събота, 7 май 2011 г.

1 Майа - ден на k-ill-uminati, "ili-jah", шариат, джихад и всякаква друга illusionTorah, Turan, Quran, Qurban, Qumran....

"В дейсвителност, почитането на Слънчевото равноденствие в знакът “Телец”, останки от които все още може да се открие във фестивалите  на “1-ви Май”, връщайки ни 4,500 години пр.Христа. Колко назаде във времето би могла да бъде проследена тази система, бих предпочел да не споменавам.
Когато след епохи на невежество и неточности, човек се е цивилизовал до известна степен, и е обърнал умът си към по-задълбочено изследване на фонтанът от светлина и живот- на небесният огън - той би забелязал сред най-ранните открития, който е правил, че чрез неговото мощно посредничество цялата природа се привежда в действие; че при неговото завръщане през пролетта животинското и растително мироздание е задължено за тяхното нарастване, както и за тяхното съществуване. Вероятно поради тази причина, Слънцето в ранните времена, се е считало за Създател, и е станало първи обект на обожаване. Това изглежда е била естествена последица от подобна причина. След известно време, ще бъде открито, че този мощен и благоприятен агент - "слънчевият огън", е най-потентният разрушител, и оттук произлиза първата идея, че Създателят и Разрушителят са обединени в една и съща личност. Но няма да измине много време, преди да бъде забелязано, че разрушението, причинено от това мощно същество е “разрушение” само привидно, на изглед, и че разрушението е само възпроизводство(репродукция) в друга форма- “регенерация”; че ако изглежда понякога разрушава, той постоянно “поправя”** повредата, за която е станал причина-и, че без тази светлина и топлина, всяко живо същество би се свило в студена, инертна, безполезна маса.*"
---
* цитат от учен-масон, зает с научна дейност. Масоните стигат до черупката на "яйцето на Вселената"("Брахманда"). Те не могат да прозрат(тъй като ползват САМО разумът си, който идва не от Брахма, а от многоглавите наги), че не само зад Вселената се крие душа, но и зад всяко едно небесно тяло. Рационализмът е познат, като "Луциферианска светлина" в раджас-гуна, чиито тип познание е по-висш тип от познанието на Аврамическите религии, които са в тамас-гуна.(невежи духове от мракът).
При всички случаи, за индивид в Кришна-съзнание, масонското познание е по-приемливо от "познанието" от Библия или Куран, но с една "лампичка" в умът, че е умствено спекулативно. (виж публикацията "Брахма-Арйанският дев")
** "Ред от хаосът"(Ordo ab Chao)е един от основните девизи на масоните

Илуминати е основан на 1 май 1776 г., в Инголщад (Горна Бавария***), като "Ордена на илюминатите", с първоначални 5 негови члена, от йезуитският професор по каноническо право- Адам Вайсхаупт († 1830).
-----
*** Бавария е под знакът на Скорпионът(конспирация/с паднали духове, разрушение, ре-генерация в матрицата)

Дойде ли месецът на илюзията и магията -"Майа"("Маджо", "Магио") Илюминати и злите сили "спярат" събития за "регенерация" на илюзията(майа, материалната природа) за да покажат на невежите, че "владеят силите". Ислямът е създаден от такъв пророк- "Маха-мада"("разширител на илюзията') , виж публикацията "Шива, маха дева ил от мракът..."
"Денят на трудът" не е нищо друго освен денят на забатачване на гоим(Goyim, Gents, Genitles, иде от презрителното наименования на всички неевреи със Санскр, дума 'го'-говедо, крава) както ги наричат другарите юдеи) в илюзията.
Но "mayday" е и distress signal S.O.S.("Save Our Souls") когато сме на море...а ние всички сме, тъй като крайният "пристан" на невeжaта душа в материята, следваща течението и мрака е Трансцеденталната Утроба на Вишну("U-Terra").
David Rockefeller с кофата кръв

А световната конспирация на злите сили на ракшасите-Абрахамци, начело с юдеите от Анта-ришка лока и илюминатските наги от Била-сварга-лока, правят ТОЧНО това, изпълнявайки планът си за завличане на душата към пъкълът чрез материална енергия. 

Какво представлява култът към Разрушение и Плодовитост?.. Това е култът към Манагала(Марс)-Овен и Скорпион.

Нека да видим някои символики на другарите, които се опитват да управляват материалната енергия с помощта на паднали духове и без заръките на аватарите на Кришна(вкл. и НЕбиблейският Христос!!)
Всеизвестните масони-зидари все бъркат Слънчевият култ с култът към Лингъмът(Фалосът и Сперматозоидът-Змия). И в резултат- попадат като слепци, които водят слепци....по-скоро обичат да са еднооки, с 3-то око на Шива, което наблюдава матрицата и се опитва да я манипулират и направляват по свой собствен ред. Но 3-то око не нищо друго освен Черната дупка, Трансцеденталната "Утроба на Вишну" или "Вагината на Майа"(virgin vagina).Слънчевият култ не е култ към материалното Слънце, а - към Трансцеденталното.
Персийците са първите, които са объркали това. И за това Митра(плагиат на Вишну) "коли бикът", т.е. -"съживява природата", ре-анимира" я (от зимен транс) я, 'ре-генерира'.
Кришна, Трансцеденталното Слънце, няма намерение нито да "коли бик", нито да "запложда крави с нови бикове". Нито пък БИБЛЕЙСКИЯТ Христос-"пасхалното заклано ягне"(срещу което "воюват" само демоните) да регенерира в матрицата нови "бого-избрани" бараби и "правоверни" и православни кръвонадарени кръво-вярващи. Нито "символично" нито "буквалистично"!! Кръвта, както и да я вземеш- дали в  съзнанието си, дали в умът си, дали в ръцете си, дали на "диетично животно" или "недиетичен неверник", си е жертвоприношение за нагите от Долните Земи.... (виж Ведическа космогония)."And the Germans* killed the Jews and the Jews killed the Arabs, and the Arabs killed the hostages..
...and that is the news...is it any wonder that the monkey's confused"?..
off  "Perfect Sense", "Amused to Death", 1992, Roger Waters
-------
*Aschkenazi/АшкеназиКак точно е кооперацията между Масони и Аврамически религии? - Става в секвенцията на упадъкът.. Аврамическите религии се стремят за господство на Земята, а тя е предречена да упада към подземното царство на нагите. И така Аврамическите религии с техният нагон към смъртта, разрушението и КРАЯТ става необходима предпоставка за ре-генерацията от нагите. Нека да си спомним- "Ред от Хаосът", "Ново Начало сред Разрушението"....


Аврамическите религии не могат да разберат(тъй като нямат информация!!), че Духовното царство не идва като в "последица от Разрушението", а е въпрос на Съзнание, като симптом на душата, а тя не се ражда или умира. И така неистовото желание за КРАЙ и смърт, става причина за нова ре-генерация. Нека да си спомним, че тази част от Троицата, която отговаря за Разрушението, отговаря и за РЕ-генерацията(ПОРЕДНОТО СЪТВОРЯВАНЕ):
  Шива има както Тризъбец/Трисула, така и Фалос/Лингам
Марс е добър войн, но и перфектен сексуален любовник.
Копието и мечът не е нищо друго освен фалосът. А "посредник" е кръвта. 
Кръвта, която се пролива от един- влиза отново в друг организъм.

От клипчето ясно се вижда, че всички Аврамически религии
(вкл. и библейското римско християнство) са нескопосани
 копия на Шива- Разрушителят и регенераторът в Троицата.

Доста т.нар. "шайви"(които, разбира се в цялостта си са невежи) възразяват срещу фактът, че 
линга бил фалически символ. Да, в известен смисъл са прави= "Линга" означава "маркировка"-
 това са 3 хоризонтални черти върху СТАМБХА.
"Линга" е свързана с "език" и "дълъг"(Lat. "lingua" и "longa").
Немски: "lange"-"дълга", "Sch-lange"- "змия", дълга, която издава звукът "Ш", които е знакът на трисула/тризъбецът, "Шин".
Всъщност, фалическият символ се нарича "стамбха".(Eng; "stabile", "stable stabile").
Известен още , като "обелиск". Доста невежи бъркат обелискът, като "символ на Слънцето". 
Той е символ на Хронос(Времето) или - Сатурн, измерващ цикличността.
Виж публикацията "Шива-маха дева ил от мракът..."

(Су)Меру и 3-то око на Шива
"куру" на Шумерски е "планина".
Всеобщото приемане, че Шива-Стамбха(линга)-"обелискът" от невежите Аврамически религии, че било "символ на Слънцето"(който Аврамическите религии презират) е въведен от спекулативните масони- в клипчето си личи, че обелиски на фалическият символ на Шива има във Ватикана и във Вашингтон Д.С. , взаимстван от Етипет и Вавилон. Всъщност "Вавилон"("БаалБел"...Санск."сила-силен") е Меру- символ на "Шива-стамбха-линга", планината на Шива, с "всевиждащото око"(символ на Илюминатската пирамида).


"Стамбха" изразява мъжката потентност да въздигне душата до Райа на ИндРа-"Сварга"-(материалният рай), която после пак ще упадне по кармичен закон от самсара.


Стабха на Шива-Линга влиза отдолу-нагоре в Йони(Майа).


Нека да поприпомня 7-ма чакра, която е целта на Сахаджа-йога, Тантра и невежият шайвизъм за "вдигане на Кундалини-шакти змея" имаше следната янтра(свещенна диаграма):
Сахасрара:
Oval иде от Ovum, Лат. за "яйце".


Аз в публикацията "Шива, маха дева ил от мракът..." информирах сахаджиите, хаджиите и тем подобни невежи игноранти, че "вдигане на Кундалини-шакина шакти сарпа" е "божието царство на ИндРа"(Сварга) и означава ПРЕ-РАЖДАНЕ, и в никакъв случай не означава "освобождаване от самсара"!!!
Царион- Друидът.....


1 ч. 01 мин 15 сек:  "Сега може да се разкрие, че Архитектите на Контролът, които управляват този свят, надничащи зад видимият трон на Царските династии, Масонството, Ционизмът, Йудео-Християнство, т.нат. са наследници на КУЛТЪТ КЪМ ДРАКОНЪТ от Древността, модифицирали в Атон-изъм."
Ра-Хорус: "Развален телефон" на Радж(страст) от ВЕДА към Египет:
"Гаруда, който трябва да носи Вишну с Ананта-шеша, който бди над главата му"
Разбиране на Слънцето, като раджо-гуна води до обожаване на светлината от нагите.
Змията и Орелът(Скорпионът) се считат за Лунен култ и архитип, 
при отсъствие на Слънчевият Бог, като ЛИЧНОСТ(Вишну)....
къде е Вишну тука?......
..-виждаме копие на Гаруда- "Хорус" и копие на Ананта шеша--"Урея"Египетската цивилизация се счита за родината на Масонство, като нагата-дракон там се нарича "Урея"(uraeus), "ур"("ру"-रु на Санскрит) значи "светлина", но става дума за светлината на нагите, а не- на Брахма


....bene-volent or male-volent fire?...
Знанието е Огън и от играчка става плачка за децата на Авраааааам....
Огненото жертвоприношение предизвиква поява на Вишну върху Гаруда

(из книгата "БЪЛГАРИТЕ ДРЕВЛЕ НОСИЛИ И ИМЕТО КИМБРИ ИЛИ КИМЕРИИ(сп. "Българска Старина" 1865 г)


В по-горният клип откриваме доказателства, че световната йудео-масонска конспирация бърка Слънчевият култ с Лунният и боготвори Фалусът, сигурен белег за бъркане на разумът на 4-главият Брахма с разумът на многоглавите наги. * виж "Ведаическа Космогония"

Клипчето дава "линк" за връзката между Друидите(Келстките свещеници) и Левитите(Мойсеевите/йудейските свещеници).
Но още Г.С. Раковски открива в библиотека в Европа, че друидите са произлезли от дравидите, а самата дума "дравид" иде от "дрво"(дърво). Г.С. Раковски са го наричали НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРИЯТЕЛ НА ИНДИЯ. Не защото е поддържал дравидската(драконовска) линия на българските, а защото е поддържал САКСОНСКА или Индо-Европейската!!
(виж публикацията " Джин Матлок-  религиозно-необвързаният неудобен за...")

Българите древле носили и името кимбри или кимерии


КИМБРИ-те са ГЕРМАНСКА , а не Келтска етническа общност!! Германите са Арйани, а келтите са дравиди!!
Източник: The Cimbri were a tribe from Northern Europe, who, together with the Teutones and the Ambrones threatened the Roman Republic in the late 2nd century BC. The Cimbri were probablyGermanic, though some believe them to be of Celtic origin. The ancient sources located their original home in Jutland, in present-day Denmark, which was referred to as the Cimbrian peninsula throughout antiquity (Greek: Κιμβρικὴ Χερσόνησος / Kimbrikē Chersonēsos)
 Виж публикацията "Брахма-Арйанският дев". (п-в Ютландия е локация на най-чистият и оригинален от групата на Германските езици, което говори за оригиналният култов смисъл. Не говорим за ПО-КЪСНИТЕ ВОЙНСТВЕНИ САКСОНЦИ, а за Прото-Германите, Арйаните)


Г.  С.  Раковски доказва, че най-голям враг на Българската книжнина са упадналите(посемитчени)Арйани -
Гръко-Римляните, особено Ромейските Византийци, които днес управляват света чрез Юдео-Масонство и Юдео-Християнство. Раковски дори ги посочва като по-голям враг от турците с другата Аврамическа религия- Ислямът.Друидите са обожатели на Дърветата но и на  Драконите от Била-сварга. Но същите са били и Левитите.
Левит произлиаза от думата "Левиатан"-дракон.
Думата "левитация" иде от взаимстване на мистични сили от Бхувар-лока на сиддхите(виж Ведаическа космогония).

Чудно ли е тогава защо Келтският дракон е синоним на Левиaтанският дракон?...


Думата "Левант" за Римската Империя е означавала "Изток", но се е визирало точно Юдея.


Левант или Леванта (френски: levant, италиански: levante, испански: levante) е условно означение използвано презсредновековието от латинските народи (латинците) за обозначаване на Източното средиземноморие ведно с крайбрежнитеобласти, включая Светите земи с Обетованата земя.

Левитиращ ЛевиатанЗащо е важно да се направи това разграничение на ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ СЛЪНЧЕВ култ от "слънчевият култ" на днешните масони?.. защото те влагат чисто чисто МАРС-САТУРНОВ харакер в него(архетип "Скорпион") на разрушаване, трансформация и наново регенерация в матрицата. Това НЕ Е СЛЪНЧЕВ КУЛТ, а- ЛУНЕН. Управлява се от Сатурн.
Днешните масони, под претекст, че "запазват Знанието от профанизация" организират тайни КОНСПИРАТИВНИ ОБЩЕСТВА, чиято цел е МАТЕРИАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, като човешкото общество става заложник на тези псевдо-божествени цели.
Парите движат тези общества, а не Богът!


Дискриминация ТРЯБВА да има, но не подменена такава! 


"Дискриминаре"(DISCRIMINARE) на Латински е 'РАЗГРАНИЧАВАМ'!!


Дискриминация(на концепциите) е БРАХМАНСКО КАЧЕСТВО.
Докато човек няма развит интелект и разширено съзнание той не може да разграничава и е на нивото на животните-унифициращите ОБЩИ инстинкти. 
Любовта на такива индивиди е на ниво "сетивност"! А тези, които претендират, че имат Знание се предпазват от всякакви чувства-било то божествени или животински, слагайки рамката на "човешки разум", който все пак е за предпочитане пред животински инстинкти. Но "човешкият разум" се командва от РАЗУМЪТ НА НАГИТЕ, които само привидно са лишени от чувства. Колкото повече такъв тип разум обладава съзнанието-толкова по-вече го завлича в царство на нагите...а там-най-долу те вече стават ГНЕВНИ. Гневни, че не си перфектен, като робот, в това животинско тяло! 
Това е залогът!

Притежателят на Федералният Резерв("Federal Reserve") на САЩ:

$1. Rothschild Banks of London and Berlin
$2. Lazard Brothers Banks of Paris
$3. Israel Moses Seif Banks of Italy
$4. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam
$5. Lehman Brothers of NY
$6. Kuhn, Loeb Bank of NY (Now Shearson American Express)
$7. Goldman, Sachs of NY
$8. National Bank of Commerce NY/Morgan Guaranty Trust 
(J. P. Morgan Bank - Equitable Life - Levi P. Morton are principal shareholders)
$9. Hanover Trust of NY (William and David Rockefeller & Chase National Bank NY are principal shareholders). 
 Източник: ТУК.


Бафомет е сечението на лунните култове-
аврамитските религии-ююдаизъм, ислям, папизъм, илюминизъм и тураните от континента "МУ";
Бафомет(анаграма на Мохамед/Махомет) е масонски култ към отрязаната човешка глава.
Виж ТУК:
("През средните векове култа БАФОМЕД се е
характеризирал с поклонение към отрязана човешка глава.")
Юдео-масонския "ред",
като наследник на 
Кали("Пра-Лайа"- "разрушение", "разтваряне").
Герба на Наполеон


"Ред от Хаосът" -най-известният масонски слоган
"Ред" на Земята значи диктатура.
За целта трябва първо да се създаден хаос.
Да е познат този "ред" от Апокалипсисът на Йоана(Орелът):
Първо идва Звярът и после идва Христос.
"Редът" не идва от 4-главият Брахма, а от 2-глав Орел.

Масонският слоган е "Ред от Хаоса"("Ordo ab Chao"). За да дойде нов ред(НОВ ЦИКЪЛ), трябва стария да се хвърли съзнателно в хаос. Хаосът, сам по себе си, е ПРЕХОД ОТ ПОДСЪЗНАНИЕ ДО БЕЗСЪЗНАНИЕ. 
Всички либерали(масони) са впрегнати от юдеите да прокламират "реформи", "перестройки" и прочие с което маркират "прехода" от един "ред" към друг, като всеки следващ е етап към идване на Юдейския Цар- "Върховния Рептил" от Бездната, който ще унищожи всичко(вкл.-и юдеите, тъй като в тях е заложена разрушителна "мисия" в подсъзнанието им). 
Но Новия ред е по-голяма тирания от стария. В "прехода" от един ред към друг, световните юдейски рептили, хвърлят обществата в кръв, като създават хаос от противопоставяне на несъвместими доктрини с кървави жертвоприношения, като резултат от последното. Да не забравяме; РОТШИЛД(who plays "god") ФИНАНСИРА И ДВЕТЕ СТРАНИ! 
Етимологията на думата "finance", "fiscal"/fiscus идва от "fin"(край), а на думата "критика"/critic е "криза"/crisis.

Герба на днешна и "царска"(юдео-християнска) Русия
(това, което наричаме "червена плочка"("roth-schild")
.
"Царска Русия"(1721–1917)
(пак черната гарга с глави от Втория Райх на ашкеназитата
с червния щит/плочка в средата)
Русия, Арйа, Славяните са "прецанани" от нагите, аврамитите и чичо Юда!!

Двуглавият орел като символ на "свещенната римска империя"(Das Heilige Roemische Reich);
 с библейското измислено християнство:
"хаос-ред", "раждане-прераждане", "алъж-вериж" и т.нат....
Кланът Rothschild е произлязъл именно от този Райх.

Кланът Ротшилд тръгва от II-Райх

Орелът(черния) е символ на Райха(Reich-империя, reich-богат)

От Wikipedia.

Първоначалния НЕМСКИ герб на Rothschilds:


Виждаме Черния Орел(ГАРВАН) на върха
(както черния цвят е на върха на немския трикольор).

Трикольора на Германия
презентира 
пламъка и дима с птицата Феникс(Скорпиона),
 възкръсващ от пламъците на ада.

Доста хора се питат защо Германия е родина на най-голямото политическо зло-Адолф Хитлер?
Adolf Schicklgruber de Lionel de Nathan de Rothschild(незаконен внук на рептилната династия) 
е автор на огледалната версия на юдаизма- нацизма, идентичен с ционизма.
Всичко това не е случайно- кукувицата "юдаизъм" е пуснала своите корени сред
арйанските европейски народи главно в Германия, тъй като тя е била податлива на това.
Хитлер не е обявил Русия за наследници на арйаните(тъй като те са най-чистата хаплогрупа R1a,
а - немците са по бледа следа от тази група, при това смесени с ашкеназката група G и носители
на юдаизма-това билава вградено в народ, който наистина е "арийски", 
но презентира демоничния народ от Дити - Дайтйас.
SanskritDaityasthan, "Land of the Daityas". 
Daitya refers to mother Diti and Kashyapa muni, 
the Dutch also share this link.
Дити е съпруга на Кашйапа и е родила Марутите и Рудрите
асоцииращи се с разрушителния огън на Рудра-Кали(Шива-Майа).
Diti (Sanskritदिति) is an earth goddess and mother of the Maruts with Rudra
She is also the mother of the Daityas with the sage Kashyapa
Тhe Daityas are a clan or race of Asura as are the Danavas
Daityas were the children of Diti and the sage Kashyapa
They were a race of giants who fought against the Devas 
because they were jealous of their Deva half-brothers.
The female Daityas are described as wearing jewelry the size of boulders.[1]
Името "Дойч-ланд" Deutch(германец), Dutch(холандец), Дачанин имат един корен:
ДАЙТЙАС- НАРОД НА ДИТИ.("dem Deutschen Folk")
Daitya=Deutsch
В Уики пише за етимологията на "Дойч" като "Народ":

Etymology

Further information: Names of Germany
The English word Germany derives from the Latin Germania, which came into use after Julius Caesar adopted it for the peoples east of the Rhine.[10] The German term Deutschland(originally diutisciu land, "the German lands") is derived from deutsch, descended from Old High German diutisc "popular" (i.e. belonging to the diot or diota "people"), originally used to distinguish the language of the common people from Latin and its Romance descendants. This in turn descends from Proto-Germanic *þiudiskaz "popular" (see also the Latinised form Theodiscus), derived from *þeudō, descended from Proto-Indo-European *tewtéh₂- "people".


"Иберийци" не включва само Иберийския полуостров е общо понятие за средиземноморската сива раса, която е идентична със семитите. Те се наричат с общото название "сива" раса, езотерично свързано с лемурийците и дравидите. Всъщност, дори Георги С. Раковски, забелязва връзката между дравиди(идещо от "дрво", дърво) и друиди("дърве-поклонници"). Има друга връзка, че появилите се племена в древен библейски Ханаан(наследник на Ноевския син Хам(родоначалник на черната раса) са пришелци от Дравидия, Лемурия или "Кумари Кандам" в Индийския океан. При смесването с бялата раса се получава средиземноморската(примерно)-"сива". Първите заселници на Ханаан(БалЕлСтан) са, всъщност, дравиди.
Такива племена са били южно-западните на територията на Германия "тунгри" и "немети". Въпреки, че римляните са воювали с келтите, то те принадлежат към една хаплогрупа(R1b), известни под понятието "иберийци"(итало-келти), средиземноморски европейци.

The Tungri (or Tongri, or Tungrians) were a tribe, or group of tribes, who lived in the Belgic part of Gaul, during the times of the Roman empire. They were described byTacitus as being the same people who were first called "Germani" (Germanic), meaning that all other tribes who were later referred to this way, including those in Germania east of the Rhine river were named after them. Their name is the source of several place names in BelgiumGermany and the Netherlands, including Tongeren, and several places called Tongerloo, and Tongelre.[1]


Ватикана създава изкуствена група, която назовава "германи" от тези две иберийски племена, които не са арйански(славянски) с изкуствен език немски- смес от латински, келтски и славянски. Целта е е била да обедини многобройните германски племена под изкуствен етнос, за борба със славяните, които ги спрeли на Дунав 2 век сл. Хр.. А повечето от германските племена са били славянски; "Райн(Рейн)" е била Рина. "Елба"- Лаба, "Одер"- Одра, т.нат. Римляните са създали изкуствен етнос от генетиката на славяните. Форма на "еничерство" на империята.
И наистина - след Първия Райх на Римската империя- особено след Втория Райх"-"Свещената Римска Империя", където навлизат т.нар. "немски евреи- "ашкеназите", юдейските хазари- Рим се обединява с Германия за борба главно с Русия. Най-видимо това става в Третия Райх на ашкеназито-франкист Адолф Шиклгрубер де Ротшилд(незаконния внук на Ротшилд) и днес- Четвъртия Райх- САЩ.

Тунгрите са турани, оттук идва областта в Германия- Тюринген(Турингия). Тунгрите са доказателство за продължение на инвазията на хуните("унгри", или "укри", с което се гордеят днешните "украинци") в Европа от степта на Азия и борбата им със славяните-арйани от север.


По-късно, когато юдеите мигрират на запад към Холандия до Британия,
в герба се включват и лъва и еднорога, като герб на Британия(династията Saxe-Cobourg-Gotha става "Windsor",  а BatenBerg-  "MountBaten"):
Но Черната Гарга(Орелът) пак е "цъфнал" на върха!

Британския герб(Coat of Arms)
КОЙ, КОЙ, КОЙ предложи именно Орлов, а не-Лъвов мост за соросоидната революция в България 2013 г.?

A story about "Red Shield"


Съвременните майдани....
Орелът е символ на империята. 
И орелът и змията са е архетип "Скорпион"


Орелът е символ на Шива-Рудра
(И полицая и мафиота имат един архетип="Скорпион". 
Докато полицаят е Орел, то мафиотът е Змия.)
Златният Гаруда и черната Калия.

При пакта между римляни и юдеи, Орелът 
е слязъл на нивото на змията и е станал дракон.Някогашния Гаруда, който си похапва наги,
 днес е влязъл в конспирация със самите  наги.
Според Дейвид Айк, нагите(същества от "Долната Земя"- "аддхо-лока"), в Кали-юга са завзели Северът или -мястото от където са тръгнали първите Арйани-БРАХМАНИТЕ.
(Виж статията "Брахма- арйанския дев"). За родина на нагите Веданта посочва Кашмир с баща-Кашяпя. Кашмир е холографско място за "Севера" в Индустан.
Орелът и змията са стилизирана версия на нагата. Орелът е холографски място за "севера" при нагите, а змията- за юга. И двете презентират архетип "Скорпион" в зодиака.
Този период маркират появата на "Белия Дракон" при Англо-саксонците, чиято родина се смята за днешна Дания и Южна Швеция.
Двукракия Дракон Уйвърн е версия на орелът-нага.
Препратката към "Скорпиона" дава опашката-отровно жило,
което би напомняло и на полу-водно, полу-въздушно,
затова Скорпиона е "воден" архетип.
На латински "Орел" е "Aquila", с корен "Aqua"-"вода". Апа(Аба) на Санскр.
"Орел" на немски е Addler, а Adder е "пепелянка".
"Vipera"  за "пепелянка" дава препратка за "Vulturius" - "ледошяд".5 min 43 sec: Aaron Ruso: I asked Nicholas Rockefeller what's the point, the end goal?
And he said the end goal that everybody being chipped.
Той попита Никълас Рокъфелър, какъв е смисълът, каква е крайната цел?
Рокъфелър му отговорил, че крайната цел е всеки да бъде инплантиран с
високо-технологичен чип с цел контрол  за експлоатация на матер. енергия.
Aaron Russo & Nicholas Rockefeller
източник: тук
Arbeit macht frei 


Aaron Russo болен от рак и знаел, че скоро ще умре,
дава интервю.  пълното видео- ТУК.

Nicholas Rockefeller предложил на Aaron Russo, че
ако се присъедини към "елитът" ще бъде маркиран
с чип, така, че да не го закачат властите

Чипът RF.IDе висша технология, следващ етап на кредитната
карта, върху който за индивидът ще бъде регистрирана
цялата информация-биография, досие в полицията,
притежания-главно пари, тъй като няма да има частна и
 лична собственост.  Освен това чипът в него ще позволява
да бъде следен къде е  физически във всеки един момент.
Ако индивидът протестира прекалено
властите просто му махат чипът и ГО БЛОКИРАТ, тъй като
в обществото няма да има пари в кеш, той няма да може
дори да си купи храна.
Но протести няма да има, тъй като съзнанието ще бъде спящо, атакувано
от властите пак чрез микровълни, интоксиканти, и пропаганда от мас-медиите
за храна(ГМО, главно-месо), секс, забавление(спорт, хазарт), наркотици, т.нат...
  Това е именно КОМУНИЗМЪТ,
който е имал експерименти досега под други форми....

(на снимката чипът до оризово зърно)


"Bulgarien"
Vorher(links), Nachher(rechts)

Което доказва, че Илюминати, като бивши юдеи(ракшаси от Анта-рикша лока
са влезли в конспирация(заговор, договор) с нагите от Била-сварга, които имат
по-суфистициран ум от човекът, но по-низш от Брахма.
И така договорът между юдеите от Анта-рикша на атмосферата е сключен
 с нагите от подземното царство Била-сварга: 
НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ, А ВИЕ ЩЕ
ВОДИТЕ ЧОВЕКЪТ КЪМ НАШИТЕ НИЗШИ ЛОКАЛИ.

Тези локали са известни като царството на нагите, където не достига Слънчевата светлина
и енергията се получава от кристали, прикрепени на качулките на многоглави змии/дракони.

виж Ведаическа Космогония


Най-точното прилагателно на масонството е СПЕКУЛАТИВНО
и най-точното съществително-синоним за тяхната доктрина е БЪРКОЧ.
Масонската доктрина е забъркана изкуствена(ГМО) безвкусица
от всичко що са намерили у "езичниците".
Като са почне от ковчега(кивота/кааба) на африканските зомбита и се стигне
до Слънцето. Масоните претендират, че са наследници на "Слънчев култ".
НО НЕ СА!
Стана дума по-горе, че спекулацията с ума, която правят,
 ги води до Марс-Сатурнов ЛУНЕН култ.
Слънчевият култ не желае нито кървави жертвоприношения, нито плодовитост.
Най-точният архетип, който ги управлява е Скорпион-хем на мистика,
 хем на кървави жертвоприношения, хем на прераждания(възкресения),
 хем на сексуална магия, хем на конспирация чрез пари
.
Масонската светлина(знание) е 
светлина(знанието) на НАГИТЕ, не - на Брахма
================="Освободена жена"- сама си изкарва парите и е независима от мъжът !! 1940 г- САЩ
"Технологичният прогрес" днес поставя жената зад компютърът с увеличена независимост!
"Напред-наука е Слънце"!!


Пример за СПЕКУЛАТИВНОСТТА НА МАСОНИТЕ(наследена от Католическата църква, която е моделирана по образец на
Юдейският Абрахамизъм) е т.нар. "освобождение на жената"-"woman's lib"/liberation
Масоните честват "освобождението нa жената" на "8 март".

- 8 е число на Сатурн и
 - Март е месецът на  смъртта и кръвопролитието
("марта" е "мъртъв" на Санскрит)
*виж публикацията "Шива, маха дева ил от мрака..."

Женското начало на душата в еволюционен план се
изразява чрез последователността на архетипите управлявани
последователно от Земята, Луната и Венера:
1. Телец("U-Ma", Божията майка, илюзорно изражение на утробата на Вишну- "U-Terra"),
2. Рак(перфектнатa съпруга в домът) и
3. Везни(перфектна спътница за Вечността).
Това са чисти архетипи! Чист архетип на Везни е Радха.
Санскритският корен е "радх"-"радвам се".
"Женското начало" е символ на САМАТА индивидуална душа(джива-атма) и е асоциирано с Луната. за това Луната в нас е много важна, тъй като символизира нашата душа, нашето под-съзнание, което ДОБРОВОЛНО И СЪЗНАТЕЛНО трябва да "се изкачи" до СЪЗНАНИЕТО(да изплува) към Слънцето(Свръх-съзнанието)-Кришна.
Тъй като само ОСЪЗНАВАНЕТО ще я придържа към освобождаването от Цикли-ВЕЧНОСТТА.
Ето я истинската причина за която масоните да не разбират Слънчевият култ. ОСВОБОЖДАВАНЕТО на душата и жената не е "освобождаване" на животинската енергия, наследена от Телец.
При Абрахамските религии жената се третира като "плодородна почва за оплодяване". И за това тези религии са МАРС-САТУРНОВИ(материален мъж управлява, който иска да опложда постоянно душата и да я върти в самсара). Това е и "раят на мусулманите"- "Джанна"!
Но да видим какво правят масоните!! Като стари хитреци, възпитаници на лукавите римляни и гърци, те заемат "разкрачена позиция" по отношение на жената. Те прокламират някакво "равенство" на мъжът с жената, но всичките им тайни общества, които УПРАВЛЯВАТ КОНСПИРАЦИЯТА,  са мъжки!!
Подтискането на жената с деспот е държане на душата в робство и невежество.
Деспотът, характерен за Илюминати, не е черта на архетип Лъв, както и на Слънцето, като символ. Деспотът е характерен за МЪЖКИ ЛУННИТЕ ВЛАСТНИ  архетипи, на-вече Скорпион и Козирог.
снимка от US сайт при набиране на персонал
Точно това прави рептилният ашкеназки "елит" не само с жената, но с цялото общество.
Но те са либерализрали жената в САЩ, по две причини: 1) да я обложи с данъци, 2) да поеме индоктриниранията и възпитанието на децата още от най-ранната им възраст. ОТВСЯКЪДЕ ПЕЧАЛБА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РОБСТВОТО В МАТРИЦАТА ЗА ГЕНЕРАЦИИ НАПРЕДЕ!!
източник-клип.
29:00 min

Рокъфеллър заедно с либерализираната Дебора
 на хранителен обяд
Nicholas Rockefeller/Рокъфелърът го е попитал за  две причини за либерализацията на жената в Америка.

Aaron е Водолей и посочил стандаратните неща за идеалите-
примерно- либерализацията на жената била с цел да "имат еднакви права в работата", "еднакво заплащане", с цел да "гласуват наравно с мъжете". 
Рокафелър му се е изсмял директно в лицето и му казал, че е идиот и, че САМИТЕ РОКЪФЕЛЪРИ са субсидирали ЛИЧНО Либерализацията на жената в САЩ

2 primary reasons for Rockefeller to fund
women's "lib"(liberty):
 1) to tax them(alongside with men)
 2)  to indoctrinate the kids in the kindergardens and at schools in the way they(Illuminati) wish;
--------------------------
David Rockefeller с кофата с кръв
Водолеят Аарон, с цялата си наивност за "братство", 
прозрял злото зад мотивите на това "добрО", 
което са извършили банкерите.

55:48 min. -"We are dealing with complete evil!"

"Елитът" е свързан с Африканската магия, както и с канибалистко-интоксикантска секта, обожаващи КАЛИ- "АГОРИ"(aghora, naga-baba), свързана с "Агарта"(Agharta). Всички идат от ЛЕМУРИЯ(Кумари Кандам). Агорите ги свързват исторически с Кашмир, наименовно на Кашяпа, творецът на нагите.


Кааба- жертвеникът-кивот(ковчег)от публикацията в настоящият блог  "Нон-сенсът Хиндуизъм".
Виж също статията в нетът The UN “Meditation Room” & “The Cult of the All-Seeing Eye”

Шрила Прабхупада е казвал на най-конфиденциалните си ученици съвсем конфиденциално, че неговият период в САЩ е бил "изтърван" при своето донасяне на ВЕДАическото знание в Западното полукълбо, от 6-ма "нага-баба"(агори), които управляват света, днес в КАЛИ-ЮГА.  Тези нага-бабаити идват от Агарта(холографски юг и запад на Вселената), друго название на Била-сварга -подземното царство на нагите. То винаги са се асоциирало с архетип СКОРПИОН.
За това именно "елитът" рептилно-ашкеназки ТАЙНО се е насочил към събиране на "мистика" от агорите. Всичко при властните Лунни архетипи е КОНСПИРАТИВНО!!
Мистериите на агхорите е пример за най-долните нива на подсъзнанието- НЕСЪЗНАВАНЕ! "The only way to get rid of sin(illusion) is to yield to sin and thus multiplied- MAHA-MAYA"

КИТАЙ-новата резиденция на рептилният банкерски ашкеназки "елит",
 след като хвърлят в хаос САЩ и Западна Европа, унищожавайки средната им класа.

Какво мислят мравките в огромният мравуняк "Китай"(извънкласовите Сина/Цина) за извънкласовите  шепа паразити от Синайският Цион. На китайски "евреин" е "ЙОУ-ТАЯ"

В клипчето по-горе арогантността на репортерката еврейка("йоу-тая") е
толкова огромна, че в началото назовава евреите ("бого)избрани"("God)chosen"

G.O.D.