неделя, 30 януари 2011 г.

За несъвместимостта между Абрахамски СТРАХ и Дхармична ЛЮБОВВ тази публикация ще разгледам есенциалната разлика между
Aбрахамските религии на служене със страх от техният "бог"(безличен дух)
и дхармичното съзнание на служба с любов към Върховният Бог Кришна.

Разковничето на това дали Христос Галилейски е проповядвал Абрахамски религии или Ведическо учение е именно СЛУЖЕНЕТО!.... Дали то се осъществява под принудата на страхът или чрез доброволността на безкористната любов?!....
Абрахамските религии-юдаизъм и ислям имат за "бог" - дух от мракът.
(3 Царе 8:12 Господ е казал, че ще обитава в мрак. )
"...тези, които са в гуната на невежеството, почитат призраци и духове."
Бхагавад Гита 17:4МРАКЪТ("ТАМАС") = невежество, зло, инерция, материя.
Славянските думи тьма, тень, темнота идват от Санскритската дума "ТАМА".

Когато духът е от МРАКЪТ, то той проповядва ЕДИНСТВЕНО СТРАХ. Той се нарича "демоничен" на черен маг.
Ако духът се опитва да проповядва смесено страх и любов заедно, то този дух се нарича "дух на светло-сенки"- сив маг.
Демоничният дух на всяване на терор(идва от Лат. "terra"-"земя") и страх е "дух на черен маг", а демоничният дух на проповядване на "страх + любов" съвместно, се наича "дух на сив маг"- измамник-прилъстител.

Сивият маг проповядва от една страна Светлина:
"В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта." (1 Йоан 4:18)
Но от друга страна мрак, невежество, "необходимо зло" за да дойде доброто.
Това идва от Астралният характер на извън-класовият Абрахамизмът- "търсене на резултати в матрицата" : "чудеса", "пророчества", "наказания" и "награди", Ционски, Калифатски Земни царства .

"Маг" идва от Персийската дума "мага"("велик"), идещо от Санскритското "Маха";
 Прозвище за Шива и Майа, съответно- "Маха дева" и "Маха майа".
Дериватни думи в други езици са "magico"("махико") на испански, "μέγας"(мегас) на гръцки. Немският глагол и причастие "moegen" и "mag", съществително "Macht"(мощ), както и българският глагол "мога".


Духът на от Старият завет е строго черен маг, тъй като проповядва единствено омраза и страх,  а духът от Новият завет е сив магьосник, тъй като СЕ ОПИТВА да прави компромис и да пропоявядва смесено чувство на "страх и любов" към Богът(попитайте кой да е "благочестив християнин" за това!!)
Може да се поспори кой маг е по-опасен за невинните душИ... аз, лично, считам, че сивият маг е по-опасен за невинните, нищо-неподозиращи души...

Страх от Господа е начало на мъдростта. (Притчи 9:10 )
Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа. (Псалми 34:1)
Страхът от Господа е извор на живот, За да се отдалечава човек от примките на смъртта. (Притчи 14:27)
Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден.
 (Притчи 23:17)
Нека да разберем: "Респект" не значи "Страх"!!! Страхът си е  страх!
Респектът означава присъствие на знание, съ-знание. При това присъства индивидуална отговорност. Знаещият е респектиран пред потенцията на Авторитетът, която му дава възможност за освобождение от страданието.
При страхът отсъства знанието(САТ), а присъства само невежеството(ТАМАС).
Тук имаме групова безотговорност. Тъй като "отговорен е законът". За това провинилите се пред законът биват ПУБЛИЧНО наказвани с експозиция на плътските им страдания с цел ВСЯВАНЕ НА СТРАХ. Този страх е необходим за държене в сляпо подчинение.
"Страх от законът" има само престъпникът. Този, който спазва законът не се страхува. А мотивите за спазване са ясни - липса на страдание. Липсата на страдание предполага Знание и Съ-знание.
Но същестуват такива закони на "авторитети", които има за цел да експлоатират и държат в сляпо подчинение(невежество). ТАМАС! Думата "ислям" значи "подчинение"!!
(Думата „ислям“ е арабско отглаголно съществително име със Шумерският/Семитският трибуквен корен „С-Л-М“ и базирано на глагола „аслама“ („приемам“, „подчинявам се“).
Такива "авторитети" се забелязват из Абрахамските религии, чиито "богове" са духове от тъмницата(матрицата). И тези закони са спекулация и злоупотреба с власт,  Наричат ги "паднали сатурниански духове", които използват законът и дисциплината на Сатурн с цел заробване в, а не - освобождаване от матрицата . Общо взето - това е спекулация с Шива, дисциплинаторът. Господ  Шива има за цел доброволно дисциплиниране чрез аскеза("упражнение") на стойцизъм("СТАН") на духът в матрицата, а не - принудително нежелано изтезание!! Такъв стойцизъм на висш йоги е показал Господ Исус Христос Галилейски, при наказанието Му от законниците-фарисеи. В този аспект Той се явява "сатана" на тях, тъй като думата "сатана" в Иврит има Шумерски корени от "СТН", което идва от ВЕДАическото "СТАН"-'У-стан-овеност', 'У-стой-чивост' в матрицата".
Двете висши класи при Арйаните - брахманите и кшатриите, имат особено-голям принос за дисциплината - никога не унижават или измъчват живото същество, а го протектират и подкрепят в земното му пребиване!!


Какво отличава АРйанският Духовен Сатурн от извънкласовият Абрахамски? - КЛЮЧОВАТА ДУМА Е БЛАГОРОДСТВО (АРЙАНСТВО). Арйанският Сатурн дисциплинира с оглед да се премине към по-високото  стъпало  - Арйанското Духовно Слънце(виж ВЕДАическа космогония), докато извънкласовият Абрахамски Сатурн  нескопосано го копира за користни цели и господство в матрицата- изнасилвач на бибички, момиченца и убиец на мъжки отрочета. Този паднал дух проповядва расизъм на племето, мъжки материален шовиниъм, като племето може да разполага не само с животните както си поиска, но и с другите племена, като "плячка". Отношението към животните и жените е варварско. Това е чиста нецивилизованост, типична за извънкласовите. Това е подбно на циганите, други извънкласови("чандала"), които експолатират материята да удволетворят първичен нагон(паднал дух-нага), то абрахамците(ракшасите и пишачите) примитивно "обличат" същият този свой нагон в "божествен авторитет": "Бог не е мантра, а - манДра бесна"!

Тези "авторитети" от абрахамските религии УМИШЛЕНО държат в незнание(или ги въвеждат в заблуда, което е същото!!) своите "подчинени" с цел да ги наказват постоянно за тяхното несъвършенство. В днешно време, на илюминатска светска мафия, това наричаме "конспирация"(заговор на духове).
Абрахамските авторитети нямат за цел да освобождават, а - да заробват своите подчинени. Затова и най-свирепи диктатури и дезинформационни пропаганди, познати на човечеството, са производни на юдаизъмът и ислямът(в това число "юдео-християнството", за тези християни, които счтат юдаизмът за "авторитет", като Католическата църква държи първенството).


Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. (Галатяни 6:7)

Сега, че Бог не за подигравне- не е!! Но трябва ли със страх да държи тази "предпазна мярка"?!
А законът за "посяване и пожънване" е КАРМИЧЕН ЗАКОН, закон на Майката Природа, а НЕ -"Закон на Богът". Всъщност, Бог е ОТВЪД ЗАКОНЪТ, което не е "беззконие-анархия", както това, че Бог е отвъд гуните и класите, не значи, че не притежава всичките гуни и всичките класи! Той е са-гуна, а не нир-гуна!
Любовта не е закон. Тя е отвъд законът. Тя елиминира законът на пресметливостта(нагите, те винаги правят тънки пресметливости да се прокраднат незабелязано и за сметка на греховност, които те обичат в "законност" напреде във Времето, използвайки САМО Астрално съзнание), ако се следва безкористно, така както Слънцето разпръсква мракът, щом се покаже. Когато Слънцето се покаже никой не мисли за законите на мракът, продиктувани от СТРАХЪТ, защото е безсмислено. ВСИЧКО Е ОСВЕТЕНО И НЯМА ЗАБЛУДИ И НЯМА ПРЕСМЕТЛИВОСТИ ВЪВ ВРЕМЕТО!!

И сивото магьоничество на Новият завет подсказва, че светите отци се опитват да прокарват "тезата за Страхът" и "тезата за Любовта" със законът за кармата, като "закони на Богът". А Законът за кармата е на Амма Мата Пракрити, Майката-Природа, низшата енергия на Богът, "дрехата на Богът".

Ако Христос Галилейски се страхуваше от законите на кармата на Майката-Природа, щеше ли да мръдне и крачка напреде в мисията Си?.. Кармата на Христос Галилейски не е завидна, никой не би искал да се мъчи като Него. (Дори Самият Той не е искал, молейки Бог, да го отмине КАРМИЧНАТА ГОРЧИВА ЧАША, с което е разбутал гнездото на змиите-юдеи, но дали го е отминала кармата?......)     Но Божият ефект е друг!
Христос Галилейски е "пожънал" лоша карма, но само невежият би казал, че Бог не е бил с Него!


По-долното е извадка от цитат от форум. Макар и християнството днес да е в смъртна схватка с Абрахамските религии, все пак се намира някой самоназоваващ се "християнин", който, ако не на дела, поне на думи знае за какво иде реч:
"Чел съм доста тълкувания по това, но в крайна сметка лично аз стигнах до извода (без да го натрапвам на никого), че става дума именно за трите светски, повтарям - светски религии днес, а това са юдаизмът (Змея), лъжехристиянството (Звяра) и ислямът (Лъжепророка). Точно тези сили и "духовните" кукловоди, които стоят зад тях, насаждат фундаментализма и фанатизма! Защото са слуги на дявола, и като него не могат да обичат! Затова имат нужда от фанатизма, чрез който да контролират тълпите.

Истинският християнин не е фанатик. Просто защото е послушен на Христос, а Исус каза, че трябва да обичаме Бога освен с цялото си сърце и душа, и с ВСИЧКИЯ СИ УМ! Затова на християнина му е чужд както фанатизма, така и фундаментализма, а също и мистицизма, понеже вярва в реален, Жив Бог, а не в мистификации, енергии, духове и реещи се в абстрактно отвъдно самостоятелни души!"Тези християни, въпреки, че подусещат как стоят в Абрахамизмът, въпреки това са невежи по отношение на ВЕДА и Кришна, тъй като Самият Христос Галилейски им е казал точно толкова, колкото могат да разберат, и това е друг въпрос. Ние, като Арйани(Благородници), не трябва да бъдем максималисти по отношение дори на истинските Християни. И на това сме доволни!! (Не сме ревниви, тъй като ревнивостта няма общо с това дали обичаш, а дали ще те обичат. Ние сме за деятелен, а не - за страдателен залог!!) Стига да не залитнат по Абрахамските земни "законности" за ЦионКаганат и Калифат!
...те никога няма да знаят, че Христос Галилейски е ЕДИНСТВЕНИЯТ Арйански адепт, ачарйа-аватар сред Абрахамският демоничен, нецивилизован, извънкласов и варварски свят, та камо-ли да идентифицират ОТЕЦЪТ Му.
~~~~~~~~~~

Кришна съветва да се изоставят такива религии на страхът, но не да си си "само-достатъчен", а:

Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай.
Аз ще те освободя от всички греховни последици.
Не се страхувай.