неделя, 26 септември 2010 г.

Кришна и Христос

AU.Ra(гр.ΑΥΡΙΟ/αύριο, лат.AU Rora, бълг.У-тре) означава:
"Златният диск е изплувал над водният хоризонт"
(водата е символ на материалният космос):
Христос ходи по водата!
"А" и "U"/"У" са символи на Брахма и Вишну = Слънчев култ.

gAUra(санскр.)=gAUd(норд.)=AUr(келт.)=Ór/Airh(гаел.)
=AUrum(лат.)=Arany(унг.)=Altın(тур.)=Алт(монгол.)
"AR"=Земя. оттук- ЗЛАТО(в Славянските)

Sūryanārāyaṇa

Сурйа-Нарайaна е персонификация на Вишну: 
Слънчевата Риба в Чифта!(Слънцето, съдържащо половинката си-Луната)

Има много анализи на тема произхода термина(етимологията) "Христос". 
"Христос" не е нарицателно име , а - ТИТЛА.
Относно името на библейския "Христос" на Римо-Юдейския Пакс(Pax "Roma-Judaica") е доказано, че идва от гръцкото "Кристос", което идва от тракийските наименования на посветените в мистериите - "Крест"(Крестос).

В Индоевропейските митологии също идва от наименованията на адептите, посветени в мистериите и корените PIE (Proto-IndoEurpean) е
 "KER""СЪРЦЕВИНА"("ГОРЯ", "РАСТА")
Керсник, Крес(т)ник, Красна, Крисна, Крисан, т.нат....

Не случайно, римляните, като наследници на последната АРЙАНСКА ИМПЕРИЯ, са свързали Новият Гуру на Империята си именно с КРЪСТА!!!
Думата 'КРЪСТ 'значи пак-'СРЕДА'.

Свъзано е и с 4-та(СРЕДНА ЧАКРА)-"АН-АХА-ТА"(букв. "НЕ-ЕГО", на Везни и Венера), свъзано с не-егото, посредничетвото между 3-те долни животински и 3-те горни-духовни чакри.
Христос е архетип Риби(Нептун) сред девите(боговете) и Везни(Венера) сред човеците- "Бого-човек"... неслучайно, се сързва с Вишну в триадата(тримурти) на Ведааанта, от където християнството КРАДЕ за своята "Троица",  където ВИШНУ Е ПАК В СРЕДАТА(м/у Брахма и Шива). Средата е свързана с ЖИВОТА(ДУХА) И СЪЗНАНИЕТО!

Както споменах, PIE корен "KER" е в основата на цялата Триада:
1)*ker- (3) Поддържане/Среда)-живота/душата/Духа/съзнанието,
свързана с Вишну-  СЪРЦЕВИНАанскр. "Kendr" केंद्र, Lat. Cor, Gr. Καρδιά, Eng. Core(Heart)-=>Hearth(огнище), Germ. Herz. Свързана с процеса ГОРЕНЕ-
2)*ker- (2) Създаване/Начало-Раждане)- първата еманация на Сърцевината),
свързана с Брахма-РАСТЕНЕ-Санскр.Krita, Eng.Create, Lat.Crescere-раста=>Crescent-полумесец)
3)*ker-(1)Рушене/Край-Смърт)-втората и последна еманация на Сърцевината. Свързана с Шива-ВТВЪРДЯВАНЕ В НЕЖИВА(МАТЕРИЯ)- Crust, Crest, Corn, Horn, Hard. Чер(цвят). Crystal принадлежи на последното, тъй като ПИЕ-корен е *kreus, дериватен на *ker-(1)


Има доста ваишнави, които, въпреки своите познания и контакти с Кришна-съзнание на Прабхупада –ISKCON, не разбират тактичността и дипломатичността на Шрила Прабхупада да НЕ КАЖЕ В ПРЯК ТЕКСT демоничността на Абрахамските религии, които, в същност, нямат за изповядване Кришна, а паднали духове от Анти-рикша лока, с тенденция да слизат до САМОТО ДЪНО на Духовната космогония, минавайки през Средната Земя- Бху лока, където Садху Сива им дава грубо-материлани тела, после тези духове(еллох и аллах) се прераждат НАДОЛУ към Питра-лока, където качат “СТРАШНИЯТ СЪД” на Лунните питри. “Питр” иде от ‘папа’, което иде от ‘баба”- БАЩА. Съдът е за МАТРИЦАТА и е в едно от най-ниските и нива!(виж ВЕДАическата Космогония)

Шрила Прабхупада нееднократно е заклеймявал кървавите жертвопринушения, като жертвопринушения към КАЛИ- Маха-Майа, Великата Илюзия, сянката на Кришна. Шрила Прабхупада е заклеймявал КЛАННИЦИТЕ НА ИЛЮМИНАТИ(светското общество), но УМИШЛЕНО е избягвал темата за кървавите жертвопринушения на абрахамските религии-еллох и аллах, в кали-юга, тъй като е знаел, че неговата цел е да активира Кришна-съзнание у ИНДО-ЕВРОПЕЙЦИТЕ, а не - у СЕМИТИТЕ. Семитите са извънкласови и техният гуру е Христос Галилейски, който трябва да заблуди кървавите религии на извънкласовите, точно както Будха е заблудил шудра-класата, имитиращи "брахмани", 6 века преди Христос Галилейски. Шрила Прабхупада УМИШЕЛНО НЕ СЕ Е КОНФРОНТИРАЛ с НЕВЕЖИТЕ, а има за цел ДА ПОПРИПОМНИ на остатъците от КЛАСОВИТЕ ИНДО-ЕВРОПЕЙЦИ за Кришна, Богът.В действителност, гуруто на БлиЖно-Източните извънкласови Aбрахамци – Христос Галилейски е пратеник на Кришна с мисия за тези най-низши по съзнание(и интелект). Това в НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не означава, че Самият Христос Галилейски е НИЗШ!! Ваишнавите, като духовно-просветени ЗНАЯТ как Христос Галилейски е свършил “Черната работа”- да накара демони да кривнат от правият си демоничен път към аддхо-локас.Етимологията на “Христос” иде от Еллинското “Кристос”, което иде от “Крсна”. Титла за АВАТАР, което в своето значение значи МАСЛО. (не - “кръв”, както на всяка крачка загатват Библия и Куран на "Eллох" и "Aллах").  1. В действителност "Ги" "GHEE"(HOLY OIL) е асоциирано с глаголът "ГРИШ" घृष् -"GHRISH"(Eng.-"GRIND","RUB")-НАМАЗВАМ("смазвам", "помазвам") => घर्षति ("КРЪШНАТИ") където са корените на етимологията на Кришна. То не означава "черно", както е разпространено за простолюдеието.  "Черно" е КАЛ(И).काला কালো
  2. Свами Прабхупада казва, че "Кришна" е "Все-привличащ", с цвят на "градоносен сиво-син облак".
  3. "Кристос" също идва от "КРИСМ"- Свещено масло-"CHRISM" -"HOLY OIL"!

Еллинският(Древно-Гръцки, понастоящем-мъртав език) е модифициран ВЕДАически Санскрит.

От най-авторитетен източник се разбира, че произходът на Гръцккият "Христос" е показан от Санскритският корен "ГРИШ" ("ghrish")- търкам, помазвам =>ghrish-a-mi-to=ТЪРКАМ,
ghrish-ta-s=ОБЕЛВАМ, ОЛЮЩВАМ. В Българският език се е наложил ГРИС, ГРЕС ("Grease").

"КРИСМ"(гръцката дума буквално има значение на ПОМАЗВАНЕ(още "Myrrh" /Myron= свещенно масло, осветено масло)


Гръцката χρῖμα(хрима) или χρῖσμα(хрисма), или χρίσμα- мазило, мехлем  "ointment, unguent, anointment" освен- χρῖσται /"oil, oil flask"-кутийка с мазило, и  χριστός(христос) /"fit to be anointed"- годен за мазане.


Гръцката χρυσόσ (Hri-sos) =ЗЛАТО е асоциирана със Санскритската ХАРИ "Hari", Златната форама на Кришна , която е в сърцето на Местната звезда - Слънцето The Sun(Surya), като Surya-Narayna- Сурйа-Нарайна.


4. В Уиикпедия ПОГРЕШНО е даден на "черен"-  कृष्ण. НЯМА ТАКЪВ ПРЕВОД!! Преводът е нарицателно -"Кришна". Няма превoд на "черен" в съответните езици!!
В Уикипедия също са фантазирали на Славянските езици  за произходът на Кришна!!
Фантазията за Кришна"- "Черен"-"църен", "кърен". Цветът е друг! "червен"(црвен) е красн, крсен. "Хари"(Кришна)бидейки Мъжко Божество, винаги има женско окончание - "и" и епитет(прилагатено)- КРСНА, сиреч- "КРАСИВ"("Шри"=Лакшми-Радха).За това, "Хари" е СамОто Мъжко  Божество в женско спрежение с прилагателно "красив"-а ("красна"). Всъщност, червеният цвят е цветът на женският придружител  на Мъжкото Божество- Шри Шакти(Лаксми, Радха).
В английската версия на същата тази WIKIPEDIA е признато в самото начало, че "Крсна" има за СЛАВЯНСКИ корен "КРАСИВ"("КРАСЕН", "ПРЕ-КРАСЕН"), КОЕТО Е ЗНАЧЕНИЕ "ЧЕРВЕН"!!

Krishna (Sanskrit: कृष्ण Kṛṣṇa in IAST, pronounced [ˈkr̩ʂɳə] ( listen)), literally "attractive", akin to dated Russian красная -- "beautiful", also similar to chrysos(χρυσός) meaning "gold" in Greek) is the eighth incarnation of the supreme god Vishnu in Hinduism.
Ведическите Писания се движат ОТ СЕВЕР НА ЮГ
и ОРИГИНАЛНИЯ(ПЪРВОНАЧАЛЕН)
"КРСНА" има за КРАСИВ цвят ЧЕРВЕНИЯ!
Етимологията на "Крсна" е"КРАСИВ",
а не някакъв конкретен цвят.
Вкусът на тамилите-дравиди от юг е ЧЕРЕН,
съвпадащ с КАЛА(КАЛИ) за "КРАСИВ"("Крсна").
Култа на дравидите е Лунен, към Змията и те почитат КАЛА(КАЛИ),
Сатурн(Хронос) или Шани(Шива).
Арйаните от Север почитат Брахма(баал-белия) и белия телец(крава).
26 юни 2013 г.
http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna
Krishna (Sanskrit: कृष्ण Kṛṣṇa in IAST, pronounced [ˈkr̩ʂɳə] ( listen)), literally "black", akin to dated Russian красная -- "beautiful", also similar to chrysos meaning "gold" in Greek) is the eighth incarnation of the supreme god Vishnu in Hinduism. The word Krishna means One Who Attracts All.
Та на коя английска версия на Уики-то да вярвам - на предната(началото на юни 2013 г.) дето е literally "attractive" или на сегашната(24 юни 2013 г.) literally "black"?... 

На 2 юли 2013 г. вече е сменено, като руската версия я няма и остава само "черно"(само понякога значело "все-привличащ", "all-attractive")!
Krishna (Sanskrit: कृष्ण Kṛṣṇa in IAST, pronounced [ˈkr̩ʂɳə] ( listen)), literally "black") is the eighth incarnation of the supreme god Vishnu in HinduismThe Sanskrit word in its origin language Kṛṣṇa is primarily an adjective meaning "black" or "dark",[16] some?times it is also translated as "all attractive".


В еврейската Wikipedia над 2 години по-късно пак продължават да крият етимологията на "КР(а)СНА" и да заблуждават и насочват публиката в ТЪМНАТА посока на "Черньо".
Тука вече се дават "доказателства" с "тъмната страна на Луната". Хахаха!
В маркирания текст в синьо се казва, че "намаляващата Луна"(фаза) се нарича "Кришна-пакша", свързано с прилагателното.... "потъмняваща".
Тези евреи наистина мразят Русия и белия характер на девите!!!!!!

Крисна и КраснаЕдинствено, в украинската версия за "Кришна" в еврейската(юдео-масонската) Википедия се дава предположение, че цветът на КРАСНА("Кришна") подхожда на дравидските представи на коренното население в Южна Индия(най-вериятно "красив" е "черния" цвят!!). По-нататък се дава и преположение на етимологията наРАСА-ЛИЛА("Люляковите нощи" на Купала по Еньовден) и етимологичната близост на славянските деви - като Лел(сина на Лада, която най-верояно е прототип на Радха, която е очень "рада"(рус. щастлива).

Крішна — (kṛṣṇa IASTIASTсанскр. कृष्ण),МФА: [ˈkr̩ʂɳə]( слухати)) можливі значення -«всепривабливий» «красень»,, «темний», «темно-синій» — одна з іпостасей Бога в індуїзмі і є аватарою Вішну, синВасудеви і Девакі — найвищий Бог.

Лада(Рада), майката на Лиль(Красен)

В Славянските езици дори "червен" има и значение "ален", идещо от АЛ, АЛБ, БАЛ("бял").


Белият цвят се е счита при АРйаните за цветът на Мъжкото Върховно Божество(Сурйа-Нарайана), а червеният-на женското- Маха Лакшми.
На Гръцки 'вино'(обикновено- 'червен' цвят иде е "красИ"-κρασί)
 The White color signifies the Almighty God-Head "Sriman Narayana" and the Red mark signifies His Divine Consort, the Mother of Entire Creation "Sri Mahalakshmi known as Thayar". От Шри-Ваишнавизъм.

По-горният анализ доказва произходът на ЦВЕТЪТ  "КРИСНА"(КРАСНА) ОТ СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ (Индо-Европейските=АРйански),  А НЕ -ОТ ДРАВИДСКИТЕ!!

Не само Кришна, но и всички гопи(вкл. Радха) са ползвали ЧЕРВЕНА сандалова паста(хенна, henna) на дланите на ръцете си.
...from a verb χρίω, χρίομαι (long -ῑ-, later also short -ῐ-; aorist χρῖσαι, -σασθαι, -σθῆναι, perfect κέχριμαι, -ισμαι, -ικα), "smear, anoint, rub or daub with oil or grease

The further connection of the Greek verb to Indo-European forms is fairly certain, stemming from Proto-Indo-European *ghrei-, "to rub".

Cognates include Lithuanian gr(i)ejù, griẽti "skimming (of cream)".

 Гръцката "ХРИСМА" χρίσμα е навлязъл в Латинският като КРИСМА chrisma, в Старо-френски с  модификация на Латинското cramum "cream"(КРЕМ) като КРЕСМ-cresme (Съвременен Френски- crème)

Думите ГРИМ и ГРИМАСА(изражение)
са асоциирани със Санскритската дума "ГИ"- "GHEE" घृत  (ПРЕЧИСТЕНО МАСЛО):
(Old English grīma "mask, helm, spectre" -from a meaning "covered, concealed", c.f. Tarnhelm
, English grime, and possibly Phrygian gegreimenan "painted, ornamented, inscribed". A much more obvious cognate, and one with comparable religious significance, is Sanskrit ghṛtə घृत ("sprinkled"), modern ghee, used in Vedic and Hindu custom in anointment and other rituals.

4. Руският език е най-близък до Ведическият Санскрит, не само от Европейските езици, но и дори това, което днес се нарича "хинди". Бягайки от ЗАЛЕДЯВАНЕТО от Север, АРйаните са намерили убежище в Индустан, заедно с Писанията си и Културата си. Да не забравяме, че на Ведически Саскр. "светлина" е "РУ"(корен на "Русия", както и за "червен" и "хубав"- "КРАСНА"). На Турански е "УР".
Друг корен на КРИШНА е "КРИШ- "ПОКРИВ", идващ от коренът "крыть"-"КРИЯ".


5. Друга версия за Кришна е коренът "КРИШИ" कृषि ("агри-култура", агра, "АР", "земеделие", "култивиране"), което доказва връзката на Кришна с кастата на ваишите, където е отгледан Кришна, заедно с гопите(пастирките) и гоите(кравите). Това е и версията на АРйните("АР"- "земя", "earth-air", "air-terre"-етерът, "горната земя", "земният въздух"). "Култивирането" и обработването на Земята се противопоставя на номадският начин на ТУРаните("tour", "turn"), които ловуват и завладяват. Това е в следствие на навлизане на "неологизъм" СЛЕД четене на Бхагавад Гита, където, Кришна, казва, че е "семето на всичко съществуващо". "Семе" на санскрит е "биджа", но дравидите явно са го "обнародвали" на "криша" , след като: Кришна казва в Бхагавад Гита 10:39. "Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо"!  "ахам сарва-бхутанам бйджам"(аз съм семето на всички земни духове")


"Земеделието" е свързано с планетата Сатурн(Sat-Urna, satus=посявам, status= положение, serere=растение) и архетип Козирог(като  Телец е АРйанският символ), това се асоциира с Притху/Бриту и Притхиви, ловецът номад, който гонел Земята-Крава, но кравата го "култивирала" да не я ловува, а да обработва Земята чрез нея. Сатурн е свързан и с мъдреците-пророци 
ऋषि (риши). И от номад се е превърнал в арйан.
Санскр. "пашу"(पशु) значи  животно(animal),"едър рогат добитък"(cattle).
Бълг. дума "пАша" идва от санскритското название Pāśa за "примка".
От тук иде Пашу-пати-पशुपति-
"Господарят на животното". "Пати"(ति)- личност.
 Оттук-"пасторален" и пастир, пастор.
Санскр. "go" गाय е крава(cow)го-ведо.

Не се заблуждавайте, че "Исус Христос от римо-аврамитската библия имал същата стойност на Кришна"!
Кришна е ОРИГИНАЛЪТ от където упадналите арйаните(римляните) изфабрикуват библейския "Христос".
Символиката за "Пастира" иде от Кришна. "Христос идел за заблудените овце на Израел"
е хитро-умна приумица на римляните да подчинят евреите на властта си.
 Оригиналът със значенията иде от Кришна и Ведаанта.

Кришна не коли кравите си, докато на римо-аврамитите това им е целта -
да заколят Пастира си за "вечен живот"!
Пасхалното агне "Христос" дошъл за овцете си,
но ги нахранил и напоил със своята плът и кръв, след като
овцете му го заклали.
За да се види изопачението на римо-аврамистки е"пастори' и "пастири"
от Кришна, трябва да се види значението на Санскр. дума "пАшу":

"Бхава" е "битие" на индивидуалната душа(джива-атма):
"Пашу-бхава" е анималистична душа. В гуната тамас. Животинско-съзнание.
"Вира-бхава" е човешко битие. В раджа-гуна. Междинно съзнание.
"Дивйа-бхава" е душа в гуната сатва- "дева"-съзнание.


Гърко-Римската митология е извратила първоначалния ПАСТОРАЛЕН СВИРАЧ.
Πᾶνπάειν означава "паса", "to pasture."
Pan= Illuminati Joker(Illuminati Cards)
 Баал Красна 
според Свами Прабхупада

Ambassador: What does the word actually mean? Kr कृत is the root for "making"/"create", isn't it?


Prabhupada: Krsna? Yes, krs. Krs means karsati, "attraction" or कृष्टज "cultivating". "Cultivation." Just like cultivator, he, digging the earth, that is also karsatiकर्षिन् And there is another word in Bhagavad-gita, manah sasthani indriyani..., karsati. Find out this verse. Manah-sasthani indriyani prakrti-sthani karsati. Fifteenth Chapter. Karsati. That is from krs.


Ambassador: Krs, then, has attractiveness and it has cultivator.कृषिं करोति { कृ }
Prabhupada: And cultivating, yes.
Ambassador: Yes. In Greek my name is also "cultivate." In Greek the origin of my name is "cultivate." Gheragoss.(?)
Prabhupada: And this Greek work is kristo. There is a word in Greek. It is called kristo. And Krsna is sometimes pronounced by ordinary man as Krsta. And that kristo word means "love," if I am not wrong, that Greek word. And from that kristo the word Christ has come.
Ambassador: Karitas(?), yes.
Prabhupada: So there is some connection of Krsna with these things. What is that?
Ambassador: There are so many parallels between Krsna and Christ.
Prabhupada: So many.
Ambassador: "Born in the cave." Yes.Етимологията на "Кришна", като "черен" и "Шива", като "благоприятен" е прекарана през
дравидо-тамилската народо-психология за "красив"(като "черен") и "сив" (като "благоприятен").
Оригиналната Арйанска(северна) е различна, според народо-психологията на северните народи.

Може да се каже, че блонд-КРАСНА е РАСИСТ, 
тъй като практикува РАСА-лила!!

"Красна"=Красавец(красен, червен)
Красна е Санат-Кумара("Истинния Девственик"),
4-тия син на БрахмаКРАСНА=Санат Кумара и Кристос(Кристна) от Сатйа-йуга(Хиперборея)
(виж публ. 'Б.Ра.Х.Ма- АРйанския дев')

Красна/Крышень и Рада
Най-малкия син на Бог Род с неговата Божествена Спътница
(Младший сын Рода Небесного со своей Божественной спутницей)
Он - Верховная Личность Господа. Человек сотворён по образу и подобию Бога, и личность каждого (его мысленное тело, причинно-кармическое, эмоционально-чувственное и физические тела), в зависимости от явленных чистоты и святости, входит как частичка в Его Вселенскую Личность. Творец любит своих детей, им Он, по своей Великой Милости, всё дал для благополучной, счастливой и радостной жизни в Мире Яви. Великолепие и изобилие природы, совершенные тела! Человеку нужно лишь открыть своё сердце навстречу Божественному потоку Света Жизни, Любви, Красоты - научиться жить в гармонии с идущими рядом другими детьми Господа, стремиться по-настоящему радоваться этому живому Храму и не забывать от души Благодарить и Славить Творца за щедрые небесные и земные дары.


"Кришна" и "Христос" имат един същи етимологичен корен- "КРЕМ", "ПРЕЧИСТЕНО МАСЛО"!So, "Krishna" and "Christos" are with the SAME ROOT of "CREME", "CREAM".


Кресник, Керсник, Крсник, КРЪСТНИК
Кришна е версия на ведическия славянско-арйански Кресник(Крешник) БОГ НА ЛЯТНОТО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ- ТУК:
Kresnik (or rarely Kersnik and Krsnik) is a Slavic god associated with fire, the summer solstice, and storms. His mythical home, a sacred mountain at the top of the world, represents the axis mundi.
Kresnik was worshiped among the Slavic population of the eastern Alps. He is probably the same deity as Svarožič, son of the Slavic sun god, Svarog, described as having golden hair and golden hands.[1] He gradually evolved into a Slovenian national hero who lives on a golden mountain, sometimes as a deer with golden antlers, associated with the summer solstice. He became known as a mythical king with strong magic, yet still a farmer.[2]
The name of Kresnik has no clear etymology. Connections with Russian Khors and Indian Krishna have been proposed in the past. The name could be connected with old Nordic hress with the meaning »fresh, fiery, alive, vivid« (by Jeza, F.), but also with IE *ker-/kre- with the meaning »to grow, to feed« (by Gluhak, A.), perhaps with the Iranian root *krs-/kars-, and also with Slavic *krst- »cross« (by Bošković-Stulli and Merku).[3] As Mikhailov has shown, the name of Kresnik could be derived from Balto-Slavic linguistic heritage: festival of Kresze is known among Balts and an old Slavic word *krěsδ has the meaning of »fire«.[4] For Mikhailov there are three possible connections with the root *krêsSunSolstice or blow


НЕ- "КРЪВ"!!

Това, със сигурност НЕ  е Кришна, дори -Христос!

маШива йеШива ЙешуаКотъл.

"..без проливане на кръв няма опрощаване на греховете"
Евреи 9:22

"Никой, който ме е видял, не е оживял"
Изход 33:20

"Неговите очи бяха като огнени езици"
Откровение 1:14
Разликата между аврамитските религии юдаизъм и ислям и християнството е, че първите възприемат Бог без форма(и име), а последното е взаимствано от култа към Кришна. Въпреки, че Шива също има форма, то аврамизма се доближава до концепциите на шиваитите, че "Бог е безформен"!! Същото прокламира и новия юдаизъм-илюминизма, който насажда светско съзнание и след биологичната смърт- нихило(нищо).НАЙ-ТОЧНИЯ ПРЕВОД НА ЗНАЧЕНИЕТО НА "КРСНА" Е "КРАСИВ КУЛТИВАТОР"!


Истинският Христос не се намира в библията. ;)

Римляните("Средната Земя"-the Mediterranean, "Бху-лока") са се опитали да манипулират индо-европейските народи с фабрикацията на "семитския Христос", тъй като Той е "патент" на бялата раса("Горната Земя"-"Урдху-лока"). Но са се "оакали", тъй като са му придали бабаитски черти, характерни за месиите от "Долната Земя"("Адхо-лока").

Отворят ли се аналите на Ватикана ще лъсне фабрикацията! ;)

Характеристиките на истинския Христос са:
Snake-charmer
Herd-protector(not-”herd-slayer”)
Milk-stigmatic(not-”blood-stigmatic”)