неделя, 26 декември 2010 г.

Библейското Християнство=Нов Йудаизъм (Коледна промоция)
И който побеждава и пази делата Ми докрай,
нему ще дам власт над езичниците,
и ще ги пасе с жезъл железен;
като глинени съдове ще се строшат,
както и Аз получих власт от Отца Си;
и ще му дам утринната звезда.
От-кровь-ение на Йоана 2:26-28


Аз, Иисус, изпратих Своя Ангел
да ви засвидетелствува това в църквите.
Аз съм коренът и родът Давидов,
утринната и светла звезда.
От-кровь-ение на Йоана 22:16ААа, така!! Ето това е наградата от спазване на Астралната религия - Библейско Християнство на Йешуа бен Давид(Шива бен Дравид);
(Нов Юдаизъм)- плагиат от езичници, но ще наказва ...... пак езичниците!!


ЙеШива бен Давид 
е предствен в библията
като наследник на африкански всуе-вуду-версия
 
В тази публикация отново ще обобщя за т.нар. "Библейско"(или Римско, или ЕКЗО-террично, Имперско или Импозантно) Християнство. В никакъв случай, критикувайки Римското Християнство не искам да оправдавам Юдейската позиция на Християнството, но именно да заблежим ВРЪЗКАТА между Римското Християнство и Юдаизмът, като КОНСПИРАЦИОННА СХЕМА, както и РЕЛИГИОЗНА КРАЖБА(religious fraud) от древните религиозни схеми, чиито оригинален, първоначален произход е ВЕДА.

За тези, които считат Коледа, като "семеен празник", на който могат да хапнат, пийнат и се повеселят с близките си няма нищо необичайно. Необичайното е когато официалната християнска църква пропагандира, че това било "християнски празник". Какаво значи "християнски празник"?.. "Християнският празник" значи този, който се обяснява ОТ БИБЛИЯТА(тъй като това е "свещеното писание" на Римските християни.) Официалната християнска църква не само, че крие ррожденатадата, но тя крие и годината на раждане на Основната фигура в Християнството- Исус Христос Галилеецът.
Някой би казал- "Какво значение има?- Важното е или да почетем Раждането на Спасителят или просто- да хапнем, пийнем и се повеселим." Ми Спасението Ви е в илюзията!!
По същата причина Римската Империя пробутва "Раждането на Христос" с "Раждането на Слънцето"(Нарастването на денят/дей/дев спрямо нощта, като за около 3 дена преди това намалението на деня спира и за това казваме, че "Слънцето е умряло", след което започва на нараства което ще рече, че "Слънцето е възкръстнало от смъртта си") - като ЧИСТО АСТРОНОМИЧНО СЪБИТИЕ. И не случайно имперското римско християнство не е Трансцедентална, а - АСТРАЛНА РЕЛИГИЯ. Т.е. душата вечно цикли в материалното битие, подчинено на материални цикли. Това римско християнство, наследило юдаизмът, не разглежда събитията от гледна точка на Трансцеденталността и душата, а - от гледна точка на циклите и материята.
Понеже римското библейско християнство е влязло в конспирация с йудейският синедрион за използване на старият завет, като "бого-вдъховена книга", то съвсем логично е да следва и постулатите на юдейската догма за отричане на КАРМАТА и ПРЕРАЖДАНИЕТО, като изначални закони, характерни в материалният свят с цикли, НО ОТ ДРУГА СТРАНА ГИ СЛЕДВА БЕЗ-ПРЕКОСЛОВНО(няма как да ги избегне, колкото и да им се иска на теория с измислени свои !! ) и ние ще разгледаме това с доказателства в самата Библия.

"Библията"(гр. "книгите") е сборник от около 66 КАНОНИЧНИ книги, приети и одобрени от църковни дейци(отци- служители на империята) по събори. Основно се състои от т.нар. "стар юдейски завет" и "нов завет на Исус Христос".
Старият завет на юдеите е племен култ към плодовитост и смъртта за избиване на неюдеи по племе, което рече "по вяра", тъй като в племенните култове етносът е равносилен на вярата. Целта на племенните култове е да съхрани "семето на племето". Това ще рече ПРЕРАЖДАНЕ на душата в матрицата в рамките на племето.  Култът към Лингам на Шива е извратен в култът към фалосът- заветът между дух Йах и мъжките членове на племето става,  чрез ДОГОВОР- Мъжките отрочета  на  8-мият се обраязват в краекожието на главичката на половият член, а дух Йах има за задача да им вдъхва у йудеите ненавист към останалият свят с цел да доминират над него. Тука не визирам само всички хора извън племето йудово. Тука визирам и животните, с които племето разполага, като "бащиния"- дух Йах им е  дал да ги колят, особено "диетичните" животни с цел да си угодят на небцето. Разбира се, невежите няма как да знаят, че консумацията на месо създава НЕБЛАГОПРИЯТНА КАРМА и душите следват упадъкът в Астралният свят. Но дух Йах е заръчал на своите договорници, че това е "богоугодно". Дух Йах също е позволил консумацията на вино и спиртен алкохол като награда за предана служба към него. Разбира се, невежите няма как да знаят, че това създава смъкване на душата в ниски астрални нива. Но дух Йах настоява, че това било "бого-угодно".

Но кой е този баба-итко-иврит-ко дух Йах(който по-късно добива и партизанско име Аллах, тъй като ислямското б-дух-новение на педофислкия пророк Мохамед(Махамада), реинкарнираният от Шива демон Трипура, иде от богоизбрани юдейски талмудически равини, които "ударят една правоверна ръка" за Най-Новият юдаизмът- Исламът или "Салламът" от Курбанът на крава, овца, коза или камила(както ства дума в тази публикция Новият Юдаизъм е Римското Християнство, прието на съборът на църковните отци в Никея 3 век след Христа и със своят best-seller на който имат copyright Библията!).
Този баба-итко дух Йах е АСТРАЛНА ПРОЕКЦИЯ от два архетипа- Марс-Сатурн или още ПРИМИТИВНА РУДРА, която не иска да се прибере в Трансцеденталият свят, която има древно Знание, но изопачено, и която си търси невеж материал за неговата реализация. По всички правила на това знание ТОВА Е САМИЯТ 'САТАН'(който абрахамците са изкопирали от Шумерското "СТН", идещо от ВЕДАическата дума "СТАН"- "място", "у-стой-чивост". "СТАН" се свъзрва със Сани(Сатурн), и Сива(Шива), но всички паднали духове го копират НЕСКОПОСАНО. За това, когато дух Йах казва "аз съм", то той не уточнява КОЙ Е, поради незнанието КОЙ Е. Шива управялва всички паднали духове(особено в КАЛИ-ЮГА!!) в гуната на мрака и НЕВЖЕСТВОТО или още - злото и инерцията. Дух Йах е невеж и затова е горд от състоянието на себето си. Колкото един дух е по-невеж, то толкова той е по-арогантен и примитивен с КАМЕННО-ВТВЪРДЕНО ЕГО.

За старозавеният дух Йах е ясно, че цикли в низходящи спирали от Анта-ришка лока до Питта-лока и Аддхо-локас  в матрицата, следвайки инерционният момент, негативната карма и пре-ражданието на душата в ниските нива на Астралът! (виж ВЕДАическа Космогония)

Но я да разгледаме т.нар. "Нов Юдаизъм" - "Римско Християнтво" за какъв "Спасител" пише в Библията, приета от отците в Никея?!..... дали този Спасител не е "Астрален Спасител"?...
Първо нека да се взрем в пропускът на светите отци да изхвърлят ПРЕ-РАЖДАНЕТО, като закон в материалният свят от своят наръчник за манипулиране - "Библията"("да минат метър", все пак "нова религия-нов късмет"!!)

9. И като слизаха от планината, Исус им заръча: На никого не казвайте за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите.
10. Учениците Му го попитаха: Защо тогава книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде?
11. А Той отговори: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко.
12. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
13. Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител.

Матей 17


Какво разбират римските християни под понятието "Възкръсване от мъртвите".

Ако попитате някой библейски християнин днес КАКВО ТОЧНО  Е ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, няма да може да ви обясни ВЕДАически(научно), а ще ви препрати към текстовете от Библията, които ще нарече "мистични". Но те са невежи. Библейските текстове за Възкресението разбират "Възкресението" като акт на ЗОМБИ от древно-африканския култ ЯО(откъдето иде "Яху", Яхова). Тялото умира, биологичната смърт е настъпила за часове, налице са гнилостни необратими процеси на разпад на тъкъните материя, но после душата се връща пак в тялото и човекът "възкръсва" като ЗОМБИ със същото си грубо-материално тяло.

Защо се казва, че Абрахамизмът е племеннен култ за вяра в духове? Защото става дума за "вяра в гуната на мрака и невежеството-ТАМАС". (виж  17 глава Видове вяра от Бхагавад Гита )

Възкресение от мъртвите  на зомби от Яо

50. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.

51. И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
52. гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,
53. които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.

Матей 27
Т.нар. Йао-езици са разпространенин в Централна-Източна Африка, тъй като наследници на Лемурийският вариант на култът към Майа-Кали и вариант на култът към Змията-Ананта шеша.
Лемурия е Кумари Кандам-тамилско-дравидският континент, известен най-вече с битката между Бог Рама и демонът Равана, обожател на Шива от епосът "Рама-йана", Лемурийският(Лунен) период на Земята.
Вуду- култът е наследен от Лемурия и се среща най-вече в Централна-Западна Африка.

Приликите на водният дух Агве(Агуе) с "Яхве"("Яхуе"), както и на огненият дух Огун с "Огън", тамастичният Огън Агни, най-низшият сред девите, асоцииран с желязото и кръвта.
Първите хора са били Аданху(Adanhu) и Йеуа(Yewa), прототипи за библейските Адам и Ева. Етимолигията на Аданху е  Санскритското "Ада/и/у"- "Начало", а Йеуа от "Дева"-полубог.
Създателият се нарича Маaу(Маху е плагиат на Маха, Санскр. "Велика" и Майа). Според Африканските култове Създателят е Женското начало.(Виж тука полемиката на Сухотра свами с Кали баба). Идеята за обрязване на гениталиите на абрахамците иде от африканският култ Яо, според който обаче жените се обрязват повече от мъжете.
Маау е богиня на Луната и има свой съпруг Лиса-бог на Слънцето. Ислямът е взел идеята за Аллах(Яхова), като "Лунно божество", обаче мъжко и 3 женски под-божества(Ал Лаат, Ал Узза и Минаат, от които първото е Слънчевото, второто-Венера, третото-Съдбата), които му прислугват.
Общото е невежеството, че не Слънцето-на Луната, а Луната е някакъв орбитален център("pivot") на Слънцето (виж ВЕДАическа космогония)

Маау има 14 деца-точно както 14 планетарни системи от ВЕДАическата Космогония.
Земните планети и имат за началник "Зоджи", райските планети на Индра(гръмотевицата, бурите и дъждовете) имат за представител Со, а началник на морският пантеон(адските, подземни планетарни системи, чиито главатар е Шива с Ананта змея) е Агбе, може да дадем препратка към Яхве. Друга препратка към Яхве е Аге, богът на ловът.

Важно е да се отбележи, че НИТО ЕДНА КОСМОГИЯ, освен оригиналът - ВЕДАическата, не достига по-нависоко в Космогонията си от Райа на Индра, гръмоносецът, пращащ дъждове за реколтата.За тези, обаче, които са от Югът и Западът, нещата са реверсирани. За тях светът започва ОТ ХАОСЪТ И БЕЗДАНАТА Утробата на Вишну- "U-Terra". за това те възприемат "Женското начало" във вселената. За тях "небето" е "АДИТИ"("Ади" е ЖЕНСКО НАЧАЛО, НЕ СЛУЧАЙНО Е АСОЦИИРАНО С АДХО-ЛОКАС, ниските нива на Астралът, след Разрушението и ХАОСЪТ от който се създава редът(съзнанието)- своеборазен "материал" от който се получва Съзнанието Пуруша.  Кришна казва, че от родът от двете сестри Дити и Адити е главна фигура в Адити, като Вишну("От Адитите Аз съм Вишну", Бхагавад Гита 10:21) А Вишну е Пуруша, Свръх-Съзнанието.

(виж ТУК полемиката между Кали баба и Сухотра свами )
БОЛШИНСТВОТО ОТ ЮДЕО-ХРИСТИЯНИТЕ НЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ПОЧИТАНЕ НА БИБЛЕЙСКИЯТ ХРИСТОС(КОНСПИРАЦИЯ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ) ТЕ ПОЧИТАТ ПО ЗАОБИКОЛЕН НАЧИН ЛЕМУРСКИЯТ КУЛТ КЪМ ПЛОДОВИТОСТ И СМЪРТНОСТ:
Лемурия-Централна Африка-Арабският Полуостров-Палестина-Римската Империя-Европа.
Понеже невежеството е огромно, но и егото е твърдо, то Кришна дава възможност на тези франкен-щайн-овци да си вярват във фантазиите на някой паднал дух, който е привързан към тялото, което е преходно и подвластно на циклите на материалната природа, то фантазията го "задържа" за вечността.
Извънкласовите вярват в т.нар. "чудеса". Обичат да се чудят и майат как някой фокусник-илюзионист ще им докаже във феноменалният илюзорен свят "свръх-естественост"(Свръх-Средната ни Земя-Бху) и те ще го обявяват за "месия", САМО при положение, обаче че и ги направи царе на Земята да властват над другите човеци и твари.
Поради фактът, че извънкласовите не могат да бъдат йоги и нямат йоги способности, то всеки един йоги-сиддха от по-горната Земя- "Бхувар Лока" от тяхната "Анта-рикша лока" (виж ВЕДАическата Космогония) може да "ги върти на малкият си пръст на шиш" и те ще го обявят за пророк на дух Йах или Аллах.
Всъщност, думата "леви-тация" идва от юдейските първосвещеници "леви-тите"(идва от 'Ел', 'Ил', 'Ал', все още прозвище за Шива в Кашмир), които само си мечаят във фантазиите си да бъдат сиддха-йоги и да се издигнат над Земната грави-тация(grave- "гроб", "сериозен"). Общо взето- истинското име на левитите би трябвало да е ГРАВИТИ. Другото е само в техните фантазии в гуната ТАМАС.
А на това нещо му викаме КАРМА, братя и сестри абрахамци, не-до-хам-хум-ци:

12. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.
Матея 7

18. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. 
Матей 18

6. "......каквото посее човек, това и ще пожъне."
Галатяни 7

Левитите- първите илюминати! 

Абрахамските, като извънкласвои, много тачат "пророците", тъй като те са форма на раджа-риши, които има способността да наблюдават материалното битие и цикли( чрез "3-то око" на Шива). Абрахамците нямат информация за Трансцеденталното битие, отвъд циклите.
... но вие си карайте с ВАШАТА религия, ваша си е! И Спасителят си е ваш!!! Моля, моля! ....само не го пробутвайте, особено за дивиденти.  На търговският принцип post-dated check ! Прави сега , а  спасението ти ще дойде в следвашият ви живот. Следващ живот си има за вас, ако искате не го наричайте с купешката дума "реинкарнация"- душата ви стои пак в старото ви тяло, но  "на друга Земя друго небе", както е видял Йоан в "От-Кровь-ението" си. Земята е много важна за вас, както и кръвта. Точно както Адолф Шиклгрубер де Ротшилд ви е завещал! :  ЗЕМЯ И КРЪВ!


По-известни назаряни


Нека сега да обобщим накратко миграцията на душата-дух на Исус Христос и да сравним с ВЕДАическата Космогония:

  1. Исус Христос е роден от Светият Дух и май(к)а дева в пещера-обор. Ми позната история с Кришна - роден в затвор, заченат от Светият Дух(Шива), идещ от Брахма-лока, най-издигнатото място в материалният космос.
  2. Исус Христос живее на Средната ни Земя- Бху, върши чудеса, идещи от Бхувар, Земята на сиддхите(над Земята на ракшасите-паднали духове от Анта-рикша лока).
  3. Исус Христос бива наказан от ракшасите и нагите(двете съседни земни планетарни системи, съответно-по-горната и по-долната земя на Средната ни Земя - Бху), за това, че не проповядва царствата им, като наказанието Му е - БИОЛОГИЧНА СМЪРТ, назидаделна, публична , с изтезания на грубото и финото материално тяло.
  4. Исус Христос слиза в най-низшите планетарни системи - Пита лока и Адхо-лока, след напускане на грубо-материалното си тяло, където проповядва на грешните души да се покаят и да преминат в по-горните- РАЙСКИ планерни- системи- Сварга-лока  ('ИСТИНСКИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА 'ВЪЗ-КРЪСТ-ВАМ", тъй като кръста е сивмол на Адът и Долната Земя!!). Владетелят на Сварга-лока(Райа-Небе) още при издъхването Му на кръстта -праща гръмотевици, светкавици, бури и дъжд, като знак за приемане на жертвата Му.
  5. Исус Христос 'въз-кръст-ва". Появява се в етерно, фино-материално тяло, като Астрална проекция, Този път не е дух Йах, а - Брахма-джойти, АСТРАЛНА СВЕТЛИНА ОТ БРАХМА-ЛОКА.
  6. Исус Христос се въз-нася до Небето-Рай Сварга.
  7. Исус Хритос слиза за Втори път на Земята Ни("Второ Пришествие"), когато тя ВЕЧЕ слезе ИНЕРЦИОННО в много ниските астрални нива, почти до нивото на Пита и Адхо Лока, като накаже грешниците и .....
  8. ....установи нов период- "милленниум"(Сатйа-йуга) на Земята: "Нова Земя- Ново Небе".   Това е известно от ВЕДА, като дейността на  Калки-аватар.
(виж ВЕДАическа Космогония)

Е?... К'о стана сега...това не ли САМСАРА?.... "Нашата религия" поздравява "Вашата религия" за откритието на топлата вода!!!
...само, че дали се молите на ПРАВИЛНИЯТ ХРИСТОС, а не на дух Йах, защото "Алле-лу-Йах" в "От-кровь-ението" показва, че кранчето за топлата вода има синьо кръгче и ви чака изненадващ  леден душ....?!...

Ето го дух Йах:

20. После излезе един дух, застана пред Господа и проговори: Аз ще го примамя. И Господ го запита: Как?
21. А той отвърна: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. Тогава Господ каза: Примамвай го още и ще сполучиш; излез, направи така.
22. И така, сега Господ е вложил лъжлив дух в устата на тези твои пророци, обаче Господ е говорил зло за тебе
2 Летописи 18
Съвсем вероятно и логично и факт:
Византийско-Римското Православие на Константин е наредило ТУК Вуду-култът за секта наравно до Кришна-съзнание, като попадащо в "инославните" "ловци на души". Доколкото си спомням, Той Самия Христос-Галилейски казваше на палестинските рибари :"Елате сега да ви науча не как се лови риба, а как се ловят душИ".
Ма то Христос Галилейски не е проповядвал  не-брахмански(а-брахамски)афро-близко-източен тамастичен култ, но другарите- братя Право-верни и Кръво-славни нещо не искат да си излизат от тинята на мрака....?...

Библейското християнство това е форма на "Стокхолмски синдром"- психологично оръжие, причинено от похитителя-евреин, вменяващ вина(която евреинът би трябвало да има) в незнаещата и невинна жертва. Целта: белият невинен неевреин да "изкупи" кармата на юдеина като "богоизбран". Поради душевната чистота на белия човек, той се "зарибява" за "изкупуване на лошата карма" на юдеите(за това юдеите ги наричат "гои"- говеда-добичета на заколение/всеизгаряне). 
Библейските християни признават идеите на "Танакх"(т.нар. "Стар/Вехт завет"), а мюсулманите - на "Талмуд"(радикална версия на "Танакх"). При всички положения, библейското христянство и исляма се явяват форма на юдаизъм, като ортодоксалният юдаизъм ги манипулира и двете, поради корените им.


Библейското християнство е адаптиран юдаизъм за 2-рия райх на Римската империя, т.е. - това е конспирация между Римската империя(упаднали индо-европейски кшатрии на Марс-Юпитеровата религия с упадналите брахмани, смесили се с дравидите) с тураните като "семити". Те изповядват Марс-Сатурновите религии на "лунното семейство" на Карткея/Сканда и Шива/Рудра.
Ислямът също принадлежи към лунния култ, наследен от извънкласовите късни арио-семити, изповядващи двойно-рудрически култ Рудра-Лингам и Кали-Рудрани от "Кумари Кандам"(Лемурия).

По-важно за юдеите е да овладеят бялата раса и за това са нагодили арйанския дева Иса Кресник/Керсник/Крисна като "Исус Христос"/Йешуа , като "еврейски бог" сред тях. Слънчевият култ от Хиперборея приема Бог в човешка форма! И от тук-иде спекулацията от конспирацията на Римо-Юдея-да имплантира еврейския "Спасител" първо и главно в белите арйански общества в Европа(и Русия!!) и да ги манипулира, че Той принадлежи към "богоизбрания еврейски народ". 
Кураническия ислям е конспирация на юдеите с арабите за владеене на Персийската империя(наследник на арио-славяните). Там зороастрийския слънчев култ е претопен насилствено от смесения "суфизъм" до кураническия ислям.
Западна Европа Римската империя(R1b-итало-келтите) овладява чрез латинското писмо на Ватикана, а Източната част(оригиналната част на бялата раса- хаплогрупа R1a-арио-славяните)-чрез Ромейската(Византийката) с гръко-"славянско" писмо. Т.нар. "славянска" азбука е адаптирана версия на гръцката. Нордическите племена на арио-славяните и келто-германите са пишели с РУНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Раввин: "христианство и ислам – дочерние предприятия 
для пропаганды иудаизма и единобожия"! 

 Клипът: юдейски равин в откровение, че религиозните схеми "библейско християнство" и "куранически ислям" са само "патерици" на юдаизма, който цели да въведе МОНО-теизма на Сатурн на нашата Земя. Това е фалшивото его(ах-ам/ях-ам) на Марс(сърцевината на Земята-разтопено олово) в епохата на Кали(Марсовата земя).  Обърнете внимание на взаимоотношение на Бог с хората- "ЧРЕЗ ЗАПО-ВЕДИ"(НЕ- ЧРЕЗ ВЕДИ/ЗНАНИЕ).
"Заповедите" са характрни за Марс-Сатурновите религии и извънкласовите(не-вежи а-бореЙгени - южняци)!


Кратка лекция за библейските христяни, 
които са виждали от библията само черната й корица! ;)
БИБЛЕЙСКИЯ ХРИСТОС Е СЕМИТ, А БИБЛЕЙСКИТЕ ХРИСТИЯНИ ДУХОВНИ СЕМИТИ!
ПОНЯТИЕТО "АНТИ-СЕМИТИЗЪМ"(отнасящо се до критика, а не-до агресивно поведение във физически аспект, както юдеите имат навика да прокламират!!) СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ(ЗА ЛЪЖА, ИЗМАМА И КРАЖБА) НЕ САМО НА ЕВРЕИ, НО - И НА БИБЛЕЙСКИ ХРИСТИЯНИ И КУРАНИЧЕСКИ МЮСУЛМАНИ!


.
По-малко от 1% от зовящите себе си "библейски християни", не само, че не са чели цялата библия или дори -новия завет, те не са чели дори и първото евангелие(на Матей)!! 
Тяхната представа за Христос се натрапва от официалната римска църква(попове, епископи и пастори) и - политици!! 

Истината е, че бялата Европа и цялата бяла раса, чрез приемане на библейското християнство, СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЪПА ОВЦА ЗА КОЛЕНЕ НА ОВЧАРЯ ОТ СЕМИТСКОТО ПЛЕМЕ(потомците на Сем от 3-ма синове на Ной)! 
Доста библейски християни искат да ме убедят(без да имат и грам информация и знание), че "библейския Христос бил различен от юдейския Яхве".
"Да, ама - Не!"(е казал оня дето бучиииииии... 

Давам им генеологичното дърво на библейския Христос. КОРЕНЪТ МУ Е В СЕМ(СИМ, ШЕМ):
Сем->
Авраам->
Исаак->
Яков->
Юда->
Давид-Исус бен Йосиф("Исус Христос" библейски)

Моля ви се, дами и господа библейски християни!

Обърнете внимание къде си давате вярата - ставате доброволни овци на ламята Яхве, която има за любимо свое Ноево поколение - клана на Сем, чиито наследник е и библейския Христос!! 

Христос бен Йосиф е от 12-те израелиеви племена на Яков-племето на Юда.
Добавям само, че Мойсей е от12-те израелви племена на Яков- племето на Леви.
Т.е. Йешуа бен Йосиф("Исус Христос библейски") и Моше имат един и същи бог- Яхве(Йехова)!!!!!!
"Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога." Изход 3 глава

Обръщам внимание, че следните изводи са СТРИКНО ПО БИБЛИЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
.......и да не чувам "гък" оплаквания от библейските християни, че Римската църква, заедно с юдейския Синедрион ви заселвал селата със семити- араби!!!


..........моля ви се, сами сте виновни!!! 

При семитите-аврамити, духовния батко е Исаак, който учи Исмаил. ;)
Библейските християни следват същия бог. ;)
Христос от Новия Завет декларира, че неговия бог е същия бог на Аврхам(Ибрахим), Исхаак(Ишхак), Яков(Якуб) и Мойше(Муса).
Това разклонение е на Сем(Сим, Шем) от децата на Ной, чиито "листо" стига до Исаак. Яков и Юда на евреите... ;)
"Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите."
Матей 22:32
А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?
Марк 12:26
А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов" 
Лука 20:37
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя Си Исуса, Когото вие предадохте, и от Когото се отрекохте пред Пилата, когато той бе решил да Го пусне.
Деяния 3:13
"Аз съм Бог на бащите ти, Бог Авраамов, Исааков и Яковов". И Моисей се разтрепери и не смееше да погледне.
Деяния 7:32
Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
Изход 3:6
...тогава защо белите християни пищят, че римската църква и синедриона ги заселва с мюсулмани?... ;)
Семитите са ги излъгали да станат "духовни аврамити(семити)", наречено с гръмкото име"библейски християни", а после-"защо ни заселват с мюсулмани"???????(първо те не са наясно КОЙ извършва този процес, а именно- -ЮДЕИТЕ със своите свещенници на Дракона Яхве-левитите!!)....


ВОДИ СЕ ВОЙНА НЕ-"СРЕЩУ БИБЛЕЙСКИТЕ ХРИСТЯНИ", 
А СРЕЩУ ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА БАЛАТА РАСА(ЯФЕТ-СИН НА НОЙ)!!!
ОРГАНИЗАТОР НА ТАЗИ ВОЙНА Е СИМ(СЕМ), А В БИТКАТА СЕМ ХВЪРЛЯ ХАМ(на своя страна) СРЕЩУ ЯФЕТ!! 
ЦЕЛТА Е РАЗРУШАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА ЯФЕТ!!