неделя, 24 октомври 2010 г.

Що е "Бог" и що са "богове"(Монотеизъм във ВЕДА и политеизъм в Абрахамизмът)

Прави впечатление на ВЕДАнтистът не само арогантността и агресивността  на Абрахамските, религии, но и преди всичко - ТЯХНОТО невежество. Което е обяснимо, тъй като абрахамските религии се кланят на духове, вместо Бог. Този, който се клани на духове е в гуната на мрака(ТАМАС) Така, че понятието "дух" и "Бог" за абрахамските религии е ЕДНОЗНАЧНО и ЕКВИВАЛЕНТНО. "Бог=дух"( "Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят". Йоана 4: 24 )

След като отричат понятията карма и ре-инкарнация абрахамските духове смело могат да си фантазират "ЩО Е БОГ". Само-рекламата, която си правят духовете еллох и аллах чрез Библия и Куран е, че "БОГ Е ЕДИН"(и това било или ДУХЪТ еллох или ДУХЪТ аллах), а всички  "Източни религии", т.е. ДХАРМИЧНИТЕ религии(Санатана-дхарма) били ПОЛИ-ТЕИСТИЧНИ, т.е.-  МНОГО БОГОВЕ.1. В начало Бог създаде небето и земята.
2. А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната;
и Божият Дух се носеше над водата......
Битие 1


1) Нека първо да разгледаме дали Библията говори за "Един Бог" или - за МНОГО богове...

а) Сътворението на Човекът:
26. Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
28. И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
Битие 1:26-28

Дотука забелязваме, че човекът е по образ и подобие на този първи абрахамски бог, който има два МАТЕРИАЛНИ пола заповядвано му е да се плоди на Земята и да разполага с другите живи същества, както му е угодно.
-----


б) По-нататък се появват понятия, като "Божии синове" и "човешки дъщери".
"Божиите синове" били НЕФИЛИМИ в превод от еврит-паднали ангели.("Ангел" в превод на гръцки е "ангелой"- "вестител". Какво е ангелът?- Пак дух?.. не става ясно..."дух, вестител на Бог", т.е "дух вестител на Дух"(абрахамизмът е духовен...само духове духят..)

Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
И тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека: в блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години.
В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.
Битие 6:1-4
----

в)  "Божиите заповеди":
Абрахамският Бог не носител на ВЕДИ, а на запоВЕДИ. Ето 3 от тях:
3 да нямаш други богове, освен Мене.
4 Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;
20 не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
Изход 20

Оттука разбираме, че има други богове, но абрахамският е ревнив, който наказва за грях по родствена линия(неговите критерии за 'грях' и 'праведност' са странни, меко казано), както и без никаква форма-безформен.г) Богоизбраните, правоверни и православни абрахамци - бивши и бъдещи богове:
1. Бог стои в Божия събор,
съди сред боговете.
6. Аз казах: Богове сте вие;
всички сте синове на Всевишния.
7. А при все това вие ще умрете като хора
и ще паднете като един от князете.
Псалми 82:1-7

"Бог стои и съди боговете"...според абрахамизмът има "Бог" и "богове", които са смъртни, като човеците... това се наричало "МОНО-теизъм". Боговете са, разбира се, богоизбраните, правоверни и православни. Точка. Източните езичници са "много-божници", "поли-теисти". Точка.

Според този пасаж "богове" са "Синове на Всевишният" , което ще рече АВТОМАТИЧЕСКИ, че нефилимите от б) са богове.
И излиза, че има сред тези богове един специален Бог с ГЛАВНО "Б", който бил "Все-Вишен".
...и абрахамците все още твърдят, че са "моно-теисти", а "източните езичници" са били "поли-теисти"...


д) Едино-роденият Син на Богът "Исус Христос
34. Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз казах, богове сте вие"?
35. Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,
36. то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?
Йоан 10:34-36


Ето още малко богове...за цвят.... Божиите Синове са богове... колко са на брой?.. само абрахамските духове еллох(и аллах)знаят!!!...но иначе са МОНО!! - Едино-божни! Богът ражда богове, но тези богове не са Богът!! Христос е "едино-роденият Син на Богът", следователно "едино-роденият бог"(тъй като "Син на Богът" значи "бог").

Разбрахте ли сега абрахамската термонология за "Бог", "богове", "Синове на Богът", "родени синове на Бог" и "едино-роден Син на Богът"?-  Ха, това е! ТОВА СЕ НАРИЧА АБРАХАМСКИ МОНО-ТЕИЗЪМ!

А, ако ви се струва объркано или забатачено от фантасмагория-сте виновни вие, тъй като не четете Библията със Светият дух!! А четете евангелието, като дяволът!

Омразните езичници с техните изображения на аватари са безбожни бесовски поли-теисти, МНОГОБОЖНИЦИ!!2) Второ: тука виждаме една картинка на която се кланят някои на Някого. при всички положение е нарушена запоВЕДА за липса на изображение на Богът. Но, все пак, според вас КОЛКО "Бога" има тука?.. Има ли човеци и животни?.. Зоо-морфизъм има....но има ли човеци и животни се пита в картинката?... всъщност има само едно животно-КРАВАТА; Кравата е символ на СРЕДНАТА ЗЕМЯ-"Бху" (различен от култа към бикът, символ на Долната Земя-Била-Сварга, аддхо-локас., виж ВЕДАическата космогония!) Кравата принадлежи към Слънчевият култ към Васу-дева Бхагаван, а бикът към Лунните култове на Маха-Дева(Великата Дева, Шива)
На Изображението е показан Маха-Вишну известен като Васу-Дева("Най-ценнта Дева"), а останалите са ГЛАВНИТЕ дева-ити("девас"-м.р. и "девис"-ж. р.).
Васу-Дева е Духовното Слънце или ЕДИНСТВЕНИЯТ ДУХОВЕН МЪЖ. Той е БОГЪТ(Единствен), нарчен "Бхага-ван"(всъщност "Бог" на български иде от тази дума-"Бхагаван").
Всички деви, независимо от физическият си пол, са ДУХОВНИ ЖЕНИ! Те има лунен духовен характер(Отразяват светлината на Богът, СЛУЖЕЙКИ МУ). Всъщност, на гръцки Поне-делник, ВТОРИЯТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА, денят на Луната-"Mon-day" от седмицата е Δευτέρα "Дев-Терра", "Земята на Дева-итите".  (виж ВЕДАическата космогония!)
Еллинската митология е една от най-точните(но все пак изопачена) копия на ВЕДАическата, която се явява не "митология"- а ДРЕВНА ИСТОРИЯ НА ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА ВЪВ ВСЕЛЕНИТЕ.(на изображението виждаме както Брахма за Нашата Вселена с 4 глави, така и друг Брахма, от друга вселена с 6-те глави).
Всички митология  в нашият свят имат за ОРИГИНАЛ - ВЕДАическата, като митологиите на Гръко-римляни, келти, германи и славни са най-близко както по перонажи и концепция, така и лингвистично. Еллиинската митология е претърпяла доста промени от обратно навлизане на думи от латинският(който е дериватен нейн), както и от смесване с дравидо-семитските концепции на извънкласовите до съвременният гръцки.Deva=>Diva=>Deity=>Day=>Deus=>Theos=>Zeus(+Je-sus, Y-Zeus, Yah-sus)=>Dias=>Dio=>Djinn=>Gene

Съгласно ВЕДА(в частност- Бхагавад Гита)-САМО КЛАСОВИТЕ са в състояние, извълнявайки задълженията си към деви(карма) и към Бог(дхарма),  да разберат Богът КАТО ЛИЧНОСТ с Трансцедентална форма и име. Извънкласоите не са в състояние и се кланят на духове, за чиито мистицизъм е скрит Господ Шива, гуна-аватар на Богът за гуната ТАМАС(мрак, невежество, зло, инерция, майа, илюзия, материя)

Хората в гуната на доброто почитат полубоговете, в гуната на страсттадемоните;
 а тези, които са в гуната на невежеството, почитат призраци и духове.
Бхагавад Гита 17:4

"Демон"(даймон) е упаднал дева-ит. Девите имат функцията да управляват материалната природа, оторизирани от Богът. Демоните присъстват в копията митологии на ВЕДА(примерно: Гръко-Римска, Египетска, Шумерска, т.нат.), както - и в материалистични, светски общества, примерно - днешните политици.


Аз съм източникът на всички духовни и материални светове.
Всичко води началото си от Мен.
Бхагавад Гита 10:8

Тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. Тези, които почитат прадедите, ще отидат при тях. Тези, които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези същества,
а всички, които обожават Мен, ще живеят с Мен.
Бхагавад Гита 9:25

Мохамед и ислямът, пророкуван във ВЕДА(Бхавишйа-Пурана) преди ~5,000 години от Вйаса Дева.
За душите, пребиваващи в мрак и невежество, Маха-дева, Господ Шива е "бог". Той е известен като "Бху-та_натха", господарят(царят) на призрачна същества-земните духове(бху-та) от Анта-ришка лока  като пишачи, йакшаси и ракшаси. (виж ВЕДАическата Космогония) Той е господар на унищожението. Пряко или косвено поклонение на Шива се разглежда в много образи по целия свят. Неговата линга (фалически символ) е вид камък. "Ганга Деви"-живота в неговата сплъстена коса, като по този начин, където и Шива се появява, също така и водата на Ганг.Сътворението на физическите полове:

От Маха-Дева Шива излиза Майа, като ВЪНШНА илюзорна енергия, покритие.


 Ardhanārī-अर्धनारीश्वर,  ARd-"Земя"


При нарастване на външната енергия без контрол на Съзнанието
Майа се превръща в Маха-Майа или КАЛИ.