четвъртък, 3 ноември 2011 г.

Подмяна на Слънцето и Лъвът(AU.Ra) с "Луната и Змията"(s.U.Ra) от нагите в религиите в кали-йуга


Слънчeвият култ на гласните е AU.Ra(Brahma-Visnu)
Лунния култ е на нагите sU.Ra(Siva-Maya).
За това в царството на нагите "слънцето" е сУ.Р(й)а, брахамните са "а-сури"("ах-ура")
Думата "горе" UP, идва от Санскритското ऊपर "Ū-para"("para"-свръх), Гр.υπερ- hyper
Думата "долу" s.UB/s.UPसुपर -sŪ-para/super(b), Гр. υπό - hypo; (ύπνος -"сън")

Думата "s.Up(p)er"  указва "хубаво" в царството на нагите.
Не случайно, Патала-лока на нагите
е по-богата от sU.AR(ga)-горният рай на девите на ИндРа.
Оттук схващането, че "sU" в Санкр. е "хубав" Гр-υπέροχη.
Първоначалната идея за Слънце не е "сол", а масло(олио).
С потъването му става от "олио"(brahmana)-"сол"(naga)
sOl, sUn, сОлнце, сЛънце(сРАнце, зРънце), sAU.Ra(сУрйа, зАУра, зОра),


Както засегнах в предна тема темата за "Гностицизмът", Знанието не е "мръсна дума", както твърдят "библейски християни", а нагите се стремят да подменят съдържанието на на символите, като мост към девите и Богът и самата ЦЕЛ на Знанието(ВЕДА). В кали-йуга, Кришна съветва да се изоставят ВСИЧКИ религии и да се отдаде съзнанието ДИРЕКТНО на Кришна(тъй като Той е Богът, Първоначалното ДУХОВНО СЛЪНЦЕ, Източник на всички материални и духовни светове). Религиозни схеми вече не са път към Кришна, тъй като всички символи са изопачени, лидерите-брахманската класа е замърсена с невежество(тамас)- вместо да се жертва, тя-жертва, с цел "да остане" в материята.

Свами Прабхупада съветва да се изоставят не само 3-те аврамически религии, но и той съветва да се изостави т.нар. "хинду-изъм"(термин-нонсенс), но срещаш се днес по земите на Индустан. Въпреки, че Кришна е бил по тези земи, той не се асоциира с "хиндуизмът", а с "Веда-анта"("краят и тълкуване на ВЕДА"- С.мисълът на Знанието на АРйаните).

След малко ще проследим изопачаването и на смисълът на Слънцето и Лъвът, като негов символ в днешните аврамически религии, както и в т.нар. "хиндуизъм"(изповядващ култът към Шива и Майа).
За нагите от долните земи Шива е "Слънцето"- Ра - "сУ-Ра",
което е Сани(Sunny)/Шани или САТ-Урн.
"Слънцето" за тях  не е "масло", а  - "сол"(Sol), лат. за древноизт. Суря, Заура.
Както виждаме Лъвът, символ на Слънцето, в от страната на Майа-Деви, която е Адити.
А Кришна казва, че "от Адитите е само Вишну"(Ра-ма)".
В древно-гръцката митология(производна на Ведическата!)
Хорус-Ра е комбинация от Гаруда(Орел-Сокол), Ананта Шеша(Оруборус-змея)
и Слънцето-Ра с енергията Ра/Раджас.
Хорус идва от туранското(номандско, в противовес с арйанско- "уседнало', 'земно')
значение на думата "светлина"- "Ур", на арйански- "Ру".
На шумерски "Кур" е "връх,  със Слънцето до него")
Етимологията на сричките: Кур=Сир=Сур=Кир
На древно-славянски е Хърс= Хрс/Крс за Хрис и Крис(гр."хрисос"-злато)
- Христос и Кришна.
Думата "цар" в българския не иде от "ке-сар"/"се-цар"(Caesar) на латински,
(in this sense it is preserved in the German and Bulgarian words Kaiser and Tsar (sometimes spelled Czar), both of which refer to an emperor. Compare the Hungarian, Slavic and Turkish words for "king", forms of kral, all adapted from Karl, the personal name of Charlemagne. Източ.- тук.)
а от комбинация от Сура + Ара- "Змия-слънце"+"Земя".
Озирис/Усири - У-сир, АУ-сар
е еквивалент на Шива в древно-египетската митология
Короната му + две пера от страни символизира трисула на Шива
а жезъла му с "глава-полумесец"- овчарска гега
(кука за събиране на добитък, взаимстван от семитските патриарси, по-късно)
е. всъщност. змията- Васуки.
Брадата е символ на мъдростта от Козирог / Сатурн.
Усар има епитет Khenti-Amentiu, което ще рече "Първия сред западняците".
Запада е било мястото на мъртъвците.
Титлата се е дава както на Озирис така и на чакала Анубис.
Кучето(чакала) е придружител на Кали при дравидите/тамили.
Дори Дейвид Айк, при своето изследване в книгата си "Децата на матрицата"(Children of the matrix), анализирайки днешните господстващи религии, като продължител на РЕПТИЛНИТЕ религии на "Ананта-шеша" - "Безкрайният съскащ Змей", виж публ. "Ведическа космогония".) забелязва, че подмяната на Слънчевите божества е станала именно с подмяната на СМИСЪЛЪТ на СЛЪНЦЕТО и ЛЪВЪТ, като символи на Върховният Бог, а са заменени, като слуги на Змията(искаща кръвни жертви и тотален контрол в матрицата).
За долните земи на нагите Шива е "бог" и  "с-Лънцето".
Така наистина "сУнцето" се асоциира с култа към змията Васуки(Базуки) или "Базилика".
Циганската "нова година" е "Банго-Васил"култа към Васуки.
"Васуки" идва от Санкр. "васу"-"ценност".
Но "Васу-ДЕВА" е прозвище за Кришна.
"Васу-дева" не е прозвище за Шива, а Маха-Дева е прозвище за Шива.
Шива може да е "главната", но не ценната дева.

Смисълът на управлението на Богът не упражняване на деспот и тотален контрол, както се стремят демоните чрез Змията. Царят се отличава от деспотът по своята Потенция и Благо-родство. Смисълът на деспотизъм е управление чрез кланна структура- скрита власт, упражняваща деспот чрез насаждане на страх от неспазване на законност. Тази власт се мултиплицира до ТОТАТЕЛЕН КОНТРОЛ чрез заговорнически план на създаване на антитеза на властта, която създава хаос и изисква по-голям контрол за "оправяне" на тезата, чрез образуване на "синтеза". Всъщност, мултиплицирането на властта се нарича "власт на Змията". Ще видим как властта на Лъвът(девите) бива изместена от властта на Змията(демоните/нагхите), като се подменят ценностите "от името на Богът".
Ра-ма култът

Това, което отлича властта на девите и Лъвът е БЛАГО-РОДСТВО и МИЛОСТ.
Това което отличава властта на демоните и Змията е КРЪВНО-РОДСТВО и ТОТАЛЕН КОНТРОЛ.
Лъвът е поставен ДА ПОМАГА, като съблюдава редът на контрол НАД ЖИВОТИНСКИТЕ ИНСТИНКТИ(подсъзнанието), затова е и "цар на животните". Змията е поставена да се възползва от инстинктите и подсъзнанието, като мулти-плицира фокусът на властта ИЗЦЯЛО върху подсъзнанието и манипулира съзнанието. А казахме, че под-съзнанието има за символизъм Луната, а съзнанието-Слънцето.


В някои психометрични тестове ще срещните следният въпрос:
Какво бихте избрали:
а) справедливост/just(ice);
б) милост/mercy;
---- Това е избор на индивидът, което е мерило на неговият коефициент на съзнателност.
Милостта отива отвъд законът, тя не показва беззаконие. Тя е тест за облагородаване на душата, като избира пътят на саможертвата, а не - на жертвата на други. Разбира се, когато се пристъпва към милост се взема факторът "осъзнаване на вината". "Законът"(на кармата, "зъб за зъб, око за око") има "смекчаващо действие". Милост се показва на този, който има стремеж към  ОСЪЗНАТОСТ, въпреки, че греши. Това е признак на божествено качество.

Змията иска законът за "кармата", тъй като така държи душата в матрицата, ре-циклира я.
Лъвът контролира инстинктите и пропуска душата ОТВЪД матрицата.

Конспирацията на нагите и днешните змийски религии, кланящи се на Змията идва от фактът, че те из-земат функцията на Лъвът. Срещнете ли изводът, че "Слънчевият култ е асоцииран със Змията"- ТОВА Е СИГУРЕН БЕЛЕГ ЗА ПОДМЯНАТА НА НА СИМВОЛИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ!

Нека да проследим какво казва Дейвид Айк в книгата си "Децата на матрицата"(змийският култ):

Според Майа-вади философията на
"Безличностност"  Майа е "сЛънцето"
" 'Слънцето-богиня'
Богинята Адити, хиндуистката Велика Майка, е обрисувана като Слънце. Древните араби почитали Слънцето като богинята Аттар и я наричали „Факелът на боговете”. Келтите също имали богиня на Слънцето, наречена Сулис – име, което идва от „суил” означаващо както „око”, така и „Слънце”.Тя била известна също и като Сул, Сол и Сунна.Когато римляните дошли в Британия те почитали същата богиня като Сол Минерва. Нейният символ бил бухалът (совата)- символът на ритуалите в Бохемиън Гроув в Северна Калифорния(Bohemian Grove for "Sculls and Bones" secret society). Системата от пътища около сградата на Конгреса във Вашингтон D. C. също е безпогрешно оформена като бухал (виж книгата "The Biggest Secret").
Лъвът станал символ на „мъжкото” Слънце тогава, когато явното станало скрито, но отново лъвът по-често е символизирал богинята. Майката Богиня Хатор е рисувана като сфинкс с лъвска глава.
Мрежата от мистични школи и тайни общества, планирана, за да се подпомогне приложението на рептилския план, се разширила бързо от времето на Вавилон от около 2000 г. пр. н. е. По същото това време Царския двор на Дракона започнал да инфилтрира египетските Мистерии и други властови структури. Tехният закон, законът на Ануннаки. А за тези, които не се подчинявали на „закона”? Вечно проклятие и в ада. Дори думата „грях”(sin), както вече посочих, идва от името на „бог” от Ануннаки- "Sin", планината "Sinai', виж публикацията "Шива, маха-дева ил от мрака".
Идолизиране на  Совата.
Ритуали на обществото "Череп и кости"(Sculls and Bones)
Има едно общо вярване, че Слънцето представлява мъжкият аспект, а Луната – женският. Това е разбираемо, защото начинът, по който нещата изглеждат на една плоскост това е вярно. Но се появява едно извъртане. Дошло времето когато религията при която се почитала богинята била заменена с мъжкия „бог”. Но, това е било само на повърхността, за обществена консумация, за поддържане на контрол и невежество. За да бъде потиснато древното знание и не на последно място, това за истинската история на човечеството, е било необходимо да се унищожат външните прояви на култа към богинята, докато посветените продължавали по старому да я почитат тайно. Следователно религии като юдаизъм, християнство и ислям са били създадени да дадат вид, че са доминирани от мъжкото начало, докато всъщност, са тайни средства за почитане на богинята."


Лакшми и Совата(София).
Англ. "вия"(h-owl) "сова"(owl). Думата за "вълк"(wolf) е  нейната анаграма.
Санкр. Ullū- उल्लू; Швед. "uggla" - Етимологическо свързано с "грозен"(uggly).
На Бълг. "сова" и "софия"(мъдрост, както и "бу-хала".

Совата и Атина-богинята на мъдростта(софИя-σοφία)
"Мъдростта" не белег на Лакшми, а - на Шива.


Statue of  Liberty-Adity
Подарък от френските масони на американските.
Подмяната Слънчевият принцип на НЕПРОЯВЕНИЯТ
 Трансцедентален святкато ПРОЯВЕНА(Астрална) 
енергия на ОТРАЗЕНАТА светлина. 
Масонската светлина и знание са спекулативни.
Ето защо "Братството"(Fratenity= Father+Brother) на Адити и Ананта 
е СПЕКУЛАТИВЕН "БАЩИН(СЛЪНЧЕВ) НЕПРОЯВЕН" принцип.
New York е "гнездото" левитите-равини, известен като "Jew York".Нагласянето на "Лъвът Йуда" с
"Агнето ЙеШуа" иде от RAM.
Rāma-राम-"Ram" Англ- "Овен",
Лат. ARIES, Япон.ラム-Ramu
Слав.-"Ба-ран"(Брам), йАри(Яре)
Араб.-(Коч)Бай-Рам,
 тъй като матер. енергия-"РАаджа"
е вид огън.
Огънят е "сгъстен въздух".
"Слънце в Лъв" е "на трон", а
"Слънце в Овен" - "в екзалтация";
Всъщност, латинската дума con -"със" иде от гръцката σύν-syn, "syn-thesis", йудейският и християнски църковен орган- "syn-edrion", "syn-od", описващ смисълът на конспирацията- ПОДМЯНА НА СТОЙНОСТИ! Тя иде от Египетско-Шумерската дума за "Луна"- "Sin".
Ще проследим по-нататък, както думата за "Лъв" от "Ra" е трасформирана в "Re"- "Reo"(японски) и оттам в Leo-Лео(Латински, Гръцки, Германски, Славянски-), за да пасна на "Л'Уна" и "в-Селена". Оттук започва змийската подмяна до "Слънце"-Сол, "Sol", "Sonne", "Sion", превръщашо слънцето в СатУрн или от "Ра-ма"- "Си-ва". Змийските звуци и знаци, с които се асоциира Шива са "С" и "Ш" и по-малко "М" и "Т"..(виж публикацията "Шива, маха дева ил от мрака". НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ-  "Р"!! за това е била необходима тази смяна от рептилите на Лъвът до "Змията", като "цар". На Ведаически Санскрит "светлина" е "ру", а тъмнина е "су"/"гу"/"та", оттам добива и смисъл на "та-ма"/"та-ра"(владетелката на мрака, "царицата на материалната енергия в мрака").


Думата за "Лъв" във Ведическият Санскрит "Ра-ма"("Царят на Ма", материалната енергия). Думата за "ведически цар" е "РА"(Цар, Рама, посока от Лъв към Водолей), на ос - "АР"(Земя, Брахма, посока от Водолей към Лъв). Думата "АРйан" е асоцииран със облагородяване на Земята("АР", "earth"), с въздух("air"), асоциирано с архетипите "Водолей" и "Телец" в САТйа-йуга.


Преминаването на "Р" в "Л" се забелязва осезателно в тези, които бъркат КаЛи с Кришна(ХаРи, КхаРи)! И до сега има майавади секти(дори, такива, които уж "разбират Кришна-съзнание"), които твърдят, че "Кришна е Кали" или "Кришна бил Божията Майка". (виж публ. "Матрицата- благословия или проклятие" ).Б.Ра(х)ма- култът
В Германските народи "Огън"/"горя" е B.Ra(n)/Б.Ра(н)
В Славянските иде от ж.АР и "Агни"(Огън, огъвам се).

Рама-Сита ,
Лакшман и Хануман


Обърнете внимание на зеленият цвят на Рама
В индийската иконография Рама се изобразява не със син цвят а със зелен.
Рама се асоциира с Рави(Звездното Слънце), с архетип Лъв,
но и с Овен(Слънце в екзалтация) за това го рисуват, като марсинец- "зелен".

Според научната фантастика въпреки, че Марс е "червената планета"
на него живеят "зелени човечета с 4 ръце".
Това не е случайно, тъй като ЦРУ и тайните служби на тази йудео-масонска
цивилизация пази секретни архиви за съществата от тази планета.
Тези същества са дали отражения на съществата на Земята ни  през
нейният Лунен период- "леМУрия", описан в епосът "Рама-йана" ,
описващ събития от Третйа-йуга(преди ~ 1 милион години=900,000)
В ГЛАВНАТА(Овенната) роля:  Овенът (8 Април)- Taylor Kitsch.
Премиера на 9 Март 2012
Филмът е базиран по разказът на Едгар Райс от 1964 г.
от т.нар." Barsoom " -серията.
Обърнете внимание на символика, взаимствана от ВЕДА-
4 ръце, зелен цвят на марсианците, опашки, овенски рога,
 бивни, романтичен женски персонаж("Сита") , т.нат. ...


Маха-прабху Господ Чайтанйа


В Бхагавад Гита 10:30, Кришна казва, че е "лъвът" сред животните. "Лъв" не е използвана СЕГАШНАТА форма "Сингх"(асоциирана със звукът "С" на нагите) на подмяна на царят, а "Индра" - царят на райа "суАР-га" от ВЕДА". Използван е изразът "мрга-индрах"—лъвът"цар на смъртните"(животните- "мрига")

Царят е асоцииран с контролиране на материалната енергия чрез оръжие(не не и контрол над съзнанието на живото същество!!!), но С ЦЕЛ ПРИДВИЖВАНЕ КЪМ БРАХМА. Т.е. царят не прилага ненужно или конспиративно/неавторитетно усилие. В Бхагават Гита 10:31  Кришна казва,  от тези, които владеят добре оръжието, Аз съм Рама;

Истинското ВЕДИЧЕСКО име на "Слънцето" не "С-У.Рйа", а "Рави"(Раджа/райа Вива.сван), идещо от "AU-Ra"(O-Ra)!!
Копирането и изопачаването на името от равините(rabbi, rebbe)иде като ДИРЕКТНА атака на нагите срещу Лъвът подмяна на символи, звуци и знаци. Ra-Re.
Друга такава подмяна е тази на левитите(йудейските свещеници). Те наричат своят месия "Лъвът Йуда"(който по-късно ще бъде заменен с "Исус Христос" от "християнските" библейски свещеници, следващи пак Тората на левитите).
Думата :"левит"(Levi) иде пак от "лъв". В действителност- славянските думи за лъв идват от "лев". Гр. Λέων(Леон). Латинското - Leo и е асоциирано. Френското "Луи"- Louis.
При атаката на нагите чрез "библейското християнство" думите за Слънце и Лъв в ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ(вкл. т.нар. "хинди" СА ПОДМЕНЕНИ на звуците "А" и "Р" със "С"/"Ш" и "М"/ "Т".


Като, че ли АРменският е запазил ВЕДАическaта идея за тези звуци най-много:
 "Слънце"- արեւ/Arev; "Лъв"-  Առյուծ/ Arryuts ;

Финландският, като част от "МУ"-анските езици от Пасификът - също:
"Слънце"- "aurinko"("АУ-Ринко").

Японският, като "не-мигрирал" "МУ"-ански- също:
 "Лъв" - ライオン Raion"Рай-он", което се чува малко като-"Леон" или レオ-Reo ;
Но "Слънце" е "Тайо"太陽 Taiyō, както Шумерският "Тамуз"(ТАМАС).
Шива и змийският култ от  Лемурия на ану-нагите и левитите-рабини

Всъщност, Латинската дума "Ле-мУр" буквално значи "сянка-фантом", но преносно дава смисълът на отразената Лунна светлина от Слънцето "Ра", което се превръща в "Ре", от което  приозлиза "Ре" -йероглиф-пиктограм от континента "МУ" и Египет за "око"(или "уста"), което е Лунното око.
Думата "скрит"(occultus) идва от "око"(oculus).
Всъщност, "ре"-лунен аспект е частичка за повторение на "ра"-слънчев аспект.
Името на "Лемурия" е всъщност "Ре-мУр"("отразяване на светлината от Слънцето").
Думата "лУ-на" е "ру-на"("скрит", "отразен", "шепот").


Брахма учи Майа на огнено жертвоприношение
на фалшивото его - "ахам в агни"
Материалният свят е като пожар
където индивидът жертва фалшивото си его -"ахам
и 
материалният свят е  като океан, от който 
индивидуалната душа(джива-атма
трябва съзнателно сама да отлети, 
като лебед -"парама-хамса".
Огънят присъства и в Райа(враджа) и в Адът(аддхо), само, че функцията на огънят в Райа е градивна(оттук-"градина", присъствие на вода), а в Адът-деструктивна("тялото, като адска машина"). За това при "падението" на човекът до съзнанието на нагите, в по-ниски нива на Астралът, огънят управлява кръвта и желязото. Нагите са студено-кръвни, но МАНИПУЛИРАТ кръвта на човекът. Заблудата на библейските християните, че "кръвта на Исус Христос спасявала"(а не - Христовото съ-знание!!) иде пак от доктрината на левитите, като част от нахаш-култа.
Принасяне на кървави жервти в огънят иде от култа към нагите, който не е бил изповядван от Брахма и Брахма-манас(брахманите).
Брахма(Виж публикацията за "Брахма, АРйанскитя дев") ПЪРВОНАЧАЛНО принася в огънят фалшивото си его, като "жертвоприношение". Нито принася груба материя, нито принася чужда материя, освен своята най-фина- фалшивото си его.! Това е първоначалното жертвоприношение на Брахма!
Смисълът на думата "Брам" иде от Санскр. "брих"("дишам"), "диханието на Вишну", както и "брaм"("горя"), в днешните Германски езици за думата "Огън"(Bran/Bren). "Дишането" е вид "горене". Брахма(Водолеят) управлява кръвообращението чрез дишането(тъй като Водолеят управлява въздушните и водните потоци- "флуиди"), а Рама(Лъв) управлява сърцето, като седалище на индивидуалната душа "атма" и Свръх-душата-"Парам-атма".

Нагите не дават това Знание! Тяхното "знание"  базирано на "знание за МАНИПУЛИРАНЕ на матрицата", изключващо Знанието за нейният смисъл(ВЕДА)- , т.е. "знанието на нагите е "как да заблудят за да те използват най-дълго", като, разбира се - накрая те самите стават жертва на собствената си хитрост.


Шукадева Го-свами към махараджа Парикшит:
"My dear King, approximately 240,000 miles beneath the planet Patala lives another incarnation of the Supreme Personality of Godhead. He is the expansion of Lord Vishnu known as Lord Ananta or Lord Sankarshana. He is always in the transcendental position, but because He is worshiped by Lord Siva, the deity of tamo-guna or darkness, He is sometimes called Tamasi. Lord Ananta is the predominating Deity of the material mode of ignorance as well as the false ego of all conditioned souls. When a conditioned living being thinks, 'I am the enjoyer, and this world is meant to be enjoyed by me,' this conception of life is dictated to him by Sankarshana. Thus the mundane conditioned soul thinks himself the Supreme Lord." (Bhagavata Purana 5.25.1)
"Скъпи царю, приблизително ~0.5 милиона километра под планетата Патала живее друга инкарнация на Върховната Божествена Личност. Тя е експанзия на Господ Вишну, позната, като "Господ Ан-анта"("Безкрайният") или "СанКаршана"("Светият Първичен Океански Бульон"). Той е винаги в трансцедентална позиция, но защото е  обожаван от Господ Шива, девата от мракът(тамо-гуна), неговото друго име е ТАМАСИ(Невежество). Господ Ан-Анта е доминиращото божество в МАТЕРИАЛНАТА гуна(режим) на НЕВЕЖЕСТВО(тамас), както и ФАЛШИВОТО ЕГО(ахам) на обусловените душИ.(ето защо знаещите брахмани принасят в жертвеният огън СВОЕТО фалшиво его, за да могат да бъдат свободни от изискванията на Ананта-шеша!!) Когато обусловеното живо същество си мисли "Аз съм наслаждаващият се и този (материален, особено:грубо-материален) свят е предназначен за моето наслаждение"- тази концепция е с автор именно Господ Санкаршана. По този начин светската личност се изживява за Върховният Господ".
Бхагавата Пурана(Шримад Бхагаватам) 5:25:1
Ето защо Върховният Господ изпитва дали обусловените живи същества са готови НАИСТИНА за Неговият свят, като им праща Своята "първа летва" и най-тежък тест - Змията; ако е цар- Царят на Змиите! Доста светски личности считат, че "Бог създал Човекът", но "Змията е създала светското човечество".


От публикацията за "Ведическата космогония" четем за царят на нагите:
Господ Ананта ("Безкрайният"е преобладаващо божество на материалният режим(гуна) на невежеството, както и на фалшивото его на всички обусловени души.  Когато обусловеното живо същество мисли: "Аз съм наслаждаващият се,  и този свят е създаден бъде ползван от мен",  това схващане за животът се налага от Санкарсана( съскащият змей -Шеша). Така светски-обусловената душа мисли себе си за "Върховния Господ".


Ананта-Шеша е въплъщение на Върховният Бог, САМО, ЧЕ - В МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ, което доказва, че материалният свят е също БЕЗ-КРАЕН, като Трансцеденталният, само, че изграден на цикли, които дават условен "к-рай".
Ананта-шеша е "клопката на Богът" за хитрата душа, която не иска да изкупи грешката си за влизане в материалният свят със собствена само-жертва, а- чрез жертване на други "в името на Богът".
Ананта-шеша състояние е прелюдие на душата джива-атма към махат-таттва(душата редом до атомите в пра-лайа или "Утробата на Вишну").

Въпреки, че може да изглежда "еквивалентен на Богът"(тъй като Му е аватар, но за най-ниските нива на Астралът) Шеша има заблуждаваща функция за тези, които са искали преди да "излъжат" Богът и сега търпят кармични последствия:
"Sankarshana of the quadruple form descends with Lord Rama as Lakshmana. When Lord Rama disappears, Sesha again separates Himself from the personality of Lakshmana. Sesha then returns to His own abode in the Patala regions, and Lakshmana returns to His abode in Vaikuntha." (A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada).
"Санкаршана(Царят на змиите- Змеят Шеша) има форма на "тетра-гамон"(четиристенна пирамида или 4 стени на куб- "кааба, "кивот", чрез което заблуждава, че е четири-ликият Брахма), който слиза заедно с Господ Рама, като "Лакшмана"(така както Бала-дева слиза с Кришна, и е "Брахма" за тези, които са познали Кришна, но- "Ананта-шеша", за тези, които искат да излъжат Кришна и да властват в материята). Шеша, отново се разделя на 2 от личността на Лакшмана(ж.р. "Лакшми"). Едната- Шеша отново се връща в Патала-лока(царството на нагите, холографски на Средната Земя- МезоАмерика и МесоПотамия). А Втората-Лакшмана се връща във Ваикунтха, Духовното Небе - Хари-Дхама.
А.Ч. Бхативеданта Свами Прабхупада.При нагите "огненото жертвоприношение" се е превърнало в скара-барбекю
 за все-изгаряне на животинска плът-главно за консумация след ритуалът
ЛЕВитът е и главен готвач на месото.
"огън" на съвременен хинди е "Ага"(идещо хем от Агни, хем от "н-Ага"=> "Агарта"
 На Тур. "огън" е "йАнга")

Да се върнем на анализът на Дейвид Айк, че
"Дошло времето когато религията при която се почитала 
богинята била заменена с мъжкия „бог”. Но, това е било само на повърхността, 
за обществена консумация, за поддържане на контрол и невежество. "
В древните Ведически традиции 
- плът и кръв се принася на Кали-  женски аспект на завършващ цикъл на богинята-майка.

Лъвът в герба на България