събота, 15 октомври 2011 г.

Демонизирането на Телецът(Баал/Бял, Молок/Млек) от южняшките змии

naga vs. go


"Битката между Баал и Яхве още не е приключила"
Мирча Илиади


Объркването на Индо-Европейците, която в преобладаващата си част са РИМСКИ християни идва от Библията - старозаветната и част-Тората на нагите идещото от Лемурия(юг и запад).
Оттук идва и объркването, че Слънчевият култ бил " кървави жертвоприношения" от нагите от Патала-лока(Маи и Ацтеки!).ТОВА, КОЕТО E ПРИСЪЩО ЗА НАГИТЕ - КЪРВАВИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, СА ГО ПРИДАЛИ НА АРЙАНИТЕ ОТ  СЕВЕР И ИЗТОК, демонизирайки девите до степен, до която са самите те-йудете!

Нека да разгледаме религиозната ФАНТАЗИЯ на нагите от юг, предадена в Тората на йудеитедемонизрайки Телецът, свещеното животно на АРйаните от Север и Изток.

Илюстрация на Молох(Баал) от 18 век  сл. Хр.в Германия
"Der Götze Moloch" т.е. "Молох, фалшивият Бог".
Молох- от неизвестни автор и дата
в съвременната "Уики" на български.
представен, като "горящ деца" в пещта си


Ествествено- 18 век след Христа, Германия е превзета от Абрахамските религии- йудаизъм и Римско християнство. Те са обсебени от Яхве( дух Йах/Ах), който сам се разкрива в библията, че ще заблуди, тези, които вярват в него.

"Извинението" на южняшките наги, настъпващи от юг за зверствата от Старият завет е "езическият бог"- северосемитският "Баал"(Молох), който бил "езически"(с форма). Ненавистта на нагите към Богът и девите се изразява във факта, че само в  Абрахамските религии се среща понятието "идол", като вид "жигосване" на тези, които не следват паднали духове в гуната на мрака-ТАМАС.

Съществуват доказателства, че ивритът е "развален Ведически Санскрит"(самата им азбука произлиза от т.нар. Баалит, която нахлуващите наги заварват на територията на Ханаан(Палестина, Баале-стин).
Както знаем, думата "баал" значи "сила" на Санскрит, а "бел"-"силен". В АРйанските(Индо-европейските езици) са останали асоциации съответно с "бял" и "красив"(belle)и бик.
Асоциирано със Славянската думата к-расно(букв. "към расово"...става дума за "раса"- Санскр. "вкус", т.е.- "из-кустно", "с вкус"...) думата "красно"(красиво) се асоциира с червеният цвят(цвета на Брахма), с руменини по бузите от здраве, червеникава коса, т.нат.- става дума за вкус на Северните народи!!)


В българския език, етимологично, "тяло" идва от Телец, "бит" и Бог идват от Бик и "воля"-от Вол.
Ентомологията на думата "БЪЛГ-АРИН"/  "БАЛ-ХАРА" значи именно "ТЕЛЕ+КОЗА(ЯРЕ/АРЕ)"(бикът Нанди+Шива).
 "БААЛ"  н Санскрит е едновременно "бял", "сила"("бел"-"силен") и "бик".  
Bulk и Bull са Англ. съответки. На днешен Хинди(което НЕ Е еквивалентен на Санскрите "бял"/"baile"). 
Преводите на световните езици основно около "Баал(Бик)" и "Тур"(T-Aur). Първото идва от АРйаните, втoрото-от Тураните(ПЪРВИТЕ упаднали Арйани, от Средна Азия-Тюрките).  
На Арйански "светлина е "ру"-ru (रु), а на Турански е "ур"(nur).  Дори на съвременен Турски "bull" се пише  "boğa",близо до Бхагават(Бога), но  се произнася-БОА.
В Германските езици Stier- S-tier( буквално-"S-звяр", звяр, животно е Tier(Tyr) асоциирано със змия-"S" ) е навлязло от Латинското "терра" за "Земя". Най-чист, без примеси от латински, от Германските езици е съвременният Исландски. Всъщност,  Тир идва от "Тур"- "Т-Ур"- "Земна Светлина", тъй като "Тау" е знакът за "Земя". Всъщност английското "Boss" за "Шеф" иде от една от латинските думи за Крава- Bos, която е по-близко до Арйанският. Другата-ταύρος  Таврос(Еллинската) T-Aura, е Тура-нска
Започва ли с "Б" е Арйанска, започва ли с "Т" е Туранска.
Интересно е да се знае, че в Арабският иде от думата за "КРАВА" - БАК-АРА., въпреки, че Арабите са наследници на Турани.  На съвременен хинди "крава" е Gāya- "Гея", но на Санскр е "го"(го-веда). Оттука евр. "гой"-мн.ч. "гоим" при яхудите, дето ни наричат нас, АРйАните.

Точният превод на "ХАР" е  "ЗЕМЯ" и "ПРИТЕЖАТЕЛЯТ И". "хАРийците" не са нищо друго освен ПЪРВИТЕ-primeval ЗЕМЛЯНИ(нямащи нищо общ с ПЪРВОБИТНИТЕ-"primitive" земляни). На Санскр. "божествена любов" е ПРЕМА.
Ивритът дава "свой" превод на "господар", а Балат- "господарка":
Baʿal, (bāʾ-ʿayn-lām), is a Semitic word signifying "The Lord, master, owner (male), keeper, husband". Cognates include Standard Hebrew (Bet-Ayin-Lamedבַּעַל / בָּעַלBáʿalAkkadian Bēl and Arabic بعل. The feminine form is Baʿalat (Hebrew בַּעֲלָה BaʕalahArabic بعلـة baʿalah) signifying "lady, mistress, owner (female), wife".
Но се вижда, че дори в Акадийският, който е смесица със семитски и Арйанкси смисълът се е запазил както в Латинският - "Belle"- "хубав", "красив".
Санскр. "пашу"(पशु) значи  животно(animal)",едър рогат добитък"(cattle).
Бълг. дума "пАша".
От тук иде "пасторален" и пастир, пастор.
Санскр. "go" गाय е крава(cow), го-ведо.

Другата дума за Индо-Европейският Баал- 'Молокх" има корен в думата "мляко", храната идеща от свещеното за АРйаните животно-кравата, aсоциирано със съзвездието "Телец".
Angl.Sax.- "meolk", "meoluk", Got. "miluk", Teut.- "MELKI", "MALK".
Germ(Deutch).- "Milch", Dutch- "melk", Nor -"melk" Swed.-"mjölk", Dan- "mælk", Ice.-"mjólk", Рус.-"молоко", Сръбски-"млеко", Гръцки е "гала"(γάλα), но глаголът "доя" е "амелго"/αμέλγω, армего(αρμέγω).
Еврейския деструктивен огън(на Шива и Ананта Шеша), предназначен "за всички земни царе".
Обаче, паразитният иврит си има "друго СВОЕ обяснение"- "Молох" значело "цар"! Вярно но цар на девите, докато дух Йах е цар от нагите (Виж предната публикация "Някои астрални аспекти на "Новият Световен Ред" : 
The Hebrew letters מלך (mlk) usually stand for melek 'king' (Proto-Northwest Semitic malku) but when vocalized as mōlek in Masoretic Hebrew text, they have been traditionally understood as a proper name Μολοχ (molokh(Proto-Northwest Semitic Mulkuin the corresponding Greek renderings in the Septuagint translation, in Aquila, and in the Middle EasternTargum. The form usually appears in the compound lmlk. The Hebrew preposition l- means "to", but it can often mean "for" or "as a(n)". Accordingly one can translate lmlk as "to Moloch" or "for Moloch" or "as a Moloch", or "to the Moloch" or "for the Moloch" or "as the Moloch", whatever a "Moloch" or "the Moloch" might be. We also once find hmlk 'the Moloch' standing by itself.


И ето как "папагалите на йудеите"- БИБЛЕЙСКИТЕ християни изобразяват "Молох"(Млек):Баал/Бял(Молок/Млечен) се асоциира с Брахма,  виж публикацията - "АРйанският дев", и както след малко ще проследим- в Библията(Тората- "Петокнижието на Мойсей", заповедите на дух Йах са отправени за нахлуващите от юг наги към земите на Арйаните на север.)

Според  първата глава на "Битие" на библията, Аврам(Ибрахим), прото-патриарх за йудеизъм, библейско християнство и ислям, преди да коли овни в името на незакланият си първороден син -Исаак,  е заклал ТЕЛЕ с което е "нагостил", своят, иначе "МОНО- бог" преди жена му да зачене Исаак:

1. След това Господ се яви на Авраама при Мамвриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня.
2. Като повдигна очи и погледна, ето, трима мъже стояха срещу него; и като ги видя, затече се от входа на шатрата да ги посрещне, поклони се до земята, и рече:
.............
7. А Авраам се затече при чердата, взе едно младо, добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви.
8. После взе масло, мляко и сготвеното теле, та сложи пред тях; и той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха.
Битие 18


Змийското "яхве" vs Арйанското Теле


"Идолът на Златният Телец"
Желанието на йудеите, продиктувано от нагите, да колят и да ядат месо е толкова огромно,
че те ИЗФАБРИКУВАТ историята за уж "равратените израилтяни"(???), които са били
евреи в Египет и са мигрирали към Ханаан, но били "развратени" с това, че  се
"кланяли на Златният Телец"(удобен претекст да се наклепа символът на Телецът!!),
но принасяли всеизгаряния на телета!!! Интересно разбиране за "идолизиране"!
Примерно, ако моят идол е синът ми-аз трябва да го заколя!
Това "извинение" на йудеите с историята със "златният телец" в Синай им служи, като
извинение за избиването на коренното туземно население, което заварват в Ханаан(интересно, защо
наричат тази земя "Израел" и до ден днешен?!?).
Като им разрушват култовите, смятайки, че трябва да се разбира под "жертвеник" -
"приспособление за колене на крава" ("златен телец")
За това те фабрикуват тази история с която завоюват 2 неща за Аврамическите религии:
1) Елиминиране на символът на Телецът, защото е "идол"
2) Запазване на кървавите жертвоприношения- Агнец, Телец- всичко "диетично" под ножа
А?!-Да не забравя- и "идолът Исус Христос"- той трябва да умре, чрез колене!
Така Агнецът, макар и заклан и изяден е "непобедим"! 
Така казал дух Йах/Ах !!

Думата "Арйанско" може да се окаже "Ханаанско", дори "Египетско". Но в никакъв случай Арйаните не прявят "златно теле"-идол и после ДА КОЛЯТ ЖИВИ ТЕЛЕТА, като "приношение към този идол". Това е йудейска ФНАТАЗИЯ, стъкмена, като сценарий на йудеите, като са взаимствали реален момент- ТЕЛЕЦЪТ, като Свещено АРйанско животно и йудейска представа за жертвоприношение- младо, мирно животно, невинна кървава жертва. По-късно те ще принесат това и върху човек, който е нейудеин(по вяра), както е случаят с Исус Галилейски- "гой"(буквално - "говедо", презрително към нейудеите, иде от санскр дума "го"- крава, говедо)
хаван/хомам
Арйанските жертвоприношения с огън се наричат  са брахманически ягя-пуджа, изпълняващи се в специално изграден олтар- хаван/хомам. Изпълняват се заедно с пеене на Ведаически химни-мантри. Целта е щастие и плодородие, като се акцентира върху градивният аспект на огъня. Заедно с тях са трансденталните мантри, като се има в пред вид-Трансцеденталният огън, който нито гради, нито разрушава, а само -ПОДДЪРЖА.
Осветеният огън се прави от дърво, кравешка изсъхнала тор или от кори от кокосов орех.
Жертвеният огън няма за цел да се убива животно или човек за да се пече, а - да се концентрира съзнанието върху него и да се пречисти, като се ин-вокират деви(полубогове). В жертвеният огън се принасят сетивата. Това, което се предлага на девите е сходно с това, което Богът Кришна желае - изсушени семена и плодове, благовония(insense), сандалова паста и течност от мляко, ги(пречистено масло) и кравешка урина.
Арйанските брахманически ритуали с жертвеният огън са свещени и нямат за цел да правят "черни магии" или заклинания с участието на паднали духове с цел разруха на някое живо с същество или негова карма(съдба). Последното е присъщо за демоните, които  обожават вакханалиите на Кали и Ананта Шеша. При тези ритуали се пролива кръв, употребяват се интоксиканти(отрови за организмът), яде се месо, както и наличието на  сексуални оргии.
Във ведическите ритуали същества специален огън за кремиране на починали, който не съществува в Африканско-Близкоизточните култове на "зомбизъм", която погребват мъртъвци, чакащи техните "възкресения" в същите грубо-материални тела.

Целта на извършване на жертвоприношенията
с огън при ваишнавите е принасяне в жертва на
АХАМКАРА(фалшивото его)
.
В огънят се хвърлят семена течности от
кравешка урина и  различно преработено мляко
.
Така, че, за Ведическите жертвоприношения с огън, от кравата се предлага само нейната урина и млякото и. Не така, обаче стоят нещата с "все-изгарянията" не САМО на телета, но и на други чифтокопитни животни, и птици, които дух Йах(Ах) ги отредил за "диетични", а миризмата, която излиза, като пушек("пушекът" е символ на Сатурн/Сани и Шива, само, че след кремация на починал) е "сладка арома"("sweet aroma") за същият този дух! Пепелта от изгарянията се налага върху кожата на телата на обожателите на Шива, добивайки сив цвят("Сива"-"Шива").
Виж публикацията "Животинските жертвоприношения в Абрахамските и Дхармичните религии".


Рамайан-пуджа
При Ведическите жертвоприношения не се пекат в огънят животни за ядене или хора за "наказание", а при инвокация- деви излизат от него за да дарят брахманът(свещеникът) с благоденствие.


Белия Телец е символ на АРйанството
България("Баал хара") е символ на Козирог(Индия и България), асоциирани със Сива.
Водолей(Русия и Скандинавия) се асоциира с Красна.

В съвременна Индия влиянието на Арйанските деви от Русия е
било голямо и са успели
да научат туземното население на
Ведическо използване на жертвоприношение с огън.
Поне аз не виждам заклани животни или живи хора за приношение около него......?
С което, обаче, не може да се похвали Близкият изток и Европа-ДНЕС.....?Ето какво са разрушили южняшките наги, нахлувайки в Ханаан(Баалестин) от Египет през Синай !
Събитията са описани в "Петокнижито на Моше", като "раздаване на справедливост от дух Йах/Ах")


1. Израел - "Божият народ".
Когато "господ", твоят "бог", те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хетите, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците - седем племена, по-големи и по-силни от теб,
2. и когато "господ", твоят "бог", ги предаде на теб и ги поразиш, тогава ги унищожи, като на "бога" обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги пожалиш;
3. да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;
4. защото ще пречат на синовете ти да ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на "господа", който скоро ще те изтреби.
5. Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, а ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.
6. Понеже вие сте народ свят на "господа, вашия "бог"; вас избра "господ", вашият "бог", да му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.
7. "господ" не ви предпочете, нито ви избра затова, че сте по-многобройни от останалите племена; защото вие сте най-малобройни от всички племена,
8. но понеже "господ" ви възлюби и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова "господ" ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар фараона.
 Второзаконие 7

фреска в синагога


АРйани , упаднали до нивото на нагите и (баал)халите....  BULL-SHIT!
В Европейските езици думите  "масло"(Enlg. "butter") и "селянин"(Dut. "boer", Ger. "Bauer" са етимологичнo- свързани с думата на Ведически Санскрит за (Средната) "Земя"("Bhu") и "Земен дух"("bhuta"), Eng.- "being".
Доказано е, че думата "масло"/βους-τυρός/  "Bu-ter" ("Bhu-tyre") Bhu=Bu,Vu(Земя, Битие, Крава), tyre, τυρός/тирос- гума, слой, е свързана с Eng. "Ox"(Ang-Sax.-"Auch",  βοῦς)- "вол"("Vul", "Bul").
 Бълг. -вол(би-вол) -Гр. βους, Алб. -buall/буалл, Arab. bakara/бакара, Виет.- бо, Бенгал.-бала-да, Галис- бои,
Гуджар-бела, Дат-ox, Исл.-uxinn, Исп.-buey, Итал- bue, Лат.-bos, Нем.-Ochse, Хол.-os, Нор.-okse, Пол.-wół
Срб.- во, Слов.-vôl, Тайл.- вав(waw), Телугу-Āks, Тур.-öküz, Уел.-ych, Укр.-віл, Унг.-ökör, Фин.-härkä, Фр.-bœuf
Хин.-бала, Хрв- vol, Чеш.-vůl, Яп.- O ushi. Готх.-auhsa, auhsus, Санкр.-ukshan(uksa-"извор"),
общ Инд.-Европ. корен - AUR-ochs , "Urus, uruz" (букв. "ЗЛАТЕН ТЕЛЕЦ")

"Думата "АРйан" се използва за "благородник",  но коренът е "АР" - "земя", "почва", "пръст"
Оттук идва и думата "воля", "сила". На Санскритски е "бала-да"("сила").
За това Телецът винаги се свързва с Битието и този, който го жертвопринася има нихилистично съзнание.

 Бълг.-воля,  Гр.- βούληση(вулиси)-"воля", θέλω(тело)-"искам"; Лат.- volo  Англ.- will,  Нем.- wollen,  Фр.-voulez(вуле), Нор.- vil, Срб.- волим те-"желая те"
Govinda governs!