неделя, 19 декември 2010 г.

Б.Ра.х.Ма - АРйанският Дев"....от създателите Аз съм Брахма."
                               Бхагавад Гита 10:33"Аз обожавам Говинда, изначалният Господ, Който живее в собствената Си обител- Го-лока, с Радха, която наподобява Неговата духовна форма и която въплъщава екстатичната потентност [хладини]. Техни придружители са техните предано-отдадени, които въплъщават в себе си разширенията на телесна форма на Радха и които се пропиват и пропиват с все по-блажена духовна раса. "(Брахма Самхита-5.37, както е и записано в Ади 4.72 и Мадхйа 8.163)
The recovered fragment of the Sri Brahma Samhita commences at the fifth chapter. verse 1 states:
īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva kāraṇa kāraṇam śloka 5.1
Kṛṣṇa who is known as Govinda is the Supreme Personality of Godhead.
He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all.
He has no other origin and He is the prime cause of all causes.[2]

(....все пак, от рисунката, си личи тамило-дравидския характер и представа
не само за визията на Кришна, но и за самия-Брахма)Шримад Бхагаватам 10.14.19: За личности незапознати с действителната Ти трансцедентална позиция, Ти се появяваш като част от материалният свят, за да проявявиш с разширяването Си Твоята невъобразима енергия. По този начин за Създаването на Вселената Ти се появяваш като мен [Брахма], за неговата Поддръжка Ти се появяваш като Себе си [Вишну], и за неговото Унищожение Ти се появваш като Господ Тринетра [Шива].
Смислово "Брахма" има абстрактно значение от Санскритската дума "брих"(дишам). Тя е асоциирана с издишването на Вишну и Неговата експанзия. "Брих" е асоциирана и с гуруто на ИндРа- "Брихаспати" в Астрологията планетата(граха)-IU-Pita(Юпитер).
Това е още един повод да се бърка Брахма с ИндРа!.....

Обителта на Кришна на "Средната Земя"(Бху)-Вриндавана(Бриндавана) е известна още като Враджа(Браджа), или Б-РАджа, асоциирана с обителта на Брахма.
*дж на Санскрит се произнася меко- "й":  Б.РАйа, "РАйа на Б" или РАйа(царството) на Брахма!


Брахма е първото въплъщение на Кришна чрез Вишну(Сурйа-Нарайана)
в материалните вселени.
Той стои най-издигнат в материланият космос(виж ВЕДАическа космогония) и се смята за Галактическо Слънце -"Б-Рахма"(докато Сурйа-Рама е Звездното Слънце на Средната Земя- "Бху"). Брахма е "най-горната Земя"-"Брахма-лока" непосредствено след Сътворението от латентната(непроявена) Земя на Вишну- "U-Terra".
Астрологично, Брахма е архетипът Водолей, докато Рама-Сурйа е архетипът Лъв. Така те формират вертикалната ос на фиксираните знаци. Слизането от високите нива на материалният космос-Джагат е по оста AR, а изкачването- по оста RA.
Думата "ВЕДА" е асоциирана с думата  "водя" и "вода".
На руски въвеждам е "вводить"/введены, введи(вести),
а виждам е "видеть"(Lat. videre, It. vedere) за знание на санскр. "видйа".
Производни славянски думи - "сведущвещ(ар), врач(Ви-радж).
Сътворяването 
/според Самкя-философията/
В основата на Сътворението в матрицата е Разума(Будди).
За това Брахма е изграден САМО от разум(джива+буддхи).
Фалшивото его(ахам) се появява като лъжливо схващане
за индивидуалността(джива-атма).

От фалшивото его произлизат 3 гуни на матер. природа.

При смъртта на биологичното тяло-5те груби елементи се разтварят,
разума(буддхи) се кодира в ДНК-то на гените на преродената душа(джива)
ума(манас) се разтваря в неидивидуланота акаша,
а фалшивото его(ахамкара) умира(нихилира).


Брахма за нашата вселена има 4 глави. В началото Брахма е имал 5, но Шива(архетип Козирог-Скорпион) му отсича едната в гняв. За другите материлани вселени Брахма има повече глави. Брахма е автор на "Брахма-дйотхи/джйоти"(буквално "Астрална светлина, идеща от Богът")- Сидералната Сакрална Астрология, с център Галактическото Слънце(самият Брахма) и геоценричан, като Земята е ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЗЕМЯ- "U-Terra", Утробата на Вишну, с 5 планети(затова пентаграмата е символ на Астралът!!), като всяка планета съдържа 2 архетипа-  слънчев и Лунен или 10 знака, и 2 светила- Слънцето и Луната, управляващи само по 1 архетип(знак). Това е класическата Астрология, без Уран, Нептун и Плутон. Уран(U-Ra) е взаимстван от самият Брахма- "Слънчевата страна" на Сатурн(Водолей). Девизът на Уран и Водолей е "Аз зная" и по тази причина Брахма държи в ръка 4-те ВЕДИ.


Брахма е известен, като "Архитект на Вселената" и за това бива почитан в индиректна, неперсонална форма от масонските ложи днес(които са в Западна Европа основоположени).
Това, което Брахма стиска в предната си дясна ръка са ШАСТРИТЕ-ВЕДИ(Свещените Писания), не са нито пачка с еврейски банкови ноти, нито римо-християнски индолгенции, нито еврейски племенни плагиатски пре-писки, нито списък с подаръците на Санта Клаус!! Много е  важно да се знае това от масони-наги или абрахамци-ракшаси!!)
В основата на йудео-масонска конспирация е Римското Библейско "Християнство".
Папата се самозванва "наместник на Богът"("Христос"?..), но се изживява за духът Йаллахова.
Короната му символизира или Рибешка глава
(Догони, Оаннес, архе. "Риби" какъвто е Христос Галилесйки и Самият Вишну),
изживявайки се за "Господар на 3-те свята"(райски, земен и адски).
Извратеността на Знанието(Гр. "Гносис"-γνώσεις) на Масоните иде от това, че те НЕ
търсят Трансцеденталното Знание на Брахма, а-  Змийското по-знание на нагите,
които ги управлява Шива в подземните планети(виж публ. "Бог е Личност, НЕ само качество...")
.
Змийското Знание е
знание за технологиите
за генетично размножен
иеМасоните(свободните зидари) се интересуват само от космосът, като "натрупна материя", без да виждат душата на Брахма зад него. Все пак го наричат "Космически разум", но в кали-юга най-често бива бъркан с разумът на много-главите наги от изкуственият рай- "Била-сварга". (виж ВЕДАическа Космогония).

В Римската митология същестува едно божество, копие на Брахма, наречено Янус, от което произлиза месец Януари, месецът на Водолейя-11 дом.
 Genus("вид", "род")  на Санскрит е Janus - янус(джянус).


Латинската дума за "година"- "anno" е асоциирана с първия месец "Ianu-arius".
иАну-арий е свързан с двуликия(или четириликия-за пространството) "иАнус".
иАнуАрий е месец на Водолея, въпреки, че днес се заема повече от Козирога.
Водолей е известен като "бебето-мъдрец", а УрАну е  бога-Небе(Ану, Ани).
Ур(Ру) е "светлина" на туранските(за огнените кшатрии)
и арйанските(за въдушните брахманите) езици.--------------------------------------------


Янус 
Янус е един от най-древните богове в римския пантеон, свързван с етруския бог Ани.
Ани e етруски небесен богАни живеел на най-горния етаж на небетоСпоред легендата , живеел на най-горното небе и понякога го изобразявали с две лица.
Ан (от шумерски: небе) или Ану (акадски) бил небесен бог, бог на рая, господар на съзвездията, крал на боговете, духовете и демоните в шумерската и акадската митология и по-късно в Асирийската и Вавилонската. Вярва се, че той имал силата да съди тези които извършвали престъпления, и че създал звездите като войници да унищожат порочните.
Той бил един от старите богове в Шумерския пантеон и част от триада включваща Енлил, бога на небето и Енки, бога на водата.
Главни култово място на Ан е Урук, по-късно и Ашур.
Янус съществувал е преди Сатурн и Юпитер. Името има същия корен като лат.ianua (врата) и janus 
(отворен вход с арка). Той е бил почитан като дух пазител на всяка врата и на всяко начинание и начало.
Янус е бил почитан в началото на жътва, както и женитбараждане и други начала. 
Той е бил посредник между варварщината и цивилизоваността, между селския и градския живот, 
между младостта и зрялостта.
Често е изобразяван с две лица (Janus Geminus) или с четири лица (Janus Quadrifrons

от българската версия на "Уикипедия"


"Джива-атма" и "Ану" са синоними и са референция 
към първото (д)живо същество във Вселената "Брахма"


Защо Кришна е син на цвят?..

Кожата на Кришна е синият на цвят- 'Брахман' - безличностността Му.
AU Ra
A-Brahma  U-Krsna
Ra -raj, passion
Северът е асоцииран както с Дхрува лока и Вишну,
така и с АРйаните, които са обожавали Брахма!!
гр.βόρεια- Север


В началото на Сътворяването Северът е бил Изтокът, а Югът е бил Западът. (Известно от Шри Янтра, копирана после от Халдейската Ка.Ба.Ла("дух-душа-материя"). При всяко копие и взаимстване от следващите цивилизации, то се появяват неточности и изопачение, така например: "троичното устройство на Човекът" НЕ Е "душа-дух-тяло", а е "ДУША-УМ- ТЯЛО"(описано кристално-ясно в  Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам).

Брахма е "северният вятър"(Брахма лока) над "северният огън" (Вишну-лока, Дхрува, Полярната звезда),  гледан от Средната Земя- Бху. (виж ВЕДАическа космогония)
"АРйан" означва БЛАГО-РОДЕН. Дева, богоподобен, слязъл на Средната Земя(Бху) не да я изплозва и експлоатора, а - да я О-БЛАГО-РОДИ. Показва посоката на движение от А(Aquarius) към R(Raj Leo). На Средната Земя това е от северният полюс!! 

Брахма е гуна-аватар за РАДЖ(страстта, материалната енергия) и съответно има червена покривка. Вътрешността му е бяла.

Брахма е единственият дев, който не носи оръжие в ръка(както Водолейят е миролюбив и хуманен), но Брахма има най-силното оръжие в материалният космос(след чакра на Вишну)-БРАХМА-АСТРА(брахмастра, оръжие на базата на мантра, имащ по-голям ефент от атомно оръжие).  Поради това: Брахма е известен и като БА.ЛА(СИЛА). В действителност тази сила е за владеене на материалният космос, като най-голямаката потенция има и Кришна-КА. В действиетелност, в Халдейската КА.БА.ЛА е указана тази потенция на Кришна, само, че в безличностен план.
Халдейците и Египтяните наследяват това езотерично Знание от Шумерите, които са в непосредствена взаимстваща връзка с ВЕДАическото Знание, само, че С УПАДНАЛ ЗНАК(използват го за потъване в материята, а не за изплуване от нея). Шумерскитете "богове" са упаднали, разбунтувани ВЕДАически деви!! ("Баал-бек" е космодрумът на тези анунаки/ану-наги или библейаски "нефилими"- силата(баала) на Брахма, но злоупотребена!!)

В действителност, т.нар. БЯЛА РАСА е обожавала именно Брахма. Думата "бяло"(бело) в Славянските езици идва да окаже цвят, но смислово на Санскрит значи СИЛА
Bal(ba'al-am) на Санскрит, a прилагателното "силен" е  bel.  ( от прото-Индо-Ирански).
В Семитският Иврит и Библията Ба'ал се появява чрез Прото-Семитските Месопотамски езици-Шумерски, Халдейски, както и чрез Египетската цивилизация, само, че значението е изопачено в съответствие с извънкласовият характер на децата на А-Брахам(А-Брахма, Не-Брахма).

В юдейската библия се споменава за Валаам(Балаам) като "чародей"  в град Фатур на Ефрат и "лъжлив пророк", който не умрял "както умират праведните" (Чис. 22, 25, 31), вкарва израилтяните в идолопоклонство(всеизвестно е, че Абрахамските религии се кланят на безличности и безформени духове от ТАМАС гуна.  ( Виж. публикация Видове Вяра )
По-късно, след като юдеите разпъват гуруто си аватар Христос Галилейски, пишат една "чудна книга" - "Талмуд"( идещо етимологично от "Таал мудра" -  букв.:"Учението-инструкции") и я засекретяват още повече от Старият си завет - "Танах" от окото на неюдеи. Там, освен бръщолевения си на болни злобни мозъци по адрес на неюдеите, е засегната ЛИЧНОСТТА на Христос Галилейски, като го наричат с името "Валаам"(Балаам).
В българският език, под влияние на еврейското духовно робство, идещо от фалшивото Римско Християнство след 3 век след Хр. , се е наложила думата "балама" или "балам-ур", като синоним на "глупак", "наивник". Причината е , че юдеите прокарват тезата си за "богохулство" като "чародейство" и "идолопоклонничество", поради причина, за която стана дума вече по-горе.
Христос е вършил чудеса, използвайки силата на магия("баал"), и същевренно е бил в плът и кръв, провъзгласявайки се за "Син на Богът". Това е в пълно несъответствие на юдейските понятия за "Бог"!
Както винаги, Северняците си имат проблеми с демоните от Югът. Това не е подминало и територията на Ханаан(Лат. "Палестина", букв. "Земя на пастири"). Северно-семитските племена там са били угарити, ханаанци и арамейци на територията на Галилея. Южната част са били нагите юдеи. Северната част е боготворяла Баал("дух на Брахма"), а южната - Яху, йеШуа, й'Шва("дух на Шива"). Северните семити са наследили Баал от Акадският "Белу", който е взаимстван от ВЕДАическият еквивалент на ИндРа или Брахма през Персия. (Христос Галилейски е говорел на Арамейски, който е диалект на Фарси(Персийския), примерно "Баща" е "Абба" и "Падер", от Санскр.-"Баба" или "Пита". От второто е произлязла думата за "Баща" в Европейските езици .)
Територията на днешна Палестина е била територия на обожатели на Брахма, също преди юдеите от югът и Африканският паднал дух "ЯО"(Ях, Йах, йеШуа, йеШ'ва), копие на Рудра на Шива, вероятно наследен от Лемурия(Кумари-Кандам) от епохата на Рамайана, да я атакуват варварски от юг и да избиват поголовно населението от отроче до старец, и да плячкосват имуществото им, унищожават реликвите за култът им.
Палестина- Palaestina е Латинско наименование със Санскритски произход "БААЛ-е-СТАН"("Място на Ба'ал(Aл), Бел(Ел)"). Северо-семитските народи на Арамейци, Угарийци са взаимствали за името за "Бог" от Акадийците като "Илум", а те са взаимствали от ВЕДАическитото име за Брахма - "Баал". Това обяснява защо "ел"="ил"="ал" по тези земи, като пълен определителен мъжки член в лингвистиката.
Тези южни семити плячкосват Баал-Ел-стан и култът към Богът Ел, като го слагат за "префикс"-представка за своят паднал дух "Йах" : "Ел(Бел) Йах", "Ал(Баал) Йах", "Ил Йах-"Ilijah"(Англ. Илйаджа, Илийа)
Сходството на тези Северо-Семитски(Арамейски, Угарийски) думи за "Бог" с Индо-Европейските/АРйански- Латински и Еллински(Ел лада-Ελλάδα) за "oсветен"-illuminatus и "Слънце"-Hellios-Елиос, ήλιος-Илиос, "електрон"-ηλεκτρόνιο-"блестящ" идва с Общият ВЕДАически Санскрит с Баал/Ваал/Бел/Ел!"Бала" е прозвище за белият брат на КришнаБАЛА-РАМА(БАЛА-ДЕВА), физически по-възрастен брат, но първата експанзия на Кришна.
Иде реч за инкарнация на Брахма.

The Bhagavata Purana describes Krishna as the original Supreme Personality of Godhead from whom everything else emanates. As part of this divine 'emanation', Krishna's very first expansion is Balarama, and from Balarama all other incarnations of God then appear. Of the three transcendental elements described in Sanskrit as sat, cit and ananda (eternity, knowledge and bliss), Balarama is in charge of eternity and knowledge. Hence he is worshipped as the supreme teacher or Adi-guru("first guru").При появяване на Богът "Нара-Йана"(Вишну, Кришна), винаги с него неотлъчно е Нара(Санскр. "Човек"). Силата на Богът се изявава в матер. свят чрез "Баал"(Санскр. "бал" -"сила", а "бел"- "силен"), Първата Му експанзия- Нара, Брахма, Баларама, Баладева, Арджуна- асоциация с "бяло и силно"!

На картинката виждаме Вишну(Нара-йана),
Нара(Баал, Баладева, Баларама, Лакшман, Арджуна)
и Лаксми/Сарасвати-бяла в/у розов лотус.
Лотуса(падма) е символ на раджа-гуна
както и на проявената ПраКрити.
Раковината"панчаджани"-pāñcajany
(която държи Вишну
е символ на латентната матрица
-"U-Terra", Uterus(Utara, "север" на санскрит).
В раковината се прибират махат-татва и дживите
  за "Нощта на Брахма" ,когато 
дживите не са постигнали
Вайакунтха или Вринадвана.

 Вишну и Лаксми държат 
жезъл("васу"-атрибут, ценност), 
символ на царствеността.

Съществуват 2 пътя:

1)  ДЕСЕН- деволюция на девите(отдясно на Вишну)
2) ЛЯВ- еволюция на дживите(от ляво на Лаксми)
И от двете им страни 
първи винаги е БААЛ(санскр. 'бял', 'сила')
---в дясно от Вишну, като
 а) Баал(Бала-дева), отдясно на Вишну
е нарамил лък със стрели(символ на изпълнителната власт)
Това е първата експанзия на Вишну 
при деволюцията(поява на девите и техния упадък).
Отдясно на Баал- 4-мата Кумари("девсвениците")
---в ляво от Лаксми, като
б) Баал(Брахма), въпреки, че има атрибутите на сина 
си Шива(полумесът в кока му коса и еленовата кожа).
От ляво на Брахма са "простосмъртните" дживи
в случая - "сиддхи"("достигнали съвършенство").

Лебеда(хамса) е симл на джива-атма(както лотуса(падма).

И двете са във водата, 
но само на повърхността й, така както джива
е в матер. свят(космос), но не се смесва с него.
Лебеда е северна птица вахана(возило/vehicle)
 на Брахма и на конзорта и Сарасвати.
Белият ням лебед е символ на чистотата 
и непорочността на джива-атма.
Лебедът винаги живее по двойки. 
Придружителят на хамса е Парама-хамса(в небето/въздуха),
така както джива атма е придружена от Парам-атма.

Всички са разположени около езерце сладководна вода(на Брахма)

с формата на 4-ъгълник(квадрат). 4 е числото на Брахма(Уран).

Сиддхите гледат към 4-мата Кумари през водата.

(от ляво-надясно/по час.стрелка).
 За това те са "абиру/апиру(хабиру)"- "ап/аб/ав"/- вода
буквално "пресичащи водата/реката".
Обратното движение: от дясно-на ляво
(обр. на час. стрелка) се нарича АВАТАР
Буквално- "който се спуска надолу"*по реката/водата-"ава").
Всички деви, с изкл. Нара и Нараяна, 
имат т.нар. КУМБХА(ДЕЛВА) С ВОДА.Баала е неподправената сила на Богът, един от 6-те негови съвършенства. Скалата за мерене вълнението на морето- "бал" и науката "балистика" иде от тук. "Ба-ла"("душа-материя").

"Бал-Гопал" се нарича Кришна във възрастта си между 1 и 10 години, когато е извършил Своята "Бал-лила" на Махан-кор(Космически шегобиец, като исктински аватар на Вишну, тъй като Вишну е девът на хУ-мор-ът.(хуморът може да те убие!!)
Санскр. "Бала" - Рус. "Баловаться" (т.е. "Вести себя, как ребенок" - Бълг. "Държа се като дете")
Санскр. "Балатва" (детство) - - Рус. "Баловство" - Бълг. "Палавост"(иде от "паля се")
Кришна носи червени дрехи само до 7 годишната си възраст. 
Въпреки, че след 16 до 125 си годишна възраст Кришна е изглеждал само като 16 годишен,
 носи само жълти дрехи-дрехите на югът, царят на Югът и ваиша-кастата(пастирите)
Всъщност "Крсна" иде от "Красна"("червен", "красив").
Червеният цвят е символ на материалната енергия(Майа).
Недопустимо  за осъзнатата душа е след 
7-годишна(Муладхара*-чакра на Брахма) възраст да се носи червен цвят!!
Рисуване на йеШива-Назореят("Кристос Галилейски") 
в червени одежди е признак на
фарисейско невежество)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*"млад" (Санскр. "мула"मूल-"корен")

Една от етимологията на "КРСНА" НЕ е "черен", 
а именно "ЧЕРВЕН"- КРАСНА(Слав. "червен", "хубав")
Славянските езици(особено Руският!!) е най-близо до Ведически Санскрит от Индо-Европейските езици.
"Ру" на Санскрит значи "светлина", но "червена светлина".
("ал-ен", "бал-ен", "ау-ру", "о-ру")
Става дума за първите 7 години-Мулд(хара)-чакра на Брахма.  
Санскр. "мулд"- "корен", "млад".
БААЛ значи "силен". Асоциира се с Арйаните, Брахма и най-ранното детство.
За това Овен и Водолей се считат за "деца на зоо-диакът",
само, че Овен(Агни) на МИРажът, а Водолей(Брахма)-на ВИРАжът.
Agni is the eldest son of Brahma. In Visnu Purana, Agni (Abhimani) 
the fire god is said to have sprung from the mouth of 
the Virat purusha, the Cosmic Man. His wife is Svaha. Източник-ТУК


В Индо-Европейските езици "Красна" и "Вишну "са имено свързани през ВИШНЕВИЯТ ЦВЯТ.
На Немски "вишна" е Kirsche,  "църква" е  "Kirche.


"Вишна"- Арменски: "bal"-բալ, Грузински:"alublis" ალუბლის, , Кор.: "beojnamu" 벚나무
Дат./ Нор.:"киршебар"-kirsebær, Исл: "кирсубер"- kirsuber, Ест:- "кирс"-kirss, Латв.:"кирсис"- ķirsis
Хол:- "керс"-kers, Швед.: "коршбар"-körsbär, Уел:-"кейриос"-ceirios
Фин:- "кирсика"-kirsikka, Тур:- "кираз"-kiraz,
Гр.: "кераси"-κεράσι, Араб "керас" -الكرز. Лат:- "черасис"-cerasis
Унг.- "черезне"-cseresznye, Словен.: "чешня"-češnja, Словаш- "черешня"-čerešňa
Фр.: "серис"-cerise, Порт.:"сирежа"-cereja, Исп: "сереса"-cereza, Ирл.: "силин"-silín, 
Тагалог:- "сереса"-seresa
Рум. : "чиреш"-cireş
Бенг., Хинд: Cēri-"чЕри-চেরি/चेरी", Япон. Cherī-"черИ"- チェリー
Тамил- "Oru vakai civanta paḻam"
------------------------
Основните корени на всички езици са "кер/кир", "сер/сир" и "чер/чир".
Изниква въпросът дали "чер" е корен на "черен" или "черВен"?....


В следните Славянски езици "вишня" е "ВИШНЯ
и решава въпросът за "ЧЕР-ВИШНЯ"(ЧЕРВЕНИЯТ СВЯТ):
Рус./Укр. : "вишня",  Пол.: "вишня"-wiśnia, Мак. :"вишни", Лит.: "вишнйу"-vyšnių
Докато "бала" е силата на Богът с матрицата, изявена чрез Брахма или аватарите на Кришна, презентиращи, Неговата първа експанзия в матрицата, то -
"ЦЯЛАТА СИЛА" на Богът "Бага-ван", вкл. и бала,  се нарича "вирйа" (Eng."virile", "virtue"), идещо от "вир" или Ви-радж"- Враджа-бху(от тук Сканд. "Vi-king" или "Ваал-хала", "Баал-кхала") (виж публикацията Сат кона) .
Тилите "Боляр"(Богяр,  βογιάρος /Войар-ос) и "Бага-тур" (" Бог на Едрият рогат добитък- 'тур' ") са асоциирани със Санскр. "Бхага-ван"(Бог).
"Бой-ар" е титла за  княз т.е.-"малък Бог/цар".дало е наименованието на туранското "бей".
В Англ. "boy" има еквивалентнo значение на Лат. "pupus"-"малък баща- Papa".
Брахма(както и целият ВЕДАически пан-теон) не са "индийски божества"!! За пример- храмове на Брахма в  днешна Индия има не-повече от 5-10 на фонът на хилядите храмове на Шива и Майа(Кали).

Брахма е описан на вахана(возило, vehicle)- ЛЕБЕДЪТ ХАМСА(ХАНСА)! Лебеди в днешна Индия НЯМА!!  Лебедите обичат студени и кристално-чисти води, характерни за Северо-Западна Европа!! Лебедите присъстват във фолклорът на АРйанските Нордически народи- Сакс-Готи и Славяни. В действителност, думата "гъска" на немски е Gans( а на Скандинавските езици е "гаас"-"gås" , а често срещано име е Hans, a на руски- "гусь".
Думата "лебед"(swan, schwan),   a Швеция идва от SVEN(ska)-  шведското SVAN за лебед.. Думата 'звук', sound  в латинският 'sonos' идва от swen -пея- sing,  "swan-song" ("last song").

"парама-хамса" - последна степен на санйаси-брахмана, когато освободената душа се премества от Брахма-лока в Духовното Небе- Ваикунтха. (виж ВЕДАическа Космогония)

Защо е важна Швеция, която споменах в контекст?.. Южната част на Швеция, Дания и крайбрежните региони на южна Норвегия са регионите на т.нар. "Прото-Готхи" или "Прото-Сакси" за най-чист, оригинален от групата на Германските езици. Те са важни за АРйанската група, като "основа" на мутациите в последствие.
Думата "Бог" на Български и Славянските езици идва от "Бхага-ван" а групата на Германските езици  God, Gott, Gud идва от "гутан" Goth-ска дума ǥuđan.
Goth(Гот) идва от Прото-Германската дума geutan,  означава  "изливам". Water-pourer- Aquarius. И наистина- Швеция и Русия са под знакът на Водолеят !

4, числото на Брахма е модификация на знакът "+" или - Кръста.
Хаплогрупите в  Европа
Про-европейците - I.
Албания(Алб) и Белгия(Бал).
След Великото Заледяване на Хиперборея миграцията
е следвала през Скандинавия към Югоизточна Европа.
Може би за това някои "про-българисти" изпадат в екстаз, че "българите са най-древните"!?....
Г.С. Раковски говори в трудовете си за "Велика Скандинавия".

Името на Белгия има за етимологичен корен Бел("бял", "силен"), Belgarum.
Βελγιος=Βολγιος, bel-gaul, gaul=ghal-gelh-gala(γαλα=мляко). Κελτοι=Γαλατα(Galatai)=Galata=Galia
Според Г.С. Раковски в книгата си "Българите древле носили и името Кимбри или Кимери"
"Болг" и "Брем(Брахм)" са били български царе от Северното Черноморие, които са мигрирали от Азия и са се заселили в Тракия и земите в Европа до Ирландия, като в Белгия и Дания са били основните им популации.

Анаграма на Бял(бал) е Келтското "Алб". Гръцката дума за Британия е "Албион"-Ἀλβίων, тъй като са виждали белите скали при подходът към Островът.(оттук- "Алпи" - "Белите скали", Latin albus- оттук "алб-инос", алб-атрос, т.нат.).
Белите скали при Дувър(Dover)
... и доста по на север......
"Over the hills and far away"......
п-в Ютландия (Кимбрия)

"Яриански* стари книги до 1771 г. не са били познати в Европа и европейски учен свят до него време не знаел о ним  и о Зарату(Заратустра със Зенда Веста) повеч нещо освен разсеяно тук-там тъмно и изкривено забележвание в стари еленски книги. Еврейски книги до християнски век и много еще после били са тайни и непознати другим народъм. Того ради повестност тях народ нама никаква основна истина, според днешни открития; една е смесена с басни, а друга с чудеса и извънестествени мечтайни работи."
"Българите древле носили и името кимбри или кимерии", 1865,  Г.С.Раковски
----
*В страобългарски "яре" е малко козле, което е по високите бели планини, а ягне е  малко агънце по ливадите. Първата дума иде от Арий(бял, благороден, млечен), а втората от Агни-богът на огънят и най-низш дев. Раковски доказва, че от Яри(Ари) в Българският език е производна думата "ярка",  и "зора" от Зара.


В Швеция, в гориста местност в покрайнините на Стокхолм- Korsnäs Gård, в храмов комплекс, е печатана оригиналната версия на "Бхагавад Гита, каквато е" на издателството на ИСКОН- "ВВТ" на Български език(аз съм бил там физически).    http://www.krishna.se/

Вода, Лотус(падма), Свещени писания(Шастри) и Благословия !
Брахма, именно защото е Първият дев, е Единствен от последвалите
 в деволюцията, който НЕ носи оръжие. Неговото оръжие е МАНТРА
"Баалтийско море" има за корен Сакс-Готската дума "BALZ", Келтската BALT, Латинската- BALTEUS, имащи корен САНСКРИТСКОТО съществително "БА'АЛ"-"СИЛА". Трансформацията на същиествителното до Ислансдското BELTI  и Англо-санскоснкто BELT става по-късно и оттам съвременните етимолози заключват, че Балтийско море има за корен "колан"-"BELT". Всъшност Арйанските съответки в отделните Арйански езици СЛЕДВАТ МОДИФИКАЦИЯТА и ВАРИАЦИЯТА на Санскритът. На Санск.ит прилагателното за  съществителното "Бал"("сила") е-  "Бел"("силен").
В гръцката версия на Уики дават препратка към "бяло-то" за етимология на "Балтийско". Μια άλλη προτεινόμενη καταγωγή από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα *bhel (που σημαίνει λευκό, λαμπερό), μοιάζει υποθετική και θεωρητική. 
Брахма е абсолютно асоцииран към БЯЛОТО, СИЛНОТО и СЕВЕРЪТ(+Изтокът)!

"Брахма" е асоциирано с думата "ОГЪН" на Сакс-Готските езици: "brand"(Шведски и Датски), "brann"(Норвежки), на Немски "горя' е "brennen".  Страст на най-висше сътворително ниво в материалният Космос.


Корена на думата "Брах-ман"("разширяващ се, дишащ човек") е "брих", което пък идва от "прих". 

"Брих" е "разширявам се"(типично за Юпитер и Стрелецът- Индра от Веда), но то идва от "прих"/ Гр. "пнео"(πνέω), което ще рече "дишам", което е сигнификатор за Брахма от Веда-анта- Водолея. Прочие, Брахма е бъркан с Индра за "Дъждоносеца", тъй като пускал и понякога някоя огнена мълния... Но Водата иде от по-високо от райха на Индра-"Сварга" - от на Брахма(Брахма-лока). "Брих" е корен и на "Брихас-пати"(Юпитер).

"Дишам"(пран) идва от "прих"/"брах". Eng. breathе/breath, Ger. Atem- иде от друг санскр. синоним на Брахман-Атман). Ned.-аdem(библ. "Адам").  "Атма"-душа. Атман(синоним на Брахман) е "Вселенската душа".

"Пран(а)" иде от "брах/бран"("дишам/горя", Ger. Brand) и брих/прих.
"Пран(а)йама"- "Дишане контролирано"

"Прана" е най-чистия("горен") въздух- озон от йоно-сферата.

Брахма е първата джива-атма(жива). Който излива "Водата"(космическото пространство), като започнем от горния "е-тер"(air-terre), минем се през прана и въз-духа(има 5 вида "въздух"), та се слезе до водата и леда).

Брахма е наречен "Ану"(Небе), синоним на "джива-атма". Оттук=>"ану(небе)на-ки"(наги). "Нага"("змия", "гол") е свързано с "Ки"("земя")


Западните Норди- "Сакс-Готите" и Източните Норди- Славяните са пишели на САКРАЛНО РУНИЧЕСКО писмо, което е всъщност част от ВЕДАическият СансКрит( букв. "симетрично построен" ), даден от Сарасвати, съпругата на Брахма.
Нордическите персонажи като "Один"(архетип Козирог и Сатурн) и "Тор-Перун"(архетип Стрелец и Юпитер) са всъщност създадените от Брахма -Шива-Рудра и Индра.
И тука BAL се превръща във "VAL"( valhalla ), "място за клане, кланница".

кликни върху картинката да прочетеш сканираният текст от Шримад Бхагаватам

"Скъпо дете, сега може да приемеш всички имена и места, отредени за тебе и съпругата ти. И понеже вече си Един(Адин, Один) от господарите на живите същества, трябва да увеличиш многократно броят на населението."

Могъщият Рудра, чито тяло бе червено-синьо на цвят, създаде много потомци, които по външност, сила и по необуздан нрав приличаха изцяло на него.

Синовете и внуците, създадени от Рудра бяха безброй и като се събраха заедно, те се опитаха да погълнат вселената. Когато видя това Брахма, силно се разтревожи.

Ш.Б. Текст 14 -16
~~~~~~~~~

Прототип на Готическият Тор е ВЕДАическият ИндРа. Той е и модел за Славянският Перун, Еллинският Зевс(иде от "Деус"), римският IU-Piter("IU-Pita"- Слънчевият Отец, прозвище за Вишну), Келтският Таран, Туркският/Туранският Тенгри. Поради това, че е дев на дъждовете и бурите, често са го бъркали с Водолейският архетип Брахма. Но Брахма е миролюбив и няма оръжието на гръмотевицата на ИндРа -ЧУКЪТ Вайра/Ваджра. Поради близостта си със архетипа на Скорпион(Шива-линга), ИндРа-архетипният Стрелец, често изискващ кървави и животински жертвопринушения за плодородие, често са го бъркали с рудрите на Овен- Агни, Кали и Йама.

Първата от 4-те ВЕДИ се казва "Риг" и касае могъществото и върховенството на ИндРа, като раудра. Това е производна, по-нисша страст(раджа, райа) на тази на Брахма, така както деволюционно Стрелец е наследил Водолей на по-ниско ниво. "Пълната картинка" се вижда в 5-та ВЕДA-Пураните и Упанишадите, извесни като "ВЕДАанта"('края на ВЕДИте', "анта"=end)

Всъщност, думата "радж" се произнася на Санскрит с меко "дж", почти като "й". За това в Славянските езици Райа на Перун/ИндРа-Сварог/Сварга(на Стрелец архетип) е всъщност по-низша форма на Брахма-лока(Водолей архетип).

Raj(Санскр.), Rex(Латин.), Rig(Келт.).  На Келтски "риг"
 е "цар" и "богат". На Немски das Reich-"царство" и reich-"богат".


Това е протоипа не само на Брахма, но и на Паисий Хилендарски: 

Белобог или Бог Род от слаянската митология - Създател на Словото и Вселената

"В началото бе Словото" се отнася именно за Род Белобога! 

Пише с перо от лебед(някой го наричат "паче перо"), но лебедът е прототип на патицата!
 • РОССИЯ = РОСА = "РАСА"
 • МОСКВА = МОСК = МОЗГ(МОЗГА,МЪЗГА)="МОКША"
 • АРЙА = АРК-ТИКА("АР"-ЗЕМЯ)
 • "РУ"- "СВЕТЛИНА"


Русия е територията на оригиналните ведически АРйани.
Етимологията на думата "РУСИЯ" и "МОСКВА" е "СОК"(раса=мозга)
е асоциирана с "ВЛАГА"(което е ОСВОБОЖДЕНИТО "МОКША").
Източници: ТУК и ТУК.
(дори евреите са копирали за своята "библия" персонажа Мойсей/Мосес,
букв. "извлечен от вода", "влажен", "мокър";)
Обърнете внимание на формата кубетата на храмовете и короните на девиците.
Купола е короната на храма(църквата).
Пугача, Погача, Багача, Богача, Богата, Бога, Бага, Бхагавана, Бхагават, Богат
арйо-славянска девченка

Rus' (Slavic: Русь, Swedish: Ros, Greek: Ῥῶς), най-многобройното Славянско племе има за етимологичен корен ros, rod, rot - червен. Русите са викинги(Væringjar), мигрирали от Скандинавия-Roden (roðer, "rowing")  на Изток. Скандинавците са ги наричали roðer,  riggers(seafares). Датският учен TE Karsten посочва, че на територията в момента заемаща областта на Uppland, Södermanland и East Gotland (Източен Готланд), Швеция,  в древни времена е известна като Rođer или rođin. Thomsen съответно подсказва, че Rođer вероятно, идва от rođsmenn или rođskarlar, което означава, мореплаватели или гребци. Проф. Георгий Владимирович Вернадский предлага деривация от Roxolani или от Арийски план ronsa (влага, вода, роса). (Росс-ия/Расс-ия).
"Раса" на санскрит значи точно "роса"(при келтите-ирландци "Tullamore Dew", Tula, свещеното растение на Радха- "Туласи"/Вринда или "босилек"-базили, васили).
Ведическа Русь
Русите са Славянски Викинги - Рьодери("гребци")
Варяги, Varangians(санскр."вар", "Варуна"- "вода"


Погледнете името "Донецк -Донетск"... Вижте как се образува! Корена е р. Дон.
Вижте после "Гданск". Коренът е р. Гдиня.
Нека да се качим по-на север - Скандинавия. "Свенск" значи "шведски" на самия шведски. "Данск" значи "датски" на самия датски!
"Норск" значи "норвежки" на самия норвежки!!

В българския език имаме абсолютно същото, едно от правилата образуване на прилагателни.

Излиза, че "далечна" България е родствена със Скандинавия и Русия. Самата дума "русский" дава същата препратка.
В славянските езици падежите са към на-ставките, за разлика от германските в пред-ставките.
Излиза, че Скандинавия е "славянска". Не е трудно да се проследи по култа към БААЛ(БЕЛ) от БАЛ-КАНИТЕ до БАЛ-ТИКА през. "Белое море". 
Във Ведическия санскрит падежите са също върху на-ставките : "прасад"- "прасад-ам".

"Въз-кресението" е било познато на арйаните
преди библейските сказки за Средиземноморието, преди 2 хилядолетия.
"Инглизма" е старата руска вяра, известна като право-славие,
което бива подменено с византийско-ромейски  библейски ортодокс
за русите през Киев около 1000 г сл. Христа

Епифиза("3-то око"), Шишарка, Pine-cone/pineal gland
Обърнете внимание на формите, с които се правят асоциациите.

Епифизата изработва серотонин, който се превръща в мелатонин
Продукцията на мелатонин се стимулира от тъмнината и се потиска от светлина
"Внимавайте светлината във вас да не е тъмнина".
Мелатонинът е антигонадотропен хормон - потиска половото развитие
Серотонина е известен, като хормон на щастието.
Епифизата е 6-та чакра е "огледална'(спрямо "огледалото"- 4-та "анахата")
 на 2-ра-секретната, на размножаването.
При хипофункция на жлезата в детска възраст настъпва преждевременен пубертет – pubertas precox..


Епифизата поддържа съзнанието на душата по време на т.нар. "Нощи на Брахма", 
които са се появили в сверените ширини("Бели нощи"/"Черни дни").

Арк-Ландия
Хиперборейците(Аркт-ландците) са били светлооки
Местность Свага заселили голубоглазые Святорусы.
Местность х'Арра заселили зеленоглазые х'Арийцы.
Местность Раи заселили первоприбывшие се-реброглазые (сероглазые) Да'Арийцы.
Местность Туле заселили огнеглазые (кареглазые) Расены.

Таким образом, заселение Северного материка Даарии Родами белых людей состоялось многие сотни тысяч лет назад. Эти Рода мало чем отличались друг от друга, таким образом на Земле образовалась Великая РАСА (Роды Асов Страны Асов). Поэтому понятие РАСА имеет отношение только к белым людям.Hyper-Borea(Arc-land)
Хипер-борея(отвъд северния вятър "Борей") или Аркландия
/средновековна карта, показваща наличие на древни земи/
За разлика от масонската "теософия" на Е. Блаватка" и "антропософия" на Р. Щайнер,
ВЕДА не приема "еволюция на векове и раси", а обратния процес-ДЕВОЛЮЦИЯ.
Първия човек е бил БЯЛ, светлоок и гигант. 
Последния човек в кали-йуга ще бъде тъменокож, тъмноок и джудже.


HyperBorea- Утама Уттар (Ultimate U-terra/ Крайния Север).
"Уттар" на санскрит е и "север" и "утроба"

от полезния ИНФРА-червен към вредния УЛТА-виолетов

В старо-славянския език е имало такъв израз 
"Я иду у ин-де"("Отивам надалеко", "по друг път")
"Индия" е било събирателно понятие за 
"далечна страна от Родината", така както 
Баалхария(Б'харат) е нарицателно за "бяла, планинска страна".


Шотланския изследовател Родерик Мурчисон за Россия:

«Даже если Россия расширяет свои владения за счёт сопредельных коло­ний, в отличие от остальных колониальных держав она отдаёт этим своим ново — приспособретениям больше, чем берёт от них. И не потому, что ею движет некая филантро­пия или что-то в этом роде. Изначальные устремления всех империй мало разнят­ся, нотам, где появляется русский человек, всё чудесным образом получает совсем иное направление. Выработанные у восточных славян ещё с дохристианских вре­мён нравственные нормы не позволяют русскому человеку насиловать чужую со­весть и посягать на имущество, ему по праву не принадлежащее. Чаще из кореня­щегося в нем неистребимого чувства сострадания он готов отдать с себя после­днюю рубашку, чем у кого-то её отнять. Поэтому, каким бы ни было победоносным русское.оружие, в чисто меркантильном плане Россия всегда остаётся в проигры­ше. Побеждённые же ею или взятые под защиту в конечном итоге обычно выигры­вают, сохраняя в неприкосновенности свой образ жизни и духовные институты, вопреки их явной недостаточности для прогресса, в чём легко убеждаешься, познако­мившись с ними более-менее основательно, приумножая своё материальное дос­тояние и существенно продвигаясь по пути цивилизации. Показательны примеры тому хотя бы Эстландия и Кавказ, в продолжение веков презираемые и насилуемые своими соседями, но занявшие почётное место среди народов и достигших несрав­нимого с прежним благосостояния под покровительством России, между тем как от приобретения Эстландии и Кавказа положение русского народа, то есть коренного населения метрополии, не улучшилось нисколько. Последнее нам кажется пара­доксом, но такова реальность, первопричины которой кроются, несомненно, в осо­бенностях русской морали».

Хиперборея  и залежите от газови полета на природен газ в Русия
Газовите находища са на места, където е имало цивилизация при разлагане на  маса органична материя.
Приро́дный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли
при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород.

Разселението на бялата раса

Пост-миграция на бялата раса
(на тази карта се вижда, че дори и ТРАКИТЕ
смятани за  "изконното население на България", 
съобразна "автохтонната теория")

Дори древните прото-траки са мигранти от Хиперборея, която
е в Азия, но не стига само до Степите или тайгата , но - до Полярния кръг.

Тракийският език е по-близък до днешните Арменски и Гръцки и
 по-далечен до групата на славянските езици.

My theory is that Thracian, Phrygian, Luwian, Armenian, Greek, Pisidian, Carian etc had a common language background as a group but when the first indoeuropean migration started they separated because of different routes. For example, the people who came to be the Thracians moved north and then south to the balkans, while Luwians moved south west. The northern movement of the Thracians could have resulted a contact with baltic tribes that left their imprints on the language. 
Thracian has some words that remind of slavic but the grammar for example is closer to Greek and Phrygian. The possesive forms are very close. 
Sometime between 3500 BC and 2500 BC, the Indo-Europeans began to fan out across Europe and Asia, in search of new pastures and hunting grounds, and their languages developed - and diverged - in isolation. By around 1000 BC, the original Indo-European language had split into a dozen or more major language groups or families, the main groups being:
 • Hellenic
 • Italic
 • Indo-Iranian
 • Celtic
 • Germanic
 • Armenian
 • Balto-Slavic
 • Albanian

In addition, several more groups (including Anatolian, Tocharian, Phrygian, Thracian, Illyrian, etc) have since died out completely, and yet others may have existed which have not even left a trace.Извод: ЕВРОПЕЙЦИТЕ(БЯЛАТА РАСА) 
ИДВА ОТ ПОЛЯРНА АЗИЯ!!

Дхрува махарадж, обожател на Вишну,
медитиращ в тапаса(покаяние) в асана(поза), указваща 
Дхрува-накшетра(Полярната звезда) нагоре с ръце и
и Уттама Утар(Северния полюс)с крак.
Бащата на Дхрува махарадж се нарича Уттана-пада Uttānapāda( санскр."Изправен крак"), явяващ се също звезда от съзвездието "Малка мечка". Дядото на Дхрува се нарича Вира Vīra.
"Вира" значи "вдигай нагоре" в разговорния език.
*виж публ. Ведантическа космогония


Родината на Ведите: Русия. 
Родината на Бялата Раса, Слънчевите Азове("Ра-Аса"): полярната част Русия в Азия
(Аз/Ас, Ас-ове, Аз-ия, Аз-имут, Ас-цендент, имената Ас-ен, Ас-я);
Специално обръщам внимание на българските "тракиолози", че траките са дошли от ПриБалтика, след Последното Заледяване, не по-рано от преди около 10,000 години.


Праисторическите животни като мамут(северен слон) и динозавър(змей-"кашчей").
Хиперборея, Златния Век, Царството на Славяните
"Славя" иде от "Слово"(Vaac, прозвище за Sarasvati). 
Германо-латините са го трансформирали в "Slave"(Sklav)
Слово, таким образом словѣне — это «люди, говорящие „по-нашему“», 
в отличие от немцев — «немых», то есть «не владеющих нашим языком», «чужих»,
ХиперБорея, Златния Век "Сатйа" и безгрешността на девите
Славяните са трансформирани от западните племена,
предали се на Римско-юдейска империя, за "роби"("slave").
Чистотата на руската душа идва НЕ от византийския "ортодокс",
взаимствал опаковката "право-славие",
а - от хиперборейската душа на Утама Утта.

Христос: "К язычникам севера не ходите, 
ибо безгрешны они. 
                                               Они не знают грехов и пороков дома Израилева". 
/Евангелие от Андрея (апокриф) гл.5 ст.1-3/


Христос: "На север не ходете при езичниците, 
защото те са безгрешни. 
                                                 Те не знаят греховете и пороците на Израилевия дом. "
/Евангелие от Андрея (апокрифнo) гл.5 ст.1-3/
"Славяни"- това НЕ е политически термин на Екатерина Велика,
а датира от Ведическа Русь(Древна Русия), чиито корени биват заличавани в резултатна покръстването на славяните с аврамитска библия от Киевска Русь(на които дунавските бугари "са ударили едно рамо" чрез Византийския ортодокс на Римската империя).

Почему звались славяне?
Населяли эту землю те, кто СЛАВИЛИ Богов (вселенскую иерархию) и потому назывались СЛАВЯНАМИ. 
Одним из своих предков они считали Бога солнца (Яро, Ярило) и потому были Яро-СЛАВАМИ!! ;)
Уже известно, что ведическая традиция является общей для Древней Руси и для Древней Индии. Исследователи находят очень много параллелей, очень много интересных вещей в культуре, философии. Но на Руси из этой древневедической…
XN--E1ADCAACUHNUJM.XN--P1AI

Хаплогрупа на Арйаните- Арйаните са Славяните.
Скандинавия и Югоизточна Европа се явяват едно от пра-звената при мигриране на на
АРйаните след голямото Глобалното заледяване. Другото звено е в Индустан и Тибет.
Хаплогрупата "R"на арйаните- ТУК, ТУК-2,
Хаплогрупата на семитите "J" - ТУК.
Хаплогрупата на "E/J" римо-християните ТУК.
Хаплогрупата на ашекенази(+сефаради) "G"- ТУК.
Хаплогрупата на дравидите и циганите "H" - ТУК.
Хаплогрупата на прото-европейците(след Заледяването)- "I".
Хаблогрупата на УГРИТЕ(Урало-Алтайските) племена е "N". ТУК
"Уграउग्र на ведически санскрит значи "ужасен"(слав -"угроза"- "грозен", Eng. ugly).
Угрите, най-вероятно, са наследници на Уйгурската империя на потъналия континент "МУ"
в Пасифика, и са под агидата на Тризъбеца на РУДРА-Шива.
Докато- семито-хамитите от юг на наследници на "Лемурия" в Идийския океан на КАЛИ-ма.
В Европа, като изключим  турците от Алтайците, 3-те уралски("угра")
-племена са фини,естонци и унгарци.
Светлите душИ ги привлича познатото, знанието, разбирането, яснотата,
а тъмните душИ се привличат от непознатото, от мрака и невежеството.


Языковые "совпадения" русского и санскрита: ТУК.

Във Ведическия Санскрит определителните, неопределителните членове и "падежирането" се осъществява към наставката както е в руския и славянските езици(за разлика от германските и романските езикови групи с пре-д-ставки).
Примерно : "прасад"-"прасад-ам"(както се "падижира" мн. ч в руския език).
Във ведическите мантри(химни) обръщенията като "Шивая", "Кришная", дори-Майа(МоЯ- 'моя') са чисти прилагателни в руския език.
Защо Шива, Кришна, Майа, Брахма и т.нат. се "падежират" като прилагателни в женски род с наставка "ая"?... -Защото това са деви, които носят и женска фина енергия и ако са мъже-нямат мъжко окосмяване, символ на упадъка в демоничния свят.
Гуните на материалната природа имат славянски/руски етимологичен произход:
сатва - от "слава", "светла"(слово, знание, светлина)
раджас- райа(рай, наслада на сетивата)
тамас -тама(тъмнота, мрак, невежество)

Вечните два принципа:
Пуруша - от "Първуша"(Първия)
Пра-Крити - (Пра-Създателка, "крита"-create, "кретам")/Парвати("Първата")
"Красна"=Красавец(красен, червен)
Красна е Санат-Кумара

("Истинния Девственик", "Вечно-Младия),
4-тия син на Брахма

Вашият син Кришна(КРАСИВ) се появява като въплъщение във всяка хилядолетие. В миналото Той приемал три различни цвята - бяло(Сатйа-юга),червено(Двапара юга) и жълто(Третйа-юга) - и сега той се е появил вчерникав(индигов, виолетов)(Кали-юга) цвят.
 [В друг Двапара-юга, Той се яви като Господ Рамачандра в цвета на "шука"(зеленикав), папагал. Всички тези превъплъщения вече са събрани в Кришна.]
Прословутия "сан-киртан"  
за възпяване на КРАСНА(Богачий)
е взаимстван от русския фолклор.
Той е базиран на т.нар."CALL-RESPONSE
(солово повикване-хорово отговаряне).

kirtana (Marathiकीर्तनBengaliকীর্তনPunjabiਕੀਰਤਨ Hindi: कीर्तन;Telugu:కీర్తన;Tamil:கீர்த்தனை;Sanskrit 
for "praise; eulogy";[1] [2] also sankirtana[3]
is call-and-response chanting performed in India's bhakti devotional traditions.
"Кир"-тан, определено е свързан етимологически с "кир"/"сир", "сур"/"кур",
ведически корен за "слънце", "връх".
Северный русский народный хор.Russian northern folk chorus. 
Запись 1953г. Record in 1953.
Русская народная песня. "Зелёная рощица"


Думата "русский" има симиларен произход 
на прилагателното за "Россия"- "российский".
То е етимологично свързано
с арйанското/уседнало значение за "светлина" -"ру"
(туранското/номадското е "ур").
Санскр. дума "гу-ру"/
 gu (गु)-ru (रु) значи
"от тъмнина към светлина",

т.е.- "този, който разсейва мрака".

Красна/Крышень и Рада
Най-малкия син на Бог Род с неговата Божествена Спътница

(Младший сын Рода Небесного со своей Божественной спутницей)
Он - Верховная Личность Господа. Человек сотворён по образу и подобию Бога, и личность каждого (его мысленное тело, причинно-кармическое, эмоционально-чувственное и физические тела), в зависимости от явленных чистоты и святости, входит как частичка в Его Вселенскую Личность. Творец любит своих детей, им Он, по своей Великой Милости, всё дал для благополучной, счастливой и радостной жизни в Мире Яви. Великолепие и изобилие природы, совершенные тела! Человеку нужно лишь открыть своё сердце навстречу Божественному потоку Света Жизни, Любви, Красоты - научиться жить в гармонии с идущими рядом другими детьми Господа, стремиться по-настоящему радоваться этому живому Храму и не забывать от души Благодарить и Славить Творца за щедрые небесные и земные дары.
Бог РОД
(еквивалент на Брахма)
Бащата на Красна/Крышень(Красивия/Скрит)

Всеки един упадък от Род се нарича из-род, у-род, ю-род.


Славянското(арйанското) КОЛО(колело)-  оттук=>"КОЛЕ-ДА"

Род — это высший бог у славян, объединяющий в себе все сущее и породивший всю Вселенную и всех богов. По легенде Род был в яйце и когда  оно раскололось он вышел наружу и стал «разворачиваться» творя миры и саму жизнь во всех ее проявлениях. Именно Род посадил Мировое Дерево (скандинавский Игдрасиль?)  — дуб, который своей кроной  проникал в высшие миры, стволом своим был в мире земном, а корнями уходил глубоко в подземный мир.История про яйцо мне напоминает а историю о  Ночи Брамы (Маха Пралайя) в индийской традиции, когда все сущее сжимается в одну точку и по сути бытие исчезает. По истечении определенного времени  начинается  снова День Брамы и из этой точки начинают строится новые миры и зарождаться жизнь.


Слънчев кръст, датиращ от Сатйа-йуга и ХипербореяВ българския език сме наследили от Ведите следните сравнителни определения:"Синя кръв"(царско-благородно потекло),"Свещена крава"(сакрална непрекосновеност), но и "Бяла държава"(като "бели хора"), указващ, че Бялото братство на "социална държава"(общност) за "християнски ценности" за грижа за ближния и слабия, е с родина- Русия и Скандинавия, в последствие- Германия.
флага на Кали-форния.
Червения цвят се свързва с Русия(Ross) и еврейския комунизъм(Rott),
но той е цвета на раджа-гуна и Сътворението-Брахма и Майа(Богинята).
При арйаните червения цвят е свързан с красота и здраве(физ. потентност).

Червения цвят при аврамитите(в частност-евреите) се свързва с цвета на кръвта,
поради примитивното им светоусещане, че "кръвта е живота".
Емблематичния юдейски клан Рот-шилд(който се опитва да управлява и контролира света днес)
има за корен думата "червен"(ашкеназки/немски -Roth, Rott).
Аврамитските религии имат култ към кръвта.
Те, в някаква степен, са асоциирани към "Началото"(Адонай от санскр. "Ади")
 чрез корена на библ. "Адам" и "Едем"- от семитския корен ''ДН". (виж ТУК)


Кръвта е носител на ДНК и разума от горния астрал в долния(Водолея-Брахма към Овен-Агни).
Чернения цвят на потентност се дава от желязото, символ на Овен-Агни, което е сърцевината
на земното ядро-разтопено желязо. За това Майа като "Кали" е вид марсова "амазонка".
Вирусите и паразитите атакуват имунната система на организма, 
като използват чуждата ДНК да живеят,
така както демоните атакуват сърцевината на Земята.
На санскритски "кръв" е "рудрани".


"Красния"(красивия) цвят за белите арио-славяни е "червеното". Това е цвета на ведическия Брахма, на Върховната Богиня- Маха-Лакшми, както и на 2-та раса с произход континента "МУ"в Пасифика. Цветът на Върховния Бог е бял(БелоБог),както и на първата епоха-на арио-славяните от Хиперборея/"Арктида". Концентрацията на разпространение на червения цвят на косата е Ирландия, Скандинавия и ....ПодМосковието.... Червения цвят на косата е мутация на рецесивен белег. Рецесивните белези са характерни за бялата раса, живееща в Крайния Север(Uttama Uttar, "Утар" значи "Север" на санскрит, от където произхожда латинското "Uterus"-"Утроба", което загатва, че Севера(на Евразия) е "Утробата" на Човечеството- царството на девите. 
wink emoticon
 Червения цвят се среща и при "северните евреи"- ашкеназитата(хаплогрупа G)поради смесване на северно-европейците с хазарите. От тук и прословутата фамилия "Roth" при немските евреи("ешкеназими").


Има 11 Рудри(от Овен-1 до Водолей-11), като най-култивираната в йога отношение е 10-та рудра на Козирог. Тя е с изчистени страсти и отречение от света. Тя има син цвят, като Кришна. Кришна казва, че от всички Рудри е Господ Шива(10-та Рудра-Козирог). Брахма(Водолейя) отначало е бил учител на Рудрите от Овен до Козирог. Първата Рудра е Овен. Всъщност, "раудра"(raudra) на Санскрит значи и "червен"(red) и "рева"(roar) .
Етимологията на думата "Сканди-навия" идва от Skaðan( Англ. "SCATHE", Нем. Schaden), което е "опасност", "повреда". Но опасност и повреда не може да има без участието на рудрата(първородният син на Шива, Один за Скандинавия)- Сканда. Сканда е "богът" на войната от ВЕДА(имащ много други имена), асоцииран с Агни, най-низшият дев, девът на огънят. Очевидно, че терминът Скандинавия ен е асоцииран само с повред ана ландшафта на регионът, но и с деволюцията на Брахма до рудрите на Шива. Думата "скандал" е дериватна!
Рудрата(бяс) представлява НЕЗАДОВОЛЕНОСТ. Тя търси изява в материалното творение. В такъв аспкет, такава душа НИКОГА не може да се освободи от самсара - циклите на прераждание в материята.(такава рудра е "горящият храст"- дух Йах, който видял Мойсей в пустинята)...

България (Баал Хара) означава "бялата земя"асоциира се Козирог.
 България и Индия са под Козирог и Сива
.
Русия и Скандинавия са под Водолей и са асоциират с Красна.Славянската дума "Бог" е дала произход на инд. "Бхаг(а)",  лат. Бакх(ус), асоциирана с "Бик"(Bull) и "Бял"(Baal), Vaal/Vol/Bol
Германската дума God(Gott), асоциирана с "Го(Ку)"- "говедо", крава+коза(goat);
Old English cu "cow," from Proto-Germanic *kwon (cognates: Old Frisian ku, Middle Dutch coe, Dutch koe, Old High German kuo, German Kuh, Old Norse kyr, Danish, Swedish ko), earlier *kwom, from PIE *gwou- "cow, ox, bull" (cognates Sanskrit gaus, Greek bous, Latin bov-, Old Irish bo, Latvian guovs, Armenian gaus "cow," Slovak hovado "ox"), perhaps ultimately imitative of lowing (compare Sumerian gu, Chinese ngungo "ox"). In Germanic and Celtic, of females only; in most other languages, of either gender. Other "cow" words sometimes are from roots meaning "horn, horned," such as Lithuanian karve, Old Church Slavonic krava. Compare kine.
Old English god "supreme being, deity; the Christian God; image of a god; godlike person," from Proto-Germanic *guthan (cognates: Old Saxon, Old Frisian, Dutch god, Old High German got, German Gott, Old Norse guð, Gothic guþ), from PIE *ghut-

Думата "управлявам" е сързано с "крава"  "Ку(и)б(в)ера"(гр. кибернетики).
gubernare "to direct, rule, guide, govern" (source also of Spanish gobernar, Italian governare), originally "to steer, to pilot," a nautical borrowing from Greek kybernan"to steer or pilot a ship, direct as a pilot," figuratively "to guide, govern" (the root of cybernetics). The -k- to -g- sound shift is perhaps via the medium of Etruscan. Intransitive sense from 1590s. Related: Governedgoverning.


Противно на общото схващане, думата God(Бог) е асциирана с good(добро) именно чрез go(gaus)-крава, тъй като крава символизира земята в гуната на доброто-"саттва"('святост', истинност).
Белият Бик "Нанди".
"Бял" на Санскр. е "свет":
 Слав.: "светя", "свят", Ger. weiss, whit.


"Ви-Кинг"-ите(Vi-King) са имали култ към Бикът.
В действителност, думата "бик"(bull) е  дериватна на "Ба'ал"(Санскр. "Сила").
Бик- Eng. "bull", Ang.Sax- bule/ bole. Ваишнавският призив "хАри бол!!"("Възпявай имената на Богът хАри"!!) позлва Санскр. дума "бол", която означава "мучене"(на бик). На английски "муча" е "bellow". "Bell" на Санскр. е "силен", производна на съществителното "ba'al"-"сила".
"Тор" означава "Бик". "T.au-rus".
"Bulk" и  "Balk" са абсолютно взаимо-заменяеми и означава СОЛИДНА МАСА(планина, земя).


Брахма е създател на 10 Праджа-пати, прото под-творци. Праджапатите са създали ФОРМИТЕ на живот(8,400,000). Самият живот не е формата, а - душата-джива атма(част от Кришна, подвластна на Кришна), така, че САМИЯТ живот не е нито "създаден", нито ще бъде "унищожен"!!
Брахма е създадетел и на първите мъдреци- "САПТА-риши"(7 мъдреци), които за всяка една от  14 манвантари(калпа- денят на Брахма) са различни.
7-те мъдреци се счита за съзвездието "Голяма Мечка"(URsa Major), докато Полярната звезда,(Дхрува) резиденция на Вишну е Алфа-та на "Mалка Мечка" (URsa Minor)

Според гаудиа-ваишнавизмът, част от който е и ИСКОН на Шрила Прабхупада(наречен "Водолейският гуру"- Aquarian guru, предназначено за Западното полукълбо в кали-йуга, Исус Христос от Галилея е шакти-вешйа аватар(някои йудео-християни Го бъркат с "главатар"-баба-итът "дух Йах"!!) за извънкласови(ракшаси, пишачи, йавани, т.нат.) и упаднали АРйани-Римляни и Гърци(млечхи), ИДЕ ОТ БРАХМА-ЛОКА, но не е самият Брахма!

Времето, пред което Шрила Прабхупада пристига в САЩ за мисията си е 60-те години, което съвпада с част от планът на Илюминати, наречен "Aquarian Conspiracy"("Водолейска конспирация")за изтласкване на съзнанието на масите към подсъзнание  чрез наркотици, сексуална революция и "рокендрол", като в това време се лансира и т.нар. "Източен мистициъм"- интензивна пропаганда на Запад(САЩ) за създаване имидж на ВЕДАическата култура, като "майа-воидизъм"- тантра и кама сутра. Илюминати отначало позволяват на движението ИСКОН да се разрастне, виждайки в него инструмент от планът си, но скоро разбират, че са се излъгали и внедряват свои агенти сред най-приближените на Прабхупада и в последствие го отравят, дискредитират движението и разграбват имущество и средства. (виж ИСКОН преди и сега....)


The White color signifies the Almighty God-Head "Sriman Narayana"
and the Red mark signifies His Divine Consort,
the Mother of Entire Creation "Sri Mahalakshmi known as Thayar".

Белият Цвят обозначава Всемогъщият Върховен Бог "Шриман Нарайан
и Червеният знак обозначава Неговият Божествени Спътник,
Майката на Цялото Творение "Шри Маха-Лакшми", позната като "Тайар".


В тримурти се забелязва арйанския трикольор(на гирляндите).
Представителите на Слънчевия култ- Брахма и Вишну носят гирлянди с арйанския трикольор,
а Шива- представителя на Лунния култ носи кантимала с броеница зърна на Времето-Кала.
"бяло-червено-зелено" е символ на "изначалие-начало-среда".
Липса черния цвят, който е края. Понякога той е заменен с индиговия.

Триадата-Троица се презентира от трите члена в немския език-
Der - Die - Das
(Tat-Om-Sat)
(Баща-Син-Светия Дух)
("дас"(दास) при дравидо-семитите значи "роб")
Кришна(Кришан)/Красна(Красен), също носи гирлянд с арйанския трикольор.
Бог и Бик(Govinda and Go/Gaus, Bhaga & Baal)


Трикольора на България е по препоръка на Г.С.Раковски:
"Ние сме арийци, и доказателство за това е нашето народностно име Болгари"(баал-хара)
"Бхарат" идва от "Бол-харат"(Баал-харат).
"Хара" е Земя,
 а  "Б" е първата буква от "Бала"(Болг/Bulk)- "Бял, Бик, Сила",
асоциирано "Бхага"(Бог)
Балканите и пещерите в планините Северен Индустан 
са 2 места към които 2 клона потоци 
от Хиперборея("Крайния Север"- "Утама Уттар"), потекли на юг
след Голямото Заледяване/след епохата на Сатйа йуга"Златната епоха).

ИСКОН на Шрила Прабхупада е също част от 4-те школи("сампрадайа") на Гаудиа-ваишнавизмът, предаващ Знанието на Кришна в ученическа последователност "парам-парам" през първото звено - Брахма. Това е много важно да се знае, и заради това е важен самият Брахма!
Другите 3 школи на сампрадайа са през Лакшми, Санака(от 4-та Кумари) и Рудра .


Брахма е известен и като "Галактическото Слънце".
 В нашата Галактика Брахма е с 4 глави, но
има други галактика(във Вселената),
където Брахма има повече глави.
(виж публ. "Ведическа Космогония")

Брахма на нашата Галактика е имал 5 глави,
но Шива му е отрязал едната в пристъп на ярост.
Веднъж нашият Брахма се явил на Вишну, а Вишну го попитал:
    - Кой е?
       - Брахма.
                     - Кой "Брахма"?
- ?....