неделя, 21 ноември 2010 г.

ISKCON преди и сега....


Въпреки, че следвам традицията на Вайшнавизмът през "Международното Общество за Кришна-съзнание" "ИСКОН"(ISKCON), то далеч не визирам днешното му състояние....
След 1968-ма година "Илюминати"("Новите юдеи", нагите-Ашкенази  от Била-сварга) "набелязват" Шрила Прабхупада, като поредната жертва в публичното "демократично" пространство, когато Прабхупада заявява пред репортер на американски вестник относно фалшивият полет на предствители на САЩ до Луната. Той изхожда от шастрите, където е казано, че човешко същество не може да посещава друга планета със своето грубо-материалното си тяло. По-късно конспирацията се доказва от всякакъв аспкет, че е дело на Илюминати, които "дърпат" човешкото съзнание към Долната Земя и 6-те планетарни системи под нашата Средна Земя(Бху), виж ВЕДАическа космогония, чрез кристалите върху качулките на нагите, излъчващи енергия, като "цифрово съзнание".

Защо Съветският Съюз не оспори "кацането на Луната" от "вражеският" САЩ?- Просто защото СССР бе последният Хазарски каганат на Талмудчените йудеи-Ашкенази, същите в елитът, който управлява САЩ, същият, който следва Протоколите на Ционските мъдреци, в един от който се казва: "Арйаните са теоритици и рутинери"....ЕкспериМЕНТАторите и РеволюЦИОНерите са Абрахамците и тяхната утайка- Йудеите. Днес са НОВИТЕ Йудеи.


През 1981 г., на страниците на един от броевете на сп. "Комунист", се появява изявление на тогавашния заместник-председател на КГБ Семьон Цвигун:
"Трите най-големите заплахи в Съветския начин на живот: Западната култура, Рок енд рол-ът, и Харе Кришна! "
----

Как се създава "ИСКОН"?

През 1922 г., Абхай Чаран Де (1896-1977) среща своя духовен учител, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами (1874–1937), от когото по-късно получава духовното си име-"Бхактиведанта Свами Прабхупада". Бхактисиддханта Сарасвати Госвами от своя страна, убеждава младия мъж да приеме, за мисия на своя живот, разпространяването на Ведическото знание(виж Веригата на ученическа последователност-"Парам-пара" ) В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБО сред предствителите на юдео-масонската цивилизация на т.нар. "християнски демократични държави".

По време на първата им среща Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур моли Бхактиведанта Свами Прабхупада да пропагандира Ведаическата мъдрост в английско-говорещия свят. През последвалите години Бхактиведанта Свами Прабхупада пише коментари върху Бхагавад-гита, а през 1944 г., без ничия помощ започва издаването на двуседмичното списание Back to Godhead ("Обратно при Върховният Бог").

Отчитайки философските познания и предаността, с която се посвещава на мисията си, обществото на Гаудия Вайшнавите му дава титлата "Бхактиведанта".
През 1950 г., на 54 годишна възраст, Бхактиведанта Свами Прабхупада се оттегля от семейния живот. Четири години по-късно той приема ванапрастха - 3-та степен от брахмана на варна-ашрама-дхарма системата, позволяващо му по-активно ангажиране в духовни дейности. Тогава, Бхактиведанта Свами Прабхупада се посвещава на задълбочени духовни изследвания и писателска дейност.

По-късно Бхактиведанта Свами Прабхупада заминава за свещения град Вриндавана. Там той живее много скромно в историческия храм от средновековието Радха-Дамодара. Няколко години по-късно, през 1959 г., той приема саннйаса - 4-та степен на брахмана - духовна степен на пълно отречение от светския живот и изцяло се отдава на духовното си развитие.

Тогава Бхактиведанта Свами Прабхупада започва работа по най-значимата творба в живота си - превод и коментари на многотомния Шримад-Бхагаватам (Бхагавата Пурана), съдържаща 18 000 стиха.

След като публикува първите три тома на Шримад Бхагаватам Бхактиведанта Свами Прабхупада заминава на запад. Той пристига в САЩ през 1965 година на 69-годишна възраст с товарният кораб "Jaladuta" в Ню Йорк със 7 долара(еквивалент в индийски рупии), няколко книги и два чувала ориз и торба със свещени санскритски текстове, дадени от неговият духовен учител. С помощта на ентусиазирани от идеята на разпространение на Ведическото знание студенти, Шрила Прабхупада наема малка витрина на Lower East Side в Ню Йорк, за да се използва като храм. През последвалите години Бхактиведанта Свами Прабхупада написва авторитетни коментари върху над 60 тома от философско-религиозната ВЕДАическа литература, предавана в ученическа последователност.
След около една година, прекарана в огромни затруднения, на 11 юли 1966 г., Бхактиведанта Свами Прабхупада основава Международното общество за Кришна-съзнание — ИСКОН.Илюминати винаги проявяват интерес към т.нар. "Източни религии" и гуру-та, които навестяват сегашната им резиденция-САЩ. Тази традиция я имат от изпълнението на 6-та точка от планът си за управление на човешкото общество - "унищожаване на всички религии, чрез тяхното смесване и лишаване от автентичност". Автентичното Християнство отдавна не е проблем за Илюминати- след 3 век след Хр. Римската Империя го прави държавна религия, по образец на Юдаизмът. Католицизмът и Протестанството са особени съюзници на Илюминати. Илюминати "държи Християнството в ръцете си", като ползва за терор аналогичният на юдаизмът - ислям. Желанието на Илюминати да ръководи с конспиративност и терор е напълно в унисон на нагите - новите господари на Новите Йудеи. Всъщност думата "Терор" идва от "Терра"(Земя), а нагите са представители на "Долната Земя"- Била Сварга .(виж ВЕДАическата Космогония).


Както споменах- Кришна е НЕ-АБРАХАМСКИЯТ ХРИСТОС, сам Прабупада "вдига завесата" по този въпрос, и Илюминати са привлечени от "новата находка", която възнамеряват да прибавят към коктейлът си за "претопяване на автентичните религии" в масонската пластмасова опаковка.

Индия от началото на Кали-йуга е под влиянието на имперсонализмът и Шива и Майа. Европейците, като поклонници на Брахма, отдавна са изгубили връзката си с него, и поради нахлуване на Римското християнство, версия на юдаизмът, който е небрахманизъм, или -духовен профанизъм. В Индия днес има не-повече от 5 храма на Брахма и то с доста съмнителна автентичност. Нахлуването в Индия от страна на юдейските колонизатори, които се наричат "християнски" и на другата версия на юдаизмът-ислямът, я прави доста зависима от демонизмът.

В САЩ преди Прабхупада(а  и след него!!) са се подвизавали всякакви гуру-та без ученическа последователност, а просто защото са подочули нещо и са си сложили роба или доти, са приемани за "екзотични" представители на "Тъмната Индия" от илюминизраните европейци, минали през шко-уловката на Римското Християнство, версия на Юдаизмът. Прабхупада ги нарича bogus-gurus-всички те, които нямат основа на ученическа последователност в предаване на автентичността на ВЕДАическото Знание. Съвсем логично е те да не могат да тълкуват и да показват с личен пример КРАЙНАТА ЦЕЛ и Пътят до Нея на своите ученици. Илюминати се нуждае точно от bogus-гуру-та, тъй като неавтентичността би осигурила още по-голяма каша за коктейлът на масонарията: Майавади "Ню-ейдж"  и фалшивите "светци" на илюзията си(в кали-юга), медитиращи в нихилото, "Кундалини-вдигачи" и прочие "източни" гурута, "познавачи" на шастрите, или отричащи ги, заменящи ги с мъдрости, на "всеки си е бог", са залели Западният свят, като "реклама" на "Източният Мистицизъм".


Прабхупада бива отровен 1977 г. с живак и арсеник, от най-приближените си ученици(Judas Disciples), които са с ашкеназко-рептилско(ново-юдейско) потекло. Илюминати разграбва богатството на организацията, придобито от дарения, и предназначено да разпространява автентичността на Кришна и начинът на живот на вайшнавите,  като взема пълен контрол над управлението на обществото, дискредитирайки го пред Западният свят и светът, жигосвайки го като "секта", въвличайки го в обществени скандали с употреба на наркотици, злоупотреба с деца-педофилия и хомосексуализъм. Започва да променя автентичните книги на Прабхупада.


Посетете http://www.harekrsna.org/ , както каналът в You-Tube - Mukunda das.-----------------------------------------------------------------
Open letter to The Home Minister of India; Hon. Mr. L.K. Advani and:

Dear Sirs;
We the undersigned:-
(1) Urdhvaga das, (Germany)
(2) Hotra das, Aruna das, (Austria)
(3) Ganapati das, Vishvakshena das, (Benelux)
(4) Jagannatha Mishra das, (NL)
(5) Sabda das & his wife, (Sweden)
(6) Jaya Jagannatha das, (USA)
(7) Yamaraja das, Dattatreya das, Matangi dd, (France)
(8).................ect.,
henceforward referred to as the: Complainants.
Wish to formally lodge a bill of indictment against:


(1) Tamal Krsna Goswami, aka Thomas Herzig, (USA)
(2) Jayapataka Swami, aka Gordon John Erdman, (USA/India)

(3) 
Satsvarupa das Goswami, aka Steven Guarrino (USA)
(4) Bhavananda das, aka Charles Bacis, (AU)
(5) 
Bhakticaru Swami, (an Indian citizen)
(6) Satadhanya das, aka Stanley Fedderof, (USA/India)
(7) Jayadvaita swami, aka Jay Israel, (USA)
(8) Kirtanananda ex-swami, Rameshvara ex-swami,
(9) Hari sauri ex-swami
whom shall henceforward be referred to as the: Accused.

INDICTMENT: Conspiracy; Pre-Meditated-Murder; Murder In The First Degree; Usurping assets (et al.).
THE COMPLAINT: Conspiracy to commit murder by maliciously administering arsenic poison to the victim's (A.C. Bhaktivedanta Swami) food and medicines.


В Обвинителния Акт, чрез "Отвореното Писмо" до индийския вътрешен министър, Л.К. Адвани 10-ина бхакти на Прабхупада до 10-ина други "бхакти" на Шрила Прабхупада НЕДВУСМИСЛЕНО се вижда как европейци(европейски страни)обвиняват в конспирация и предумишлено убийство на Прабхупада американски граждани(САЩ) от еврейски(אַשְׁכְּנַזִּים -ашкеназки) произходПреди няколко години, в Английската версия на Уикипедия за "Тамала Кришна Госвами"(Томас Херцих) бе указано, че се е родил в Харлем в еврейско семейство(немските му имена указват, че е немски евреин-"ашкназ". Днес тази подробност е изхвърлена от био-то му там(пак може би да не създава "анти-семитски" настроения?!)- " Born in Harlem New York", но в руската версия във Википедия този текст ОЩЕ СТОИ:"Томас Херциг родился 18 июня 1946 года в ГарлемеНью-Йорк, в еврейской семье.Немскияt превод "Herzig" на фамилията му е "Сърдечен", а санскритския Tamala е "Тъмен", Невеж"("тамас").Дървото "тамала" от тамилите(дравидите).

Вторият в списъка на обвиняемите "кришнарски юнак"("имплантиран" в ИСКОН от Илюминати)-"Джайапатака Свами"(Гордан Джон Ердманн)-също носи 108% ашкеназка фамилия. От немски превод "ErdMann" e "Земен човек", a санскритския - "Да живее греха и греховната дейност"("патака" е "грях", "греховно действие")
Conversation During Massage — January 23, 1977, Bhuvanesvara
Prabhupāda: Yes. They have got money. The Jews have got money. They want to invest and get some profit. Their only interest is how to get money, no nationalism, no religion, nothing of the sort. Therefore it is not now; long, long ago… Therefore Shakespeare wrote Shylock, the Jew.”

...........

Prabhupāda: “One pound of flesh.” The Jews were criticized long, long ago.
....................
..........................
Prabhupāda: They are so bold that, Shylock?


SHYLOCK
['ʃailɔk]
n жесток лихвар/кредитор
---------------------------------------------------

Вечният Хабиру....това, което Илюминати, може би, не знаят е, че Прабхупада отдавна е оторизирал своят приемственик в парам-пара веригата ОЩЕ преди да тръгне за мисията си в Западният свят, 1965-та.....?...