събота, 10 юли 2010 г.

ВЕДА, Илюминати и Абрахамски религии- връзка на оригинал и копия
Тази публикация е кратко изложение на религиозните и идейни аспeкти на доктрините, които са управлявали и управляват обществата. Някой може да каже, че не е "религиозен" и не следва нищо друго освен СОБСТВЕНА "своя религия" или прищявки на тялото си с 4-те основни инстинкта, общи за животните и човекът("Астрално съзнание") :  ядене(eating), спане(sleeping), размножаване(mating) и самозащита(fearing, произлизаща от СТРАХЪТ за оцеляване в матрицата!!), които формират ВСИЧКИ политически доктрини, които на своя страна ползват КРЪВНАТА схема на Абрахамските КЛАННИ религии, които не са нищо друго освен инспирирани от НАГА(серпентина, на Санскрит -"сарпа"). Както разбрахме от публикацията на ВЕДАическата космогония, Абрахамските духове "еллох"(ел яху) и "аллах"(ал лаху) са духове с Марс-Сатурнова или "Лунно-Сатурнианска" Астралност(тъй като Сатурн не е пропусклив към Полярната звезда, а връща пак до Луната, известно от ВЕДАическата космогония), обитаващи РАКШАША-ЛОКА-"АНТА-РИКША", които молят Шива да се инкарнират на Земята и да остават на нея.
Други биха казали, че следват т.нар. термин на запад "Източни религии"(считайки абрахамските религии за "западни") на "Майа-вади" на Безличностният Брахман, следващи САМОЗВАНИ гуру, без никаква АВТОРИТЕТНА УЧЕНИЧЕСКА ПОСЛЕДВАТЕЛНОСТ("парам-пара") на школата им(просто изживяване "игра на безличностните духове"). Други биха казали, че следват някаква "книжна езотерика"(фантазия) или "християнска" или "европейска" езотерика. След малко ще разберем, че всички тези категории групи попадат по контролът на ИЛЮМИНАТИ- или "Световното Братство на Змията", наречени още "Спекулативни масони". Думата "спекулация" има пред вид СПЕКУЛАЦИЯ НА УМЪТ- фантазията на умът, който събира и смесва, без да следва АВТОРИТЕТНО писание(Ш'АСТРИ), дадено по ДЕДУКТИВЕН НАЧИН ОТ ВИСШ АВТОРИТЕТ.

"Илюминати" и "Свeтовното масонско братство на змията и Сатурн" са Индо-Европейски потомци на КЛАСИТЕ, но смесили се с ИЗВЪН-КЛАСОВИТЕ  Семитски доктрини на паднали духове. Целта на Илюминати е да управлява матрицата без ЛИЧНОСТЕН БОГ, а - с помощта на ТЕХНОЛОГИИ(енергия от кристали, идеща от недрата на Земята - "паваках", (тъй като там не достигат слънчевите лъчи, то скъпоценните камъни от качулките на нагите захранват енергийно) и "коктейл от религиозни схеми" и доктрини, чиито произход е ВЕДАически, но -  изопачен, спекулативен. Както споменах, причината е, че не приемат ЛИЧНОСТТА на Богът- КРИШНА, както и не следват АВТЕНТИЧНИ ПИСАНИЯ на Арйаните, а - "коктейл" от класови + извънкласови доктрини за произходът на Богът. В илюминатските схеми постоянно се включват НОВИ експерименти - социализъм, национализъм(идещ от абрахамизмът), "източна медитация в безличността", "нова епоха- new age", "интегрални йоги", "ре(ли)гионни комуни(кибуци) на Майа" и прочие.
Илюминати, колкото и да е парадокасално, СЛЕДВА отново схемата на Кришна за УПАДЪК на МАТЕРИАЛНОТО битие. Тяхната инспирация е от "БИЛА-СВАРГА". Илюминати "пуска корени" в т.нар. "Северозападни Европейски(Арйански) страни"*наследници на класите, като думата АРйан не значи националност или антропогенна особеност, а значи "БЛАГОРОДНОСТ"), тъй като използват митологията им, описваща "ДОЛНАТА ЗЕМЯ"("U-Terra", "Vishnu Uterus")  -  с наги и дракони(част от ВЕДАическата космогония). Илюминати са наречени "Новите юдеи", тъй като следват схемата на Упадналите Арйани- Римляни и Еллини(които са отхвърлили Кришна!!) и са влезли в конспирация с Юдейският Синедрион на Сион. Това е смес от нордически немци и юдейски хазари- АШКЕНАЗИ, говорещи "ЮДИШ"(йидиш).
"Илюминати" произлиза от недрата на католическата църква, авангард на Римското Християнство(след 3 век след Христа). Илюминати контролира Абрахамските религии, тъй като те имат тендецията да се инкарнират, като духове на Земята и да "остават" на Земята, която потъва непрекъснато към адските планети. Първият локал надолу под Средната Земя е "Била-сварга", инспирация както на "нефилимите"(гигантите, "божиите синове") от Библията, "Ислямският рай"- "Джана" от Куранът, така и на Нордическо-Славянска  митология, Персийско-Китайски Дуализъм ЗА МАТРИЦАТА, произведнията на Джон Толкин, Братя Стругатски(ашкенази), "Алиса в страната на чудесата и огледалният свят " на Луис Карол, Езотеричните школи на Рудолф Щайнер(+Петър Дънов=Беинса Дунов-"Майтрея") и Адолф Шиклгрубер дьо Ротшилд(Хитлер), баща на Ционистката държава за "АгАРта"("Вътрешната, Ядрено-Централна Земя"). Разбира се, всичко тръгва от руската школа на Блаватская, Рьорих и т.нат. с теософските общества, извадили  Европа от клещите на юдейският Яхова, от мракобесието на Римската църква за "Исус Христос, като КРЪВОЛАКЪТ Яхвe").

По-надолу, ще се опитам да докажа копирността и конспиративността на Илюминати(масонското братство) от ВЕДА, без да дават кредит за това. Общото между Илюминати и Абрахамските религии на духовете, е 1) БЕЗЛИЧНОСТИЯТ БОГ и  2) ИЗВЪРШВАНЕ НА КЪРВАВИ ЖЕРТВОПРИНУШЕНИЯ(на животни и хора), които, ОСОБЕНО са забранени от Богът Кришна за КАЛИ-юга, както и Неговите аватари за Кали-юга - оторизираният Буддха за шудрите(4-та класа) за Азия и Исус Христос Галилейски-неоторизирания ШАКТИ-ВЕША аватар за извънкласовите в Мала Азия !Нека да разгледаме емблемата на "Теософското общество" на Елена Блаватская.

Представлява ХОРИЗОНТАЛЕН разрез НА МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ(погледнат ОТГОРЕ).

  • Хексаграмата "САТ кона"  е символ на Шри Шри Радха-Кришна("Лакшми-Вишну" за материланият космос). Тя преставлява ЦВЕТЕ НА ЛОТУС в хоризонтална равнина. Заблудата тука иде, че се претендира, че разрезът е ВЕРТИКАЛЕН, а материланият свят е подреден във вертикални нива на материланите енергии. (Принципът на Хермес-Тот- "Горе-Долу", който е за материланият космос. )

  •  "Ороборос"("змия захапала опашката си", описва ВЕЧНИ цикли в материята и прераждание на душата в нея. Взаимствано от "Ан-Анта" Шеша("Без-крайният"("Ант" е "End") змей-"нага" Шеша, който е най-ниските нива на материята, генетичен инжинер на живите същства, раждащи се с МАТЕРИАЛЕН пол в материлания космос. Много-глава нага съответства на егото, което се самопределя с Върховният Бог, тъй като е най-ниско в материята(по съзнание). Той и за това симоволизира безкрайните прераждания "самсара" - цикли на душата в инкарнации, съответстваща на думите на Кришна - "Завистливите Аз непрекъснато хвърлям в океанът на материaлното прераждане".

  • "Свастиката"- символ на "Сварга"(Раят) описва движението или към райските или към адските планети. Или към Райа на Индра- "Сварга" или към "райХа на нагите"- "Била сварга"(огледалният, изкуствен рай на нагите с кристали на качулките си, като енергиен източник).

  • Символът "Анкх"("Огледалото на Венера", Ведаическата Венера е Лакшми-Радха) символизира "кръг"-вечни цикли, + по-долу  "кръст"-символ на адските планети, с хоризонталната черта над вертикалната. В случая, погледнат отгоре е Вишну, легнал върху Шеша и отстрани седнала Лакшми, която постоянно Му разтрива ходилата(символ на "Риби", последния зодиакален архетип, където са проектирани всички центрове на главата. Не случайно - всички деви ходят боси!!

  • Знакът "ОМ" на безличната Абсолютна Истина е модифициран в "" (3 Х 3.14).

  • Надписът "Няма религия по-висша от Истината" загатва за БЕЗЛИЧНОСТТА на Богът и всеобразният "бъркоч", който масоните правят от всички култове на Земята на народите, с цел спекулация на умът и управляване на материалната енергия на живите същества без ЛИЧНОСТТА на Богът, а - с разумът на нагите(змиите).


Сравняваме с подредбата на материалният космос на Арйаните:Прословутият масонски шах-мат-ен подиум.
.....в който "бялото" символизира проявеният свят в матрицата("Ден на Брахма"), а
"черното"- непроявеният свят в матрицата -("Нощ на Брахма" в Утробата на Вишну).
Брахма е известен, като "Архитект на вселената", но масоните крадат,
по подобие на  абрамците и "окото им не мига" за Кредит за това.
Строят си "Стълба към изкуственият райХ"- "Била сварга", подобно на Равана в Рамаяна.
"Мааааалкият проблем" тук е, че ЛИПСВА Трансцеденталният свят на Бог Кришна-
ОТВЪД матрицата("Утробата на Вишну")...........
Шахматният под е взет от ВЕДАическите Ваишнавски храмове.
Играта "шах"(която не е персийска или арабска, а - ИНДИЙСКА!! Названието и е ЧАТУРНГА-caturaṅga चतुरङ्ग "ЧЕТИРИ", проради 4-то разделение на силите:
"Шах" иде по-късно, название от персийска титла за цар- "шейкх" от
Персийското "шекхина", идещо от Санскритското ШАКТИ- "матер. енергия")
 ...е взела сюжетът от интериорът на тези храмове:.
Кришна, като палавник("маханкор"), седяш на шахматен под.Кришна и Радха, играещи ЧАТУР-АНГА(първоначалният шах)
върху дъска - 8x8 Аштапада(Ashtāpada)
Кришна и Баладева с духовният си учител.

В действителност, смисълът на "белите и черните полета" на дъската е следният:

"Дъската"("Дънната платка"-"Motherboard") символизира Причинният океан "Карана" и при "биене"(churning) на Млечният океан("Milky way")от девите и демоните са се получили 2 субстанции: амброзия(нектар)- "бялото" и отрова(интоксиканти)- "черното", което бива изпито от Шива, гуна-аватар на Кришна за гуната на невежеството(ТАМАС).
 


...да.... има и такива дългокосмести "кришнAри"...рядка порода... :)

Кришна-съзнание е единственият Слънчев култ днес. Слънчевият култ изповядва ДУХОВЕН Екстаз-"БЛА-ЖЕНСТВАНЕ"(а, НЕ "Покой", които изповядват Низшият Лунен култ, на Кали(кървави жертвопринушения) , или Висшният Лунен култ, Шива(медитативна йога с покаяние от матрицата) .
Духовният ектаз настъпва след надминаване в съзнанието на Лунните култове. Духовният екстаз се получва като се активират хормоните на щаститието-"серотонин" и "ендорфин" (за това към духовеният екстаз са предразположени деви(полубогове) или ДУХОВЕН женски пол, които се отказват от сетивността си и желание за репродукция, предавайки това съзнателно на Единственият ДУХОВЕН мъж- Кришна). Духовният екстаз изключва употреба на интоксиканти(опияти).
За разлика от материланият екстаз, където се активират хормоните на страхът-"адреналинът". Това е типично за Нисшият Лунен култ, където Бог е "анонимна сянка"(зъл "справедлив дух"), който дебне дали се изпълнява Законът за матрицата СЪВЪРШЕННО. Разбира се, това се получава на базата на активиране на СТРАХЪТ(принудата), породен от наказание и анихилиране. Страхът, който душата изпитва, е създаден от Брахма в Самото начало на Материалното творение, и е белег на т.нар. "Астрално съзнание", където душата се отъждества с финото си материлано тяло(егото, разумът или умът) или с грубото материално тяло, изградено от 5-те матер. елемента-етер, въздух, огън, вода и земя). Изопачение на понятието "страх" е предизвикано от падналите духове, които се числят към Лунните култове, придаваки му стройност на "Липса на Баба-итлък"("Баба-"баща", а Брахма е първият материален Баща на Вселената, който е изграден изцяло от РАЗ-УМ). 
Луннитете култове са белег за невежество или за частично знание и реализация, тъй като индивидуалната душа* попада в матрицата поради нежелание да служи на Богът(Кришна), забавлявайки се ТРАНСЦЕДЕНТАЛНО с Него във Вечността. Кришна, по Своята милост и предоставя възможността да поилюзорства, странствайки в матрицата Му(Материалната Вселена), структурирана на нива-съзнание.

Разликата между Духовен екстаз и Материален екстаз е разликата между Аполоновото и Дионисиевото начало.
------

* Джива-атма.  От тук произлиза гръцката дума "а-том"("неделим"). А от нея, съответно, английската "item".