събота, 26 ноември 2011 г.

Луцифер,Око,Машина,Монизъм,Майа,Синтеза,Иманентност,Реинкарнация

..................нашето светло(и димящо) бъдеще в матрицата


В настоящата публикация ще разгледам грешките, които допускат т.нар. "изобличители и борци срещу Новият Световен Ред", редът на асура-нагите, ангажирали в своята пропагандна доктрина аврамическите религии(в частност библейското християнство), както и майа-вади и тантрическите диалози(диалектики) между Шива и Майа, където Шива обяснява на Майа, че в епохата на кали-йуга ще проповядва БЕЗЛИЧНОСТНОСТ на Богът. Това е обяснено добре в "Учението на Бог Чайтанйа" на Свами Прабхупада.
И наистина "Новият световен ред" на Луцифер се базира на тези доктрини!

"Новият Световен Ред" на Луцифер
се асоциира с Пирамида и Око на върхът и.
Както ще разгледаме по-надолу, това е асоциирано с паднал дух, демони, които ползват
енергията на матрицата Майа по своя воля, представяйки се за "бог".

Думата "спекулирам" иде от латинската "spectare"- "наблюдавам"(watch), а  "наблюдателница"(Watchtower" , т.е "свидетели на яхова"  е "specula". Оттук-"spectrum".
"Спекулирането" е тенденция и свойство на умът, което не означава, че умът е създаден САМО да спекулира! Умът е слабото място на душата, когато иска да потъва в матрицата. Този ум наричаме "луцифериански". Спекулирането с Истината и Богът е дело на Луцифер-падащата и разпръскваща светлина, еманираща до дъно в матрицата." Хорос-коп" не идва от "игра"- "χορός", а идва по-скоро от "време" -ὡρό-σκοπος/"Ора-скопос", по-правилно е да се каже ХРОНОС-СКОП--"χρόνος-σκοπος". На Латински "σκοπος" е "specula"(спекула). => "Гледам"- "spectare",  "spectrum"-"гледка"...
Днешният луфицериански "елит" се ръководи от БОРСОВИ СПЕКУЛАНТИ(stock-exchange  speculator", букв. "наблюдател на пазарът") чиито устои са в  религиозни доктрини пълни със спекулации с Богът и опитът им да играят Неговата роля(Spectacle)! Духовете "Йах" и "Аллах" са луцифериански, които се представят за "бог". Икономическитя термин "спекула" означава да "скриеш стока, която да я продадеш по-скъпо при липсата и  на пазарът по-късно". Всички революции, войни и метежи от Френската(включая) насам, са благодарение на СТОКОВА СПЕКУЛАЦИЯ(от страна на рептилният клан Ротшилд). Някой наричат това "прогрес на човешката цивилизация".....?
Да си "спекулатор" означава да играеш самозвана заблуждаваща за околните роля на наблюдател, представяйки се за "бог" или "божествен", когато сам си подвластен(карма) на Играта на Богът(Лила)! Обикновено това става с умът! Което не означава, че "ум" е мръсна дума!


"Deva(Brahma) est Dava il(Shiva) INVERSUS."
"Дяволът" е "реверсиран Бог".


"Реверсирането" става чрез многократни "революции"(превъртания)
в кръгът "самсара"
 под влияние на духът на "Луцифер".

С очите човек възприема над 80% от информацията за околният свят. Окото е "прозорец към света", но - и "информационен устой" на душата в матрицата("тъмна стаичка" за възприятия). С последното се обяснява фактът, че засилване на сензитивността и пара-нормалните възприятия се развиват у хора, които са изгубили своето физическо зрение.  Зеницата на всички очи е черна, независимо от светът на ирисът. Това е с цел-поглъщане на светлината, която отразяват обектите в матрицата. Всички обекти могат да се наблюдават чрез очите, благодарение, че те ОТРАЗЯВАТ светлината. Никога не може да се наблюдава с очите ИЗТОЧНИКЪТ на Светлината, тъй като той не отразява светлина! За "отразител" на светлината се счита Луната и индивидуалната душа, затова и тя се асоциира възприема със САМОТО ОКО!
За възприемане на Богът директно е предназначено сетивото СЛУХ и музиката, като "Върховно изкуство".
С окото е свързан КОНТРОЛЪТ в матрицата. "Контрол" идва от Фр. "contre rolle"- "дубликат на  регистър за вписване на роля".

Око-то е ЧЕРНА КУТИЯ("camera obscura"), което поглъща светлина, като "черна дупка".
Окото се асоциира с индивидуалната душа, криеща се в материята.
(Виж публ. "Матрицата Майа")


От тука правим по-важният извод, че "Носителят на Светлината"("Луци-фер") не е непременно "САМИЯТ ИЗТОЧНИК на Светлината"(Христос или- Кришна), което е важен момент в анализът защо "Новият Световен Ред" не носи информация за Източникът на Светлината, а само СПЕКУЛИРА  с нея. Ето защо аватарите на Богът ДИРЕКТНО показват разликата между "Източник" и "Носител". Съвсем обяснимо- поради спекулация с невежеството на общността Носителят може да спекулира с това, че носи от Източникът, с цел да заблуди и използва(експлоатира). В кали-йуга лесно се спекулира с това, че Шива е бил "Източник", тъй като бил "Носител". И съвсем нормално- Шива е гуна-аватар на Кришна за тези душИ, които са в невежество.
Черната кутия
Всички лъчи се събират и произвеждат обърнат образ
Пеленачетата след като прогледнат виждат обърнат образ.

Римляните имат поговорка : "HRISTOFORUS VERUS LUCIFERUS" -"Христос е истинският Луцифер"(Кришна е истинският Шива), което показва, че Христос може да е Луцифер, но Луцифер не може да е Христос, което дава препратка на Ведантическият извод, че Кришна може да е Шива(иманентен-всепроикващ и разпръскващ), но Шива не може да е Кришна(трансцедентален-събиращ, "Кришн"а значи още и "все-привличащ"). Т.е.:  "млякото" може да стане "кисело мляко", но киселото мляко не може да се върне до състоянието на "прясно мляко".
В този аспект, Луцифер никога не връща в пред-началното(proto-genesis=exodus) състояние, а има функцията само да еманира във времето до крайният цикъл  на материята - ЕНТРОПИЯ("дизолюция" или "разтваряне" до състоянието на "Хаос"- култовата Богиня- Луцифер и подготовка за начално състояния на ре-инкарнация. Естествено- един от най-важните масонски(луцифериански) слогани е "Ред от хаосът". (виж публ. "Подмяна на Слънцето и Лъвът с Луната и Змията от асура-нагите в кали-йуга").


Змията "Диа-Мат"
Сахаджията "Търсач" е неуморен в доказателството, че Змията и Богнията-майка са асоциирани:
"Коя е змията? -древната Богиня-Майка във вавилонската и шумерската митология
Възможно ли е "Тиа-мат"(Думата "дама" произлиза от Санскр."тама", оттук-> dame, damage, domain, damn.ation, Слав. "дом") - древната Богиня-Майка във вавилонската и шумерската митология да е дала плода на познанието на Адам и Ева?  Тя е изобразена като змия."
Сахаджиите(вид "транс-хуманисти") считат, че "съзнанието е продукт на материята"(Кришна е продукт на Майа"), "змийската енергия на спиралата 'Кундалини' е трансцедентална, а не - астрална" и че "Върховният Бог е Шива, като "мъжко начало" е една безименна, безформена, безлична, статична празнота(void), отдал цялата си ПОТЕНЦИАЛНА енергия до КИНЕТИЧНА на Майа": Потенциалната(мъжка) енергия=Кинетичната(женска). Т.е.- нямаме "причина и следствие", а имаме- само "хаос". Т.е. "редът" на Илюминатският Луцифер е  Богинята ХАОС!(наречена от Дейвид Айк - "Семирамида"). 


Алекс Джоунс е прав в дефинирането дизайнерите на "Новият(стар) световен ред"- това са евгенисти(eugenicists) и транс-хуманисти(trans-humanists). Евгенистите искат да "подобрят генетиката чрез физическо вмешателство на материалистичната наука", а "транс-хуманистите" считат, че "могат да еволюират духовно САМИ(без помощта на Богът, като ЛИЧНОСТ И СУБЕКТ) до състояние на 'освобождение' и 'божественост' ".
В прочутият си документален филм от 15 юли 2000 г. - "Bohemian Grove" , Алекс Джоунс прави сензационно(за обикновените светски трудови и недотам-трудови орица, които Дейв Айк нарича "sheeple")  документално откритие, че т.нар. "световен елит"(илюминатски политици, банкери, корпоративни глави, т.нат.) посещават "Бохемски(буквално "цигански") клуб", който извършва кървави* жертвоприношения(животни и хора) чрез все-изгарение. И Алекс се изненадва, че това съществува, пори условие, че съществуват левитите-равини, които са "авторитети" в библията, която християни, като него, пропагандират за "свещена книга".
---------
На какво ви прилича
 Централната Нервна Система?....
*"Кървави жертвоприношения" се нарича жертвоприношения на животни хора. За разлика от растенията, животните и хората имат централна нервна система(т.нар. "астрално тяло"), устроена на базата на кръво-обръщение, за разлика от растенията, които нямат централна нервна система, а само периферна нервна система, което представлява т.нар. "етерно тяло". При умъртвява на индивид с централна нервна система, то душата му преживява 'смърт' и болка, за разлика от този индивид, който няма централна нервна система("астрално тяло"). В кали-йуга Кришна, Буддха и Христос са забранили кървавите жертвоприношения, но най-упорити в неспазването на тази забрана остават аварамическите религии(йудеизъм, библейско-римско християнство и ислям, които Дейвид Айк нарича "продължители на змийските религии" в Близкият изток и Европа и Америка) и извън-класовите майа-вади култове, които следват асура-нага духове. (виж публ. "Животинските жертвоприношения при дхармическите и аврамическите религии")

Презентация, "шапка" на радио-предаването на Алекс Джоунс:

"Big Brother,
Mainstream Media,
Government
cover us
You want answers?-
Well, so does he!
He is Alex Jones
on the GSN Radio Network.
And now live from Austin, Texas
Alex Jones:
Well, I am right up here
We've started our engines
We've been given the green flag-the race is on-for free humanity against the global scientific dictatorship, run by the psychopathic control freaks who are trying to play God, the archi-techs of trans-humanist eugenecists World government!"


Пътуване на Светлината
Смисълът на дисперсията на светлината е разнообразието на свободната воля на джива-атма.
Тя се проявява за различно назначение на кармата и класите.
Смисълът на ре-комбинацията е да покаже, че видовете съзнания си имат про-Изход.

Дейвид Айк разглежда матрицата, като "илюзия подчинена на нашето съзнание". Това е до известна степен така, но крие опасност да вземем "Самият Бог за илюзия"(особено, ако не Го познаваме!). Такъв тип съзнание, като Девид Айк е ВЕЧНИЯТ БУНТАР. "Вечният бунтар" счита "собственото си съзнание за Богът" и по този начин САМ попада в ниските нива на владения на Ананта. (виж публ. "Ведическа космогония").
От гледна точка на двайта-философията на ваишнавизмът МАТРИЦАТА НЕ Е ИЛЮЗИЯ,  А може да бъде САМО АКО Я ВЗЕМЕМ ИЗВЪН КОНТЕКСТ НА БОГЪТ(КРИШНА). Т.е.-МАТРИЦАТА СИ ИМА СМИСЪЛ. Тя не просто "досадна илюзия".
Дейвид Айк не вярва в Богът, като Личност, но достига до изводът за религията на нагите, чиито център се мести от Месопотамия през Йудея-Рим-Лондон-Ню Йорк,  е изместила Арйанската раса(бледоликите или брахманите), като с многократни кръвосмешения е завладяла духовеството на старата вяра, формирайки социален "елит" на пирамидалната структура на базата на МАШИНА(Санскр. "Шри Йантра"). Това потвърждава Шастрите, че в кали-йуга класовата структура ще бъде заменена със змийски използвачески "елит", който ще имитира божественост(брахманизъм), а -всъщност ще цели да зароби и експлоатира материалната енергия на  Майа-природатаи живите същества в нея.
Дейвид Айк достига до много важният извод, че смисълът на обожаването на Слънцето и "мъжкият аспект" на Бог(непроявеният, трансцедентален) се измества от обожаване на Богинята-Майка с астралният аспкет, но В СЪЩОТО ВРЕМЕ СВЕЩЕНИЦИТЕ ИМИТИРАТ обожаване на Отец. Това днес е видно от подмененото Римско Християнство .(виж предната публикация "Подмяната на Слънцето и Лъвът..... ")
Алекс Джоунс има отлични наблюдения за луциферианскитя характер на рептилният световен "елит", но поради недостатъчно-задълбочени знания не достига до изводът, че луцефирианството и демонизммът не са "кананитско-вавилоснко-друидски" на Молох("Cremation of Care was an ancient Canaanite, Luciferian, Babylon mystery religion ceremony, and that the owl statue was Moloch."), а - ЧИСТО РЕПТИЛНИ(както го разбира Дейвид Айк!) и самите свещеници от християнската официална църква са нейни носители, онаследили ЛЕВИТИТЕ от Тората(Старият завет).


Терминът "Машина"(Machine) идва от Санкр. корен- "маха"- "голям", "велик", идва да обозначи Маха-дева Шива, но и Маха-Майа. Нем. е "Macht" - "machen" -"правя". На Санскр. "Мощ" е "шакти", оттук =>Евр. "шекина".
"Машината" идва да обозначи "ВЛАСТ В МАТРИЦАТА", базирано на змийската сила в телесната машина "Шри Йантра".
На Латински "сила" е POTENZA(потенца), следва да обозначи типът потенциална енергия, която се счита "мъжката". Потенциалната енергия е винаги в зависимост от ПОЗИЦИЯТА на енергоизточникът. За това асура-нагите(демоните) с днешната рационална пирамида пунтират Богът, създавайки "елит", който да експлоатира в йерархическа последователност, известен с италианското понятие 'МАФИЯ'(скрит, паразитски "елит", не e "elected", a -"Serpent-Selected"). Женският тип енергия е КИНЕТИЧНА или - ПРОЯВЕНА и иде от Гр. κινη (кини)-"двигател", "машина"=> "кино"("движение на кадри"), Лат. engine(engenie), Араб.. Jinni,  Санскр. Injana (इंजन In-jana)... Janus("Янус" или "Джанус"  e на Лат. Genus -"род", "вид")=>. Оттук  "Янтра"- "машина", асоциира се с Янус, Януари, месецът на Водолеят или Брахма.)

il capo di tutti capi
Каква е разликата между Брахма-кинетичната енергия и кинетичната енергия на Луцифер на днешният паразитен рептилен елит?- Разликата е същата както между глаголът "жертвам се" и "жертвам". Рептилският(змийски) "елит" жертва за да продължи в матрицата, брахманската класа СЕ ЖЕРТВА за да продължат в матрицата всички. В "машината" на днешният рептилен елит се изсипва неосъзната кинетична енергия на живи същества, които не са осъзнали своята потенция, чуждата потенция и потенцията на Богът.


Bohemian Grove:
Приношение на Мъжки отрочета-първенци  не е култ към Баала-дев, а - култ към Асура-нага.


S-akti, the Serpent power has a dual function-Brahma's swan & Siva's snake
The White color signifies the Almighty God-Head "Sriman Narayana" and
the Red mark signifies His Divine Consort, the Mother of Entire Creation
 "Sri Mahalakshmi known as Thayar".    източник
Символът презентира кинетичната енергия ШАКТИ, за това сама по себе си ШАКТИ не е "мръсна дума", така както думата "парИ" не мръсна, а се порицава "любовта към парИте". Така и с Шакти - когато Шакти се превърне самоцел то това нещо наричаме "демонизъм" или "демонична природа".(наслаждаваща се на сетивата си, без присъствиятето на Богът-регулатор). Демоните искат да властват над материалната природа, иззимвайки фунцията на Богът(Кришна), но поради самото кодиране на матер. енергия(пак от Богът) те попадат в клопката на деградиращите времеви цикли в нея, които увличат душата, като "водовъртеж" в без-дна-та(без дъно) на подсъзнанието и накрая-в безсъзнание.


Шакти-шекина като "Бафомет-Сабатянският козел и Сова",  Елифас Леви, 19 век.
СИМВОЛ=> ЕНЕРГИЯ=>СИЛА(ВЛАСТ).
symbol=>energy(shakti=>shakhinah) =>power (shekel)
ПарИте са израз на материалната енергия шакти(шакина) и Месопотамското "шекел"  за парична единица идва от шакина, така както във Ведаическата култура "ЛАКШМИ" се асоциира с "парИ"(думата "парИ"  и  въздушно-водни "пАри" на български иде ДИРЕКТНО през Туркските езици, в Сибир(земята на Сиба/Сива)от Санскрит, което обозначава върховно състояние -"пАра").
Философията на ДВАЙТА гаудйа-ваишнавизмът, обаче, ОБЯСНЯВА НАЙ-ПЪЛНО СМИСЪЛЪТ НА МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ "Шакти", за да не се превърне тя в самоцел(ХАОС).
"Like Shiva-associated Shaktism, Shakti embodies the active feminine energy and power of male supreme deity Vishnu in Vaishnavism. Vishnu's female counterpart is called Lakshmi. However, in Srivaishnavism, a school of Vaishnavism, Lakshmi or Sri does not play any particular part in the creative function of the Lord, because Prakriti is the manifest aspect of the Lord.[11] In Srivaishnavism, Vishnu alone is the great creator, although Sri is coeval with Him.[12] As Vishnu is the Father who stands for absolute justice, and is the Sri is the Mother of the universe and is considered to be important element in the redemption of mankind, interceder with Vishnu on behalf of spiritual seekers.[12]"

Лакшми за това е "пари", тъй като чрез нея душата се изкупува пред Богът(Вишну). Тука виждаме, че парите не са САМОЦЕЛ. "Изкупуването" пред Бог ът Кришна не става чрез принасяне на чужда, а - на собствената си матер.енергия - земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и най-накрая-фалшиво его.
Лакшми, по подобие на Христос, е ходатай пред Богът(Вишну). 
кАли бАбба-т  & the 40 thieves
(виж публ. "Ведаическа космогония")

Друг анализатор на "Новият" демоничен световен ред е Джордан Максуел -"астро-теолог," чиито изслдвания са в областта на КАТОЛИЦИЗМЪТ, като негов двигател. Католицизмът е пряк наследник на Римската Империя и продължител на ЙУДАИЗМЪТ. Римското библейско християнство може да се каже, че е "НОВ ЙУДАИЗЪМ"(а от Дейвид Айк допълваме, че йудаизмът е продължение от Месопотамските рептилни култове на асура-нагите за кръвни жертвоприношения чрез всеизгаряне. Джордан Максуел(Jordan Maxwell) е отгледан в католическо семейство, самият той със "Слънце в Козирог", дава отлично обяснение на 3-те аврамически религии, като "Сатурниански култове"(само че бил добавил-СПЕКУЛАЦИЯ с ролята на Сатурн, тъй като Сатурн е "тясна порта" към Транс-Сатурновите измерения извън Слънчевата ни система). Сатурн е Сани(Шани), пряка асоциация с Махеш Шива. Това отново кореспондира с откритието на Дейвид Айк за подмяна на Отецът с Божията майка и тайно обожаване на нейната шакина(шакти) матер. енергия, като "Отец". Ватикана е експерт в това днес, Максуел доказва, че банкерството днес е контролирано от Ватикана и рационалната пирамида на "социална структура" е корумпирана именно благодарение на принципът  "да жертвам друг(prey-victor) в името Богът"(принцип на материалната природа), а не - "да се жертвам(pray-victim)"(стъпало към Трансцеденталният свят, както е сторил Христос, примерно...).

Ре-инкарнация.
И как управляват тези рептилии("control freaks", както ги нарича Алекс Джоунс), в крайна сметка?.. - "Управляват" материалната енергия след т.нар. "втора сеитба"(с "плод" -нагите от юг и запад)чрез активиране на адреналинът в Централната Нервна Система(адреналинът се разтваря директно в кръвта и алкохолът се разтваря директно в кръвта!!). Играта е по-груба на Земята и съзнанието се лута от 'под-съзнавано'(сънища с блянове) до 'без-съзнавано'(пра-лайа на махат-таттва в утробата на Вишну). За това гуна-аватар е Шива. Шива, за огорчение на шайвитата и майавадитата, не дава Освобождение от Самсара, а само-РЕ-ИНКАРНАЦИЯ в друго тяло в рамките на "Дева-дхама". (виж публ. "Шива, маха дева ил" от мракът" и "Ведическа космогония").
Култовете от т.нар. "втора сеитба" са податливи към робство в матрицата, тъй като са роби на инстинктите, идещи от под-съзнаваното. Това са обожателите главно на Кали от "Лемурия"(Кумари Кандам) и местните жители на Африка и СахарАзия(пустинните региони на Азия) и Югоизточна Азия. Именно, за тях, Дейвид Айк казва, че са специално създадени за роби и експерименти на вече смесилите се рептилии с Арйанските царе  от "първото засяване"(Брахма култът от Север на Арйаните).
Култът към Шива, обаче е зароден още от "Му" в Пасификът, Източен Сибир("Сиба-ир", "Сива-ир").
Не случайно, най-голямата империя, позната в най-новата история- Монголската на Дженгис Кхан, има за символ "тризъбецът", символ на РЕ-ИНКАРНАЦИЯТА в матрицата. Този момент Шива е бил почитан като Тенгри, или архетип. "Стрелец".

Думата "тризъбец" следва да обозначи "3" и "зъб". 3 е числото на синтезата и 3-те гуни в матер. природа. Шива им е унищожител, като е гуна-аватар за най-здравата, тежка и плътна гуна- ТАМАС, на мракът, невежество и инерцията, ИЛЮЗИЯТА МАЙА
"Зъб", защото става дума за ЖИВОТИНСКО Астрално СЪЗНАНИЕ от раджас гуна към тамас. Асоциира се с "от лъвът към змията". От под-съзнавано към не-съзнавано.

Har(a)-poon = "Hara"- Shiva, "poon"- вид "индийско"(регионите остатъци на "Лемурия" и континентът "МУ") дърво 'Саlорhyllum'.
Йао(Яхве, Йахова) е Луцифер
Така, че "зъб на пръчка" е -"копие", а "копие с 3 зъба" е "Хар(а)-пун", "Три-шул".
Има специално значение както "зъбът", така и цифрата "3". Думата за 'завЕт" -Testament на Латински идва от "свидетел"- TESTIS. Така, че "нов завет" значи "нови топки"...Дейвид Айк го е забелязал и отразил в книгата си "Дъ чилдрън ъв дъ мейтрикс" .
"Трансе-дентален" означава "ОТВЪД ЗЪБА". "Зъб" на Латински "dentе"(Фр. -"дан/т") иде от Санскр. 'ДАНТ'-दांत. ..........a - префиксът "trans" на Санскр. е "три", същата дума за числото "3", което значи "преминавам отвъд"-"pass over"("пасха" при въпросните "йудеи с уни-калните идеи").    
==> "ТРАНС-ДЕНТ" ="ТРИ-ДАНТ".