата преди да влязат в Шива-линга, оставяйки си само "шика"(спопче коса),
мюслитата се избръсват главата преди да тръгна за Кааба в Мекка, оставяйки си само брадата.
4. Шайвитата си вземат за храмът 2 бели безшевни дрехи,
мюслитата си вземат за Кааба 2 бели безшевни дрехи. 
Мохамед(Махамада) е казал на своите хипнотизирани при ритуалите  :
"Правете ОБРАТНОТО каквото 'езичниците' правят"!
(Our prophet said:  "Do the opposite what the pagans do!"):

1. Шайвита държат муртитата вътре в храмът Шива Линга от черен камък А-суетха(aswetha), 
мюслитата държат "черният камък" - ал асуад/al aswad("йони")- вън от Кааба.
2. Шайвита поставят муртитата вътре в средата на  храмът Шива-линга
мюслитата поствят "черният камък" Ал асуад/al aswad(йони)- вън в ъгъла в ляво на Кааба.
3. Шайвитата обикалят около Шива-линга храмът по часовниковата стрелка- еволюция, от Шива към Брахма,
мюслитата обикалят около Кааба обратно на часовниковата стрелка- деволюция от Шива към Майа и МахаМайа-Кали.
4.  Шайвитата обикалят около Шива-линга 7 пъти(колкото са пръстените на Сатурн) за обожание,
мюслитата обикалят около Кааба 7 пъти "за уважение".
5. Шайвитата се молят с длани допрени една до друга,
мюслитата се молят с длани раздалечени една от друга.
6. Вратата на храмът Шива-линга е в средата,
вратата на Кааба е в ъгъла(в дясно).


"Черният камък" от Кааба "имал извънземен произход"-част от астероид-метеорит от времето на Адам и Ева. Може би това е причината минаретата да имат форма на ракета и щом липсва Шива-Линга -мюслитата търсят Черният камък на Шива-Линга в космосът, а може и да е дълбоко в Йони, като- Кали? Със сигурност черни камъни, скъпоценни камъни и "черно злато" идат от Долните Земи, където Шива често слиза да удволетвори духовете за това, че желаят да затъват  в невежеството, тръгвайки от Анта-рикша лока, през Средната Земя- Бхур, слизайки до Била сварга и надолу-Питра лока..(виж "Ведическа космогония" )
Линга-Йони ХараМ
Фанатичното зачохлене(Араб.- "бурка") с черно на Кааба(Куба/Кивота/Ковенанта) и жената("земята") е подсъзнателен стремеж душата  да се  "скрие"
и "спаси" в матрицата, по-специлано в нейната сакрална част -Утробата и. "Утробата на Бог" (непроявнета Голяма Матрица)
се нарича "U-Terra", "Uterus-ът на Вишну"."Скриването" и "спасението" там е пребиваване в несъзнавано/безсъзнавано- "тамас". за период от време, след който душата ще се прояви отново в матрицата чрез "раджас"- "Астрално съзнание". Мусулманите имат един типично фантасмагорен "рай", типичен за демоните-бунтари, наречен "Градината"( Араб.. "Джанна"), извстен в хиндуизма като "Джагат/Джаганат". Бурката произхожда от култа към финикийска богиня на плодородието, войната и чувствената любов Астарта в древна Месопотамия. В чест на богинята на плътската любов, веднъж в годината в свещените гори около храмовете на богинята, жените без изключения били задължени да проституират.
Откъде идва бурката? Тези, които я носят, трябва да помнят, че може да се обличат и по друг начин.…
NAUKA.OFFNEWS.BGИтармедия новини
ITARMEDIA.BG
Тъй като ислямът е директно изопачение на саната-дхарма от извънкласови(по подобие на деца, които правят "на пук" на родителите си) е по-лесно да се види това, то при юдеите нещата са по-суфистицирани, поради СМЕСВАНЕТО на брахмани с шудра за да се получи извънкласови. Заради това и Христос Галилейски няма да дойде при мусулманите. Той е отишъл при юдеите, тъй като оттях тръгва развратът в санатана-дхарма и виждаме приликите му с ислямът. Този разврат се нарича "подмяна на ценностите". В опаковката на дадена древна стойост или символ се вкарва коренно различно съдържание. Този процес в светската държва е ръководен от юдео-масонска конспирация, известен по понятието "Световната революция". Всъщнот, първата подмяна на ценности в кали-йуга е в религията - от санатана-дхарма - в извънкласов аврамизъм и безличностен майа-войдизъм, койт остава кали, накрая!.

Ислямският рай ("Джана, "Градината") е типичен пример как един паднал дух с демон за пророк, може да управлява невежите и да им прахоса не само настоящата инкарнация, на дадена душа  но - ценната човешка форма, за която се казва, че дори и девите понякога желаят да пробват в нея, тъй като освобождението от материалният свят става по-лесно.
Вместо това, злите сили са създали религия на заробването в матрицата и "разширяване на илюзията"(Маха-мада = Маха-Майа) на материалните сетива. Сляпото подчинение("ислам" значи "подчинение") започва от детската люлка. Новороденото, още, когато е в гуната на тамас бива принудено да не излиза от тази гуна. Пребиваването в тамас-гуната на невжеството осигурява на злите сили "управление" на низшата материална енергия, представяйки  се за "бог"(аз съм, позната работа от юдаизмът).
Този бог, който злите сили копират, е Рудра. Комбинация от Рудра-Шива(марут) и Кали.
Поради проповядване на невежеството относно как е устроено материалното битие и Вселената,  тези сили проповядва награда, която е присъща само за брахамни(не говорим дори и за ваишнавизъм!!)- материалният рай, при демоничен начин на живот, който мусулманите наричат "нашата религия".
Живеейки, като извънкласови, падналите зли духове "яху" или "аллах" им обещава брахамнски рай, който е присъщо на девите и йоги чрез покаяние от материалаата енергия. Вместо това падналият дух ги подтиква към кървави жертвопринушения, употреба на интоксиканти и многоженство за разплод в материален аспект и после им обещава материалният рай на Индра и ли Брахма. Фалшива благодетелност- "колиш камилата  на курбан или кравата и раздаваш месото на бедните". Това  осигурявало спасение от Аллах в "Джанна"("Градината"). Това е същото положение, когато "с юдейска кредитна карта да искаш да си купи здраве или дълголетие".. Тези невежи, не знаят, че колейки животното, си подписват чек за аддхо-локас(адските планетарни системи), дори - негативната карма ги застигва и в настоящата им инкарнация на регистрирване на бесовско(рудрическо) съзнание, берейки плодовете още приживе тази инкарнация чрез страдания.. Но както казах, целта на падналите духове е да впримчват в матрицата с всякакви трикове("ако мине)", и "номерът върви" именно там където има мрак за да се активира бяс(рудра).


Наградата за благочестивите мусулмани се нарича "Джана"( جنّة"Градината" , Garden). Това е Райската градина на Адам и Ева- "Едем", описана в юдейската библия, който талмудчени хазари са диктували на неграмотният Мохамед, инкарнация на демонът Маха-мада). Адам и Ева, коити и изфабрикувани персонажи да са, да плод на фантазията на извънкласовите, не можейски да разберат Шастрите, които са за брахмани и класови. В "Градината" се живее "на корем". При влизането в Градината те огрява Силна Лунна Светлина, следват фонтани и водопади. По цял ден се опъва праведникът под дебели сенки, когато ограднее си отваря устата и някой плод пада директно в нея. Градината е изключилно за праведни материални мъже, които са носели бради. Между другото- в джамии и мусулмански храмове се допускат само материални мъже. Мусулманският Рая  е за тях. Като "материални мъже", тези примитиви са били на Земята в човешка форма, вечно с огромен сексуален апетит. Ако не са успели да имат там много жени за разплод, то в раят "Джанна" всеки праведник има минумум 72 девствени девици(за разплод, разбира се). Млади юноши им прислугват, поднясяйки им в златни посуда плодове, вода и вино. Забележете- приживе на Земята са яли месо, като кучета, а сега в раят си  - плодове!! Вече са вегетарянци и ненасилници!! ).Ислямският рай е пълен със сетивна наслада

Едно агне - две гърла!
Пасхалното-пасторално ягне е Христос Галилейски,
жертвал се за извънкласовите демони в Мала Азия,
подменили санатана-дхарма
с рудрически духове от Лемурия на нагите.

И до този момент не разбират алегорията да "ядат от тялото Му,"  т.е. ДА СПРАТ С КЪРВАВИТЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ и да "пият от кръвта Му"  - ДА СПРАТ УПОТРЕБА НА ИНТОКСИКАНТИ.
И като не го правят ще си търпят кармичните последствия, като ще живеят в терор, мрак, а следващата инкарнация ги чака в адските планети. (ВЕДАическата космогония)
Я, колко светски хора следват същото на юдейско-масонска Илюминати със "Световната революция"!?!....


"Топлата връзка" между Ахве и Яллах - "каменното масло"(петрол) на подземните наги


Мирът Божий не се постига със Салаам. Със салаам се постига кучешкият("doG") "мир"....
....до следващото къркорене и удволетворяване 
на нагите в стомахът и под него... Романи(сингари, от р. Синд/Инд) - "Un-touch-able" чандала.
Техният фолклор говори за "тре-шул", като "кръст".
 Романтичен романтизъм.К'ъв "бог" си, ти, ве?... Ние, децата на Абрахам, мерим с каманак,
такива идоли-бесове, като тебе! (Виж ОЩЕ!)
Аврамизма приема Бог САМО без форма!!