събота, 27 февруари 2010 г.

iv. Ученическа последователност


Евам парампара-праптам имам раджаршайо видух (Бхагавад-гйта 4.2).
Бхагавад-гйта такава, каквато е е получена посредством ученическата последователност

1. Кршна                                                                                               17. Брахманйа Тйртха
2. Брахма                                                                                             18. Вйаса Тйртха
3. Нарада                                                                                              19. Лакшмйпати
4. Вйаса                                                                                                 20. Мадхавендра Пури
5. Мадхва                                                                                             21. Йшвара Пури,(Нитйананда,
6. Падманабха                                                                                                                           Адваита)
7. Нрхари                                                                                             22. Господ Чаитанйа
8. Мадхава                                                                                          23. Рупа, (Сварупа, Санатана)
9. Акшобхйа                                                                                      24. Рагхунатха, Джйва
10. Джайа Тйртха                                                                          25. Кршнадаса
11. Джнанасиндху                                                                          26. Нароттама
12. Дайанидхи                                                                                   27. Вишванатха
13. Видйанидхи                                                                                28. (Баладева), Джаганнатха
14. Раджендра                                                                                  29. Бхактивинода
15. Джайадхарма                                                                            30. Гауракишора
16. Пурушоттама                                                                            31. Бхактисиддханта Сарасватй

                               32. Шрй Шрймад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада