събота, 3 септември 2011 г.

Матрицата "Майа"- благословия(Йога-Майа) или проклятие(Маха-Майа)!


"Това, което започва с нектар, завършва с отрова", е Ведическа мъдрост за законите на матрицата и кармата.
Не пожелавай ни медът, нито жилото на Фортуната, са само Трансцеденталността и!
Пчелата е символ на материалното битие - "бхава", на индивидуалната душа. Пчела на английски е "bee",
 асоциирано с  "being"-"същество", "битие", на Санскрит = "bhu", наименование на Средната Земя.


Когато стане дума за разбиране, отдаване на почит или о-бож-аване на "Божията Майка" Ведаическата философия и култура дава най-пълен анализ и разяснение в сравнение с нихилизмът на юдаизмът и ислямът и материализмът на католическата църква, като институция, "държаща правата" на Римското библейско "Християнство". Всички те претендират, че разбират най-добре Христос, но преди всичко НЕ разбират как да се държат с Майа. Едните(католиците) я издигат в култ дори преди Христос, изземайки функцията на Ведаическите "Майа-вади"(примерно "сектата "сахаджа-йога"), а  другите-юдаизмът и ислямът -я отричат напълно, като фактор за духовният свят, като я приравняват до степен на  "безгласно животно" в своето материално битие. Парадоксално, но е факт, че Абрахамските религии са ЛУНЕН култ, а всъщност "игнорират" ролята на Луната- "Женското начало". И като кармичен резултат -Луната им отвръща със своето Нихилистично подсъзнание- БЕЗСЪЗНАНИЕТО НА МАХА-МАЙА или - "КАЛИ". Разбира се, тъй като Абрахамските религии са невежи по отношение на ВЕДА, те ще бъдат и невежи по отношение на "Смисълът на ВЕДА"-"ВЕДА-анта"!("Veda-end").

Ведическата философия и култура дава най-пълно описание на всички материални и духовни светове, като дава приоритет и взаимовръзка, но не ЗАПОВЯДВА и налага на съзнанието, тъй като не само човекът, но и -всички живи същества имат СВОБОДНА воля, носейки последствията от нея, като "изплащане на законът на кармата". Кармата не е "закон за Трансцеденталният свят", а - ИЗНАЧАЛЕН закон за материалният свят. Това е пространството описано във  Ведаическата космогония, наречено "Дева-дхама". (Виж  публикация "Ведическа космогония").
Изплащането на кармата се осъществява в 10-ти дом,("Карма-бхава") управляван от Шива, като архетип "Козирог". Т.е. всяко едно съзнание, което не пробие отвъд "Деви-дхама" -ще бъде поставено под законите на кармата.


Циклите* под съответният Астрологичен архетип.
Лявата половина символизира е-волюцията на индивидуалната душа.
Тя може да стане от "джива-майа"("Дева") само Шива-ишвара("Козирог"). Тя не не може да стане Нарайана.
Перфектната джива-таттва е "Везни", ин-волюирала от  Вишну-таттва=Нарайана("Риби"), тъй като
Лакшми(Везни) е вечният конзорт на Вишну(Риби) в своят ин-волюционен път на душата.
Докато Дева(Маха-Майа) е вечният спътник на Козирог("Маха-Дева=Шива) в е-волюцията на душата.
Кръгът се върти безспир тъй като е-волюцията на душата зависи от  Дева и Везни.
Състояние на душата в епохата на Кали(МАХА-МАЙА) е "Дева-Везни".
На Дева и предстои път на еволюция към Козирог,
а на Везни и предстои връщане към Риби, обратно на ин-волюцията.
И два пътя се наричат ЙОГА-МАЙА.
Все пак, пътят на Везни(въздух) е по-лесен и директен, тъй като конзортът и е Вишну, докато на Дева(земя)
пътят е по-труден и заобиколен, тъй като Шива(Козирог) е "най-еволюиралият ваишнава",
докато Брахма(Водолеят) е ПЪРВИЯТ ВАИШНАВА!!
---------------
* диаграмата е правилна и взета от илюстрацията към статията за "йуга" в Уикипедия на немски език,
но поради спекулациите на масоните със Знанието--- ЦИФРИТЕ са НЕВАЛИДНИВаишнава-филоософията е философия на Слънчевият Трансцедентален култ, но се нарича още "ДВАЙТА" или -ТРАНСЦЕДЕНТАЕН ДУАЛИЗЪМ. Парадоксално, но обяснимо, философията на Трансцеденталният дуализъм е Слънчев култ. А догмата на монизмът на Лунните култове приемат философията за "А-ДВАЙТА".Вишну(арх. "Риби") дава благословия на Шива-Линга(арх. "Скорпион") за
физическо размножение в матрицата-деволюция на девите.

Лунните култове почитат Сатурн(Шива), като "Слънце", но Шива се занимава само със променливостта на Времето и Лунните цикли. В известен аспект Шива контролира капризите на индивидуалната душа, поради цикличността на Времето, което и влияе. За това Тропическата астрология в т.нар "Запад" се управлява не от Брахма , а- от Шива. И за това имаме "тропици на Козирогът и Ракът".
Лалита Маха-Лакшми Ваишнави
Дрехата и "сари" иде от "Сарасвати Деви"
Контролиране на индивидуалната душа чрез военна дисциплина е нон-сенс, тъй като това не представлява женската природа, или - природата на Луната. Женската природа се асоциира също и с Умът(Ума), който трудно може да бъде обуздан поради цикличността на Времето. За това индивидуалната душа не бива игнорирана в тази игра, а бива "поканена", като ПАРТНЬОР, на който не се заповядва, а се дава "тон за песен". Именно това е и ДВАЙТА-философията. Бог и душата са различни личности, но в ХАР(И)-мония, а не МОНИЯ на "сливане" в "една личност", както е случаят с "монизмът", който отрича не само свободната воля на душата, но и - самата душа, като личност. Само, че този "партньор", ако е материален, то скоро от "партньор" би се превърнал в ДИКТАКТОР, както е случаят на Кали с Шива(поради цикличността на Времето(Шива). Шива не може да подчини Майа с "покаяние от Матрицата", тъй като същността на Майа е да служи на Кришна, като заблуждава тези душИ, които не са предано-отдадени на Кришна.натисни върху картинката за подробности
Единствено Кришна може да "о-мая" самата МАЙА, след като превърне играта на УМЪТ в ТРАНСЦЕДЕНТАЛНА ИГРА(игра ОТВЪД МАТРИЦАТА)- "Раса-Лила"!! Заради това- ние се разливаме от нашият ум("manah-"ум" иде от "manu"-"човек"), НО РАЗЛИКА МЕЖДУ "УМЪТ НА КРИШНА" И "ЛИЧНОСТТА НА КРИШНА"-НЯМА!! И това е и същността на Кришна-съзнание! "Раса-Лила", също по подобие на вакханалийските мистерии на Кали се случа на ЛУННА СВЕТЛИНА.  само, че тука Майа от Вакханалийка се превръща във "Ваишнава-Лалита". вакханалийските мистерии завършват цикъл за матрицата с жертвоприношение за нова матрицакръв и интоксиканти), докато "Раса-Лила" завършва всички цикли, без да се въвлича в нов!! И това е ИМЕННО О-МАЙ-ВАНЕТО НА САМАТА МАЙА. Може го САМО КРИШНА!! "О-май-ването на Майа" не става с интоксиканти и кръв, тъй като това е прерогатив на САМАТА  Майа!!


В материалистичен план, ако разглеждаме Тропическата Астрология на днешният "Запад", взаимствана от Египет и Халдея, то виждаме от лявата половина на диаграмата по-горе, че от "КАРМИЧНАТА игра на Слънцето и Луната(Лъв и Рак)" не се ражда "ново Слънце", а се ражда- САТУРН. "Сатурн" е върховната точка на материалистичната игра, а  Сатурн е свързан с разпадане на материалното тяло, т.е.- МАТЕРИАЛИСТИЧНАТА ИГРА ВИНАГИ ВОДИ КЪМ РАЗПАДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ и заприличването им в "ново комбиниране"(ре-инкарнация).

КалИндар на Маите.
Интересно, защо "слънчевият култ" на Маите,
изискващ кървави
жертвоприношения,  СЕ ПЛЕЗИ?....
Майа-Нага

"Разбирането на Майа" означава разбиране на Луната, циклите в Дева-дхама, законите на кармата, гуните на материалната природа, девите и демоните, свободната воляиндивидуалната душа и ре-инкарнацията и. Раз-бирането е предходна точка към ОСВОБОЖДАВАНЕТО. Няма ли разбиране-НЯМА ОСВОБОЖДАВАНЕ, а - ново заробване!
С по-горните разбирания може да се похвали Слънчевият Трансцедентален култ на двайта-философията на ваишнавизмът, но за съжаление, (но разбираемо защо!) не могат да се похвалят Лунните култове като "Майа-вади" философията на "безличност на Богът", като и всички Абрахамски религии, вкл. и "библейското християнство".

Слънчево затъмнение, 1999 г.


Двайта-философията не отрича дуализмът "дух-материя" в матрицата , "Бог-душа" в Трансцеденталният свят, умът и женското начало. Двайта-философията приема, че съществуват ВИНАГИ две реалности, но само една е независима. Двайта философията приема само Бог за "мъжко начало", а всички други същества имат "женско  духовно начало" и никога не мога да станат "мъжко начало", т.е. никога не могат да станат Бог, какво и да правят= "сливане", "разбъркване", "комбиниране", и "каквото и да е било".

Всички живи същества, освен Върховната Божествена Личност-Кришна, могат да станат полу-бог(дева), демон, човек, животно, растение или дух, съобразно кармата си. Малко е обезкуражаващо за майавадите и абрахамските фенове, но в крайна сметка те самите не знаят КОЙ Е БОГЪТ, затова Бог им позволява да си фантазират за Него, като им дава възможност да илюзорстват да бъдат каквото си пожелаят, о-бож-авайки какво си искат.

"Зависимостта" на "втората реалност - Лунният култ" е в  2 пътя от свободната си воля:

1)VENERATION(LIBRA) да приемe Йога-Майа(висш лунен култ)= водещ до Трансцеденталният свят на Богът с персонални взаимоотношение на душата с Него
2)DAMNATION(COBRA) да приеме Маха-Майа(низш лунен култ)= въвличане в нови и нови ре-инкарнации и матрици и цикли на микро и макро ниво.

Йога-Майа е посредникът между Богът и индивидуалната душа. Това е перфектната душа(джива-дева)- Лакшми или Радха.


В авармическите религии, особено в християнството от библията, имаме термини, като "божие проклятие", "божие наказание", "божий гняв", "анатаема". Поради фактът, че тези религии са в гуната ТАМАС(о-бож-ават духове) те не разбират Богът, тъй като не разбират душата. Т.е.-те се нахвърлят "да разбират" Мъжката, Слънчева природа, като не са разбрали Женската, Лунна.
Поради материалистичното си съ-знание("съ-знанието" е "симптом на душата" и е "комбинация от мисли-чувства-желания thinking-feeling-willing" на самата нея" - "Близнаци-Рак-Скорпион"-девизи) те възприемат "пребиваването на душата в материалният свят", като "награда за без-греховност" и за това се "стремят да се задържат ВЕЧНО в най-святата и безпорочна земя"("За много години!!), като не разбират законите на кармата и Лунната женска природа на душата. По тази причина те се отказват от индивидуалността на душата си, искайки "да се слеят с някакъв дух", който да им обезпечи "ВЕЧНА подбеда в матрицата". Заради това те неистово отричат законите на кармата и ре-инкарнацията. Т.е. - някакъв дух да циркулира в матрицата без да се инкарнира в грубо-материално тяло. Това за тях представлява "вечността на душата им".
Тези термини са сигурен белег, че душата им е поела към низшият лунен култ на Маха Майа.

Масоните са по-разбиращи. Наричат мечът - "Наказание от Съдбата"(не от Богът), с което макар и индиректно подсказват, че наказанието иде от кармата, "движеща" се от материалната ЛУННА природа на Женското ЦИКЛИЧНО  начало.
Мечът убива материалното тяло, а не-душата. Това е според законите на кармата. Душата не може да се убие или насече. Кришна го потвърждава в Бхагавад Гита. Така, че мечът не е "Божие наказание", а - Наказание от Про-видението в матрицата със законите на кармата.
Това не означава, че не зачитаме кармата, а че отиваме отвъд нея, като я изкупваме и не поемаме нова. Обратно-когато не зачитаме кармата, като закон на матрицата, ние я приравняваме с "Божие наказание"! Това е все едно да кажеш, че "когато Слънцето не се е показало те е наказало с мрак", т.е.- Слънцето трябва да се чувства "виновно" за липсата си в цикличната материя.
"Amba", "Aksha", "Ankha" са прозвища за Майа, която има делегирани права от Шива("три-амбака", или с 3-то ОКО)да "вижда" в матрицата на всякакво ниво.

ОКО”    
на Ведически Санскрит е “Ам-ба (прен. “АМ-Брахма/Шива-Душа”)
на Хинди е “Анкха”/”Акша
 на Гуджарати(Gurjar) е “Анкхa” Ākha http://en.wikipedia.org/wiki/Gurjar
 на Каннада  е “Канну(“ану” на Ведич. Санскр. е “атма”/душа) http://en.wikipedia.org/wiki/Kannada
 на Тамилски е “Кан”
на Телугу е “Канти”
 на Бенгалски е  “Какшу
 на Литовски е  “Акиш” –“Akis
 на Латвийски е “Аш”=”Acs
 на Арменски е “Аш = ”աչք
 на Гръцки е “Мати”= “μάτι
 на Индонезийски  е “Мата” = mata
 на Малайски  е “Мата” = mata
 на Тагалог е “Мата”
 на Виетнамски е  “Мат” mắt
 на Японски е “Ме”
 на Китайски “Ян”
  на Латински  “Окулус”(oculus)= > “окултен”- “О-култ”=”AU-cult
  на Италиански “Окио = “occhio
  на Холадски “Оог= “oog”
  на Германските езици е “Auge” (“Au”= “O”, “g”=kh”), “OKE
  на Български, Македонски, Сръбски, Полски, Слов.,..  е “ОКО
  на Испански “ОХО”(ojo)
                

На Египетско-Халдейски  "Ба"= душа, "Ка"-дух
"Душа"="ба" иде от Санскр. "Баал"("сила"), прозвище за Брахма.
По-късно за Шива в Кашмир. "Бел" е "силен" на Санскрит.
Славянскoтo "бала-дев-ство" за детските години на Кришна, когато е убивал демони все едно са играчки..

"Акша" е "Акаша", Елена Блаватская говори за "Хрониките на Акаша"..т.е. информацията складирана в "Небесното око".

"Анкх" е египетскитя кръст или символът на Венера, като Майа, или "Огледалото на Венера".

….оттук думата "Амби-циозен" и "амби-валентен", свързано с манифестация в матрицата.

emballage( Фр. "ам-балаж")-обвивка..


Обожаване на Божията Майка, като "Върховен Бог". Това се среща при примитивни култури
в Африка, Южна Индия, Южна Америка и Океания. Най-вероятната причина е Лемурия.
В днешно време се обожава от сектите на майа-вади (в България "сахаджа-йога)
Невежеството на католиците пред благоговеене пред "Божията майка" Деви Майа иде от сектите на майа-вади(в България -Сахаджа-Йога), които разглеждат Женското начало, като "Независимо". Както стана ясно по-горе, от Трансцедентaлният дуализъм - Божията майка трябва да се ПОЧИТА(RESPECT), а НE-  ДА СЕ О-БОЖ-АВА! (WORSHIP).
Колкото Луната е "независима" в отразяването на Слънцето, толкова и Деви Майа е "независима" чрез своето женско начало.
В по-долният химн се разглеждат имена, както на конзортите на Слънчевият култ на  Брахма и Вишну - Сарасвати и Лакшми, така и многобройните имена за конзортът на Лунният култ на Шива - "Майа".
DEVI PRAYER
HYMN TO THE DIVINE MOTHER

_______________


Sanskrit "Devi Prayer" from "108 Sacred Names of Mother Divine" :
Ma Amba Lalitha Devi, Parasakthi Sundari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Mahamaye Mangali
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Mahakali Bhairavi
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Mahalakshmi Vaishnavi
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Ma Saraswati Brahmi
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Durga Devi Shankari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Uma Parvati Shive
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Ma Bhavani Ambike
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah


Ma Amba Lalitha Devi, Annapurna Lakshmi Ma
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Kamala Kathyayani
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Tvam Brahmani Gayatri
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Tvam Tripura Sundari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Mata Bhuvaneshwari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha DeviTvam Raja Rajeshwari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Bhagavathi Bhargavi
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha DeviParabhakti Varade
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Maya Vishvamohini
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Ishwari Narayani
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Nitya Parameshwari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Jagadambe Janani
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Ma Amba Lalitha Devi, Tvam Anandasagari
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Sarva Mangala Mangalye
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Tryambake Devi
Narayani Namosthuthe
Narayani Namosthuthe
Narayani NamosthutheПреди половин месец чух интересно изказване на случаен минувач на тема "ВЕДИ". Според него "във Ведите Върховният Бог бил Женско начало" и "Кришна бил жена". :) Съвсем добронамерено му споменах, че женското начало във Ведите се нарича "Майа", а той ме репликира: "Значи не си разбрал писанията! Веда-Анта е излишна(т.е. и Бхагавад Гита е излишна). Бях чувал всевъзможни изказвания за Бог- "че нямал пол", че бил "безформен дух", че "бил любов, разум, идея и прочие", но тук съзрях "сериозна и начина форма" на подигравателното "Кришна е травестит",или поне- "транс-сексуален" с присъдени "детеродни" :)
Кришна има ДОРИ физически(материален) пол. Невероятно, но-факт за свободни тълкуватели!!

Според Писанията, Кришна е 8-мият подред раждан син от Деваки  в затвор, където брат и -демонът Камса, я затворил за да се предпази от откровението пред самата Деваки, че ще бъде убит от неин син. Тука не споменавам дали римската библия е взаимствала за "библейският Христос и цар Ирод"! Първите 6 сина на Деваки Камса убивал редовно, не успял-7-мия- БалаДева(БалаРама), а 8-мият Кришна се родил без семенна течност("Непорочно Зачатие") и бил "мистериозно" прекаран извън затворът сред спящата стража и "само-отворилите" се порти от Васудева("версия "на Йосиф, мъжът на Дева Майа от библията), после река Йамуна се разцепила(небрежен паралел с Моше, който "разцепил" Червено море за да прекара "богоизбраните" до "обетованата" пустиня)за да премине през нея Васудева с отрочето Кришна.
Камса и Маха-Майа("Великата Илюзия")
Васудева заменя отрочето Кришна с отрочето на дойка Йашода, което било ИМЕННО Майа!!
Васудева взела Майа(женско отроче) за да го представи пред Камса, тъй като Камса унищожавал САМО мъжките отрочета на Деваки. Но, както всеки демон, Камса не удържал на думата си и понечил да разцепи и Майа, така както правил с първите 6 сина на Деваки. Но Майа изведнъж литнала нагоре и заела ужасната("угра") си форма, като Дурга(Кали) и предупредила Камса, че Неговият Убиец е вече в ГоКула при пастирите(ваиши)и ще трябва да очаква пророчеството сбъднато...
за това се казва, че КАЛИ Е НАЙ-ГОЛЯМА ИЛЮЗИЯ НА КРИШНА, тъй като тя е слуга на Кришна, но родена да заблуждава тези, които не разпознат Кришна!!
Всичко това се случило около 3 хилядолетия преди раждането на Спасителят от библията.


Не би следвало да се разглеждат "женското начало" във взаимо-отношение със "мъжкото начало", като "борба между началата, изразявайки се в полярности- "пол"". "Борба между половете" се получава, когато се разглеждат началата (мъжко и женско) ОТ ФИЗИЧЕСКА, МАТЕРИАЛНА ТОЧКА-"мъж-жена"). Появата на половете - виж диаграмата по-горе. От духовна гледна точка Кришна и Майа взаимоотношенията се развиват в две направление: Кришна, като Шива с Майа(поляритет и изменчивост във взаимоотношенията) и Кришна с Майа, като "Радха"(хармония и устойчивост на взаимоотношенията във "Вечност").
В Кали-юга по-добре се справя "женският пол" от мъжкият с реализацията на Богът- "Везни" във Виражът  на Вишну и "Дева"-Миражът на Шива.

Архетипна е-волюция на май-джива(Дева) към Шива-Ишавара(Козирог).
(виж диаграмата за йугите и архетипите по-горе)Абрахамските религии(в частност - Римското християнство, което се "лансира" за "Християнска религия" :) LOL) ползва архетипът на Шива, като Скорпион- деволюцион, на дъното на деволюцията на девите. Архетипът е също на Шива- "Козирог", само, че на върха на еволюцията на индивидуалната душа!! Ползвайки архетипът на Шива, без да полагаш усилия за усъвършенстване на индивидуалната душа се получва практиката на днешните попове- затворите се в някаква светско-имперска институционалност, ходещи с черни дрехи, некъпани, смърдящи, пиещи алкохол и ядещи место и раздаващи "анатема" на всички, които не водят този начин на живот. Най-невежото нещо в цялата тази работа е, че прокламират, че тяхното невжестот изисквал Христос!! :)


Дори архетипът на Шива, като висш йогин, е пак подчинен на Кришна. 
Тъй като цялото Духовно Знание и Практика си има цел- КРИШНА.

Кришна дърпа Змията(ин-волюционен признак на сперматозоидът) и му подава Флейтата-Трансцедентален атрибут за Управление. Но Шива го гони да му я върне и да си получи Тризъбецът
Двата символа- за физическо размножение и разрушение. 
Кришна, разбира се, знае, че Шива не може да бъде Него(Кришна) и за това си играе Tранцедентално...
Богът е вечно 16-годишен мъж, който обърква материалистите чрез Майа, ако не Го разберат!