сряда, 7 март 2018 г.

"Холокост" - ИЗМАМАТА на XX век. Забранените жертвоприношения на Сати от Кришна за Кали-юга.

Ние живеем в еврейски век.


Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge:
ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.
Luke 11:52(KJV)
Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; 
сами вие не влязохте и на влизащите попречихте.
Лука 11:52


И хексаграмата и свастиката са Ведически символи, но - злоупотребени от равините!
Т.нар. "Холокоуст" е най-мащабната лъжа(hoax) #1 за XX век(другата е "кацането на американец на Луната")."Холкоуста" е организирано мероприятие на равинската мафия(свръх-богатите кабални евреи-банковия Интернационал, който е финансирал и нацизма и комунизма и НЕО-ЛИБЕРАЛИЗМА ДНЕС) за прилагане на забранените(за брахманската каста-равините са упаднали брахмини, мигрирани от Индустан към Баалелстан(Палестина), справка книгата "Braminen und Rabbinen oder: Indien das Stammland der Hebräer und ihrer Fabeln"  von F. Nork ) от Бога Кришна(Буда, Христос, т.нат.) ОГНЕНИ/КЪРВАВИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ЗА КАЛИ-ЮГА. Равинската мафия с организирането на Холокоуста в конспирация с папизма  "с 1 куршум убива минимум 4 заека": 
1) наказва бедните "непослушни" евреи от еврейските гета(главно в Средна и Източна Европа), ОТ РАВИНСКАТА МАФИЯ, която е образец за управление на папизма: командо-администратвен начин(Марс-Сатурн);
2) завоюва общественото мнение в историята за напред(ЧРЕЗ КУПЕНИТЕ СИ МЕДИИ); 
3) да се заклейми всеки национализъм като "Хитлеристки нацизъм/фашизъм на Мусолини";
4) да се създаде съвременен "Израел"(ционистката държава, която е хем нацистка, хем комунистическа едновременно), а Германия да плаща репарации "доживотно" и никой в Европа и света да не повдига въпроса за евреите("The International Jew - the world's foremost problem ", както го нарича Хенри Форд-индустриалецът направил лекия автомобил достъпен за всеки американец) - "чрез обсъждане на евреите той ги 'осъжда' и се заклеймява с абсурдните квалификации като 'антисемит', 'фашист', 'расист' и тем подобни", които в Източния блок бяха наложени от комунистите(пак юдеи)!
КЛАСИЧЕСКА СХЕМА НА ПОГОВОРКАТА "ЕВРЕИНЪТ ВИКА 'ДРЪЖТЕ ЕВРЕИНА!'" 


Нито един равин или католически свещеник не е загинал в концлагерите на нацистите, чието ръководство("Sta-Si", "Ge-Sta-Po") са били т.нар."Mischling"("букв. "смесен"- между ашкенази и немeц), както и самия Адолф Хитлер е бил ашкеназ-незаконен внук на Саломон Ротшилд от банковия бранш в Лондон, а немците са го смятали за "британски агент", но той е бил ЮДЕЙСКИ агент- хем католик, хем сабатеан-месията "Сабатай Цви"). Католическата църква е била съюзник на нацистите и след като войната свършва(ТЯ Е ПЛАНИРАНА ЗА КАПИТУЛАЦИЯ НА ГЕРМАНИЯ) прехвърлят по-главните нацистки лидери(вкл. Хитлер) в Латинска Америка.


HOLO-HOAX

You see now the propaganda?: "IF YOU ARE WHITE AND CHOSE TO MARRY A WHITE, SO- YOU ARE A NAZI-RACIST!" ;) And a very few know that Hitler was a pseudo Aryan but he was an illegitimate Rothschild- ASCHKENAZI! The whole idea of inventing Nazi "Germany" by the Aschkenazi Jews is to let WHITE RACE BE ASHAMED OF ITSELF AND ACCEPT RACE-MIXING AS A "GOOD THING" 'COS "HAVING A WHITE FAMILY IS A CRIMINAL THING AGAINST HUMANITY!" 
And we know that United States is run by a couple of AschkeNazi Jews, that is why called "Jewnited States" with its major city Jew York, don't we?.... But how about USSR- financed and led by the same Jews? That is why it is called Soviet Jewnion! ;)


Евреите стигат само до 'ЗОХАР"("ЗОРА" от персите) или -"първия аспект на Бога". И пак за това Христос им казва да внимават "светлината в тях да не е тъмнина".
Евреите са типичен пример за КОМАНДО-АДМИНИСТРАТИВНИЯ МОДЕЛ(където не може да стигне душата директно до Бога, а и евреите не я пускат, защото им трябва да я "управляват" и манипулират). Командо-административен модел означава, че индивидът знае само своя пряк началник(демонична субординация). Не знае дори началника на началника си. Това е и "пирамидата на Илюминати от Бавария" (1776г.).

Първото разбунтуване на йерархиите в субординации е било на кшатриите с/у брахманите(малко преди началото в Двапара-юга) Тогава кшатриите(царете-командо-административната класа) са почнали да принасят в огъня и коне....Тогава се появил аватарът Парашу-Рама, който ги е прогонил до Египет и Месопотамия. Тези цивилизации идват с упадъчен знак в следствие на гонитбата им от аватар на Вишну(16-ти поред)-ПАРАШУ РАМА.
Като се погледне обективно, сатурнианската светска църква на Христос е църква на Хронос(Сатурн)-двата нейни най-големи чествания са "Рождество Христово"- Коледа(празник на Козирог и Сатурн/Шива) и "Възкресение Христово"-Великден(празник на Овен и Марс/Агни-Сканда). Марс-Сатурнови религии се наричат аврамитските на пайшача-дхарма. В астрологията, Марс-minor malevolent е Сатурн-major malevolent.
3-те аспекта на АБСОЛЮТА:
1) Божествената Светлина("Брахман"), идеща от Вайакунтха(с център-Вриндавана);
2) Свръх-душата("Парам-атма") в сърцата на всички живи същества, като "Свидетел-Съвест"); В християнството известно като "Свети Дух";
3) Бхагавана(дало арио-славянското название "Баг", Бог")- аватар(букв. "този, който слиза") в грубо-матер. форма;
NY rabbi: ‘Not even 1 million’ Jews killed in Holocaust
Ню-Йорски равин: "Дори и 1 милион евреи не са загинали в "Холокоуста"

Victims of Holocaust were sinners, says rabbi
By Alan Philps in Jerusalem
Жертвите в Холокоуста са грешници, казва равин
от Алан Филипс в Йерусалин

ISRAEL'S leading political rabbi was condemned by millions of people yesterday after claiming that the victims of the Holocaust were reincarnated Jewish sinners who had to die to atone for their misdeeds.
Rabbi Ovadia Yosef: remarks "do not befit a rabbi of his stature", said Ehud Barak
ИЗРАЕЛски водещ политически равин бе порицан от милиони хора вчера след оповестяване, че жертвите на Холокоста са преродени еврейски грешници, които е трябвало да умрат за да изкупят техните прегрешения.

Rabbi Says Holocaust Victims Were Sinners
Controversy raged in Israel today after a rabbi who heads the biggest ultra-Orthodox political party said the six million Jews who perished in the Nazi Holocaust died because they were reincarnations of sinners.
Спор, разразил се в Израел днес, след като равин, който ръководи най-голямата ултра-ортодоксална политическа партия каза, че  6 милиона, загинали в нацисткия Холокоуст, са умрели, защото са били реинкарнации на грешници.


Rabbi says Holocaust victims were reincarnations of sinners
Равин казва, че жертвите от Холокоста са били реинкарнации на грешници

Holocaust victims were punished for sins of their past lives, claims eminent rabbi
Жертвите в Холокоуста са били наказани за греховете си в техни минали животи, твърди високопоставен равин

'Fewer Than 1 Million Jews Killed in Holocaust,' ultra-Orthodox Outreach Rabbi Says
"По-малко от милион евреи, убити в Холокоста", казва ултра-ортодоксален високопоствен равин

6 еврейски медийни корпорации притежават 96%
от медиите не само в САЩ, но-и по света.
4"М"s, в/у който имат монопол интернационалните равини, са:
 Money-Media-Medicine-Magistrature;
Последната френска дума на английски има директна препратка-Judicature!


Комунизмът и Новия Световен Ред (Novus Ordo Seclorum) са основани на Юдаизма
Satan идва от Saturn(Sat-Urn).
"Sat" на латински проилзлиза от славянското (Сад/Градина. гл. садя).

Руските(Rassena) научават ет-руските(Rasenna), а  те-римляните.
Оттук идва и санскр. 
सत् Sat/Sad, корен за "Satya"(yuga) и "Satva"(guna);
(както в "Om-Tat-Sat" и "Sad-Chid-Ananda")

В арамитските религии(с произход юдаизма) на иври думата "сатан
идва от санскри през фарси със семитски корен(СТН), букв.-"противник". 
Идеята е взета от санатана-дхарма, за значение на СТОИК(ЙОГИ);
Юдеите са взели само негативната страна на Сатурн и вместо да контролират 
тялото си(както при йогите)-те "контролират" другите живи същества-тайно, 
като ги заблуждават, експолоатират и унищожават(реинкарнират- "засяват" душата).

Юдаизмът - култът към Сатан/Сатурн, който генерира свръх-богатия
конспиративен и спекулативен капитал,
унищожаващ нациите, естествения им царски елит,
средната класа при класическия стоков капитализъм,
и маргинализиращ лумпенизираните маси отдолу
чрез насъскване на пролетарските маси с/у своя елит.

Юдаизма, която приемственик на Шива(Й'шуа)-КОНТРОЛЬОРА(от Троицата Брахма-Вишну-Шива: "Създател-Поддържик-Контрольор/Трасформатор"):

Според Шахак, класическият юдаизъм е вдъхновен от образа на Спарта* такъв, какъвто е описан в законите на Платон. Юдаизмът е възприел целите, които Платон описва в следния пасаж:
„Принципно важно е никой, нито мъж нито жена, да не прави нещо, без да му е наложен надзорник и никой да не се сдобие с умствения навик да направи каквато и да било крачка, независимо дали на сериозно или на шега, на своя лична отговорност. По време на мир и по време на война човек винаги трябва да живее под наблюдението на своя старши надзорник … С една дума, трябва да тренираме ума дори и да не си помисля да действа като индивид или да знае как да действа като такъв”.
---------------------------
*Adam Weishaupt, основателя на Illuminati of Bavaria с партизанско(конспиративно) име "Spartacus";


Schalom- Heil
Да се знае #КОЙ е Шефа на командо-административния модел(Mars-Saturn) в Kali-Yuga
Jüdischer Ordnungsdienst
Това са евреи-полицаи от и за гетото(т.нар. "КОЛАБОРА-ЦИОНИСТИ").
Тука излиза основния въпрос-ВСИЧКИ ЕВРЕИ ЛИ СА БИЛИ "ГОНЕНИ" ОТ НАЦИСТИТЕ.
и #КОИ са "нацистите"-немците или ашекназитата или РАВИНИТЕ(особено ортодоксалната секта "ХАБАД")?...
Judenrat/Еврейски съвет
Е, това е вече прекалено!-тази евреи много продажни на "гадните немски нацисти"!!LOL хахаха
Между другото, семейството в Унгария на днешната "дясна ръка" на Джейкъб Ротшилд от Лондон-

печалноизвестния цветен революционер Дьорд Шварц(Джордж Шьорош) е било ТОНЧО ТАКОВА! ;)

Illuminati of Bavaria and Rothschild dynasty were
Sabbatean(Frankist) Jews of the Ultra-Orthodox Messianic
sect Chabad Lubavich of Chasidim Jews


Hitler's Jewish Soldiers: 

The Untold Story of Nazi Racial 

Laws and Men of Jewish Descent

 in the German Military (Modern War Studies)

Contrary to conventional views, Rigg reveals that a startlingly large number of German military men were classified by the Nazis as Jews or "partial-Jews" (Mischlinge), in the wake of racial laws first enacted in the mid-1930s. Rigg demonstrates that the actual number was much higher than previously thought-perhaps as many as 150,000 men, including decorated veterans and high-ranking officers, even generals and admirals.

Хенри Маков: От къде идва желанието да експлоатираш и заробиш другите? Израелецът Шахак (Shahak) дава отговор на въпроса в книгата си „Еврейска история, еврейска религия – трихилядолетното бреме” (Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3000 Years). Юдаизмът винаги е бил тоталитарен сатанински култ. Същността на сатанинския култ е да бъдат контролирани/експлоатирани неговите собствени членове.

Централният банков картел(central banks of Rothschild) е съвършеният монопол. 
Той има почти глобален монопол върху правителствения кредит. Целта му е да превърне този монопол в монопол върху всичко – в политически, културен, икономически и духовен. 
Единното световно правителство = монопол на Ротшилд = комунизъм. 

Равините и богатите евреи са били в съюз с аристокрацията на езичниците, която засилва тиранията, а плячката се поделяла. Те са били съюзници срещу бедните евреи и също срещу селяните. Богатите евреи винаги са просперирали в потисническите феодални режими като чиновници, съдия-изпълнители и бирници, т.е. като „посредници на потисничеството” над селяните.

Класическият юдаизъм няма интерес да описва или обяснява себе си на собствените си членове … Първата истинска книга върху еврейската история (занимаваща се с древната история) беше незабавно забранена и спряна от най-високите равински власти …

Като следствие от това, преди 200 години по-голямата част от евреите е живяла в пълно неведение относно … еврейската история и съвременната еврейска държава, а и е била доста доволни от това … Еврейските науки са по-скоро полемики срещу външен враг, отколкото вътрешен дебат … Когато цялото общество се опитва да се върне към тоталитаризма, се пише тоталитарна история”.

Мистична страна на ХОЛОКОУСТ
("whole-caustic"- "пълно изгаряне на каузалното тяло/causal body") е реинкранация/прераждане/трансмиграция на душата по локация и племе-
СЪЩАТА УТРОБА)!
Едно от най-ясните обяснения защо такава масова манипулация, като "Холокоуста" е  успяла да проникне и се загнезде в рационалния свят е липсата на духовна и мистична информация и култура на съвременния човек(рационализмът е наложен от Илюминати на Европа през последните 200-300 години). Европейците съвсем са се отклонили от своята мистична арио-ведическа природа и затова попадат в капана на манипулаторите-евреи(псвдо-арайни като Адолф Хитлер де Ротшилд ). Немалка роля изиграва и официалната християнска църква, която, на свой ред, "налива вода в мелницата" на юдаизма за "потъване на причината в мъгл"а, наред с жестоката цензура по въпроса наложена от масонските(светските) правителства на банкерските държави, които управлява юдейския равински мафиостки световен подземен "елит". В доста държави самото отричане на "холокоста" над евреите(фабрикацията "6 милиона") се преследва от светското законодателство(JUDICATURE). Неслучайно, фабрикацията "Холокост" е известна като THE INDUSTRY HOLO-HOAX (ИНДУСТРИЯТА ПЪЛНА-ИЗМАМА).


Ведическа "Пуджа"(Пожар) 


Огнените жертвоприношения са били преди кървавите, макар и кръвта да се асоциира с "течната(водната)" страна на огъня.
(виж публ.
"Огнените жертвопринoшения в дхармичните и в абрахамските религии")
Първончалните Ведически жертоприношения (описани във втората Веда - Йаджа/Ягна/Йаджур, свързана с най-низшия дев от Ведическия пантеон-Агни/Ягни, асоцииращ се с Арес/Марс) касаят не-горене на плът(животинска или човешка), а - горене на семена-символ на фалш. егото-"ахам"/"яхам", пречистено мляко-"ги"-символ на биологичната опаковка на душата и благовония сандалова паста/"инсенс"/incense -"in-sense"-символ на отлитане на есенцията на аз-а- "душата", след напускане на тялото.Понеже равините пристигнали в Палестина("Бал-Ел-Стан"), като "ранни арио-семити от Индустан"(късните арио-семити са арабите след битката при Курукшетра в края на предната епоха, преди началотo на Кали-юга-еврейския век, преди около 5000+ години), са УПАДНАЛИ БРАХМИНИ-ИЗОПАЧИЛИ БРАХМИНСКАТА КУЛТУРА и са изопачили Ведическата практика "Санатана-дхарма" до "Пайшача-дхарма", то и всичко при тях е изопачено копие на Оригиналът. Тези упаднали брахмани са известни в древната история като "семити" или "ПОЛУ", т.е.-СИВИ. При тях Ведическите химни се възприемат БУКВАЛНО-най-низшия дев Агни(Арес) гори ...агънца... "благоуханата" мизризма за Яхве е изгоряла плът-човешка или животинска). Принасят се Богу  не-билки, цветя, печистено мляко или сома-раса(изцеден пресен сок), а-ферментирал такъв(от грозде главно). "Помазването" не е с пречистено масло, а-с кръв. Гори се не семето("биджа") като его(фалшивия аз), а  се гори направо грубо-материалното тяло.

Праведникът е Каин, който принася плодове, а не аврамитския "праведник"-Авел("А-бел"), който принася животни(агнета)!


Целта на Ведическите огнени жертвоприношения е душата да се освободи от цикъла реинкарнация и премине в перманентно състояние на блаженство("шанти", което се възприема или като "нирвана" при шайви-школата и будизма и "сарвана" при вайшнава-школата) докато аврамитските жертвоприношения имат за цел култа към Кали/Дурга или-практиката "Сати"(конзорт на Шива)- реинкарнация на Майа отново в матрицата. Ритуалът "Сати"(инкарнация на Майа, вечната съпруга на Сива/Шива) все още се изпълнява от тамили в Южна Индия-"самоизгаряне на съпругата след като мъжът й почине").
Мистичният елемент, който са наследили упадналите аврамитски брахмани, т.е.-РАВИНИТЕ, е ирационален(разбира се) и е свързан с реинкарнация на душата пак при същото място при същото племе. Това практикува юдаизма със себе си, както и с гоите("гоим"- крави, идва от санскр. "го"-го-ведо"), които асоциира към себе си, като слуги("шабац-гоим").

Сати-пратха/Sati Pratha
Практикуване на ритуал на самоизгаряне жива съпругата
заедно починалия си съпруг, който се кремира.


Трябва да се прави разлика между "кремиране" на мъртвото тяло, практикувано при всички индо-европейски народи - от Скандинавия до Северен Индустан и "всеизгаряне"("холокоуст") на живо тяло, което се практикува от южняшки семитско-тамилски(африкански) практики, израз на култа към Кали(Дурга).Копиране боговете(полубоговете) от смъртните хора -в случая Сати Деви(една от инкарнациите на Парвати/Дурга/Кали-вечния спътник на Шива; тя се самоизгаря, в случая, когато баща й Дакша унижава Шива, че е напуснал материалния свят и тя решава да иска  бъде с него отвъд вечно) ги охарактеризира с примитивно(духовно-"инфантилно") съзнание. Среща се при "низшите"(южняшки) разсади и хибриди. 
Това е израз на неадекватността(непознаване) позицията на човешкото същество. Това е същото както шайвитата "да употребяват интоксиканти, спират сърцата си и лежат на пирони", както и семитите "да практикуват убийства на честта" или  библейските християни "да ходят по вода, говорят непознати езици или възкресяват мъртавци".
              Библейското християнство е конспирация м/у Римската империя и Юдея, а
        Илюминизмът е конспирация м/у Римския Католицизъм и Хазарския Каганат
          след писане от равините на нова по-твърда версия на Танаха(Ст.Завет)-Талмуд
    Талмудът е основа и за писане на новата аврамитска религия - Ислама с Кур'ана.
                                                           Това е някъде 6-7 век сл. Хр.


                                Познавате ги, нали?...но не знаете какво го обединява! ;)


Нео-юдеско-католическата мафия днес управлява света, чрез БАНКЕРСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ НА СПЕКУЛАТИВНИЯ(КАБАЛЕН) КАПИТАЛ. Визуализация: ТУК.Пророкът от Галилея ги е усетил на момента:


Днешния мин-председател на България (Бойко Борисов):
ТИКВЕНИК ОТ КЛАСА-БАЙ ГАНЬО СЪС СЛАНИНАТА! :)
Естествено, никой президент или премиер(в държава с Централна Банка на Ротшилд) не прави изключение
 от ритуала да влезе в синагога и да се поклони на "княза на този свят"(сатаната, диаблото) -САТУРН
ала на този селяндурски екземпляр особено му отива това амплоа! хахаха :)))) Генерален Извод: 
The Jews are called "MESSIANIC" 'cuz they always MESS AROUND with you! The Gentiles are always screwed up.

От публикацията разбирате, че Адолф Хитлер е бил марионетка на свръх-богатите кабалистични юдеи(равини), като официално е "изтребвал евреите".  От фабрикувания сценарий за "нацистите-фашисти, гонещи" обобщаващото понятие "евреи" неевреите("гоим") трябва да заемат другата приготвена вече "антитеза" за тях от същият еврейски "елит" - именно крайната цел- "кошарата-капан" КОМУНИЗМА

Но вие не знаете какво казва теоритикът на комунизма-Кошер Мордохай("Карл Маркс") за евреите. Той казва, че "не само еврейският духовен и политико-иконономически елит е МЕСИЯТА". Мордохай каза, че ЦЕЛИЯТ ЕВРЕЙСКИ НАРОД Е МЕСИЯТА. И така под егидата на комунизма всеки ДОБРОВОЛНО СТАВА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИ ЕВРЕИН(независимо от класа, вяра и цвят/"class. creed & color"). 

"The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races...and by the establishment of a world republic in which everywhere the Jews will exercise the privilege of citizenship. In this New World Order the Children of Israel...will furnish all the leaders without encountering opposition...The governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which it is said that when the messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands. " (Baruch Levy in a letter to Karl Marx 1879, quoted in Review de Paris, June 1, 1928, p. 574)
              "Дилемата" за всеки неевреин е да избере един от горните и да се сбият помежду си.

След процес на дълга революционна класова борба срещу "богатите"(под "богати" се разбира не-банковия кабален капиталов скрит "елит", а - локалните/национални индустриалци или местни правителства), популацията ще се маргинализира сама и средната класа изчезне. 
Тогава ще дойде Юдейкият Цар за "да обедени" всички пролетарии от всички страни в една кошара, която те ДОБРОВОЛНО ще изберат и ще приемат "белега на Звяра"(Сатурн, "Княза на този свят") - електронен чип с цялата лична информация на индивида за контрол от Юдейския Цар.


Тези юдеи, които не могат или не искат да се "откупят" пред равинската мафия,
посредничеща с кръволакът Яхве, Цио-Марксистката система има решение:
ПРОЛЕТАРИЙ-РАБОТНИК, НАРЕД СЪС СЛУГИТЕ ГОИМ.“Marxism, you say, is the bitterest opponent of capitalism, which is sacred to us. For the simple reason that they are opposite poles, they deliver over to us the two poles of the earth and permit us to be its axis. These two opposites, Bolshevism and ourselves, find ourselves identified in the Internationale. And these two opposites, the doctrine of the two poles of society, meet in their unity of purpose, the renewal of the world from above by the control of wealth, and from below by revolution.”(Quotation from a Jewish banker by the Comte de Saint-Aulaire in Geneve contre la Paix Libraire Plan, Paris, 1936)

"Марксизмът, за който вие казвате, че е най-жестокият противник на капитализма, е свещен за нас по простата причина, че той е една от необходимите ни противоположности. Тези два полюса ни принадлежат, и ние сме тяхната ос. Болшевизма и интернационализма утвърдихме ние. Тези две доктрини принадлежат на две социални системи. Те са единни в намерението си да променят света - от горе чрез контрол на богатството, и от долу - чрез революция."Еврейски банкер от The Compt de Saint Aulairein Geneve Conte la Paix Libraire Plan, Paris, 1936)
"The conspiracy theories of globalist bankers utilizing mainstream media and corrupt neoliberal politicians to serve their selfish sinister purposes, rather than those of ordinary people, are identical whether from left or right.
And on either side, most of the theorists will never admit to being anti-Semitic. They are just “anti-racist” or “anti-imperialist” if on the left, or “pro-Israel” on the right. And most of them really believe they have nothing against Jews, even while parroting themes straight out of the Protocols [of the Elders of Zion]."                      Anshel Pfeffe, "Haaretz" 

дилемата за гоим............

Революциите на Цион("Zio-Marxist Agenda"=Protocols of the Learned Elders of Zion) непрекъснато подменят автентичното ДЯСНО полит-пространство(на Конституционна монархия и Конституционна република) с мимикрирали "нови" ЛЕВИ пространства на интернационалните левити за държане на гоим(предимно в белите общества) в непрекъсната революцинна ситуация и "насъскане" на масите с/у естествения си елит.
В резултат, скритият юдейски крипто-"елит" централизира властта и ресурсите и маргинализира масите чрез унищожаване на семейство, класа, нация, етнос и раса.Ще чуете днес много профански определения за "ляво" и "дясно" политически простанства - главно от пролетарски игнорантни единици, които са недоволни от Централизираната Партия-Държава в пост-социализма, както този ТИПИЧЕН пример по-долу за българска действителност към момента:

Всъщност, революционността на ортодоксалните ЛЕВИ-гоим винаги бива използвана, когато те не са доволни от Свръх-Държавата-"Кърмилница". Те биват "насъсквани" от юдеите да разрушат държавата за да получат "социални помощи" и в такъв аспект, се превръщат в екстремно-десни = АНАРХИСТИ. Това е в следствие на матер. им съзнание, отричащо властта на Бога.

Оригиналното определение за ДЯСНО("Правилно") и ЛЯВО("изоставено от Бога") политическо пространство е следното:
"ДЯСНОТО" е КОНСТИТУЦИЯТА, ТРАДИЦИИТЕ(СЕМЕЙСТВО-НАЦИЯ-ЕТНОС-РАСА) И ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА БЛАГА - В БЕЛИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩЕСТВА(ГЛАВНО); ИНДИВИДЪТ С БОЖЕСТВЕНИ НУЖДИ, С МИНИМАЛНА НУЖДА ОТ ДЪРЖАВА ЗА КОНТРОЛ;
"ЛЯВОТО" е ХАОСА, РЕВОЛЮЦИИТЕ, "ПОВЕЧЕ ПРАВА НА МАЛЦИНСТВАТА" И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГА В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СВРЪХ-ДЪРЖАВА ПО СВЕТА; КОЛЕКТИВЪТ С ЖИВОТИНСКИТЕ НАГОНИ, НУЖДАЕЩ СЕ ОТ СВРЪХ-ДЪРЖАВАТА ЗА "СПРАВЕДЛИВОСТ";


Юдеите се грижат за ЛЯВОТО полит-пространство 
чрез криво-разбрано "изравняване" и "повече права на малцинства";

Юдеинът винаги е полит-ЛЯВ сред белите общества. 
(тъй като е глобален мега-гига, супер-дупер паразит
 чрез лихварското си кабално банкерство)

"Фондациите"(Foundations&Stiftungen) ПО СВЕТА И У НАС са средство(фондове) на свръх-богатите кабални еврейски банкери да препират пари и финансират ЛЕВИЧАРСКИ движения и организации с цел контрол на националистическите и консервативни сили у гойските(БЕЛИ) общества.

"Най-малкото малцинство на Земята е индивидът. 
Хората, които отричат индивидуалните права, 
не могат да се нарекат защитници на малцинствата."
Айн Ранд
-------------
Какво бих искал да кажа на ЕВРЕЙСКАТА Водолейка "Айн"? -че това е чудесно-казано, но-неприложимо за евреите, които са(както казва друг селяндурски БГ-Водолей- Хри100 100ичков): "Айн цу 2, цу 3, цу ДРЪН". Т.е: НА ЕВРЕИН(И ЦИГАНИН) ВЯРА СЕ НЯМА! 3ащо?- защото са лицемери!
ЕВРЕИ И ЦИГАНИ(ВЪОБЩЕ-И3ВЪНКЛАСОВИ- ПАРИЯ, ЧАНДАЛА) използват  "индивидуалните" права на малцинството си за УСТАНОВЯТ КОЛЕКТИВИСТИЧНИТЕ СИ ПАРА3ИТСКИ ЗАКОНИ в дадена цивилизация(т.нар. "БЯЛО ОБЩЕСТВО" с класи).

АКО НЯМАТ ГЕТО, ЕВРЕИ И ЦИГАНИ ОРГАНИЗИРАТ КОНСПИРАЦИЯ - С ОМЕРТА И ВЕНДЕТА. Това се дължи на предходния архетип-Козирог, управляван от Сатурн, който отговаря за КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО(по К.Г. Юнг)Евреинът Фройд също не приема този термин на Юнг(по обясними причини), критикувайки Юнг, че "се е отдалечил в мистицизма, езотеричното и окултното". ХАХА!-"вари го, печи го-евреинът си е евреин!!) :)) 

Роккъфелърите(известни БГ от ерата на пре-3релия СОЦ като "Рокфелер") са едни от главните спонсори на експериментът на кабалните банкери от САЩ "СОЦИАЛЕН СОЦИАЛИ3ЪМ". Интересното е, че днес техния фонд чрез фондациите им е размит в други илюминатски(юдейско-кабални) - питайте Асен Генов слуга("Сорос даса") и маса левичарски организации в БГ.

Атаката на демонът Кали е 3-на("Тройной"):

1) Официалната "християнска" църква(главно-Римо-католическата) изисква от нагласената библия към властта на този свят(Сатурн, Сатан, "Князът", Диаблото, Звярът, Демиургът) като условие: "ДА СТАНЕШ ХРИСТИЯНИН Е ДА СТАНЕШ ДУХОВЕН ЕВРЕИН(СЕМИТ)". Т.е. патента("copywrite") на УЧЕНИЕТО на Христос е купен от ЮДАИЗМА И САТУРН.(фарисеите);
2) Хитлер де Ротшилд, национализма, капитализма, консерватизма и традиционализма в общества принадлеждат към МЕСИАНСКИТЕ КАБАЛНИТЕ ЮДЕИ-СВЕТОВНАТА ОЛИГАРХИЧНА РАВИНСКА МАФИЯ;(фарисеи и елитни садукеи)
3) Маркс Мордохай, интернационализма, транснационализма, комунизма, корпоративизма и революциите принадлежат към материалистичните евреи- "еврейският народ сам си е месия", който "обединява пролетрските маси".(садукеите и зилотите);


Извод: СВЕТОВНАТА САТУРНИАНСКА КОНСПИРАЦИЯ ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН СЕ СТРЕМИ ДА ТЕ НАПРАВИ ЕВРЕИН(ИЗВЪНКЛАСОВ БОГОБОРЕЦ- СЛУГА НА САТУРН).


Рядък сайт на директен ученик на Прабхупада, който посочва ЕВРЕЙСКИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА №1 НА СВЕТА.
Мукунда Дас бе известен, с това, че критикуваше администрацията на Буш-младши за 9/11 и войните в Ирак и Афганистан в youtube, за което акаунта му бе баннат.
Обаче - греши, че "Хитлер бил арайн" или "Исус-библейски бил истинският Христос"!
Хитлер си е крипто-евреин, дори-кръвен родственик в династията Ротшилд, поставен за софистицирана игра на Илюминати и Цион със света и главно- с  бялата раса.

Библейският "Христос" е конспирация м/у Рим и Юдея за завладяване на света, пак като се тръгне от Европа и бялата раса!