неделя, 21 февруари 2010 г.

ii. Предговор

Първоначално написах Бхагавад-гйта такава, каквато е във вида, който сега е пред вас. Когато тази книга беше публикувана за първи път, оригиналният ръкопис, за съжаление, беше съкратен на по-малко от четиристотин страници, без илюстрации и пояснения към повечето от оригиналните стихове на Шрймад Бхагавад-гйта. Във всички други мои книги: Шрймад-Бхагаватам, Шрй Йшопанишад и др., системата е следната: давам оригиналния текст, английската му транскрипция, след това английската дума или израз, който отговаря на всяка санскритска дума, преводите и поясненията. Това прави книгата достоверна и научна, а смисълът сам по себе си ясен. Затова не бях много щастлив, когато трябваше да съкратя първоначалния си ръкопис. По-късно, когато интересът към Бхагавад-гйта такава, каквато е значително нарасна, бях помолен от много учени и преданоотдадени да представя книгата в първоначалния й вид. Така че настоящият опит има за цел да предложи първоначалния ръкопис на тази велика книга на знанието, заедно с обяснение на цялата парампара, за да може движението за Кршна съзнание постепенно да се установи.

Нашето движение за Кршна съзнание е автентично, потвърдено от историята, естествено и трансцендентално поради това, че се базира на Бхагавад-гйта такава, каквато е. То постепенно става най-популярното движение в целия свят и особено сред по-младото поколение. От движението за Кршна съзнание все повече се интересуват и възрастните. Те се заинтересуваха до такава степен, че бащите и майките на моите ученици ни насърчават, като стават почетни членове на голямото ни общество, Международното общество за Кршна съзнание. В Лос Анхелос много бащи и майки ме посещаваха, за да изразят признателността си, че ръководя движението за Кршна съзнание в целия свят. Някои от тях казваха, че за американците е голямо щастие, че съм започнал движението за Кршна съзнание в Америка. Но в действителност първоначалният баща на това движение е Самият Господ, Шрй Кршна, който го е създал преди много, много години, и то е достигнало до човешкото общество посредством ученическата последователност. Ако имам някакъв принос във връзка с това, той не е лично мой, а принадлежи на вечния ми духовен учител, Негова Божествена Милост Ом Вишнупада Парамахамса Паривраджакачарйа 108 Шрй Шрймад Бхактисиддхан-та Сарасватй Госвамй Махараджа Прабхупада.

Ако имам някаква заслуга, тя се състои в това, че съм се опитал да представя Бхагавад-гйта такава, каквато е, без никаква промяна. Преди да представя Бхагавад-гйта такава, каквато е почти всички издания на английски език имаха за цел да реализират нечия лична амбиция. Нашият опит да представим Бхагавад-гйта такава, каквато е се състои в следното: да изложим мисията на Бога, Върховната Личност, Кршна. Наше задължение е да представим волята на Кршна, а не на някой светски мислител, политик, философ или учен, защото въпреки големите си познания те знаят много малко за Кршна. Когато Кршна казва: ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджй мам намаскуру... — ние, за разлика от т. нар. „учени", не твърдим, че Кршна и Неговият вътрешен дух се различават. Кршна е абсолютен и няма разлика между името на Кршна, качествата на Кршна, забавленията на Кршна и т.н. Тази абсолютна позиция на Кршна трудно може да се разбере от човек, който не е преданоотдаден на Кршна в системата на парампара (ученическата последователност). Когато пишат коментарите си върху Бхагавад-гйта, т. нар. учени, политици, философи и свамй без съвършено знание за Кршна се опитват да осъдят на изгнание или да убият Кршна. Тези неавторитетни коментари върху Бхагавад-гйта са известни като Майавада-бхашйа и Господ Чаитанйа ни предупреждава относно такива неавторитетни хора. Господ Чаитанйа казва, че всеки, който се опитва да разбере Бхагавад-гйта от гледна точка на майавадйте, допуска голяма грешка. Резултатът от такава груба грешка е, че погрешно воденият ученик на Бхагавад-гйта със сигурност ще бъде объркан по пътя на духовното ръководство и няма да се завърне обратно вкъщи, при Бога.

Моето единствено намерение е да представя Бхагавад-гйта такава, каквато е, и тя да води обусловения ученик към същата цел, заради която Кршна слиза на тази планета веднъж в деня на Брахма, т.е. на всеки 8 600000000 години. Това обяснение е дадено в Бхагавад-гйта и ние трябва да го приемем такова, каквото е. В противен случай няма смисъл да се опитваме да разберем Бхагавад-гйта и този, който я произнася — Господ Кршна. Господ Кршна изрича Бхагавад-гйта за първи път пред бога на Слънцето, преди стотици милиони години. Трябва да приемем този факт на базата на авторитета на Кршна, без погрешни тълкувания — така ще разберем историческото значение на Бхагавад-гйта. Да тълкуваме Бхагавадгйта, без да се съобразяваме с желанието на Кршна, е най-голямата грешка. За да се предпазим от тази грешка, трябва да осъзнаем Господа като Бог, Върховната Личност, както непосредствено е осъзнат ОТ Арджуна, първия ученик на Господ Кршна. Такова разбиране на Бхагавад-гйта е наистина авторитетно и е полезно за благополучието на човешкото общество при изпълнението мисията на живота.Движението за Кршна съзнание е от първостепенно значение за човешкото общество, защото предлага най-висшето съвършенство на живота. А Бхагавад-гйта обяснява подробно как става това. За нещастие, светските скандалджии използуват Бхагавад-гйта, за да развиват демоничните си наклонности и да отклоняват хората от правилното разбиране на елементарните принципи на живот. Всеки трябва да знае колко велик е Бог, или Кршна. Всеки трябва да знае истинската позиция на живите същества. Всеки трябва да знае, че живото същество е вечен слуга и ако не служи на Кршна, трябва да служи на илюзията в различни комбинации на трите гуни на материалната природа и така вечно да скита в колелото на раждането и смъртта. Дори т. нар. „освободен" маиавадй спекулатор е принуден да търпи този процес. Това знание е велика наука и всяко живо същество трябва да чуе за нея заради собствения си интерес.

Голяма част от хората, особено днес, в епохата на Кали, са очаровани от външната енергия на Кршна и погрешно мислят, че чрез напредък в областта на материалния комфорт ще станат щастливи. Те нямат знание за това, колко силна е материалната, или външната природа, защото всеки здраво е обвързан от строгите й закони. Живото същество е щастлива частица, неразделно свързана с Господа и естествената му функция е да служи непосредствено на Бога. О-мая-н от илюзията, всеки се опитва да стане щастлив, като служи на собственото си сетивно наслаждение под различни форми, но това никога не го прави щастлив. Вместо да удовлетворява собствените си материални сетива, човек трябва да удовлетворява сетивата на Господа. Това е най-висшето съвършенство на живота. Господ желае и изисква това. Всеки трябва да разбере това основно положение в Бхагавад-гйта. Нашето движение за Кршна съзнание учи целия свят на това основно положение и понеже ние не замърсяваме темата на Бхагавад-гйта такава, каквато е, всеки, който е заинтересуван и желае да извлече полза от изучаването на Бхагавад-гйта, трябва да потърси помощ от движението за Кршна съзнание за практическо разбиране на Бхагавад-гйта под непосредственото ръководство на Господа. Ето защо се надяваме, че хората ще извлекат най-голяма полза от изучаването на Бхагавад-гйта такава, каквато е, както сме я представили тук, и ако дори само един от тях стане чист пре-даноотдаден на Бога, ние ще считаме опита си за успешен.

12 май 1971 г. Сидней, Австралия