събота, 29 май 2010 г.

АВТОРЪТ

АВТОРЪТ е EXPERT,
a НЕ - "experi-menter"!
Негова Божествена Милост А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада се появява в този свят на 1 Септември 1896 г. в 16;00 ч. -  Калкута, Индия. За първи път той среща своя духовен учител, Шрйла Бхактисиддханта Сарасватй Госвамй, през 1922 г. в Калкута. Бхактисиддханта Сарасватй, изтъкнат учен в областта на религията и основател на шестдесет и четири Гаудййа Матха (ведически институти), харесва този образован млад човек и го убеждава да посвети живота си на разпространението на ведическото знание. Шрйла Прабхупада става негов ученик, а единадесет години по-късно получава и официално посвещение.


При първата им среща Шрйла Бхактисиддханта Сарасватй Тхакура се обръща към Шрйла Прабхупада с молба да разпространява ведическото знание на английски език. През следващите години Шрйла Прабхупада пише коментар върху Бхагавад-гйта, като взема участие и в дейностите на Гаудййа Матха, а през 1944 г. започва да издава "Обратно при Бога"("Back to Godhead") — английско двуседмично списание, което сега продължават да издават учениците му на Запад, на повече от тридесет езика.

Биография на Прабхупада на английски език- от ТУК !

Гаудййа Ваишнава обществото признава учеността и предаността на Шрйла Прабхупада и през 1947 г. го удостоява със званието „Бхактиведанта". През 1950 г., на петдесет и четири годишна възраст, Шрйла Прабхупада се оттегля от семейния живот, като приема жизненото стъпало ванапрастха (уединение), за да посвети повече време на научни занимания. Шрйла Прабхупада заминава за свещения град Врндавана, където живее скромно в историческия средновековен храм Радха-Дамодара. В течение на няколко години той се отдава на писане на научни трудове. През 1959 г. той се отрича от света и приема саннйаса. В храма Радха-Дамодара Шрйла Прабхупада започва да работи над своя шедьовър: многотомния превод на Шрймад-Бхагаватам (Бхагавата Пурана), съдържащ осемнадесет хиляди стиха и пояснения към тях. Той пише също и "Безпрепятствено пътуване до другите планети".


След като издава три тома на Бхагаватам, през 1965 г. Шрйла Прабхупада заминава за Съединените щати, за да изпълни мисията на своя духовен учител. По-късно той написва повече от шестдесет тома авторитетни преводи, коментари и обзорни изследвания върху индийската класика в областта на философията и религията.

През 1965 г., когато пристига в Ню Йорк с товарен кораб, Шрйла Прабхупада всъщност е без пари. След близо една година на големи затруднения, през юли 1966 г. той основава Международното общество за Кришна съзнание. До момента, в който напуска този свят, 14 ноември 1977 г., той ръководи обществото и благодарение на грижите му то се разраства в световна конфедерация на повече от сто ашрама, училища, храмове, институти и земеделски общини.

Именно Шрйла Прабхупада създава духовната община Ню Врндавана в Западна Вирджиния и въвежда на Запад ведическата гуру-кула система на образование.

Шрйла Прабхупада насърчава създаването на няколко големи международни културни центъра в Индия. Центърът Шрйдхама Майапур в Западен Бенгал е мястото, на което е запланувано да се построи духовен град — смел проект, който ще се осъществи през следващото десетилетие. Във Врндавана, Индия, се намира великолепният храм Кршна-Баларама и международният дом за гости. В Бомбай обществото притежава голям културен и образователен център, а в редица важни райони на индийския полуостров са планирани други центрове.


Най-значителният принос на Шрйла Прабхупада са неговите книги. Академичната общественост високо оценява тяхната авторитетност, дълбочина, яснота и те стават общоприети учебници в много колежи. Неговите трудове са преведени на повече от тридесет езика. Издателството Бхактиведанта Бук Тръст, създадено през 1972 г., за да публикува произведенията му, става най-големият издател в света в областта на индийската религия и философия.

Само за дванадесет години, независимо от напредналата си възраст, Шрйла Прабхупада обикаля четиринадесет пъти света и чете лекции из шестте континента. Въпреки тази натоварена програма Шрйла Прабхупада продължава плодотворните си писателски занимания. Неговите произведения представляват истинска библиотека на ведическата философия, религия, литература и култура.