събота, 13 ноември 2010 г.

Огнените жертвопринoшения в дхармичните и в абрахамските религииПървоначални(класически)дхармични(ведически) огнени жертвоприношения:
семена, инсенс(благовония) и плодове+ мантри(ведически химни)Ако "душата и живота се отъждествяват с кръвта", то "Бог е Демон", какъвто и е в аврамитските (Марс-Сатурнови) религии. ;)
От тях най-противоречива е библейското християнство. Там "Христос е обрязан семит, изпълнил закона на Кръволака Яхова" - т.е. подчинен Нему за "няма опрощаване на грехове без проливане на кръв". ;)
Християни и мюсулмани им "ври кръвта"(символ на астралното съзнание)... и се карат се кое животно да заколят за да заменят човешката кръв с животинска... ;) 
Юдеите се спотайват в сянка, потривайки ръце, че са "размножили" Аврам до Аврааааам и Ибрахим до Ибрахииииииииииииииим-елохим-алхим. :) :)

..и защо трябва да се заминават, въобще, с кръв?... ;) това е генералния въпрос!! 
Отговорът се крие в обработката на подсъзнанието им. Драконът-Змея Яхве(араб. "Аллах") от Долната Земя е цар на генетичните манипулации, а гените са концентрирани в кръвта. ;)

В действителност, идеята за "кръвно съзъклятничество" иде от индо-иранския "Митра", взаимстван от МИТРА(Mitrá) от първата от Ведите- "РИГ-Веда"("ЦАРСКА ВЕДА", "Риг/Радж/Рай"..- "гуната на страстта").
"Mithra"(मित्रः) буквално означава "приятел в отвъдното", а преносно- "кивот"(ковенант, куб, кааба).
Персийския корен на "Митра" иде от персийското "mihr", което семитите разбират като "миро"(благовония). Тората гласи, че "благовония" за Яхве е изгорялата плът(изгорял въглерод). ;)

Доста схоласти("пандити") се питат как така Рим се съгласява да приеме Юдея чрез "библейското християнство, с основа-Тората", след като Юдея е била най-размирната провинция на Римската Империя?????... (стара римска сентенция гласи: "ако не можеш да победиш врага си-стани му приятел" ;) )
Отговорът се крие в "мистериите на Митра", които римляните носят от Персийски Иран. А Иран ги преработва от Ведите. ;) Тази "преработка" бележи упадъка на тълкуването на Ведите- в "буквален смисъл": "Митра коли бика", което пасва на семитското разбиране на жертвоприношението и Мойсеевия период на "борба с Телеца"("Яхве побеждава Баал").

Разликата между Ирано-Римския "Митра" и Риг-Ведическия Митра е в кръвта. ;) При Риг-Ведическия Митра НЯМА кръвно съзъклятничество, докато при Ирано-римския-ИМА. ;) 
И този упадък в тълкуването на Ведите отвежда римляните до идеята за фабрикувне на Христос в семитски вариант, който е разбиране И НА ЮДЕИТЕ! ;)

Ведическия Митра иде от "МАНТРА"("Манас-тра", букв. "инструмент на ума"). Този, който обвързва в клетва: "that which binds," and thus "covenant, treaty, agreement, promise, oath".
Никъде няма кръв.... ;)
По принцип, ОСНОВНАТА разликата между дхармичните-ведически и аврамистките-профански огнени жертвоприношения е, че първите изгярят в огъня масло(мляко), а вторите-кръв. ;)"Когато имало твърде много животински жертвoпринoшения в Индия, Господ Будха се е появил. И във Ведите има препоръки за животински жертвопринoшения в някои жертвени церемонии, не съвсем обичайни. И тези жертви са предназначени за тестване на силата на напевната  мантра. Животното ще бъде пуснато в огънят, и че ще се върне отново с обновен живот. По този начин, има препоръка във Ведите, за някои животни ... Но хората не са го разбрали. Хората започнали да колят. "(Шрила Прабхупада, Стая за Беседи, Токио, 720 422)

“When there was too much animal sacrifice in India, Lord Buddha appeared. And in the Vedas there is recommendation for animal sacrifice in some sacrificial ceremony, not ordinarily. And that sacrifice is meant for testing the power of chanting mantra. An animal would be put into the fire, and it would come again with renewed life. In this way, there is recommendation in the Vedas that some animals… But people misunderstood it. People began to slaughter." (Shrila Prabhupada, Room Conversation, Tokyo, 720422)
~~~~~~~
Индианец  и ....Пишеща Машина...?...
~~~~~~~
"Животните също отбелязват напредък в еволюционният си житейски път, като транс-мигрират от една категория на животинския свят в друга. Ако дадено животно се убива, то след това се проверява степента му на напредък(на съзнанието). Ако едно животно се намира в конкретна форма на живот за толкова много дни или толкова много години и е преждевременно убито, то след това то трябва да се върне отново в тази форма на живот за завършване на оставащите дни, за да бъде издигнато в друг вид форма на живот. Така че, развитието им не трябва да се проверява преждевременно и по прищявка на небцето на човек. "(Шрила Прабхупада, Бхагавад-гита, 16.1 Тълкуването)
“The animals are also making progress in their evolutionary life by transmigrating from one category of animal life to another. If a particular animal is killed, then his progress is checked. If an animal is staying in a particular body for so many days or so many years and is untimely killed, then he has to come back again in that form of life to complete the remaining days in order to be promoted to another species of life. So their progress should not be checked simply to satisfy one’s palate.” (Shrila Prabhupada, Bhagavad-gita, 16.1 Purport)
Агни - най-низшият дев, асоцииран с
тамастичният огън( в майа), кръвта и желязото.


В тази публикация ще анализираме смислът на животинските жертвопринOшения, описани във ВЕДАическите писания и смисълът на КЪРВАВИТЕ жертвопринoшения, описани в Абрахамските религии със "свещени книги"- "Библия" и Куран".
Само след броени дни -16 Ноември 2010(според Лунният календар) в исламската религиозна схема ще отпразнуват "коч-байрам"(курбан-байрами), където в мюсулманският свят от Мароко до Индонезия ще потекат реки от кръв от крава, коза, овца или камила. Добичетата ще се разфасоват и месото "ще се раздаде на бедните за бог да прости". Това, според ислямската религиозна схема, било "принасяне на жертва на богът"(датиращо от Библия и Куран, където Абрахам(Аврам, Ибрахим)пожелал да жертва първородният си син - Исаак на еллох(аллах).
Същото се отнася и за Римското(Библейско) християнство и за юдаизмът, отецът на християнството и ислямът- 3-те Абрахамски религии за извънкласовите в Близкият Изток и Средиземноморието- упадналите АРйани с Еллинската и Римската империи: млечхи, явани, рашкаси, пишачи.


След малко ще разгледаме кое от къде е взаимствано и как е станало изопачаването....

================Един от четирите регулативни принципи на предано служене към Върховният Бог-Кришна, изисква човек да се въздържа от ядене на месо, риба или яйца.  Храненето с месо включва ненужно насилие към животни, така че всеки, който остава далеч от тази храна ще избегне отрицателните кармични реакции на Майката-Природа(Майа), свързани с проливане на кръв с цел удолетворяване на езикът и стомахът. Опростено материално битие на задоволяване на 4-те инстинкта(хранене, спане, самозащита и размножаване), включващо ненасилствен начин на живот("ахимса") ни позволява да концентрираме своето време и енергия за реализация Бог.


Ще откриете, обаче, че концепцията за животинските жертвопринoшения е много известена в писанията на всички основни религии днес. В Библията има подробен списък на които животните могат да бъдат пожертвани и как те трябва да бъдат предложени. По подобен начин, Ведическата литература изброява много такива жертви на животни, срещу които изпълнителят се  възнаграждава с  благословии в материални изражения. По време на пребиваването на Господ-Бог Кришна на Земята, великият цар Йудхищира извършва свещената жертва Ashwamedha(Ашвамедха), което включва жертва кон. Преди това, по време на Трета Юга, известният Махараджа Дашрата на Айодхя също е извършвал такова жертвопринушение. Тя беше извършена от много царе с идеята за връчване на добра карма на царя и неговото царство. Жертвата на Дашрата дава плод с раждането  на Господ Рама, самия Бог, който е роден като първия си син.

Жервтопринoшенията във ВЕДА са групирани във втората ВЕДА "Йаджур". В Санскритският език "Йаджур" се произняся  с меко "дж": "Йахур". (Всъщност, в Английският "j" да се произнася "дж" идва от мекотата на произнасянето на "й" със слабо хриптене, с присвиване на небцето.  В Германските езици "j" се произнася "й". )
"Йахур" е дало корен на Афро-Азиатските семити за произнасяне на "Йах" и "Йао" духовете, които изискват кървави жертвопринoшения, "дар за богът".
"Жертвопринoшение" на Санскрит е "Йаджна"(Йахна)/Йаджа(Йаха). Това е асоциирано с Арабското ястие "ЙАХния", идещо през Семистките езици, навлязло в Българският език чрез Турският език.

Жертвопринoшенията във ВЕДА се появяват във Втората епоха - Третйа-йуга(по принцип, Втората йуга е Два-пара йуга, Кришна ги обръща за настоящата Маха-йуга). Ако не четем ПЪЛНИТЕ ВЕДИ- включващи "Брахма-самхита", Упанишадите и Пураните, а само 4-те ВЕДИ(Риг, Йаджур, Сама и Атхарва) ние никога няма да разберем Върховенството на Господ-Бог Кришна чрез гуна-аватарите Му: Вишну-Брахма-Шива.
В първите 2(Риг и Йаджур) от 4-те ВЕДИ Индра е описан, като "Върховно божество". Индра е "царят на райските планети"(виж ВЕДАическа космогония). Индра има еквиваленти в други от  АРйанските митологии, като  "Зевс/Юпитер", "Тор", Перун,  както и в Средно-азиатското "Тенгри" на Тураните.

Индра изисква жервтопринoшения за плодородие, включващо както зърнено-плодови, така и животински жертвопринушения(копиране за библейката случка "Каин-Авел", на която, по-късно ще се върнем за да разберем профанизацията и изопачението на смисълът на жертвопринушенията). В резултат Индра праща дъжд за посевите, които нахранват и добитъкът.Когато Кришна идва да изпълни своята РАСА-ЛИЛА на Средната Земя- Бху, Той е разгневил дори и Индра, който е бил в невежество, и игнорантен, че Трансцедентланият свят на Кришна е отвъд материланият му рай-"Сварга", и когато Кришна предложил на жителите на своето селце да не извършват повече жертвопринушения за плодородие от Йаджур ВЕДА към Индра, то Индра се разгневил  думите: "Кое е това селянче Кришна!!?!!", изпращайки поройни дъждове в селцето Вриндавана, но Кришна вдигнал на кутрето си хълмът Говердхана и поканил жителите на Вриндавана да се подслонят.

ВЕДАическите жертвопринoшения са за материални изгоди- изкачване до райските планети на Индра. Те имат КАРМИЧЕН ХАРАКТЕР. Кришна показва, че Е ОТВЪД КАРМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ, тъй като е ЦАР НА ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИЯТ СВЯТ, отвъд материята.
------


Животинските жертвопринoшения са най-низшите жертвопринушения във ВЕДА, който са били извършвани не от брахмани, а от - кшатрии(царе) или от брахмани, които са слезли на нивото на кшатрии. Обикновено са се жертвали коне, тъй като конят е символ на кшатрията.


dhyayan krte yajan 
yajnais- tretayam dvapare 
rcayan yadapnoti tadapnoti 
kalau samkirtaya kesavam

"The supreme goal which was attained in Satya-yuga by years of prolonged meditation; in Treta-yuga by performing extensive yajnas; in Dvapara-yuga by opulent and scrupulous Deity worship; in Kali-yuga the same results are easily had simply by the chanting of the holy names of Kesava (Krsna)." (Visnu Purana)

"Върховната цел, която бе постижима в Сатйя-йуга(Критйа) е години на продължителна медитация, в Третйа-йуга(разбирай-Двапара, тъй като Кришна я обръща с Третйа за настоящата маха-йуга)- като извършва обширни ягяс(жертоприношения); в Двапара-йуга чрез пищно и съвестно Божествено поклонение(храмово служене); в Кали-йуга същите резултати са лесно постижими чрез възпяване на светите имена(маха-мантра-джапа-медитация) на Кешава (Кришна). "
(Вишну Пурана).     
Още източници: ТУК.

  • В "Златният век"(епохата Сатйа-йуга)грехът е бил почти нулев(липса на грях) и не е било нужно Бог да идва като аватар в материална форма, реализацията на Божествента Му природа от душите, попаднали в материята, е ставала с помощта на медитация(дхйана и самадхи), тъй като всички са имали класата на БРАХМАНА.
  • В "Сребърният век"(Двапара йуга, за тази настояща маха-йуга е Третйа-йуга, "обърнат" от Богът Кришна) реализацията на Божествената природа е  ставала чрез жертвопринoшенията, тъй като се е появил НАЛИЧИЕ на грях в душите на слезлите в материята. Жертвопринoшенията са били главно на семена, "ги"(осветено пречистено масло, виж Кришна и Христос), кисело мляко, плодове и кравешка тор. Това са били първоначалните материални жертвопринoшения към Богът. Обикновено се е считал Брахма или по-късно Маха-Дева Шива днешна Индия има не повече от 5 храма на Брахма, ккато и неговото возило-"вихана" е лебед(ханса, немски-Gans(гъска), немското име "Ханс") който не се среща в Индия и Южното полукълбо на Земята, предпочитайки кристално чисти и студени води на Северната част на Европа). По-късно част от брахманите са упаднали по-дълбоко в материята , слизайки от САТ-ва гуна в РАДЖас-гуна, формирайки класата на кшатриите(свещените царете). Кшатриите не са били в състояние да си сдържат т.нар. "Астрално тяло"(ум, разум и его-мана, будхи и ахам), както брахманите в състояние на дхйан и самадхи, а са желаели да покорят Майа(материята, илюзията) чрез нейната собствена енергия-ШАКТИ. В резултат - са започнали да принасят в жертва на Богът и животински жертвопринушения: в началото са се принасяли дребни болни и недъгави животни с цел да бъдат "придвижени душите им"(с помощта на ВЕДАически мантри-химни)  до САТйа-йуга(назаде във времето), както не са се колели за да изтича кръв а са били принасяни в огънят(така както са били изгаряни семената и плодовете в Сатйа-йуга). Думата "холокоуст"(holo caust) има същият смислъл на ПЪЛНО ИЗГАРЯНЕ(без колене предварително). Холокоустът е трик на "Новите йудеи"("Ашкенази") да "привижат душите" на евреите(дори не - животни) към предна, по-чиста епоха, което обаче в настоящият век -КАЛИ ЙУГА е абсолютно забранено на втора степен(особено с хора) от Богът Кришна. "Холокосут" е приложила върху себе си Сати-съпругата на Шива, която е инкарнация на Майа, с цел да се прероди в епоха по-чиста и остане пак със Шива, като негов конзорт. По-надолу ще проследим събитията в "Битие" и някои глави на Старият завет на Библията за да опишем как точно е станало изопачението на ВЕДАическите брахмани от небрахманите- "а-брахамците". Както споменах, жертвеното животно не се е консумирало, тъй като се е изгаряло напълно в огънят. В последствие- брахманите, които са слезли на нивото на кшатриите, са започнало предварително да колят животното и после да го изпичат в огънят, като са консумирали месото му. Консумацията на месо засилва ВЗРИВНАТА астрална енергия ШАКТИ, която води душата до ниски астрални състояния("Долната Земя на нагите"- виж ВЕДАическата космогония). В края на тази епоха са започнали някои кшатрии да стават търговци и скотовъдци, абдикирайки от царските си тронове и административни постове, като целта им е била да отглеждат главно домашен добитък за колене, вместо да го ловуват в гората. Започва формиране на класата на ваишите.

  • В "Медният век"(Третйа-йуга) ВЕДАическите химни вече имат, по-скоро- литературна стойност на "забавление" в матрицата. Появява се САМА-ВЕДА. Методът за връщане при Богът започват да бъдат ритуалите. Брахманите стават платени служители от по-низшите класи. Брахман означава "свещенник"(което е различно от гуру-духовен учител, който учи с личен житейски пример). Доста ВЕДАически племена изоставят класовият си характер на кшатрии, запазвайки раджасната енергия стават млечха, като мигрират в Западна посока(на където залязва Слънцето) и АРйаните се смесват с извънкласовите. Типичен пример са еллините(Пулинда).  "АРйан" буквално значи "облагородител на Земята", а преносно -"БЛАГОРОДЕН". Грехът расте. Животните започват да се убиват за сетивно наслаждение(кама), което причинява тежка карма. Брахманската класа извършва ритуали на животински, обаче - КЪРВАВИ жертвопринoшения без да има силата на мантрата, като коли животни  за сетивно наслаждение(кама). В РЕЗУЛТАТ ВОЙНИТЕ СЕ УВЕЛИЧВАТ. Нежеланото потомство и епидемиите-също. Това се дължи на фактът, че материалната енергия ШАКТИ не се изпозлва за Божествени цели-Пуруша, а - за демонични. В края на Третйа-йуга брахманите тотално спекулират със Знанието от Богът(Кришна), което е изречено първоначално в умът на Брахма, и вече нямат класов характер. Започват самите брахмани да се смесват с извънкласовите. На базата на автентични ВЕДАически текстове си прибавят собствени трактовки и собствени практически ритуали. Появяват се демонични религии, претендиращи за божественост, като "революция в религиите"(подмяна на ценностите). Появява се Абрахамските религии, в лицето на основоположникът си - йудаизмът, профанизирайки ВЕДА чрез запоВЕДА, с цел запазване племето, получено от смесването си с извънкласовите. Други дхармически брахмани просто използват Ведаическите текстове за изпълняване на ритуали, които нямат смислът на мантрата,  а -  само на мъртвият логос. В края на този век се появява Богът Кришна ЛИЧНО за да прибере в Трансцеденталният Си свят преданоотдадените Си класови. С напусканто Си на Средната Земя(Бху) маркира началото на Кали-йуга и начало на процесът на потъването на Средната Земя до Долните 6 Земи.(виж ВЕДАическа Космогония).
  • В "Железният век" (Кали-йуга) преобладава класата шудра с "нюанси" на трите висши класи, както и племенните извънкласови, кланящите се на духове в гуната ТАМАс. Тенденцията е дори класата шудра да изчезне и да останат само извънкласовите(чандала). В този век се появява оторизираният аватар на Кришна- Будха, който учи на ахимса(НЕНАСИЛИЕ), отричайки ВЕДАическите жертвопринoшения напълно - с цел да спре коленето на животни, тъй като - практически брахманска класа НЕ СЪЩЕСТВУВА със силата на ВЕДАическите мантри! Методът на връщане при Богът е МАХА-МАНТРА-та. Свещенническата класа на брахманите трябва да се замени с оторизирани духовни учители(гуру) в ученическа последователност "парам-пара", които да учат с личен житейски пример как душата да се върне при Богът. Това е и било смислът на мисията на Хритос Галилейски-шакти-вешйа аватар за извънкласовите от Мала Азия. Христос Галилейски е употребен от Римската Империя за създаване на нова религия с нова свещенническа класа -"НЕО-Юдаизъм", които продължават да извършват кървави жертвопринушения в името на Някой, който не ги е упълномощавал въобще. Това се нарича КОН-СПИРАЦИЯ/con spiritus, буквално -"с паднали духове".                          "Каин и Авел"- примитивната нескопосана библейска пропаганда за "правилното жертвопринушение" на Дух Йах.
Русият миловиден голобрадко Авел принася на Брадатият Абрахамски дух(Йах) агне чрез всеизгаряне(холокоуст). Брадатият риж Каин принася семена и плодове, като жертвопринушения на дух Йах. Духът Йах харесва миризмата на изгоряло агне, като "сладка арома" и затова поглежда с благоволение към Авел. Това прездизвикалко ревност у Каин(но знаем от самопризнанията на дух Йах, че ревнивецът е именно Йах), който принасял неживотински дарове на дух Йах. В резултат- виждаме, че Каин(Cain) е станал "canine"(куче) прегризвайки гърлото на правилният за Йах жервтопринусител на изгоряла агнешка плът-Авел. Така жервтопринoсителят на семена и плодове на Дух Йах е станал принусител на кърваво човешко принoшение, без да иска, прескачайки животинското такова.....Всъщност, Каин е осъществил мечтата на последвалият Абрахам, баща на абрахамските религии, да принесе в жертва човек от рода си в името на бог. Не знам защо абрахамците трябва да го пустосват, освен, за това, че ги е учел на немесоядство. Аврам, по-късно, прави неуспешен опит да заколи първородният си син Исаак в името на дух Йах, но пък за сметка на това е разпространено схващането сред абрахамските религии, че Христос Галилейски(Исаа) е "Спасителят с Кръвта Си".

 -------

Какво е кръвта?

Кръвта е тази субстанция, която разнася хранителните вещества до клетките, както и се изпомпва от сърцето, символът на "вместилещо" на нетленната, вечна индивидуална душа- "джива-атма". Червеният цвят на кръвта се дължи на хемаглобинът, който влиза в съпрекосновение с кислородът от въздухът за да може да я окисли или- направи годна за своята функция - разнасяне на кислород и хранителни вещество. Кръвта "гори" като гориво с кислородът.
Кръвта в низшите племенни култове на извънкласовите се асоциира с генът на родът. Запазване на генът е приоритет на Огнените архетипи - Овен, Лъв и Стрелец. Но докато Овенът защитава кланът на племето, то Лъвът обединява няколко клана в царство, а Стрелецът е свързан с духовното спасение на душите като "гуру"(планетата Юпитер/U_Piter), която управялва Стрелецът на Санскрит е "Брихаспати" или "Гуру"). Овенът е лъчението от земният и подземният огън ПАВАКАХ, Лъвът е лъчението от дневното небе - "С.УР.ЙАХ", а Стрeлец е Лъчението от Нощното небе - "ШАШАНКАХ". (Виж  ВЕДАическа космогония).

----
Езотерично, кръвта е "водата слязла, изтекла долу". Водата е течността във ВИРАжът, а кръвта е течността в МИРАжът. Там където няма вода в Астралът има кръв. Тъй като течността е символ на Астралното движение ввъ Вселената. Кръвта е Астралното съзнание в МИРАжът- "Обърната пентаграма"(Комунистите рисуваха правилна пентаграма, но- червена. Това е заблуда!! Невежество!  Правилната пентаграма е бяла: Астралното съзнание във ВИРАжът. Пентаграмата е символ на Астралното съзнание-ум, разум и его). Водата е символ на девите и Богът. Те нямат вътрешни органи с кръвоносна система. За това се казва, че имат СИНЯ КРЪВ, БЛАГОРОДНА КРЪВ.
Водата има бяло-син цвят, а кръвта-червено-червен.

При пробождане на гуруто за извънкласовите от Мала Азия на кръста  - Христос Галилейски от римски войник - от тялото Му изтичат и вода и кръв!!(34. Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода." Йоан 19 )
Превръщането на водата във вино от Христовите мистерии, не нищо друго освен "дева слязла с мисия от ВИРАажът в МИРажът, тъй като виното е символ на кръвта- "интоксикирана вода", която се ратваря директно в кръвта.

Бог иска като принушение от девите(във ВИРАжът) вода и плодове, а падналият Дух(МИРАжът) иска от човеците и демоните - кръв и месо.

Вътрешните органи и кръвта се появяват при "слизане, уплътняване на душата" в "ниският астрал(Мираж) в грубо-материално тяло, създадено от "упаднали деви". Всички органи в това грубо-материално тяло на човекът и животните се управялват от оторизирани деви, така както Бог управялва самите деви. В светската езотерика се е наложило мнението, че вътрешните органи се управялват от зоодиакални архетипи. Тези зоодиакални архетипи са "духът на девите".
----

Тъй като Абрахамските религии  са плод на упаднали ВЕДАически брахмани, то концепцията за "Бог" и "Сътворението на Човекът" в техните "свещени книги" ще е изопачена и профанизирана трактовка на ВЕДАическите шастри. Ние откриване аналогия, която е изопачена!!

Докато ВЕДАическите свещени писания учат, че душата=животът(Джива-атма) и е нематериална, то Абрахамските религии учат, че душата била "дух в материя"(сиреч не е идивидуална), че душата е тленна и, че "животът е в кръвта"; Т.е. душата е "жива" САМО в кръвта. Това автоматически показва, че растенията, които нямат кръвоносна система и Астрално съзнание, "нямат душа". Нещо повече - Абрахамските религии учат, че "САМО човекът притежава душа", въпреки, че САМИ си противоречат с твърдението в Битие, че "животът е в кръвта", а кръвоносна система имат и животните!!!(но няма изненади с противоречията в Библията- при толкова много плагиатстване и нагаждане - накрая се получава буламач. Важното е заповеди да има, тъй като при заповедта не мислиш!)
ВЕДА учи, че индивидуална душа имат и растенията, въпреки, че нямат кръвоносна система. Благодарение на Слънчевата пряка и отразена светлина + водата(и въздухът) те образуват хлорофил-зеленият цвят. Светлина от кристали издещи от земята, като- електричество , също поддържа образуването на хлорофил, макар и изкуствено. Била-сварга е все пак сварга(рай), макар и изкуствена!!

Ако трябва да сме по-точни, а не съвсем точни, то не "животът е в кръвта", а "животът е във водата", а още по-точно- животът е в кислородът от въздухът. (за това йогините правят упражнения за контрол на дихателният поток от гореният въздух ПРАНА. Прана -това е въздухът от ИНФРА-червеният спектър, т.е предшестващият червеният цвят- то той е БЯЛ. А споменахме, че водата от ВИРажът има синьо-бял езотеричен характер, тъй като е ФЛУИДИТЕ - Водород и Кислород.

Така, както огънят е "сгъстен, концентриран въздух", така и кръвта е "сгъстена вода"("кръв и земя").

Но, ако трябва да сме най-точни ЖИВОТЪТ е НЕМАТЕРИАЛНАТА ДУША. Която е  неразрушима и пред-вечна.
------

Но защо тези старчета, писали и нагаждали Библията, искат да ни убедят, че Човекът бил създаден по "Образ и Подобие на Богът", който "изисквал кръвта им"?... Значи самият техен "бог" не е нищо друго освен кръволак или маняк-обожател на кръвната субстанция.


От по-долното е видно, че душа=живот=кръв:

Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна;
давам ви всичко, също както дадох зелената трева.
4. Да не ядете обаче месо с живота му, т. е. с кръвта му.
( Православна: 4. Само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте)

5. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам;
от всяко животно ще я изискам; и от човека, да!
( Православна: 5. Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот,
ще я изискам от всеки звяр, )
От брата на всеки човек ще изискам живота на човека.
Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее;
защото Бог направи човека по Своя образ .

Битие 4:6

"Скинията"- религиозната касапница на конвеир


Същият този дух Йах е обожател на въздухът, само, че не- ПРАНА, а - на пушекът от изгоряла плът.
"....това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу".
----

Описание на жервтопринуешение на теле и овен в Библията:
             колене, помазване с кръвта, расфасоване на тялото, печене и ядене. Лабао-нема!!
"Аарон" е плагиат-изопачение на "Арйан" : 

Тогава да приведеш телето пред шатъра за срещане,
а Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на телето.
И да заколиш телето пред Господа, при вратата на шатъра за срещане
После, като вземеш от кръвта на телето, с пръста си да сложиш от нея на роговете на жертвеника и тогава да излееш цялата кръв при основата на жертвеника.
И да вземеш цялата тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото на черния дроб, и двата бъбрека с тлъстината около тях и да ги изгориш на жертвеника.
А месото на телето, кожата му и нечистотиите му да изгориш в огън вън от стана;
това е жертва за грях.
При това да вземеш единия овен; и Аарон и синовете му
да положат ръцете си на главата на овена.
И като заколиш овена, да вземеш кръвта му и с нея да поръсиш навред жертвеника.
Тогава да разсечеш овена на късове и като измиеш вътрешностите и краката му, да ги сложиш върху късовете му и главата му.
И да изгориш целия овен на жертвеника; това е всеизгаряне на Господа, благоухание, жертва чрез огън на Господа.

След това да вземеш и другия овен; и Аарон
и синовете му да поставят ръцете си на главата на овена.
Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му и да сложиш от нея на края върху дясното ухо на Аарон и на края върху дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на палеца на десния им крак, и с кръвта да поръсиш навред жертвеника.
Да вземеш от кръвта, която е на жертвеника, и от мирото за помазване и с тях да поръсиш Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.
После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината, която покрива вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината,
която е около тях, и дясното бедро (защото е овен за посвещение),
и един хляб, една пита, месена с елей,
и една кора от коша на безквасните ястия, положени пред Господа.
Всичко това да сложиш върху ръцете на Аарон и върху ръцете на синовете му и да ги полюшнеш пред Господа като движим принос.
Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на жертвеника над всеизгарянето, за благоухание пред Господа; това е жертва чрез огън на Господа.

И да вземеш гърдите на овена за посвещението, което е за Аарон, и да ги полюшнеш за движим принос пред Господа; и това да бъде твой дял.
Да посветиш гърдите на движимия принос и бедрото на приноса за издигане, който е бил полюшнат и който е бил издигнат от овена за посвещението от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му.
И това ще бъде право на Аарон и синовете му от израелтяните по вечен закон; защото е принос за издигане; и ще бъде принос за издигане от израелтяните от мирните им жертви, техният принос за издигане на Господа.
...............
Тогава да вземеш овена за посвещението и да свариш месото му на свято място.
Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша,
при вратата на шатъра за срещане;
да ядат онези приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещаване и освещаване; но чужденец да не яде от тях, защото са святи.
......................

И всеки ден да принасяш по едно теле за умилостивение за грях; и да очистиш жертвеника, като правиш умилостивение за него, и да го помажеш, за да го осветиш.

А ето какво да принасяш на жертвеника: всеки ден по две едногодишни агнета, винаги.
Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер;
и с едното агне - една десета от ефа чисто брашно,
смесено с четвъртин първоток елей, и четвъртин вино за принос за възлияние.
А другото агне да принасяш привечер и да правиш с него според стореното на сутрешния принос и според стореното на възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън на Господа.

.........
И ще обитавам между израелтяните и ще им бъда Бог;

Изход 29:10-45
-------------------
11. Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох,
за да правите умилостивение на жертвеника за душите си;
защото кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.
(Православна 11. защото душата на тялото е в кръвта, и Аз съм ви я отредил за жертвеника, за да се извършва чрез нея очистяне на душите ви, понеже тая кръв очистя душата;)

Левит 17
-------------------

A това тука на картинката не е червена боя, а- КРЪВ, с която извънкласовите семити, са си маркирали къщите в гетата си при домакините си в Египет(по-късно талмудчените хазари в Германия ще го марикрат с "червен щит"(червена пентаграма)- "Roth-schild".


23. Защото Господ ще мине да порази египтяните,
а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази.
Изход 12
--------

Смисълът на еврейската ПАСХА("pass-over"), е, че техният Господ дух Йах "ще ги отмине"("pass-over") при Разрушавнето, след като види кръвта на животинското жертвопринoешние върху домът им(храмът им, тялото им).
Не случайно - евреите се самоопределят, като "богоизбрани-богоборци", тъй като техният племенен(Абрахамски) дух Йах постоянно иска да "мине метър" от законите на Шива за ТРАНСФОРМАЦИЯТА(разрушаване на грубо-материалното тяло), оцелявайки за сметка на друг, принасяйки на Шива друго животно или нееврейски човек, особено първенец-мъжки.
Това определя паразитизмът на племенната религия на евреите- "Йудаизъм".
-----------------
Извънкласовите твърдят, че техният дух(Ях, Аллах) за първи път направил животинско жертвопринoшение за да ги облече с кожи. Многократно съм завявал, че Господ Шива(който ЕДИНСТВЕНО от гуна-аватарите на Господ-Бог Кришна ходи облечен с кожи, който е гуна-аватра за гуната на мрака и невежество-ТАМАС, се занимава с духове, като Йах и Аллах!!)

21. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече.
Битие 3


               --------

Така както Будха се е появил в Азия да отвърли част от ВЕДАическите жертвопринушения, тъй като брахманите не са били квалифицирани(в кали йуга има само шудра-класа и извънкласови!!), така и Христос Галилейски се е появил в Мала Азия да ЗАБЛУДИ извънкласовите нескопосани плагиати-копировачи на ВЕДАически жертвопринушения, ЧЕ "КРЪВТА СПАСЯВА ДУШАТА", нагърбвайки се със задачата да изкупи и СПРЕ кървавите жервтопринушения за тези, който повярват в Него.24. И така Пилат, като видя, че никак не помага, а, напротив, че се повдига размирие,
взе вода, уми си ръцете пред множеството
и каза:
 Аз съм невинен за кръвта на Този праведник; вие му мислете.
25. А целият народ отговори: Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни.

Матея 27: 25


Милост искам, а не жертва
Матея 12: 7
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Кървавите жертвопринoшения на животни в началото на Кали-юга са се превърнали дори в ЧОВЕШКИ жертвопринуешния. Демоните, които си създават "собствени религии", правейки се на "бог" са "движени" от паднали духове. Падналите духове в Кали-юга са под прекият контрол на Шива и Маха-Майа-Кали. Основен контингент на тези религии са извънкласовите във ВЕДАическото общество(дори днес има секти в Калкутта, градът на Кали, които принасят кървави жертвопринушения на кози, дори и деца от мъжки пол. Целта на Кали-култът е накраят в жертва да се принесе самият Маха Дева Шива, гуна-аватар на Кришна за ТАМАС, мракът, невежеството и злото ).

Типичен пример на демони, които следват паднали духове са Абрахамските религии ЮДАИЗЪМ и ИСЛЯМ. Началото си водят от НЕ-БРАХМАНЪТ("А-Брахам"- Аварм/Ибрахим), който решил да заколи първородният си син Исаак и да го изгори на жертвената клада, като "дар на дух Йах/Аллах", но за щастие този паднал дух бил "издухан" от Шива до положение само на "КЪРВАВА жертва на овен". В чест на това "велико постижение" на небрахман, който се прави на религиозен(вещ, а вссъщност е духовен профан) да НЕ заколи не синът си, а -САМО овен, е празникът на мюсулманите -"Курбан-Байрами"("Коч-Байрам").

Християните са разделени относно на кървавите жертвоприншения след идването на Христос-Галилейски. Но всички са единодушни, че кървавите жертвопринушения по времето на юдеите били "богоугодни". Нека да разгледаме "логиката" на православните дейци. От ТОЗИ официален сайт на Българското православие цитираме: "Жертвоприношенията са неотменима част от старозаветното богослужение. Те са заповядани от Бога с цел най-вече човек да осъзнае греха, като вижда как едно невинно животно трябва да бъде принесено като заместител, като жертва за неговите грехове. " Логиката на оправдаване на юдейският демонизъм, християнските РИМСКИ отци спокойно биха се въплътили в пазач на градина със забранени плодове, от която циганин краде от тях. Вместо да му направят забележка, че тази негова постъпка е грешна, християнските отци биха му осигурили безплатен транспорт за открадната стока да извози извън градината, тъй като след като циганинът я изконсумира на спокойствие, би трябвало вече да е осъзнал грешката си от своят акт на бране. На изпроводяк падрето-падар реква любезно на циганинът : "Скъпи грешнико, друг път пак заповядвай да си набереш, колко ти дУша сАка и колкото ти побира сакът се надявам в една от следващите ти многобройни консумации да осъзнаеш колко грешно е да се краде"! Ето това се нарича циганско самосъзнание с евреско падре!!!!-"Грях-грях избива, по подобие на клин-клин избива".

Лицемерието и объркването на християните от римските им отци кулминира в по-следващото изречение пак от там: И въпреки че жертвите са заповядани от Бога (Изх. 29:14 и жертвените постановления в кн. Левит 3-9), те обаче не са нужни на Бога (срв. Пс. 49:13).
Да, така когато дух Йах=Христос: "жертвите са заповядвани, и същевременно- ненужни". Жертвите са заповядвани от дух Йах, но са ненужни за Христос и Отецът Му-Кришна. Но римските отци настояват, че Отецът на Христос билдух Йах от Старият завет.
Пак подобно безсмислици от свестване на дух Йах с Кришна се получава от християнският постулат с римско-юдейски отенък: "Бог е Любов, но и .... Страх"- Страхувай се от богът, за да го обичаш"... и тем подбни забъркани манджи с целият спектър от вкусове в едно- "мармалад+горчица+сол+лимон+люта чушка+сурова дюля". Бон Апети с Абрахамското кулинарно "изкуство"!!
Римската империя е ВиновникЪТ на предаването на Арйаните на демоничните рудрически лемурийци.
Упадналите Арйани-римляни и гърци са влезли в конспирация с утайката на Абрахамизмът-йудаизмът.
Кървавите жертвоприношения в Римското Християнство има за учител йудейската "Пасха"(Араб."Курбан")
.

ВЕДАическата литература изобилства от примери на демони, които следват паднали духове(обладани от тях), но Шива се намесва с цел да "омекоти" невежеството, което взема кулминация в Кали-култът.
--------------


Нека да разгледаме историята в Шримад Бхагаватам(10:88:13) на демонът Врика при случка с Маха-Дева Шива. Оттук се вижда КРИСТАЛНО ЯСНО произходът на Абрахамизмът.

13. В тази връзка, с препратка към древната история, тази случка е свързана относно начина, по който Господарят на планината Кайлаш-Кала, Времето или Шива,  е бил изложен на  опасност, като си предлага избор от благословии за демона Врика.
14. Демонът на име Врика, син на Сакуни, веднъж срещнал Нарада на пътя. Нечестивият човек го попитал кой от трите главни бога може да бъде удволетворен най-бързо.
15. Нарада му казал: Обожавай Господ Шива и скоро ще постигнеш успех. Той бързо става удволетворен, като забележи и най-малък напредък у поколонниците си,  и бързо разгневява, ако забележи и най-малка грешка у тях.
16. Той е бил удволеворен от десет-главият Равана, а също и от Бана, когато всеки от тях скандирал славата му, като бардове в кралския двор. Господ Шива след това ги е възнаградил всеки един от тях с безпрецедентна власт, но и в двата случая той е бил изправен пред големи затруднения в последствие.
17. Шукадева Госвами продължил: Така уведомен, демонът решил да стане поклонник на Господ Шива в Кедаранатха, като режел парчета плът от собственото си тяло и ги предлагал като принос в свещеният огън, който е устата на Господ Шива.
18. Врика асура останал разочарован като не получил видение за Господ Шива. И накрая, на седмия ден, след като си потопил косата в свещените води в Кедаранатха, оставяйки мокър, той взел брадва и понечил да си отсече главата. Но точно в този момент изключително милостивият Господ Шива се издигнал от жертвеният огън, изглеждайки като девът на огънят(Агни) и хванал двете ръце на демона за да го спре да се самозаколва. Чрез докосването от Господ Шива, Врика асура отново добил целостта си.
19. Господ Шива му рекъл: Приятелю, моля те, спри! Помоли ме каквото си пожелаеш, и аз ще те удостоя с него. За нещастие, ти си изложил тялото си на голямо мъчение без причина, а аз бивам удволетворен просто от предлагане на вода от тези, които ме търсят за подслон.
20. Шукадева Госвами продължил: За "благословия" грешният Врика избрал Господ да му даде сила да плаши всички живи същества. Врика казал: "Нека да дойде смъртта над всеки, когото докосна с ръката си!"
21. Като чул това, Господ Рудра останал озадачен. Независимо от това, о, потомъко на Бхарата, той вибрирал ОМ за да изрази съгласието си, предоставяйки на Врика благословията си с иронична усмивка, като че ли дава мляко на отровна змия.
22. За да изпита благословията на Господ СамБху, демонът след това се опитал да сложи ръка върху главата на Господа. Така Шива се уплашил от това, което той бил направил(дал сила на невеж, хвърлил бисерите на прасетата и кучетата).
23. Тъй като демонът го погнал, Господ Шива избягал бързо от обителта си на Север , изплашен до смърт. Той избягал отвъд границите на Земята, Небето и всички краища на Вселената.

Шримад Бхагаватам 10:88
Тази история е база за библейската случка с Абрахам, синът му Исаак, дух Йах и овенът.
Тука, обаче - дух Йах е "извоюявал" от Шива (в замяна, че Шива  го е спасил от заколване на първородният му син) не "благословията да убива чрез ръкополагне на чужда глава", а просто - "да коли овен". Просто защото и Врика и Абрахам са демони, следващи паднали духове.
А Шива има преки съпрекосновения с падналите духове!Какъв е " духовният ефект"(последица)от извършване на животински и кървави жертвопринушения или консумацията на месо, особено във векът на кали-йуга?... - Душата не може да се освободи от цикълът на прераждания(самсара) и попада отново и отново в "Утробата на Вишну"("U-Terra", Uterus) безсъсзнателно в "махат-таттва", чакайки съдбата си при Ново Съторение(Проявление в материалният свят). Преди това резидира  за известен период от Време в адът и Питра-лока (виж ВЕДАическа космогония) за да изтърпи кармичните си последствия. Следващата и форма на инкарнация е най-много животинска по съзнание. Спирайки кръвпролитието душата спира да се вкарва в Утробата и така преминва ОТВЪД  С ПОМОЩТА НА КРИШНА В СЪЗНАНИЕТО СИ!(паралел: жената спира да ражда деца, когато и спре менструалният цикъл)!!

============================================


"Въпреки че човек може да бъде религиозно предразположен, животински жертвопринoшения се препоръчват при шастрите, не само във Ведите, но дори и в съвременните писания на други секти ... Когато тези хора убиват животни, те поне могат да правят това в името на религията си. Въпреки това, когато религиозна система е Трансцендентална, като религия Ваишнава, няма място за животински жертвопринoшения. "
(Шрила Прабхупада, Шримад Бхагаватам, 4.26.1-3 тълкуването)"Even though one may be religiously inclined, animal sacrifice is recommended in the shashtras, not only in the Vedas but even in the modern scriptures of other sects…When such people kill animals, they can at least do so in the name of religion. However, when the religious system is transcendental, like the Vaishnava religion, there is no place for animal sacrifice." (Shrila Prabhupada, Shrimad Bhagavatam, 4.26.1-3 Purport)
Думата "Ваишнава" се отнася за поклонник на Бог Вишну, който е същият като Бог Кришна. Следвайки принципите на преданото служене, ние нямаме нужда от светски жертвен материал. Всички ние трябва да се опитаме да достигнем до такава платформа. Отказването от яденето на месо може да изглежда много трудно, но ако ние посвещаваме себе си в постоянно възпяване имената на Богът с преданост и любов, "Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе", тогава ние със сигурност ще успеем.