неделя, 18 септември 2011 г.

Семитската азбука на наг(л)ите, лансирана, като "изначалие" на Арйаните

Черният цвят е символ на Сатурн, който в деволюционен план има за архетип Скорпион,
а в еволюционен-Козирог. И двата архетипа са на Шива.
Семитите и упадналите Арйани(масоните) се стремят към първият архитип.
За това и говорим за заговор(конспирация, con-spiritus),
на другарите чернодрешковци им се управлява, а не им се напуска материята!
ИЛЮЗИОНАТИ / ILLUSIONATI

Целта на тази публикация не е конфронтация с Аврамическите религии(юдаизъм, ислям и библейско християнство) или всевъзможните масонски фракции.
И двата типа са обсебени от идеята за "господство над материалната енергия", което, според Бхагавад Гита, ги отвежда в графата за "демонично съзнание". Това съзнание не е адрес на моите послания!

Публикацията е насочена към тази част от разсъждаващите читатели, които, в по-голяма си част биха били АРйани- благородни по дух и притежаващи афинитет към ДУХОВНО Знание.

Проблемът при масоните е, не че нямат знание. Проблемът при масоните е, че правят "бъркоч"  от това Знание и спекулират с умът. Не случайно масоните управляват светът с помощта на парите, конспирацията и лукавството, с първоизточник - католическата църква с фабрикуваното "библейско християнство" по МОДЕЛ на СЕМИТСКИЯТ юдаизъм.
Интересно защо "новите юдеи"(масоните) надигат глас за "анти-семетизъм", като чуят критика по адрес на юдеите?!? - Ми, много просто!- И ТЕ(както старите юдеи) ИСКАТ ДА УПРАВЛЯВАТ МАТЕРИЯТА!!

След малко ще проследим евтината спекулация на официалната "научна" пропаганда(която  е масонска, разбора се) за "изначалието" не само на Арйанските азбуки на Индо-Европейците от Семитските, но и всички световни възможни такива от последните!


Защо е важно да знаем Арйанските си корени?... Ми, минимум- защото семитите отглеждат добитък с цел да го колят. Арйаните не отглеждат добитък с цел колене! Този, който убива животно за да му яде месото е на крачка от заколване на човек, с цел "управление на материята" в името на религията! Затова е важно да се разбере, че Семитите са остатъчен продукт на Арйаните, като "извънкласови" в деволюцията на Арайните надолу в материята!
Ако приемем, че "Арйаните са в следствие на исторически процес на 'еволюция' на Семитите", то ще бъдем в противоречие с Ведиаческите принцип за епохите(югите). Историческият процес е винаги деволюционен. "Еволюция" се случва само в индивидуален план с душата. Тя няма материално изражение!

Арйаните са из-началие и за това техният път е по-дълъг от Семитите. Те са тръгнали от Север(и изток) в своята миграция. Семитите имат за назначение Югът(и западът). Трудността при проследяване на миграцията произтича от фактът, че Земята си е сменяла полюсите, както и е съществувало "потъване" и "издигане" на земни слоеве милиони и милиарди години преди днешна дата.
Арйаните имат за свещен символ- Кравата(телецът), а Семитите- Змията(драконът). Сечението е РИБАТА!(ще проследим по-надолу това).
Арйаните пишат от ляво на дясно, по посока на час. стрелка, еволюционно,  докато семитите-от дясно-на ляво, обратно на час. стрелка, дволюционно.
Арйаните зачитат индивидът в обществото(тъй като за тях Бог има инкарнация), докато Семитите се стремят безличностно общество, подчинено на "невидимата наказателна твърда ръка"("бог е някакъв безличностен дух"). Това произлиза от съзнание, което задава висшата цел- Арйаите имат Знание и се стремят към свят ОТВЪД материалните, докато семитите намират своята екзистенция само в материалните светове.

Според юдео-масонската концепция скриптът "Брахми" бил произлязъл от Арамейскитя и Финикийският.
При бегъл графологичен анализ е видно ТОЧНО-ОБРАТНОТО!


Според официалната юдео-масонска пропаганда всички езици имат за произход т.нар. "прото-кхана'ански"(Proto-Canaanite)език , възникнал("пръкнал се") на Синайският п-в 19 века преди Христа. Това произлиза от фактът, че в Римско-Юдейската библия е казано, че "Семитите трябва да управляват светът и народите"! (виж "Gene D. Matlock - Религиозно-необвързаният историк, неудобен и за Абрахамските религиозни функционери и за Илюминатски свободни зидари")
25. Проклет да е Ханаан; слуга на слуги ще бъде на братята си.
26. Каза още:
Благословен Господ, Симовият Бог;
и Ханаан да му бъде слуга.

27. Бог да разшири Яфет.
Да се засели в шатрите на Сим;
и Ханаан да им бъде слуга.
Интересно е, да се знае, че по земите на Ханаан не са "щъкали" само Семити. Хетите, примерно са били Арйани, които са заселили Ханаан по това време- 18 век. пр.Хр. Матлок доказва, че Хетите не са само племе , а -брахманска каста.
Хетско писмо, което наподобява не-разкодираното писмо
от Харапа и Мохенджо Даро
Семитите са дошли от юг, най-вероятно от Африка и Арабският п-в, вероятно от потъналият Тамислки континент- Кумари Кандам или "Лемурия".

Интересно е да се отбележи, че т.нар. "първи семитски език" се е наричал "Ба'алат"(Palestina=Ba'al-e-stin/stan), Ba'l=Pale- Лат. "pale"- "блед", "бял"-"pasle"=>"pasture"-"паса".) Те произлизат от "Баал" или "Бел", които, съответно, на Санскрит означават "Сила" и "Силен", и са асоциирани с Брахма, белият Бог на Арйаните от Север. При Кришна това е периодът на детството му, както и неговата първа експанзия- Белият му брат Баала-дева(Бала-рама). Виж публикация "Брахма, Арйанският дев".
Поголовното избиване на Ханаанци и Мало-Азиатци от нахлуващите от юг Семити е описано в т.нар. "стар завет" на библията, с което "християните" се гордеят. Всъщност, в предните публикации става ясно, че това е битка между демони и деви, където библията заставя християните да заемат страната на демоните, само и само да защитят "еврейският характер на Христос", който бил Яху и африканският ЯО. Та култът към Яху(Яо, или аллАху, по-късно) избива представители на култа към Ба'ал, т.е- ЧЕРНАТА ЗМИЯ НАПАДА и УНИЩОЖАВА БЕЛИЯТ ТЕЛЕЦ!!
Първият "семитски" и първият Арйански сприпт.
Изглежда "семитите" първо били в Арйанската култура?!.....
Важното е да се наричат "семити". Така повелява библията!

Това, което манипулира юдео-масонската пропаганда днес е, че тази Ба'ал-ска азбука била "Семитска", и от нея произлезла азбуката Брахми, чиито клонове са и в Европейските РУНИ!
ляво- скрипт от пещери в Южна Европа;             дясно- знаци от скриптът "Прото-Индус".

Истината е, че азбуката "Ба'алат" е произлязва от "Брахми", а корените на "Брахми" са в т.нар. неразкодиорано писмо "прото-Индус", част от което е намерено в цивилизацията на Харапа и Мохенджо Даро.

Но тези неща са неудобни както за Аврамическите религии, в частност-юдеизмът, така и за масоните, които им служат по горе-изтъкнати причини!
Според юдео-масонската пропаганда от "семитската" "Ба'алат" е произлязла "Финикийска" и "Арамейската", които пишат от дясно на ляво(Лунен култ със съгласни звуци). И изведнъж от "Арамейската" е произлязла "Брахми", която пише от дясно-на ляво(Слънчев култ с гласните звуци). Е, може да мине номерът с синагоги, джамии, римски християнски храмове или масонски темплиерски такива! Но не и при нас!!
I. ТЕЛЕЦЪТ

Интересно защо Прото-Канаанската(Прото-Синайската) азбука започва с Арйанският символ- ТЕЛЕЦЪТ?.. "Алеф"("Алфа") иде от "Алп"("Алб") на Индо-Европейските езици значи "БЯЛ"("Бал", Ба'ал, Бел)?.... А да осатвим фактът, че "Мойсей се бори срещу Телецът", който бива "златен". Телецът бива колен поголовно при Семитските лунни култове!
Санскритският("сам-с-крит"- "симетрично-построен") език е изграден от симетрични срички, които могат да се анаграмират при модификация на дадено значение, примерно юдеите са анаграмирали за своят "Йу-да", Санскритският "Йа-ду", прочутата Лунна династия, където се ражда Слънчевият аватар Кришна.

Интересно защо Кришна се асоциира с буквата "А", която има смислово значение на "БЯЛ"-"Алп/Алб", а наподобява глава на Телец?... От диаграма за "юги" в публикацията за Майа виждаме, че както Телецът, така и Брахма(Водолеят) се "реципрочни" в Сатйа-юга. (виж и публикацията " Сричката АУМ")акшаранам—от буквите; а-карах—първата буква; асми—Аз съм;
От буквите Аз съм А, а сред сложните думи Аз съм двусъставната
Аз съм също и неизчерпаемото време, а от създателите Аз съм Брахма.В официално-неиндетифицираният "прото-Индус" скрипт от Indus-valley на река Сара-свати, 5 хилядолетия назад, виждаме, че най-срещаните символи са следните:
U(V), Квадратът(ключ), Рибата."Телецът", като Свещено животно у Индо-европейските(Арйанските) култури.Втората буква  -буквата "Бет" ("Буки") се асоциира с Брахма(Първото Живо Същество и Експанзия на Кришна за материалната Вселена!!) и писмеността("book", "бук", дърво). 
Думата "древно" е асоциира с думите "деревья" - "дървета" и "деревня"- "село". Дървото е било и първият материал с което се правят къщи!
От Брахми-скриптът си личи, че буквата "Б" е била първоначално КВАДРАТ(4-ъгълник, "тетра-гамон"), асоцииран с 4-те посоки, в които гледа Брахма
И оттук при Семитските Лунни култове- "Къща". 
"О-БЕТ-ованата земя" означава "Земята-Къща" в материалният свят.
"О-БЕТ"- "обещание", "клетва".
Етимологията на   "обет" е  "твърдост", Оттук=> БЕТон.(строителен материал за къща).
Оттук и при семитите да почитат Кивотът(Ковчегът) и "Кааба"(Кубът). Разбира се - цветът е обратният на белият цвят на БрахмаЧЕРНИЯТ! (виж публикацията "Шива, маха-дева ил от мракът"!)

"Къщата" се асоциира с Брахма("dome"-"купол", "небесен свод") и следователно => с  девите. Всички деви(дори с материален мъжки пол) са духовни ЖЕНИ.  Брахма се асоциира с архетип Водолей в деволюционен план, и с архетип "Телец" с еволюционен. Водолей е миролюбив архетип, Брахма не носи никакво оръжие.(виж графиката за "йуги").
На Санскр. "дом" е "дхама", а къща "хата". 
От "дхама" са произлезли  "дом" в Славянските езици, на Латински  "къща"- "domus" и "госпожица"(дама- "тама")- "domina". В Английският език е останал от Лат. "domain"  и наставката "dom"(за "област"), както в "King-dom", "domestic"-"опитомен" див бездомник, "domicile"-"местожителство", "dominate"-"влияя", "господствам". Асоциирано с Санскр. "тама"(мрак, материя, инерция). Славянски- "тъмен". Английската дума "home"(дом) е комбинация на "dome" и "house". "House" е взаимствана от Санскр. "хата". На всички германски езици е подобно-house(hut-колиба), Haus, huis, hus, huset). На Латвийски и Естонски  дори е māja(майа).
В Романските езици "къща" е пак произлязло от "хата"- "casa"-КАСА.
Дев-изът на архетип Телец е "Моят дом е моята крепост".


Свами Прабхупада изнася лекция на католически служител за моралната стойност на храната.
Католиците считат, че убийството на животни за храна било оправдано от техният си "бог" и не се считало за грях или "убийство"(по разни угоднически и псевдо-причини). 
3 мин 09 сек: Прабхупада дава пример с "аз"-ът на духовно ниво(индивидуалната душа) и къщата (материалното и тяло-земя,вода,огън,въздух,етер,ум,разум,его). Аз-ът не е материалното си тяло(къщата)
Перфектна индивидуална душа се счита архетип Везни(Радха) , а материалното тяло-архетип Телец(Майа или Ганеша).
Прабхупада: " Ти не си тази къща, това е факт. Но ако аз дойда и разруша къщата ти, това не е ли безпокойство за тебе? Ако ти причинявам безпокойство не е ли криминално и подсъдимо и греховно?..."
Католическият свещеник започна да пелтечи пак своите католицизми...
Извод: Разрушаването на къщата на душата е демонично деяние. Демоните често се представят за "бог" и си вършат своеволия и капризи от името на Богът и се крият зад "законът".


Йудеи псуват Христос, пият алкохолът на дух Йах 
и си искат КЪЩАТА("о-БЕТ-ованата Земя")-"Promised Land".
Йудеите се асоциират с деволюционен архетип на Шива-
Скорпион- интоксиканти, грабене на земя, чужди пари и пр.
Биологичен вид на паразити-наги-скорпиони, мършояди, пр..
Indus-valley civlisation 4 хилядолетие пр. Хр
Свещеното брахманско животно -кравата/телецът,  на Индра(царят на райа)-слонът
АРйанският(Индо-Европейският)  Т-Ур(ам). Телец и Водолей(Брахма) асоциирани в Сатйа-йуга. "АР="Земя".


II. ЗМИЯТА

Змията винаги е била свързвана със звуци и символи, като "с"/"s", "ш" и "м"/"w", "n".
Рядко с "о", дори и "u"(както е при Египетското "uraeus" от фактът, че нагите "държат" водни сладководни басеини. Но дъждовната вода пада от URam(Uran) и е асоциирана както с Брахма(Водолеят), така и с Индра(Стрелецът).
Змията се асоциира с ниският астрал, подземните планетарни системи(въпреки, че някои змии летят). Змията резидира холографски при демоните- югът, западът.
Змиите и извънкласвите обичат лесен, паразитски живот в матрицата. Обичат сетивната наслада и мразят дисциплината, особено, ако няма от нея материална полза. Змиите имат разум за оставане в матрицата-ИНСТИНКТ! Култът към змиите е култът към материалният секс(пол).

Догоните са племена в Мали(Африка), които почитат "Сириус-Б", като "Слънце".
(виж  публикацията Ведическа Космогония)
III. Рибата 

Рибата се асоциира с Вишну, комбинацията между Слънчев и Лунен култ, с Трансцеденталният дуализъм, където има 2 реалности, но само 1  е независима. Риба се асоциира с безопасна миграция в Астралът, в Космическите води(ВИР-аж).
Fish-nu  Maat-sya


Рибата при Догоните в Мали, Африка
Рибата при Ронгоронго скрипт в Пасифика(Великденските о-ви)


Ронгоронго скрипт
вероятно свързан с потъналият в Пасификът континент "Му".
Стилът е различен, но мотивите в скриптът са близки до този в Харапа

Харапа мотивите на знаците са нещо средно м/у
Ронгоронго  в Пасифика(потъналитя  континент "Му") и това на Догоните в Африка
Счита се, че Африканската култура е наследила от потъналият в Индийския океан-"Лемурия".
Dogon script ~ Sirius B sign. Знакът за "Сириус Б", който почитат догоните, като "Слънце"
представлява схематично "гущер"(рептил). Той схематично напомня знакът на "Дхрува лока"
(Полярната звезда), резиденция на Вишну с Ананта-шеша. (Виж публ. Ведическа космогония)


Какви са мотивите за преправяне и изопачаване на Човешката история и всичко свързано с културата на народите?- Този, който "държи" Древността , "държи" и Бъдещето! Йудео-масонската цивилизация имат за цел да "държи" древността, като "своя", защото така могат да манипулират другите народи за бъдещето.


То е "пророкувано" в Откровението на Йоана, библейското християнство става слуга на йудаизъмът с цел "да пасат"(експлоатират) т.нар. "езичници"(виж публикацията "Библейското християнство=нов йудаизъм")От обещанията на "Христос"(разбирай Ях/Ах-ова) 
от Откровението на Йоана, гл. 2 разбираме:
26. И който побеждава и пази делата ми докрай, 
нему ще дам власт над езичниците(народите),
27. и ще ги пасе с жезъл железен; като глинени съдове 
ще се строшат, както и Аз получих власт от Отца Си;
 28. и ще му дам утринната звезда(з'АУР-ницата, Венера).
29. Който има ухо, нека чуе, 
що Духът говори на църквите.

А, така! Имате ли уши?!?... Видяхте ли, къде бил овнешкият гйувеч на АллЙах?..
Йудео-масонската цивилизация има СВОЕ мнение по въпросът за цивилизациите, епохите и писменостите. Евреите са същества, които считат, че техният ген, като етнос, е "божествен" и всички други същества(дори и човешки!!) трябва да им прислугват. Йудеите са родоначалници на ксенофобията в най-новата история на Човечеството(кали-йуга). Така, че "евреин" не е етническата принадлежност, а - верска. Масоните са Индо-Европейци, които са приели доброволно да бъдат евреи, т.е юдеи по вяра. И защо са приели това? Защото им харесва идеята за "бого-избраност". Но понеже са в невежество те не разират смисъслът на божествеността, по простата причина, че не знаят КОЙ Е БОГЪТ. Масоните проповядват "хуманизъм", за това техният "елит" е "Братството на Змията"= фалшиво християнство. Понеже не знаят Кой е Богът, те няма как да разберат, че Кришна е казал, че "да държиш на ВЕЧНАТА СИ форма, като 'човешка' е все едно да държиш, че си богоизбран по еврейски ген в рамките на тази човешка форма." Т.е. луцифер е казал на масоните, че "всичко трябва да служи на Човекът", така както яхве(и по-късно - аллах) е казал на богоизбраните(и правоверните), че неверниците трябва да им служат!"
Масоните се славят, като изобретатели на "Световната революция" в политико-икономичен план, но идеята е взета от йудеите. Йудеите се славят, като революЦИОНери в религиозен план. Тяхно бледо копие са мусюлманите. Думата "Израел" значи БОГО-БОРЕЦ(може и "бико-борец")!


 Вечното дерби(в кали-йуга) :
David Deva il    vs    Deva Krstos


Каква е клопката за т.нар. БИБЛЕЙСКИ ХРИСТИЯНИ. Библейските християни следват т.нар. "библия"(върху която има "Copy Right"/© Римската Империя). Римската Империя прави НОВА РЕЛИГИЯ по подобие на Йудаизмът с цел СВЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ. Да си отпушат ушите някои! Но Римската империя е взела и нещо от "езичниците", само, че да служи на Новата Религия. Взели са оригиналът на Христос- Кришна!(Виж публикацията Кришна и Христос).
Но този "библейски Кришна" служи на юдаизмът. Защо?.. Ми сценарият е йудейски- всички, що не са йудеи, са "езичници", т.е. слуги на "бого-избраният народ"! Т.е. Христос е най-големият юдеин, дошъл да накаже юдеите, защото не са били ИСТИНСКИ ЙУДЕИ. Т.е. "божият народ" са йудеи. А вече споменахме, че йудеин е синкретично понятие- не може да си йудеин по вяра, ако не си евреин по ген. Библейските християни се оправдават, че става дума за "небесният израел" и че те "не са обрязани в лингама"(2-ра чакра), а са си "обрязали сърцето"(4-та чакра), САМО И САМО ДА ЗАПАЗЯТ ЕВРЕЙСКОТО ПОНЯТИЕ "ОБРЯЗВАНЕ"!! T.e. - вместо да видят Арйанските си корени, те са връщат пак на Семитските семки...."Еврейството" не е нищо друго освен 
расистка религиозно-политическата доктрина.


Патриархът Яков(Якуб, Джейкъб/Jacob,/James), с прозвище "Израел", се бори с ангел.
На езикът на ВЕДА не е нищо друго освен демон да се бори с дева.


Думата "религия" не е заместител  непременно на "божествност".(От Бхагавад Гита,  гл. 17 научаваме, че освен девическите религии има и демонични религии има и религии на духовете, съответно в гуните на страстта и невежеството. Кришна препоръчва в епохата на Кали да се изоставят религиите, но не- "да се носим по течението", а да се отдадем на Него)
В днешно време няма библейски евреи по ген. Те отдавна са претопени и изчезнали. Остава доктрината. "Евреин" значи последовател на съответната доктрина. Впрочем, това важи и за другите т.нар. "принадлежности признаци". В  кали-йуга смесването на гените е огромно и не може да става дума за "чиста раса". Всъщност, понятието "раса" има точно това значение- "емоционална принадлежност"... "раса" се свързва с напитка от Луната..преди е било билки с пресен сок..по-късно се ползва за ферментирал... Точно "ферментиралият сок" се разбира под "остатъчна раса"- "расизъм", който се разбира под понятието "антропо-генични особености"( Гр. άνθρωπος -"човек") или които комунистите наричат с опростеното "цвят на кожата". Смесването на гените е започнало още от Сатйа-йуга насам. Смесването на расите е опасното(примерно да смесваш  расата "гняв" с расата "любов"): т.е. - смесване на доктрините. Демоните управляват с демоничната си доктрина, но не искат да има чиста, автентична доктрина. За това евреите са майстори на демагогии от рода на "мулти-културизъм", а масоните им пригасят с  Луцифер, расистът застъпил се за човешката раса(форма), като "център на Вселената". "Културата" е свързана с култът, а не с религиите! "Мулти-културизъм" значи смесване на деваичен с  демоничен начин на живот. Девата живее чист начин на живот, демонът - не подбира! Девата не употребява месо, демонът подбира "чисти меса". Девата пие прясно-изстискан сок. Демонът пие ферментирал сок(раса). 


Има една интересна "ди-лемма", поставена от демоничните йудеи: "стари йудеи- ТОРАнисти vs нови юдеи-ТАЛМУДисти". Всеки знае за НЕПОСРЕДСТВЕНО-заредения Талмуд(Тал мудра) с демонизъм, но призовавам тези БИБЛЕЙСКИ ристени, дето славят библията си без да са я чели, хубавко да разберат за 'к'во иде реч' при "старите добри йудеи с добрите идеи".. Примери- с лопата да ги ринеш... 

18 Но в оня ден, в деня когато Бог(God, Goth, Gog) дойде против израилевата земя, яростта Ми ще възлезе в ноздрите ми, казва "господ" йеова.  Езекил 38
В протестантската версия "Гог" е заменено с "Бог", тъй като южняците наричат "Гог" именно Северният Бог на Арйаните. (Виж  публикацията "Брахма, Арйанският дев"). " ....от най-далечните страни на север и всичките му пълчища, и много народи с тебе." Езекил 38:6
19. Защото в ревността си и в пламенния си гняв казах: Непременно в онзи ден ще има голям трепет в израелевата земя,
21. И ще призова меч против него по всичките си планини, казва господ йехова; мечът на всеки човек ще бъде против брат му.
22. Аз ще се съдя с него чрез мор и кръв; и ще наваля върху него, върху пълчищата му и върху многото племена, които са с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра.


-----
5. окото ви да не пощади, нито да покажете милост;
6. старци, юноши и девици, младенци и жени избийте без остатък;  Езекил 9
--------

13. и когато "господ", твоят "бог", го предаде в ръцете ти, тогава да поразиш всичките му мъжки с острието на меча;
14. а жените, децата, добитъка и всичко, което се намира в града, всичката плячка от него да вземеш за себе си; и да ядеш от плячката на неприятелите си, която "господ", твоят "бог", ти даде.
15. Така да постъпваш с всички градове, които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тукашните племена.
16. А от градовете на тези народи, които "господ", твоят "бог", ти дава за наследство, да не оставиш нищо живо,
17. а да ги обречеш на унищожение: хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, според както "господ", твоят "бог", ти заповяда; Второзаконие 20
"Цивилизацията" на "Израел"(Яков), която доста библейски ристиени си я припознават, като "християнска"...
...защо ли?...

Какво представляват ЦИОНитките християни водени от "Новите" ТАЛМУДчени юдеи?..


Ето това:


11. Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще отида при онези, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички, които живеят в неукрепени места, без лостове и порти,
12. за да ги обереш и да вземеш плячка, за да обърнеш ръката си против запустели места, сега населени, и против събраните измежду народите хора, които са придобили добитък и имот и живеят в най-отбраната страна на света.
15. Ще дойдеш от мястото си, от най-далечните страни на север, ти и много племена с тебе, всички яздещи на коне, голямо множество и силна войска;
16. и ще излезеш против народа ми Израел като облак, покриващ земята. Това ще бъде в следващите дни; и аз ще те доведа против земята, за да ме познаят народите, когато се осветя в тебе, Гоге, пред очите им.
 Езикил 38


И видях, и ето, Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него 144 000 които носеха неговото име и името на неговия "отец", написано на челата им.
Откровение 14

Хапло-групата на аврамитите,
 като част от лемурийците:
                    Haplogroup J-P209
                     Източник: ТУК

Possible time of origin31,700 ± 12,800 Years Before Present Semino 2004
Possible place of originArabian Peninsula
AncestorIJ
DescendantsJ-M267J-M172
Defining mutations12f2.1, L134, M304, P209, S6/L60, S34, S35


Виж още публ. "За нон-сенса ХИНДУИЗЪМ"  и "Б.Ра.х.Ма-АРйанския дев".24 май... зодия Близнаци...архетипа на словото...
С риск да предизвикам слепите "патЕроти" ще си позволя да направя един кратък анализ, с цел да докажа, че докажа, че т.нар. "славяно-българска" писменост нямат нищо общо със славянските нордически народи, та дори и и със средно-азиатските българи с тяхната "глаголица"!!
Остава "кирилицата" да е "тракийска"(автохтонска) по земите на Византия (Ромейската Източна империя) ?...
Сами преценете колко "кирилски" букви има по старобългарската глаголица(руничска таблица, част от поредицата северо-рунически символи) и колко "кирилски" букви има по гръцката азбука!!!!???..........

Моят извод е, че Кирил и Методи(каквито и да са) са агенти на Източната Римска Империя СЪЗДАВАЙКИ ПРОИЗВОДНА(НЕ-ИДЕНТИЧНА) АЗБУКА НА ГРЪЦКАТА. Защо?... Ами, много просто- ЗА ДА СЕ ХВАЩАТ НА РОМЕЙСКАТА "ВЪДИЦА" "БЪЛГАРОФИЛИТЕ", ЧЕ АЗБУКАТА НЕ Е ГРЪЦКА, А - "СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКА"!!!....

...........а тя, горката - няма нищо общо със северо-нордически "чертички и резки" на славяните(както ги нарича библеецът Черноризец Храбър та дори нямат почти ишо общо и със средно-азиатските руни(производни на нордическите), част от които е и глаголицата!!!!!

Черногледец-Храбър: "За гръцките букви" на Римската Империя на еврейската врява. Егати "право-славЯНието"!
Черногледец Хибрю: "До идването на гръцкия ортодокс, славяните са пишели с чертички и резкИ". — с Храбърр и I Love Hebrew.

И каква е разликата между "руни" и "азбука"???.... Ми, много просто: руните са сакрални, а с буквите може да се манипулира ума и прави пропаганда.
И кой прави пропагандата? Ми-ИМПЕРИЯТА!! Дали ще се нарече "Римска", "Римо-Гръцка" или "Римо-Гръцко-Йудейска" -има ли значение?...

....ми същото се отнася за пропагандата на Курана, която фанатизира арабите. И ‪#‎КОЙ‬ е пак в основата на Курана-ЙУДЕЙСКИЯ МИТ за ОГНЕДИШАЩИЯ("Агни"-консумиращия) ДРАКОН ЯЛЛАХОВА!!