събота, 26 февруари 2011 г.

Богът е ЛИЧНОСТ, а НЕ само качество или сбор от качества-любов, светлина, мъдрост, знание, т.нат....


"Възлюби своят Господ с цялото си сърце и целият си ум"  
Христос Галилейски

*пропускам благородно нагласените безсмислици на библията за  "бог е любов", тъй като се получва несъстоятелният библейски извод "възлюби любовта". Ми то по същата логика, ако "сатана е омраза"- ми -"намрази омразата"!......Тука инфилтрирам библейските нонсенси, като им прощавам по християнски за нагласациите от християнските римски овчари! Разбирам, че те ревниво крият в анонимност Отецът на Христос в римските катакомби, кръщавайки го с разни партизански имена,  за да "има хляб"(е?-и овнешки салаам също!) и за евреинът яхве, и духът му "яху"....  Няма значение, важното е, че ние, в Кришна-съзнание Го знаем!  Ом Ра!


Оттука трябва да се разбере КОЙ е Твоят Господ и че умът не е враг на сърцето, а - негов приятел, стига да се ползва за индивидуализиране на Твоят Господ.Трансцедентално Знание
"Както Отец познава Мене,
и Аз познавам Отца" 
Йоан 10:15
Джнана/Jnana
Умът за търсене на Господ се нарича брахманически. Брахма помага да се разбере Кой е Господ и да се насочи Любовта към Него. Това се нарича интуитивна любов, насочена към Трансцедентът.
"Дървото на познанието"(генетичното)
"А Адам позна жена си Ева;
и тя зачна и роди Каина"
Битие 4:1
Джана/Jannah
Умът за търсене на илюзията на Бог се нарича carnal knowledge или- ум на нагите(прищявките на рудрите).. Нагите отричат умът на Богът-Брахма и Свещените писания на класовите цивилизовани Арйани - "Шастрите", живеят по собствени прищявки но ползват т.нат. "body language". Нагите също "обичат", но- от подсъзнателно, като целта им е безсъзнателното(Утробата на Вишну). Това се нарича инстинктивна любов, неиндивидуализирана любов.


Понеже имам Слънце във Водолей в 11 дом, Луна в Козирог в 10 дом, но Асендент Овен, когато бях в по-ненапреднала възраст се чудех "как така хората не виждат очеизвадни неща и да ги поставят в приоритет в своят живот", и поради Овенският си Асендент бях припрян и настоятелен за споделяне директно Истината(по-късно установих, че хората, особено-  днешният век, не се стремят към нея или интересуват от нея, но това е друга тема). С течение на Времето, реших да "изтласкам" Луната "за инициализация" и така Козирогът ми даде мъдрост и време за споделяне на тези неща. Слънцето ми във Водолей непрекъснато търсеше Знанието, но Овенският ми Асендент пречеше да го споделям. Луната в Козирог ми показа- В ЗНАНИЕТО СЕ ВКЛЮЧВА И НАЧИНЪТ НА СПОДЕЛЯНЕТО. Колкото Знанието е по-голямо, толкова споделянето е ненатрапчиво(ВЕДАическите мъдерци-ришите никога не слизат сред хората, а само, ако човек иска да узнае Истината ходи при мъдрец, като подхожда към него, сякаш подхожда към Богът!!). Пълното Знание се определя от Съ-знанието. "Какво е мисленето" е производно на (функция от) Съ-знанието. Само чрез мислене съзнание не може да се измисли. Съзнанието е начин на живот, включващо и Знанието.
Натрапеното Знание противпоречи на Божествеността - Съ-знанието. Няма натрапено съзнание, така както и няма натрапен живот. Животът(душата) е неделима и вечна частичка индивидулност и симптомът и-"съ-знанието", е също ИНДИВИДУАЛНО-възприемчиво, определящо се от типът Съ-знание.


Карма-дхарма чакра:
Богът(Бхага-ван) притежава всички качества(са-гуна
и организира своята лила(игра) в матер. свят чрез дева-ити.
3 са етапите на осъзнаване на душата в надграждане 
без да губи предният. (виж публ.ВЕДАическа космогония).
Слънцето-на индивидуализация на вечността на душата,
Венера-на безличностната любов и
за мъдростта при индивидуализиране на любовта към Богът, като Личност.
"Индивидуализация на душата- безличностна ЛюбовИндивидуализация Любовта към Богът"
("Лъв-Везни-Риби")Но това значи ли, че всичко става по наша воля?-НЕ! Това значи ли, че всичко става само със "заповеди"(на 'богът'?..)-ПАК НЕ! Моно-теизмът(а-двайта) на егоистичният натрапчив "бог" води до егоизмът или материaлно разбиране на "аз"-ът, ТЪЙ КАТО "БОГ Е САМО ДУХ, БЕЗФОРМЕН И БЕЗИМЕНЕН" ),  както малкият "аз" - джива-атма, така и големият Парма-атма.
Чистата Трансцедентална дуалистична(ДВАЙТА) любов -ПРЕМА на перфектната индивидуална  душа Радха и Личностният Бог Кришна, Изначалната Трансцедентална Божествена Личност с Трансцедентaлни форма и име.

Във ваишнави-средите казваме, че БОГ Е ЛИЧНОСТ, определящ ТРАНСЦЕДЕНТАЛНА ДУАЛНОСТ- "ДВАЙТА".
Трансцеденталният нецикличен свят на непрекъсната насрастваща екстатична трансцедентална любов(према) е плод на ТРАНСЦЕДЕНТАЛЕН ДУАЛИЗЪМ НА ВЗЕИМООТНОШЕНИЕ "Бог-душа"(Парам атма-джива атма).
Монотеизмът на "свливане на душата с Духът" води до егоизъм и диктатура. И наистина- тези душИ, които искат да "се слеят с Бог" се сливат само с Духът Му, и в резултат -с е връщат пак в материалният свят за да участват пак в лила-та(играта) на Богът, само, че-  на различни материални под-нива. (Моно-теистичните религии са Марс-ов тип религии, виж публикацията "Шива, девът от гуната на мракът..." , там няма хари-мония, а -"хара-мор-ия", Хари-мония, тъй като лисва Хари, Трансцеденталният Бог)
Една от тези игри е превръщане на ТРАНСЦЕДЕНТЛНАТА ДУАЛИСТИЧНА ЛЮБОВ(взаимна- хармония, "ХАРИ-мония") в секс и материалано оплождане за създаване на нови тела за душите, упадащи от Трансцеденталният свят  в материалният по свое желание(Бог изпълнява желания!!) или - за прераждание на вече упадналите в него.
В Астрологията Венера отговаря за любовта, а Марс - за сексът.
Така, че тази чиста према(Гр."агапе") слизайки в материята чрез Светият Дух се превръща в кама(Гр."ерос").
Марс винаги "замърсява'(потъмнява) Венера, тъй като иска да я смъкне("свали") в материалният свят.
Марс превръща Венера в СМЪРТНА любов. Всъщност, на Санскр. "марта" значи "смъртен".


Карма-дхарма чакра :
С черен надпис е даден основният девиз на архетипът. 
От 1-6 архетипи са МОНО(а-двайта), те са незавършени.
От 7-12 архетипите са завършени ДУАЛ(двайта). 
С бял надпис е даден девизът на архетипът за Трансцеденталният свят, 
като обединява противоположният си.
Архетип "Скорпион" е ключов, не само от гледна точка на материално-
полово размножаване. Неговият девиз "аз желая" определя желанието
на индив. душа, а то бива-трансцедентално-към Риби и материално-към Овен.
Кришна изпълнява всяко желание на индив. душа, със съответните
 кармични последствия, ако е материално. За това Скорпион са и манипулатори-
змийският аспект на Знанието за материалните желания на индив. душа.
Завършената индивидуална душа в 12 дом, архетип "Риби"(Вишну
има за девиз: "Аз вярвам, (че) ние служим"!

ПС: Аврамическите марс-овНи духове яхова и аллах имат за девиз 
"аз съм"(дух, излязъл без никакъв ориентир, в абсолютно невежество), 
до "аз желая, да имаме" и после пак обратно до фалшивият "аз съм") 
Мдаа, много са "дух-овни!"


Всъщност, Богът Кришна притежава всички архетипи, но се асоциира с последният Вишну(на Риби), който е 'двайта'(дуален, двойствен) архетип; Вишну, уж е Слънчево божество, а Риби е най-висшият лунен архетип, асоцииращ се с Трансцеденталната Утроба за душите в матат-таттва(несъзнаваното) - гуната ТАМАС на Шива, друг лунен архетип на Козирог-Скорпион. Това е така, защото Бог дава СВОБОДА на душите да изберат съзнанието си. Трансцеденталният дуализъм(двайта) е винаги съхранен - както в материалният свят, така и в Транацеденталният(от Трансцеденталният свят също има упадане към материалният, по индивидуално желание на душата, поради тамас-невежество).


"От всички деви Вишну е най-висшият("Риби"), а Агни("Овен")-най-низшият"! Шримад Бхагаватам


Овенът презентира его-то(ахам) ("аз съм")Архетипът му обхваща Агни, Сканда-Картикея-Мургун и Йама и Кали.
Всичко това е форма на  РУДРА или-  Марс. Първородния син на Шива-Линга(Скорпион) в деволюцията е Сканда-Картикея-Мургун.
Егото(ахам) е разбиране на "аз"-ът на материално ниво. Съответно- и любовта е разбрана на това ниво. 
Индивидуалната душа -джива-атма е разбиране на малкият "аз" на духовно ниво. Тя се асоциира с противополжният и архетип Венера или - Лакшми.  
Докато девизът на Овен е "аз съм", девизът на Везни е "ние сме"("аз балансирам").


"Зъб за зъб, око за око"- законът за кармата свършва в 10 дом на Козирогът-"Шива".
("Карма-бхава" е 10-ят дом на Козирог,а планетарни сигнификатори са освен Сатурн, но и Слънцето+ Юпитер)
Вертикалната зеница показва способност за виждане в мрак. Душата, която обича мрак и се дава зъб.
Ако душата е в най-тъмният мрак-  на зъбът му се дава отрова.


"Семе" на Санскрит е "биджа", но сперма(σπέρμα) на Гръцки значи "семе". Сперматозоидите са само превозно средство(вайхана) за предаване на семето до яйцеклетката.
При растенията на сушата семето за оплождане се осъществява чрез прашец, който се разнася по въздух. Това е така, тъй като растенията има само етерно съзнание, т.е ВИРАжно Астрално съзнание. Животните имат МИРажно Астрално съзнание със сложна нервна система, плюс кръвоносна. Зачатието на плодът става не във въздушна, а - ВЪВ ВОДНА СРЕДА.


Кришна казва в Бхагавад Гита 10:39
Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. Няма същество — движещо се или недвижещо се, — което да може да съществува без Мен.
Тука ще открием няколко съществени разлики между "сперма" и "биджа" и разграничения от Абрахамските религии .

"Биджа" включва "сперма", но сперма не е цялата БИДЖА! Кришна е в семената на всичко съществуващо. "Съществуващо" означава ТОВА, КОЕТО ПРИТЕЖАВА ИНДИВИДУАЛНА ДУША- "ДЖИВА-АТМА". Според ВЕДА - от вирус до дев носи индивидуална душа(джива) и се размножава чрез семе(биджа). Вирусите, едноклетъчните, многоклетъчните, вкл. растения и животни, хора и деви се размножават чрез биджа(семе), където се намира Самият Кришна.


Глутница "богоизбрани-правоверни" наказват "грешници" със смърт.
Вярно е, че Аврамическите религии "не са човешки", както те твърдят!
Добавката те не знаят, тъй като са в невежество - тамас..
Аврамическите религии са демонични. В тях няма нищо божествено!
Според Абрахамските религии- Бог създал мъжът и жената от кал и "им вдъхнал живот". После им казал, че "душата=животът им е в кръвта." Туй-айде "ново 20" невежество, но ако примем, дори, че е така, да ги питаш, тези христяиини все пак животните-"анималите в зоологическата градина"  нямат ли кръв?.. и , не са ли учили Гръцки, в библията си  че "зои"(ζωή) е "живот", а "анима"(anima) на Латински е "душа". От тука следва, чесамо човекът МОЖЕ("му се позволява" от Бог) да има душа, а има християнски секти(примерно адвентистите), които считат, че дори и "човекът нямал душа", а - САМО "Христов дух". Този, който нямал "Христов дух" щял да изчезне завинаги в несъщесвуващото(нихилото), т.е. "душата му ще умре". Невежества - да ги ринеш с тонове сред Абрахамските религии!


Минералите(вкл. и библейската "кал") не притежават душа, следователно НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те са ИЛЮЗИЯ. Ние ги възприемаме тъй като имаме индивидуалност и съзнание, но те не възприемат нищо, тъй като нямат индивидуалност и съзнание. Там съществува Кришна, но в "сърцето" на атомите, като "Парам-атма". Кришна прави разграничение между своята низша енергия- материалните атоми на 8-те елемента и по-висшата си енергия- "джива-атма"(индивидуална душа).
В живите същества Кришна същестува в семето(биджа) и в сърцата(сърцевината) им!!
Когато влиза душата в тялото? 


Знаците U,V,Y са знаци "тилак" за принадлежност на ваишнавите
Душата влиза в тялото(яйцето, символ на материалната енергия) при ополождането от семето "биджа".
След оплождането яйцето (материалната енергия) започва да се дели именно благодарение на Кришна, първоначалното живо същество, в нея. Процесът на деление на клетката продължава до умирането и. Биологичната смърт настъпва, благодарение на това, че Кришна е излязъл, зедно с индивидуалната душа от клетката. Същото се отнася и за "Развиващата се Галактика". При тези организми, които се размножават във водна среда(вкл. и такива на сушата)- чрез най-бързият сперматозиод, а при растенията- чрез прахът на тичинките. Сперматозоидът е носител на индивидуалната душа, която е водена от Свръх-душата(Кришна) към утробата на Вишну и Майа за НОВО ПРЕРАЖДАНИЕ. Изпълнението на ритуалът на Шива-Линга/Майа-Йони се ръководи от Кришна, тъй като Той е в основата на процесите.
Рибата е символ на РАННОТО Християнство(НЕ- библейското!!), не за друго защото
презентира Вишну- спасяване на душата в Утробата на Вишну- "U-Terra"
(виж публикацията  Ведаическа Космогония)


Всемирното Космическо яйце(Брахманда) на "самороденият Брахма" не е нищо друго освен "фин, космически материал" за Оплождащият Кришна.
Яйцето(egg~ego) не е нищо друго, освен КЛЕТКА или ДЕТЕРМИНИРАНА МАТРИЦА в която ще се движи Кришна, като "съзнание". В този аспект- "клетките"(cell) са ОГРАНИЧЕНИЯ от Самият Кришна за отделните типове съзнание при многообразието от форми на живот - 8,400,000 в цялата Вселена.
....и змиите правят любов- безусловна и с недуален ум.
На змиите Божествената любов "Дева-према" е непозната.
За това те имат инстинктивната змийска любов "нага-кама".
Новата карма на преродената душа, винаги започва с Брахма, който е на върхът на лотусът, непотопен във водата. Докато плодът е във водна среда(Утробата на Вишну и Майа) душата все още си носи СТАРАТА КАРМА от предната инкарнация. Новата карма започва с ВДИШВАНЕ НА ПЪРВАТА ГЛЪТКА ВЪЗДУХ.(Брахма, Водолеят е "въздушен архетип"). Убиване на зародиши или изкуствени аборти са в следствие на стара карма на душата. Прехвърляне на негативната им карма е върху тези, които извършват това убийство-както физически, така и -моралните убийци!! (лица в Кришна-съзнание не консумират не само месо, но дори и животински зародиши-яйца, хайвер, т.нат., тъй като не поемат никаква карма!!)


Сперматозиодът носи и X и Y-хромозоми, като мъжият пол се определят от Y, а женският-от X.
Неслучайно Скорпионът е "Андро-гини" при дволюцията на Шива. Кришна е Шива и Васуки
(но Васуки или Шива НЕ МОГАТ да бъдат Кришна, виж публикацията "Шива-маха дева ил от мракът...")
Оплождането на яйцеклетката се извършва от Марсовият архетип- "Овен-Скорпион"(рога/щипки-жило).
Яйцеклетката има Земно-Лунният архетип "Телец-Рак"(рога/щипки-копита).
Делението("миоза") на оплодената яйцеклетка("зигота"), растежът и(Μεταβολισμός-"метаболизъм") се извършва благодарение на биджа(семето), т.е.-семето има специфична ДУХОВНА непроявена форма.
Процесът на деление на клетката формира и нейният отрязък живот, както в зародишът, така и в плодът, излязъл от утробата. Спирането на делението на клетката означава края на нейният живот. "Стареенето" на клетката в излезлият плод се предизвиква от много фактори, по-важните от неритмичен метаболизъм, дължащ се на психично състояние от предна или настояща лоша карма. Забавянето на стареенето на клетката на определен период се извършва с помощта на настояща добра карма, а съзнателните процеси на контролиране на метаболизмът и функциите на телесната машина "Шри Янтра" до "ката-болизъм"(Гр.κάτω/"като" -"долу", докато културистите се занимават с обратното-"ана-болизъм"(Гр. άνω/"ано", πάνω/"пано"- горе" )- стимулиране на низшата енергия "шакти" да синтезира белтъчни тъкани) и с помощта на психиката(Гр.ψυχή/"психи"-душа) се владее от т..нар. йоги-"сиддхи". "Вечна младост" е сиддхата "ПРА-КАМЯ"("кама"- "желание", "пра"="първо","прото"-πρώτο ).
Богът Кришна, за да потвърди писанията, че Бог е "ВЕЧНО МЛАД" е контролирал метаболизмът си така, че от 16-та си до 125-та си годишна възраст да има постоянен метаболизъм, като 16 годишен организъм(и да изглежда като 16 годишен).
Същите етапи, които претърпява оплодената яйцеклетка от зигота до биологичната смърт на излезлият плод от Утробата, преживява и Вселената, чиито образ е Брахма(първи излязъл от Утробата на Вишну). Спирането на развиването на Галактиката в периферията и означава "разтваряне в пра-лайа"- "просмукване"("свиване") във Вишну.
Извод: ПЪРВАТА ЗЕМЯ, КОЯТО НАСЕЛЯВА ДУШАТА Е МАТЕРИАЛНОТО МУ ТЯЛО, дадено от оплождане на сперматозоидът , в чиято глава е Кришна, заедно с индивидуалната душа, преди да излезе в ГОЛЯМА МАТРИЦА. А първата Земя е Утробата/Утерусът на Вишну- "U-Terra".
Първата експаназия на Кришна в материалния. свят е Баладева(Баларама), Нара или Брахма.(виж публикацията Брахма, АРйанският дев). За това Кришна е сравнен с Психе(душата), а Баладева - с "Ерос"- силата в материалният свят, която "разняся" до "долу" и в материята душата.


Душата(Психе) не е продукт от комбинация на материални елементи

Знанието определя Съ-Знанието. Съ-Знанието определя мисленето.
Мисленето определя действието....
По-точно- Кришна е Свръх-душата, която стои редом до индивидуалната душа по време на нейното пътешествие из дебрите на материалният свят. При това нейно пътешествие, Кришна се разкрива САМО ако душата поиска да разбере и да добие Трансцедентално Знание. Трансцеденталното знание не е КОЯ ДА Е любов, а именно Любовта към Свръх-душата, като отделна единица от индивидуалната душа. Това не значи, че индивидуалната душа трябва да мрази всички други душИ, вкл. и себе си, а напротив-разбирайки, че Кришна е ИЗТОЧНИКЪТ на тези живи същества, то Любовта на Знаещата душа е завършена(съ-вършенна).
Трансцеденталното Знание дава липса на страдание. Има и незнаещи, невежи душИ които се стремят от инат(Анг. innate)-инерция към невежество, тъй като там също липсва страдание. Верно е, че когато душата е в тамас не страда, ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА, че е в несъзнаване. Но това състояние е инерционно-преходно и кармично. Подобно на състоянието, когато си взел опияти или си изпаднал в безсъзнание. След изтичане на периодът на несъзнаваното душата отново попада в раджас-гуна и страда.... Може вече в животинска форма - на обичаща зелена змия?.....Кой знае?....
Трансцеденталното Знание НЕ Е нито инерция, нито инстинкт. То е целенасочено движение на съ-Знанието(о-съ-знаването) към Богът(Кришна), Който освобождава от страдание. Душата сама, със собствени усилия, дори и "да се скъса да обича на инат", не може да се освободи от циклите на прераждания в матрицата-"самсара"!
Страданието- "раджас", (включващо и материалната любов- "кама"/"ерос") е продиктувано от липса на Трансцедентално Знание.
Обичането на локализираната Свръх-душа(Парам-атма), като Личностен Бог(Бхагаван) автоматически дава и любов към другите живи същества, тъй като те са мини-частици от Него. Но обичането на кое да е живо същество или дори всичките накуп под формата на "дух" -не дава автоматически любов към Свръх-душата, тъй като тя не е ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА. При такова състояние на "обичане" на анонимни духове, душата е несъзнавана и си циркулира в матрицата от раджас към тамас гуни и - обратно. Това е милостта на Богът за несъзнаваната душа.
Извънкласвите считат, че "бог е безименен+безформен дух",
който постоянно трябва да им задоволява примитивните
нужди за консумация вкл. и на т.нар. "любов"-НАГОН.
Поради неиндивидуализиране на Богът, като ЛИЧНОСТ
съзнанието слиза до демонизъм в тълкуването на Бог.
Кришна е са-гуна(притежава всички гуни и всички качества), но душата може да Го достигне(не "да стане Него"!!,а  да Му служи за Вечността без цикли)САМО от трамплинът на гуната на Знанието-САТ. Както уточнихме най-горе- Знанието на Брахма и знанието на нагите са коренно-различни знания и "познавания".
Има само 3 деви, които са изцяло в проявлението на една отделна гуна- Брахма, Вишну и Шива. Дори останалите деви са под смесеното проявление на гуните, а какво остава за нас, човеците?..
Разделението на материалното битие е също дуално.  Принципът на единство на противоположностите е само в Дуалното Трансцедентално. Противоположностите са се запазили но има единство. В материалното битие от материалният дуализъм на "теза" и "анти-теза" се формира "син-теза" за продължаване на душата в матрицата. Тука има освен единство, но и БОРБА на противположностите.
От ВЕДАическата космогония забелязваме девическото северно начало като теза да бъде атакувано от демоничното южно, тъй като инерцията на упадък от  горе надолу и от север на юг(изток на запад) . Развиването на Вселената е всъщост -потъване на планетарните системи от  север на юг!!(урдху локас към адху локас)
Отначало е имало САМО Трансцедентална светлина, в която живеят деви от Ваикунтха, идеща от Голока Вриндава на единствено и хари-мония на Кришна и Радха.
От тази светлина Брахма-джйоти по еманационен ред се появява и материална светлина - Галактическото Слънце- Брахма, което дава светлина на Слънцето и звездите.
Разделянето на денонощието на дневна(слънчева) и нощна(лунна) светлина иде от разделяне на самият космос  на девически(север) и демоничен(юг).
"Биене" на Млечният Океан(Път) от деви(дни) и демони/наги(нощи). Знанието, което притежават е различно.
Девите притежават Трансцедентално Знание, а нагите - "карнално"(телесно), свързано с полови органи.

Преди нагите от Лемурия нагите от Му са ги предшествали.


Прави впечатление думата ага е свързана с тези страни, особено, че е фамилно име и в Египет и в Норвегия!
Библейският персонаж Агар е тясно свързан с Агарта -подземното царство на нагите.
Индийският град Агартала е тясно свързан с демонът Трипура, който по-късно е реинкарниран като Махамада.
"ХАРА-кири"(腹切り, "cutting the belly" буквално значи "рязане на коремът". "Нага(й)" на Японски е "дълъг".
По подобен начин се образува думата "змия" на Немски- "lange"-"дълга"=>  "SCH-lange"- "змия".
 А на Иврит се образува подобно, но с наставка "Ш": "Наха".
(*виж  публикацията " Шивамаха дева ил от мракът...")

Девите властват над денят, а демоните- над нощта.
Демоните са наречени още и наги(тъй като идат от адските планетарни системи, "холографският юг") - виж публикацията "ВЕДАическа космогония".
Haghar-tha
Ако проследим етимологията на думата "ден"(day, dei) иде точно от Санскр. "дев"(deus), "полубог". Дните на седмицата(седморният цикъл и вълнова скала за цветове и звуци е Арйанска особеност!!) са кръстени на деви, полубогове.
Етимологията на думата "нощ" на Санскр."накта"(Eng. "night", Ger. "Nаcht", Рус. "ноч",)   иде пак от Санскр."нага"(змия, гол).
Латинската дума за "черно ("nigr", "negro") иде от Санскр. дума "накта"(нощ), която е асоциирана с "нага"(змия, гол)виж още публикацията "Шива, маха-дева ил от мракът..."

юдео-християнската змия


"Аз ви изпращам като овце между вълци; и така, 
бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите".
Матей 10:16
---------
*Един ваишнава, какъвто е Христос Галилейски, никога няма да дава змийски пример!!!
Змията, каквато и да е, никога не е пример за освобождение от материята. 
Но явно на християнските римски офци им харесва 
вълчото царство на юдейската змия яхве от Лемурия!!


деволюцията: завръщане на гълъбът към змията
Нека да споменем нещо и за йудео-християнската змия (яхве, яхова, еова яху-аллаху) "Archaeopterix judeo-christianicus"("археоптерикс-юдео-христианикус"). Този зооморфизъм е ЧИСТ продукт на римското християнство(след 3 в. след Хр.), известно още като НОВ ЮДАИЗЪМ. Разбира се, християнската доктрина на ранните християни - богомили, катари, манихейци и прочие, следващи ВЕДА-Словена, няма нищо общо със змията яхве на рудрическите лемурийски духове, но все пак да споменем нещо и за тези юдео-християнски змии, които днес са плъзнали да проповядват новият стар юдаизъм на древната змия(лъжа) с "Черната книга", вариант на полемурийчените(порудрийчените, пояховийчени) Арйани -  римляни и гърци.
"Черната книга" е сборник от СЗ -"стар юдаизъм" и НЗ -"нов юдаизъм"- Аврамски инструкции за оцеляване на паразити в тамас-гуна.


Поради упадкът на Арйаните в кали-йуга Римската и Еллинските империи са възприели рудрическа духовност на извънкласовите наги и са съставили един буламач-религия : смесица от ВЕДАическо Арйанство през призмата на Аврамическите рудрически духове, наречено "Нов йудаизъм" със "свещено писание" = "Черната книга". Съвсем логично("линейно мислене") е тази Черна книга да съдържа купища протоворечия - "1 истина, следват 5 лъжи" и така в безкрайна редица повторение, за повече инфо - тук ) От това смесване на доктрините угоднически се е получил един зооморфозъм "римският археоптерикс".Обрязана на 8-мият ден на 8-ми Март, с 2 провесени двойно-навити змии(ДНК)
йудейската змия Яллахова няма да ви хапе, стига да приемете отровата и доброволно!

Примерът, който Господ дава, се отнася до качествата на двете същества, а не до Сатана. За да се разберат думите му, трябва да се сравнят посочените качества и в двете същества.


Стара пушка
******

Група: Проверени другари
Съобщения: 22 918
Регистриран: 30/04/2006
Потребител # 1 479
Каква е змията?

1.Разумна ( не напада без причина);
2.Злобна ( ако я настъпиш, ще те ухапе)

Какъв е гълъбът?
1. Неразумен (лесно можеш да го примамиш с няколко трохи);
2. Незлоблив (каквото и да му направиш, няма да ти отвърне със злоба)

Господ Исус Христос казва точно това:

"Не нападайте хората, вие трябва да ги спасявате. А когато ви направят зло, не отвръщайте по същия начин. Обичайте ги"
---------------------
Това са разсъждения на адвентисткия брат "ОчУкване"("Чукът на очакващите адвентистки/"adventure" съботянски богове").
"Пасха"(Eng."Passover") е типична рудрическа вакханалия. Коли се първенец неюдей("гой") или говедо (Санскр."го").Целта е да се намажат "богоизбраните" юдеи с кръвта им, за да ги "подмине"(pass-over), Разрушението на Шива, докато душите на неюдеи и свещеното животно на Арйаните-кравата(и други "диетични животни") трябва да напуснат материалното тяло с насилие - "pass-away".
От яйцето на християнската пасха-"Велик ден" се излюпва редкият вид "archaeopteryx JUDEO-christianicus".
Изненада за библейските ристиени !
  Христос Галилейски е бил първенец нейудей-"гой" и за това е бил кърваво-жертвопринесен от бесове-рудри!


Този шаббатянски брат, радетел на законът на Лемурия(виж публикацията "Шива, маха-дева ил от мракът... "), би трябвало да е обрязан, ако не на 8-мият поне на 8888-мият си ден от раждането си!!

Аврааааамическата нага -"Яллахова",
която има отровно разбиране за любофф
(меко казано: "мангалско"- 
Мангала=планетата Марс
На Иврит "змия" е "Нахаш"-נָחָשׁ
А на осмия ден да се обреже краекожието на детето. Левит 12:3

Няма да се наричаш вече Аврам, а името ти ще бъде Авраам; защото те направих баща на множество народи.
Ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб; и царе ще произлязат от теб.
И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след тебе.
На теб и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришълец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.
Бог каза още на Авраам: Пази завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения.
Ето Моя завет, който трябва да пазите между Мен и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.
Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мен и вас
Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни, трябва да се обрязва - както роденото в дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Битие 17:5-12
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.”
Битие 3:10


Обрязването на гени талиите е признак на демоничност
Това е древен ритуал наследен от Лемурия, в Третйа-йуга
Демоните ги унищожава Господ Шива. *Виж "Шива-маха дева ил от мракът"

Невежата душа е Марсов (Санскр. Мангала) тип- много шакти енергия,
готова да тича и се бие в цялата матрица, и най-важното нещо е да се
възпроизведе физически. Невежата душа се асоциира с архетип Овен,
 Агни-тамастиченият огън, плътската любов-кама/ерос и кръвната
жертва. Най-ценното, което притежава невежата душа е фалшивото его и
гениталиите си. Всъщност: думата "пролетарий" на Латински означава
"този, който не притежава нищо освен гениталиите си";


"Гениталии от всички страни-съединявайте се"! "Съ-единението прави силата(ШАКТИ)".


"Безусловната любов" се "съединява чрез гениталиите", тъй като тя е инстинкт, а не осъзнато чувство. "Безусловната любов" е етап на развитие, но и удобно статично-инерционно място, където егото може да малко да се "погевези"(Тур."geveze"-"приказлив") с Богът(може би-да го подръпни за "талиите с гените"(лингъм му) и да го пита: "ти обичаш ли ме"?.. :-))) ..както е сторила Майа със Шива. И Шива, дева-ил-чо, изпълнява, к'о да пра'и?.. - Нали душата не иска "условия"?.. После тази същата душа о-майа-на ще го обвини, че "бил дяволе", че я удволетворил, да я оплоди, инициирайки плодоносни кармични процеси. Ма омайаната душа е вечно неудволетворена, каквито условия за "безусловности" да поставя, по простата причина, че НЯМА ТРАНСЦЕДЕНТАЛНО ЗНАНИЕ!
Всеки, който говори за "безусловна любов" вече е поставил първото условие- ДА НЯМА УСЛОВИЯ, т.е.-ДА НЕ ПОДБИРА от Многообразието, което Бог е създал. Но, такава душа е лицемерна от егото си: тези душИ са най-капризните и своенравно-инстинктивни душИ. Бог е ДЛЪЖЕН да им прости за тяхната инерция и нежелание за дисциплина.
Това е същото извън-класово положение, когато комунист ви говори за "равенство", но той лицемерно и тайно е първият, който презира тълпата и се стреми да се дистанцира от нея и да я експлоатира. Причината е следване на инерцията на невежеството, непритежаване на Трансцедентално Знание за това как е устроена Екзистенцията.
"Безусловната любов" се асоциира с "Обективната Истина- истината на обектите, които нямат душа, индивидуалност и съзнание. Как им се иска на невежите души да се доверят на "обективната истина", която е утопия- т.е. - НЕ СЪЩЕСТУВА като Реалност, тъй като обектите не съществуват сами по себе си, а "оживяват", благодарение на това, че индивидуалната душа съществува. Желание за "всичко е 1" е инстинктивният принцип на душата- "всичко да е 1" и да няма лична отговорност.
Въпросът е не да отричаме условията, а да ги разберем какви са. Защото в отричане на условностите ние попадаме в по-низши дилеми на условности(примерно Аврамическите религии, поставящи демонични условности, поради невежеството си  и изопачените подменени дхармични ценности) т.е. СМЪКВАМЕ СЕ В СЪ-ЗНАНАТЕЛНОСТ. Утопията да "бъдем свободни дори и Самата Свобода"(Марсов принцип) не смъква условностите(елиминира Клетката), но - и генерира нови(клетки в Клетката). Марс е хулиган-побойник, но и носител на нежеално поколение, предизвикващо войни и епидемии, тъй като иска да бъде "Свободен от самата Свобода". Той е иска да е победител в матрицата!
Та, изводът е следният- "Безусловната любов на и към Богът" е път към мъртвата материя(Клетка) и душите, които искат да пребивават в нея. Бог обича всички еднакво в материята, като остава тази любов на законът за кармата на мама Природа. В Трансцеденталният свят УСЛОВИЕТО Е да не искаш да бъдеш Бог, а да му служиш съзнателно любовно. Искаш ли да бъдеш Бог - Кришна те праща в материята да излюзорстваш и "обичаш безусловно условностите". Кришна за всички има по нещо!
Истинската Свобода и Осъзнатата Любов идват с Трансцеденталното Знание!!
Не съществува мислене, което да няма "причина-следствие". Ако има такова
"мислене", то със сигурност е или "безмислие" или -"шикалкавяне" .
Всяко едно мислене се базира на логика. Думата "логика" на Гръцки означава
"правилно мислене" (мислене с правила).
Целта на всяко мислене е да докара смисълът от т. А до т. Б. Пътят може да прав
или заобиколен , но винаги тръгва от А и достига до Б. Ако не стигне до извод
- крайната точка, значи самият процес на мислене е безсмсилен, безумен.
Но същестуват и такива "умници", които за да оправдаят своите капризи
на никаква дисциплинираност си фабрикуват всевъзможни "гениални" или
"божествени" безсмислици  само и само за да оправдаят своето невежество.
При липса на смисъл гениалното(Трансцедентално)
се превръща в генитално(Змийско).Всъщност, "чукът" е оръжие само на един бог(който е дев)- Тор, който е Юпиер-Зевс-Перун, който е ИндРа, гръмоотвержецът, с неговото оръжие е Вйагра(Ваджра).

Този същият "незлоблив брат"(бивш католик, понастоящем шаббатски адвентист, но както се знае няма "бивши комунисти" и "бивши юдеи" и "бивши 

адвенстисти"-те са обсебени от яхве) е примерза това що е 
юдео-християнството-"една незлоблива
любящо-хапеща змия".
Причината за хапенето е това, че християните не приемат спасението на ахова-отрова. Но понеже бъркочът е голям(тамас гуна), то змията апе, защото "върши добро"- "спасение". По същата причина и римските християни(по-късно и "арабските християни"-братята муслимани) са изклали народи в името на змията на Мойше- Яхве.


Забележете! - "Змията не напада,  НО - БЕЗ ПРИЧИНА"! 
А йудеите винаги имат причина! Самото присъствие на нейудеи около тях ги прави вече достатъчно мотивирани да ИМА ПРИЧИНА. Където и да ходят йудеите и йудео-християните, въприели тяхната КРЪВНО-КЛАННА доктрина, винаги набеждват домакините си за "огнетители". Това е на принципът на паразитът в тамас-гуна, който, въпреки, че смучен подмолно енергията на организмът, в който се е впил, но и накрая го умъртвява с отрова, с ПРИЧИНАТА, че няма достъчно енергия в него за муфтане.Това е принципът на римското християнство и илюминатското масонство.


Та, юдео-християнска змия не заслужава нищо друго освен чук в главата, но това е друга тема....и не е наш проблем - на ваишнавите...


Всяко гениално нещо е просто, но не всяко просто нещо е гениално.
360 е отвъд най-високата класа;  0 е извън дори и най-ниската класа.
Бог може да е всичко, но нищо не може да бъде Бог, освен Самият Бог!
 Бог не се достига с мислене и разум САМО,
но липсата на това води до Неговата сянка(илюзия).
Бог е отвъд смислът(тъй като е негов Автор), но не е безсмислие.
Римското християнство(библейско, имперско, юдейско, екзотерично, и пр.) след 3 век сл. Хр. е направило една амалгама между "мляко и кръв", между "мед и отрова," между  "змия и гълъб."  Та юдео-християнската змия не е нищо друго освен рядка генетична комбинация между гълъб и змия- "археоптерикс юдео-християникус".
Та тази змия е същата, която Мойсе издига в пустинята- "Кундалини шакина" или символът на Абрахамския клан от рудрическите духове на Лемурия- генът на южняшките наги, които смятат да оцеляват като паразити сред класовите Арйани.
Змията, не носи никакво друго знание, освен КЛАННО-ГЕНЕТИЧНО. Змията НЕ носи Трансцедентално Знание- за избавяне от матрицата. Тя е създадена от Кришна за тези, които са в гуната на мракът-ТАМАС. Змията ги "облаготелства", като ги върти в цикли на самасара. Бог проявява своята милост към демоните, като ги убива и ги инкарнира в други материални форми, тъй като те нямат съзнание за избавяне от страданието, то Кришна периодически ги поставя в състояне на тамас-несъзнаване. Но после пак следва циkли на страдание....и така тази игра продължава, докато душата се осъзнае.


Така, че змията има тази функция да участва с циклите от страдание до без-съзнаване.


"В раят вече няма хора, нито келти- в Албиона.
Като молци, изгарящи от пламъкът, се вият на
опашка и разказват древната лъжа навред"
Roy Harper

Та съучастието на юдео-християните в това е типичен пример за тяхното невежество, продуктувано от КЛАННАТА им гордост. Змията е услужлива, нейната функция е да заблуждава, тези, които искат да заблуждават или да се заблуждават.
Изфабрикуването на думите за Христос за създаване на "археоптерикс юдео-християникус" не е нищо друго освен римска приумица, зле тълкувана ВЕДА за невежи, в услуга на извънкласовите яху-вистки рудри.
По-късно ще се появи друг юдео-християнски зоо-морфизъм юдейския лъв с християнското ягне - "лупус-пацифис".
Всички тези компромиси с различните концепции(смесване и угодност на концепциите) са в гуната на страстта, раджа, продиктуване от гуната на мракът-тамас. Комбинация от римо-гръцко Арйанско упадане и извънкласов рудрически Абрахамизъм.
"Лупус-пацифис" е всъщност йудейският лъв, прелапал ягнето, което му мъти водата отдолу...
Та, изводът за "археоптерикс юдео-христяиникус" е, че змията идва в глъбско оперение и те кара да кълвеш зърната с йудейската отрова. Ако откажеш - тя те клъвва с "гълъбската "си човка,(с разцепено езиче) която, обаче, е свързана с отровните жлези на рудричесият яхве... Това е "свободната воля" при "моно"-то....."моно"-то винаги смесва отрова и амброзия... ма сместта не е по-малко отровна от чистата отрова!


"(Римското, библейско)християнство - това е обиколният път, чрез който йудаизмът прониква в Европа(Арйанските култури)."     Benjamin Disraeli
Дизраели е единственият британски министър-председател, който не е криел юдейското си потекло(тъй като е бил сафарадски, а не - ашкеназки юдеин). През целият си живот е бил християнин и на смъртното си ложе се връща към йудаизмът( с което доказва, че няма "бивш йудеин", "бивш католик", "бивш адвентист", "бивш комунист " "бивш ционист") "бивш циник"). Яхалла-Аллахова не прощава никому! Автор е на бисерът: "Когато предците на благочестивите благородници са били брутални диваци на непознат остров, моите са били свещеници в Соломоновият храм"( с което потвърждава правилото "Храни куче да те лае" и "Паразитът си е паразит!-той винаги мрази домакинът си, въпреки, че е изцяло зависим от него".гуните на материалната природа :
добро-святост-истинност-знание-светлина, страст-енергия, мрак-невежество-инерция-зло

"Млечният път"(Γαλαξίας, Γαλα-"мляко"; Via lactea) има 4 ръкава(arms)-колкото са ръцете на Брахма.
Възрастта на Вселената според ВЕДА СЕГА е 155.5 трилиона ЗЕМНИ години.
(Съврменните материалистични учени не могат да изчислят повече от 17 билиона).
Според библията и куранът -Земята е на точно 5,772 -по-малко от 6,000 (шест хиляди ЗЕМНИ години)!
Това е възрастта на Най-старата Земя, още преди Сътворението на Брахма.
Най-новата Земя се определя от Настоящият "Ден на Брахма", тъй като в края на 4-та епоха
има "частично разрушение"-в "Нощта на Брахма"
-----------
1,000-хиляда;  1,000,000-милион;  1,000,000,000-билион;  1,000,000,000,000-трилион;Това юдейско невежество лицемерно от форум си заслужава да го публикувам  По-долу е всеизвестният шаббатянски християнин-СЛУГА НА ЮДЕЙСКАТА ЗМИЯ Яхве- "Чакащият с юдеи"(в чакалнята на Илюминати):


Стара пушка
******

Група: Проверени другари
Съобщения: 22 918
Регистриран: 30/04/2006
Потребител # 1 479
Мен не ме вълнуват всички лъжи на сатана, та да чета Брахма, драхма или Някоя друга измама. Още по-малко пък ме интересува Кали, което е едно от имената на Измамника (като богиня на смъртта; Исус каза същото за Сатана - Йоан 8:44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.) Ако почна да слушам Сатана, ще стигна до неговите измами.

Форца ЦИОНисимус!Оле-оле-оле!!!...
Нищо по-различно от твърдението ти, че има циклично време. Кой когото слуша, на него вярва. Аз слушам Бога и знам, че времето тече само напред, а не като в спирала. Ти слушаш измамника и може да вярваш и в циклично време, и в прераждане, и в регресия, и в прогресия, и в компресия, и в импресия , и ....

Ако искаш да си в Истината, трябва да слушаш този, Който е Истината. Без нея няма да видиш нито нищо ясно, а ще се въртиш като ония в калчищата.

Така че: Колко поколения е имало до Исус? 


--------------------

Е?... фактор ли е Знанието(Разума) на Брахма? ..
Или ще я караме със (ЗЗ)Змийско Знание("разума" на нага)/(SS)Serpent Science 
за Размножаване във Вселената и... "очУкването" и?.. ..
Лилит(Lilith) vs Джудит(Judith)


"А змията беше най-хитра от всички полски зверове, 
които Господ Бог беше създал."     Битие 3:1


Какви са качествата на Змията? :
  • С делегирано от Бог инстинктивно знание за органично размножение
  • Дебнеща в мракът(Английската дума "sneak" иде от "snake")
  • Крие се в дупки, низшите под-земни планетарни системи
  • Потайна, Хищна, Отровна(Рус. "яд", Тур. "ağı"), Гневна
  • Плъзгава, т.е. МАНИПУЛАТИВНА и ЛИЦЕМЕРНА
  "snake"- SSSS-naked (SSSS-naga)
На Иврит "змия" е "Нахаш"-נָחָשׁ
Най-големият враг на Аврааааамическо-Мойсееееевата змия е ТРАНСЦЕДЕНТАЛНОТО ЗНАНИЕ.("дървото на живота", според библията) Трансцеденталното Знание е проявление в гуната САТ. Аврамическите духове населяват ТАМА-гуна. Змийското служене на генетичното дърво("дървото на познаване на добро и зло", според библията) е в проявление на невежеството-тамас. Чрез Ревнивото криене  на Трансцеденталното Знание от очите на своите роби - змията Йалалхова недвусмислено показва ДЕМОНИЧНИЯТ характер на Абрамическите духове. Подтикването към Генетично инстинктивно "познаване" говори за манипулацията на змията, която иска да владее душите в материята без да им дава освобождение от нескончаемите самсара цикли!Figcus Indica- Индийска Смокиня
Библейската алегория със Змията е всъщност пример за "свободна нага" от Вишну и свободна серпентина от Шива. "Свободна", защото не служи на Богът. И защо подмамва именно физическата жена?- ...защото жената  има утробата на Майа, (Ева етимолог. от дева) чиято Първоначален вид е Трансцеденталната Утроба на Вишну- "U-Terra"("T-au"- знак на Средната и Долната Земи)..
"Астрална свобода" душата може да постигне "вечност" като се преражда нескончаемо..... Това става със знание на генетичното дърво- "познаване на добро и зло". Това дърво се нарича БАНЙАН или- "фикус индика"(Figus indica=индийска смокиня, с многобройните семенца в единичен плод). Това дърво, също, расте с корените си нагоре....

"Сперма-то-зоид"
 ( Σπέρμα/σπέρμα -"семе" и ζωή(зои)-"живот")="носител на живота"
Според библията "Ева" = "живот". Или "Джива" на Санскрит.
Обаче ябълката(смокинята) е всъщност яйцето или его-то-
разбиране на личността  на материална основа. 
Яйце- egg, αυγό(авгио),ωόν(он, йон)-Санкр."йони", Lat-ovum.
Това е преговор между представител на Шива(Скорпион) и Майа(Дева).
4.  А змията каза на жената:
     Никак няма да умрете;
5.  Но Бог знае, че в деня, когато
    ядете от него, ще ви се отворят
    очите и ще бъдете като Бога, да
     познавате доброто и злото.
6. И като видя жената, че дървото
   беше добро за храна и че беше
   приятно за очитедърво 
   желано, за да дава знание, взе
  от плода му и яде, даде и на 
  мъжа си да яде с нея и яде и  
  той.
Битие 3

Познаване на гуните на материалната природа(добро и зло)без Трансцеденталното Знание("Дървото на Живота") е Генетичното знание на Змията


смокини +змии = банйан+наги (Адам е станал вече нага)
7. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски.
8. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.
9. Но Господ Бог повика човека и му каза: Къде си?
10. А той отговори: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол(наг, naked, snake); и се скрих.
24. Така Той изгони Адам; и постави на изток от Едемската градина херувимите и огнения меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Оттук става ясно, че Змията Йаллахова крие ревниво Трансцеденталното Знание("Дървото на Животът") и то се намира НА ИЗТОК(от Райа)!!-Много ясно!!= ОТ ТАМ ИЗТИЧА!!

Народната приказка за  "Троицата Братя и Златната Ябълка" 
от Българският фолклор(част от Арйанският)

"Тримата братя и Златната ябълка"- кратно по-сполучливото обяснение
за генетичното змийско знание
 от библейското за "Змията, Ева и плодът ".

В Българските народни приказки се съдържа КРАТНО повече Езотерична Истина от библията или други крадени и нагаждани свещени текстове, с произход -ВЕДА.
В Българският фолклор "юди" и "хАлла(х)" са заредни с демоничен заряд. Но поради поробване от Абрахамизмът чрез Римската империя - те са били затрити, като "езически" и "митове"(паразитите и плевелите винаги изсмукват живителните сокове на полезните растения. В кали-юга преобладават и ще преобладават паразитите!).
Аз не знам за каква "Българска" православна църква(БПЦ или БСП, не знам..) става дума, но явно ГЪРЧЕЕНЕТО на България в Духовността е придала и настоящите и гърчове в Аврамическо духовно робство.

Нека да разгледаме в контекст с темата тази древно-Иранска(Скитска) "народна" приказка, която има произход ВЕДА, а не -"народът"!

Ще направим една увертюра пак с библията. В библията първата жена на Адам е била Лилит(Aккад. līlī(tu)-дух, Шумер. lil-въздух,  ninlil-"госпожица въздух", "господарката на южният въздух")
Лилит, от гледна точка на юдаизмът, се явява "женски демон". Но "женски демон" в Славянската митология е "юда". Т.е. - има значение "демонизмът" от коя страна се разглежда. Поради извънкласовият си характер Абрахамските религии са реверсирали(обърнали, подменили) ценностите и то северният надземен свят към южният, подземен свят("Долната" Земя -"аддхо локас"-"Била сварга") на нагите. (виж Ведаическа космогония)
Подмяната на ценностите е известна с терминът "световната реолюция", започваща с подмяна на дхармичните религии  от извънкласовите в кали-йуга(виv публикацията "Шива, маха дева ил от мракът...")
Съвременната юдео-масонска конспирация не прави нищо друго освен това продължение...
"Дяволът(Дева Ил) е реверсирана Дева"  -  "Deva il est Deva inversus"

Лилит, предствена,
като Арйанка, но със змия.
Художникът е европеец,
но изповядващ
агностицизъм.
От тази изходна база в Арйанските и Дравидо-Семитските митологии трябва да изходим при анализът си:  "Лилит" е отрицателен персонаж и качество за Дравидо-Семитскитя Лунен култ, а за Арйанският Слънчев култ - е положителен!! Триезичната догма на Упадналите Арайни-Римляни и гърци, ВЪЗПРИЕЛИ Семитската култура и ЛУНЕН КУЛТ, са придали качества на своят Лунно-Марсов дух(Скорпион) на Лилит, наричайки я Ламя-Λάμια- демон, който яде деца = ТИПИЧНО КАЧЕСТВО НА ПАДНАЛ САТУРНИНСКИ ДУХ, каквато е нагата Йаллахова.

Лилит и Ева са пример за Арйанско и Семитско разбиране за 'Луната'-женската част на Богът. Лилит се явява Венера-архетип или Лакшми, а Ева- Земята-"Майа". Еволюцията на женското начало.  Земя-Луна-Венера. Всяка една женска част е Лунна, имаща по-висш аспкет на Венера(Лакшми) и по-низш аспект на Земята-Майа.Лунният култ на Дравидо-Семитите счита Луната, като Земя-"светла част", а Луната, като Венера-"тъмна част".
Лилит-"Астера-Инана-Иштaр"
Семитското разбиране за Венера.
Ясно се вижда знакът "Везни"/Венера
чиито оригинал е Туласи-деви(Лаkшми)
В Египетско-Халдейско-Гръцката Астрология и  СЕМИТСКАТА митология "Лилит" е наречена "Черна Луна": "Астера-Инана-Ищар". 
В митологиите на Лунните култове Венера е 
О-Ч Е Р Н Е Н А  УМИШЛЕНО като  "свещена проститутка", придавайки и отрицателно качество за "физическо размножаване", тъй като Венера не е майка, а - спътница на Богът. Майката на Богът е Земята -"Телец" или: U-Ma(Oma), тъй като "осигурява материала-рупа-формата на Богът, проявен в матрицата - "Майа". Венера(Лакшми деви) никога не може да бъде разбрана от Лунните култове, тъй като те разбират половете САМО НА МАТЕРИАЛНА ОСНОВА! (Шива-Майа)
виж публикацията "Ш'ва=маха дева ил от мракът..."

Непознаването на Трансцеденталният свят от Лунният култ(към "Шива-Майа") определя женската(лунна) част за "светла луна" като "Ева"(Майа/илюзията като"живот"), а "тъмната луна"( "лилит"- "LYL"-  Арабски "Лейла"-"нощ"), като "демон".
За това Лун-окултовците пишат от дясно-на ляво и имат само съгласни звуци и букви и нощни мистерии с интоксиканти и кръв: техните вакханалийки ние, Aрйаните, наричаme ДЖУДИТ("Judith"). виж публикацията "Шива, маха дева ил от мракът..."


"Раса Лила"-Трансцеденталната игра на и с Богът Кришна- същността на Слънчевият култ-
индивидуалната душа има вечно Трансцедентално блаженство от любовното служене персонално на Богът.
Слънчевият култ НЕ се занимава с интоксикация и кръв при практикуването си!
  Шумерският Семитски корен "LYL"("ЛИЛ") е дериватен на Санскритската дума līlā(leela) -लीला  "ЛИЛА" - "ИГРА".
Причината е чисто МАТЕРИАЛНО РАЗБИРАНЕ НА ПОЛОВЕТЕ ПРИ ЛУННИЯ КУЛТ НА ДРАВИДО-СЕМИТИТЕ и ние виждаме шовинистичното отношение на мъжете към жената в Семитските религии! Лилит е презирана от Семитските религии, особено от монотеистичният Лунно-Марсов Абрахамизм на Овен(+Скорпион) с девизът на фалшивото его "аз съм". Лалит е Венера под архетипът на "Везни" с девиз "ние сме", което вбесява демоните, искайки да властват в материята с императиви и заповеди. Затова и йудизмът я презира, като "непокорна" жена на шовинистичният Аврамически мъж - Адам, използвайки жената и животните за консумация, без никакви духовни аспирации за тях.
За това архетипът на втората жена на Аврамическитя мъж Адам- Ева е Дева(Майа)- материална и покорна.(виж публикацията "Шива, маха дева ил от мракът...")
Арйанско разбиране за Венера(Лилит):
В Арйанските митологии Венера се нарича
"деви на щастието, радостта и благоденствието"
Лакшми-Радха-Тула-деви

Tulā = знакът "Везни", Туласи-деви = Радха
Лалита шаки  = гопи(пастирка).
Туласи = босилек, растението дето прогонва юдите


В действителност, първата жена на Адам е била Лилит-Венера или Тула-Лакшми. Това е Трансцеденталната Спътница на Самият Бог- Вишну. В Трансцеденталният свят няма физически полове и няма физическо размножаване. ("И Бог каза: Да създадем Човека("Ману") по Нашия образ, по Наше подобие;" Битие 1:26. Бог тука е в мн.число, тъй като НЕ Е ЗМИЯТА ЯХВЕ, а "Еллох-им"- ВЕДАическите Праджапати:"Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде" Битие 1:27Със "слизането" на Адам(Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът, Битие 2:21)до Средната Земя- "Бху"  нагите започват да го изкушават да се размножава и възпроизвежда чрез утробата на Ева- земната жена, която по-късно ще произведе от Адам- "човешките дъщери" за "Божите синове"("И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека" Битие 2:22) или- "юда-та" от Славянските митологии..
Лилит(Лалита)
ललिता, ललित  гопи(пастирката)
"игрива", "радостна", 
"очарователна", "желана"
--най-големият враг
на Семитските религии
Лунни-култове("Сатурн-Земя")
 Тази жена става Майа, или - Илюзията(за живот, получен чрез биологично размножаване с материалните полове). Змията от Едемската градина е свободна нага от Вишну, която оМАЙва Ева да примами Адам към "змийско познаване"(физическо размножаване на половете). Плодът от дървото е бил ферментирал и Адам е бил интоксикиран за да слезе до Долната Земя в съзнанието си, където е царството на нагите и където става физическото зачатие. Култът към нагите от Долните Земи е култ към вакханалиите- с интоксикации и кръвопускане. На нагата Йаллахова не му харесва Адам и Ева, разбирайки за Змийското Знание, да притежават редом и Трансцеденталното Брахманическо(от "Дървото на Животът"), тъй като нагите управляват ДОЛНИТЕ ЗЕМНИ ПЛАНЕТАРНИ СИСТЕМИ. Целта на нагите е да "придърпат" човешките душИ надолу, към техните царства, тъй като могат да ги манипулират.(виж Ведаическа космогония). Трансцеденталното Знание за Спасение и ВЪЗДИГАНЕ КЪМ БРАХМА-ЛОКА и Висшите планетарни системи носи Христос Галилейски по тези земи в кали-йуга, който бива принесен в жертва пак от същата Змия-Йаллахова.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Лъкът е зоодиакален символ на Стрелецът- ИндРа, царят на Райат 


"Златната Ябълка" в Арйанската приказка е символ на девическата яйцеклетка от Горната до и Средната Земя, която нагите им трябва да занесат до Долната за да оплодят ФИЗИЧЕСКИ. "Златната Ябълка" в самото начало е била "Брахманда"- "Златното яйце" в центърът на Галактиката.
Халата е нагата, а пещерата-Долната Земя. Нагите крадат девици(девствени деви) от Горните Земи, но за да бъдат заплодени в Долните Земи трябва да откраднат и яйцето, което е на Средната Земя(където живеят Братята).

"Те го спускали, спускали, докле слязъл долу. Там видял една къща. Кога погледнал през прозореца, видял в стаята три девойки. Едната си играела със златна ябълка и другата също, а най-малката нямала златна ябълка да си играе, та си играела със златен плъх на златна тепсия. Той се обърнал към нея и завикал: „Девойко, отвори ми вратата да вляза.“ Една от момите станала и му отвърнала: „Върни се назад: майка ни ходи две години наред, та ни донася по златна ябълка, а сега болна си е дошла; ако ти отворим да влезеш, ще те глътне.“ "
Това, което прави впечатление е числото 3- за 3-те Земи-Горна, Средна и Долна. Най-малката девица няма златна ябълка(яйцеклетка) за да бъде оплодена. Играе си с плъх, което е животно от Долната земя. Златото, особено в кали-йуга, е признак на великолепието на Патала-лока, тъй като нагите завличат краденото там от Горните Земи. Нагата е наречена "Майка" от девиците, тъй като е лунен тип, от Долната Земя. Когато Долната Земя е "болна"(ранена)-ВСИЧКО ПОГЛЪЩА- "БЕЗ-ДНА"- БЕЗ ДЪНО-"Свиване на Галактиката", Вдишване на Вишну" в "Пралая".
Актът на спасяване на девици от долната Земя е "издърпване на съзнанието" към по-висш Астрал", където няма размножаване с материални полове-оплождане.


Масони в акция във Варна, 2010 г. : Чифт дракони държат златното яйце


Вземи тоя пръстен, давам ти го; ако ме изнесат горе и се скарат за мене, аз ще поискам да ми направят дрехи самотворни. Който ми направи такива, него ще взема. Ти ще постоиш долу малко: ако не искат да те изнесат, ще паднеш още надолу. Там има два овена — един бял, един черен. Ако паднеш върху белия, той ще те изнесе на белия свят; ако паднеш върху черния, той ще те отнесе в долната земя.“
Пръстенът е символ на "самара"-кръгът. "Самотворните дрехи" са символ на любов с тяло без оплождане/двуполово физическо размножаване - "према". Пропадане още по-надолу маркира нива в самата Долна Земя(7 подземни свята). Белият Овен е Северният сатвастичен Огън-Брахма, а Черният Овен е тамастичният разрушителен южен огън на Ананта-шеша в най-ниската Земя.
МасонАрийка:
Свободните зидари учат, че "Всичко е Бог", без да знаят кой е Богът.
Това е все едно да готвиш манджа с всички подправки и вкусове заедно
и  се сервира УНИВЕРСАЛНО - може и за супа и за основно и за десерт :
"Ястие-пана-цея" *виж публикацията "Брахма - Арйанският дев"
"...постоял малко време и паднал надолу: паднал върху черния овен, който го отнесъл в долната земя. Като нямало какво да прави, той тръгнал да скита и попаднал в един град, в колибата на една баба. Бабата била сама. Тя месела хляб, но не сипвала вода в брашното, а плюела, та с плюнките си месела. Кога я попитал защо месела хляб с плюнки, тя му рекла: „Синко, как да не меся с плюнки, като имам шест деца! Има една хала, която не ни пуска да си налеем вода, ако не й дадем човек да изяде."
Колкото душата пропада в долните земи, толкова повече демонизмът и кървавите жертвоприношения на нагите нарастват. Бабата е символ на най-старата Земя. Хлябът е символ на Земята също. Водата е символ на ОРГАНИЧНИЯТ живот("Ева") и самсара-циркулиране на душата между една и друга Земя. Плюнките на бабата са символ на "изнемогване" н старата Земя в изпълнение на дхармичните си задължения. 6-те деца са символ на 6-те долни свята под този, който се намира под Средната Земя(от където идва юнакът).
Нагите, като органични оплодотворители "държат" циркулацията на водата и достъпът  до водоемни източници. Всяко органично заплождане изисква кървави жертвоприношения(какъвто е случая и с "нахаканата" самовлюбена нага-Йаллахова).


Флагът на Индия 1921 г.
по препоръка на маха-атма("велика душа") Ганди.
Ясно се вижда трикольорът на Арйаните(гирляндата на Кришна),
Вижда се и знакът на истинският Мир(Трансцеденталният свят)
а не - на Илюминатския 'мир'(рим) на нагите от ООН.
Маха-атма Ганди затова е "велика душа" защото е победил
йудаизирана империя на Британия с Трансцедентално Знание.
----
Сихките са искали да присъства черният цвят. Черният цвят присъства в
почти всички държави от Мюсюлманският свят.
Черният свят е символ на ТАМАС-гуна.
Той отишъл под дървото и легнал, та заспал. По едно време орлетата се разпищели и той се разбудил. Кога погледнал нагоре, видял триглава змия да лази по дървото; взел, та отсякъл трите глави. Орлите се спуснали върху момъка да го утрепат, задето разпищял орлетата; но тогава малките рекли: „Не бива, тате, и ти, мале! Тоя човек ни отърва и ни остави да сме живи сега.“ Орлите рекли на момъка: „Ей, побратиме, какво добро искаш да ти сторим?“ — „Нищо не искам; искам да ме изнесете на горната земя.“ — „Да те изнесем! Намери девет крави ялови, всяка по девет години да е ялова, храни ни цял месец; направи един сандък с железни вериги, тури в него месото, що остане, и седни при него. Напълни един мех с вода. Ние ще преметнем на рамо веригите и ще те понесем. Кога кажем «га», ще ни дадеш месо; кога кажем «пию», ще ни дадеш вода.“ Той приготвил всичко, според както му поръчали. Понесли се нависоко, но месото не стигнало; орлите поискали — и той, за да им даде, откъснал от дланите на ръцете и от стъпалата на нозете мръвки и им дал. Най-после те го изнесли на видело на земята и го попитали: „Побратиме, от какво беше онова месо, що ни даде най-после?“ Той им отговорил: „Побратимовци, срам не срам, ще ви кажа: отрязах го от дланите на ръцете и от стъпалата на нозете си, та ви го дадох.“ Те тогава му рекли: „Побратиме, да знаехме, че ти си толкова сладък, изядвахме те още под дървото.“ След това той станал, та отишъл у дома при братята си, които намерил, че още се карат за най-младата девойка. Всички нея искали.
Орелът е символ на "възкръсналата нага(змия) от пепелта на адът". За това Орелът е по-висшата версия на Скорпионът, смята се за Висш Лунен култ, понякога за Слънчев. Адът се символизира с 8-ми дом наи Скорпионът докато материалният рай - със Стрелец(ИндРа, Перун, Зевс, Юпитер, Тор, т.нат.)- 9ти дом. За да се издигне душата към материлания рай от пепелта на адът трябва да принесе брахманически жертвопринушения на болни и недъгави животни*, чиито души да се ре-инкарнират там. Орелът ги консумира и издига душата до материалният рай. Когато човек сам си жертва, то той достига заедно с душите на животните(както е случаят с Христос Галилейски). Обръщението "по-братим" е обръщение към сродно съ-знание. Днес християните го ползват, като "брат в Духът на Христа".
"Всички се карат за младата девойка", тъй като тя е носител на дева-ичекото начало във Вселена, на чистата душа!
------------
* става дума за епохи много преди тази на евреите-ВЕДАическите времена. В епохата на кали-йуга, или епохата на Аврамическите религии кървавите и животински жертвоприношения са абсолютно забранени от Кришна, Буда, дори и Христос Галилейски, Който плаща със животът Си за проповядване на това сред нагите на юда.


Логото на Лондон("London coat of arms")
Днешната столица на илюминатската финансова мощ на нагите
"UK"("Обединеното Кралство") е център на финансовата мощ на нагите
 и Ционският Цар "Давид" с три-езичната догма-Латински, Иврит и Гръцки.
"Domine dirige nos"("Господи, направлявай ни") е същото толкова валидно за
молба Богът Кришна, колкото "In God we trust" на 1$-банкнота!
Нагите "вярват в Богът", като "паднал дух" в адските планетарни системи.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Произходът на расата "Нага" е описан в "Махабхарата", "Ади Парва":"Много отдавна, в благочестиво хилядолетие, Праджапати Дакша имал 
две блестящи и безгрешни дъщери, две сестринадарени с невероятна красота. Имената им били Кадру и Вината, те станали съпруги на първоначалният риши Кашяпа, който е равен по слава на Праджапати. 
Той бил удовлетворен от религиозният им начин на живот, Кашяпа, с много щастие в сърцето си,  им предложил да си изберат по едно желание за да им изпълни.

"Кадру избрала да роди хиляда змийски синове, всички с еднаква сила, а Вината - да има само двама синове, които надхвърлят всички синове Кадру по издръжливост, сила, доблест, и духовно влияние. Нейният съпруг я възнаградил само с един и половина, тъй като тя не би могла  да има повече. Вината склонила и казала на Кашяпа: 
"Нека да имам поне един великолепен син."
"Вината зачела нейното желание е изпълнено и, че по такъв 
начин и двамата и сина ще бъдат великолепни. 
Кадру също усещала своята цел за изпълнена, тъй като 
тя би се сдобила с хиляда змийски синовете на равно мъжество. 
И двете жени били щастливи с техните блага. 
Тогава Кашяпа, мощният аскет, призовавайки ги да носят 
своите ембриони с голямо внимание, се оттеглил в гората.


След дълго време Кадру произвела хиляда яйца, и Вината - две яйца. 
Техните верни слуги положили яйцата на двете сестри във влажни съдове, 
където те останали за петстотин години. Когато години изминали, синовете на Кадру се излюпили от яйцата,  но с двете яйца на двамата сина на Вината не се случвало нищо.  Това посрамило аскетичната и благочестива жена, която копнеела да имат деца. Тогава Вината разтрошила напуканото - едно от яйцата, и какво да види? 
- горната половина на тялото на детето
била напълно развита, но долната половина все още не била добре оформена. Този син се нарича Аруна, кочияшът на Сурйа, девът на слънцето. 
Брат му е мощният Гаруда, божественият орел, който стана вахана(возило) на Вишну. 
Гаруда е обявен за враг на змиите, които са му храна. 
Кришна го споменава сред най-изтъкнатите Си представители на Неговата сила  
(Бхагавад-гита 10.30)


"Нила-мата" Пурана- древната история на Кашмир(наименован на Кашяпя), 
е съсредоточена околокоренните жители на Кашмир- нагите. (Христос Галилейски е бил в Кашмир, тъй като това е било място през където са минали змийското семе на рудрическите лемурийци на път за Мала Азия и Баале-стан(Палестина).
В стихове 232-233 се споменава за столицата им :  
"О, Нага, гнездото на нагите е град с име Бхогавати.


След като е станал ЙогиГлавният Нага (Васуки) живее там, както и тукНо главното си тяло, Васуки(или-"Базуки"), покровителят на нагите, ще живее в Бхогавати. 
O безгрешний, можеш (и ще) живееш тук постоянно.
Бхогавати също е посочен в Бхагавата Пурана 1.11.11. 
Неговото друго име е Путкари.


Бхагавата пурана дава описание на Била-Сварга, Подземният рай, като
превишаващ с разкошът си Небесният Рай на ИндРа-"Сварга" (5.24.7-15)


Виж публикацията "Ведаическа Космогония".