понеделник, 18 октомври 2010 г.

Кришна-съзнание vs безличностният Брахман(Имперсонализъм)?

Кришна-съзнание приема, че Кришна може да бъде всичко, но нищо(освен Кришна), не може да бъде ПЪЛНАТА ПОТЕНЦИЯ на Богът. One is all, but NOT all is One!!
Когато "всичко е Едно"- то душите попадат в Утробата на Вишну("Нощите на Брахма") за нова инкарнация в матрицата.
В предната публикация стана ясно, че Абрахамските религии са демонични и Христос Галилейския е пратеник на Кришна(шакти-веша аватара за извънкласови в Близкият изток), но в тази публикация ще изложа на кратко ЗАБЛУДАТА в съвременните т.нар. "източни религии" на следване на Безличностен Брахман в епохата на Кали-юга.
   В Бхагавад Гита ясно е обяснено, че Безличностният Брахман е неприложим за реализация на Върховният Бог(Кришна) в Кали-юга, както е бил приложим в Сатйа-юга. За това медитации в безличностни духове(дори носещи гръмкото название "Свети дух") водят в епохата на Кали до под "кривата КрушНа"...това е обяснено пределно ясно в Бхагавад Гита,  и този, който иска да следва Кришна-съзнание не може да следва НЕОТОРИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ, КОИТО НЕ СА В УЧЕНИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ("парам-парам").
Реализацията на Кришна в епохата на Кали е дадена от Чайтанйа Маха-Прабху- МАХА-МАНТРАТА.

Когато Арджуна вижда Кршна в първоначалната Му форма, казва: „О, Джанардана, като виждам тази прекрасна човешка форма, умът ми се успокоява и възвръщам истинската си същност."
БГ 11:51

Бог, Върховната Личност, казва: „ Мой скъпи Арджуна, тази Моя форма, която виждаш сега, може да бъде видяна много трудно. Дори полубоговете винаги търсят възможността да видят тази толкова скъпа форма.
БГ 11:52

Формата, която виждаш с трансценденталните си очи, не може да бъде разбрана само с изучаване на Ведите, с понасяне на сериозни покаяния, с раздаване на милостиня или с обожание. Това не са начините, чрез които човек може да Ме види такъв, какъвто съм.
БГ 11:53

Мой скъпи Арджуна, единствено с помощта на неотклонно предано служене мога да бъда разбран такъв, какъвто съм, какъвто стоя сега пред теб, и да бъда видян непосредствено. Само по този начин ти можеш да проникнеш в тайните за разбирането Ми.
БГ 11:54

Всякакви други "медитации в нихилото"(духовни "практики") или празни философски спекулации("мъдрости" всуе) на духовна еквилибристика не са Кришна-съзнание, независимо дали ще споменават Кришна или не. (Кришна Сам се е разкрил в Бхагавад Гита, че е Авторът на Ведите и едновременно - ЦЕЛТА на Ведите!)

В Бхагавад Гита е казано ясно и точно: "Философия без религия е умствена спекулация(с това се занимават съвременните т.нар. "източни философии" на Майавади и Шайви-практики, а религия без философия е фанатизъм(с това се занимават Абрахамските религии).

Целта на ВЕДАическата религия("санатана-дхарма") е:
1) да се раз-бере("under-stand") Бог Кришна
2) да се опита да се обича Бог Кришна

Илюминизмът заема "балансираща позиция", тъй като той има за цел неперсонализмът, но управление на материалната енергия без Персоналният Бог-Кришна. В такъв аспект- илюминизмът напълно се вмества в концепцията на Абрахамизмът, който проповядва Бог, като "неперсонален дух", както и т.нар. "Източни философии", проповядващи Безличностният Брахман("Светият Дух") за "Изначален" и Богът, като "негова продукт". Такива се  всички форми на Шайвизъм(раджа и агни-йога) и Майа-вадизъм(хатха и сахаджа йога). Тези йога се дирижират в Западният свят от Илюминизмът и гуру-тата им са вербувани от Илюминати, като пионки. Резултатът е забатачване в матрицата("самсара" кръгът), а не - ОСВОБОЖДЕНИЕ на душата от нея(матрицата) и него(кръгът "самсара").
баба-ит, на който му е писнал живота и търси  "спасение" в без-формието Нихилизмът(резултат от беличността на духът) НЕ ОСВОБОЖДАВА от матрицата, а само преражда душата в нея. Може да изглежда, че нихилизмът праща душите в едно и също място и това е наистина така, само, че това място не е при Кришна в Трансцеденталният НЕЦИКЛИЧЕН свят, а - в Утробата на Вишну- Неговата пълна потенция само, че - за материалните светове.


Шива е известен като "Обезглавителят", тъй като прокламира БЕЗ-ФОРМЕНОСТ на Бог.
Обезглавил е една от 5-те глави на Брахма(сега Брахма е с 4)
и е ре-анимирал сина си Ганеша от човешка със слонска глава.


Нека не забравяме, че 6-та, последна, точка в планът на Илюминати е Унищожаване на всички религии ЧРЕЗ ТЯХНОТО УЕДНАКВЯВАНЕ.
Целта на религиозните конфликти, които сее Илюминати по света е УЕДНАКВЯВАНЕ на всички религиозни схеми не към разумът на Брахма, а - към разумът на нагите(тъй като нагите управляват в кали-юга и подземните планетарни системи- виж Ведаическа космогония в този блог!). Разумът на Брахма води до Кришна, а разумът на нагите пропагандира т.нар. "човешко съзнание"- "човекът сам си е Бог". Ето защо Илюминати са се насочили към Имперсоналните "източни религии" на Имперсоналният Брахман, който е неприложим за Реализация на Богът в епохата на Кали.Хара Хара, Шива, Маха-дева- "о-божа-ване на Шива и Кали, като "рудра"(бяс, рев, кръв)


Обезглавена статуя на Буддха от мусулмани
Аврамизма е по-ниска версия дори на шайвизма

Мусулмани в Афганистан взривяват древни будистки паметници

исламист с джихадски обезглавителен нож
Ако си вярващ не е проблем, че възприемаш Бог като безформен. Проблемът е ако тази вяра е съчетано с месианство.
Безформенстта на Бог води до нихилизъм в съзнанието, а месианството на този "бог" води до терор над другите живи същества.