сряда, 6 януари 2016 г.

Цикли на Баал. Борбата м/у Аз-а на Бога(живота/съзнанието) с Ях-а на Змията(смъртта/подсъзнанието).акшаранам а-каро
От буквите Аз съм А.


Кришна (Красна) назовава буквата, с която се асоциира от цялата аз-бука. 
Това е първата буква от индо-европейските аз-буки - "А".

"А" е буквата на Божественото Сътворение(асоциирано с Брахма, арйанския дев, родоначалник на бялата раса).  "А" е първата буква, гласна, основа на всички Слънчеви култове. Буквата "А" се асоциира и с Телеца/Бика, Небесната  Слънчева Крава "Сура-бху"(Сура-бхи).


"Алфа"/"Алпха", всъщост, идва от "Алба", което е анаграма на "Баал", прозвище на Брахма, което буквално значи "Бял"/Бел. По също се асоциира и с Бика/Bull, както и сила на Бог('Бхага', взето направо от арио-славяните за  "Бога" в мн.число или "ас"-овете/"аз"-овете от полярната част на Азия).

Кришна(Красна-Кресник) казва в 16-та глава на Бхагавад Гита:

двау бхута-саргау локе 'смин даива асура
О, сине на Пртха, в този свят има два вида сътворени същества. 
Едните се наричат святи, а другите — демонични.


При миграцията на арйно-славяните от северния полюс/Риг Веда казва, че бялата раса(rasa/रस- "роса", "влага") се е появила в Сатйа-йуга там, където Дхрува*/Полярната звезда е "в зенит"-точно над главата ни) и съзвездието "Голяма мечка" се движи по небесната дъга на "циркумполярната област"/ на юг след Голямото Заледяване на Северните земи(БЕЛИТЕ ЗЕМИ- "БААЛ ХАРА") те достигат до Палестина("Бал Ел Стан") и достигат до северните семити, като са им донесли култа на арио-славяните към Баал(Бял). Това е Аз-а на Бога и Бика(Телеца).Друга погърчена версия на "земите на Баал Ел" е "Бал Бел -он"(Вавилон), "Ba-byl-on", където, отново юдеите описват цивилизацията на белите от север, като "разврат" и "демонична", натрапвайки донминатния си дивашки южняшки ген за "божествен".
----
*Dhruva/Дрхува/Полярната звезда се счита за резиденция на Вишну(Abode of Vishnu)- духовна планета в материалното небе. (виж публ. "Ведантическа космогония")
От юг идват обожателите на Змията/Дракона - това са останалите от 3-те "раз-сади"(санскр. "прасад"/prasād, смислово: "остатък"/remnant): червените "МУ"-анци, жълтите ТУРани(обожатели на дракона на Рудра-Шива) и черните дравиди от Лемурия/ "Кумари Кандам"(обожатели на змията/крокодила на Рудрани-Кали). Това в библията е маркирано като сродяване на египтяна Мойсей с тъста си Йотор(Jethro) от Етиопия. Навлизането на култа към Ях/Яхве/Яхова/Егова формира в гръцкия и латинския език за "аз"(его), което в санскритския език има значение на "фалшиво его", взето като "ах-ам"/ях-ам.

Доста християни не разбират, че библейското "християнство" приема южно-семитския господ Яхве(Аллах), който асимилира северо-семитския господ Бал(Бял, Бел), който е наследен от бялата раса и по този начин, белите хора сами си поставят началото на еврейския(сивия) интернационален космополитизъм за смесване и анихилация на бялата раса, тъй като Баал е рецесивен фактор(ген), а Яхве-доминантен!


Разликата между БОГ(арио-славянска дума= Багат, Богач, Бхагават) и ГОСПОД(арио-семитска дума= Ардхара Нара Ишвара- ЯХВЕ=ЯХОВА=АЛЛАХ): дори и в семитската библия я има: 
Бог=Ел, Бал=Бел
а 
Господ = Йешуа/ЙеШива=Сива/Шива(Исвара/Ишвара)=Иисус, Иса=Дева Ил(Дявол)


Бог СЪТВОРЯВА, първо Небето, после-Земята.
В начало Бог създаде небето и земята. Бит. 1:1
И Бог сътворил човека по Своя образ; по Божия образ го сътворил; мъж и жена ги сътворил. Бит. 1:27

Господ започва да СЪЗДАВА след 8-мия ден(цифрата на Сатурн, т.е- следващи по-низш цикъл) и то-първо Земята и после-Небето
Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, ...когато Господ създаде земя и небе. Бит. 2:4
И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. Бит. 2:7
И Господ създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.Бит. 2:22


Появяването на "Господ" се проличава по-ясно в индуските пурани на Веданта се казва как Шива(Скорпион) се сцепва на две и от него излиза Майа-Парвати(Дева) и Мохини(Везни, аватар на Бога, за баланс между двете); Господ се явява АНДРОГИН=ХЕРМАФРОДИТ(или Ард-Хара Нара Ишвара(अर्धनारीश्वर, Ardhanārīśvara), "ард-ха"- "земя", "нар(а)"=земен човек, "ишвара"-"повелител". Това е еврейския персонаж 'ЯХВХ'-тетрагамон- "1-0". Бинарния код.


Битката между Баал и Яхве е описана в Стария завет и е представена в светлина "положителна" за Яхве, като,  местните северни семити, които обожават Баал("ас-сирийци, ас-сурийци) са демонизирани за да се оправдае геноцида, което диваците-туземци от юг им нанасят(на Бог Баал и съпругата му-Ашера/Астера) под егидата на словото на Змията-Дракон Яхве.
Прочие, "Битие" на Стария завет започва с грешна дилема за избор на жертвоприношения между братята Каин и Авел. Вегетарянеца Каин е представен като "грешен жертвоприносител" на плодове и зърно, а месоядеца Авел-като любимец на Яхве с неговите печени агънца, чиято миризма на изгоряла плът се струва "сладък аромат"("sweet aroma") за Яхве.
Илия("Ил Ях")- 
типична асимилация на рецесивни северни гени на Ил/Ал/Ел
 от доминантни южняшки гени на Ях/Ах

37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире.
38 Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа.
39 И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.
40 И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.
41 Тогава Илия каза на Ахаава: Качи се, яж и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд.3 Царе 18 глава

Огнедишащият Дракон изгорил бика, а Баал не го изгорил и за това библейската сказка учи, че това бил истинския "Аз" на Бога. И пророкът на  Дракона Ях-"Илия"(Ил Ях) заклал стотиците пророци на Бал, защото Бал не благоволил на изгори бика!! ;) 
Библейски християни, виждате ли  за какви "семитски канарчета ви вземат
 южняшките Яху-висти от подземните планети, там , където "аз"-ът е Ананта-Шеша Змея и фалшивото его се счита за Върховния Бог!!! ;)


Баал(Бял) сред южняците в БаалЕлСтан(Палестина).
Свещеникът на Ях - "ИлиЯх" успява да убеди южняците, че
северното божество на белия Аз не ги задоволява
като не изгорил белия бик на кладата
и те се обръщат към силата на Ях-а
 на Дракона/Змията от юг(подземните планети)
Битката между свещениците на Баал и на Яхве в Бал Ел стан(земята на Баал и Ел или - "Палестина") е изразена като битка предвождана от Илия(Ил Ях)- буквално "свет(л)ия Ях". Там Илия е заклал свещениците на Баал, тъй като "нищо не се случило в материалния свят след техните молитви към Баал".  Телцът на Баал бива заклан от Змията на Яхве. Аз-ът на Баал бива изместен от егото(ахам) на Яхве.
Това е много важен момент да се маркира, тъй като в Новия завет, Исус Христос казва, че Йоан-Кръстител бил инкарнация на Илия. А Йоан-Кръстител кръщава Христос с вода, но после поема кармата на Илия(като убиец на свещениците на Баал) и бива обезглавен.
Свещеникът на Дракона Ях(ел Ях/Еллох, Аллах)-
ИлияИл Ях, Ilijah инвокира огъня на Дракона Ях
да изгори Бика-Bull, като символ на Бал/Бел(Baal).


В Новия завет също има завръщане към огнедишащия дракон "Яхве",  като се призовава като към  "Отеца на Христос" чрез "Алелуя"(Халал на Ях)!! А Отецът на Христос е Баал и Ел("Ил", "Или"), който Христос призовава,  
когато е разпънат на кръста...

Така както Илия е поръсил телеца с вода, преди Змея Ях да го изгори на олтара, така и инкарнацията на Илия- Йоан "Кръстител" поръсва  Христос с вода, след което Змеят Яхова го "заколва"(изгаря) на кръста!
Това е символично изгаряне на таттва вода(апас) от татва огън(теджас) в Долния Астрал(Миража)!Защо в библията Йоан(Кръстител, "Баптиста") е реинкарнация на Илия?
" И ако искате да приемете, той (Иоан) е Илия, който има да дойде" (Мат. 11:14)

"...но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях. 
Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иоана Кръстителя" (Мат. 17:12-13)


"Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му, каквото си искаха" (Марк. 9:13)

Йоан ще върви пред Него в духа и силата на Илия" (Лук. 1:17) 

Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.


Библията е нещо средно между психо-трилър и готварска книга(не за вегетариянци!!)


Среща на свещениците на Бог Бал и Змията Яхве в БалЕлСтан(Палестина)


Свещеникът Илия(Иля Ях) заклал свещениците на Бал (както е заклал Бика),
тъй като били неспособни да предизвикат своя "идол" Бал да изпече заклания бик, така както Драконът Яхве го сторил.
Северо-семитски бронзов идол на Баал
Баал на семитски значи "Господар".
Образът на Баал при семитите има 
дълъг път от Хиперборея до Леванта.
Последното изображение, което Баал им остава 
и носи дървен "пръчка на пастир". 
Затова Палестина(БаалЕлСтан) е 
позната като "страна на пастири"

Баал не е Яхве!
Погрешно се смесват двете божества от удобните библейци.
Южняшкият Яхве е асимилирал северния Баал 
след старозаветния геноцид
над първите племената в Леванта.

Ведическия еквивалент на Брахма е Баал, а на Яхве е Шива(Рудра).
Шива-Рудра притежава тризъбец за унищожаване 
и змия-лингам, като фалос за репродукция на унищоженото.
 Това кореспондира на тояжката на Мойсей, като се превръща в змия.
Докто Брахма е Първичен Създател
то Шива е Разрушител и Вторичен "Създател"(на по-ниско ниво);

Двете божества воюват в Палестина("земята на Бал Ел"). Това е описано
в библията като "война между пророците им".
In the Bible, Baal (also rendered Baʿal) was an important Canaanite god, 
often portrayed as the primary enemy of the Hebrew God Yahweh
Изт. ТУК.На южняците около Леванта белите хора, идващи от север им изглеждали "като богове и господари", поради техния внушителен външен вид и способности, така както им била сложна и непонятна тяхната политеистична схема. Така, че те са привнесли просто култа към Баал("Белия Господар"). Това е продължило до идване на абориените от юг, които са почитали Дракона(Змията-Крокодила) Ях, като "господар". Южняците се нуждаят от 1 божество, тъй като то им било като "панацея" за проблемите им. Т.нар. "монотеизъм" е била "запазена марка" за южняците  с тяхната робска психика на "даса", тъй като те не виждали в себе си структурата на Бога и Вселената, а търсели господар отвън. За тях изображенията на деви(асове-азове) били като "мъртви идоли". За това по-късно те възприемат изображението на "жив, но умъртвен човек на тотемен стълб/кръст, макар и духовен учител, за 'живия бог'"! Какъв парадокс!?!


Ведическите богове("аз"-овете)на Първоначалното Човечество е живеело в хармония с Природата и е почитало предците си, като директни проявления на Изначалния Бог Род, известен при белите брахмини в Индустан, като Брахма.

Първончалните арио-славяни са живеели в ДЪРВЕНИ ГРАДОВЕ. Самата дума "Село" на руски -"Деревня" дава препратка към 2 неща- "направено от дърво" и "древно"("сакрално-старо", като "реликва"). Култа към дървото е на второ място след култа към "аз"-а и това е отразено в славянската азбука: "Аз, Буки, Веда...." Всъщност, "Буки" има за значение "Дърво", което дава 2 неща: "Къща"("Бета" в семитската азбука, което е "о-бето-ваност", оттук идва "бетон"- материала  за "къща" за пустинниците) и "място за писане на информация"-символи и знаци. Оттук - "Бука" се е считал за основно дърво за книгите-"Book", "Buch". "Веда" има за значение също 2 неща "Знание"("Виждане"), но и "Водене"(от "Вода"- влагата, която е характерна за арио-славяните, да не забравяме, че санскр. "Раса" идва от слав. "Роса", както и самата дума "Россия" има за корен "роса", "влага").

Гората е била храма при арио-славяните(R1a haplogroup) и 
производните им келти(R1b haplogroup).
Техните градове и реликви са били изработени от дърво
За това няма много артефакти за славяните и келтите, 
не защото не са обработвали камъни 
или не владеели изкуството за обработка на метали, 
а - поради култа им към дървото.
Славянските народи питат и то-с право защо им е наложен от Римо-Юдея култа към тотемния стълб на "живия, умъртвен бог"?... Нима ВЕДА не дава информация за трансмиграцията  на джива-атма(индивидуалната душа)?...

Статуэтка богини Макоши - Костёнки, Русь, 42 тыс. до н.э.
(Статуетка на богинята Макош от кост на мамут, обл. Костьонка, Воронешска обл., 42 хиляди год. сл. Хр.

Последние 1000(йудо-християнство) лет и особенно последние 100 идет(йудейская СССР) тотальная война с историей Русского народа. Оккупантам тужатся показать де не было на Руси государственности и тем самым как бы недалекость русского народа и народов присоединившихся к нему. 

Разпространение на култа към богинята Майка Мокошь в Източна и Югоизточна Европа при миграция на арио-славяните от Източен Сибир. Последното място, където са били преди Заледяването на Европа е било обл. Карелия. Т.нар. "прото-траки"(гръцко наименование) във Варненския Некропол са били матриархатна цивилизация , а по-късните тракийски племена, мигрирали от ПриБАЛтика към БАЛканите са носители на смесени култове.
Матрьошки от Русия
(от Матушка Русь/Мать Макошь)
Ведите(особено първата Веда- Риг Веда) в Индустан са намерени написани или на палмови листа или на....брезова кора(birch bark=березка=буки=book.)
Брезовата кора, както и лебедите(асоциирани с Брахма и Сарасвати) са характерни за северните страни, като Русия и Скандинавия.


Друг клон на миграцията след Заледяването на Евразия е бил към п-в Индустан(северната му част)
"Пуджа" на Бог Бал(Бел) от брахмани в Северна Индия

Огненото жертвоприношение за северното божежство използва т.нар. "благоприятен огън"(bene-vol-ent fire)
Изграят се в огъня семена(символ на фашивото его- Ах-ам/Ях-ам и благовония(incense)
Това са огнените жертвоприношения за Севера и Надземните планетарни системи
Ведическа "Пуджа"(Пожар)
Съзнанието на арйаните(вляво) и семитите(вдясно) през нощта...

22 Тогава Илия рече на людете: Само аз останах Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже.
23 Те, прочее, нека ни дадат два юнеца; и нека изберат единия юнец за себе си, нека го разсекат и го турят на дървата, но огън да не турят отдолу; и аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата, но огън няма да туря отдолу.
24 Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог.3 Царе 18 глава
.
"Пророкът" Ил Ях изгаря плът на бик с огъня на Огнедишащия Дракон Яхве(Левиатан)
пред смаяните погледи на свещениците на Бал(в бели роклички с червени препаски)

При огнените жервоприношния при изкласовите се пролива кръв и се изгаря плът на животно(и човек- male-vol-ent fire)за да се задоволи Змията и фалшивото его- Ях. Целта е да се "умилостиви" фалшивия аз-Ях 
и така Змията "да пощади", този, който й поднася жертвата- да я погълне нея, а не -жертвоприносителя.
Това огнените жертвоприношния на Юга и Подземните плантарни системи.
Тази концепция на огнените жертвоприношния е застъпена при извънкласовите религия 
на Изтока(в Индустан), тураните от Далечния Изток и южните семити от Близкия Изток!

Виж публ. "Огнените жертвоприношния при дхармичните и аврамитските религии"

Именно БалЕлСтан(Палестина) е мястото на среща на двата типа жертвоприношения-:
на Бог Бал с benevolent fire и Дракона Ях-malevolent fire.
Огнедишащ Дракон

Това, което се знае във Веда и индо-европейските митологии
като "аз на долните земи" - Ахам(Яхам) и се счита за фалшиво разбиране на Бог
се приема при мезоамериканци и турано-монголи("Му-анци), семити и лемурийци за "бог".

Вижда се, че огъня може да идва и от горния слой на атмосферата(над повърхността на Земята).

Това съвсем не означава, че този огън не е подземен, тъй като Драконът може да лети до горната част на атмосферата("Анта-Рикша лока" от публ. Ведантическа космогония). Това, че огънят на Илия е дошъл от атмосферата не значи, че е на Бога Баал(Бел). Той пак си е  подземния огън на Дракона Яхве. Също така, да не се радват в Йерусалим свещеници на фокуса на Яхве с "запалване на огъня от небето" по "Великден".  Сам Христос е предупредил, че в Кали-йуга за тези, които искат фокуси ще им се яви само пророк Йона с рибата-кит(т.е. - преминаване в нова йуга! Йона идва от Йони("утроба" на пракрит, а не - "гълъб"!!                                                                                                                                                        
                                                                                            "Аллаху акбар"(Драконът е Един и Велик !!)


Яхве е Дракона Ям/Яо= левитиращия Левиатан- "бога" на левитите


                Еврейската харпия: преди и сега
....между другото, огнения стълб е на Шива, известен като "анал-стамбха"
 : 'Anal-stambha’ (pillar of fire)


Обърнете внимание! В Кали-йуга("еврейския свят" от "Сътворението им" е на около 5-6 хиляди години), Огънят-Яхве(като татва) унищожава Земята-Бал/Бик(като таттва)!! Двете двойки татви са какво следва:  Източ.- ТУКAir is blue circle. Earth is yellow square. Fire is red triangle. Water is crescent shape. Spirit is the black oval shape.

Земя(ж.) -Въздух(м.) -Горен Астрал
Огън(м.)-Вода(ж.)- - Долен Астрал
Огънят(като таттва) в Долния Астрал се явява Унищожител на Земята в Горния Астрал, а Водата-Унищожител на Въздуха! (циклите във Ведическата хронология са устроени на йуга и Манвантари("между двама Ману"). 14 Ману състваляват 14 Манвантара- "между всеки Ману"("Ден на Брахма"- КАЛПА), като след всеки Ману следва "частично Унищожение на Земята-  с Вода, а след всеки 14-ти Ману- с Унищожаване с Огън. (виж публ. Кали йуга...). След това следва "Нощта на Брахма"(период на 14 манвантари= 1 калпа);
Долният Астрал е "половината от Горния Астрал", така, че символите са както следва:
Земя-квадрат, Огънят е половината от квадрата-триъгълник;
Въздух-окръжност, Водата е половината от окръжността-"полумесец".
Обърнете внимание, че при ритуалите в Долен Астрал при изгаряне с Огън на тялото от Земя-Въздух(от Горен Астрал), предварително се полива с Вода. Това е сторил Илия с "Юнеца"(Телеца, символ на Земята, но с дихание/душа- Въздух): преди Огънят да го изгори го е полял с Вода. Същият ритуал е имал и библ. Христос - "кръщаването с вода" от т.нар. "Йоан-Кръстител"(инкарнация на Илия, по думите на библ. Христос) играе ролята на "поливане с вода", преди изгарянето на кръста(кървавото жертвоприношение е и огнено за Кали-юга, Долния Астрал и нагите!!)
Относно "таттвите" виж още и публ. "Трансцеденталната матрица"(в настоящия блог).


В момента/настоящата епоха арйаните са слезли в Ниския Астрал(Мираж), който е владение на Дракона(аврамитите със своята "Яллахова" са само част от тях). В Миража мъжкото начало(Теджас/Огън) не може да управлява женското(Апас/Вода), поради Невежество и разчита на ЗАПО-веди, а не -на Веди както е във Виража(мъжко-Въздух и женско-Земя). Във Виража женското начало(Девата) е изначално и Въздуха я управлява с Веди(Знание). В Миража- "нещата се обръщат": появява се Водата, като израз на "слизане на Земята", а след това- Огънят("концентриран Въздух"), който се стреми да "пречисти" Земята чрез финално .... Разрушение..
Веда казва, че в рамките на 1 КАЛПА("Ден на Брахма"- "мъжкото начало" във Виража). Земята в Миража се унищожава частично 14 пъти с вода(т.нар. "Потопи", еврейската библия е взаимствала само 1 потоп от шумерите: т.нар. "Ной" или- "6-ти Ману" от Ведите) и накрая - с Огън("Апокалипсис"). След т.нар. "Апокалипсис" следва време от една цяла 1 КАЛПА - "Нощ на Брахма" в състояние на "махат-таттва"(непостиганлите Върховната Истина-"Параматма" атми са в състояние на съзнанието на атоми на минерали). 
"Брахма"(дадена галактика) живее 100 свои такива години... (виж публ. "Б.Ра.х.ма-АРйанския Дев" от настоящия блог).

Баал има човешка форма, а Яхве - си крие формата и казва, че е "безформен дух"....
По какво ще разпознаете рептилните религии? - те винаги твърдят, че "Богът няма човешко лице и човешка форма, дори понякога-няма никаква форма-безформен". 

"Християнизация"(библ. "Кристос") на крестияните(ведическия "Керсник"). Аврамитите изместват със сила Керсник от съзнанието на староверците-славяни за да го заменят с библейския "Христос", син на Еллох(ЕлЯху). Позната ли ви е тази "аврамитска картинка" от историята на исляма на дума Аллах(АлАху)? .. Това не е "Време Разделно" по Антон Дончев, а "Време-Разделно" за Баал(...идва Ях!!)


Любимата песен на Волен Сидеров "Вперед, Россия". Той сериозно счита, че руснаците са производни на "трако-българите". И виждаме какъв резултата от тази "вяра"- "Jewification of the Gentile" a term by a radio-host Charles Giuliani.

Волен Сидеров в компания на любимите си "руски" певци- бен Газманн и бен Йосиф.


Гатанка за църковни християни!... 
Символите на Христо и Бащейко Му?....
Христо е Агнеца(Агни) и е слязъл в "Ниския Астрал"(Мираж, Мистрал)!! 
А не-Бащейко Му, който си стои само във Виража!

Само да отбележа като "жокер", че в иконографията на римската християнска църква идеята за "ореол" върху светците(вкл. и - Христос) е взета(плагиатствана) от иконографиите на божествата в езически Индустан, и по-спецално - от иконографиите на Буда(6 век. пр. Хр). ;) 

Иконографиите на Древен Рим, Еллада нямат подобна практика. За Юдея-не говорим, защото там изображението на човек в храм се е считало за "богохулство"!


Теджас-таттва, "бога"-моно на Марс-Сатурновите религии в Марсовата Земя в Кали-йуга
Ето ви адаптираната версия на сказанието за покръстването на Киевска Рус.
Веднага искам да вметна, че болгар-масулманин, вероятно е от Волжките българи, които и до днес основно клонят към мохамеданството.
"В лето 986 года пришли из земли болгар магометане к Владимиру и сказали ему:
“Ты князь мудрый, а истинной веры не знаешь. Прими нашу веру и поклонись Магомету.
— Какая же ваша вера? — спросил Владимир. 
— Веруем мы в единого Бога, — отвечали болгары, — а Магомет заповедует нам свинины не есть, вина не пить. — Затем рассказали о рае, где люди, исполнявшие закон Магомета, будут вечно наслаждаться.
Рассказ о будущей жизни Владимиру пришелся по душе, но запрет есть свинину, и особенно пить вино, совсем не понравился.
— Руси есть веселье пить, не можем быть без того, — сказал он!!!!


Змийските религии на Близкия изток
(вече при вас в Европа чрез библейското християнство)
Марс се обезлюдява и Земята се заселва. 
Нашествение на "елохими"(рудри-марути) в МесоПотамия("Междуречието"). Сътворяват човека на подчинението("ислям" идва от семисткото "'s'l'm", което буквално значи "подчинение", а преносно- "селям"(шалом) - "мир". (Е, как няма да има привиден "мир", като има подчинение от страх!?!)
Евреите са наследници на змийските религии. Но това не се отнася за арио-славяните от Арктида(Хиперборея)!!
Змийските религии са продукт на Лунното семейство Шива-Рудра, чиито континент е "МУ" в Пасифика с тураните("шанти" е "мир", а "даса" значи "слуга" на днешен хинди).
Змийските религии се простират и до МезоАмерика с техния Змей Кетцо-коатл.


Баал и Яхве в семитската библия
(победа на подсъзнанието над съзнанието, несъзнанието над свръхсъзнанието)

Извънкласовите аврамити профанизират термина "Златния Телец" и заблуждават индо-европейските народи за смисъла му в чисто примитивен и буквален смисъл!!
В същия смисъл, превеждат земния огън Агни като "Агне за колене".

Евреите имат неприязъността от цивилизацията на Египет за Кравата. Евреите са пустинници, които ненавиждат цивилизациите, породени от влагата иа реките. "Мойсей"("Мозес", подобно на "Рамзес") значело "извлечен от вода"(пуснат по река, плагиат от истрията с акадийския Саргон-2)  и бил първия бунтар сред фараоните срещу плодородието и Кравата. Вижте каква е кармата на пустинника:
According to the Bible, the golden calf (עֵגֶּל הַזָהָב ‘ēggel hazāhāv) was an idol (a cult image) made by the Israelites during Moses' absence, when he went up to Mount Sinai. In Hebrew, the incident is known as ḥēṭ’ ha‘ēggel (חֵטְא הַעֵגֶּל) or "The Sin of the Calf". It is first mentioned in Exodus 32:4.
"And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, “These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt!”

Турското название "гяур"/gâvur за "неверниците", еврейската дума "гой"/גּוֹי за всички неевреи(главно европейски християни) и циганската дума "гаджо"/гаджё(за всички нецигани) имат за корен санскритската дума "го"(гау)/गो- "говедо", "крава". Смисловото значение на арабски е "кафир" /куфир"كافر- -"кефир"-"кисело мляко", което турците наричат "айрян", анаграма на "арйан"(гр."ариани"/αριάνι, араб.-"ейран"/عيران)
Само слово происходит от индийского слова «гавджа» — «деревенский житель» (предки цыган, как и цыгане, были артистами и ремесленниками) и является однокоренным к цыганскому слову «гав» (деревня). A proto-Romani word for "peasant" and has the same root as the Romani word "gav" (a village). Romani ancestors were nomadic musicians and craftspeople; they did not live in villages. На персийски авестан "говедо"(крава) е "гав"-cow (gav-)"!
Всъщност, "крава" иде от "гаур"/गौर, което на санскр. значи "злато"(Eng. "gold"). 
Кравата е свещеното животно на арйаните, асоцииращо се със Слънцето и Слънчевия култ(Зороастризма, З'Ауро-Астеризма).

https://en.wikipedia.org/wiki/Gaur                                     https://en.wikipedia.org/wiki/Aurochs

"Гяур", първоначално, e персийска дума, която турците заемат от Персия. В оригиналното си значение тя означава "огнепоклонник". По-късно, с инвазията си на Балканите, турците започват да наричат българите гяури – прозвище което противно на разбиранията НЕ СЕ дава на други завладени народи като гърците, албанците, сърбите и прочие. Българската историография погрешно смята че гяур означава просто неверник, и свежда етимологията на думата, до сегашното й ново значение.
Друга форма на Гяур е Габр… Габрово пък е района където се заселват българите от старата ни религия. Името ГАБРОВО има много точен аналог в Персия – Gabrobod, което име се превежда като Града на огнепоклониците! ГАБР е името дадено на зороастрийците от персийските мюсулмани!!
Дървото "габър" заема смисъла на "кравата", като "здрав", "твърд". На английски "horn-beam"("horn"- "рога", "beam"= Ger. "Baum"). На латински е "Carpinus"(лат. "Carp" e заето от перс. "Гарб"), от където идва думата за дърводелец-"carpenter", от където идва поверието за професията на библейския Христос.

Арйаните са били уседнали-земеделски миролюбиви хора, изповядващи Слънчевия култ, със свещено животно кравата("Gauranga"-गौराङ्ग). Съответстват на кастите на брахманите(свещениците) и на ваишите(земеделците).
Тураните(монголо-семитите) са били войнствени номади, изповядващи Лунния култ, със свещено животно коня("Turanga"-तुरङ्ग). Съответстват на кастите на кшатриите(войните, от тук - "шатра"), шудрите(робите) и чандала, пария(извънкласови).
Gabr (Persian: گبر) (also geuber, geubre, gabrak, gawr, gaur, gyaur, gabre) is a New Persian term originally used to denote a Zoroastrian.

Historically, gabr was a technical term synonymous with mōg, "magus", denoting a follower of Zoroastrianism, and it is with this meaning that the term is attested in very early New Persian texts such as the Shahnameh. In time, gabr came to have a pejorative implication and was superseded in literature by the respectable Zardoshti, "Zoroastrian".
By the 13th century the word had come to be applied to a follower of any religion other than Islam, and it has "also been used by the Muslim Kurds, Turks, and some other ethnic groups in modified forms to denote various religious communities other than Zoroastrians, sometimes even in the sense of unbeliever."[1] As a consequence of the curtailment of social rights, non-Muslims were compelled to live in restricted areas, which the Muslim populace referred to as Gabristans.[2]
In the Ottoman Empire, the Turkish version, giaur (also spelled "giaour" in English as a result of French influence), was used to refer to Christians. This is sometimes still used today in former Ottoman territories and carries a strong pejorative meaning.


It has also been suggested that gabr might be a mispronunciation of Arabic kafir "unbeliever," but this theory has been rejected on linguistic grounds both phonetic and semantic: "there is no unusual sound in kafir that would require phonetic modification",[1] and kafir as a generic word probably would not refer to a specific revealed religion such as Zoroastrianism.[1][3]
(виж публ. "Борбата м/у Слънчевия и Лунния култ")


Демонизиране на ведическия Бал от семитския аврамизъм:
тук предателите на бялата раса са сивите средиземноморски
упаднали арйани- млеччхите - римляни и гърци.
Староверците приемат Новата римо-гръцка религия "Нов Юдаизъм" с подмяна на Крестиянството с "Кхристиянство" - зачохлят се с черен парцал на главата( скриване на 7-ма чакра) и хоооп-"библейскот0 тайнство" е готово!  Който не приема тайнството  на Марс-Сатурн бива провесен с главата надолу и - на кладата!

През 864 г. княз Борис I въвежда християнството в България. След като той изпраща пратеници в Константинопол, те са покръстени, а по-късно и той приема християнството. В България постепенно започва да се разпространява новата вяра.
"Покръстването на българите" се съпътства от 52 избити болярски('боляр', 'бояр', 'богяр', 'багар') родове от Борис I. Прието е сякаш за даденост, че са изтребени не само самите боляри, водачи на бунта и техните синове но и целия им род, включително жени, деца, роднини до най-далечните. Ако е така практически цялата българска аристокрация е била ликвидирана. Основните извори за тези събития са отговорите на папа Николай I на въпросите на българите и Бертинските анали.
Буквално: "всички техни първенци и водачи заедно с цялото им потомство били избити с меч".
"Primates" и "maiores" са си в именителен падеж. Тези думи системно си се употребяват за аристократи, магнати, благородници в латински средновековни текстове наред, да речем, с "potentes".
По-нататък в текста се споменават "mediocres" и "minores", тоест един вид "средна ръка хора" и "дребни хорица", които са пощадени.
"Prole" е просто формата в аблатив на "proles", потомство. Аблативът отговаря на инструменталния и местния падеж. "Omnis proles interempta" би означавало "цялото потомство е избито", а "сum omni prole sua interempti" означава тъкмо: "избити заедно с цялото потомство".
Впрочем, "proles" наистина си значи изобщо "потомство", а не само "синове". "Синове" са "filii".

Забележете, че последният дуловски владетел е Севар, който е свален от Кормисош от рода Вокил. Нямаме сведение за нито един българо-византийски конфликт между 708 г. и Кормисош, при който започват военните действия. Моето мнение е, че в лицето на Кормисош е надделяла"езическата партия"('езичник' иде от Ез, Аз, Ас от нордическата митология, изповядвана от Ейре до Иран) в българската аристокрация, Дуло са свалени, което пък се оказва сигнал за Константинопол да посегне към оръжието, за да възстанови на престола в Плиска свалените си християнски протежета от династията Дуло.


Солунските братя Кѷриллъ и Меѳодїи (не знам за Митницата им), но са имали кауза на римо-гръко-юдейската църква. Подмяна на родовото арио-славянско православие с аврамитски ортодокс(" библейските християни са духовни евреи или духовни семити"). Римската империя е въвела юдейската система за владеене на света. Този път с "нова религия" със "спасител", които самите те са екзекутирали.

Имената "Константин" и "Методий" двамата братя получават при покръстването им." Така пише в малкото по-смели изследвания и публикации за двамата просветители. И е важно е да се обърне внимание на следното:
„Покръстване” е архаична форма на дума със значение: "Приемане на Светото Христово кръщение.". Днес използваме формата „прекръщаване”, употребявана например така: „Аз съм Сара, прекръстих се на Иванка” или „Пената прекръстил исландеца на Гунчо”/в-к „Шоу”/ и пр. Давам тези примери, за да подчертая, че в термина „покръстване” /на българите/ се е визирало не само приемане на Християнството като официална религия в България /коренът на думата е "кръст"/. Това е означавало И СМЯНА НА ИМЕНА. /канас /княз/ Борис приема името Михаил; архиепископ Йосиф - името Стефан и т.н./.
Изводът: Щом Методий и Константин са приели тези имена при прекръстване /покръстване/, значи родителите и предците им са били ДРУГОВЕРЦИ!!!
Константин Философ и брат му Методий са българи от родословието на кана Кубер, брат на Аспарух и син на Кубрат. Ето:
„ Схема на родословието на Кирил и Методий:
КУБЕР БИЛИГ (син на Кубер) ИДИК (син на Билиг) КЕЛБИР (син на Идик) САБИН (син на Келбир) канас на Дунавска България в периода 764-765 г. ЕГЕТ (син на Сабин), имал последователно две официални съпруги: жена византийка и жена хазарка. ТАРХАН (син на Егет от византийката), управител на стратегическите северни черноморски области, назначен по взаимно споразумение между визант. император Теофил, Урус Айдар – канас на Велика България, и Урус - каган на Хазария. Св. св. МЕТОДИЙ И КОНСТАНТИН /Страхота и Църко/ синове на Тархан. Кана Сабин, дядо на баща им и прадядо на двамата братя, е бил обвинен от българския КИНЕШ (Великото народно събрание) по чл. 8 от закона ТОРЕ в измяна, според който се предвижда отнемането не само на неговия живот, но и на живота на най-близките му същества. Това го принудило заедно с тях да бяга и да търси убежище в столицата на Византия, Константинопол. Сред спасените му роднини е и синът му Егет. Той се оженва за знатна византийка. Застъпничеството на византийския император пред българите за Сабин е отразено в гръцки извори: Теофан и Никифор и латински извори: Зигберт. От същото родословие, като пето поколение след светите братя е царят на българите - Самуил.” /в. Аз-Буки бр.20 от 18-24 V 2005 г/Христос: 
"К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они
Они не знают грехов и пороков дома Израилева"
/Евангелие от Андрея (апокриф) гл.5 ст.1-3/

"...Необходимо напомнить, что целый ряд обрядов и символов христианской Церкви имеет совершенно явное и, несомненно, языческое происхождение... По словам современного историка Церкви, христианство восприняло и сделало своими многие формы языческой религии, потому что весь замысел христианства в том и состоит, чтобы все формы в этом мире не заменять новыми, а наполнить новым ...содержанием.
Библейските християни трябва да
преосмислят вярата си в Ях(Шива)
и да се върнат в лоното на арио-славянски Керсник!
(виж публ. "Кришна и Христос")
Названията на гуните сатва, раджа и тамас са фонетична
интерпретация на арио-славянските: света,райа и тама

Драконът Яхве плодове ли консумира или животинска плът? 
Отгатнете от 3 пъти, драги читатели!
Авел('A-bel', "противникът на Бел/Бал") е предложил месо,  
а не - плод и станал любимец на Яхве!
Брат му Каин е демонизиран от Яхве: той гледа "на кръв", дори "взема камък да убие брат си" от ревност, че ламята Яхве не му приела плода! Моят съвет към Каин е  да се заглежда в природата- ако види "змия-вегетарянец" и когато "налъмите му цъфнат" то тогава Яхве ще му приеме дара от tutti-frutti"!  Хихи!
По-главните персонажи на пироманяци в библията:
Авел, Аврам, Мойсей и Илия
(все с разни телета и агнета за да му мирише на Дракона Яхве на изгоряла плът!)
Казано е: децата(на Знанието/Веда) да не си играят 
с Огъня, тъй като накрая става от играчка-плачка!
"Агнето" не е АГНИ да го гориш! 


Вляво: Иван Купалав Русия. Вдясно: Кришна и Радха на празника Дивали в Индустан.
Таттвите "огън/вода"(Долен Астрал) за индо-европейците:
(Огънят и водата нямат разрушителна функция за татвата земя)
Арйаните са свидетели на татвите -въздух-земя(Горен Астрал):
 ara- земя; air-въздух(air.terre/aether-етер/"горен въздух", "въздушна земя"),
Турано-семитите - само на долните 2 таттви(Долен Астрал)!
Арайните не използват огъня за разрушаване на земята, на която стъпват.
Те символично ПРЕСКАЧАТ ОГЪНЯ на Земята, тъй като знаят, че 
Огънят през Нощта е само част от Слънцето през Деня!!!
Прескачане на Огъня от Арйаните!

Какво приема Бал/Бел от северните народи
(преди да се аврамизират/яхувизират) за дар - вижте на масата:
зърно, млечни, плод и зеленчук.

Матуша Макошь


За качествата на Аз-а(дали е на божествения Бог или демоничната Змия) се съди не по "чудесата" и "фокусите", които се наблюдават във феноменалния и астрален  свят,  а по качествата му,  записани в "Божествена и демонична природа" на 16-та глава на "Песента на Бога" - Бхагавад Гита. 

Яхве - на който се клани и официалната християнска църква за "Отец на Христос"


...тези уточнения са важни, тъй като Стария завет на юдеите(основа и на Курана) е 108% обожаване на Дракона-Змия Яхве("Левиатан" е създаден по абсолютно подобие на Яхве, левитите- змийскитежсвещеници, думата "левитация" значи "издигане", така както кобрата си издига тялото с качулката), а Новия завет има доста смесици между божествените качества на Баал и демоничните качества на Яхве.

Бегхемот/Behemoth 
е бил копиран от викингите(варягите) и нордическите кшатрии
Славянското "вира"(вiра, вера, виара, вяра),
 нордическото Vi-king и хиндуисткото. Vi-raj
указва Горния Астрал(на Вис-шну)- Полярната звезда(Дхрува),
която е "в зенит"("Medium Celi") в северно-полярния кръг.
"Вярата" на арио-славяните  и посоката "вира" е едно и също- към Баал.


Посоката "майна"(мираж, Ми-радж) е "в надир"- 
към центъра на Земята(дракона Ях).
При наближаване на края на цикъл, битката между Баал и Яхве се засилва.

Това е битка между съзнанието и несъзнанието в количествено отношение, 
между свръх-съзнанието и под-съзнанието в качествено отношение,
между светлите и тъмните сили,
между живота и смъртта.
Буквата на Баал е "Алеф", а буквата на Яхве е "Син"/Шин".
"Син/Шин" е линното Синайско божество на върха на подземния кратер Синай-"Ях". Това е знака и на "Аллах".
"Алеф" е Бик, а "Син" е Зъб/Змия.

"Yw" in the Baal Cycle

At least one writer has pointed out, regarding the occurrence of "Yw" in the Baal Cycle, that one possible vocalization is "Yaw", and thus may possibly have etymological ties to YHWH of the Hebrew Old Testament.[2] In this case the struggle between Yam/Yaw and Baal, prefigures that mentioned between the priests of Baal and the priests of Yahweh, led by Elijah, at Mount Carmel in 1 Kings 18.[3]
източник: ТУК

Месопотамия и Мезоамерика- 2 в 1.

Библейските християни не знаят, че Новия завет възхвалява семитския Дракон Ях
Сравнителна таблица за Аз-а на Баал и Ях-а на Левиатан(Ям)

Обърнете внимание: змийските езици се групират около турано-семитите. Това, географски, са 
наследниците на мигрантите от кнтинента "МУ" в Пасифика-мигриралите от там на изток към Европа,
както и Лемурийците от Африка и Сахаразия, мигрирали на север към Европа.
Алтайските езици съдържат за "аз"-а си(ях-а си) буквата "N". Не случайно, тураните имат обща хаплогрупа  "N".
Обърнете внимание, че турския и корейския са в една езикова група - "Алтайската", наследници на турано-монголите("МУ"-анците), обожатели на култа Рудра-Шива(червена и жълта раси). Към тази култово-езикова група е и унгарския език(родствен с финландския в Европа).
"ya-hu", буквално за южно-семитски(Етиоптски) значи "аз съм него"Санскритски - относителни лични местоимения/съобразно падежа/
(There are five relative pronouns: whowhomwhosewhichthat):
вижда се, че "аз" в Номинатив е Арйанския Аз. Най-вериятно Аз" в Акузатив(Винителен патеж) е
бил трансформиран за семитски/долния/ аз- йао, йам, така, че ЯхуШуа/ЯхСуа
вероятно има  буквално значение "аз съм на този, който е".
Еврейските лингвистични нагласации, че Йехошуа( кратко: Йешуа, името на Исус от гръцки)
 било "Йехова спасявал" са или нелепости или умишлени манипулации.

Името "Йехова" и "Йешуа" имат значение за "аз"-а(ях) на семитите, 
поставен в падеж на относително падежно местоимение.

YahShua - Hebrew
Is-sa - Sanksrit, Arabic
Yuz-a- Persian
Ii-sus -Greek
Ie-sus - Latin
Je-sus -English(more like French "Je suis")

Вижда се директната връзка на иврита със санскрита, персийския, латинкяи и гръцкия,
където аз-а е взаимствам от арйанския, окончаващ със суфикс "с"(з).
Най-веротяно аз-а в семитския е взаимстван от  кашмирския шайвизъм за източно-семитския(акадийския),
където "Is-sa" се явява прозвище за Шива(Шиуа=Ш'уа), като "Ис-сва-ра/Ишвара"("самороден аз") и 
"ис(а)" е краткото местоимение за аз-а му с приблизителен буквален превод  "аз съм него, който е", 
но с преносен на "повелител"(контрольор). Библейският "Адам" произлиза от "аз"(в номинатив) в старо-персийски. От тук -Адонай("господар"). На санскритски "аз" в номинатив е "Ахам". На иврит "едно" е ахат, ехуд.

Етимологията на  гр. "Иисус"(евр. "й'Шуа") иде от арийанската концепция през хиндуисткото за "Самозародилия се Аз"( "Ис/Иш-īś/ईश + "Свар"- "Own"), който управлява материалнта енрегия в гуната на страстта- "Ра" -Ра-джа/Ра-йа/Ra-jah. Коренът е прото-индоевропейски и е свързан с притежателния аз, свързан с "Агни"own -Germanic *aigana-, PIE*aik- agnian =From Proto-Germanic, related to āgen, past participle of agan. (compare Dutch toe-eigenen, to take possession). Ис/Иш кореспондира с "аз" в германските езици= Ich(Germ.), Ik(Holl.), I(Eng.).
"Свар" влиза в друг смисъл като "Сварга"(Рая между Слънцето и Полярната звезда във Ведантическата космогония), 
както - и във "вар"(вода) и "сур"(слънце). Източник: ТУК.

Семантиката на степенуване предполага противопоставяне на самозародилия се "аз"(SVR/SWR/СВР) на култивирания и осъзнат "Аз"(KRS/КРС),което дава препратка към разграничаване на Шива от Кришна и Иисус от Христос.
Общото със семитите(преходно звено от "Му" към "Лемурия") са ШУМЕРИТЕ("Су-Меру") - сивата раса.
Континента Лемурия в Индийския океан е континента на дравидите, обожатели на култа към Кали-Ма.
Тука ключов корен за "аз съм" играе сричката "АН"(континента МУ са били "срични" думи), което се предава на евреите и семитите като единична дума за "аз". Смисъла значи "Небе". То се съдържа в думи като  "тур-ан", "арй-ан", "ир-ан", "ст-ан", "ур-ан",  "ану","ан-ун", "ан-унак"- всички те имат турано-семитски произход - на ЛУННИЯ КУЛТ и семейството на Шива и Кали, като "рудра"("бяс", "гняв"- букв. - "червен") и маркират наследниците на 2-та потъналия континента - "Му" в Пасифика и "Лемурия" в Индийския океан. На континента Азия от червената раса при смесване с бялата от север произхода жълтата на монголо-тураните. А сивите на семитите е смес от монголо-тураните с наследниците на дравидите от Лемурия(Африка, Индонезия и Полинезия).
Турските мъжки имена завършва на "ан", а женските- на "ен" и "ин". Тук аналогията с немския е очеизвадна- в немския език също женските същесвителни завършват на "ин"(in), der Nachbar-die Nachbarin! И Индустан, под влияние на Турания(континента "Му") също мъжките имена завършват на "а" или без окончание, а женските- на "ин": Кал(а)-Кали. "Шив(а)-Сати". Същото нещо са го наследили и семитите в библията, дори "Новия завет", който се "води" за християно-бял се споменава за Лука, Йоана(като мъжко име).Окончанието(наставката) "а" за женско име иде от Северно-арийските Веди и суфикса "а" си е за чисто женско име,  а "и"- за чисто мъжко: Один-Фриа, Бел-Лада и т.нат.....


Обърнете внимание, че немския език съдържа "N" в "аз-а" си. Това е така, тъй като Ватикана е създала изкуствен език- "немския"(с латински букви) само от едно германско племе- НЕМЕТИ, което е било сходно по произход с хуните(турани), към които принадлежи и унгарския език. Целта на този език е да обедини всички германски племена, които са дериват на арио-славяните от североизток.
Обл. Карелия(Корелия) до БАЛтийско море- оттук т.нар. "траки"(наименование дадено от гърците за племена, базирани северно от тях) са мигрирали за БАЛканите след Заледяването в Северна Европа преди около 25-26,000 год . Това Заледяване е било част от Великото Заледяване на ЕврАзия, след Сатйа-йуга- преди повече от милион години.
Традиции от обл. КАРЕЛИЯ

Траките, които са населявали БАЛканите в пра-времена, също са мигранти от север при Великото заледяване. Те идват от приБАЛтика, днешната област КАРЕЛИЯ(между БАЛтийско море и БЯЛо море). Както езикът, така и културата е донесена от там. Дума "език" идва от АЗ(ез), което е "Аз"-а на арио-славяните. Ез-ика служи за устно предване на словото("шрути"- устни предания/"митология"), а "аз-буката"- за писмено("аз-бука"- "аз върху хартия"- "бук, бреза")- "шастри", които са инициирани при отслабване и загуба на паметта на рода(бялата раса).


Още Херодот е знаел за връзката на т.нар. 
"траки"(гръцки термин) на 
БАЛканите с БАЛтийските държави.
Тук проблемът на балканските историографи е, че не познават 
свещените писания на Ведите - ТАМ СЕ КАЗВА, ЧЕ БЕЛИЯТ ЧОВЕК
Е МИГРИРАЛ ОТ СЕВЕР НА ЮГне-обратното!!!)

"Славяните били траки"?... Глупости!- 
Траките са се пославянчили със слизане на слявяните на юг!!
...а в Гърция ги чакали доста южняшки племена от неариански произход.....
Същия този Херодот дава карта къде е била Хиберборея -
вижда се, че ПриБалтика е Хиперборея за траките...


Друг клон на миграцията от север на арио-славяните от При-Балтика(освен към Балканите) е бил към Кавказ и Персия(Иран). Свидетелество з атова е "аз-а" на зороастрийците - персите. Към днешните езици  е останал в арменския и кюрдския настред турките. Това доказва и близостта на е култово-лингвисточно отношение между траките, фригите и арменците. Кюрдите и езидите са също клон на това подразделение.в  региона.

Reconstruction of the Oikoumene (inhabited world), ancient map based on Herodotus, c. 450 BCThe name Thrace is derived from the Thracian word, Tuvarshekha or 'land of the god Thwar(Thor).
Ас-дар/ Ас-гард(земята на асовете/азовете=белите богове).
Думата "траки"/Θρᾴκη е гръцка  и има смисъл θράσσω на английското "trouble". Попада в езиково гнездо с думата "дракон"(индо-европейско "драка"). На север от траките е имало друго индоевропейско племе- "даки", което е също етимологично свързано с "траки" и "дракон".
Thrake=Drake
Аrchaic for "dragon," from Old English draca, from Proto-Germanic *drako, German drache, Old High German trahho!!
Блаканското име "Драган" е абсолютно свързано с траките. То е тракийско. По-късно южните славяни добавят "слав" или "мир" за да направят сложно-съставно име като "Драго-мир, "Драго-слав"... тези имена не се срещат при северните славяни. Най-много се срещат в Сърбия и бивша Югославия. Траките ги наричат „балканските келти“.
На уелски език(Welsh), думата "Уелс"(Wales) е КИМРИ(Cymru)
Wales (Listeni/ˈwlz/WelshCymru [ˈkəm.rɨ]).

Последното Заледяване в Европа преди ~25,000 години

Но Заледването започва от полярна средна Азия(днешна Русия)-
края на Сатйа-йуга,преди повече от милиони години
Волга(Болга), кръстена на бога Бал(Вал/Бол/Вол)=Бел, идентичен с Брахма

"Рассения"- разселване на бялата раса към Европа: 
п-в Таймир, о-в Нова Земя, Колски п-в, обл. Карелия
Герба на гр. Тура(значи "Бик")- сухоземен мамут, който се бие с дълбоководен дракон
Мамута е персонификация на Бика, това е арктичен вариант на слона
В етимологията на "мамут"(mammoth)  е залегнал корена "майка"(mam)
Asdar=Asgard, града,/дара на асовете(азовете) или-белите богове;
Заселване на Европа от бялата раса на полярна Русия(Азия-северозападен Сибир)

Обърнете внимание, че скандинавските езици не съдържат туранския елемент "N" в "аз съм" си както немския и холанския bin & ben. Те съдържат само по-яхвенската(турано-семитска) версия на Аз-а, а именно- "Ях/Яг/Ег/.

Латинските езици са абсолютна смесица между арйанския и турански "аз-ове", като арйанския преобладава, тъй като е бил оригинален.Битката на Бел с Ях
Арайнското/Борейско божество Бел=Бал=Бол=Вел=Вал=Вол
Турано-Дравидско-Семитският(А-борей-ген-ския) демон Ях=Ах=Ех(Ехо, Его)
Т.нар. "ИД" (Ислямска Държава=Израелска Държава, обожатели на Ях) разруши храма на Бел в Палмира(Сирия/Сурия) 2015 г.Самые большие искусственные кирпичи в мире в Баальбеке известны 150 лет. Новые раскопки…
LEVHUDOI.BLOGSPOT.COM|ОТ LEV HUDOIМегалиты, огромные сооружения из массивных каменных глыб, встречаются и в нашей стране. В России подобных сооружений достаточно много, только вот…
YA-RUSS.RU
,

В житието на Кришна има период наречен "бала-девство"(бала-детствоबाल-कृष्ण bālakṛṣṇa), т.е. периода,  когато Кришна (Красна) е дете и извършва невинни пакости, които се възприемат като част от "трансцедентални забавления" в гр. Матура и гр. Вриндавана. 
Този период символизира чистотата на раджа гуна  и объркване на плановете на неблагочестивите и авторитарните царе. 
По принцип, раждането на Кришна е като прототип на раждането на библейския Христос- в пещера(затвор) и цар Камса(чичото на Кришна) иска го убие и избива всички младенци
(подобие за цар Ирод в Палестина).

Корена на назването на периода "Балакришна" е арио-славянски. Произлиза от "Балатва"/"Баловство" - бълг."Паловост"-"Детство") и глаг. "баловаться"(вести себя шаловливолегкомысленно игратьшалитьозорничатьпроказничать, позволять себе вольности в поведении; распутничать, лакомиться чем-либо, доставляя себе удовольствие,заниматься чем-либо для удовольствия, заниматься чем-либо попутно, не всерьёз, обращая в забаву что-либо серьёзное.

Етимологично-свързани думи са "БалЛада"/"Ел Лада" и "бал"/"балет" от Лат. "ballare"- "танцувам".

Бал Кришна (Бял Красен) танцува върху змията Калия("черната"): 
Победа("Джая") на Съзнанието над Подсъзнанието!!
Друга препратка за Бал е "първата" експанзия" на Кришна (Красна) - белия му брат Бала-Дева или още - Бала-Рама.
Неговият случай с река Йамуна(Ямуна) е типичен пример за "сблъсък" между Бал(Аз) и Ям(Ях) или сблъсък на съзнанието и подсъзнанието, където, обаче, изходът е предрешен като "домистициране"(опитомяване) на ума.

(Бала-Рама/Бала-Дева) отклонява река Ямуна(Деви).
Прототипът на "бога" на аврамитските религии-Яхова(Яхве) и Аллах е Шива(Сива). Самият Шива(Сива) е източно-сибирско божество, навлязло в Азия през континента "МУ" от Пасифика. 
Малцина знаят, че Шива(Сива, Сиба на чието име е кръстен "Сибир") е "благоприятния аспект" на Лунния култ-ПЛОДОВИТОСТ(Змията), а неблагоприятвния аспект за СМЪРТНОСТ(Тризъбеца) е Рудра(червен-rouge, груб-rude, ревящ-roar)
Астрологично, Шива-Рудра е Скорпиона(хем огнен, хем-воден), маркер за "Миража"(Ниския Астрал) с хексаграмата(огън/вода). 
Евреите, като наследници на този култ, са копирали от тук доста значими свои символи, като "желязната тояга" и "змията" за свои атрибути на патриарсите си(спомнете си Мойсей при фараона: тояжката му за контрол над племето си се превръща в змия-това е знак, че племето на юдеите ще превземе Египет).
Кришна е пренесено божество от полярна Русия към Индустан. Произходът му е "Красна"(красив) и "Кресна"(кремък за огън) в арио-славянските митологии, но в мъжки род славянските народи го слагат като Кресан, Кресник.
Индусите са копирали това, което чуват от арио-славяните "Красная" Дева, което се отнася за ДЕВАТА(което нарекли "бог", "полубог").
Той маркира изначалната чистота от Хиперборея със символ земя-въздух(квадрат-кръст/кръг-окръжност).

При миграцията си, арио-славяните от Полярна Русия до Индустан са предали Ведите(Знанието) на местните индийски племена-тамило-дравиди, идещи от Лемурия(Кумари Кандам) от Индийския океан, които не са разбрали нито символиката, нито това, че Красна НЕ е тъждествен на Сива, както днес прокламират в Индия!