неделя, 27 март 2011 г.

Кали юга, упадъкът поради деволюцията, спекулация с невежеството от нагите

Абрахамските религии са типичен пример за религиозността в Кали-йуга-
невежа ненаучност, императивност, кръвно-племенност, конспиративно лицемериеВедаическата космогония и хронология е първоначалната, най-подробната и касае не само циклите в материалният космос, но и посочва изходът от матрицата към Трансцеденталният свят.Един ден на Брахма се нарича калпа= 4,320,000,000 земни години.
Тя е съставена от 1000 йуги = 71 маха-йуги  = 14 манватари.
"Нощта на Брахма" има същият период. 
Брахма живее 100 такива години(311.04 трилиона земни години)  и умира.
(влиза в "Утробата на Вишну")
С това "умира" и Вселената, чакаща ново проявление от Маха-Вишну.


Ако ви се е случвало да говорите с библейски(римско-ромски) християнин ще забележете, че индивидът ще подскача от крак на крак и пламенно ще ви сугестира с апо-КАЛИ-птични клишета за "краят на света" и за "покаяние". Нито за едното, нито за  другото има информация "какво" и "кога", но ще ви убеждава толкова усърдно, че може и да ви се завие свят.... А, ако оспорите дори частица от невежеството му, дължащо се на "Черната"(или "Зелената") книга, абрахамецът(аврамецът) ще ви нарече "слуга на Сатана/Шейтана", изсипвайки върху вас цялото проклятие на змията Йаллахова...
Това положение с религиите като "невежи"(тамастични) е един от плодовете на т.нар. период(век, милениум)-КАЛИ-ЙУГА. По-надолу ще разгледаме симптомите на кали-йуга. В Кали-йуга ще управлява демонът(нагата) Кали. Между демонът Кали, Великата Илюзия(Маха-Майа) и змията(нагатаКалия има абсолютна взаимовръзка, макар и псевдо-посветени да я отричат.
"Краят на светът"("Нощта на Брахма") идва периодично, на огромни периоди, и упадъкът става постепенен, а не -рязък. Времето е циклична, спирална величина, а не - линейна и необратима. Светът е цветен, а не - "черно-бял". Това убягва на невежите римски християни с библия в ръка. "Покаяние" означава покаяние от материалната енергия, а не да станем "духовни евреи/юдеи или абрахамци(аврамци)", тъй като това означава да станем ДУХОВНИ ПРОФАНИ.
Какво е Кали-йуга и кога е започнал?...

Кали-йуга е последнита от 4 йуги, формиращи една маха-йуга. материланото битие е устроено в непрекъснат упадък по сложни спирали от Галактическият център-Брахма към периферията на Галактиката. За това- всеки период е двойно по-голям и по-благочестив от предходният. Ведическата наука говори за деволюция на материята, а не - "еволюция". Понятията "еволюция" и "революция" имат чисто духовен аспект,  касаещи индивидуалната душа, и нямащо нищо общо с материалните цикли на развиване на Галактиката и следване циклите във Времето. За това Брахма, чрез еманацията си в другите деви и формите на живите същества, -деволюират, или - упадат, колкото повече следват циклите на Времето към периферията на Галактиката.

Йугите са цикли, изчислени в "земни години"(спрямо Средната Земя- "Бху лока") и имат кратност за Сатйа, Двапара*, Третйа и Кали - съответно 4xK, 3xK, 2xK, 1xK, като K=432,000 земни години=продължителността на Кали-йуга, най-упадъчният век от Маха-йуга-та.
----
* - за сегашната маха-йуга Кришна е разменил местата на  Двапара и Третйа йуги.
Кали юга е започнала точно на 18 Февруари 3102 г. пр. Хр.(следвайки християнският календар и летоброене).  Това е датата и година на напускане на Нашата 'Средна Земя"- "Бху" от Кришна(появил се на 21 Юли 3228 пр. Хр.). Това ще рече, че само изминали към 2011 г. сл. Хр..  точно 5,113 години от началото на кали-йуга с продължителност 432,000 години.

Настоящата възраст на Брахма определя възрастта на на Вселената до момента, а продължителността на настоящият ден на Брахма  фиксира възрастта на Сегашната Земя.
Към 2011 г. сл. Хр. - Брахма е точно на 51 години и един ден= 155,521,927,944,456(~156 трилиона) земни/слънчеви години   (виж публикацията "Бог в Личност, а не само качество..." ), докато материалистичните учени я считат за не-повече от 15 милиарда.

В момента сме в епохата на 7-та манватара(7-мия "Ману"- Вайвасвата от общо 14-те на калпата("Денят на Брахма")с под-Сътворител на формите("Баща"-"риши-питр" със статут на "Праджапати"- Кашяпа и "Майка"- Адити.) Виж информацията ТУК.

След всеки "Ден на Брахма"(калпа) Земята(Средната Земя "Бху") търпи пълно разрушение с огън, след всяка манвантара(Ману), общо 14 на брой всяка калпа(ден)- Земята търпи частично разрушение с вода(потоп).

ДжуДаСик Парк
Преди Началото на Сътворението на Сегашната Земя е имало 6 потопа или - 6 частични разрушения на Земята ни - "издигане и потъване на земи". Библията, чиито текстове по Сътворението са крадени от Шумерската цивилизация, описва само 7мия Ману като  библейският "Ной". Според библейските "креационости" Земята ни е на по-малко от 6,000 години= точно 5,772 земни години. Йудеите честват според Лунният календар(краднат от Шумерите и Египтяните, който пък е взаимстван от ВЕДА) всяка есен "Рош-Хашана"- "Сътворението на Светът".
Т.е. - йудеите честват началото на Кали-йуга на сегашната маха-йуга("катар/чатар-йуга: "Четири-йуга" !)

В момента към 2011 г. сл. Хр. се намираме в 28 маха-йуга цикъл на 7 манвантара период от настоящия Ден на Брахма. Това показва, че Земята е на възраст от ~ 2,0 милиарда земни  години(1,972,944,456 земно/соларни години)  от последното унищожение през последната Нощ на Брахма. Общо 453 йуги (от 1000 за Целият Ден) са минали до началото на този Ден на Брахма.

Стъпка 1 :  За  6 манвантари = 71x 6 = 426 маха-йуги
Стъпка 2 :  Имаме периоди между всяка от манвантарите = 7 x 4 йуги = 2.8 маха-йуги
Стъпка 3:  Имаме настоящата маха-йуга в манвантарата ни - 28-ма, и сме в последната 1/10 от нея (кали-йуга е 4-та йуга и продължава 1/10 от маха-йугата).
Така, че имаме общо 27.9 маха-йуги.

Като ги сложим заедно: 426+2.8+27.9 = 456.7 маха-йуги вече са минали в настоящият Ден на Брахма. Остават приблизително 543 преди да завърши целият Ден на Брахма(1000 маха-йуги) и да настаъпи Нощта на Брахма(когато Брахма ще ни погълне, по подобие на Вишну, т.е Земята ще бъде разрушена напълно с огън, за да дойде Нова Земя после)
Така, че 456.7 като години са  456.7 x 4,320,000 = 1,972,944,456 земни(слънчеви) години -Около ~2 милиарда(билиона) години. Доста по-близо до материалистичните изчисления от 4.5 милирада(4.5 билиона), отколкото 6 хиляди години от авраамски креационисти!!?....


Авраамски парадокс:
"Млада Земя- Гъста брада; Стара Земя- Нула брада"
Извод # 1 : Истериите за "Краят на светът" от библейски креационисти и "последните времена" има да продължава приблизително толкова колкото е изминало от Създаването на настоящата Земя- около 2.3 милиарда  земно-соларни години!

Извод # 2 :  Не случайно, нашата Земя е "Средната Земя" - "Бху", тъй като се намира в средата на Творението "Вселена"(от Поглъщането на Вселената от Вишну) и на средата на Творението "Земя"("Денят на Брахма"). Остават "има-няма" - още 2.3 милиарда до АпоКАЛИпсисът на Земята ни(Средната) и още към 155 трилиона земно-соларни от Разрушаването на Последната Земя във Вселената. "Последната Земя" при разрушаването  на Вселената е "Най-Горната Земя"- Брахма-Лока. (виж Ведическа Космогония)
До тогава за библейските християни ще бъде "последно време" и ще им се привижда "Нова Земя и Ново Небе" от АпоКАЛИпси на Йоана.
Брахма сега е на 51 години от общо 100 има да живее 49 свои години.
А в настоящият му Ден, докато дойде Нощта му да заспи(но да е жив, все още!!!) има още 7 Ману-вци(от 14-те общо), след което Земята ще бъде разрушена напълно до Новото и Сътворение през Новият Ден на Брахма.Събитието, маркиращо настъпването на Кали-йуга:

Маха-раджа Парикшит надява на врата на медитиращ в транс брахмана умряла змия,
в ярост, че брахманът не му предложил вода, когато бил жаден;
Този акт приравнява брахманите до шайвитата, тъй като Шива носи змия на вратът си.
Последният благочестив цар-Парикшит бива проклинан от детето на брахманът
в рамките на 7 дни да го ухапи отровна змия, от чиято отрова да умре.
Брахманът смъмря детето си за злата му постъпка, но проклятието остава да тегне....

Брахманите са символ на класово Знание, докато шайвитата- на извънкласовост в практиките.
В кали-йуга враждата започва между двете висши класи за да се стигне до шудра и извънкласовост.
Брахманската класа е главата на обществото, а кшатриите са гърдите и ръцете му. 
Тъй като обществото е едно цяло, то когато частите му са в конфликт-то деградира. Брахманите локализират Богът в сърцето си, като насочват умът си там. В Кали-йуга е налице т.нар. "тристранно-страдание"- от умът насочен към сетивата, от другите живи същества и от Майката Природа- Майа. Думата "покайвам се" иде от "ПОКОЙ". Покой от 3-странното страдание. На немски думата  е "be-ruen", "Ruhe"-"тишина"; В Кали-йуга възможността да се избегне постепенно ще намалява.
Симптомите на Кали-йуга

Парадокс в Кали йуга е, че демонът Кали ще се вмъкне в самите религии и оттам ще проповядва за "религиозност". Т.е. недхармичните религии, които днес управляват светът, са инспирирани от демонът Кали. Нека да разгледаме това по-подробно, описано в 12-та глава на Шримад Бхагаватам:


Сука*-дева Го-свами(син на Вйаса дева) в рамките  на 7 дена преразказва цялата
Шримад Бхагаватам на проклинатият цар Парикшит, на бреговете на река Ганг.
Това е в началото на епохата  Кали-йуга....
(* "сука" на Санскрит е "зелено вълнисто папагалче")

Тази глава описва, че в епохата на Кали покварата ще се увеличи до нетърпимо ниво, и Върховната Божествена Личност ще слезе като Калки за да унищожи тези, които са уличени в безбожие. След това ще постави началото на нова Сатйа-йуга.

В ерата на Кали всички добри качества на хората намаляват и всички нечисти качества се увеличават. Атеистични системи на така наречената "религия" стават преобладаващи, на мястото на кодът на Ведическато право. Царете стават точно като магистрални разбойници, а хората, като цяло, ще се ангажират с низки цели и дейности, както и всички социални класи ще се приравнят до най-ниската класа на шудра. Всички крави стават като кози, всички свети духовни обители стават като материалистични домове и семейните връзки се разширяват по-далеч от непосредствената връзка на брака.

Когато епохата на Кали е почти приключила, Върховната Божествена Личност ще се въплъти в грубо-материално тяло. Той ще се появи в селото Шам-бхала, в домът на възвишеният брахмана Вишнуйаса, и ще бъде носи името Калки. Той ще се качи на конят Девадатта  и с меч в ръка, ще обиколи Земята унищожавайки милиони бандити носещи маската на "царе". Тогава признаците на следващата Сатйа-йуга ще започнат да се появяват. Когато Луната, Слънцето и планетата Брихаспати(Юпитер)/тези планети символизират гуната "Сатва"/ влязат едновременно в едно съзвездие и са в съвпад в домът "Пусйа"- Сатйа-йуга ще започне. 

Главата завършва с кратко описание на бъдещите династии на Слънцето и Луната, идващи от Вайвасвата Ману в следващата Сатйа-йуга. Дори и сега два святи кшатрии са живи, които в края на тази Кали-йуга ще реинкарнират в благочестивите династии на Слънцето- дев Вивасван, и на Луната- дев Чандра. Един от тези царе е Девапри, брат на махараджа Сантану, а другият е Мару, потомък на Икшваку. Те се чакат своето време инкогнито в село на име Калапа....

==============================================================================

Шримад Бхагаватам , канто 12, глава 2 :

 1. Сукадева Госвами каза: Тогава, царю, религията, истинността, чистотата, толерантността, милостта, продължителността на живота, физическата сила и паметта ще намаляват  ден след ден, поради силното влияние на епохата на Кали.
 2. В Кали-йугасамо богатството  ще се счита за знак на добро раждане на човека, правилно поведение и благочестиви качества. И законността и справедливостта ще се прилага само от силният на денят.
 3. Мъжете и жените ще живеят заедно само заради външното привличане, успехът в начинанията ще зависи от измамата.  Женствеността и мъжествеността ще бъдат оценявани в съответствие с опитът на  човек в секса, а брахманската класа ще бъде оценявана само заради носене на брахманския шнур и облеклото на брахман.
 4. Духовно състояние на даден човек ще се определя само в зависимост от външни символи, и на тази основа същите хора ще скачат от един духовен ред на последващият. Качествата на човекът ще бъдат поставени сериозно под въпрос, ако той не печели материални средства за живот добре. И този, който е много ловък по жонглиране с думи ще се счита за знаещ учен.
 5. Дадено лице ще се счита за нечестиво, ако то не разполага с пари, а лицемерието ще се приема за добродетел. Бракът ще бъде организиран само чрез устно споразумение, и дадено лице, ще мисли, че е годно да се появи в обществото, само ако е взело баня.
 6. За "свещено място" ще се вземат места, състоящи се от не повече от един резервоар за вода на известно разстояние, а красотата ще се смята, че зависи от прическата. Напълването на корема ще се превърне в цел на живота, а този, който е дързък ще се приема като достоверен. Този, който може да поддържа семейство ще се счита за експертен човек, както и принципите на религията ще се събюдаватт само в името на добрата репутация.
 7. Така, постепенно Земята ще се изпълни с покварени хора, а този, който е най-силен в рамките на класата(кастата) ще получи политическата власт.
 8. Тормозени от глад и от непосилните данъци, хората ще са принудени да ядат листа, корени, плът,  див мед,  диви плодове, цветя и некултивирани семена. Поразени от суша, те ще станат напълно съкрушени.
 9. Гражданите ще страдат много от студ, вятър жега,  дъжд и сняг.  Те ще бъдат допълнително мъчени от вражди, глад,  жажда, болести и  дълбока тревожност.
 10. Максималната продължителност на човешкият живот  в Кали-йуга ще стане  50(петдесет) години.
 11. До краят на епохата на Кали, телата на всички същества ще бъдат със значително намален размер, а религиозните принципи на последователите на варна-ашрама-дхарма ще бъдат разрушени. Пътят на Ведите ще бъдат напълно забравен в човешкото общество, както и така наречената "религия" ще бъде най-вече атеистична. Царете ще са най-обикновени крадци, хората ще бъдат заети само с кражбалъжа и ненужно насилие, както и всички социални класи, ще бъдат сведени до най-ниското ниво на шудра. Кравите ще бъдат като кози, духовните обители не ще се различават от светските къщи и семейните връзки ще се разширят далеч отвъд непосредственото задължение в рамките на  бракът. Повечето растения и билки ще бъдат малкии всички дървета ще се появят като дървета-джуджета. Облаците ще бъдат пълни с мълнии, домовете ще бъдат лишени от благочестие, както и всички хора ще са се превърнали като магарета. По това време, Върховната Божествена Личност  ще се появи на Земята.  Действайки със силата на чистата духовна добродетел, Той ще спаси вечната религия(санатана-дхарма).
 12. Господ Калки ще се появи в домът на най-прочутият брахмана в селцето Шамбхала - великата душа махаатма Вишнуйаса .
 13. Господ Калки, Господарят на Вселената, ще се качи на бързият си кон Девадатта и с меч в ръка, ще пропътува през цялата Земя и ще прояви Своите осем мистични добродетели, както и осем специални качества на Върховна Божествена Личност. Показвайки Своята  ненадмината сияйност качен на високо-скоростният си конТой ще унищожи милиони от тези крадци, които се осмелили да се облекат като царе.
 14. След като всички измамници-царе бъдат убити, жителите на градовете ще усетят бриз, носещ ароматът на паста от най-святото сандалово дърво, както и други атрибути на Господ Васудева, и умовете на хората ще станат трансцедентално-чисти.
 15. Когато Господ Васудева, Върховната Божествена Личност се появи в сърцата чрез Трансцеденталната Си форма на добротата(Сатва), останалите жители обилно ще заселят Земята отново.
 16. Когато Върховният Господ се появи на Земята като Калки- Подържникът на вечната религия("санатана-дхарма")- то Сатйа-йуга ще започне, и човешкото общество ще зачева наново потомството си в гуната на доброто(Сатва).
 17. Когато Чандра(Луната), Сурйа Вивасван(Слънцето) и Брихаспати(Юпитер) застанат заедно в съвпад в съзвездието "Карката"("Рак") , и трите едновременно са в лунният дом Пусйа(γ, δ и θ на Рак) точно в този момент ще настъпи епохата Сатйа или Критйа(Санкр. крита=Eng "create").
 18. Така описах всички царе, минало, настояще и бъдеще, които принадлежат към династиите на Слънцето и Луната.
 19. Въпреки че Шукадева Госвами предварително е описал около 1,500(хиляда и петстотин) години от царски династии, това означава, че някои припокриващи са се реализирали между царете вече. Следователно, настоящото хронологично изчисление трябва да се вземе за авторитетно(меродавно).
 20. От седемте звезди, които са в съзвездието("Голяма Мечка") от седемте мъдреци(риши), Пулаха и Кратуча са първите, които в нощното небе изгряват. Седемте мъдреци ще останат свързани с конкретен лунен дом за сто човешки години. В моментът, по време на живота ти, о, царю, те са разположени в накшатра(лунен дом) наречен "Магха"/"Регал"- Алфа-α на съзвездието "Лъв". (виж Джйотиш Астрология и Лунни домове.).
 21. Върховният Господ, Вишну е блестящ като Слънцето и е известен като КришнаКогато Той се връща в Духовното Небе(Вайакунтха), Кали влиза този свят, и хората започват да се наслаждават на греховни дейности.
 22. Докато ни Господ Шри Кришна, съпруг на девицата на щастието(Шри Лакшми),  докосне Земята с Неговите лотосови крака, Кали е безсилна да покори тази планета.
 23. Въпреки, че дори по време на присъствието на Господ Кришна на Земята, Кали е била стъпила на Земята,  и влиятелна до известна степен чрез нечестивите дейности на Дурйодхана и неговите съюзници, Господ Кришна настойчиво е потискал влиянието и. Кали не може да процъфтява, докато Господ Кришна не напусне Земята.
 24. Когато съзвездието от седемте мъдреци("Голяма Мечка") минава през лунният дом "Магха", епохата на Кали настъпва. Тя се състои от хиляда и двеста(1,200) години на полубоговете(девите).
 25. Когато великите мъдреци от съзвездието "Сапта-риши"(букв. "Седем мъдреци", а иначе-съзвездието "Голяма Мечка") премине от лунен дом Магха(Регал, "α" -Лъв)  до Пурваашадха("δ" и "ε"  Стрелец)- Кали ще е най-силна, т.е. когато започне царуването на цар Нанда и неговата династия.
 26. Тези, които разбират научно(вкл.Астрологично) миналото са установили, че в същия ден, когато Господ Шри Кришна е заминал за Трансцеденталният Си свят, влиянието на ерата на Кали започнала.
 27. След 1,000 / хиляда райски(на девите) години на Кали-йуга, на Сатйа-йуга ще се прояви отново. В този момент умовете на всички хора ще се просветлят.
 28. Така ти описаха царската династия(на кшатриите) на Ману, който е известен на тази земя. Човек може също да проучи и историята на ваишите, шудрите и брахманите, живеещи в различните епохи.
 29. Тези личности, които са велики души(махаатма), сега са известни само чрез имената си. Те съществуват само като ехо от миналото, и само славата им остава на Земята.
 30. Девапи- братът на махараджа Сантануи Мару- потомък на Икшваку, и двамата притежават голяма мистична сила и живеят и сега в селото Калапа.
 31. В края на ерата на Кали, тези двама царе, след като получат инструкции пряко от Върховната Божествена Личност -Васудева, ще се върнат в човешкото общество и ще възстановят вечната религия(Санатана-дхарма) на човекът, който се характеризира от подразделенията на Варна и Ашрама, както е било преди.Маха-раджа Парикшит видял   шудра, облечен като цар(кшатрийа),  да сече единственият крак, на който бил застанал бял бик, както и трепереща крава. Парикшит попитал на бикът кой е този, който е отсякъл другите 3 крака(Аскетизъм, Чистота и Състрадание) и го уверил, че като цар на страната, ще го защити. Бикът казал, че страданието е писано в Шастрите, че се дължи на различни причини, в зависимост от различни школи на Знание и, че царят може сам да се досети за причината за страданието му. Парикшит веднага разбрал, че белият бик е Дхарма(Вечната религия на класовият дълг), чийто единствен останал крак от 4, бил кракът на Истината. Парикшит тогава утешил майката Земя-треперещата крава, която се страхувала от Кали под формата на царят шудра. След това маха-раджа Парикшит измъкнал остра сабя и я насочил към Кали.  Внезапно Кали изоставил царското си поведение и паднал в краката на Парикшит да го моли за милост. Тогава Парикшит  се смилил над него и пощадил живота муказвайки : "Напусни веднага моите владения на Брахма-варта(мощността на Брахма".
Разтреперан и обзет от страх, Кали попросил  Паришкит  да му назначи място за пребиваване.
Парикшит му определил места, където преобладават следните белези:

 1. интоксиканти
 2. месоядство=убиване-дистрибуция-приготовление-консумация
 3. незаконен секс
 4. хазарт и финансови машинации
 5. злато и бижута

Шудра-раджа Кали.
================================================
Шри Радха-Кришна Вриндавана Янтра.
(От кого крадат крадливите юдеи?....
и после услужливите масони-комунисти
ходят  сервилно и мазно след тях да агитират, че
"всички религии били с 'Единосъщният'"!...)
виж публикацията "Сат кона...."

Ведаически риши(мъдрец), който резидира в лока(локал) отвъд Сатурн в "Сапта риши"
Ведаическите мъдреци са изопачени от Ционистките мъдреци на Аврамическите религии.
Целта на Ционските мъдреци е да циклят от Сатурн до Луната в заговор(конспирация),
експлоатирайки материалната енергия на т.нар. "гои"(презр. "говеда", иде от Санскр. "го").
(Виж публикацията Ведаическа Космогония).

Илюминатските спекулации  на свободните наги(зидари) с ВЕДАическо Знание....


"АРИЙЦИТЕ СА ТЕОРЕТИЦИ И РУТИНЕРИ."
Гоите(от Санскр. "го"-"крава", "говедо", свещенотo животно Арйаните),
 презрително название на йудеите, част от Лунно-култовските семити, 
към КЛАСИТЕ на Арйаните/Индо-Европейците- Слънчевият култ към Вишну) 
не се ръководят от опита на безпристрастните 
исторически наблюдения, а от теоретическата 
рутина и то без всякакво критическо изследване и усет към резултатите
Ние няма защо да държим сметка за гоите – нека временно те да се веселят 
и да живеят с надежда за нови увеселения или със спомените за преживяното.

"Elders of Zion" е най-силната и ключова карта в играта  на асурите- свободните наги ИлюминатиТя е последна в колодата тесте карти...Световното масонско братство-"illuminati"-"brotherhood of men/snake-hood of men"(вкл. и българското мижаво тяхно под-братство е най-докачливо на темата "Протоколи на Ционистите". Те тиражират отчаяно версията, че били "фалшификат". Протоколите са писани от талмудическитя равин-мойсейист Ашел Гинсберг(Ахад ха-Ам- "един от народа"). Събитията там са само синтез на талмудическата и старозаветна "мъдрост". Те не описват събития за Болшевишката, а за предхождащата я- Френска Буржоазна Революция. По повод Протоколите на Ционистите Хенри Форд(чиито пра-внук Алфред Форд е голям обожател на ИСКОН Харе-Кришна) още 1921 г. казва: "Единственото неоспоримо нещо, което мога да кажа за тях е, че те съвпадат изцяло с онова, което се случва в света. Вече 16 години откак съм запознат с тях, всичко онова, което е написано вътре, се е потвърдило. Съдържанието на протоколите съвпада със ситуацията, която се разиграва пред мен.".
Всеки, който дръзне да разбули тайната на демоничните ционисти- бива цензуриран. Това нещо продължава и до ден днешен, особено в българските електронни форуми, които са цензурирани от комунистите-илюминати, услужливи слугинчета на ционистите. Повечето от комунистите днес са "християнизирани", развявайки "кръвта на Христос", като "спасителна"("нас червеното знаме роди ни, нас не ще ни уплаши смърта, ние сме на всеки километър и така до края на света"). Нормално- така както последното убежище на комунизмът е национализмът, така и последното убежище на комунистът е ционистът.
Да, наистина са "последни времена", както реват братята-ристени шаббатяни, само, че за мойсеизмът и юдейският национализъм(циничният ционизъм) и "юдейският Христос"!! И нагата Яллахова, когато предчувствува своят край- най-много ще хапе и пръска отрова....

Обяснимо ли е сега, защо масоните реагират, като опарени на понятието "Анти-Семитизъм"?....
Първоначалните Семити(откъдето евреите и авраамците крадат с пълни шепи) са Шумерите-
обожателите на Шива и планината Шу-Меру(виж публикацията "Шива, маха-дева ил от мракът...")
При анализиране на конспиративните закани в протоколите на ционистките свободни наги, се идентифицира ДИАМЕТРАЛНО-ПРОТИВОПОЛОЖНИЯТ ДУХ на Кришна, и същият този дух е ръководел и ръководи Семитските Лунно-култови религии, следвайки анонимни духове(нагата Йаллахова). Когато следваш анонимен дух, то поради неговата упадналост в материята, той вечно ще ти внушава "резултати в матрицата и във времето", а ако ти внушава "бого-избраност", то резултатът е паразитско-конспиративен начин на живот, гарниран с лицемерие за пред Обществеността. Това е съществуване в гуната на невежеството-ТАМАс(виж публикацията "Бог е Личност, а не само качество или сбор от качества....").


Всеизвестен е фактът, че "Световната революция" се движи от падналите наги чрез Абрахамските религии на  нагата Йаллахова. Ала невежите римски "християни", следвайки библейските нагаждации, само прислугват на нагата Йаллахова, но не знаят, че Йаллахова може да унищожи грубото матер. тяло за кратък период, не не може да завлече в невежество ЗНАЕЩАТА ДУША. И с прислугването на библейските натъкмации тези библейски християни прислугват на нагата Йаллахова от ТАМАс-гуна. Нагата Йаллахова не прощава, преди всичко на тези, които са повярвали в него!!! Световната революция в светските илюминатски държави е започнала с революцията в религиите- санатана-дхарма става пишача-дхарма-т.нар. "Абрахамски религии в гуната ТАМАс)


ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.
Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.

  


Въпреки, че епохата на Кали касае упадъкът на духовните качества, то тя е предизвестена чрез Астрологични събития. Това показва връзката между Духовният и Астралният свят. Съвременната астрология("тропическа"- Халдейско-Египетска), тиражирана на книжният илюминатски пазар днес, е също толкова истинна и сакрална, колкото и Абрахамските религии "познават Богът".
Илюминати са конспиративна  астрална организация на нагите от низшите планетарни системи(виж Ведаическа космогония), които не само, че направляват елитът цялата управленска общественост, но - и включително т.нар. "религиозен" елит, особено на Абрахамските религии и "източни" религии с безличностен "бог", като някаква неопределена безлична "енергия".
 Играта на Богът се нарича раса-лила. Тя е коренно-различна от нага-лила, играта на "свободните наги", излезли в нелегална конспиративност за управление на материалната енергия на Богът за собствено наслаждение-перверзия, спекулация с делегираният разум от Брахма. Докато Брахма е Първоначалният Неподправен Разум, то нагите са древни инкарнации на  джива-атма, които не са се върнали в Трансцеденталният свят, а обитават низшият Астрал(низшите планетарни системи) чрез частицата ум, разум и его(само в фина-ефирна форма), която им е останала от древността. Този разум е по-висш от човешкият, но по-низш от на Брахма и девите(полубоговете)
Нека да разгледаме смисълът на някои илюминатски карти, чрез които проиграват съдбата на Човечеството днес- т.нар. "нага-лила":Очакването на "Месията" е координирано с "Краят на светът" и АпоКАЛИпсисът с "Покаянието". Илюминати лесно манипулира Абрахамските НЕВЕЖИ религии, предизвиквайки истерии. Невежеството на Абрахамските религии е заложено в зародиш. Те са изплагиатствали от ВЕДА, но като плагиат са докоснали само опаковката, а не- Същността. Прави впечатление, че на картата за "краят на светът" религиозният мисионер има  демоничен вид и поведение. Карта на "месията" прави впечатление олигофренията  и наивитетът  на очакващите "Очакваният месия", а светските наивниците гледат звездите на Илюминатската Астрология, без да следват Свещените Писания(Шастрите).


  
Луда крава. Коя е лудата крава?..И в оборът и на телефонът трябва да ви посрещне тази лудост!


 Религиозният Райх трябва да бъде въз основа
 на Илюминатската наука, която е на свободните
 наги/зидари от Била-сварга, изкуственият рай(х).
 Нагите прокламират свобода на инстинктите, но
 това се осъществява с минерално съзнание,
 идещо от кристали, закачени на качулките на
 нагите. Brotherhood of men или Snake-hood of men.
 "hood"-"качулка" (виж . Ведическа Космогония)


Свами Прабхупада бива за първи път "набелязан" от Илюминати, като неудобен "племенник на Богът"(виж картата вдясно! "Племенници на Богът" е картата под която попадат всички т.нар. "източни гурута" да организират общества в САЩ и т.нар. "Западна Цивилизация"). Когато бива интервюиран през 1969 г. от репортер на "LA Times" той заявява открито, че "кацането на Луната на човешко същество с тази грубо-материална форма е измама(hoax). Илюминати го прехвърлят в графата си "неудобни гуру" и го отравят по-късно, както и разграбват и дескредитират ИСКОН(виж публикацията "ИСКОН преди и сега"). Обаче агенти на Илюминати спокойно публикуват крупната измама на картите си малко по-късно- 1982/1983 г, подигравки се със "Западната цивилизация". Удобните на Илюминати "източни гуру-вци" са тясно-свързани сътрудници на  ООН-  крупно подразделение на Илюминати(виж публикация "За нон-сенсът 'Хиндуизъм'").


Докато Аврамските религии следват т.нар. "библейски пророчества", базирани на неопределеност във времето-съвсем логично е тъй като тези религии са за извън-класови, копирали "омразната брахманска класа", но изопачила до профанска степен Знанието и до "духовен" рационализъм("не прави1, не прави 2, прави 10"), то и нагите от Илюминати си имат т.нар. "план" или- "Agenda". Илюминатски "пророци" се наричат "агенти"(agents), които действат по същият конспиративен начин, както библейските пророци(нескопосан плагиат на Ведаическите риши). Този план напълно контролира Аврамическите религии, тъй като "законите" са също съставени на базата на рационализъм. Илюминатските закони на нагите(от Била-сварга лока до Ананта лока) са дори по-ефективни от примитивните закони на Абрахамизмът("Анта-рикша лока до Питра лока). Общото между двете е търсене на материални резултати в матрицата във времето, без да познават това, следвайки анонимни духове, осъществявано с помощта на кървави жертвоприношения.

 
Всяка една игра на нагите може да се тълкува от Авраамските религии, като "сбъдване на библейските пророчества", докато с Веда не може това, тъй като там събитията са научнo-детерминирани от Астрологични събития в Шастрите, които не могат да се променят с пропаганда или "открития"(чудеса). Колкото и да е силна Илюминатко-папската пропагандата днес- не може да промени ходът на космическият порядък, а само да създава хаос в него(Какъвто е и слогънът на свободните масони(наги)- "Ред из пепелищата на хаосът". Необходимо условия за "редът на масоните" е хаосът.
Което напълно съответства на "библейският ред на Христос"- "Второто пришествие на Христос идва след АпоКАЛИпсисът". Няма ли АпоКАЛИпсис- няма и Спасение"! Доста ню-ейджъри и масони днес пропагандират "равенство на религиите", декларирайки, че те били "Единосъщни" .Веда е категорична, че е изначално-уникална, така както е изначално-уникален Кришна. От многообразието на астралните проекции на Кришна се получават различите религии и светове, но Кришна декларира, че Спасението е САМО в Неговият свят - Голока Вриндавана. Комунистическите брътвежи за "един и същи Бог на различните религиозни схеми" е учение на падналите наги, отлъчили се само от Вриндавана. Бог е Един, но нито едно нещо не е Бог, освен Самият Него. Кришна може да е всичко, но нищо не е Кришна, освен Самият Него!Кришна контролира нагите, но щом нагите не Го признават за Богът, то и енергиите, които Кришна им праща са енергии за наги!
Карта, показваща Илюминатските наги как
се опитват да манипулират метео-времето.
Те не управляват времето, а го манипулират,
 т.е.= само пакостят и рушат.                                                 
Карта за комбинираните бедствия - Япония, Март 11, 2011
Земетресение, Цунами,  Ядрена Радиация.
Кулата, която пада е  Уако в Токио.


Картите за атаките над "Кулите-Близнаци"/WTC(World Trade Center in NYC) 11 Септември 2001 г. и над Пентагонът недвусмислено подсказват, че този, който ги е проектирал и издал за пред публиката 1982/83 г.,  е бил наясно с плановете на Илюминатските наги. Най-верoятно, тъй като e бил "един от народът"("Ахад ха Ам").
===================================


Какво представлява Трансцеденталното Знание на Брахма- Разумът на Богът Кришна? 
- За разлика от разумът на нагите(рудри), Той е насочен към Трансцеденталният свят, докато разумът на нагите е насочен към материалният свят, следвайки ходът на циклите на Времето(Кала) към периферията на Галактиката - "Пра-лайа"(Разтваряне, Разрушение). Не случайно, от всички рудри САМО Господ Шива е представител на Кришна, тъй като единствен от тях е успял да култивира покаяние от матрицата и материалната енергия:


Шримад Бхагаватам, канто 3, глава 12, текст 16-18:

Синовете и внуците, създадени от Рудра, бяха безброй и като се събраха заедно, те, те се опитаха да погълнат Вселената. Когато видя това, Брахма, Бащата на живите същества, силно се разтревожи.

Скъпи сине, по-добре се отдай на отречение. Това е благотворно за всички живи същества и ще ощастливи самият тебе. Само чрез отречения(покаяние) ще можеш да създадеш Вселената такава, каквато беше преди.

Винаги помни, че ти си част от Брахма, а не- от нагите ! Щом хамстерът знае, какво остава за тебе - Човекът?!?...ВСЕКИ ОПИТ ДА СЕ ИЗРАЗЯВА КОМПЕТЕНТНО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСЪТ ЗА РЕПТИЛНИЯТ СВЯТ БЕЗ ОСЛАНЯНЕ НА АВТОРИТЕТНИТЕ ШАСТРИ* ПОПАДА ПОД ПРЯКОТО ВЛИЯНИЕ НА САМИТЕ НАГИ!
---
*Свещените Писания на Брахма и Вселената.
Дейвид Ике е Телец по Слънчев дом.
За Телец е особено трудно, освен, ако не следва Шастрите,
да проумее че рептилът(нагата) се вижда в друго измерение,
 той се вижда в Астралното измерение,
а не с тези грубо-материални очи.
И в резултат попада под графата "масова психоза"- духовете го притесняват и му внушават небивалици,
"пророчества" от рода "Краят е близо, тези години, може и днес..", а той ги манифестира извън себе си....
И Дейвид Ике изпълнява ролята на пръв приятел на нагите... чрез невежеството си....