неделя, 9 октомври 2011 г.

Някои астрални аспекти на Новият Световен Ред(Novus Ordo Seclorum)
"Издигането на Човешкия Син",  според християните 
и
"Издигането на Змията",  според юдеите

Материалният свят се управлява от царе(представители на Кришна),
в зависимост от типът материална(астрална) енергия и съзнанието на душата в нея.


Уточненията са няколко преди да започнем:

1.  От "Новият Световен Ред", девическото(божественото) е само "РЕД".
Думата "нов" и "световен" го характеризира, като ДЕМОНИЧЕН. Това кореспондира с последователността на йугите във времето, както и Ведическата космогония - (Виж Кали юга, упадъкът от деволюцията, спекулация с невежеството от нагите )
2.  Защото е написан на Латински? Защото в основата на предателството на РЕДЪТ НА АРЙАНИТЕ(Старият Девически) стоят Упадналите Арйани- РИМЛЯНИ И ЕЛЛИНИ, които са влезли в конспирация с абрахамците- ЙУДЕИТЕ. Има доста доказателства, че са създали и Куран-ическият ислям, пак в конспирация с йудеите.
3.  Под думата "духовно" в Аврамическите религии и светският ред на Луцифер се разбира АСТРАЛЕН ред. Думата "Трансцедентален" е с различно значение. "Трансцедентално" описва Вайакунтха(Духовното Небе), докато "духовно" се разбира духът в матрицата. (Виж публ. Ведаическа космогония).

"Всяка власт е дадена от Богът" казва Христос Галилейски. Като универсален адепт и аватар на Кришна Христос има в пред вид именно редът във Вселената и представителите на Кришна в различните локали(локас).
"Дай на кесаря-кесаровото и на Богът-божественото" описва начинът по който да процедираме с изкупуването на  кармата в различните локали в Материалният космос.


"Сред хората аз съм Царят" казва Кришна в Бхагавад Гита 10:27 .

Прави впечатление, че става дума за присъствие на Кришна СРЕД ХОРАТА(homo-sapiens/"хомо-сапиенс").
Хомо-сапиенс е упадъчен, остатъчен продукт от девите, със Старият Божествен Ред. Хомо-сапиенс са съществували милиони години пред днешна дата и са били по-развити както умствено, така и интелектуално от днешният човек.


Защо Властта на Богът е различна от властта на "представителите на Богът в отделните  локали/локи"? -ЗАЩОТО БОГЪТ Е ОТВЪД МАТРИЦАТА!
Защо демоните се стремят към власт? - ЗАЩОТО ТАКА КОПИРАТ БОГЪТ и управляват низшата Му материална енергия. Така царската титла е винаги оспорена, но само за матрицата и особено за низшите и нива, където не присъства не само Богът, но - и девите.
В НИЗШИТЕ ПЛАНЕТАРНИ СИСТЕМИ(ПОД СРЕДНАТА ЗЕМЯ- "БХУ/МИДГАР"),  "ЦАРЕТЕ" НЕ СА ДЕВИ, А ДЕМОНИ(АСУРА-НАГИ!!)


Как се познава съзнание, инспирирано от Луцифер?
- Такова съзнание постоянно говори за "световната революция" и за "хуманизъм".
- Как човек трябва да впрегне умът си в създаване на по-добри условия  на живот на материалното тяло чрез технологии и "прогрес". Такова съзнание отива по-далече с понятието "хуманизъм"-"всеобщо Братство". Това се разпространява чрез медиите  от масонското "Братство на Змията", които управляват революционните идеи чрез финансови механизми. "Братството на Змията" на масоните е перверзия на  Брахма и се командва от Братството на Ционистката Змия на юдеите(копиращи Васуки на Шива), изповядващи както Талмуд, така и Тора(5-те Мойсееви книги)!!! Разликата е, че Тората е заредена с първоначален демонизъм, а Талмудът-с второстепенен! Така, родителите на Световната Революция в Светският ред се явяват йудеите, като Световни революционери в Религията!

Ре-волюЦИОН
 Рот-шилд-кланът  Кабба-ла "Хамса"
притежава над половината световно богатство сега- $500 трилиона 
1 трилион=1000 милиарда.

Кабба-ла "матренца" с Хамса 5Звезда+ 3то Амба(Око)

Червеният цвят на Марс е Майа -блудната материална

 енергия без Богът(Белият цвят).
"Моно-око" се асоциира с 3-то око на Шива
и 6-та Аджна-чакра.
На Арабски символът еنظر  Назар(Зрение).
Арабите наричат Исус Христос -

Назария(Пророкът виждащ в матрицата),

от сектата на Назареите, а йудеите-йеШива.

На Санскрит दर्शन "Даршанroot dṛś "to see".
5-та е свързана с Шива с полумесецътПолумесец

в  5 ден след новолуние-"панча-ми
(обожаване на кобрите)
Санскр. Панча(Панса) е "5"Звезда

АШКЕНАЗИ: смес на южняшки хазари със северни руснаци и немци:
В подземните планетарни системи(Била-Сварга) нагите живеят на кланове.
(виж публикацията Новият Световен Ред- подземното царство на асура-нагите)
Логото на 5 синове на Червеният Щит(Roth-schild):
 "Concordia-Integritas-Industria"
Съюз-Интегриране-Индустрия
"В името на народа!"
"Неотдавна нашият народ даде на света нов пророк. 
Той има две лица и носи две имена:
едното е Ротшилд - лидер на всички капиталисти, 

а другото е Кашер Мордохай("Карл Маркс")Моше Леви
апостол на на тези, които искат 
ДА УНИЩОЖАТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ."
Блументал, BlumenTal, Judisk Tidskrift, 57
Sweden, 1929 г.(Прословутата западно-банкерска "филантропия"
бе взаимствана от техните източни  йудейски съ-братя.
Официалната версия за пред "народът" е , че
ИСТИНСКИЯТ ИНТЕР-НАЦИ-ОНАЛИСТ Е А-ТЕИСТ, което е вярно!
Добавката е, че е и  религиозен, тъй като има и ДЕМОНИЧНИ религии)Вляво: кадри из френският филм "Двама мъже в града"
Вдясно: Паралели със Сатурн-Марс-овите Кали-Агни-Йама
Съзнанието обсебено от Луцифер("Световната Революция") постоянно говори, че "трябва да промени света". Той набляга на реализация в матрицата на всяка цена. Търси ефектът от дейността си. Непрекъснато се нуждае от последователи и "фенове", тъй като се счита за "Създателят". "Революционност" се получава "астрологично" когато Уран попадне в Скорпион(т.е. "Шива-Линга иска да се върне назаде до Брахма от деволюционният си път"- виж диаграмата  за йугите от публикацията за Матрицата Майа в този блог  ). Поради наблягане на илюзорността на реализацията, съзнанието развива ТЕХНОЛОГИИТЕ. Особено - Висшите Технологии("High Tech"), генетичното инженерство(за възпроизводство на телесни форми, тяхното контролиране и експлоатация).
Бого-борската(Яков/Израел значи "Бого-борец") Октомврийска революция във Франция- 5 Октомври 1789 г.
..........интересно защо я наричат "буржоазна"?...
..........заблудените "християни" от якуб-инците във Франция ....
(не случайно е казано, че дух Ях(Аллах) следва КАЛИ!)
"Марксизмът, за който вие казвате, че е най-жестокият противник на капитализма, е свещен за нас по простата причина, че той е една от необходимите ни противоположности. Тези два полюса ни принадлежат, и ние сме тяхната ос. Болшевизма и интернационализма утвърдихме ние. Тези две доктрини принадлежат на две социални системи. Те са единни в намерението си да променят света - от горе-чрез контрол на богатството, и от долу - чрез революция."
Еврейски банкер от The Compt de Saint Aulairein Geneve Conte la Paix Libraire Plan, Paris, 1936

Луцифер ползва и методите на Сатана(Яхве, Аллах)-сплашване и терор("кон-спирация"), когато трябва да се сдобие с власт. Луцифер и Яхве(Аллах) са демонични субординации от низшите планетарни системи(Била-сварга), деволюирали и не желаещи ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ, чакащи "края на света", като междувременно го експлоатират и унищожават. Най-често срещаният вариант на "християни" днес  е индивиди следващи Яхве(дух Йах), които не желаят  регулиран начин на живот, а само това, което църквата на Римската Империя им нареди. Това съзнание е лесно манипулируемо за "продължаване на гените матрицата" на всяка цена и сетивна наслада от "победата". Не случайно, римските библейсйки "християни" са програмирани, като "павликяни"(от Павел-йудейският свещеник, който създава римското християнство) или просто-"яхувисти"!

"Каббало майката си е е.ало"....
Идеята на класическият капитализъм е ИНДИВИДЪТ с ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.
Идеята на социализъм и фашизмът е държавата(обществото).
И тук е заблудата на извън-класовите нихилистични безотговорни пред Бог материалисти:
зад държавата пак стои индивид, но - със ЗМИЙСКИ ОЧИ И НАМЕРЕНИЯ ! 
Съвременният "капитализъм" не е класическият капитализъм на Адам Смит, а комунизъм. След 1800 г. капитализмът, на практика НЕ СЪЩЕСТВУВА! Новата форма на капитализъм е известен, като КАБАЛО-капитализъм, еквивалент на бъдещата му форма, към която се стремят нагите- ЙУДЕО-КОМУНИЗЪМ.(източник- ТУК)
Класическият капитализъм е по-близо до царете от висшите планетарни системи, тъй като построен на принципът на индивидът("холистичност"-whole-"цялостност"). Кабало-капитализмът(йудео-комунизмът) е построен на базата на фрагментарност("специалности"), като "главата е под земята"(скритост, конспиративност) и е по-близо до царете от низшите планетарни системи- "нагите". Концепцията за "Братство на Змията" , където  дух Йах*Big Brother те шпионира  и контролира чрез страх и чака повод да те накаже, е взета от Тора-та на йудейската библия. ТОВА Е ХИПНОТИЗИРАЩАТА КОБРА ОТ ПОДЗЕМНИЯТ СВЯТ!
Сръбски постер от 1941 г. :
Каббало-капитализмът като йудейско-ционистка марионетна игра чрез масони и комунистиКАБАЛО-КАПИТАЛИЗМЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ЗАРОБВАНЕ НА ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЧРЕЗ ДЪЛГ*Debt, И НАСЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИКОНОМИЧЕСКИ РОБИ("ПРОЛЕТАРИАТ").


МОНО-МАНИЯ : "In μονο we trust" 
 Когато μονο*  = money.
-----------
*От Гръцки. - "само".
1 с много 0 ...100000000000 - 1(0)

20. На чужденец бива да заемаш с лихва, а на брата си да не заемаш с лихва; за да те благославя "господ" твоят "бог" във всичките ти предприятия на земята, в която отиваш да я притежаваш.
19. Да не заемаш на брата си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва, или какво да е друго нещо, което се заема с лихва.  Второзаконие* 23

----
* Без-законие, или "вторият закон", който е за кон, не за йудейският лъв, т.е.- "двоен стандарт" за гои(Санскр. "го" - "го-веда", "крава").

Ultima Cumaei venit iam carminis ætas;  
Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.
iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,
iam nova progenies cælo demittitur alto

Now comes the final era of the Sibyl's song;
The great order of the ages is born afresh.
And now justice returns, honored rules return;
now a new lineage is sent down from high heaven.

Ето иде последна ера от прорицателката Сибил
Великият ред от епохите  се роди наново
И  върна Девическа справедливост от Сатурнианска чест
И ново коляно се изпрати на Земята от Небесата.

"Братството на Змията" е още "Лунно-Сатурнианско Братство" защото спекулира(масонска привичка) с функцията на Шива, като архетип "Козирог". (Виж публикацията Шива, Маха Дева Ил от мракът, както диаграмите за йугите от публикацията Матрицата Майа-благословия или проклятие относно Saturnia като Шива и Virgo като Майа.)
Мулти-културизъм...

Deutschland Sanskrit: Daityasthan, "Land of the Daityas". Daitya refers to mother Diti and Kashyapa muni, the Dutch also share this link. In Hindism, the Daityas are a clan or race of Asura as are the Danavas. Daityas were the children of Diti and the sage Kashyapa. They were a race of giants who fought against the Devas because they were jealous of their Deva half-brothers. The female Daityas are described as wearing jewelry the size of boulders.

"Иберийци" не включва само Иберийския полуостров е общо понятие за средиземноморската сива раса, която е идентична със семитите. Те се наричат с общото название "сива" раса, езотерично свързано с лемурийците и дравидите. Всъщност, дори Георги Раковски, забелязва връзката между дравиди(идещо от "дрво", дърво) и друиди(дърве-поклонници). Има друга връзка, че появилите се племена в древен библейнски Ханаан(наследник на Ноевския син Хам(родоначалник на черната раса) са пришелци от Дравидия, Лемурия или "Кумари Кандам" в Индийския океан. При смесването с бялата раса се получава средиземноморската(примерно).
Такива племена са били южно-западните на територията на Германия "тунгри" и "немети". Въпреки, че римляните са воювали с келтите, то те принадлежат към една хаплогрупа(R1b), известни под понятието "иберийци".The Tungri (or Tongri, or Tungrians) were a tribe, or group of tribes, who lived in the Belgic part of Gaul, during the times of the Roman empire. They were described byTacitus as being the same people who were first called "Germani" (Germanic), meaning that all other tribes who were later referred to this way, including those in Germania east of the Rhine river were named after them. Their name is the source of several place names in BelgiumGermany and the Netherlands, including Tongeren, and several places called Tongerloo, and Tongelre.[1]


Ватикана създава изкуствена група, която назовава германи от тези две иберийски племена, които не са арйански(славянски) с изкуствен език немски- смес от латински, келтски и славянски. Целта е е била да обедини многобройните германски племена под изкуствен етнос, за борба със славяните, които ги спрeли на Дунав 2 век сл. Хр.. А повечето от германските племена са били славянски; "Райн(Рейн)" е била Рина. "Елба"- Лаба, "Одер"- Одра, т.нат. Римляните са създали изкуствен етнос от генетиката на славяните. Форма на "еничарство" на империята.
И наистина - след Първия Райх на Римската империя- особено след Втория Райх"-"Свещената Римска Империя", където навлизат т.нар. "немски евреи- "ашкеназите", юдейските хазари- Рим се обединява с Германия за борба главно с Русия. Най-видимо това става в Третия Райх на ашкеназито-франкист Адолф Шиклгрубер де Ротшилд(незаконния внук на Ротшилд) и днес- четвъртия рай- САЩ.

Тунгрите са турани, оттук идва областта в Германия- Тюринген(Турингия). Тунгрите са доказателство за продължение на инвазията на хуните("унгри", или "укри", с което се гордеят днешните "украинци") в Европа от степта на Азия и борбата им със славяните-арйани от север.
(виж публ. "Слънчевия и Лунния култ...")Радостната новина е, че Индо-европейското "простолюдие" на Запад започва да се усеща... от хилядолетните манипулации на техните АВРАМИЧЕСКИ ръководители(поробители)  в живота им- духовни, политически и икономически. = По-долу е цитат от съобщение на юзър в youtube- "uriahheep108" изпратено до мене.

I do not believe that the "western religions" of christianity and islam are monotheistic. I believe that the greatest crime against humanity is coercing them to believe that the christianity that replaced the old religions of paganism is monotheistic. Many christians are more concerned with football games(bread and circuses) than with knowing who is the ultimate source of everything. This channel is about giving quality recommendtions to people who want to know whats wrong with their 'reality' and more importantly to know what holistic solutions to apply to the mind and heart disease(s) of mankind. I believe that people that regularly meditate but are unaware how much deception exists in the intertwined world of politics and Vatican 'religions' are much better off than those of us who research the aluminum brothers crime spree(illuminati/jesuit scam). You are what you eat and you are also what you read, think and watch(movies, plays, operas). Shamanism, Paganism, Buddhism and Vedanta are religions that dont bomb villages and burn white magic witches. Paulianity and Islam do not deserve to be called religions in my 'opinion' simply because they are not inherently monotheistic. I prefer to label christianity as sentimental darwinism because the followers of it are oftentimes uninterested in mysticism and /or are merely giving acknowledgement to a vague being who will reward them for their one lifetime of paying taxes and praying to mr.vagueness by giving them black eyed virgins and mcdonalds hamburgers in the afterlife.
"Не вярвам, че "западните религии" - християнство(библейско) и ислям(куранически) са "монотеистични". Вярвам, че най-голямото престъпление против човечеството е чрез насилствената принуда "християнството"(библейското) да измести древните (Арйански дхармични) религии, известни сред аврамическите, като "езически". Много "християни" са повече заинтригувани от футболът и спортът( римското "хляб и зрелища"), отколкото да разберат Кой е Върховният Източник на всичко. Този канал(в youtube) е предназначен за качествени препоръки за хора, които се интересуват какъв е проблемът в тяхната "реалност" и по-важното- да знаят какви холистични(цялостни- "whole") да приложат върху болният ум и сърце на Човечеството. Вярвам, че хора, които редовно медитират, но не познават измамният свят на Ватикана и "религиите" са много по-добри от тези от нас, които изследват облъчванията от "алуминиевите  мафиотски братя"(илуминати и йезуити). Ти си това, което ядеш и това, което четеш, мислиш и гледаш(филми, пиеси, опери)! Шаманизмът, Езичеството, Будизмът и Ведантизмът са "религии", които не взривяват села и не горят бели вещици! "Павликянството"(на юдейският свещеник Павел) и "ислямът"  НЕ заслужават да се наричат "религии", според мене, просто защото не са традиционно-монотеистични! Предпочитам да наричам библейското християнство(и ислямът) "сантиментален дарвинизъм", защото последователите му не са привлечени от Мистицизмът(с главно "М), а само от неопределено същество(според тях-"мистичен бог"), който ЩЕ ГИ НАГРАДИ за това, че плащат данъци и се кланят на Г-н Нихилото, който ще ги въз-награди с чернооки девствени девици и Мак Доналдс бургери след смъртта им..."  Обаче, на мене, като ваишнава(Вишну е цар на хУ-мор-ът!!), ми допада този пасаж от "светата" черна книга на "чистниците в черни дрехи"(sit-shit-hit) и гърбави проминантни носове:

12. Да имаш също така място вън от стана, където да излизаш по нужда;

13. и да имаш между оръжията си малка лопатка и когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея, и да покриеш онова, което излиза от тебе(явно го е нямало още Христос Галилейски да им рекне "оноващо излиза из устата,  и други отвори на тялото, то осквернява човека!!)

14. Защото "господ", твоят "бог", ходи сред стана ти, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе; затова станът ти трябва да бъде осветен, за да не види "господ" нещо нечисто в теб и да се отвърне от тебе.    Второзаконие 23

черни честни чистници..........
Thus spake Rabbi ZumTeufelGehen:
Някогашните обожатели на Брахма-    Индо-европейците
днес са ЕврЕопейци и предпочитат да копират и следват змийските царе от Патала-лока.