събота, 29 май 2010 г.

Ръководство по джапа медитация

Ръководство по джапа медитация


"От жертвоприношенията Аз съм
повтарянето на святите имена [джапа] "
Бхагавад Гита 10:25


Няма строги и точни правила за мантруването на Харе Кршна Маха-мантра. Най-удивителното нещо във връзка с мантра медитацията е, че човек може да мантрува по всяко време и навсякъде — вкъщи, на работното си място, докато кара колата си или пътува с автобуса или метрото. Има два основни вида мантруване. Индивидуалната медитация, при която човек повтаря светите имена с броеница, се нарича джапа. Когато той повтаря в един глас с другите, това се нарича кйртан. Кйртанът обикновено се съпровожда от музикални инструменти и пляскане с ръце. И двата вида повтаряне са благоприятни и се препоръчват.


За да изпълнява първия вид медитация, човек трябва да има само наниз джапа зърна. Може да си купите от магазина, а ако не е възможно, може сами да си направите броеница. Ако решите да си направите джапа броеница, следвайте следните прости правила:

1. Купете сто и девет кръгли дървени зърна (около един или два сантиметра в диаметър) с дупки, през които ще нанижете връвта. Купете от три до пет метра здрав, дебел найлонов конец.
2. Направете възел на петнадесет сантиметра от края на найлоновия конец и почнете да нанизвате зърната едно по едно, като след всяко зърно правите единичен или двоен възел, в зависимост от дебелината на конеца.
3. След като нанижете сто и осем зърна, пъхнете двата края на конеца през дупката на последното зърно.
4. Това зърно се нарича „Кршна зърно" и ако е възможно, добре е да бъде по-голямо от другите. Направете възел, след като и двата края са минали през зърното. Отрежете излишния конец. Сега имате своя собствена джапа броеница.

мантруване около Туласи-деви (Радха-рани)За да медитирате с помощта на зърната, хванете с палеца и средния пръст на дясната си ръка първото зърно, намиращо се непосредствено до Кршна зърното, и кажете цялата Маха-мантра — Харе Кршна Харе Кршна Кршна Кршна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. След това се преместете на второто зърно, като го държите между същите два пръста, и кажете отново цялата Маха-мантра. След това се преместете на следващото зърно и така повтаряйте цялата мантра върху всяко едно от сто и осемте зърна, докато стигнете до Кршна зърното. Сега сте направили един пълен кръг от джапата. Не произнасяйте мантрата върху Кршна зърното, а завъртете броеницата и почнете да повтаряте мантрата последователно върху всяко едно от зърната в обратна посока. Повтарянето на мантрата върху зърната е много полезно, защото по този начин в медитация се въвлича сетивото за допир, което Ви помага да се концентрирате по-добре върху мантрата.Ако сте решили да правите определен брой кръгове дневно, можете да си направите малка броеница с толкова зърна, колкото кръга правите всеки ден. Не е нужно да слагате възли между зърната. Завържете само два възела в двата й края, за да не изпадат зърната. Щом завършите един кръг, придвижете едно от броителните зърна към единия край на броеницата, с което да отбележите, че сте направили един кръг.

Може да повтаряте мантрата върху джапа както вкъщи, така и навън. Може да повтаряте мантрата тихо или силно, както желаете, но важното е да я произнасяте ясно и достатъчно високо, за да я чувате. Умът може да проявява склонност да се отклонява от други мисли, докато повтаряте мантрата, защото той е трепкащ и неустойчив, и винаги се стреми да мисли за нещо. Опитайте се внимателно да се концентрирате върху Харе Кршна мантрата и върху това да чувате всяка дума от нея.

Човек може да мантрува по всяко време, но ведическата литература отбелязва, че определен период от деня е най-благоприятен за духовни дейности. Ранните утринни часове са най-благоприятни за духовния напредък. Много хора са открили, че е особено полезно да повтарят мантрата всеки ден по едно и също време. Започнете с един или два кръга дневно и постепенно увеличавайте броя им, докато стигнете шестнадесет кръга, минимума, препоръчан за сериозните и за тези, които искат да станат Харе Кршна преданоотдадени.

Докато джапата е самостоятелна медитация, кйртанът е групова медитация. По време на кйртана хората пеят Харе Кршна мантрата и това може да се акомпанира от музикални инструменти. Човек може да прави кйртан вкъщи със семейството и приятелите си, в дома на други или в гората. Един води кйртана, като пее сам Харе Кршна Маха-мантрата, а другите повтарят след него същата мелодия. Водещият отново пее сам и другите отново повтарят след него. По този начин с повтарянето на мантрата отново и отново, кйртанът усилва духовното щастие на всички участници.

По време на кйртана освен че чувате собственото си повтаряне на мантрата, Вие сте облагодетелствувани от слушането на мантрата, повтаряна от другите. Може да пеете мантрата с всякаква мелодия. Добре е да имате музикални инструменти, но не е задължително. При кйртана обикновено се използуват традиционни индийски инструменти, като барабани и ръчни чинели. Вместо тях вкъщи може да използувате нещо подръчно: някаква кутия или бидон, които издават звук като на барабан, и всеки метален предмет, който издава звук като чинелите. Може да използувате и пиано, орган, флейта или китара. Много хубаво е да пляскате с ръце. Децата също могат да пеят и така да напредват духовно. Всяка вечер може да събирате семейството и да повтаряте мантрата. Много е хубаво да се събирате за кйртан всеки ден или колкото е възможно по- често.

Повтарянето на Харе Кршна е винаги нарастващо и освежаващо преживяване. Самите вие може да го изпитате. Опитайте се да повтаряте някоя друга дума или фраза дори за пет минути. Ако започнете многократно да повтаряте „пепси-кола", дори за няколко минути, това става непоносимо. Но звукът от името на Кршна е трансцендентален и когато човек го повтаря, иска да го повтаря все повече и повече.

Усъвършенствуване на повтарянето на мантрата

Независимо при какви обстоятелства човек повтаря Маха-мантрата, той се сдобива с голяма духовна полза. Великите светци и мъдреци, които са специалисти в повтарянето на мантрата, предлагат практикуващият да използува някои практически техники, които ще усъвършенствуват повтарянето на мантрата и ще донесат бързи резултати.

Колкото повече човек мантрува Харе Кршна, толкова по-лесно ще може да следва изброените по-долу принципи, защото с повтарянето на мантрата човек получава духовна сила и развива вкус към по-висше удоволствие. Когато човек изпита духовното удоволствие от повтарянето на мантрата, много по-лесно изоставя лошите навици, които препятствуват духовния му напредък.

1. За тези, които са сериозни и искрени в напредъка си, се препоръчват следните регулиращи принципи:

а). Никакво ядене на месо, риба и яйца.

б). Никакво приемане на упоителни средства (наркотици, марихуана, хашиш, ЛСД, алкохол, цигари, дори кафе и чай).

в). Никакъв хазарт.

г). Никакви забранени сексуални връзки (никакъв извънбрачен сексуален живот, а в семейството сексуални отношения само за създаване на деца със съзнание за Бога).

Като следва горепосочените четири регулиращи принципа, човек може да направи бърз напредък в духовния живот. Ако не следва тези принципи, човек напредва много трудно, защото неспазването на принципите усилва привързаността му към материалните неща. Но повтарянето на мантрата е толкова могъщо, че човек може да започне да мантрува при всякакви условия на живот и самото повтаряне на мантрата ще му помогне да напредне по пътя.

2. Човек трябва да чете редовно ведическата литература и по-спе- циално Бхагавад-гйта и Шрймад-Бхагаватам. Дори само ако слуша за Кршна, за необикновените Му дейности и трансценденталните Му забавления, сърцето му ще се пречисти от цялото замърсяване, натрупано в резултат на продължителния контакт с материалния свят. Чрез редовно слушане за Кршна и духовния свят, където Кршна се наслаждава на вечните Си забавления с преданоотдадените Си, човек ще разбере изцяло природата на душата, истинските духовни дейности и съвършения метод за освобождаване от материалния свят.

3. За да бъде напълно защитен от материалното замърсяване, човек трябва да яде само вегетарианска храна, която е станала духовна, защото е била поднесена на Върховния Господ, Кршна. Когато човек убива живо същество, включително растение, той повлича след себе си кармични последици. Но Кршна казва в Бхагавад-гйта, че ако някой Му предложи вегетарианска храна, Той ще унищожи тези последици (вж. раздела „Как да приготвяме и предлагаме храна").

4. Човек трябва да дава резултатите от работата си на Върховния Господ Кршна. Ако човек действува за свое собствено наслаждение, е принуден да приеме кармичните последици от дейността си. Но ако работи за Кршна и действува само за Негово удовлетворяване, той не получава никаква кармична последица. Дейността, извършена като служене на Господа, не само че освобождава човек от кармата, но събужда заспалата му любов към Кршна. Човек може да продължи да изпълнява професионалния си дълг, но съществуват и дейности, които не са позволени. Трябва да се избягва дейност, с която пряко или косвено се нарушават горепосочените четири регулиращи принципа.

5. Човек, който е сериозен в повтарянето на Харе Кршна, трябва да общува колкото може повече с хора, които се занимават със същото. Така той се сдобива с голяма духовна сила. Човек естествено придобива качествата на тези, с които общува. Също както ако някой иска да стане лекар или адвокат, трябва да общува с хора с такава професия. Следователно човек трябва да бъде много внимателен и да избягва общуване, което може да попречи на духовния му напредък, а именно общуване с материалисти или с хора, неинте- ресуващи се от духовни въпроси. Най-добрият и най-бързият начин за напредък по пътя обратно към Бога е общуването с хора, които се стремят да напреднат в духовния живот, повтарянето на Харе Кршна и следването на регулиращите принципи.