понеделник, 7 септември 2015 г.

Унищожаване(претопяване) на белия човек/арио-славяните-РАСА чрез плана на Илюминати/сивите/евреите/нагите-ДАСАО, Кришна, когато нерелигиозността* в едно семейство вземе връх, 
жените в него се замърсяват и от тяхната деградация, 
о, потомъко на Вришни, идва нежеланото потомство.
ПОЯСНЕНИЕ: Доброто население в човешкото общество е основната предпоставка за мир,  благоденствие и духовен напредък в живота.
Безотговорните мъже също стават причина 
за прелюбодеяние в обществото и по този начин 
човешката раса се насища с нежелани деца
което води до войни и епидемии.
----------------------------------
*религиозност=семейни традиции=ВЕДА за белия човек
Белия човек е роден в Сатйа(Критйа)-йуга и 
следвателно е в гуната на доброто(сатва).

Бхагавад Гита говри за смесване на класите(кастите), "варнас";
 "варна"="цвят" и то-"бял цвят", "вар"=вода 
Думите "цвят", "свят", "светя", "бял", "вода" и "водя", "знам", "виждам"  
имат един и същ ведическо-санскритски(PIE) корен("vet", "ved")!
А класата(кастата) на брахманите са белите!!!!
Раса и варна се отнася само до класата и цвета на брахманите!

ПРОТОКОЛ №1
ЧОВЕК Е ХИЩНО ЖИВОТНО.

Нека забележим, че лошите хора са повече от добрите и затова при управлението най-добри резултати се постигат, когато се действа с насилие и заплаха, а не с академически разсъждения. Всеки човек се стреми към власт; всекиму се иска да стане диктатор, стига да може; рядко би се намерил човек, който да не е готов да жертва доброто на другите, за да постигне своите интереси.

Какво задържа животинските нагони на човека? Какво ръководи тези хищни животни, които се наричат човеци? Най-напред, в началото на обществения строй, те са се подчинявали на грубата и сляпа сила, а по-после – на закона, който е също така сила, само че замаскирана. Логическото заключение от това е: по закона на природата – правото е в силата.

“In times of unrighteousness and disorder, women become corrupted;
 from the corruption of women comes the mixing of races*
and from this comes all evil.” – The Bhagavad-Gita, 1:40.

"With the preponderance of vice, Krsna, the women of the family become corrupt; and with the corruption of women, O descendent of Vrsni, there ensures an intermixture of castes. Bhagwad Geeta goes on: Admixture of blood damns the destroyers of the race as well as the race itself. Texts 41-4"

----------------------------------------
"rasa"=moisture=feeling, associated with Brahma and the white man
The mixure of crossing gets higher in Lemuria(Kumari Kandam) or-
the continent of Kali. It was cross-breeding even amongst the species.
Апогения на "пан-спермизма"(безразборно смесване) е бил в
периода на Лемурия("Кумари Кандам),
 когато е било не само инсцеса, педофилията и хомосексуализма
 но - и содомията. Появява се зоо-морфизма.


Белия човек е рецесивен, цветния-доминантен

(господсстващата теория за "еволюцията на човека"
е точно обратната- там се казва, че първия човек е тъмния, 
тръгнал от Африка преди 200,000 години).
Ако "първия бе тъмен", то той щеше да е рецесивен, а не-доминантен.
Народ, нация, етнос. Тези 3 понятия често ги употребяваме в ежедневието си, но трите имат различно значение, като са градирани по степен на специфизиране(от по-общо към по-частно). "Народ" се отнася до максимална степен на генерализиране на човечеството като "хомогенна био-роботна маса". "Нация"(евреите наричат белите нации -"гои"- добитък, идещо от индоевропейското значение за "крава"- "го", оттук- "говедо") произлиза от латинското native(букв. "рожден"), но се отнася повече до МЯСТОТО, КЪДЕТО Е РОДЕН ЧОВЕК(а не толкова до неговите генетични особености). Това се обяснява с факта, че Рим е бил огромна територия от различни етноси, но не всички са били със статут на "римски гражданин", т.е.- "римска националност". Нациите се възраждат в Европа след формиране на границите след разпада на империята, базирани приблизиталено по териториите, където дадени арйански етноси ги е населявала. Но бялата раса(като цяло) не възниква в Европа, а - в полярна Азия. Паралелно с това, се появява възможност за спекулация с местно-родените в дадена държава, особено от колониалните държави на Западна Европа, наследници на Римската империя в Европа, под ръководството на юдеите, които също нямат нищо напротив робството, тъй като самите те се имат за "цвета на нацията", управлявайки я подмолно отвътре, като я изтущава като "паразит" да се внасят субекти с аборигенни гени в даден етнос, асимилирайки го. Без да разбират същността на асимилацията(която се осъществява от доминантни и криминогенни/хаотични) гени на рецесивни и първоначални/подредени), "белите/борейните държави" в Европа са допуснали "цветни гени"(аборей-гени) в нациите си. Това е станало чрез конспирциямежду римските магистрати и юдейските първосвещеници. А гръцкото понятие етнос/ἔθνος(букв. род, семейство, бит, ген) се отнася до най-специфичното разделение на общността, базирано на ГЕНЕТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, която се предава от самото начало на рода. ВЕДИТЕ КАЗВАТ, ЧЕ ЗА ТОВА ОТГОВАРЯ Т.НАР. "БИДЖА"(СЕМЕ), ЧИЯТО ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДАВА ЧРЕЗ ФИНО-МАТЕР. ЕЛЕМЕНТ "БУДДХИ"(РАЗУМ) СЛЕД КАТО ДУШАТА НАПУСНЕ ТЯЛОТО И СЕ КОДИРА В ДНК-ТО НА ПОКОЛЕНИЯТА.Тя не е свързана толкова със земята като "територия"(поради непрекъсната миграция на популацията на Земята), колкото с генетична информация, кодирана в ДНК-то, даващи препратка към култовите заложби на индивида, което дава крайното светоусещане на душата. Така, че понятието "нация" се свързва, по-скоро, със светското и екзотерично разделение на обществата на "държави по територии", докато етноса е нещо, което засяга самата същност на общностите-техните култови заложби, като тяхна езотерична част.
Култовата обител за даден етносна планетата Земя(като холографска проекция на Космоса) също е специфична(за белите аборейци-на север, а за тъмните аборейгени-на юг), но в епохата на Кали-юга този белег е доста размит.
Спекулацията с думата "етнос" е най-характерна за евреите(наследено от тураните, с които споделят номадския култ), фанатично твърдят, че са някаква "богоизбрана етническа група", на някакво "географско-пустинно място", но всъщност, демонът Кали си играе с най-съкровенните местенца на арйанската душа на белия човек-мясото и култа на общността, т.е.- нация и етнос. Аврамитските религии претендират, че при тях "нация" и "етнос" се сливат, така, че "обетованата земя" е важна за всеки етнически индивид, така, че етнос бива изкуствено и фалшиво-"изкривено понятие не като култ, а като - "религия", чиято цел е да подчини общността на силов и екзотеричен принцип, т.е. доминантния ген да асимилира рецесивния.
"О-бет-ованата земя"(идва от "Бета", втората буква от азбуката, свързана с дома, след първата буква на "Аз-а") на арйаните е на север, но там могат да живеят само девите, поради чистотата й, която убива аборигените(вирусите не виреят в студа), така както Бог проявява милостта си към демоните, като ги убива. Така, че никога никога няма да срещнете змии и цигани на север и високо в планината. В днешно време, обаче, масоните, като слуги на евреите, финансират миграцията на аборигени в северните държави(особено от западна Европа). Това също е част от плана на евреите в Кали-юга да създадат контролиран хаос, с което да объркат матрицата, която се ръководи от белите, за да заемат хегеменията сивите(евреите).
Редът е от белите, символа е белия бик-съзнателното действие
хаосът-от черните, символа е черния дракон-подсъзнателното действие
а "контролирания хаос"(конспирацията) е от сивите- символ е черния бик - сугестията на парадния ритуал("бялото да стане черно и черното-бяло"). Той е възможен само в епохата на Кали(тъмния век), като "ред".
.

Астро-антропология
Противно на материалистичната наука(базирана на аврамитските представи за света), първият човек, според ВЕДА, е белия- т.нар. "раса"("Ра-Аза"), "слънчев аз". 
Има 3 основни раз-сади и множество хибриди, като най-същесвения е сивия.
Разликите между всички не е са само козметични("цвят"), но дълбоко-астро-духовни!! 

Процесът на слизане("инволюция") на душата в специфично хуманно тяло се нарича ДЕВОЛЮЦИЯ и не е плод на "проспособимост" на гените към околната среда, а тъкмо-обратното-девиация. В корена на двете думи "деволюция" и "девиация" се крие санскритската дума "дева", чиито произход е в Прото_индоевропейските езици за "ден"(светлата част на дено-нощието).
Колкото повече напредва епохата, толкова повече гените стават от рецесивни по-доминантни и по-близки до животинското царство.


Ведите потвърждават, че белият човек е първи на Земята, съответващ на епохата Сатйа(Критйа), като РАСА-Северния полюс-полярна Русия. Второто засяване(РАЗ-САД) е червено(континента "МУ" в Тихия океан, третото засяване е жълтото(Средна Азия) и четвъртото- "Лемурия"("Кумари Кандам" в митологията на тамилите-дравиди в Индийския океан) е черното.
Точно обратно на "еволюционната теория", лансирана от юдео-масонския елит днес.

И Този(Сина на Йашода) е приел, в съответствие с епохата(йугата) форма с бял, червен или жълт цвят. Сега(в Кали-йуга) е Кришна(от тъмен цвят).
And this one [the son of Yas'odâ] has according to the yuga accepted forms with a white, a red or a yellow color. Now He is Krishna [of a dark complexion, see **].  
Горили сме защо Кришна при дравидите-тамили в Индустан е значи "черен". Това идва от разбирането за "КРАСИВ ЦВЯТ" за епохата. За епохата на Кали е ЧЕРНА. (виж публ. "Кришна и Христос"). Не-"Кришна", а "КАЛИ" е 'тъмно', 'черно'. "Кришна" си остава Красив(Красна).


TEXT 13
āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nuyugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta

idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

На санскрит-хинди-език на деванагари-азбука "бял" е "шукла"/ śuklaḥ. Използва се и за понятието "СЕВЕРНА Индия"(където са мигрирали белите БРАХМАНИ от Север(Полярна Русия).
Вйаса-дева
(персонификация на Бхага/Бога и белите("шукла")
 брахмани във варна-ашрама-дхарма)
Shukla (Sanskritशुक्ल) is a word of Sanskrit origin that means "white". It is used as a surname in North India and around Nashik in Maharashtra, mostly by Gaud Brahmins,Kanyakubja BrahminsBhumihar Brahmins and Saryupareen Brahmins. It is also used as a surname in some other countries. Some Shuklas are classified underBrahmakshatriya subcaste of Brahmins. Shukla surname is also common to other Brahmin communities like Sompura BrahminSaraswat Brahmin and others. Shukla is also found among Sompura Salat, who have branched from Brahmin community.Some shuklas also are Sanadhya Brahmin.

Пра-родината на Ведическите арйани(бялата раса) е описана в Ригведа: там където "Голямата Мечка"(с Полярната звезда- "Дхрува") се вижда на-високо(в "надира") и движението и във времето и сезоните е само в "циркумполярната област".
В Ригведе (X.89.2-4) бог Индра «поддерживает небо и землю, как колесо повозки поддерживаются осью» и вращает «отдаленную сферу, как колеса повозки». Если мы объединим эти два указания на то, что небо поддерживается на оси и движется, как колесо, то четко увидим, что описываемое движение соотносится только с той небесной полусферой, которую можно наблюдать лишь на Северном полюсе. В Ригведе (I.24.10) созвездие Большой Медведицы описывается как высокостоящее, что говорит о положении, видимом только в циркумполярной области.
Утверждение, что день и ночь богов длятся по 6 месяцев, крайне широко распространено в древнеиндиндийской литературе.
«На Меру боги видят солнце после его одноразового восхождения на протяжении его пути, равного половине его обращения вокруг земли»[4].


Унищожаване на германския и руския народ-
цел #1 на еврейския крипто-елит.
Всички знаем, че Хитлер е бил псевдо-"ариец" и е бил ген на Ротшилд.
Но е унищожил доста арийци чрез ЕВРЕЙСКАТА КОНСПИРАЦИЯ.
Картинката по-горе гласи: БЯЛОТО СЕМЕЙСТВО Е "ХИТЛЕРИСТКО ЗЛО".


Клипче(в 5 части) на Георгий Сидоров от 2013 г за произхода на човека от бялата раса(арио-славяните от Арктида/Хиперборея) и целенасоченото им разрушаване от сили в Кали-юга чрез разрушване на генетиката им: 

24 мин. 24 сек.: 
"Няма нито един 'естествен' процес, няма нито една случайност. Всичко, което се случва на историческата сцена е свързано и промислено. Всяка дреболия е промислена и се решава от определни сили, които водят своята линия и в резултат това води до гибелта на бялата раса, сега на ред е Германия, нищо няма да остане от Норвегия, там негрите ги водят насила, там е струдено за тях, дават им пари, осигуряват им работа и условия да си отглеждат поколенията. Новият прокет за Германия(аз го знам и всички го знаят в Русия, а немците не го знаят): 50 милиона негри ще струпат в Европа за 'обновление на свежа кръв' за 'освежение на генетиката'!!!ГЛАВНО Е ДА СЕ УНИЩОЖИ ГЕНЕТИКАТА НА БЯЛАТА РАСА" 
/от юни 2013/
Шведският клип 
'Blanda opp"( англ. blend up) 
- т.е. "смесвай се" 
е продукт на шведското правителство.
Т.е. политиката на "смесване" на шведите е правителствена.
Швеция от години има все "леви" правителства,
а левите правителства са на левитите- интернаЦИОНалните евреи.
Масонското правителство на Швеция я води към гибел,
тъй като "елита" на Швеция е купен от интернаЦИОНалните евреи,
които изпълняват плана си за смесване и унищожаване на бялата раса.

(Бялата шведка Elin Krantz пее химна на Швеция върху в/у негъра, който я "оправя в сексуален екстаз, докато равинът е съгласен и припява, дори - декларира, че
прави същото в Израел!!). По-късно, кармата застига Елин Кранц-тя бива зверски изнасилена и разчленена от етиопец, който, просто се е възползвал от либералната слободия на безотговорното-престъпно шведско правителство от масони, платени от юдеи, прокламиращо на собствения си народ "смесване" на бялата раса с цветни дегенерати..
Elin Krantz was killed by the Liberal European Semite Governments, that teach Children that all Humans are the same and that they should mix with all of them.

Източник: ТУК!Lyrics:
�Blanda upp� (“Blend up”) 
(Смесвай се)
by Grotesco
Sweden!
If you have trouble with the integration
Имаш проблеми с интеграцията?
I have a little tip for you
Аз имам малък съвет за тебе
To my sisters with blonde hair
За моите сестри с руса коса
Grab a black man between you thighs and just..
Гепай нъгър между краката си и просто...
ooooohhhh time to mix, time to mix, time to mix.
ооооооох, време за смесване, време за смесване

I say, hey latina it is a new phase
back up humma humma nazi-Lars and just..
oooh, he�s entranced
the whole night he�s going to bang [or something]
oooh it�s time to mix, ecstasy, yes where going to mix. We just..
ooooh it�s time to mix, time to mix, time to mix. We just..
ooooh it�s time to mix, all of Sweden, now it’s time to mix
ooooh it�s time to mix, time to mix, time to mix
You wanta piece, my brothers in Israel? Dip your balls, do it every night!
(Yalla yalla)
I�m getting laid!
You want more sisters in Afghanistan, when it�s getting dark the liberals are heading down town.
Time to mix, time to mix, time to mix.
[then the blonde sitting astraddle the negro]
(She is singing SWEDEN’S NATIONAL ANTHEM while sexing the negro!!!!!)
oooh it�s time to mix, ecstasy yes where going to mix. we just..
ooooh it�s time to mix, time to mix, time to mix. we just..
ooooh it�s time to mix, whole Sweden now its time to mix
ooooh it�s time to mix, time to mix, time to mix
Grab a black man between your thighs and just..
Grab a white man between your thighs and just..
Grab a red man between your thighs and just..
Grab a yellow man between your thighs and just..
Ooooohh, Sweden, now you know what you have to do..
You have to go home and like.. mmm.. mmm.. mmm.
Time to mix!

Еврейските Илюминати не унищожават само българската класика и история със заменки като "турко присъствие", "ромско съжителство" и т.нат. но посягат и на класическата западно-европейска. В желанието си да смесят расите, така, че бялата раса да се подчини до нивото както негрите, тюрките и циганите, чифутските Илюминати прибягват до редакция на детски приказки-световна класика, като "Пипи- Дългото чорапче". Там думата "негър" трябва да бъде заменен с "южно-морец".
Така, че бащата на Пипи не е цар на негри, а - "ЦАР НА ЮЖНИТЕ МОРЕТА" 
Verlag made changes to "Pippi Longstocking," turning the "Negro king" into a "South Sea king."! :) 
Wenn "Zehn kleine Negerlein" einfach verschwinden

Расите са различни, така както животинските видове са различни. Проблемът в изкривяване на този факт тук е , че евреите се правят на "висша"(бяла) раса.

Опубликовано: 24 янв. 2016 Владимир Авдеев: Расы - это различные биологические виды. Расовая теория и биополитика Нарезка наиболее интересных ...
SVAROGDAY.COM
Не кой друг- а НЕМСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО промотира между-расов секс:
Иначе, това правителство е "немско", колкото хуя ми ми се казва Мойсей!


The German government has set up an explicitly-illustrated website dedicated exclusively to promoting interracial sex between the nonwhite “refugees” and Europeans. The new website, called “Zanzu—My body in words and images”—was…
NEWOBSERVERONLINE.COM
Еврейката от САЩ Barbara Lerner(букв. превод името й "Брадата Учителка" ) 
заявява в Швеция, че "Европа не се научила да бъде 'мултикултурна' и евреите ще заемат централна роля в превъзпитаването на европееца да за бъде 'толерантен мултукултурист'"!
wink emoticon) заявява в Швеция, че Европа не се научила да бъде 'мултикултурна' и евреите ще заемат централна роля в превъзпитаването на европееца да бъде 'толерантен мултукултурист'"
..като я слушам тази мустаката тестостеронска полско-латвийска еврейка се сещам за думите на Дейвид Айк, който казва в книгата си "Децата на матрицата", че нагите от юг мигрирали на север и са се смесили("inter-breed") с девите. Ето я благодарността им за "гостоприемството".
Прочие, същата "благодарност" за облагородяването имат и другите обрязани от сивите хибриди-арабаите, които заселват понастоящем Западна Европа не без помощта на "пионерите". 


Снасянето на кукувичето еврейско яйце в гнездото на ЕвропаПан-Европейския съюз, замислен от хибрид на еврЕопейчен и японка, като "Превръщане на европееца в смесена раса от негри и азиатци, управлявани от  евреи" 1925 г.

                                  Richard Nikolaus Eijiro, Count of Coudenhove-Kalergi
                       
(GermanRichard Nikolaus Eijiro Graf von Coudenhove-Kalergi;[1]Japanese: リヒャルト・ニコラウス・栄次郎・クーデンホーフ=カレルギーの伯爵 (Rihyaruto Nikorausu Eijirō Kūdenhōfu-Karerugī no Hakushaku); November 16, 1894 – July 27, 1972) was an Austrian-Japanese politiciangeopoliticianphilosopher and count of Coudenhove-Kalergi, who was a pioneer of European integrationHe was the founder and President for 49 years of the Paneuropean Union

Just like the Jews that he idolized, he was a mongrel himself, being born of a Japanese mother and a mixed European father. His book, Practical Idealism talks of a plan to turn the European into a mixed race of Asians and Negroes ruled over by the Jews.” 1925
Източник: ТУК


СБОГОМ ЕВРОПА Нашата раса е раса на майстори. Ние сме богове на тази планета. Ние сме толкова различни от по-низшите раси, колкото те се различават от насекомите. В действителност, в сравнение с на…
BULTIMES.COM


Напоследък играта загрубя. И на уличните кучета им стана ясно плана на Илюминати- целенасочено и организирано преселване на араби и негри в континента Европа. Това е началото на "финалната права" на борбата на свободните наги(които управляват Земята днес чрез лунния култ на Марс-Сатурновите религии, наречени още "змийски религии", управляващи подмолно със страх и кърваво-огнени жертвоприношения). Някои ги наричат още "евреи"( "аб-иру"- "водно-земни") с БЯЛАТА РАСА(славните и Русия). Но някои ги наричат -юдеи(религията юдаизъм, залегнала в Тората и Талмуда, в светски план- "Протоколи на Сионските мъдреци"). Други ги наричат -"рептили"(наги), които управляват чрез финансова и технократска система. ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА СА ЕДНО И СЪЩО!
Борбата не срещу плът и кръв!

В казионните медии и форумитена банкерските държави(вкл. и България)  думата "конспирация" е почти забранена, тъй като се асоциира с епитета ЕВРЕЙСКА(ЮДЕЙСКА). Играта загрубя. Нагите чувстват, че губят контрол над човека, първоначалния човек - АРИО-СЛАВЯНИТЕ ОТ АРКТИДА(ХИПЕРБОРЕЯ).


Войната на СИВИТЕ срещу БЕЛИТЕ се осъществява в план  днес:

  • СМЕСВАНЕ С ЧЕРНИТЕ и всички други цветни(белия човек е рецесивен ген и от смесването губи потенция и първоначалната чистота);
  • ПОКВАРА НА МОРАЛА чрез т.нар. "права и свободи" в светското общество се цели поквара на морала и белия човек да не може да се възпроизвежда в своя чист вид, а - да дегенерира; При смесване на ценностни системи се получава същото както при смесване на рецесивен с доминантен ген - превес взема доминантата и най-криминогенния. "Мулти-култи" за белия човек с аврамитски ислям и черни вуду-култове. Даване на права на местните дребни паразити без писменост- циганите;
  • ЕКСПЕРИМЕНТИ С ТЕЛЕСНАТА МАШИНА на смесените(хибридите) - чрез манипулиране на храна и околна среда. Превръщане на хибридите от това смесване в животинско-роботна маса. На даден етап идва Юдейския Цар(старозаветния Яхве, който е, всъщност, дракон-нага-динозавър-рептил от ПОДЗЕМНИЯ СВЯТ) и унищожава тази специално-манупулирана и деградила маса, която "богоизбраните" рептили са подготвили за идване на месията им. Тука е редно да спомена за клопката за библейските християни, които са в беда дето славят НЕ- словото на Бел-Бог,  а- на  Ях(фалшивия "аз"- Яхам/Ахам)- ХаллелуЯх, Халал да е Ях!;


При внимателен прочит на библията, се разбира, че плана(мечта) на евреите да владеят белите чрез робския труд на черните, се сбъдва именно в САЩ. ;)
Започнал е с приемането на библейското християнство за "официална имперска религия" на белия континент Европа;)

Пра-отеца и пра-патриарха на евреи и араби е Аврам, който е потомък на Сем(Сим, Шем).
Аврам става "Авраам"("отец на народи"), именно когато евреите поробват духовно европейците с библейското християнство и арабите(агаряните, египтяните, циганите, номадите, тураните) чрез кураническия ислям;
С приемане на библейското христинство, белият човек се заробва духовно да бъде "духовен семит"("духовен аврамит")
С една дума: евреите поробват духовно белия човек(вкарват го в скинията, шатрата, синагогата, индоктринират го духовно) и го заставят да живее в общества на робска йерархия.
Черният човек е бил поробен от бели евреи(смесени евреи-ашкенази).

Нескопосаната история че "расите възникнали в Месопотамия и са се разселили оттам по света" има за цел само индоктринация, че "семитите са богоизбрания народ на света". Древната история показва, че расите са възниникнали в различни и отдалечени географски гнезда, но при миграция породени от катаклизми и напредък на епохи(надвишаващи хиперкратно библейските хронологии за началото на света) са се срещнали и смесили. 
Една от тези конвергенции е била Близкия Изток("Ханаан", кръстена на Хам е библейското название на Палестина-"БалЕлСтан") - среща на арйаните от Хиперборея(чрез Персия), на тураните от Му през Средна Азия-Кашмир и Халдея и на негроидите от Лемурия през Африка. 
Семитите са хибрид от хиперборейската раса(от "Арктида") и разсадите от "Му"(в Пасифика) и "Лемурия"(в Индийския океан). Те имат общото название "сива раса" и са най-близко генетично до тураните, но култово наследяват Лемурия(Африка) през тъста на Мойсей- "Йотор".
.

С БИБЛЕЙСКОТО ХРИСТИЯНИЗИРАНЕ/"JEW-IFICATION OF THE GENTILES/" ЕВРОПА СИ ПРАВИ ГЕНЕТИЧЕН JEW-ICIDE


Тайните общества
(ЦРУ, КГБ, МИ5/6) са подчинена на МОССАД.
Всъщност, Моссад контролира ЦРУ.
Казват, че Моссад е създадена по подобие на КГБ,
но нека да видим СССР- "Русия" ли е или - Юдейски Каганат?

"Шри Хитлер де Ротшилд"-създателя на Ционистката държава
(който "гонел евреите" и "бил ариец")
Колкото Ротшилд-клана са арийци и неевреи!
/Булана на Кхагана е тайния агент на кха(га)на на турана, който ги е юдаизирал/

Пирамида на "Културния Марксизъм"
Могат ли черните сами да се организират за Европа?
Освен ако шаббатяните не ги организират чрез шаббац-гоите си!

 Ето- тези огранизират "безплатните" екскурзии на чернилките за бяла Европа!


От Африка чрез "международни" "правозащитни" фондации за "афро-европейци"
в Съединени Евр(Е)опейските Щати

Арйанка от Европа ще "се запознава" с култа към Кали от ЛемурияРусия ще се "поевропейчва" скоро от Новите евреиСивите евреи се възползват от бялата деволюция 
на индо-европейците в епохата на Кали.

Сивите - тези, дето организират претопвяването на бяла Европа:


Rothschild crest:ПРОТОКОЛ №15ИНТЕГРАЛНИЯТ КОЛЕКТИВИЗЪМ Е ВНУШЕН ОТ ЮДЕИТЕ.

Ние залъгахме гоите масони с мечти за някакъв си символически цялостен колективизъм. Те не са в състояние да разберат, и никога не ще разберат, че това е само една въдица, че идеята за цялостния колективизъм е нарушение на най-главния закон на природата, която от сътворението на света е създавала неприличащи един на друг индивиди, т.е. установила е закона за индивидуалността...

И ако ние можахме да заслепим гоите до такова безумие, то не е ли очевидно, че умът им е съвсем неразвит в сравнение с нашия ум?! Ето кое, именно, най-много гарантира нашия успех.  Джордж Сорос с наръчник за сахаразийските емигранти за Европа
W2EU- "Welcome To Europe"-
....съвсем случайно, хуманиста-юдеин-филантроп участва...
(виж публ. "Хайде Сорос, Йайде Йуде...")


Джордж Сорос с план за миграционния поток за Европа:
1) от англоезичен сайт : ТУК
2) от руско-езичен саут: ТУК.

First, the EU has to accept at least a 
million asylum-seekers annually for the foreseeable future.
Евросоюз должен принимать минимум миллион беженцев 
с Ближнего Востока и из Африки в год 
и обеспечить всем мигрантам комфортные условия проживания
Термина "жълтото еврейче" в българския фолклор идва 
от заниманието му със злато/злото.
Kali
Kali.png
Kali (right) wielding a sword
Devanagariकलि
SanskritTransliterationKali
Tamil scriptகலி
AffiliationDemon god of all evil source, personification of Adharmaand archenemy of Vishnu (asKalki)
AbodeKali Yuga (gambling places, taverns, prostitution, slaughter and gold)
PlanetEarth
WeaponSword
ConsortDurukti (sister-turned-wife)
MountDonkey
#КОЙ купува политиците в западна(ла) Европа и С. Ашкеназки Щ.?...


Статия в "Jewish World" от 11.11.12 на ребе(равин/rabbi)
Baruch Efrati: "Ислямизацията на Европа е хубаво нещо"


Jewish Scene: Rabbi Baruch Efrati believes Jews should 'rejoice at the fact that Europe is paying for what it did to…
YNETNEWS.COM

Обърнете внимание на този пасаж:
Efrati wrote in response that the Islamization of Europe was better than a Christian Europe for ethical and theological reasons – as a punishment against Christians for persecuting the Jews and the fact that Christianity, as opposed to Islam, is considered "idolatry" from a halachic point of view.
"....факта, че Християнството, в противовес с исляма, се счита за ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО, от халал(halal)-ска гледна точка. 

Този пасаж на откровение на рабина показва АСБОЛЮТНИЯ ЕКВИВАЛЕН НА АЛЛАХ И ЯХОВА.
Аврамитския бог има 2 имена- Аллах(Ал Аху) и Еллох(Ел Яху), което означава СЕМИТСКИЯ "АЗ" наречен ЯХ/АХ. Той е част от Лунния култ(виж публ. "Шива-Маха дева ил от мрака")
Този аз(ях/ах="яллахова") е различен от "аз"-а на Слънчевия култ в качествата си- при лунния култ качествата на "аз-"а на бога са ДЕМОНИЧНИ, а при "Аз"-а на Бога на Слънчевия култ  са - ДЕВИЧЕСКИ(божествени) - /виж 16-та глава на настоящия блог- "Божествена и демонична природа"/.
Както при исляма, така и при юдаизма "добро" за Ях/Ах(лунния "аз") се нарича "халал"(hallal/halaal), а лошото(забраненото) се нарича "харам"(haraam). Но "доброто" за демоничната природа на Лунния култ е зло от гледна точка на Слънчевия култ. Рязането на глава или крайник при лунния култ(в следствие на наказание или "жертвоприношение") се счита за "акт на халал/добро при аврамизма(исляма+юдаизма), като част от Лунния култ(практикуван също в Мезоамерика, примерно). При лунния култ Бог не може да има форма(и име). И за това "Христос е богохулник", а  "християнството - се явява "идолопоклонничество". "АлАх" и "ЕлЯх" са имена, а - епитети за семитския "аз"(лунния култ); "Ел"/"Ал" значи "блестящ", а "Ах"/"Ях" е семитския(аврамитския) "лунен 'аз". В общия случай това е андрогинен аспект на Сатурн, като "ел/ал" е женския аспект като "придатък", а "Ах/Ях" се явява мъжкия аспект на "аз"-а на Сатурн.
Реверсирането(обръщането) на господстващите качества е характерно за епохата на КАЛИ.

Искам специално да обърна внимание на библейските християни, които ги вкарват в заблуда за смесване на Слънчевия аз на Христос с лунния аз на Яхве, който е и Аллах, че в "Откровението на Йоана"(последната глава на Новия Завет) се слави аз-а на лунния култ на юдаизма и исляма- "ХалелуЯх"(Hallelujah), която поквално значи "ДОБРО ЗА АЗ-А НА СЕМИТИТЕ И ЛУННИЯ КУЛТ".
Е, според техния "халал" е "да отрежеш глава", не само на животно, но и на човек-"неверник"(кaфир/куфар, кипер/кофер). Kafir (Arabicكافر‎ kāfir; plural كفّار kuffār; feminine كافرة kāfirah) is an Arabic term (from the root K-F-R "to cover"). The Hebrew words "kipper" and "kofer" share the same root as "kafir" כִּפֵּר, or K-F-R..Вижте до какви безумия и нелепости води МОНО-дяволизма на аврамитите(ибрахамитите). 
Това е "сигнална лампичка" за библейските християни за да преосмислят връзката на Христос с "бога" на аврамитите! Интегриране на мусли-култи в БЯЛА Европа!


В България също има интеграЦИОНни космополити:


"Не виждам друг изход за нашия континент освен една обединена Европа. Тя ще се справи с кризата", казва Симеон Сакскобургготски в интервю за "24 часа",…
DNEVNIK.BG
Еврейският цар "Кохари" има мнение по въпроса.
Еврейските НПО-та в България и света обвиняват опонентите си в "антисеметизъм" и "расизъм".
Целта на сивите е не само "интер-национализъм"("natio"-"рожден"),
 а "интер-расизъм"("раса"-гена на белия човек).


"Welcome, rape-ugees! The Jews pay your fees"

Сиреч, сивите така налагат законите на белия човек е, че не само, че трябва да приемат смесване на държавите(в Свръх-Държавата) като даденост, но - и смесване на гените на белия човек с всякакви други "засявания" и хибриди.


Министър на правосъдието в България - Христо Иванов:
Турано-семито акбар/кибир
Лунното сибирско божество Шива(Сиба/Сива) 
е ВЕЛИКО("такбир"تَكْبِير, "кабир"כְּבִיר, семитския корен: "k-b-r");
"Аллаху акбар" с произхода: "Еляху кабир"!!!!!!!!!!!!
"Акбар"- анаграма на "такбир"تَكْبِير, идещо от "кабир"כְּבִיר, което значи на 
индо-европейски "ВЕЛИК"(Мах/а, Маг/а, Мег/а), 
произвище за Шива от Сибир и континента "Му" в Пасифика.JEWS BEHIND


RACE MIXING


By: Dr. Edward R. Fields

circa 1970

Contents


Jew Civil Rights Bill Author — Jacob Javits
Jews Behind Race-Mixing in America
The Answers Are Complex
Here Are the Facts
From Their Own Mouths — The Jews Reveal Their Plans
Jews Raise Money for Blacks
Lawyers for Militants Are Jews
Jews Urge White Christians to Marry Blacks But Urge Own Kind to Marry Jews Only
Different Story for Jews
Don’t Date Non-Jews
Why the Jews Seek the Mongrelization of the White Christian People
Self-Hate Instilled Within Whites
Charge Whites Guilty of Negroes’ Crimes
New Jersey’s Little Riot Commission
Communist Party Fought for Race Mixing
Millionaire Jews Back the Black Revolution
NAACP — A Jewish Organization
Jew Civil Rights Bill Author — Emanuel Celler
Index (see PDF)
Version History & Notes

Шива-Рудра - патрона на МУ-анците(raktas/рактас) от Лунния култ
(МУ-анците са т.нар. "дясно движение"- на йогите,
 в противовес с "лявото движение" на девите от Арйа/Арктида)

Ниппон/Nippon
"Страната на изряващото слънце" изповядва чист
Шива-Рудра култ на туран-нагите.

Етимологията на името на Япония/Jappan(Nippon) е "Ni(chi)-pon(hon)".
Според плитката етимология било 
nichi (?) means "sun" or "day"hon (?) means "base" or "origin".
 "Произхода(pon/hon) на Слънцето"(ni, nichi).
Но по-дълбок смисъл идва от МУ-анците(червените индианци), които
са населявали потъналия континент "МУ" от Йона-гуни(потънлия японски град)
до о-в Пасха. "Йони" на ведически санскр. значи "женски полов орган".
Полк. Джеймз Чърчуорд казва, че южноамериканските индианци
 се разбират с японци без преводач. 

Съвремнните японци са, по-скоро, 
червени южноамерикански индианци, отколкото китайци. 
Японците и мезоамериканците са типичен пример за 
смес между червения и жълтия раз-сада.

"Слънцето" според МУ-анците(в частност-японците) се свързва с 
южно и мезо-американското "слънце"- Змея Кетцокоатл
и Лингама(фалоса) на Шива-Рудра.
В Индуастан това е аналог на Кали-Ма
от Лемурия(Кумари-Кандам) в Индийския о-н.

На езика на "чибча" "Ни" означава
 "фалос на зрял мъж(за разплод)".
(чибча-региона днес)
(The "nee" of Chibcha means "adult male genital", phallis.)
Според мдицината, нивата на мъжкия хормон(тестостерон) е най-висок при изгрев-Слънце), но това е свързано с Шива и Лунния култ на Сатурн.
In medical science terms, I am told that the testosterone levels 
of the male adult are highest at dawn, when he wakes up.
So we have high testosterone levels at dawn, we have the male appendage standing at attention with no conscious effort by the "host-leader",
 we have a Greek mythology character called "Pan" who may be the "root of Penis",
 we have the name Han possibly related to Khan-Cahoona-Cohen-Leader, 
all happening at the time of the rising Sun at dawn.
Nippon, Nihon, Japan; Neponset, Niantic, Shippan, Shibban;
Нипон или Шибан/Сибан
Най-вероятно, "Ни"  фонетично е преминало в "Ши"/Си", при
преминаването на култа в Източен Сибир.


We all know that Godzilla is the mighty monster upon which six decades of kaiju entertainment has been based, but what has he ever gotten for his pains? Endless…
MSN.COM
Дракона на баксите предхожда дракона на келтите
Su (fire) + gar (flame), meaning in this case flame of fire. Sugoi, another name of the same deity, has the same dual interpretation: either suge + ohi (former, old serpent) or su + goi (high fire). There's no likely etymology for the third name of this god, Maju. The reference to a masculine phallic power could be implied in it,if it has reference to the traditional 'Maypole' of fertility celebrations,called in Spanish the "Mayu" (Maypole). Maya and Mayo (or "Macho") being her spring time consort.
Баските език е предвестници на келтите в Европа
Най-вероятно, баските са родственици на племената "саами"(Финландия), които са свързани с алтайската езикова група от туранската хаплогрупа. Тураните са наследници на МУ-анците от Тихия океан, като "предходно звено" между МУ-анците от Пасифика и тураните в Източен Сибир са племето "айну"("ками" от Камчатка и Курилските о-в Хокайдо от архипелага на Япония/Ниппон).
Kami "god, spirit" seems related to the Ainu Kamuy, which means "those that dwell above".
 Another example is 
ōkami"wolf" where Ainu has "Wookamuy", or "Spirit which howls 'Woo'".


"Who is Who" from the continent of "Mu"?!...
(feat. Jimmy Sakurai from Led Zepagain)

Клети келти, японци, българи.... с МУ-ански произход..


Bul Mu
(роднини и приятели са с произход "Му")


"Му"-анците: втория червен "раз-сад" от бялата раса


Алтайските езици- Велик МУ-ан(от Япония до Турция)
Алтай, Алтън- Лунното злато


Нека да си припомним рязаната ционистко-ислямистка продукция на турския "Холивуд", с любезното участие на държави като САЩ, Израел, Саудитска Арабия(+Катар) и Турция
"Пакс Рязаникс"(Pax "CircumciSion")!Т.нар. "евреи" не са нито -"раса",
 нито-"нация", нито-"етнос"!
Те принадлежат към т.нар. СИВ РАЗ-САД от деволюцията на БЯЛАТА РАСА
от  т.нар. "Червено Засяване" от континента "МУ" в Пасифика.
При т.нар. "горски евреи"(кавказци) се постига по-европейския вид на евреите
При всички МУ-наци е характерно острите черти, особено НОСА- "орлов клюн",
издраващ иманентния характер на задълбаване в ниските нива на матрицата и "края на материалните цикли" на култа, който изповядват- Шива-Рудра.
"Евреин" буквално значи "ап-ир"(водно-земен), а -"ар-ап"("земно-воден").
Евреите представляват ранните арио-семити, докато арабите-късните арио-семити.
По-примитивния характер на арабите се обяснава с факта, че на по-късен етап
се намесва и разсада от култа на Кали(от Кумари-Кандам- "Лемурия" в Индийския океан)
Тази връзка е много важна да се разбере, за да се осъзнае "топлата връзка" не само между евреи и араби, но и между евреи и турани(днешните тюрки).

Тяхната мисия е разпад на БЯЛАТА РАСА чрез нейното смесване с низшите разсади-особено от Лемурия. Болшинтсвото от лемурийците днес изповдват Лунния култ- една Индонезия са мюсулмани, а преобладаващата част от Индия са към лунния култ Шива-Кали; за турките-турани-не говорим изобщо.
За лунния култ е характерно старшинството(от Сатурн) и войнствеността-от Марс.
 
Number of migrants accepted by...
Saudi Arabia - 0 
Bahrain - 0 
Qatar - 0 
Kuwait - 0
UAE - 0
Oman - 0

Israel - 0

Патриотични европейци, първо изгонете юдеите от "Запада" 
и ще видите как мюсулманите сами ще си тръгнат от Европа!!!
Хиджра(преселение от Ума-та/завладяната територия към страната на кафир "неверниците")
Ислямът е ударното звено на юдаизма за войната на обрязаните(лунния култ)
 срещу бялата раса(слънчевия култ);4:100 А който се пресели по пътя на Аллах, ще открие на земята много приют и обилие. А който напусне дома си, преселвайки се заради Аллах и Неговия Пратеник, и после го настигне смъртта, при Аллах му е отредена наградата. Аллах е опрощаващ, милосърден.15

4:101 А когато странствате по земята, не е прегрешение за вас да съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят онези, които не са повярвали. Неверниците са ваш явен враг.

4:102 И когато си сред вярващите и им водиш молитвата, нека с теб стои група и да вземат своите оръжия. И щом се поклонят в суджуд, част от тях да застанат зад вас. После нека дойде друга група, която още не се е молила, и да извърши молитвата с теб, и да бъде предпазлива, и да вземе оръжията си. Онези, които не повярваха, желаят да нехаете за своите оръжия и вещи, та да се нахвърлят срещу вас отведнъж. И не е прегрешение за вас, ако дъжд ви напакости или сте болни, да положите оръжията си, но бъдете предпазливи. Аллах приготви за неверниците унизително мъчение.
Qur'an
Масовите изнасилвания и агресия срещу жените(особено-млади, направо-малолетни!) от ислямските нашественици в белите общества са част от т.нар. "семитска култура"(Марс-Сатурнови религии и Лунен култ).
Това се нарича "ТА-ХАРУШ"/تحرش- групово задоволяване на нагона от тестостерона, като "превъзходство и самодостатъчност на мъжкия над женския полВ ИСЛЯМА, КАТО ЧАСТ ОТ Т.НАР. "ЗМИЙСКИ" АВРАМИТСКИ РЕЛИГИИ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК.
Това нашествие на ислямски арабски и негърски маси сред белите общества в Европа, както знаем, е внимателно планирано и кординирано от юдеите-ционисти.  Това не е "теория" на конспирацията, а ПРАКТИКА на "Протоколите на ционските мъдреци"! 

Ангела Меркел(известна като "Мама-Култи"/"Mutti-Kulti") надлежно координира това преселение, което се финансира съвсем целенасочено от "германския" индустриален капитал(КОЙТО Е ПОЧТИ 100% ЕВРЕИ-АШКЕНАЗИ)!

Няма нищо случайно и "стихийно"! Всичко е планирано! 


Невежеството относно плановете на лунния култ спрямо слънчевия в Кали-йуга
идва от благородството на белите. Те не допускат -как така ще помагаш на някой, а то ти желае смъртта.
Все пак, в Бхагавад Гита се описва, че демоничото същество влиза в и излиза от демонична утроба.


За разлика от светския хуманизъм(не разбиращ диалектиката на 2-те природи- "демонична" и "девическа"-божествена), Бхагавад Гита("Песента на Бога") казва, че демоничните душИ се раждат в демонични утроби. Тука, масонския фалшив хуманизъм - да вземеш арабче или циганче и да го отгедаш в "западно общество", примерно- в Швеция -  е неразбиране на кармата.
Има безброй случаи, когато не само тези малцинства си намират идеологията си(за която са се родили), въпреки светското общество и бели семейства, но и семействата в които биват "отгледани", като "домашни любимци". Дори отиваме по-надалече: бял баща "си взел" арабка или негърка имат дете в Западна Европа, което го влече и бяга в Близкия Изток за да се бие за идеологията("джихадизъм") ЗА КОЯТО е родено в демонична утроба. Материалистичното общество не разбира, че след биологичната смърт не само, че душата продължава, но и продължава с определна карма(съдба), която се "кодира" в новото прераждане -именно: утробата и локацията е назначена от Свръх-душата(Бога) след прераждането! Не само, че утробата не е случайна, но и самата локация. С юдео-масонския космополитен хаос тази мистика се нарушава и се получава богоборство с цел "фалшиво управление на материалната енергия"(иде от Яхам/Ахам-фалшивото его и низшите/подземните планетарни системи на многогавата нага- Ананта Шеша).
Неразбирането от масонската цивилизация на текстовете на Бхагавад Гита поставя я(цивилизацията) под робство на спекулантите-паразити-юдеи и лесна плячка на манипулативните-спекулативни слуги("шаббац-гои") на юдеите-масоните.
Юдеите разбират, че ислямът е същата тяхна демонична природа и за това използват за подчиняване на девическата природа на бялата раса.Но утробата(йонишу) е известна, нали?.... 

Но и някои "образовани"(обрЯзовани) мюсулмани също "подушават", че Бхагавад Гита разкрива тяхната религия като "демонична"(те я припознават) и се бунтуват за това, че цитирам, "В Бхагавад Гита имало нехуманни идеи". Представятели си!? - "ИСЛЯМИСТ ДА ТЪРСИ ХУМАННИ ИДЕИ"!?! Да не бъде!!!
Източник: ТУК.
БГ ХVІ.19: Тези, които мразят и са изпълнени с гняв, които са най-низшите сред хората в тази самсара и които са неблагочестиви - тях Аз непрекъснато хвърлям в демонични утроби.

БГ ХVІ.20: О, Арджуна! Родени от демонична утроба, заблудени в многократните си прераждания, те не успяват да достигнат до Мене. Затова те постигат само най-низшите състояния. 


Тексът, преведен на български от Прабхупада не е точен(не се споменава за "утроба"), въпреки наличието на точния санскритски оригинал - "йонишу"(йони- "утроба"): БГ 16: 19-20
                                                                                                                  ТЕКСТ 19
таи ахам двишатах круран самсарешу
 нарадхаман кшипамй аджасрам
 ашубхан асурйшв ева йонишу

Причина за това, обаче е "хваната" от Прабхупада- завиждане на Бога, хулене на истинската религия на арйаните- и Ведическите писания на Брахма и арио-славяните.Бхагавад Гита 16:19-20
Бяла Европа е в беда! Ционистките кърлежи са хвърлили бялото население на Европа на мюсулманските кучета. И няма от никъде протекция за бяла Европа, тъй като европейските монарси са се сродили с евреите, предали са хазната си на евреите.
Доста хора от Източна Европа (вкл. и България) избягаха в Западна Европа(или САЩ) за повече пари. Но нали евреите печатат парите и нареждат геополитическата мозайка и социалния инжинеринг - къде да има война и къде не?.... За какво ви са тези печатани пари, бре, европейци? Парите на евреите ли ще ви спасят?.... 


Претопяването и унищожаването на белия човек се извършва в т.нар. "Нео-либерално общество "в  банкерските държави на Ротшилд, където малцинствата от небял произход биват "интегрирани" със специални права под егидата на т.нар. "Отворено общество"(Open Society), чиито внедрител е юдеина Джордж Сорос, но идеята е на друг юдеин- Карл Попър(Karl Popper)!

По купените масс-медии от юдеите в Европа и САЩ тече пропаганда за възбуждане на "меките чувства" на белите - "забуркани майки с деца бягат от ужасите на войната". Само, че защо тези "бежанци" имат смарт-фони(някои с рязани глави от екзекуции) и изхвърлят водата и храната, която белите им предоставят за "хуманитарна помощ"?.... "Бежанците искат "статут"! "Не хляб- а "свобода ми дай" бе се провикнал купения от Сорос- Асен Генов! Тези "мили деца" в ръцете на забуркнатите кханъмки не се знае утре дали няма да режат глави на толерастите-бели-наивници и мамонисти? ...ПРОТОКОЛ №9ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство.
 "Ислямът не застрашава Запада, докато Илюминати не го активират сред бялото арйанско население(в ЕврАзия).  Илюминати са новите юдеи".
Изводът е, че ислямът сам не може да бъде заплаха в 21 век. Той бива използван(тъй като е индетична суб-доктрина) от юдаизма за сеене на терор и войни. Самите евреи си признават, че "войната е йудейската жътва". А война на санскрит  "йудхи". Думата "джихад" е производа. Луцифер=Яхве(от Тората-Талмуда)=Аллах(от Курана).

PROTOCOL No. 9

JEWISH SUPER-STATE

IT IS FROM US THAT THE ALL-ENGULFING TERROR PROCEEDS.Т.нар. Ислямска Държава" е разконспирирано оръжие на аврамитски култ от обрязаните кръволюбители в ръцете на Илюминати, 
насочено срещу всеки един непослушен политик-държавник, който защитава националните интереси на своята държава(наречен 
от Илюминати "диктатор" чрез пропагандните си марионетни медии). 
Мисля, че всеки съвестен свободен гражданин трябва да се възмути от юдейските Илюминати с новото им оръжие "Ислямска Държава"!
Марс-Сатурновия принцип действа не само на аврамитските религии, но и на новите юдеи-"Илюминати".
Появата на хищника е станало в третата ехоха-Третйа-йуга, но паразитите идват в Кали-йуга.
Саудитска Арабия- клана Бану Кейнука(араб.) е Б'най Ханука(евр.)

Hidden Truth
The House of Saud refers to the royal family of Saudi Arabia. While the modern nation of Saudi Arabia was established in 1932, the House of Saud has been around for much longer. Prior to Ibn Saud, this family ruled the Nejd and often came into conflict with the Ottoman Empire and the Rashidis. The House of Saudi..............................................................


The Banu Qaynuqa (also spelled Banu Kainuka, Banu Kaynuka, Banu Qainuqa, Banu Qaynuqa, Arabic: بنو قينقاع‎) was one of the three main Jewish tribes living in the 7th century of Medina, now in Saudi Arabia. In 624, the great-grandfather of Banu Qaynuqa tribe is Qaynuqa ibn Amchel ibn Munshi ibn Yohan…
EN.WIKIPEDIA.ORG


                                          Ahmadiyya flag, first designed in 1939, during the leadership of the Second Caliph.
източник: ТУК

                                                                 Евреите-световните сценаристи и режисьори.....

                                  Щом "Христос е евреин"- нека евреите пишат Историята от Тората си....

Протоколите на ционистите се изпълняват до последната йота... Тези-"фалшивите" протоколи.... В социален план, юдеите действат на 2 фронта за претопяване на бялата раса(творците, съзидателите-"ДЕЦАТА НА БРАХМА") чрез внедряване на малцинствата дегенерати, криминогени и разрушители(юдеите са върховните разрушители/"ultimate destroyers", "децата на Абрахам/Ибрахим" и те си го признават сами..):

  • ВЪТРЕШЕН В БЕЛИТЕ ОБЩЕСТВА - "МАРГИНАЛИЗИРАНЕ" НА СОЦИУМА- ЛИКВИДИРАНЕ НА СРЕДНАТА КЛАСА(НАД 99% БЕЛИ) И ПРИРАВНЯВАНЕ СТАТУТА ИМ С МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТИ - ЦИГАНИТЕ(НЕГРИТЕ, ЛАТИНОСИТЕ);
  • ВЪНШЕН В БЕЛИТЕ ОБЩЕСТВА - НАВОДНЯВАНЕ(ОРГАНИЗИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ) С ПРИШЪЛЦИ("СКАКАЛЦИ") ОТ "3-ТИЯ СВЯТ";

Синовете на Ной:
Според библейската сказка, расите се формират от 3-те сина на Ной, като централно място ще заема Сем(евреи и араби- сивите хибриди), който е духовен наставник на Яфет(бялата раса) и командир на Хам(черния разсад).

Според Стария завет, бялата раса ще се бъде наставлявана от сивите хибриди, като ще се смеси с тях чрез Аврам(потомък на Сем) и ще стане "Авраам"("баща на множество народи").
Според Новия завет, "християнин" значи "ДУХОВЕН аврамит(семит)".

Имайки предвид тези библейски обстоятелства, защо библейските християни се оплакват, че официалната римска църква, в конспирация с юдейския Санхедрин(Синедрион) заселва Европа с мигранти от семитски и хамитски произход?..


Призовавам библейските християни, самоопределяйки се в принадлежност към бялата раса, да прочетат внимателно библията преди да се зоват себе си "християни" и да ревизират ТОВА, В ЩО ВЯРВАТ!!! 
Deutschland - gestern und heute.....Кхан-ъм Ангела Меркел
(някои казват, че е получена чрез осеменителните програми 
на Адолф де Ротшилд, лично от семето на "Фюрера"- "ариец")


Новите Обрязани "арийци" Париж.
Бялото население в Западна Европа е подложено на "Мулти-Култи" терора.
На кого да се оплаче бялото момиче? ...."белите" масонски власт-имащи са шаббац-гои(ционски еничари) на обрязаните шаббатяни!....

Резултата от Якубинската революция във Франция(Галия):
"Свобода, равенство, братство".The Great seal of USA
(Големия печат на САЩ)
die Hexe-вещица, магьосница
der Hexer-вещер, магьосникОт нас зависи какви ще сме и с кого ще сме!
Еврейския трик за "мулти-култи" е насочен към разрушване на БЯЛАТА РАСА!!!

Обръщам специлано внимание на наивните БИБЛЕЙСКИ християни:
Наскоро, покрай миграционното направление на араби, дравиди и негри от Сахаразия(ПУСТИННИТЕ МЕСТА НА АЗИЯ) към цветуща, цветна и влажна Европа, се чу "съмнение за заговор"(не го наричат още "конспирация", тъй като конспирацията "ходи" с епитата "еврейска, юдейска, юдео-масонска, а масоните са шаббац-гоите на шаббатяните)!!  Обикновено, за тези, които "движат" тези процеси - или се говори в страдателен залог(неопределен извършител) или - "САЩ, Брюксел, над-национални корпорации, евро-бюрократи"- ВСЕ ШАББАЦ-ГОЙСКИ ФОРМИРОВАНИЯ НА МАСОНИТЕ. Много малко се насочват към центъра- който ги движи - РЕПТИЛО-ЮДЕИТЕ(или описани във Ведите като ТУРАН-НАГИТЕ, или Марс-Сатурнови змийски религии за езотериците)!!
Ако забелязвате, на илюстрацията юдеин се преструва и на "християнски свещеник" и то - "автентичен православен". Всеки един православен свещеник ще ви каже, че "евреите са богоизбран народ", "Израел е лозето на Бог", "лозарите са аврамитските месии", "християните са духовни аврамити и духовни семити". Отречето го, библейски свещеници! Не можете, защото  е така! 
ЛИЧИ СИ, ЧЕ ОЩЕ С ВНЕДРЯВАНЕ НА БИБЛЕЙСКОТО ХРИСТИЯНСТВО В ЕВРОПА -  БЯЛАТА РАСА Е В КЛОПКАТА НА ИЗРАИЛ И ЦИОН!
А днес Израел и Цион хвърля бялата раса на своите автамитски кучета - пустинните лешояди и скорпии от Сахаразия!
По принцип, раждането на девическите асове('аз'-ове) се извършва в Азия(но полярната част на Русия). Те са родоначалниците на Веда и бялата раса!
Аврамитите и Юдея изплагиатстват "формата" за АЗ-а, но го изпразват от към съдържание и стават ЯХУДИ(Ях/Ах е пак 'аз', но фалшив аз/его, наречено във ведите "Ахам-Яхам")- "аз"  на нагите! (виж публ. "Ведантическа Космогония").
Eвреин/"Jew" - "аз", дава корена на 1л./ед. ч. в доста романски езици и езици приели библейското романско "християнство", дори и Русия('я'/ях- 'аз'), въпреки, че е родина на АЗОВЕТЕ(АС-ОВЕТЕ) на белите деви!!!
Азия(Асия) е страната на АЗ-ОВЕТЕ НА ДЕВИТЕ!!!'
В днешните Славянски езици "аз" днес е навлязъл през Римската църква, която е взаимствал от евреите за "аз-а"- ЯХ!!!Дравидо-пракрит- Ах(ам)/Ех(ам)/Ях(ам).
Еврейски אני., Арабски أنا, Бенгалскиআমি - А'ам.
Гръцкиεγώ/"его", като "г" се произнася меко и се чува "ехо", за Егова, Ехова, Еова(превод за библейския Яхве- ЙХВХ).
Латински - ego/его(взето от гръцкия).
Френски- Je(же).
Прото-герамански- от Ik. В германските езици: Немски-ich, Скандинавските-Дат/Нор-jeg, Исл- ég, Шв-jag.
За трансформацията на Аз(Яз) в Ах(Ях) на германските езици е виновна Римската империя!!!!

В Туранските(тюрксо-алтайските) окончава на "н"(за това са и N-haplogroup):  турски(бен), унгарски(ен én), финландски(мина minä), казахски(мен), таджикски(ман), азърбейджан(ман mən), панджаби(майну ਮੈਨੂੰ), сомалийски(уаксаан waxaan), кмерски(кхномខ្ញុំ)  корейски(нануен 나는).

ПЪРВО-НАЧАЛНИЯ АЗ НА ДЕВИТЕ(АСОВЕ-АЗОВЕТЕ) Е БИЛ ОТ СТАРОСЛАВЯНСКИ(OLD-SLAVONIC, КОЙТО НЕ Е "ЦЪРКОВНО-СЛАВЯНСКИ!!!) е СЕ ЗАПАЗИЛ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО АЗ!! Друг източник на запазване е в във персийския(фарси), както при ЯЗИДИТЕ(КОИТО АВРАМИСКАТА "ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА-ПРОЕКТ НА ИЗРАЕЛ, МОССАД И "ОБРЯЗАНАТА ЗЕМЯ", ИЗБИВА ПОГОЛОВНО ДНЕС!!)
Old Slavonic - azъ, 
Латвийски - es,
Литовски - ,
Авестан(Avestan) - azəm,
Alviri-Vidari (an Iranian language)  - اَز (az)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кюрдски - ez 
Оттук е навлязъл в арменския  - "йес"-ես.


Курдски език- ТУК.


      Лунен с/у Слънчев култ
(виж публ. "Борбата  на Слънчевия с Лунния култ..")

Думата "Сирия"(произнасяща се "Сурия" означава "Слънце", но на ассирийски(персийски) език. Тя се явява синоним на "Курди-стан", асоциирана с "БаалЕлСтан"(Палестина). Семитската дума за "слънце" е различна-"Шемш"(асоциирана с нагите- змиите, където "слънцата" са "пълнолуния" и "нощни съзнания". "Бягането"(скриването, обръщането) е типично за лунното съзнание. 
Думата "Ас-сирия" или "Ас-сурйя" са "аз"-овете(ас-овете) от Хиперборея(Арктида) на арио-славянската раса, мигрирали на юг, поради голямото заледяване. Иран е мясото, където са мигрирали и са се установили, пренасяйки хиперборейския слънчев култ като "З'оро-астрисъм"(З'аура-астеризъм") => "заура"/"зора", саура, сурйа.("Аура"="Ора"="злато, светлина"); Зороастризма почита АсСура Мазда(перс. "Слънчевия Аз на Мъдрия Майстор/Wise Master"), който пак има корени в хиперборейските АС-ове(АЗ-ове) на полярна АЗия в РУсия.(ас- "аз", "ру"-"светлина").
Друга препратка към азовете на Хиперборея откриваме директно в Нордическата митология на Скандинавия, наречена "Едда". Там боговете да наречени "ассове"-āss, , който живеят в Горната Земя- "Градината на боговете"(асс-гардр"Ásgarðr').
Думата "ез-ик" и "ез-ичник"(за несемит, обикновено-"арио-славян" е взета пак от "аз/ез/ас/ес"-"аз"-а на арйаните. В латинските езици думата "езичник" е свързано с хляба("pagan", "pan", "pani", хлаба, при арио-славяните е символизирал Слънчевата Земя- "девата", оттук "погача"(богача, богата, Бога) или "гена"("gentile", където гръцката дума "ген" е асоциирано с "жена"(гинека), или дива/дева. Най-вероятно и с арабската дума за дух- "джин".)
Богомилите в България са наследнци на миграцията на този култ към Балканите, директно взаимстване от манихейците(персиеца Мани(пот "Ману", признаващ само Христос и отчасти- Йоан "Кръстител" от аврамитските пророци. Нищо от "Танаха"(Стария Завет-основа на Курана). Манихейците са повлияли в Армения за движението "павликянство". Слънчевият култ се разпространява и в БалЕлСтан сред сектата на есеите(еснеите), които са били "лечителите"(на гръцкия Аполон), към която се счита, че принадлежи и учението на Христос(несъвместимо с учението на Стария Завет, въпреки "пророчества", които Христос изпълнил за "доказателство", че е "юдейски равин от Танаха". Богомилите са считали юдейския "аз"- Яхве(станал прототип на Аллах в Курана) за самия Сатанаил(Дявола). Това е причината аврамическата църква в България(под влияние на юдейския папизъм) да ги гони и избива. Това е и кармичната причина България да падне под отоманско робство(сунитско турано-ислямска=ЛУННА империя). Това доказа, че слънчевия хиперборейски култ не е съвместим с лунния аврамитски.
Богомилите са имало свещени реликви, идентични с келтските кръстове, които, на свой ред, са идентични с коптските и хиперборейските рунически. "Мохамедано-турцизацията" в Родопите е извършена върху арио-славяни(богомили), които са запазили своята вяра, макар и приемайки некураничния ислям. За това помаците никога не биха могли да се "радикализират"- те носят арйански гени и арйанска вяра зад фасадата на лунния ислям.
Богомилите са намерили почва в най-голямата континентакна държава на келтите- Франция, като "катари"(гр. чисти").
Иранския ислям е смесен с персийския суфизъм("мъдрост"), наследен от зороастризма, който на свой ред е наследен от Слънчевия култ на Арио-славянските Веди. 
Думата "Иран" е туранизирана версия на "Арйан", където корена на думата "ар"(земя) е заменен с туранския "ир"(същото значение, както в "Сиб-ир", значещо "Земята на Шива"= "сиба-ир" =  Шаманството(Шаман/Шабан/Шива-ман) на Лунния култ от "МУ"-анците.


Много показателна е разликата между две воюващи общности- доминантната турска и рецесивната кюрдска. Едната е представител на лунния култ(аврамитско-туранска), а другата-на слънчевия(индо-европейска). Обърнете внимание, че полумесеца и звездата са върху червен фон -"раджас гуна". 
В кюрдското знаме са заложени всички белези на символите на слънчевия култ: арйанския трикольор(червено-бяло-зелено), като червеното-горе е символ на "началото в матрицата", белия- в средата-символ на "изначалния(трансцедентален) свят" и зеленото-долу е "средата в материалния свят", в общи линни е и така: червено-огън, бяло-Трансцедентален свят, зелено-Земя. Много е важно жълтото слънце да е поставено върху белия фон, тъй като така символизира ДНЕВНО(БУДНО) СЪЗНАНИЕ!


За сравнение вземаме иранския и малаазийските флагове. Иранският флаг има същия арйански трикольор, но поради влияние на тюрките слънцето с средата на белия фон е заменено от стилизиран ТРИЗЪБЕЦ на Шива("знак на аллах"). 
В малаазийското знаме също наблюдваме стилизирано "слънце" до полумесеца, но поставено на син фон-това е далечно слънце(звезда) или "нощно"(сънищно) съзнание.

Да не забравим и "АЗерите", които са дали името на "АЗер-байджан" на персийски, които 8 век сл. Хр биват поробени от тюрките.
(from local azer "fire" + baydjan (Iranian baykan) "guardian," in reference to fire-worship)
Защо толкова се набляга на "дневно"(Слънчев култ)  и "нощно" съзнание(Лунен култ)?..
Първо, защото е  доказана абсолютната зависимост между "уседналост" на родна земя- земеделие, Слънцето и Трансцедентлания свят и "номадство", агресии в чужди територии, ловуване. Луната и Астралния свят(на прераждание). Защо даваме юдеите и аврамизма като пример за Лунен култ- защото те принадлежат към номадите. Познат ли ви постулата от либерализма "свободно движение на ресурси, хора и капитали". Това е постулат на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ЕВРЕИ. И белите са в беда и потенциална жертва на Лунния култ, тъй като те са АРЙАНИ. АРЙАН=НАЦИОНАЛИСТ, тъй като "националист" е свързано с "рожден"(Nat, Native, Natal), а то е свързано със земята("ар"). Земята е "завъшващ елемент"- най-грубия от елементите.
Пример: ТУК
Both in early and in late inscriptions Shamash is designated as the "offspring of Nannar"; i.e. of the Moon-god, and since, in an enumeration of the pantheon, Sin generally takes precedence of Shamash, it is in relationship, presumably, to the Moon-god that the Sun-god appears as the dependent power. Such a supposition would accord with the prominence acquired by the Moon in the calendar and in astrological calculations, as well as with the fact that the Moon-cult belongs to the nomadic and therefore earlier stage of civilization, whereas the Sun-god rises to full importance only after the agricultural stage has been reached.
Логиката на "еволюция" тук е отречена от ВЕДА, тъй като материалния свят е поставен в условия на ДЕВОЛЮЦИЯ и следвателно Слънчевия култ предшества Лунния!!! Вярно е само, че Лунния култ е за номади и примитивни ДЕГЕНЕРАТИ(от ПО-ВИСШЕ), а Слънчевия култ е за арйани(култивиращи земята)- и благородни хора("Лъвът" е хищник, но символ за благородно управление в матрицата, за разлика от лунния "Скорпион").

Региона около Близкия Изток е наречен "стар свят", но той е един от последните региона на среща на Слънчевия и Лунния култ- на арйани(хиперборейски славяни) и номади(семити и турани).
В региона преобладава наименования с "ар"(бълг. "земя")- "Армения, Арамея, т.нат.,  "ас"(бълг. "аз") и сур, сир(слънце)- Ассирия, Ассур.
В центъра на логото на до-ислямски Иран(Пахлави династията, наследник на руско-казашки арйани) е заложена етимологията на Сур=Сир=Кир=Кур- ВРЪХ ЗАД КОЙТО Е СЛЪНЦЕТО(не -Луната)!!


Лунен култ
(всички атрибути са на лице в картинката)


Шива/Шиба/Сива/Сиба
(Сибирското божество на Луната от континента "МУ" в Пасифика; 
Думата "месо" и "маса" в българския 
иде от санкр. глагол मस"меса"/"маса"- "меря"- за времето, 
оттук=> "Месечина"; бълг. глагола "меся" е производен ;
Асоциирани думи- немски -"messen"(меря) 
и латинското "Messa" -"реколта, маса", +"messenger"- посредник )Вируса ЕлЯхве(АлАхве), Яллахова-та...
Аз-а на аврамитите(номадите) в Аз-а на арио-славяните(култиваторите)
е влязал като заразен вирус.


Някои лепенки са просто "невидими" за широката овча публика!Кришна(Красна) сред деви-те и хората с божествени качества(про-будени) е Висш Брахман, управляващ Ваиши(земеделци и пастири) а сред хората и животинското(астрално съзнание) е по-низшата Си версия - Шива(Сива)-Висш Кшатрия(цар-ловец-номад), управляващ Шудри(роби- "даси") и извънкласови(ЧАНДАЛА/ПАРИЯ)- "диваци, неподдаващи се на  култивация в общество, към които принадлежат и раджа-йоги-ите и нага-баба-итите.
Към втория тип принаджелат аврамитските религии, които почитат Бхага (Бог) Кришна(КРАСНА) като по-низшата Ми и непълна версия- Ишвара(Исвара)= Шива/Шиуа(Й'шва,Йешива, Йешуа), който управлява с "желязна тояга" Марсовата Земя(на Лунния култ-Сатурновото обожание от змийските/подземните религии) от съзнание в най-плътно тяло, съставено от 5-те груби елемента.

От роби(даса) се нуждаят само псевдо-брахманите(псевдо-ришите) или аврамитските свещеници(главно-юдейските "мъдреци"), тъй като тяхното съзнание стига до Бога като Ишвара("Повелител"), който издава заповеди и воюва("Саваот"),  а не като "Приятел-Добронамерен Съветник", какъвто се явява Кришна(Красна) в Своята НАЙ-ВИСША Същност. В този си аспект, мъжката войствена същност(Марсова) играе ролята на демоничен катализатор към упадане на Съзнанието към Шива, въпрелки, че Марс(Овен, Агни) е символ на Огъня, то този Огън е РАЗРУШИТЕЛЕН и ТЕРМИНАТОРЕН(крайно-завършващ), тъй като е непосредствен в най-грубата материя.

При сместването на "варна"(класите), като "варна" се разбира най-висшата класа- "брахман", която се "разлага" както бялата светлина в цветния спектър до най-тъмно-виолетовия(шудра) и ултравиолетовия(извънкласовите-"чандала"/пария")спектър. Упадъкът е, всъщност, закона на матрицата към ентропия(нагон към хаос и разрушение). "Нагон" идрва от "нага". Този нагон цели да разруши и създаде "нещо ново" пак чрез нагона към плодовитост. Този принцип на деволюция от  ентропията използват Марс-Сатурновите религии(змийските религии), Сатурновото-обожаване от Лунния култ. Към него се числият и "упавляващите юдео-масони с конспирацията си днес "ред от хаоса"(Ordo-ab-Chao). Те "управляват" хаоса, като го докарват умишлено до крайна степен за да търсят "ново начало" след разрушването от малките цикли.
При тази непрекъсната експанзия, управляващаия "псевдо-елит" в матрицата се нуждае от ИМПЕРИЯ НА СМЕСВАНЕТО. Колкото повече смесването е голямо-толкова повече съзнанието е по-лесно за манипулиране към живоинската(астралната) му природа на сънищност на "опиянение"- нагон към разрушване и нагон към плодене. При тези Лунни култове на обожаване на Сатурн се вземат опияти и за разрушване и за секс, тъй като така съзнанието се слива с Шива("Повелителя", или -"Началника", както го нарича един минситър председател на България- Тикварски). Слънчевият култ не препоръчва "сливане" в стадно-глутническа общност, а индивидуално ОБЩУВАНЕ С КРИШНА(КРАСНА), като Най-интимен(Венерен) доброжелателен Приятел!

Доказано е, че аврамитските религии в Кали-юга направляват смесване на расите, като основен фактор за бяла Европа е изиграл ЮДЕЙСКИТЕ РОБОВЛАДЕЛЦИ за "Новия" континент- Америка. европейските монарси, чрез смесването си с евреите от гетото, приемат тяхната юдейска религии и с това предават хазната си на тези лихвари. Това е първото предателство на бялата раса в ръцете на сивите. Това е било възможно с "троянския аврамитски кон" за бяла Европа-"библейското християнство". В библейското християнство термина "роб" е позволен. Дори е "чест" да си роб на "бога на Аврам/Ибрахим"- Елох/Алах! Заробване на бялата раса от сивите аврамитски юдеи е станало на базата на паразитството(от вътре) чрез ЛИХВАТА.

Основни търговци на роби от Африка за Америка през Средновековието са били над 99.99999%- ЮДЕИ!
Юдеите-документирани "европейски" търговци на роби от Африка за АмерикаAllahu, I'm comin'...
Мусли-мулти-култи за европейците(по идея#1 на Йудея)
На немски "джамия" е Мошее(Moschee), фонетиката на Мойсей!Нига-мулти-култи за европейците(по идея#2 на Йудея)

Джипси-мулти-култи за европейците(по идея#3 от Йудея)


Европейците трябва да станат еврЕопейци, ако не искат идеите на Йудея!!!

"Спасението е от юдеите" Йоан 4:22

Хубаво е библейските християни да четат своята библия.
Защото там се казва, че 'християнин това е духовен семит, 
върнал се в лоното на Аврам(Ибрахим)".
Библейското християнство е хитроумен начин 
да се подчинят белите(арйаните) на Римската империя,
но този път- чрез доктрината на аврамизма на евреите.


Христовото учение е различно то християнската доктрина-догма.
Христовото учение се възприема лесно от белите арйани, тъй като то е взаимствано от
ХИПЕРБОРЕЙСКИЯ БРАХМАНИЗЪМ.
Нещата се объркват, когато се намеси църквата, като институция.
Там лъсва змийската религия на кървавите жертвоприношения на Аврам/Ибрахим,
тъй като аврамитите са "а-брахмити/и-брахмини", т.е- псевдо-брахмани.


В България има всякаква inter-толерантност:
(inter-national, inter-racial and inter-species)
Борецът на права и свободи- "бай Ристьо".


Борец за интер-права#1 в България : "класиката в жанра" екс-кришнаря Асен Генов.Култа към Красивата Дева е наследство от Слънчевия Култ в Русия(Хиперборея/Арктида)!


Обрязаните напират.....
КОЙ мимикрира и сее раздори в Европа за да владее?....


Дядо Добри пред църквата "Александър Невски" в София :  поклонник на старо-арио-славянското езическо божество Велес("езичник" идва от "ез", което е "аз-а" на арйаните от Север на бог Бал/Бел). Велес=Велос=Волос=Влас=Влъх=Белос=Болос=Беланос=Балос=Бал=Вал;


"The Struggle between Ba'al(Alb, Bel, Бял) and Yam(Yaw, Iao, Yahoo, Jah, Jehovah) has not finished yet!"         Mircea Iliade

(вечната битка между доброто и злото, между светлината и мрака, между белия човек и хибридите(евреите), МЕЖДУ АРЙАНА И ТУРАНА, между съзиданието и разрушението, между Слънчевия Бик и Морския Дракон)Кратка лекция за библейските христяни, 
които са виждали от библията само черната й корица! ;)
БИБЛЕЙСКИЯ ХРИСТОС Е СЕМИТ, А БИБЛЕЙСКИТЕ ХРИСТИЯНИ ДУХОВНИ СЕМИТИ!
ПОНЯТИЕТО "АНТИ-СЕМИТИЗЪМ"(отнасящо се до критика, а не-до агресивно поведение във физически аспект, както юдеите имат навика да прокламират!!) СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ(ЗА ЛЪЖА, ИЗМАМА И КРАЖБА) НЕ САМО НА ЕВРЕИ, НО - И НА БИБЛЕЙСКИ ХРИСТИЯНИ И КУРАНИЧЕСКИ МЮСУЛМАНИ!


.
По-малко от 1% от зовящите себе си "библейски християни", не само, че не са чели цялата библия или дори -новия завет, те не са чели дори и първото евангелие(на Матей)!! 

Тяхната представа за Христос се натрапва от официалната римска църква(попове, епископи и пастори) и - политици!! 


Истината е, че бялата Европа и цялата бяла раса, чрез приемане на библейското християнство, СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЪПА ОВЦА ЗА КОЛЕНЕ НА ОВЧАРЯ ОТ СЕМИТСКОТО ПЛЕМЕ(потомците на Сем от 3-ма синове на Ной)! 
Доста библейски християни искат да ме убедят(без да имат и грам информация и знание), че "библейския Христос бил различен от юдейския Яхве".
"Да, ама - Не!"(е казал оня дето бучиииииии... 

Давам им генеологичното дърво на библейския Христос. КОРЕНЪТ МУ Е В СЕМ(СИМ, ШЕМ):
Сем->
Авраам->
Исаак->
Яков->
Юда->
Давид-Исус бен Йосиф("Исус Христос" библейски)

Моля ви се, дами и господа библейски християни!

Обърнете внимание къде си давате вярата - ставате доброволни овци на ламята Яхве, която има за любимо свое Ноево поколение - клана на Сем, чиито наследник е и библейския Христос!! 

Христос бен Йосиф е от 12-те израелиеви племена на Яков-племето на Юда.
Добавям само, че Мойсей е от12-те израелви племена на Яков- племето на Леви.
Т.е. Йешуа бен Йосиф("Исус Христос библейски") и Моше имат един и същи бог- Яхве(Йехова)!!!!!!
"Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога." Изход 3 глава

Обръщам внимание, че следните изводи са СТРИКНО ПО БИБЛИЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
.......и да не чувам "гък" оплаквания от библейските християни, че Римската църква, заедно с юдейския Синедрион ви заселвал селата със семити- араби!!!


..........моля ви се, сами сте виновни!!! 

При семитите-аврамити, духовния батко е Исаак, който учи Исмаил. ;)
Библейските християни следват същия бог. ;)
Христос от Новия Завет декларира, че неговия бог е същия бог на Аврхам(Ибрахим), Исхаак(Ишхак), Яков(Якуб) и Мойше(Муса).
Това разклонение е на Сем(Сим, Шем) от децата на Ной, чиито "листо" стига до Исаак. Яков и Юда на евреите... ;)
"Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите."
Матей 22:32
А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?
Марк 12:26
А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов" 
Лука 20:37
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя Си Исуса, Когото вие предадохте, и от Когото се отрекохте пред Пилата, когато той бе решил да Го пусне.
Деяния 3:13
"Аз съм Бог на бащите ти, Бог Авраамов, Исааков и Яковов". И Моисей се разтрепери и не смееше да погледне.
Деяния 7:32
Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
Изход 3:6

...тогава защо белите християни пищят, че римската църква и синедриона ги заселва с мюсулмани?... ;)
Семитите са ги излъгали да станат "духовни аврамити(семити)", наречено с гръмкото име "библейски християни", а после-"защо ни заселват с мюсулмани"???????(първо те не са наясно КОЙ извършва този процес, а именно- -ЮДЕИТЕ със своите свещенници на Дракона Яхве-левитите!!)....ВОДИ СЕ ВОЙНА НЕ-"СРЕЩУ БИБЛЕЙСКИТЕ ХРИСТЯНИ", 
А СРЕЩУ ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА БАЛАТА РАСА(ЯФЕТ-СИН НА НОЙ)!!!
ОРГАНИЗАТОР НА ТАЗИ ВОЙНА Е СИМ(СЕМ), А В БИТКАТА СЕМ ХВЪРЛЯ ХАМ(на своя страна) СРЕЩУ ЯФЕТ!! 
ЦЕЛТА Е РАЗРУШАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА ЯФЕТ!!