сряда, 2 февруари 2011 г.

За нон-сенса "Хиндуизъм"
Сектантски Хиндуист в България, обособил се в родното си гето.
"Циган" произлиза от "Синдар", от.  р. Синд(Инд),
като са я наричали от западният и бряг Перси
и "Ар"- Земя .

Другата дума с която са известни е терминът "gypsy", чиито корен е в думата "Egypt".
Друга дума, скоято са известни в България е "мангала", което е планетата Марс на Санкрит в Астрологията Джйотиш(загатващ за примитивността, подлостта им и афинитет към кръвта- архетипите Овен и Скорпион).
На изток от р. Инд ги наричат чандала. Извън-класови(untouchable), асоциирани с Луната Чандра и чудовището Чанда, слуга на асурите Сумбха и Нисумбха . Аспект на материалната енергия Майа - Чамунда ги убива.


Според изследователят Луи Жаколио, Абрахамците са също "чандала", но според ВЕДАическите писания(особено Бхавишйа Пурана от Вйаса дева) и Космогония се подразбира, че са друг вид извънкласови  : "рашкаси" и "пишачи".
Много общи неща се намират между цигани и абрахамци - склонността им да колят и да ядат месо, култа към кръвта, употреба на интоксиканти, както и неистовото им желание да живеят в самостоятелни гета, да крадат и мамят домакините си, говори за племенният им  нецивилизован извънкастов произход сред Арйанските(Индо-Европейски)общества.
"Расизмът", за който става дума днес, произлиза именно от извънкласовите с нежеланието им да спазват правила, произлизащи от дхармичните задължения и Законът на Ману("Ману Смрити") в държавността, а - само племенни вендета, които при Абрахамците е кулминирал в демоничните им религии. За това и техните религии не са дхармични(само Кришна е "дхарма-варман", или-  "освободител от дхармични задължения или религии", всички други субекти на обожаване попадат под законът за класите и религиите, кармата и преражданието които са за материалният космос!! дхарма е предписаното действие според духовната ти класа, а кармата е резултът от това твое конкретно действие! ), тъй като са извънкласови. "Културата"(силно казано), която следват е извартено наподобяване на култа към  Шива-Линга и Кали, тъй като Шива се занимва с духове, извънкласови и гуната на мрака- ТАМАС.
Гой(еврейски), гяур(арабски), гаджо, гайо(цигански) са презрително обръщение към всички извън племенната общност, особено към класовите Арйани, чиито свещенно животно е кравата. Произходът е Санскритската дума "го"(крава, говедо).
Хаплогрупата H
Източник- ТУК.
Possible time of origin25,000-45,000 years BP
Possible place of originSouth Asia
AncestorHIJK
Defining mutationsM69
Highest frequenciesRomani people & populations of India

"НИЩО не учим и не работим,
консумираме ВСИЧКО каквото ни попадне!"
...и доста често Майа се превръща в Кали..........
Мигрировавших из Индии в давние времена "непрекасаемых" сейчас называют цыганами. Этот народец не хочет ни работать, ни учиться - только воровать.  Однако не все русские люди стали россиянинами - при полном бездействии болгарский властей глава семейства Сизовых стал сам противостоять ворам... Източник:ТУК.
За чандала се казва, че били "езичници":
Почитали древногръцката богиня ХИГИЯ(на хигиената).
За "ИНТЕГРАЦИЯТА" на чандала в класовото общество на белите се грижат главно
СИВИ еврейски фондации от типа на "Отворено Общество". (виж публ. "Хайде Сорос...")
Кали, с придружител кучето Йах
(джакал, чакал, jackal)
При изследване на дравидските "божества", епохата датира от т.нар. ЛЕМУРИЯ("Кумари Кандам"-потъналия континент, познат от епоса "Рамайана" като "Ланка" на демона Равана, не- днешния остров" Шри Ланка"!!) . Понятието е известно като ЗООМОРФИЗЪМ. Или "ПАН-СПЕРМИЗЪМ". Това е зотреричния момент на хермафродизма("Аард-хара-нара-ишвара"), на разделяне на Шива от Майа(Рудра и Кали), Скорпион-Девата архетипа.
Континента "Ланка" е известен с КУЛТА КЪМ КАЛИ(от тук иде наименованието на града КАЛ-КУTТА, "Култа към КАЛИ").
За това дравидите са особено предразположение към хомосексуалност, педофилия, зоофилия и т.нат.
Йудеите също принадлежат към тази епоха("ЙХВХ"-"10") и за това поддържат тезата за толериране на тези извращения при миграцията им при АРйаните(в "белите общества") под демагогските понятия "човешки права", "евро-атлантически ценности" и т.нат....

Доста често в България, поради хилядолетното Aбрахамско духовно робство на насилствено наложените религии на  Римско Библейско Християнство(Византийство), Ислям и Юдаизъм(вкл. и Комунизмът, който си е чист Юдаизъм от СССР- последният Хазарски Каганат на  Талмудският Юдаизъм), някак си, всичко що носи "ВЕДАическа стойност от Индия" бива вкарвано в графата "хиндуизъм" и оттам - анатемосано(прокълнато, духовно-"жигосано") от един от клоновете на невежият Абрахамизъм-"гръцкия ортодокс".

Равана от Ланка(Кумари Кандам, "Лемурия")
награбил и мъкне Арйанки(Сита и други).

В дъното се виждат Арйаните Рама и брат му Лакшмана
Визията на Равана е показателна, че СЪВРЕМЕННИТЕ жители на Индия
наподобяват Равана, а не девите.Кали с куче
Goddess Kali Colored etching on paper. 1770

ВЕДАическото учение и традиция на аватарите на Кришна, не са подминали дори и Христос Галилейски(шакти-вешйа аватар), превърнал се в най-спекулирана личност от Абрахамските религии след Неговата екзекуция от юдеите. Стойността на Учението е ясна за непривързаност към материята и любов към живото същество(не само човек!!) без условността на материалната му опаковка и за ненасилствено и неконспиративно избавяне на душата от кръгът на прераждания в матрицата, но дори и традицията на ЖИВ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ е спазена. Духовният учител ачарйа-гуру организира свой набор от ученици, които са с Него неотлъчно и Му служат, като на Богът. Това констрастира с свещенническо служене, където няма пряка връзка "Духовен Учител -Ученик". (Христос Галилейски не е юдеин, както от всичките Му 12 Ученика само един е бил юдеин-Юда Искариотски). Така, че, на държавните религии не им харесва тази схема, тъй като Ученикът("Грешник", според Християнството) е откъснат от светското общество и от него няма полза за експлоатация. Освен това, светските люде, искат някак си, сами, следвайки "собствено знание" и практика да разберат Богът. Което е пълно невежество.
За това, на хората в България им е внушено веднъж от комунистическата светска юдейска власт, и втори път от Римското Имперско Християнство в Бълагрия(Православието), че думата "секта" била "мръсна дума". Но тя не е!! Но има мръсни секти обаче!! Като най-голямата такава е АБРАХАМИЗЪМ(Аврам с децата си Исаак за юдаизмът и Исмаил-за ислямът). Както и Римското държавно Християнство на Павел след III век сл. Христа, след съборът в Никея.
Светските люде искат, някак си, да следват Богът, само, като отидат в неделя, събота или петък за няколко часа в някой Абрахамски храм, да хапнат месце от курбан и пийнат литургийно винце, или на някой църковен, синагоген или джамиен празник, и през останалото време да правят това що си искат по светската си печалба.
Това е ясно!
ВЕДАическата схема за сектата не подминава дори и техният "обслужващ персонал", но тези секти са лицемерно-ревниви, защото искат не да водят към Бог, а - да бъдат водени от животинските нагони на тълпата и "широките маси".
Така, че "сектата" си стои винаги, независимо дали ще се отрече или- не. Въпросът е -КАКВА!!


Друго искам да Ви информирам.

Аз, като ваишнава, и последвател ТОЧНО на сектата на Шрила-Прабупада(не на негови ученици!!,  а в моментът дори и не считам за авторитет днешен ИСКОН, тъй като Прабхупада не е определил СВОЙ НАСЛЕДНИК в ученическта последователност(парам-пара), а може би защото той е определен още преди да започне Шрила Прабхупада мисията си в Западното Полъкълбо !?! ....виж публикация  ИСКОН преди и сега )бих искал да Ви заостря вниманието върху днешни секти, имащи отреажение в Бълагрия, които се считат за изповядващи т.нар. "хиндуистки традиции", което е нон-сенс, разбира се, тъй като "хиндуисти" имаме и в България в гетата-братята роми, или "чандала". "Хиндуизъм" е нон-сенс понятие, така както понятието "джорданизъм"("йорданизъм"),  идещо от името на  р. Йордан.
Понятието "Хиндуистки" традиции е нон-сенс. Коректният термин е ВЕДАически и ВЕДАанта-ически!.
ВЕДА намираме във всяка една Индо-Европейска(Арйанска) култура.

ВЕДАическата и ВЕДА-анта-ическа  култура е всеобхватна и се дели главно на 3 основни култа, в  низходяща градация, според Свещените Писания(Шастрите) днес:
  1. ваишнавизъм  на Вишну/Кришна
  2. шайвизъм на Шива
  3. майавойдизъм(майа-вади ) на Майа 
    (от Санскр. "вади"= Eng. "void"- "празен", Lat. "nihil")


    Ние, в Кришна-съзнание, приемаме за авторитетен само Шива култът и то само ако е предаван във времето в ученическа последователност(парам-пара). Тъй като там Шива е възходящо стъпало към Кришна.


Не приемаме за Авторитет никакви Майа-вади секти, тъй като Майа не е част от Тримурти(с главна фигура Вишну - 100% потенция на Кришна за материалният свят) за  "вдигане на Кундалини - змийската енергия шакти" и "сливане с абсолютът безличен".
Майа в кали-йуга ще се изроди в Кали, която ще беснее(рудра) над трупът на съпругът си Шива.


Не приемаме за Авторитет НИКАКВИ секти, които с т.нар. "интегрални йоги", тъй като основателите и лидерите им(Учителите) са САМО-ЗВАНЦИ(нереализирани душИ, водени от его и паднали духове) и нямат никаква Духовна традиция ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДУШАТА, а само т.нар. "контактьорска"(медитация в акаша или т.нар. НИХИЛО)!НЕПРИЛОЖИМА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА КАЛИ-ЮГА!!! ПОРАДИ НИСКАТА ПОТЕНЦИЯ НА ЖИВОТО СЪЩЕСТВО!! -СИМУЛАЦИЯ НА МЕДИТАЦИЯ!- САМО-ВНУШЕНИЕ!
Такива секти проповядват майа-войдизъм(имперсонализъм и пан-теизъм- "всичко е Бог",  "ти сам може да си си Бог", "Бог е безличностна енергия или чувство в тебе";)
Тези секти имат лансирането, подкрепата и протекцията на Илюминати(Illuminati) чрез своето подразделение - "ООН" - "Организация на Обединените Нации" - "UN" -  с масонските идеи за " Светски Хуманитаризъм и Борба за Мир, Равенство, Братство, "Човешко съзнание" т.нат.".
Разбира се, тези а-теисти, са по-приемлив вариант от откровените демонисти, с нихилистичните си псевдо-религии, но атеизмът е наречен религия на светският разум(дерижиран не от Брахма, а - от нагите, така, че атеистите бавно и сигурно си постилат пътят към адхо-локас и разрушението сами и без да съзнават това)

Ню-ейджър-ски свободни контактьорски съчинения фантасмагории, базирани на комбинация от Абрахамски, плагиат от Шумерски и Му-ански, Атлантски, Африкански и Американски "мистики" са просто Шива и Майа откровения, но не в РЕАЛНО ВРЕМЕ. Към тези "месиниански идеи" за "Ново Време", "Нова Епоха", "Нова Юга"  по никое време, спада и Християнската секта за адвентизъм- съботянство, чакащи постоянно краят на светът и апокалипсиси и "анти-Христи", тъй като е  свързана със Съботата, Сатурн("тясната порта"),  което е пак препратка към Шива. (Виж Ведаическа Космогония).


А има и такива, които уж се интересуват от Върховният Бог, но твърдят, че Го няма. То това е логично, тъй като е в следствие до САМО-застопоряване на представите им за Бог до фалшивото им его(ахам). Когато ти направиш 1 крачка към Кришна, то Той прави 100 към тебе, но ти ако се дърпаш и не мръдваш милиметър, то Кришна не се натрапва(именно защото е ВЪРХОВЕН БОГ!!) и пуска Своят воал от илюзии(Майа) около Себе Си...bogus guru


------------------------------------------------------
Хайде да разгледаме по-известните в България самозвани "гЮровци-гЮвечари"(Източни "хиндуисти"), които не признават ни Свещените писания(Шастрите), ни Личност на Богът с аватарите Му, ни ученическа приемственост(парам-пара), ни епохи (йуги), но с удоволствие се възползват от безплатната енергия("гювеч") на "Анонимният Източник" ...:

1. Ачарйа Шри:  Вместо "Кой е Бог?", този гюровец задава невеж въпрос "Какво е Бог?". И  после си отговаря сам: "Бог няма форма, тяло и име. Бог не е личност. Бог спи в тебе, като "светлина" и ти когато се освободиш от кармата - си вече свободна, осветена душа и ти може да светиш, но трябва да практикуваш духовни практики за това". По принцип-  ти си Бог, защото Бог не е отделен от нас.(чуй и виж довод и пълней!!) Може да се възползваш от тази гювечарска опция за светенето!! Всички, коiто считат, че Бог е Личност - стой далеч от тях, защото са опасни!" Целта ти е да "хванеш цаката" от "Богът-Светлина" и сам да си светиш после чрез духовни практики . Така си истински свободен-self-sufficient. Това е!

2. Сант Мат учение на и за светците (в кали-юга) на и от т.нар. "Сингх"-овци(бук. "лъв") - на смесица от ислямски суфи, сикхи(Санкр. "ученик"), будизъм и форма на неперсонален Брахман от щата Пунджаб:  намираш си "автентичен"(не се казва що е това "автентичен"- може би с дълга бяла брада и тюрбан и на възраст над 100 години?!?) духовен учител, който те учи как да медитираш в нихилото(безличностната празнота). Това е "практиката"!
"Бог не е ум и не се възприема с ум"(може би е редно да се разбере, макар и на 100 години, че Бог има ум, който не е нашият, човешки ум, а не да се отрича нихилистично самото понятието "ум"; но за да има Бог ум, може би трябва да е ЛИЧНОСТ, а не - "любов"?...) (и затова може би се иска възраст над 100 години, тъй като умът трябва да е скл-еротичен!!),  а - с"чисто съзнание" (ха сега, де!!? -всичко изчистено, че чак излъскано, че - блести нихилото от чистота!!). Трябва да усетиш Бог, като "любов в сърцето си" и "божествен вътрешен звук"!  Спомагат за това разходки сред Майката Природата на чист въздух и вегетарянство(защото месото е вредно за телесната машина "Шри Янтра"!!)! Форма на "Духовен санат-ор-и-ум". Обичат да се опияняват от Персийска мистика и мъдрости. Колкото по-мистично-мъдро, толкова по-божествено! След биологичната смърт душата(особено на духовният "автентичен" учител) "отлита някъде извън космосът"....... , по-скоро душата им "си прави дупка в себе си" и "се оттича извън просранството и времето", което показва неистовият им стремеж към нихилотоУтробата Вишну.....(ма те това нещо не го съзнават или разбират, няма как да го разбират, след като не следват Шастрите)
ПС: Тази техника има своят положителен ефект, ако на младини си слушал интензивно Metallica или AC/DC, водил си безразборен полов живот, гарниран с опияти, и именно тука "изчистването" от тази мръсотия е медитация в нихилото, хармонията на Май(к)а Природа-"Мат".


Singh Sikh: Sant Mat saint from Punjab, Kashmir
Но Светият Дух Шива си стои в матрицата, за тяхна изненада, и за това при "отлитане на душата им" "на крилете на Времето(Шива)", после тя пак ще се върне в САТйа-йуга(като свърши днешната кали-йуга) за да си довършат медитацията(Лат. "посредничеството") в и с Празнотата на воля и по-голямо спокойствие..... пък после може да им омръзне това и да започнат пак с Лингъмът на Шива?... Кой знае?...
Тези симпатяги са известни като "Кибир"-ците, връзка с ислямът, "Ал-Кибир" значи "велик"("Маха"- прозвище за Шива), и въпреки, че лицемерно твърдят, че имат нещо общо с бхакти-йога от Свами Рамананда, те са по-скоро обожатели на Шива(шайви), които не признават Кришна за Абсолютът. Извънкласов бъркоч в кали-йуга. Просто не им се служи на Богът, а - на себе си, посредством гуру-то и копират и нагаждат ВЕДА да има "Божествен смисъл"! Те не признават авторитетът на Богът Кришна, като Върховен, тъй като Шива ги учи, че ако служат на гуруто си, ще го стигнат един ден и сами ще са си "бог". Тяхната цел на учението е 4-те регулиращи принципи на бхакти-йога ваишнавите. А за ваишнавите това е само основата, началото при служенето на Кришна.3. Ошо - сексуалният гуру.  Бог е "Светият дух", който се намира в гениталиите.
Типичен Стрелец, съчетаващ човешкото с животинското, който обича да бъде и забавен заклет ерген, но - дървен философ. Отличен вкус за театрален реквизит! Ако се бръснеше - сигурно щеше да има стилен афтър-шейв. Би бил успешен в други роли, като Гандалф от "Властелинът на пръстените" или Мерлин на Крал АР-тур.
4. Шри Матаджи Нирмала деви("Шри значи на Санскрит "Красива"), над 100 килограмов "аватар на Майа", учеща, че Шива е Върховният Бог и "е отдал на нея ЦЯЛАТА си енергия" и тя се разпорежда от името на Бог сега. Според сахаджа-йога, Майа е създала Вишну, следователно тази възпълничка "деви" е родила Вишну. "Синът на Богът" се нарича Ганеша, сътворен ЛИЧНО от Майа(сиреч- Шри Нирмала деви), но "редактиран" от Шива(главата на слон). Учението е "учение на дигане на змеят"- фината енергия Кундалини шакти. Достатъчно е да "вдигнеш" спящата си енергия от 1-ва чакра над 7-ма и да усетиш "хладен полъх над главата". Тя твърди, че за това не се иска нищо специално. За това Христос Галилейски се е родил в бедно семейство, защото да докаже, че всеки може да практикува сам сахаджа-йога и като вдигне енергията си над 7-ма чакра е "минал през тясната порта"("слял се е със Саду Сива"). Пищната "хиндуистка" мама-ша до така степен се увлича в "безрезервно-предоставената и енергия от Садху Шива"(който, горкият,  без енергия, е станал кльощав), че, с помощта на 7-ма си чакра(целта на занятието сахаджа-йога), тълкува ВЕДАическото понятие "себе-реализация"("self-realization"), не като "реализация на себето", а - като "реализация чрез себе си". К'о да пра'иш!?.. - "Служба", както се казва, щом са ти дали - 'земай!!Ако ще и да е змей-зЪмя!
Интересно е да се отбележе, че е родена на границата на Риби и Овен, и е бивша ученичка на Ошо, но след като се омъжва за служител на ООН- става негов(Ошо) яростен критикар.
Девизът на сахаджа йога е : "Май(к)ата може всичко сама"! (Е, как да не те подкрепят Illuminati!?!)
ПС: Ако сте над 200 кг си заслужава да пробвате практиката на мата Нирвала, но внимавайте да не се увлечете и изпаднете в Нирвана и да смъкнете над 150 кг и са станете "кожа и кости", тъй като тази шри деви владее до съвършенство енергиите на чакръците, а за пред публика си слага подплънки под сарито-"матаджи-одежди". На времето, когато Садху Сива и отдал цялата си енергията, тя е била енергийна бомба - около 2 тона деви, но с вдигане на тежкият змей Кундалини, е смъкнала теглото си до 480 кг. Сега е само 48 кг с мокри дрехи, но изглежда малко тантуреста, тъй като ползва "хиндуистка" козметика и подплънки в "хиндуитските" си дрехи. Красавица ненагледна!!!
cool wind - feel cool- вече вдигнали Змея над главата!
5. Сатйа Сай Баба("Светото Отче"), фокусник-илюзионист, който доказва, че чудесата не са само патент на Синът, но и преди всичко-Бащата. Разликата е, че чудесата на Бащата са пред камера и винаги с пешкир, който замества носната кърпична на професионалите пред камера. Прическата му е тип "глухарче" на рок-звездите от Афро-американски произход през 70-те на XX век.

6. Шри Чинмой("Шри значи на Санскрит "Красив"), спортният гуру, според учениците си е и "аватар". Но на кой -не се знае, тъй като Той твърди, че Кришна=Кали(обърнете внимание коя е нарисувана на спортният му потник за тренировки по  "биене на рекоди" - вдигане на тежести). Шри Чинмой доказва НАПЪЛНО социалистическият принцип за всестранно-развитост, тъй като и "свири" като мулти-инструменталист("Бог дърпал струните") и то на различни инструменти, като разбира се - "гвоздеят на програмата" е флейта. Шива носи барабан, но не е свирил на него, за това Чинмой не може да свири единствено на барабани! Лично аз, като го видя се сещам за една серия от мултипликационното филмче "Ну Погоди").
Чинмой е виден служител и лауреат  на ООН(подразделение на Илюминати), като в стаята за "трансцедентална медитация" към ООН има сюрреалистична картина за медитиране в  и .....неговият портрет, с широка усмивка. Радвайте се!!-Животът е прекрасен!!Красавец и 1/2!!Кубът(кааба, кивос, кивот) на каменоделците(свободните зидари, или-свободните наги от
Подземните планетарни системи) е езотерична първична матрица, спекулираща с енергиите на Брахма.
.
"Племенниците на Богът"
от картите 
от Илюминатската игра с участта на народите

Илюминатското допускане на т.нар. "източни религии"(култове)" на "световната сцена"(давайки гласност, особено в медиите, популяризиране и финасиране!!) -  в общества с банкерска система на "новите юдеи"-наги,  е известно с картата "Племенниците на Богът"("Nephews of God") от колодата КАРТИ НА ИЛЮМИНТИ(даващи акцент на събития, които са се случили в недалечно минало или предстоят да се случат наскоро със съдбата на нациите от хазартното разиграване на играта на нагите-хазари.


Картите са издадени 1982/83 г. в Холивуд.

Нагите в кали-юга се стремят да завладеят Северът на Арйаните и постоянно създават теории и програми за СМЕСВАНЕ, една от която е HAARP (HighFrequency Active Auroral Research Program). Центърът и е базиран в Аласка, на чието знаме има сакрални символи за Вайшнавизмът-  Съзвездието "Малка Мечка"("Седемте мъдреци"-"Сапта риши"- Първите Адепти на Човечеството, както и Полярната звезда "Дхрува", резиденцията на Вишну - виж публикацията Ведаическа Космогония).

"Племенниците на Богът" са I-ви братовчеди на Исус Христос и
II-ри братовчеди с внуците на Богът- "юдео-християните"
"Братови чада".
"Бог # 2", според "внуците на Богът", е най-вероятно "Сатаната".
Възможно е и "племенниците на Богът" да са "Сатаната".
Случва се и в най-добрите семейства роднинска свада,
когато генерациите внуци отдават значение на КРЪВНОСТТА.
-------------------------------------------------------------------------------------
Не може да се каже, че "Бог е любов" САМО, тъй като Бог не е само качество, а - ЛИЧНОСТ. Бог има ВСИЧКИ качества в цялост-100%, за тези, които са на различно ниво, но самата йерархия на гуните- Тамас(Шива)-Раджас(Брахма) и Сатва(Вишну) показва пътят към Кришна, тъй като Кришна се отъждестрява с Вишну в материалният свят. Завършекът на душата е с обожаване на  Вишну в матрицата.


Докато ВЕДА се занимва от Агни(Овен) до Индра(Стрелец),
то "ВЕДА-анта"(завършекът на ВЕДА, Anta=End)
се занимва с Козирог(Шива), Водолей(Брахма) и Риби(Вишну)!

За това последите 3 Астрологични знака се отъждествавят с тях: Козирог-Шива, Водолей-Брахма, Риби-Вишну.

Така, че Бог, макар и ОМнипотентен, е задал пътят на еволюцията на душата за излизане от матрицата. Не е хаос, както братата светски люде твърдят! Тяхното светоусещане е на "гледащ филм"(т.е те заемат ролята на Богът Кришна). Те възприемат животът като филм и игра. Този филм и игра свършва с напускане на душата им от тялото. Техният живот няма смисъл и съзнанието е игнорирано. Но тези светски люде, отказващи да развиват Съ-знание им се праща послания периодично във Времето от кармата, като "жило от Скорпио"(Скорпионът е свързан с най-лошата карма!!), дори още приживе на настоящата инкарнация. Всички болести, "лоши стечения на обстоятелства" в техният живот с тях и близките им, с които са свързани Астрално и кармично най-здраво, са послание на Бог чрез законът на низшаата Му материална енергия- законът за кармата. Както е казано: "който има уши и очи ще забележи"!
Богът Кришна е не само най-изначалната Трансцедентална Личност, но и НАЙ-ДЕЛИКАТНАТА! Наричат Го "Космически Шегобиец", който пуска всякакви шеги, от благородни за изтънчените ценители, до черен дебелашки хУ-мор, за  тези, които имат тУ-мор и са дебелокожи!


Абрахамските религии са чисто Марсов тип, с претендиране, че имат нещо Сатурнианско.
Скорпионът е под смесеното влияние на Марс и Сатурн. Докато Козирог е изчистеният Шива от рудри, медитиращ на върха на планината, то Скорпионът е същият този Шива, който Майа го е докоснала по гениталиите, и така възбул свият Лингъм(Фалос) създава първородният си син Сканда(архетип на Агни, Овенът, или Марс), слиза дори на дъното на Океанът "Карана" и в Утробата на Вишну- "U-Terra".
В следващаъа пунликация ще разгледам релацията на Шива с Абрахамските юдаизъм и ислямът, като проследим точно как е станало изопачението и плагиатстването им за да отхвърлят санатана-дхарма.

Абрахамските религии за Марсови- Овен-Скорпионски.
Като Скорпион дава заблудата, че става дума за Козирог и Сатурн!!!

Не могат Скорпионските религии юдаизъм и ислям да предентират за "завършеност", тъй като Скорпион не е "изход от матрицата", макар и да "маркира смъртта"!!
За светските люде и светските християни трябва да бъдат ясно, че ако "Бог-Oтец е любов", то би трябвало да "обичат Любовта". Което е нон-сенс. Те трябва да обичат Личността на Богът, която не я знаят(Ще бомбандират християните "Аз и Отец сме едно"!....какво "едно"- "едно стълпотворение", "едно комбино", "едно цяло дело"... какво "едно"?... Със сигурност НЕ СА ЕДНА ЛИЧНОСТ, тъй като виждаме, че Отец "дърпа конците" на Синът Си... Синът Му е достатъчно свестен да не е шизофреник или театрален актьор!! . Това невежество често им дава основание да се обичат взаимно повече формирайки свое масонско братство. Което е известно и при юдеите, като "богоизбраност".
Това положение за "мой Бог, който не го знам, но е Мой" създава КАРМИЧНА реакция у другите светски люде, които не искат да бъдат направлявани и съдени по измислени кармични закони ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ. И се получава всеизвестните конфликти, ХАРАКТЕРНО ЗА КАЛИ-ЮГА, вражди, лицемерия, конспирация(букв. "с паднали духове в матрицата"), борба за светска власт и надмощие "в името на Моят бог". Кой е "твоят Бог"?- И ТИ НЕ ЗНАЕШ!!, Значи "твоят бог" е твойто фалшиво его, което се пръска, като "звезден прах", след като душата ти напусне грубото ти тяло, но този "прах" остава пак с душата ти в Астралът да блуждае, като "муха без глава" до следващата ти инкарнация в грубо тяло.

Бог е формирал кармата, преражданията и дефинирал законите на циклите във Времето в матрицата, като препядствие-изпитание към Него. Тези закони СА ДЕФИНИРАНИ ОТ НЕГО, но Той, като техен Създател не подвластен на "Законът"(САНАТАНА-ДХАРМА). За разлика, примерно, от светските съдии, които, въпреки, че съдят би трябвало да са подвластни. Но има такива мафиотски(скорпионски) религии на "богоизбраност", които не само, че си въобразяват, че не са подвластни на тези кармични закони в матрицата, но и "раздават справедливост със собствените си ръце от името на Богът", който не знаят - Абрахамските религии са типичен пример!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Шрила Прабхупада няколкократно е заявявал(дори  и в Пояснението на глави от Бхагавад Гита!), че цитирам "Не е вярно, че Бог се е появявал САМО на Индийска територия на Земята"! Срещал съм и такива невежи индийци(вероятно дравиди или извънкласови), които са много горди, че Кришна и Шива са били на Индийска територия. Напомнят за други извънкласови- Абрахамците, които "ореваха орталъкът" за Единственият Арйан в Абрахамския свят- Христос Галилейски, проляха море от кръв за "Божията Земя"- къс от пустинна земя. "Христос -"аман за ман"- евреин или юдеин". Та "Кришна -и той 'индиец' или 'хиндуист".....
Такива твърдения са присъщи на невежи, извънкласови.
Ние, като ваишнави, претендираме, че сме дори по-информирани от брахманската класа.


И сега ще проследим на кратко как стоят нещата с АРЙА и ВЕДА, девите и Богът.


ВЕДА откриваме във всички Индо-Европейски култури и езици.

Началото на ВЕДА е в Скандинавия(виж публикацията в Брахма-Арйанския дев).
А Краят на ВЕДА-"ВЕДА-анта" е в Хинду-стан. ВЕДА не би имала край, ако нямаше начало. Целта на краят на ВЕДА е да покаже Смисълът и- ЦЯЛАТА КАРТИНКА. ВЕДА-анта няма смисъл без ВЕДА!! Миграцията на ВЕДА следва деволюцията на девите. Тя е от Север на Юг.

Всяко едно знание за завършекът на ВЕДА-"ВЕДАнта" е от Юг на Север след появяване на Кришна. Става дума за Трансцедентално знание. (Христос Галилейски също разпространява своето Учение на Север от Палестина/Баалестан - Европа, тъй като то носи отзвукът на ВЕДА и ВЕДА-анта, подобно на Учението на Будха, аватар на Вишну за кали-йуга)!
Затова днес Кришна-съзнание се възприма("припомня") от Европейци, тъй като те са запонати с ВЕДА. Кришна-съзнание е чуждо за Абрахамските религии юдаизъм и ислям, тъй като те са извънкласови, извратен култ на Шива(ще рагледаме това по-подробно в следващата публикация на този блог).
Първата миграция на ВЕДА е от Скандинавия до "Арйа"- Индо-Иранските територии.
За това ВЕДА  на Арйа е от Ейре до Иран.

Това, което днес се губи във времето е как ВЕДА е дошла от Скандинявия до Индо-Иранските днешни земи?... Там се губи и разковничето за "липсващото звено" на деволюцията от Брахма до Индра. Върховният Бог в днешните ВЕДАически писания е Индра, гръмоотвержецът със своите еквиваленти в Индо-Европейските митологии. (Виж публикацията Ведаическа Космогония). Индра, Стрелецът, още носи освен светкавици и стрели и дъжд- вода от Небето. Но Първоначалната вода иде от Брахма, Водолейят.Съвременните версии за Първоначалните Земи на ВЕДА и Арйа са изобразени по-долу.
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/aryans/airyanavaeja.htm
Арйанските върховни богове(деви), с главен Индра, а после- Брахма и Шива от ВЕДА-анта,
са винаги разположени в планински гористи, хладни региони с реки и зеленина . http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/aryans/location.htm
Единствено Вишну е на море и за това Кришна се появява в Дварака.

Някои твърдят, че пра-родината на българите е Балкх/Балкхди/Балкдхим/Бактрия.
Някои правят етимологична връзка на Баал с Балкан("Бал-кхан").
(виж за Баал от публикцията за Брахма, Арйанският дев)
Северният Афганистан. Първо- нахлуването на демоничният Абрахамски ислям в тези Арайнски земи. Второ- Юдейската(Талмудчените хазари)- СССР 1980 г. искаше да го направи своят 16 република, после САЩ(USrAel) гонеше талибанът "USAma" взриваше Тора-Бора и другите пещери, които езотериците считат, че имат връзка със Скандинавия и Северните територии, от където е най-вероятно чрез пещерни тунели са пристиганли Ведите до тези земи.
Всички статуи са обезглавени, при пристигане от запад на извънкастовият ислям, тъй като е в гуната на мрака - ТАМАС, а там отговорник е Шива, който е отрязъл една от главите на Брахма.
При "слизането"(деволюцията) от Скандинавия до Индо-Иранските планини на Брахма(Водолей) до Индра(Стрелец), то междинният дев -Шива(Козирог) бива наречен също  Баал, Ваал, Ал, Бал, Бел, Ел.
И до днес еквивалент на Акадийкото наименование за "бог"-Ел, Ал, Ил(от където взаимстват Семитите)  в Кашмир, Памир е Шива на планината Меру, от където по-късно Шумерците ще взаимстват за Шумеру: шу(су) на Санскрит е "добър".. ("Су-Ар-га"-сварга, сварог=  райят на Индра/Перун/Юпитер  бувално значи "добра Земя".("Ар"-"Земя").


Будистка версия на Шамб-хАла, селцето където в края на кали-юга ще се роди Калки- аватар на Вишну, който ще действа като Шива-Разрушителят, тъй като Шива ще бъде унищожен от съпругата си Кали.
В средата се вижда върхът Меру, на който стои в транс Шива.


От 16 "добри Земи" на Арийа (Vendidad). "Airyana Vaeja":
откриваме Скандинавски имена : Vendidad, Vaeja , Vej , Ragha , Kakhra ,Varena , Rangha ....
Симиларни наименования намираме в днешна Швеция, Дания, Русия, Естония, дори Румъния!
Персия, Медиа НЕ Е включена в тези земи!!